EU GHS symbolen

EU GHS Gevaarlijke StoffenEU-GHS is de Europese afgeleide van de VN-GHS waarin wereldwijde afspraken zijn gemaakt over de classificatie en indeling van gevaarlijke stoffen. GHS staat daarin voor Globally Harmonised System. De formele naam van het systeem voor classificatie en eti-kettering is CLP (Classification. Labelling and Packaging). EU-GHS vervangt de WMS (Wet Milieugevaarlijke Stoffen, preparaten richtlijn) volledig.

Binnen deze regeling worden eisen gesteld aan de indeling van gevaarlijke stoffen, de manier van labelling en verpakking.

EU-GHS is een afgeleidde van de VN-GHS met daarin een aantal aanvullingen die hun grondslag hebben in met name REACH.

Basisprincipes classificeren in de keten
In bijlage 6 van de richtlijn is een overzicht opgenomen met vastgestelde indelingen. Deze moeten gebruikt worden tenzij men kan aantonen dat de indeling onjuist is. Men moet dit formeel aanmelden bij het Chemisch onderzoeksinstituut van de EU. Als een aanpassing is doorgevoerd moet men de keten informeren zodat er door iedereen met hetzelfde product eenduidig wordt geëtiketteerd.

Impact voor de gebruikers
Stoffen worden op termijn volledig anders geëtiketteerd en ook de classificatie kan anders worden door de gewijzigde drempels voor irriterend, giftig en brandbaarheid. Er kunnen tot wel 4 verschillende pictogrammen op een etiket komen te staan. Kennis over risico’s en gebruik zal opnieuw moeten worden aangeleerd.

Impact voor producenten
In de groep producenten valt ook de groep bedrijven die basisstoffen inkopen en deze mengen dan wel verdunnen. Deze doelgroep zal op termijn de gehele informatie op een msds en de etiketten moeten aanpassen. Daarnaast zal de classificatie ten dele opnieuw moeten worden uitgevoerd omdat de spelregels hiervoor ook gewijzigd zijn. Er mag niet dubbel geëtiketteerd worden.

Voor export naar landen buiten de EU is er extra aandacht nodig voor de indeling in giftig en de extra aanvulling vanuit de EU. De EU gaat in geval van giftig en schadelijk maar tot 2000 mg/kg en de VN-GHS tot 5000.

Vrijstelling
EU-GHS maakt net als de preparatenrichtlijn een vrijstelling voor medicijnen, cosmetica, voedingsmiddelen, etc.

Impact op andere regelgeving
R- en S-zinnen worden gebruikt in diverse regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden en milieu. Bij het vervangen van de R- en S-zinnen zal ook dit moeten worden gewijzigd en door het verschil in classificatie kan dit dus voor bedrijven impact hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
- opslag gevaarlijk stoffen zoals PGS 15 of de voorgangers CPR 15(1/2);
- beleid ten opzichte van (T)CMR stoffen;
- Nederlandse Emissie Richtlijn;
- oplosmiddelenbesluit;
- Etc.

Wie moet wat doen voor de invoering van EU-GHS?

Actie Fabrikant Importeur Distributeur Formuleerder Producent
voorwerp
Profesionele
gebruiker
Industriële
gebruiker
Indelen

X

X

-

X

0

-

-

Etiketteren

X

X

X

X

0

-

-

Verpakken

X

X

X

X

0

-

-

Melden

X

X

-

-

-

-

-

Informatie bewaren

X

X

X

X

X

-

-

X = altijd van toepassing
O = soms van toepassing
- = niet van toepassing

Let op de impact op uw eigen organisatie met betrekking tot impact op andere regelgeving zal wel moeten worden beoordeeld door de gehele keten, dus ook waar nu niet van toepassing is ingevuld.

De nieuwe etiketten versus de oude

Zie ook: www.chemischestoffengoedgeregeld.nl

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar pagina Omgaan met gevaarlijke stoffen