ATEX

ATEX Certificering, dé richtlijn voor explosiegevaarlijke omgevingen


ATEX is afgeleid van de Franse benaming ATmosphère EXplosible en de norm is sinds 1996 van kracht. ATEX is tevens onderdeel van het arbeidsomstandighedenbesluit. Paragraaf 2a: Explosieve Atmosferen, is sinds 1 juli 2006 van toepassing op alle bestaande, nieuwe en gewijzigde arbeidsplaatsen van bedrijven waar explosiegevaar dreigt. Tot die tijd gold een overgangsregeling.

Wanneer een brandbare stof, een ontstekingsbron en zuurstof samenkomen, ontstaat een explosie. Het voorkomen van een gasexplosie of stofexplosie staat centraal in de richtlijnen van ATEX. Ondanks deze preventieve maatregelen wordt een explosie niet altijd voorkomen. Daarom is de norm ATEX niet alleen gericht op preventie, maar richt ATEX zich ook op beheersing van de gevolgen tijdens en na een explosie.

De beheersing van de risico's wordt vastgelegd in een Explosieveiligheidsdocument (EVD) van ATEX. In dit document staat een risico-inventarisatie van potentiële risico's die tot een explosie kunnen leiden. De risico-inventarisatie moet in eerste aanleg antwoord geven op de bepaling of er brandbare vloeistof, gas en/of stof aanwezig is/zijn in een installatie, leiding, silo, emballage of verpakking en welke maatregelen er getroffen zijn.

De geïnventariseerde risico's worden gewogen en de punten die nog niet volledig door een organisatie worden beheerst worden omgezet in een plan van aanpak. Deze punten hebben met name betrekking op het voorkomen van het vrijkomen van een brandbare stof of gas en het isoleren van ontstekingsbronnen.

Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan moeten daarnaast rekening houden met de PGS serie. In verschillende documenten van ATEX worden aanvullende eisen gesteld. Voorbeelden van processen met explosierisico's zijn:

- opslag gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval;
- acculaadstations;
- gasreduceerstations;
- poedercoat installaties;
- silo's met brandbaar stof (melkpoeder, houtmot, papierstof, veevoeder);
- installaties met brandbare gassen (waterstofgas, laboratoria);
- installaties en reactoren met brandbare monomeren (polymeerchemie);
- etc.

Wij ondersteunen en begeleiden u bij het implementeren, documenteren en onderhouden van de ATEX richtlijnen binnen uw organisatie.

Meer weten over onze aanpak bij ATEX? Klik hier voor onze methodiek .

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Externe veiligheid pagina