Kwantitatieve Risico Analyse | QRA

QRA - Wanneer u met gevaarlijke stoffen werkt, moeten de risico's in kaart worden gebracht!


De opslag van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen inzichtelijk gemaakt worden door het uitvoeren van een Kwantitatieve Risico Analyse (QRA).

QRA
Voor het uitvoeren van een risicoanalyse is het gebruik van het rekenpakket SAFETI-NL voorgeschreven voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s van een inrichting met gevaarlijke stoffen. Het rekenpakket SAFETI-NL en de Handleiding Risicoberekeningen Bevi vervangen samen PGS 1 t/m 4 die eerder gehanteerd werden voor het berekenen van externe veiligheidsrisico´s. De resultaten van de QRA geven inzicht in de effecten van het bedrijf bij bepaalde calamiteiten. Het risico kan niet los worden gezien van de ruimtelijke situatie (o.a. woonbebouwing) in de nabije omgeving van het bedrijf.

Risico's zijn hier bijvoorbeeld de kans dat er brand ontstaat of de kans dat personeel in aanraking komt met toxische stoffen.

Resultaten
De resultaten van de QRA (plaatsgebonden en groepsrisico) moeten worden getoetst aan de normen die daarvoor zijn opgesteld en vast zijn gelegd in het BEVI (Besluit Externe Veiligheid van Inrichtingen)

KMO Consult kan voor u de Kwantitatieve Risico Analyse (QRA) opstellen en toetsen of uw bedrijf moet voldoen aan het Besluit Externe Veiligheid van Inrichtingen (BEVI). Inventarisatie De inventarisatie begint met een scan van alle relevante informatie die benodigd is om een kwalitatieve risico analyse uit te voeren (QRA). In overleg worden dan de vervolgstappen uitgezet.

Meer weten over onze aanpak? Klik hier voor onze methodiek .

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Externe veiligheid pagina