NL- EN

Home - Externe Veiligheid - Symbolen gevaarlijke stoffen - Betekenis ADR symbolen

Betekenis ADR Symbolen

Klik in het kader hieronder op een afbeelding of op de tekst, om door te worden verwezen naar de betreffende klasse met symbolen.

Explosive

Klasse 1: Ontplofbare stoffen of voorwerpen

Toxic

Klasse 6: Giftige stoffen

Gas

Klasse 2: Gassen

Radioactive

Klasse 7: Radioactieve stoffen

Flammable

Klasse 3: Brandbare vloeistoffen

Waterpoluting

Klasse 8: Bijtende stoffen

Concrete

Klasse 4: Brandbare vaste stoffen

Waterpoluting

Klasse 9: Milieugevaarlijke stoffen

Oxidate

Klasse 5: Oxiderende stoffen


     Klasse 1
Ontplofbare stoffen of voorwerpen
  ADR 1

Ontplofbare stoffen of voorwerpen

 

Heftige brand

Zeer kleine kans op massa-explosie

Zeer kleine kans op explosie individueel object.

     Klasse 2
Gassen

Brandbare gassen

Niet brandbare, niet giftige gassen (maar wel een drukhouder)

Giftige gassen

       Klasse 3

Brandbare vloeistoffen

Brandbare vloeistoffen

       Klasse 4

Brandbare vaste stoffen
     
Brandbare vaste stoffen
Voor zelfontbranding vatbare stof

Stoffen die, in contact met water, brandbare gassen ontwikkelen

        Klasse 5
Oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
Organische peroxiden
       Klasse 6
Giftige stoffen
Giftige stoffen
Infectueuze stoffen

       Klasse 7

Radioactieve stoffen
Radioactieve stoffen

       Klasse 8

Bijtende stoffen
Bijtende stoffen

       Klasse 9

Milieugevaarlijke stoffen
Milieugevaarlijke stoffen

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.