PGS 15 Richtlijn

PGS 15 Richtlijn -Training Normkennis


Bedrijven die gevaarlijke stoffen in opslag houden, dienen hun medewerkers te trainen in het interpreteren en naleven van de PGS richtlijnen. PGS Richtlijn staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, die is opgesteld door de onafhankelijke Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (voorheen de Commissie voor Preventie van Rampen, CPR).

Voor wie
Medewerkers van bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan en zich – conform een milieuvergunning of wet- en regelgeving – moeten trainen in het interpreteren en hanteren van de PGS-richtlijnen.

Inhoud
De training PGS bestaat uit twee onderdelen: een theoretisch deel en een deel waarbij theorie en praktijk worden geïntegreerd.
In deel 1 van PGS behandelen we de volgende theoretische onderwerpen:
- ontstaan PGS-richtlijnen;
- doel PGS-richtlijnen;
- uitleg PGS 15;
- toepassingsgebied PGS 15;
- gevaarlijke stoffen;
- selectie opslagfaciliteit;
- compartimentering (indeling opslag, faciliteiten);
- koppeling tussen PGS-richtlijnen, milieuvergunning en de RIE.

In deel 2 van de PGS training brengt u de theorie in praktijk. Onder begeleiding voert u een beoordeling en evaluatie van de in uw organisatie aanwezige opslagfaciliteiten uit. Deze interpretatie presenteert u aan uw trainer en andere deelnemers, van wie u feedback krijgt. Tevens ontvangt u tijdens de praktijksessie tips en handreikingen om de uitvoering en het beheer van de opslagfaciliteiten te borgen.

Hoe
Door kennis te verwerven en deze op uw eigen situatie toe te passen, ontwikkelt u uw vaardigheden. U bent na afloop van de training in staat het beheer van gevaarlijke stoffen zelfstandig in uw bedrijf te borgen. U ontvangt naast de trainings handout het originele exemplaar van de richtlijn PGS 15.

Omvang
De theorie- en het praktijkgedeelte van de training duren elk een dagdeel. Bij een minimum aantal deelnemers van zeven kunnen we starten. De groepsgrootte is maximaal 15 personen.

Examen
Aan deze training is geen examen verbonden. Wel vervult iedere deelnemer een praktijkopdracht die wordt beoordeeld door de trainer en ook klassikaal besproken wordt.

Certificaat
Aan het eind van de training ontvangt u een certificaat van deelname.