ADR Veiligheidsadviseur


Als uw bedrijf te maken heeft met transport, overslag en/of opslag van gevaarlijke stoffen dan moet uw bedrijf kunnen beschikken over een veiligheidsadviseur, om te voldoen aan de wettelijke randvoorwaarden.

Kortweg betekent de afkorting ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Voor de betekenis van de ADR-symbolen klikt u hier.

De veiligheidsadviseur heeft een controlerende, een adviserende en een rapporterende taak. Zijn taken houden in:

- controle op naleving van wettelijke voorschriften;
- opstellen jaarverslag over de vervoersactiviteiten van de onderneming;
- analyse en rapportage van ongevallen;
- controle op inspectie van het materieel;
- controle op opleiding van medewerkers;
- opzetten/controleren van noodprocedures voor o.a. ongevallen;
- invoeren van maatregelen voor bewustmaking van medewerkers van gevaren.

Gelet op de omvang van de werkzaamheden en de specifieke expertise (diploma) die is vereist, kiezen veel bedrijven ervoor om deze werkzaamheden uit te besteden.

WIj kunnen deze werkzaamheden voor uw uitvoeren. Voor een aantal klanten vervullen wij de rol van Veiligheidsadviseur, waarbij wij concrete afspraken maken over de inhoud van de werkzaamheden en de te verwachten tijdsbesteding. Veelal betreft dit een aantal dagen per jaar.

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.