VOL-VCA (Training Veiligheid Operationeel Leidinggevenden)


Het volgen van de training Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) is een van de vereisten van de VCA2017/6.0 norm. Dit arbo-managementsysteem staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers.

Voor wie
Leidinggevende medewerkers (boven het niveau Meewerkend Voorman). Operationeel medewerkers kunnen deelnemen aan de B-VCA training.

Inhoud
Tijdens de VOL-VCA training leert u over alle noodzakelijke veiligheidsaspecten. U hoeft de training B-VCA niet separaat te volgen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- arbeidsomstandighedenwet;
- ongevallen;
- bevorderen van veilig werken;
- veiligheidsregels en werkvergunning;
- risicoanalyse en taakrisicoanalyse;
- bedrijfsnoodplan;
- geluid, straling, asbest en elektriciteit;
- gevaarlijke stoffen;
- algemene risico's en beheersmaatregelen;
- ergonomie;
- persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe
We gebruiken praktijkvoorbeelden en filmmateriaal om de lesstof te verdiepen. Daarnaast wordt u voorbereid op het examen. Dit doen we door oefeningen en voorbeeldexamens met u te behandelen.

KMO Consult KMO Consult geeft al meer dan 15 jaar les in VOL-VCA, onze docenten zijn tevens medewerkers die veel in de praktijk rondlopen en snel kunnen aansluiten bij de cursisten als het gaat om vragen en parate kennis. We zijn praktisch en to-the-point, maar proberen via de interactie wel het meest uit uw personeel te halen om het veiligheidsbewustzijn goed tussen de oren te krijgen en ook de voorbeeldfunctie van deze medewerkers te benadrukken.

Wanneer
De training VOL-VCA duurt zes dagdelen van elk drie uur. In overleg met u wordt de training gedurende werktijd of in de avonduren gepland, hetzij in-company hetzij op locatie. Vanzelfsprekend behoort open inschrijving ook tot de mogelijkheden.

Examen
Aan het eind van het laatste trainingsdagdeel wordt het VOL-VCA examen afgenomen.

Certificaat
Geslaagde cursisten ontvangen een certificaat en een pasje met een geldigheidsduur van 10 jaar.