Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen | BEVI

KMO Consult ondersteunt u bij het voldoen aan het BEVI


Sinds 28 oktober 2004 is het BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) van kracht. Hieruit volgen onder andere veiligheidsafstanden rond risicovolle bedrijven ten opzichte van de omgeving. Wanneer het bedrijf een risico voor de omgeving vormt kan het zijn dat het bedrijf gesaneerd moet worden of dat de woningen in de omgeving moeten worden afgebroken. Doel van het BEVI is om saneringsgevallen te voorkomen.

BEVI
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van het BEVI voor het bedrijf moet er een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd worden. Een kwantitatieve risicoanalyse geeft inzicht in de risico's die verbonden zijn met het opereren van een installatie of het uitvoeren van handelingen.

Risico's zijn hier bijvoorbeeld de kans dat er brand ontstaat of de kans dat personeel in aanraking komt met toxische stoffen.

De volgende bedrijven moeten voldoen aan de BEVI:

- bedrijven die onder het BRZO-99 vallen;
- LPG tankstations;
- opslagplaatsen met meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen of bestrijdingsmiddelen in emballage. Dit zijn bedrijven die onder de PGS 15 vallen;
- ammoniakinstallaties: ammoniakkoel- en vriesinstallaties met meer dan 400 kg ammoniak;
- spoorwegemplacementen die gebruikt worden voor het rangeren van treinwagons met gevaarlijke stoffen, aangewezen door het ministerie van VROM;
- bedrijven die onder de AVR en de ARIE vallen;
- Wm-vergunningsplichtinge inrichtingen met een plaatsgebonden risico hoger dan 10-6 per jaar buiten de grens van de inrichting, aangewezen door het ministerie van VROM.

Wilt u weten of u moet voldoen aan het BEVI? KMO Consult kan dit voor u uitzoeken en in kaart brengen of u ook voldoet aan de eisen van de richtlijn. KMO Consult ondersteunt en begeleidt bedrijven al meer dan 10 jaar bij het opzetten, implementeren en onderhouden van de normen en besluiten aangaande externe veiligheid.

Meer weten over onze aanpak? Klik hier voor onze methodiek .

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Externe veiligheid pagina