Normkennis ISO 45001

Training Normkennis ISO 45001


Wilt u het arbozorgsysteem ISO 45001 gaan opzetten of aanpassen? Dan doet u er goed aan ook uw theoretische kennis van de norm (verder) te ontwikkelen.

Voor wie
Medewerkers van bedrijven die nauw betrokken zijn bij het opzetten of aanpassen van het arbozorgsysteem ISO 45001.

Inhoud

We gaan in op verschillende aspecten:

- interpretatie van de norm ISO 45001;
- interpretatie van het doel van de norm;
- verkenning wet- en regelgeving;
- inzicht verkrijgen in de processen;
- vaststellen van proceskritische (proces)parameters;
- meten en monitoren van doelstellingen;
- formeren van projectteams;
- aandachtspunten bij het schrijven van procedures en instructies;
- organiseren van interne audits;
- verloop van het certificatietraject.

Hoe
We combineren praktijkvoorbeelden en theoretische achtergronden, zodat u na afloop van de training in staat bent een arbozorgsysteem voor uw bedrijf op te zetten.

Omvang
De training duurt een dag. Bij een minimum aantal deelnemers van zeven kunnen we starten. De groepsgrootte is maximaal 15 personen.

Examen
Aan deze training is geen examen verbonden.

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt u een certificaat van deelname.