Besluit Risico's Zware Ongevallen-99 | BRZO

BRZO Richtlijn, KMO Consult helpt u zodat uw organisatie aan deze richtlijn voldoet!


Het Besluit Risico's Zware Ongevallen-99 (BRZO-99) is een onderdeel van de Nederlandse implementatie van de Richtlijn nr. 96/82/EG van de Europese Unie van 9 december 1996, ook wel de Seveso II-richtlijn genoemd.

BRZO Richtlijn
Het BRZO-99 geeft regels ten aanzien van het preventiebeleid, de beheersing van de risico's van zware ongevallen en de informatieverstrekking daarover door bedrijven en de behandeling en beoordeling hiervan door het bevoegd gezag. Of voor een inrichting het regime van het BRZO-99 van toepassing is kan aan de hand van de wetteksten en de hoeveelheden gevaarlijke stoffen waarvoor een Wm-vergunning is verkregen worden bepaald.

Drempelwaarden
Recentelijk zijn een aantal drempelwaarden sterk gereduceerd waardoor het Besluit BRZO Richtlijn voor een groter aantal inrichtingen van toepassing is. Voor een aantal categorieën stoffen moet de zogenaamde sommatieregel toegepast worden:

- Sommatieregel 1 = Cat 1 + Cat 2 + Cat 9a + Cat 9b = (uitkomst mag niet groter zijn dan 1)
- Sommatieregel 2 = Cat 3 + Cat 4 + Cat 5 + Cat 6 + Cat 7a + Cat 7b + Cat 8 = (uitkomst mag niet groter zijn dan 1)

De drempelwaarden geven aan welk regime van toepassing is. Inrichtingen waarvoor artikel 8 van toepassing is (zogenaamd VR-plichtig) dienen aan meer eisen te voldoen dan inrichtingen waarvoor categorie 4 (zogenaamd PBZO-plichtig) is.

Aan de hand van een lijst van gevaarlijke stoffen en de hoeveelheden die binnen uw bedrijf aanwezig zijn, kunnen wij samen met u bepalen of de in uw bedrijf aanwezige hoeveelheden de drempelwaarden van de BRZO Richtlijn overstijgen. Hier zijn echter nog een hoop uitzonderingen op mogelijk, daarom moet voor een correcte analyse een afspraak met ons worden gemaakt.

Meer weten over onze aanpak bij de BRZO Richtlijn? Klik hier voor onze methodiek .

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Externe veiligheid pagina