ISO 26000

ISO 26000 helpt u verantwoord ondernemen!


ISO 26000 is de allesomvattende richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. ISO 26000 een praktische richtlijn voor het opzetten en implementeren van MVO, het identificeren en betrekken van stakeholders en het vergroten van geloofwaardigheid van claims en communicatie op het gebied van MVO. ISO 26000 is een richtlijn en geen certificeerbare norm.

Inhoud van ISO 26000
1. Toepassingsgebied ISO 26000
ISO 26000 is een algemene richtlijn voor MVO die voor alle type organisaties geldt en tevens wordt aangeven dat het geen certificeerbare norm is.

2. Normatieve referenties ISO 26000
Binnen dit hoofdstuk van ISO 26000 worden de gehanteerde begrippen toegelicht.

3. MVO begrijpen
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de achtergrond van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Huidige MVO trends worden besproken en de kenmerken van MVO worden toegelicht.

4. MVO principes
De 7 MVO principes worden in dit hoofdstuk behandeld. Dit zijn verantwoordelijkheid, transparant zijn, ethisch gedrag, belangen van de stakeholder, lokale wet- en regelgeving, internationale verdragen & normen en mensenrechten.

5. Herkennen van MVO en stakeholders betrekken
In dit hoofdstuk van ISO 26000 wordt uitgelegd op welke wijze MVO te herkennen is en hoe de stakeholder geïdentificeerd kan worden om deze vervolgens te betrekken. Daarbij worden vormen van betrokkenheid besproken. Ook komt de vraag of je iedereen wilt betrekken aan de orde.

6. Leidraad voor MVO-kernonderwerpen
Hoofdstuk 6 gaat in op de 7 MVO kernonderwerpen. Deze kernonderwerpen zijn als volgt:

1. Behoorlijk bestuur
2. Mensenrechten
3. Arbeidsomstandigheden
4. Milieu
5. Eerlijke handel
6. Consumentenaangelegenheden
7. Het betrekken en ontwikkelen van de sociale gemeenschap

7. Leidraad voor een organisatie die MVO implementeert
Het laatste hoofdstuk van ISO 26000 geeft aan hoe een organisatie MVO kan implementeren in haar bedrijfsvoering. Belangrijke begrippen die behandeld worden, zijn de sector van het bedrijf, omvang bedrijf, houding van het management, activiteiten, verwachtingen, missie, beleid, waarden, strategie, systemen, communicatie, geloofwaardigheid, monitoring, indicatoren, reviews, verbeteren en deelname aan initiatieven m.b.t. MVO

ISO 26000 implementeren?
ISO 26000 valt goed te implementeren binnen een bestaand managementsysteem. Het is ook mogelijk om ISO 26000 te vertalen tot een managementsysteem.

We beschikken over de benodigde expertise om u van begin tot eind te kunnen ondersteunen bij het opzetten, implementeren en onderhouden van ISO 26000. We hanteren hierbij een pragmatische en projectmatige aanpak, waarin verschillende fasen zijn te onderscheiden.

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar MVO pagina