Normkennis ISO 14001

Training Normkennis ISO 14001


Wilt u een milieumanagementsysteem opzetten of aanpassen? Conform de norm ISO 14001 of EMAS (Eco Management and Audit Scheme)? Dan is het wijs ook te investeren in de ontwikkeling van uw normkennis.

Voor wie
Medewerkers van bedrijven die nauw betrokken zijn bij het opzetten of aanpassen van het milieumanagementsysteem ISO 14001.

Inhoud
- we behandelen de volgende onderwerpen:
- interpretatie van de normen ISO 14001 en EMAS;
- integratie met kwaliteits- en veiligheidssystemen ISO 9001:2000 en VCA;
- uitvoeren van nulmeting;
- inrichten van register voor milieuaspecten;
- inrichten register wet- en regelgeving;
- organisatorische aspecten;
- bepaling hergebruik- en preventiemogelijkheden;
- bijzondere aandachtspunten tijdens certificatie-audits;
- automatiseringsmogelijkheden.

Hoe
De theoretische aspecten verdiepen we aan de hand van praktische voorbeelden. Na afloop van de training bent u in staat het milieumanagementsysteem op te zetten en te integreren in het kwaliteits- en veiligheidsmanagement van uw bedrijf.

Omvang
De training omvat een dag. Bij een minimum aantal deelnemers van zeven kunnen we starten. De groepsgrootte is maximaal 15 personen.


Examen
Aan deze training is geen examen verbonden.

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt u een certificaat van deelname.