CO2 prestatieladder

CO2-Prestatieladder helpt u bij maatschappelijk verantwoord ondernemen!


Wilt u duurzaam ondernemen? Is er sprake van een gunningsvoordeel bij aanbestedingen? Vraagt uw klant een CO2-footprint?

KMO-consult kan u daarbij helpen. Het doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en daarnaast samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Door middel van de CO2-Prestatieladder berekent en communiceert u op een transparante en eenduidige wijze uw CO2-footprint en reductiemaatregelen. De verschillende niveaus waarop u gecertificeerd kunt zijn maken de CO2-Prestatieladder ook toepasbaar op uw organisatie. De CO2-Prestatieladder helpt u bij het in kaart brengen van uw CO2-uitstoot en maatregelen te nemen om deze uitstoot te reduceren.

Door certificatie van de CO2-Prestatieladder heeft u recht op een gunningsvoordeel bij inschrijving voor aanbesteding bij instanties die de CO2-Prestatieladder hanteren. Een voorbeeld is ProRail, initiator van de ladder. Maar steeds meer overheidsinstanties maken gebruik van de CO2-Prestatieladder bij aanbestedingen.

Wij begeleiden en ondersteunen u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van de CO2-Prestatieladder. Ten eerste berekenen en analyseren we de CO2-uitstoot van uw onderneming. Dit doen we aan de hand van ISO 16064. Vervolgens nemen we met u de maatregelen door die u kunt invoeren om uw CO2-footprint te verminderen. Ook kunnen we u informeren over sectorinitiatieven met betrekking tot CO2-reductie en u begeleiden tijdens het certificatietraject van de CO2-Prestatieladder.

De CO2 Prestatieladder is een jong instrument en daarom volop in ontwikkeling. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten en spelen hierop in.

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar MVO pagina