Workshop MVO

Workshop MVO


In de workshop MVO wordt op een pragmatische manier aandacht besteed aan het begrip MVO. Daarbij wordt concreet invulling gegeven aan wat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor u betekent.

voor wie
Voor ondernemers & werknemers die MVO binnen hun bedrijf willen invoeren.

Inhoud
We gaan bij de workshop MVO in op verschillende aspecten, die we verhelderen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De volgende onderwerpen komen in de Workshop MVO aan bod:
- inleiding in MVO;
- voordelen MVO;
- MVO binnen mijn organisatie;
- MVO richtlijnen;
- ISO 26000;
- kernonderwerpen;
- opstellen Plan van aanpak.

Hoe
Met behulp van praktijkvoorbeelden behandelen we in de workshop MVO het begrip MVO. Daarnaast ontvangt u zelf ook studiemateriaal waarmee u concreet aan de slag kunt gaan.

Omvang
De workshop MVO duurt een dagdeel. We ontvangen minimaal 7 en maximaal 15 personen.