Vergunningen

Vergunningaanvragen, daarvoor bent u bij ons op het juiste adres!


Wet- en regelgeving, zoals de Wet Milieubeheer en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, kunnen grote consequenties hebben voor uw bedrijf. Deze voorschriften vereisen dat u een vergunning aanvraagt voor specifieke activiteiten en uw bedrijfsvoering hierop volledig afstemt. Bij wijziging van uw bedrijfsactiviteiten of bij wijziging van de wet- en regelgeving, kan van u een andere wijze van bedrijfsvoering verlangd worden. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van stoffen of geluidsisolatie.

Vergunning op hoofdlijnen
Wanneer u een milieumanagementsysteem hanteert, kunt u een vergunning op hoofdlijnen aanvragen. Het voordeel hiervan is dat u de vergunningvoorschriften als uitgangspunt van uw milieumanagementsysteem neemt. Naleving van deze voorschriften wordt dan in principe het voldoen aan uw eigen systeem. Hierdoor kunt u zelf bepalen op welke wijze u potentiële gevaren en problemen aanpakt. Dat maakt dat u flexibeler bent in uw bedrijfsvoering.

Activiteitenbesluit
Sinds 1 januari 2008 hoeven bedrijven in veel minder gevallen een milieuvergunning aan te vragen of een onderzoek te doen omdat met de invoering van het Activiteitenbesluit de milieuregels voor ondermeer horeca, transport- en opslagbedrijven, recreatiebedrijven, textielbedrijven, hout- en bouwbedrijven, tandartspraktijken, tankstations, detailhandel, woon- en kantoorgebouwen, maar ook voor de opslag van vloeistoffen in ondergrondse tanks en de opslag van propaan zijn samengevoegd.

Het Activiteitenbesluit kent drie typen van bedrijven: Type A, B en C. De indeling is afhankelijk van de milieubelasting.

Type A
Voor deze bedrijven geldt: lichtste regime. Deze vallen onder de Wet milieubeheer, maar hoeven geen melding te doen. Er gelden wel enkele voorschriften gerelateerd en een aantal zorgplichtartikelen. Deze bedrijven hebben een lage of geen milieubelasting. Onder dit type vallen scholen, kantoren, zorginstellingen.

Type B
Voor deze bedrijven geldt: niet meer vergunningplichtig. Onder dit type vallen de bedrijven die meestal meldingsplichtig zijn, maar geen type A bedrijf zijn. Alsmede het grote gedeelte van de metaalelektro branche. Een uitzondering is bijvoorbeeld een MER-plichtig bedrijf, zeefdrukkerijen en enkele afvalbedrijven. Ook bedrijven die uitgesloten waren van de meldingsplicht door uitsluitinggronden of meer dan een hoofdactiviteit hadden, vallen onder deze categorie. Op deze bedrijven zijn alle hoofdstukken van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Type C
Voor deze bedrijven geldt: vergunningplichtig. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die onder het IPPC (Integrated Pollution and Prevention Control) vallen en/of veel gevaarlijke stoffen opslaan. Naast de vergunningsvoorschriften gelden dan ook de delen van het Activiteitenbesluit. Het gaat dan bijvoorbeeld om een afvalwatervoorschriften, installatiegerelateerde zaken, warmtekrachtkoppeling en een aardgasreduceerstation.

Let op!
In Alle gevallen zijn vergunningvoorschriften van toepassing, die nageleefd moeten worden.
Uw aanvraag of wijziging dient elektronisch doorgevoerd te worden. KMO Consult kan u hierbij behulpzaam zijn.

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Milieu pagina