ISO 14001 certificaat

ISO 14001 certificaat, laat zien dat u het milieu belangrijk vindt!


ISO 14001 is het milieumanagementsysteem dat door bedrijven wordt gebruikt om de zorg voor milieu te borgen. ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm. Door toepassing van het ISO 14001 voldoet u aan de wet- en regelgeving, beheerst u de milieurisico's binnen uw organisatie en zorgt u voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Tegelijk streeft u met ISO 14001 naar permanente verbetering van uw milieuprestaties.

Maar er zijn meer voordelen. Met het ISO 14001 certificaat verloopt een (milieu)vergunning op hoofdzaken (VOH) gemakkelijker en hebben banken en financiers meer vertrouwen in uw organisatie. Ook mogelijke fusiepartners en overnamekandidaten hechten waarde aan ISO 14001, het geeft informatie over de milieuhistorie en het huidige milieubeleid van uw organisatie.

ISO 14001 van belang bij duurzaam inkopen
Levert u producten en/of diensten aan de rijksoverheid, gemeenten, provincies en/of waterschappen? Let dan op want vanaf 2010 zijn voor meer dan 80 verschillende productcategorieën duurzaamheidseisen aan de te leveren producten/diensten gesteld. Een van deze eisen is dat de leverancier moet aantonen dat milieuzorg is ingevoerd. Een ISO 14001 certificaat wordt dan genoemd als een mogelijkheid om aan te tonen dat aan die eis wordt voldaan.

Bedrijven met een gecertificeerd milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 hebben dan een pluspunt boven bedrijven die leveren aan de overheid. Weten of uw producten en dienstenpakket door de overheid is aangemerkt om 100% duurzaam in te inkopen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

ISO 14001
ISO 14001 biedt een goede systematiek om aantoonbaar de impact op het milieu te beheersen en te verminderen. Het gaat daarbij niet alleen om de milieueffecten verbonden aan de eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook degene die gekoppeld zijn aan producten en diensten die worden geleverd. Daarmee is ISO 14001 een bewijs van goed milieumanagement en verantwoorde ketenzorg.

KMO Consult kan bedrijven helpen met het invoeren van ISO 14001 certificaat door:
- ondersteuning opzetten en implementeren Milieumanagementsysteem;
- uitvoeren milieuanalyse, identificatie significante milieuaspecten;
- verzorgen interne audits en/of Training Interne Auditor ISO 14001;
- opstellen en onderhouden van het register wet- en regelgeving en/of register milieuaspecten.

EMAS
EMAS is een aanvullend keurmerk op ISO 14001. Het staat voor Eco Management and Audit Scheme en is geïnitieerd door de Europese Unie. Door te voldoen aan de vastgestelde voorschriften, bent u gerechtigd het Europese milieulogo te voeren. Daarmee kunt u bij uw klanten en andere externe relaties aantonen dat u investeert in professioneel milieubeleid. U onderscheidt zich van anderen met aanvulling van EMAS op ISO 14001.

Meer weten over onze aanpak? Klik hier voor onze methodiek .

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Milieu pagina