KAM-Coördinator nodig?


De KAM-coördinator is de persoon binnen uw organisatie de zich bezig houdt met Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu. Een functie met specialistische kennis en vaardigheden dus, waarvoor veel accurate kennis en vaardigheden nodig zijn.

Bij specifieke projecten, pieken in de werkdruk of bij (langdurige) afwezigheid van deze medewerker kun je als organisatie geconfronteerd worden met een directe behoefte aan deze kennis. KMO Consult kan, op basis van uw behoeften, deze functie voor u invullen. Dat kan incidenteel (op afroep), structureel (periodiek) of op basis van detachering.

Dit heeft voor u vele voordelen:

- beschikken over actuele en specifieke kennis;
- snel te realiseren;
- tijdelijke binding;
- borging van continuïteit (back-up vanuit KMO Consult);
- combinatie van een functionaris met veel werkervaring (bij verschillende organisaties) maar met een frisse blik op uw organisatie.

Daarbij hoeft u, door het inhuren van onze medewerkers, geen nieuwe mensen in dienst te nemen of op te leiden u haalt niet alleen kennis en ervaring op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Milieu in huis, maar u behoudt uw flexibiliteit.

Voorbeelden van activiteiten die op basis van een dag per week, maand of kwartaal, maar in een aantal gevallen zelfs 3 tot 5 dagen per week worden uitgevoerd zijn onder meer:

Milieucoördinator:
- onderhoud milieu- & arbosysteem;
- milieuwet en -regelgeving;
- milieuaspectenregister;
- management verbetertrajecten;
- werkplekinspecties;
- werkvergunningensystemen;
- interne audits: planning, uitvoering en opvolging;
- management review;
- interne communicatie, meetings & opvolging;
- vergunningenbeheer;
- meldingen;
- begeleiden handhaving & opvolging;
- keuring en inspecties: planning en bewaking;
- inrichten systemen.

VGM-coördinator, HVK of MVK-support (voor VCA gecertificeerde bedrijven):
- onderhoud gedocumenteerde systeem;
- onderhoud personeelshandboeken;
- RIE en Plan van Aanpak: onderhoud & beheer;
- keuringen & inspecties;
- opleidingsplanning: verzorgen & onderhouden;
- werkplekinspecties - interne audits;
- directiebeoordeling.

Manager Verbeter- en verandertrajecten of WBSO-trajecten:
- inhoudelijke support;
- aanvragen WBSO;
- urenregistraties: onderhoud & opvolging;
- verslaglegging;
- proces optimalisatie;
- 5S-implementatie;
- interne logistiek;
- begeleiding outsourcing activiteiten.

Kwaliteitsmanager:
- onderhoud gedocumenteerde systeem;
- beheer & bewaking doelstellingen en verbeterprocessen;
- root cause analyse en klachtenafhandeling;
- keuringen;
- interne audits: planning, uitvoering en opvolging;
- directiebeoordeling.

Interne Auditor:
- verzorgen interne audits: planning, uitvoering en opvolging;
- directiebeoordeling.

Interesse
Heeft u tijdelijk of structureel behoefte aan een flexibele medewerker met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Veiligheid? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.