De Methodiek van KMO Consult


KMO Consult heeft de afgelopen jaren vele klanten geholpen met haar expertise op het gebied van Kwaliteit, Milieu, Arbo en Veiligheid. Voor elk vakgebied is een werkwijze ontwikkeld welke is geoptimaliseerd voor de wensen en eisen op dit gebied.

De hieronder geschetste aanpak is een globale weergave van onze werkwijze. Wij geven u graag op verzoek alle detailinformatie over de voor u geldende onderdelen. Er kunnen 8 fasen worden onderscheiden.

Methodiek KMO Consult


1. Inventarisatie Inventarisatie van bedrijfsdoelen, processen, betrokken personen en actuele situatie van het betreffende aandachtsgebied.

2. Plan van aanpak Rekening houdend met het doel op korte en lange termijn en de gewenste prioriteit , wordt nauwkeurig vastgelegd hoe het systeem opgezet en gevuld gaat worden. De termijn, betrokken personen met hun verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken worden in een actielijst vastgelegd.

3. Documentatie De toekomstige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden gedetailleerd vastgelegd, bij managementsystemen in een handboek. De structuur hiervan is geoptimaliseerd voor het betreffende vakgebied en wordt door ons voorzien van verwijzingen naar andere documenten, zodat een samenhangend geheel ontstaat.

4. Implementatie De zaken, beschreven in het plan van aanpak, worden geïmplementeerd (uitgevoerd). Dit kunnen technische maatregelen zijn, zoals een wijziging in een productieproces, of organisatorische maatregelen, zoals het opstellen, instrueren en uitvoeren van procedures en werkinstructies.

5. Controle en corrigerende maatregelen We toetsen of de genomen maatregelen effectief zijn. Wanneer dit het geval is, dient u een methode op te stellen waarmee de maatregel geborgd blijft. Leidt een maatregel niet of onvoldoende tot realisatie van de beoogde doelstelling, dan moeten aanvullende (corrigerende) maatregelen worden genomen.

6. Beoordeling door de directie Periodiek dient de directie van uw organisatie, bij wijze van monitoring, het systeem te beoordelen. Hieruit kunnen beleidsmatige aanpassingen voortkomen. Ook kan besloten worden tot formulering van nieuwe doelstellingen en/of actualisatie van het milieuaspectenregister (ofwel de milieu-inventarisatie). Door deze cyclische interpretatie beschikt u over een plan van aanpak dat steeds up to date is. Zo waarborgt u de kwaliteit van het milieumanagement binnen uw organisatie. En werkt u voortdurend aan verbeteringen.

7. Auditeren en certificeren Het is raadzaam uw milieumanagementsysteem eerst te laten pre-auditeren. Wanneer dit met succes is afgerond, bent u klaar voor de finale. KMO Consult kan de pre-audits voor u uitvoeren en brengt u desgewenst in contact met een erkende certificering instelling. Onderhoud Na verkrijging van uw ISO 14001 certificaat zijn herhalingsaudits van belang. KMO Consult ondersteunt u er graag bij.

8. Onderhoud Uw bedrijf, maar ook normen en regels veranderen voordurend. Soms zijn herhalingsaudits verplicht voorgeschreven. In andere gevallen is het raadzaam om op eigen initiatief regelmatig kritisch te kijken naar uw eigen situatie. Ook hierin bieden wij allerlei services.Interesse

Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen en wij kunnen u direct meer vertellen, 074 291 93 93. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende nde prijsopgave of meer informatie.