Asbest herkennen

Training Asbest herkennen


Wanneer contact met asbesthoudende materialen voor uw medewerkers niet uitgesloten is, dient u hen te trainen. De training Asbest herkennen van KMO Consult maakt uw medewerkers niet alleen bewust van de risico's, maar leert hen ook om asbest op een veilige manier te behandelen.

Houd er rekening mee, vanaf 1 juni 2008 is de BRL 5050 norm vervangen door de SC-530 norm.

Voor wie
De training Asbest herkennen is bestemd voor operationele medewerkers die mogelijk (ooit) in contact komen met asbesthoudende materialen.

Inhoud
Tijdens de training behandelen we een aantal onderwerpen:
- asbest;
- asbesthoudend materiaal;
- toepassingen en asbestvervangende materialen;
- gezondheidsrisico's;
- schadelijke eigenschappen;
- opname in het lichaam;
- ziektebeelden veroorzaakt door asbest;
- herkennen van asbest;
- op de werkplek;
- in het laboratorium;
- hoe te handelen bij herkenning;
- gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;
- juiste veiligheidsmaatregelen, gelet op de omgeving en wettelijke bepalingen.

Hoe
Bij aanvang van de training ontvangt u een syllabus, waarin de lesstof op een overzichtelijke wijze is beschreven. Dit document is zeer geschikt om als naslagwerk te gebruiken. Praktijkvoorbeelden en filmmateriaal geven verdieping aan het onderwerp.

KMO Consult geeft al meer dan 15 jaar les in asbestherkennen, onze docenten zijn tevens medewerkers die veel in de praktijk rondlopen en snel kunnen aansluiten bij de cursisten als het gaat om vragen en parate kennis. We zijn praktisch en to-the-point maar proberen via de interactie wel het meest uit uw personeel te halen om het veiligheidsbewustzijn goed tussen de oren te krijgen.

Omvang
De trainingsduur bedraagt 1 dag. In overleg met u verzorgen we de training tijdens werktijd, op een avond of in een weekend, hetzij in-company hetzij op locatie. Vraag naar onze mogelijkheden voor open inschrijving!

Verplicht
Met ingang van 1 januari 2012 is het verplicht dat er op iedere locatie waar asbest houdend afval kan worden aangeboden, minimaal een medewerker aanwezig is die over een DAA-Diploma (Deskundig Asbest Acceptant) beschikt.

Examen
Deelnemers krijgen gedurende de training een toets.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van deelname.