NL- EN

Home - Over KMO Consult - Medewerkers

Medewerkers

Sjoerd Silvius

Sjoerd is sinds 2003 werkzaam voor KMO Consult BV en heeft daarvoor eveneens 7 jaar gewerkt als consultant bij een adviesbureau en daarnaast enkele jaren in de (chemische) productie industrie en bouwnijverheid. In de afgelopen jaren heeft Sjoerd namens KMO Consult bij diverse klanten ISO 9001, ISO 14001, VCA, VCU, OHSAS 18001, HACCP, BRC en VBS systemen opgezet, geïmplementeerd en de certificering begeleid. Sjoerd heeft in de meest voorkomende branches werkzaamheden verricht, waarbij de meest in het oog springende zijn: Marine, Metaal, Levensmiddelen, Chemie, Machinefabrieken, Groenbeheer, Timmerindustrie en andere bouwproducten, Verfindustrie, Energie, ICT en de Bouwnijverheid.

De omvang van de bedrijven waarvoor Sjoerd werkzaamheden heeft verricht varieert van MKB-bedrijven tot internationale, beursgenoteerde ondernemingen. Behoudens Consultancy heeft Sjoerd in de afgelopen jaren een groot aantal trainingen verzorgd op de gebieden Veiligheid & Gezondheid, Proces optimalisatie, Gevaarlijke Stoffen, Kwaliteit-, Milieu - & Arbo-management, Audits, Auditortraining, Opvolgen Interne Audit (resultaten), ADR en de omgang en inrichting met betrekking tot ATEX. Daarnaast voert Sjoerd audits uit op het gebied van ISO 9001, ISO 14001 en VCA voor certificerende instanties.


Niek Oude Middendorp

-

Niek is werkzaam voor KMO Consult sinds januari 2013. Daarvoor heeft hij gewerkt als SHE coördinator bij een ingenieursbureau. Sinds Niek werkt voor KMO Consult BV adviseert hij o.a. over:
  • Het inrichten, borgen en onderhouden van kwaliteit, veiligheid- en milieuzorgsystemen
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E);
Vervult een taak als Veiligheidskundige en is coördinator van de Noodorganisatie bij een internationaal beursgenoteerd bedrijf, met name op operationeel managementniveau.

Niek is vanaf het begin van zijn carrière bezig met het vak. Naast diverse cursussen heeft Niek de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) afgerond.


Jessica Groen

-

Jessica is sinds september 2011 werkzaam voor KMO Consult BV en heeft daarvoor 7 jaar gewerkt als consultant bij een adviesbureau. Verder heeft ze enkele jaren bij bedrijven gewerkt als KAM-medewerker. In haar tijd als consultant heeft ze diverse bedrijven begeleid bij de opzet, implementatie en certificering van ISO 9001, ISO 14001, VCA en VCU. Ze heeft audits, intern en extern, uitgevoerd op gebied van kwaliteit, arbo en milieu.

Als veiligheidskundige heeft ze verschillende risico-inventarisaties en –evaluaties uitgevoerd, voor bedrijven alsmede voor machines. De bedrijven waarvoor Jessica werkzaamheden verricht heeft, variëren van installateurs, handelsmaatschappijen, transporteurs en bedrijven in de timmerindustrie.Roy den Turk

-

Sinds december 2016 is Roy werkzaam bij KMO Consult. Hiervoor heeft hij gewerkt bij een productiebedrijf in de metaalindustrie hier heeft hij werkzaamheden verricht op het gebied van fysieke veiligheid. Zoals het updaten van het noodplan, waaronder het opnieuw opzetten van de BHV organisatie, op zowel management niveau als op de werkvloer. Daarnaast heeft hij ervaring in risicomanagement.

Roy heeft de studie Integrale Veiligheidskunde (IVK) als achtergrond en heeft daarnaast enkele cursussen afgerond.


Sjoerd Platvoet

-

Sinds juni 2016 is Sjoerd werkzaam bij KMO Consult. Hiervoor heeft hij werkzaamheden verricht voor verschillende bedrijven uit de regio, waarbij hij o.a. verantwoordelijk was voor de opzet van een bedrijfsnoodplan, de daarbij aangesloten BHV-organisatie en het reviseren van een RI&E. Hij is breed inzetbaar en heeft zich binnen KMO Consult voornamelijk gericht op gebieden als explosieveiligheid (ATEX), BRZO, BEVI en PGS 15. Daarnaast vervult hij, binnen een internationaal opererende organisatie, operationele en ondersteunende taken op het gebied van veiligheid en, in mindere mate, milieu.

Als achtergrond heeft Sjoerd de studie Integrale Veiligheidskunde (IVK), aangevuld met verschillende cursussen.Onze medewerkers kunnen u onder meer informatie verschaffen over de volgende producten:

Interesse? Binnen ons bedrijf zijn specialisten aangesteld die u goed kunnen ondersteunen bij de (verdere) ontwikkeling van uw vraagstuk. U kunt telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.