BHV

Training Bedrijfshulpverlener (BHV)


Alle bedrijven en instellingen dienen een medewerker op te leiden tot Bedrijfshulpverlener. Deze medewerker moet in staat zijn bij een ongeval of calamiteit goede eerste hulp te verlenen. Per 50 aanwezige personen (denk aan medewerkers, bezoekers, kinderen of patiënten) dient u minimaal één BHV-er aan te wijzen.

Voor wie
Voor medewerkers van organisaties die zijn aangewezen als BHV-er. Het volgen van de training BHV is wettelijk verplicht.

Inhoud
Tijdens de training BHV ontwikkelt u vaardigheden om aan personen eerste hulp te verlenen. Daarnaast leert u snel en deskundig op te treden bij ongevallen en calamiteiten.

Algemene onderwerpen:
- de vijf taken van de BHV-er;
- melden van incidenten;
- communicatiemiddelen.

Eerste hulp aan personen:
- bewustzijnstoornissen;
- ademhalingsstoornissen;
- circulatiestoornissen;
- stelpen van ernstige bloedingen;
- shock;
- wonden steriel afdekken;
- brandwonden;
- botbreuken;
- oogletsel.

Optreden bij ongevallen en calamiteiten:
- de Branddriehoek;
- blusmiddelen en blustoestellen;
- blussen;
- elektriciteitskasten;
- gevaarlijke stoffen;
- ontruimingsplan;
- procedures;
- gevaren;
-vluchtroutes.

Hoe
We gebruiken praktijkvoorbeelden en filmmateriaal om de lesstof te verdiepen. Maar gaan vooral ook concreet aan de slag. Een belangrijk deel van de training bestaat uit het praktisch toepassen van alle eerste hulp aspecten, met gebruikmaking van onder andere verbanddozen en brandblussers.

Omvang
De training duurt twee dagen van elk 8 uur. Indien binnen uw bedrijf meer dan 10 personen deelnemen aan de training, bieden wij deze in-company aan. Voor een lager aantal bieden wij open inschrijvingen aan.

Examen
Aan het eind van de laatste trainingsdag wordt het examen afgenomen. Dit bestaat uit een theoretisch en praktisch deel.

Certificaat
Geslaagde cursisten ontvangen het diploma BHV en de certificaten Eerste Hulp en Brandgedeelte BHV. Het certificaat is één jaar geldig.

Onderhoud
De training BHV dient elk jaar herhaald te worden. De trainingsduur is één dag.