NL- EN

Home - Over KMO - Charity

KMO Consult & MVO

KMO Consult probeert op verschillende manieren via maatschappelijk verantwoord ondernemen haar verantwoordelijkheid te nemen.

MVO Nederland KMO Consult is partner van MVO Nederland. MVO Nederland is het kenniscentrum voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is opgericht door het ministerie van Economische Zaken. De organisatie brengt bedrijfsleven, maatschappelijk veld, overheid, onderwijs en onderzoek bij elkaar om samen te zoeken naar effectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast organiseert MVO Nederland evenementen voor het uitwisselen van kennis en ervaring en worden er MVO-projecten gestart op basis van concrete vragen en behoeften. Als partner ondersteunt KMO Consult MVO Nederland hierin.

Climate Neutral Group NiZA MVO Nederland

NIV Door een bepaalde manier van rijden aan te leren kunt u uw CO2 uitstoot verminderen en daarnaast brandstof besparen! Dit kunt u aanleren tijdens de training 'Het Nieuwe Rijden'. Uit de gegevens blijkt dat er een brandstofbesparing van 5 tot 15% haalbaar is, dit levert u forse kostenbesparing op. Door het bewuste rijden worden onderhoudskosten daarnaast ook tot 8% teruggedrongen en schadereductie van 40% behoort ook tot de mogelijkheden. De bestuurder kan zich door middel van deze training dus een consequente rijstijl aanmeten, die zowel het milieu, de veiligheid als het bedrijf ten goede komt. Meer info of aanmelden voor de training? Klikt u dan hier.

NIZA Door middel van een maandelijkse donatie steunt KMO Consult NIZA. Deze organisatie werkt samen met mensen en organisaties in Afrika en Europa aan een democratisch zuidelijk Afrika. Het uitgangspunt is het ideaal van een zuidelijk Afrika waar de bevolking in staat is een rechtvaardige verdeling van macht, van middelen en van kansen te realiseren, waar mensenrechten gerespecteerd en gegarandeerd worden.

NIZA ondersteunt de strijd tegen de ongelijke verdeling van macht, rechten en welvaart door steun te verlenen aan maatschappelijke organisaties en burgers in Afrika (met name vrouwen en meisjes) in hun pogingen een tegenkracht op te bouwen. In nauwe samenhang met deze strijd zetten NIZA en de netwerken waarbij NIZA is aangesloten, zich in voor een internationale machtsverschuiving die ten gunste zal komen aan democratie en ontwikkeling in zuidelijk Afrika. Dit moet tot gevolg hebben dat er betere werk- en leefomstandigheden komen voor arbeiders en dat de natuurlijke leefomgeving beter wordt beschermd.

Climate Neutral Group Daarnaast is KMO Consult aangesloten bij de Climate Neutral Group. Deze organisatie compenseert de volledige CO2-uitstoot van KMO Consult als gevolg van haar activiteiten,zoals: vliegreizen, autokilometers, energieverbruik kantoorpand en papierverbruik als gevolg van print- en drukwerk. De compensatie wordt door de Climate Neutral Group ondermeer bereikt via duurzame bos- en energieprojecten.

Opname van CO2 uit de atmosfeer kan onder meer worden gerealiseerd door aanplant en bescherming van bossen. Groeiende bomen nemen CO2 op uit de atmosfeer en zetten het om in zuurstof en hout. Door voldoende bomen aan te planten, wordt eenzelfde hoeveelheid CO2 opgenomen als aan uitstoot is veroorzaakt.

Voorkoming van CO2 uitstoot elders kan plaatsvinden door onder andere realisering van duurzame energieprojecten. De inzet van bijvoorbeeld zonnepanelen, windmolens en biomassa genereert energie zonder dat uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt.

Hieronder staan de certificaten die KMO Consult in de afgelopen jaren heeft ontvangen van de Climate Neutral Group. U kunt op de afbeeldingen klikken om ze in een groter formaat te bekijken (pdf).

Climate Neutral Group Certificaat 2006 Climate Neutral Group Certificaat 2007 Climate Neutral Group Certificaat 2008

Climate Neutral Group Certificaat 2009 Climate Neutral Group Certificaat 2010 Climate Neutral Group Certificaat 2013

KMO Consult & Charity

KMO Consult ondersteunt in het kader van charity diverse organisaties, die hieronder zijn weergegeven:

FC Twente KMO Consult is lid van De Gouden Talenten Business Club die de jeugd van FC Twente een warm hart toe draagt. Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. De financiële middelen van de Gouden Talenten worden onder andere gebruikt voor het stimuleren van de Voetbalacademie; dit kan uiteenlopen van het bekostigen van trainingskampen, het aanschaffen van materiaal, het vervoer van spelers tot het begeleiden van de jeugd op zowel sportief als maatschappelijk gebied.


Gouden Talenten Business Club FC Twente

Mede door de inspanning van de Gouden Talenten zijn, inmiddels doorgebroken spelers, zoals Jan Vennegoor of Hesselink, Arnold Bruggink, Sander Westerveld, Sander Boschker en Erik ten Hag in staat geweest een prachtig opleidingstraject te doorlopen.

Bent u klant en wilt u met ons naar een wedstrijd? Mail ons of gebruik het contactformulier, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om samen een bezoek aan een thuiswedstrijd van FC Twente te plannen.

De Twentse Rolstoelvierdaagse De Twentse Rolstoelvierdaagse te Delden wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Twentse Sportbelangen (STS). In 1986 werd de eerste Twentse Rolstoelvierdaagse gehouden. Aanleiding hiervoor was dat rolstoelgebruikers De Twentse Rolstoelvierdaagse niet mochten deelnemen aan de Vierdaagse van Nijmegen en aan die van Apeldoorn. Het idee voor een Vierdaagse voor hand aangedreven rolstoelen was snel geboren. In de jaren '80 waren de deelnemers-aantallen gering. In de jaren '90 kwam de belangstelling niet meer alleen uit de regio, maar verwierf het evenement landelijke faam. Inmiddels zijn er ook deelnemers van over de landsgrenzen en geniet de Twentse Rolstoelvierdaagse internationale bekendheid.

De Twentse Rolstoelvierdaagse wordt elk jaar in de laatste volle week van juli gehouden en georganiseerd door de Wibo's die door KMO Consult worden gesponsord.

SOS kinderdorpen KMO Consult steunt SOS kinderdorpen. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. SOS kinderdorpen geeft daarom prioriteit aan het versterken van kwetsbare families door hen te helpen met de zorg voor en bescherming van hun kinderen. Alleen als kinderen geen familie meer hebben, of niet meer bij hun familie kunnen leven, krijgen zij een nieuw thuis in een SOS kinderdorp. Hier groeien zij op binnen een SOS familie met broertjes, zusjes een liefdevolle moeder. Een SOS moeder begeleidt de ontwikkeling van ieder kind met de bezieling van een moeder en de professionaliteit van een kinderverzorger. Ook treffen ze voorzieningen om het kinderdorp en de omringende gemeenschap nog sterker, gezonder en hechter te maken. Zo bouwen ze scholen en medische centra als die er in de omgeving niet zijn.

Zelf iets aan charity doen? U kunt zelf liefdadigheid combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Cash4mobile is een organisatie die uw oude mobiele telefoons overneemt tegen betaling. Dit kunnen telefoons zijn die u privé heeft gebruikt, maar ook grotere partijen zakelijke telefoons kunnen over worden genomen. Op de website vult u in welk merk en type telefoon u wilt inleveren. Er wordt dan meteen aangegeven hoeveel euro u voor uw oude telefoon terug krijgt. U kunt er dan voor kiezen dit bedrag in zijn geheel op uw bankrekeningnummer te ontvangen, maar u kunt ook een deel van het bedrag of het gehele bedrag aan een goed doel schenken. Goede doelen waar bijvoorbeeld mee wordt samengewerkt zijn KNGF geleide honden en Amnesty International.

Uw mobiele telefoon zal hergebruikt worden in ontwikkelingslanden. Defecte toestellen worden gebruikt voor onderdelen. Indien dat niet mogelijk is wordt het toestel gerecycled.