NL- EN

Home - Externe Veiligheid - Symbolen gevaarlijke stoffen - Betekenis WMS symbolen

Betekenis WMS Symbolen


Hieronder zijn de WMS-symbolen en hun betekenis weergegeven. Voor meer informatie kunt u de R- en S-zinnen raadplegen.

F+

F+

Zeer licht ontvlambaar

Vloeistoffen met vlampunt onder 0°C

F

F

Licht ontvlambaar

Vloeistoffen met vlampunt tussen 0° en 21°C

C

C

Bijtend, etsend 
(corrosief)

Levend weefsel en ander materiaal worden bij contact met deze stoffen vernietigd

Xi

Xi

Irriterend

Huid, ogen en ademhalingsorganen worden geïrriteerd door deze stof

Xn

Xn

Schadelijk

Bij opname door het lichaam veroorzaken deze stoffen minder erge gezondheidsschade

T

T

Giftig

Bij inslikken, inademen of opname door de huid treedt erge gezondheidsschade op met zelfs de dood tot gevolg.

T+

T+

Zeer giftig

Bij inslikken, inademen of opname door de huid heeft de dood tot gevolg.

E 

E

Explosief

Onder bepaalde omstandigheden (bv. hevige schokken) kunnen deze stoffen ontploffen.

O

O

Oxiderend

Oxiderende stoffen kunnen brandbare stoffen laten ontbranden en ontstane branden in stand houden of zelfs verergeren.

N

 N

Milieugevaarlijk

Deze producten zijn zelfs in kleine hoeveelheden belastend voor het leefmilieu

Asbest

 Asbest

Asbest

Deze producten moeten steeds behandeld worden met ademhalingsbescherming

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.