Normkennis NEN 3140

training Normkennis NEN 3140


De Arbowet stelt eisen aan de elektrische veiligheid van installaties, apparaten en toestellen op uw bedrijf. Deze eisen zijn uitgewerkt in de NEN 3140. De norm is gericht op het voorkomen van elektrocutie of kortsluiting, onder andere door het voorlichten en trainen van medewerkers.

Voor wie
De training NEN 3140 is bestemd voor medewerkers die in contact staan met laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen. Zoals elektrotechnisch monteurs, installateurs, medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van elektrische apparatuur en hun leidinggevenden.

Inhoud
Tijdens de training behandelen we de volgende onderwerpen:
- normen en wetgeving;
- termen en definities;
- risico's die zijn verbonden aan elektriciteit;
- waarschuwingsborden;
- onderhoudsprocedures;
- spanningloos en onder spanning werken;
- gereedschappen, hulpmiddelen en beschermingsmiddelen;
- veilige bedrijfsvoering en veilige werkplek;
- gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe
Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers een syllabus, waarin de lesstof op een overzichtelijke wijze is beschreven. Dit document is zeer geschikt om als naslagwerk te gebruiken. Praktijkvoorbeelden en filmmateriaal geven verdieping aan het onderwerp.

Omvang
De training omvat twee aaneengesloten dagdelen van elk drie uur. Zowel een in-company training als open inschrijving is mogelijk.

Certificaat
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.