Normkennis NEN 2484

Training normkennis NEN 2484


Het keuren van klimmaterieel als ladders, trappen en rolsteigers is een wettelijke verplichting sinds 1998. De keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijkse keuring van ladders, trappen en rolsteigers opgenomen. De training van Ingenium leidt op tot voldoende onderricht persoon conform de arbowet om zelfstandig keuringen aan ladders, trappen en rolsteigers uit te voeren.

Voor wie
Wilt u ladders, trappen en rolsteigers keuren volgens NEN 2484 en NEN EN 1004? Dan is de erkende en praktisch ingevulde cursus van Ingenium een goede keuze voor u! De cursus leidt keurmeesters op een praktische wijze op tot erkend keurmeester voor ladders. Keurmeesters zijn na afloop bevoegd voor zowel het keuren van de arbeidsmiddelen voor de eigen organisatie als het uitvoeren van keuringen voor derden als externe keurmeester. Een technische vooropleiding is niet noodzakelijk.

Inhoud
- onderwerpen die in de theorie behandeld worden:
- keuring van ladders, trappen en rolsteigers;
- keuringsbevoegdheid;
- wetgeving: arbowet, NEN 2484, NEN-EN 1004 en de EN 1147;
- typen ladders, trappen en rolsteigers;
- materiaalsoorten en kenmerken, constructief inzicht;
- uitvoeren keuringen aan ladders, trappen en rolsteigers;
- toepassen van checklijsten voor het keuren van ladders, trappen en;
- administratieve afhandeling van inspecties

Hoe
Theorie en praktijk. In het praktijkgedeelte worden voorhanden zijnde ladders, trappen en rolsteigers gekeurd door de aspirant keurmeesters, onder toezicht van de docent.

Omvang
1 halve dag lesstofbehandeling en practicum.

Certificaat
Deelnemers ontvangen een keurmeestercertificaat welke voldoet aan het arbeidsomstandighedenbesluit.