NL- EN

Home - Kwaliteit - IKB

IKB Implementatie? Ga er samen voor met KMO Consult.

IKB is het Intern Kwaliteits Bewakingssysteem dat gehanteerd wordt in de timmer- en verfindustrie. IKB Timmer en IKB Verf zijn vooral gericht op de productkwaliteit en werken volgens hetzelfde principe als ISO 9001:2000. Het verschil is dat de nadruk minder ligt op het management en de procesbesturing dan bij ISO 9001:2008. De normen zijn iets meer correctief dan corrigerend ingericht. Aspecten als interactie van processen worden niet expliciet vereist.

Producenten van hout en verf zijn verantwoordelijk voor het fabricageproces en de interne kwaliteitsbewaking. Alle veranderingen in dat proces, die invloed hebben op het product, moeten gemeld worden aan de Stichting Keuringsbureau Hout. Om te mogen fabriceren moet de producent beschikken over het IKB certificaat.

In het IKB moeten de volgende onderdelen aan de orde komen:

  • werkplekinstructies
  • controle op eindproduct
  • controle op meetapparatuur
  • klachtenregistratie

Inventariseren Stap één is het beschrijven en vastleggen van procedures, om daar in de volgende stap concreet mee aan de slag te gaan. De norm schrijft bijvoorbeeld voor dat registraties van keuringen en beproevingen moeten worden bijgehouden. En dat keuringsmiddelen regelmatig moeten worden gekalibreerd.

Kwaliteitsfunctionaris De directie kan het beheer voor het IKB overdragen aan een kwaliteitsfunctionaris. Deze moet regelmatig beoordelen of nog aan de eisen van het IKB wordt voldaan. Een organogram maakt een verdeling van deze taken en verantwoordelijkheden duidelijk.

KMO Consult ondersteunt en begeleidt u bij het opzetten, certificeren en onderhouden van het IKB.

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.