Preventiemedewerker

Training Preventiemedewerker


Sinds 1 januari 2006 bent u als ondernemer verplicht ten minste een van uw medewerkers aan te wijzen als preventiemedewerker. Deze medewerker krijgt taken op het gebied van veiligheid en gezondheid op de werkplek. Werken er bij uw bedrijf niet meer dan 25 mensen? Dan mag u deze taken ook zelf uitvoeren.

Voor wie
Voor medewerkers en/of ondernemers die binnen hun organisatie als preventiemedewerker optreden.

Inhoud
KMO Consult coacht de preventiemedewerker in het verwerven van vaardigheden en het uitvoeren van taken, zoals:
- adviseren over arbeidsomstandigheden aan de werkgever, personeelsvertegenwoordiging en medewerkers;
- ondersteunen bij het opstellen en het uitvoeren van de RIE Risico Inventarisatie & Evaluatie);
- bewaken van risico's en preventieve acties die voortkomen uit de RIE;
- fungeren als meldpunt bij ongevallen, (bijna-)ongevallen en onveilige situaties;
- beheren en verzamelen van informatie betreffende wet- en regelgeving;
- verzorgen van externe contacten. De preventiemedewerker onderhoudt contacten met organisaties als de Arbodienst en de Arbeidsinspectie.

KMO Consult kan uw medewerker stapsgewijs voorbereiden op deze taak. Onze veiligheidskundigen begeleiden uw medewerker van a tot z.

Hoe
Voor de opleiding gebruiken we de belangrijkste onderwerpen en werken die samen met de cursisten uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van presentaties maar ook films en foto's die als voorbeeld dienen.
Voor het coachen on the job gebruiken we uw risico-inventarisatie en evaluatie als basis (of voeren die gezamenlijk uit). Hierbij worden de voor uw organisatie belangrijke punten gericht en planmatig doorgenomen en toegelicht.

KMO
Consult geeft al meer dan 15 jaar les in verschillende veiligheidsonderwerpen, onze docenten zijn tevens medewerkers die veel in de praktijk rondlopen en snel kunnen aansluiten bij de cursisten als het gaat om vragen en parate kennis. We zijn praktisch en to-the-point maar proberen via de interactie wel het meest uit uw personeel te halen om het veiligheidsbewustzijn goed tussen de oren te krijgen.

Tijdsduur
De basistraining duurt 4 dagdelen of twee dagen. Voor coaching worden altijd gericht offertes aangeboden die gebaseerd zijn op een gericht plan van aanpak.

Examen
Aan deze opleidingen zit geen formeel examen gekoppeld.

Certificaat
De deelnemers ontvangen na afronding een certificaat als bewijs van deelname.