NL- EN

Home - Opleidingen - Normkennis ISO 14001

Training Normkennis ISO 14001

Wilt u een milieumanagementsysteem opzetten of aanpassen? Conform de norm ISO 14001 of EMAS? Dan is het wijs ook te investeren in de ontwikkeling van uw normkennis.

Voor wie Medewerkers van bedrijven die nauw betrokken zijn bij het opzetten of aanpassen van het milieumanagementsysteem ISO 14001.

Inhoud We behandelen de volgende onderwerpen:

  • Interpretatie van de normen ISO 14001 en EMAS
  • Integratie met kwaliteits- en veiligheidssystemen ISO 9001:2000 en VCA
  • Uitvoeren van nulmeting
  • Inrichten van register voor milieuaspecten
  • Inrichten register wet- en regelgeving
  • Organisatorische aspecten
  • Bepaling hergebruik- en preventiemogelijkheden
  • Bijzondere aandachtspunten tijdens certificatie-audits
  • Automatiseringsmogelijkheden
-

Hoe De theoretische aspecten verdiepen we aan de hand van praktische voorbeelden. Na afloop van de training bent u in staat het milieumanagementsysteem op te zetten en te integreren in het kwaliteits- en veiligheidsmanagement van uw bedrijf.

Omvang De training omvat één dag. Bij een minimum aantal deelnemers van zeven kunnen we starten. De groepsgrootte is maximaal 15 personen.

Examen Aan deze training is geen examen verbonden.

Certificaat Aan het eind van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Aanmelden Kijk op onze planning of vraag direct informatie via e-mail, ons contactformulier of bel ons op +31742919393.