NL- EN

Home - Detachering

Detachering – kennis, capaciteit en control

arbo

Op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid hebben wij specialisten in dienst met een schat aan kennis en ervaring. Zij kunnen direct bij u aan de slag, zowel bij kleine als grote projecten, zowel voor korte of langere tijd. Wanneer u extra expertise nodig heeft voor een project of kampt met ziekte, is detachering een aantrekkelijke keuze.

Onze mensen kunnen bij hun taak putten uit een enorm dossier van boeken, tijdschriften en artikelen die wij de afgelopen jaren hebben aangelegd.

Voorbeelden van ondersteuning zijn:

-
  • ondersteuning van uw mensen met specialistische kennis
  • uitvoeren werkzaamheden op het gebied van kwaliteit, milieu, arbo en veiligheid
  • interim management

Onderstaande soorten werkzaamheden worden door ons bij een groot aantal klanten ingevuld. De mate van ondersteuning verschilt per klant en wordt naar behoefte afgestemd. Veelal betreft het ondersteuning op basis van 1 dag per week, 1 dag maand of 1 dag per kwartaal. In een aantal gevallen wordt door ons invulling gegeven op basis van 3 tot 5 dagen per week.


Norm Werkzaamheden Ondersteuning KMO Consult
VCA Maandelijkse werkplekinspectie(s) Vreemde ogen dwingen. Eis tot maandelijkse uitvoering met als doel werkomstandighedenoptimalisatie.
Toolboxmeetings Overleg met medewerkers in combinatie met het bespreken van een veiligheidsonderwerp.
Periodieke interne audit(s) Opstellen auditplanning, uitvoeren audits, verslagleggingen interne audits. Opvolging verbeterpunten.
Management Review Jaarlijkse beoordeling van ondermeer: interne audits, werkplekinspecties, (bijna) ongevallen, ziekteverzuim, toolboxen, PBM-uitgifte, opleidingsstatus, etc.
ISO 14001 Onderhoud Milieuaspectenregister Jaarlijkse statusbepaling n.a.v. realisatie verbeteringsprojecten om (aangepaste) significatie te bepalen.
Onderhoud register wet- en regelgeving Interne controle of voldaan wordt aan de milieuvergunning(voorschriften) en tijdig onderkennen nieuwe ontwikkelingen.
Verbeterprojecten Support/uitvoeren verbeteringsprojecten om de milieubelasting terug te brengen.
Interne Audits Opstellen auditplanning, uitvoeren audits, verslagleggingen interne audits. Opvolging verbeterpunten.
Management Review Analyse/rapportage over status beleid, doelstellingen, verbeterprogramma's, milieuaspecten, (in- en externe) communicatie, vergunningstatus, wet- en regelgeving, klachten, verbetervoorstellen, noodplan, afvalstoffen, energieverbruik en overige significante processen.
ISO 9001 Certificering Procesoptimalisatie Projectbegeleiding om processen te optimaliseren/verbeteren o.a. Six Sigma, 5S, etc.
Verbeterprojecten Support/uitvoeren verbeteringsprojecten om de milieubelasting terug te brengen.
Interne Audits Opstellen auditplanning, uitvoeren audits, verslagleggingen interne audits. Opvolging verbeterpunten.
Management Review Analyse/rapportage over status beleid, doelstellingen, verbeterprogramma's, omzet, inkoop, (in- en externe) communicatie, crediteurenanalyse, wet- en regelgeving, klachten, verbetervoorstellen, IT-omgeving, leveranciers, klanten, onderhoud, calibratie en overige significante processen.

Interesse Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.