Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan? KMO Consult schrijft het samen met u!


Wat moet u doen wanneer zich een calamiteit voordoet op uw bedrijfsterrein of in uw naaste omgeving? Weten uw medewerkers wat er dan van hen wordt verwacht? De Arbowet verplicht u als werkgever een goed opgezet bedrijfsnoodplan beschikbaar te hebben. Vaak is het ook een vereiste van een milieuvergunning of verzekeringspolis om een bedrijfsnoodplan te hebben.

In uw bedrijfsnoodplan moeten allerlei maatregelen en voorzieningen worden beschreven. Zij geven aan hoe u en uw medewerkers dienen te handelen bij een bedrijfsramp. Daarbij kunt u denken aan een brand, ernstig ongeval, vrijkoming van gevaarlijke (afval)stoffen, explosiegevaar of andere ongewenste gebeurtenissen.

Doel van het bedrijfsnoodplan is om:
- om calamiteiten te voorkomen;
- mensen op en rondom het bedrijfsterrein te beschermen;
- noodzakelijke voorzieningen te treffen;
- medewerkers te informeren over hoe te handelen bij een calamiteit;
- persoonlijke en materiële schade te beperken.

We beschikken over veel ervaring in het opstellen, implementeren en onderhouden van bedrijfsnoodplannen. Dat is maatwerk. Vraag daarom naar onze mogelijkheden!

Meer weten over onze aanpak bij een bedrijfsnoodplan? Klik hier voor onze methodiek .

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen en wij kunnen u direct meer vertellen, 074 291 93 93. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Arbo pagina