KMO Consult ondersteunt bedrijven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen!


Vraag
Hoe implementeer ik MVO in mijn bedrijf? De laatste tijd dragen steeds meer bedrijven zorg voor de maatschappelijke effecten die veroorzaakt worden door de activiteiten van de onderneming. Kortom, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het is aan de onderneming om een afweging te maken tussen sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Profit) aspecten welke zowel nationale als internationale invloed kunnen hebben en daarnaast probeert u dit te verspreiden over meerdere generaties.

Oplossing
ISO 26000 is de richtlijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast zijn er diverse normen, zoals ISO 45001 voor bedrijfsgezondheid & veiligheid, SA8000 voor het beheersen van sociale omstandigheden, ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement waarin MVO in is verankerd. Met een managementsysteem bent u in staat om doelgericht invulling te geven aan MVO.

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (ook wel duurzaam ondernemen genoemd) is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en milieubelangen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers (profit), maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor de mensen binnen en buiten het bedrijf (people) en het milieu (planet).

En niet alleen naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst. Het gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit.

Duurzaam ondernemen betekent dat bedrijven naar vermogen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke en milieuproblemen die met de onderneming samenhangen. Het vereist dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord willen gedragen en daarmee verder willen gaan dan de wet- en regelgeving hen voorschrijft. Wetten en regels geven immers geen garantie voor het behoud van flora en fauna, en maken ook geen vuist tegen mensonterende productieprocessen elders op de wereld.

Waarom is maatschappelijk verantwoord ondernemen nodig
Veel milieuproblemen zijn in Nederland de afgelopen 30 jaar opgelost of beheersbaar geworden. Toch zijn er mondiaal gezien nog grote milieuproblemen. Om die op te lossen of te beheersen zijn structurele maatschappelijke veranderingen nodig. Voorbeelden zijn de overstap naar duurzame energie, duurzame mobiliteit of duurzame landbouw. Zonder een gezamenlijke inzet van overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en consumenten zijn deze veranderingen niet mogelijk. Mede daarom is duurzaam ondernemen harde noodzaak.

Duurzaam ondernemen is niet alleen van belang vanuit het oogpunt van het milieu, maar ook voor bijvoorbeeld armoedebestrijding. Armoede leidt in veel landen tot verhoogde criminaliteit, gebrekkige scholing, migratie, milieuvervuiling en bijvoorbeeld hoge sterftecijfers. Door werknemers in deze landen goede arbeidsvoorwaarden te bieden dragen ondernemers bij tot vermindering van de armoede en bieden ze werknemers de kans een menswaardig bestaan op te bouwen.

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen en wij kunnen u direct meer vertellen, 074 291 93 93. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.