NL- EN

Home - Over KMO Consult - Overige Links


Branches, stichtingen en platforms

Nederlandse Vereniging voor de Verwijdering van Metalektro Producten (NVMP)

Nederlandse Vereniging van Zeepfabrikanten (NVZ)

(NVZ-NIFIM)

Stichting Recycling Disposables Benelux

Stichting Samenleving & Bedrijf

Vereniging Schoonmaak Research (VSR)

SVM·PACT (organisatie waarin alle schakels uit verpakkingsketen zijn

vertegenwoordigd)

Voedingscentrum Nederland

Informatiecentrum Milieuvergunningen

NEN Nederlands Normalisatie Instituut

Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten

Centrum Hout

Centrum voor Energiebesparing en schone technologie (CE) Centrum voor Landbouw

en Milieu (CLM)

Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte (CROW)

College Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB)

Commissie voor de Milieueffectrapportage

Global Action Plan (GAP)

Fair Wear Foundation (FWF) Platform Milieuvriendelijkere Smeermiddelen

The Global Partnership for Safe and Sustainable AgricultureTerug naar de top


Duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam Nieuws

Afvalpreventie

Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

MVO NederlandTerug naar de top


Duurzaamheid en innovatie

AgentschapNL

Alles duurzaam (14000 adressen duurzame producten en diensten)

Energie Neutraal Bouwen

Verantwoorde kleding

Syntens InnovatiecentrumTerug naar de top


Energie

Groene Energie

Energie Aanbieding

Energievergelijken

Energietarieven vergelijken

Federatie van energiebedrijven in Nederland

Groene Energie

Goedkope energietarieven

Keuze.nl - Groene Energie

Startpagina duurzame energie

EU-initiatief om energieverbruik door verlichting te verminderen

Platform Versnelling Energieliberalisatie

Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV)

Projectbureau Duurzame Energie (DEN)

Energie in Nederland

Energiemanagement

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Energietechniek

Energiewereld

KabelhaspelTerug naar de top


Inkopen

Portal voor overheidsinkopers (Ovia)

Facilitaire Organisatie Industrie

Factomedia (site voor facility managers)

Startpagina Facilitair Startpagina Inkoop

Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI)

Dossier aanbesteden (ministerie van EZ)Terug naar de top


Labels en keuren

Stichting Milieukeur

Energielabels

Energy Star

Nordic Swan Ecolabelling

FSC-keurmerk / Stichting Goedhout

IKB/PVE Kwaliteitskeurmerk vleesproducten

Stichting Keurhout Blauer Engel

EKO-keurmerk (SKAL)

Europees ecolabelTerug naar de top


Milieu

Vereniging Milieudefensie

12 provinciale milieufederaties en stichting Natuur en Milieu

Enviroreporting / Milieujaarverslagen

Milieu & Winst

Milieuloket

Natuur- en Milieu Netwerk

Milieukoopwijzer

KringloopnetTerug naar de top


Milieuzorgsystemen

Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

GIMNETTerug naar de top


Overheden

Overheidsportal

Overheden (ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten e.d.)

Europese Unie (EU)

Europese Commissie

BelastingdienstTerug naar de top


Wetten, regelingen en besluiten

VAMIL-regeling

Besluit Stortverbod Afvalstoffen

CFK-Besluit

Verpakkingen (wetten en regels)

ICT~Office

PGS Richtlijnen

InfomilTerug naar de top