Veilig werken aan de weg

Training Veilig werken aan de weg


Mensen die werkzaamheden verrichten aan openbare wegen staan bloot aan extra gevaren. Om deze risico's te beheersen, schrijft de CAO Bouw voor dat zij hiervoor een specifieke training volgen.

Voor wie
Wegenbouwers, stratenmakers, asfalteurs, grondwerkers, chauffeurs, wegenreinigers, kabelleggers en medewerkers in de groenvoorziening. Ook voor personeel dat regelmatig betrokken is bij het werken aan de weg, zoals monteurs en chauffeurs, is deze training zeer nuttig.

Inhoud
Het doel van de training is dat u zich bewust wordt van de veiligheidsrisico's bij het werken aan de openbare weg. We behandelen de volgende onderwerpen:
- wegbeheerders;
- wegtypen;
- aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid;
- materialen;
- veel voorkomende afzettingen op autosnelwegen, provinciale wegen en wegen binnen de bebouwde kom;
- algemene veiligheidsaspecten.

Hoe
We gaan vooral pragmatisch aan de slag door te oefenen met situaties en foto's. In de syllabus treft u naast de theorie ook praktijkvragen, die we gezamenlijk behandelen.

Omvang
De training duurt een dag en kan in-company worden gegeven. Ook behoort open inschrijving tot onze mogelijkheden.

Examen
Aan het eind van de trainingsdag doet u examen.

Certificaat
Geslaagde deelnemers ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.