MVO door KMO consult


KMO Consult probeert op verschillende manieren via maatschappelijk verantwoord ondernemen haar verantwoordelijkheid te nemen.

ActionAid
Door middel van een maandelijkse donatie steunt KMO Consult ActionAid. Deze organisatie werkt samen met mensen en organisaties in Afrika en Europa aan een democratisch zuidelijk Afrika. Het uitgangspunt is het ideaal van een zuidelijk Afrika waar de bevolking in staat is een rechtvaardige verdeling van macht, van middelen en van kansen te realiseren, waar mensenrechten gerespecteerd en gegarandeerd worden.

ActionAid ondersteunt de strijd tegen de ongelijke verdeling van macht, rechten en welvaart door steun te verlenen aan maatschappelijke organisaties en burgers in Afrika (met name vrouwen en meisjes) in hun pogingen een tegenkracht op te bouwen. In nauwe samenhang met deze strijd zetten ActionAid en de netwerken waarbij ActionAid is aangesloten, zich in voor een internationale machtsverschuiving die ten gunste zal komen aan democratie en ontwikkeling in zuidelijk Afrika. Dit moet tot gevolg hebben dat er betere werk- en leefomstandigheden komen voor arbeiders en dat de natuurlijke leefomgeving beter wordt beschermd.

Climate Neutral Group
Daarnaast is KMO Consult aangesloten bij de Climate Neutral Group. Deze organisatie compenseert de volledige CO2-uitstoot van KMO Consult als gevolg van haar activiteiten, zoals: vliegreizen, autokilometers, energieverbruik kantoorpand en papierverbruik als gevolg van print- en drukwerk. De compensatie wordt door de Climate Neutral Group bereikt door verschillende klimaatprojecten.

Voorkoming van CO2 uitstoot elders kan plaatsvinden door onder andere realisering van duurzame energieprojecten. De inzet van bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en biomassa genereert energie zonder dat uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt.

Hieronder staan de certificaten die KMO Consult in de afgelopen jaren heeft ontvangen van de Climate Neutral Group. U kunt op de afbeeldingen klikken om ze in een groter formaat te bekijken (pdf).

MVO Nederland
KMO Consult is tevens partner van MVO Nederland. MVO Nederland is het kenniscentrum voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is opgericht door het ministerie van Economische Zaken. De organisatie brengt bedrijfsleven, maatschappelijk veld, overheid, onderwijs en onderzoek bij elkaar om samen te zoeken naar effectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast organiseert MVO Nederland evenementen voor het uitwisselen van kennis en ervaring en worden er MVO-projecten gestart op basis van concrete vragen en behoeften. Als partner ondersteunt KMO Consult MVO Nederland hierin.