NL- EN

Home - Laatste nieuws - Nieuwsarchief 2009

Nieuwsarchief 2009

December

23-12-2010 Vergunning verpakte gevaarlijke stoffen
23-12-2010 Ondergrenzen van PGS 15
23-12-2010 Norm sprinklerinstallaties gepubliceerd
23-12-2010 Nederlandse vertaling van ISO 26000
23-12-2010 Goed uiteinde namens alle medewerkers KMO Consult BV
15-12-2010 ADR-wijzigingen per 2011
15-12-2010 Asbestadvies Gezondheidsraad
15-12-2010 Nieuwe BMI-Regeling
15-12-2010 Opgeschort
09-12-2010 Wijzigingen in regelingen
09-12-2010 Afstandstabel
09-12-2010 IMO-voorstel verplichting inert gas
09-12-2010 Transponeringstabel van Activiteitenbesluit naar Besluit omgevingsrecht

November

30-11-2010 Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vastgesteld
30-11-2010 Circulaire bouwlawaai 2010
30-11-2010 Controle op duurzame inkoop
30-11-2010 Duurzaamheid constante factor
24-11-2010 Richtlijn Industriële Emissies (RIE) vastgesteld
24-11-2010 LAT BRZO en VT Chemie bundelen krachten
24-11-2010 Consultatieronde duurzaam inkopen Transport
24-11-2010 Jaarcongres Relevant 7 december 2010
07-11-2010 Informatiebijeenkomst Geurmetingen
07-11-2010 Activiteitenbesluit voorlichting voor provincies
07-11-2010 MVO FDIS/ISO 26000 is goedgekeurd
07-11-2010 Normontwerp NEN 7510 gepubliceerd
05-11-2010 Monitoronderzoek start begin 2011
05-11-2010 Keurmerken in aanbestedingen
05-11-2010 Ontwerp-NPR 8040-1 voor commentaar gepubliceerd
05-11-2010 MVO Prestatieladder

Oktober

27-10-2010 Energiecentrum helpt ondernemers
27-10-2010 Wijziging Vuurwerkbesluit voorgepubliceerd
27-10-2010 NEN organiseert introductieseminar ISO 26000
27-10-2010 Veel arbobeleidsregels verdwijnen
19-10-2010 Betrouwbare explosieveiligheid
19-10-2010 Publicatie nieuwe NRB
12-10-2010 Brandveiligheid onvoldoende geborgd
12-10-2010 Handel illegaal gekapt hout in 2013 verboden
06-10-2010 Vier nieuwe milieubeleidsovereenkomsten
06-10-2010 Europees Cradle to Cradle Network op snelheid
06-10-2010 Consortium wil windturbinepark voor Zeeuwse kust bouwen
06-10-2010 Rijkswaterstaat daagt uit tot duurzamer werken

September

29-09-2010 Impuls voor ontwikkeling elektrisch rijden
29-09-2010 Explosieveiligheid en SIL
29-09-2010 Wereldprijs 2010 voor duurzame ideeën of projecten
29-09-2010 Wetswegwijzer Emissies bij Energiewinning
22-09-2010 Informatiebijeenkomst geurmeting
22-09-2010 ISO richtlijn voor Outsourcing
22-09-2010 MVO FDIS/ISO 26000 goedgekeurd
22-09-2010 Nieuwe regelingen brandmeldinstallaties
22-09-2010 Afvalpreventie krijgt hogere prioriteit
14-09-2010 Lancering site klimaatgeld
14-09-2010 Hergebruik textielafval kans voor ondernemers
14-09-2010 Duurzame dinsdag en duurzame lintjes
14-09-2010 Groene auto's houden belastingvoordeel
09-09-2010 Van BIAB naar MOR
09-09-2010 Bodemsanering rekenmodel nazorgkosten beschikbaar
09-09-2010 Informatieblad 'Mobiliteitsmanagement ziekenhuizen en zorginstellingen'
09-09-2010 Technische storing voorgaande nieuwsbrief

Augustus

26-08-2010 KMO zoekt medewerkers met kennis van chemie
26-08-2010 245 bedrijven met PEFC
26-08-2010 Publicatie 'Veelgestelde vragen Wro' beschikbaar
26-08-2010 Aantal heftruckdoden stijgt
17-08-2010 ATEX regelgeving; Helft van de bedrijven in overtreding
17-08-2010 Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. de Kader Richtlijn Water
17-08-2010 PGS 15 voor commentaar beschikbaar
17-08-2010 Nieuwe Consultant KMO
17-08-2010 VWM Geurcongres 2010

Juli

21-07-2010 Wijzigingen in documenten SSVV Opleidingengids
21-07-2010 Een nieuw stoffenportaal met info over het Nederlandse stoffenbeleid
21-07-2010 Zuinig met licht
21-07-2010 Voorlopig laatste nieuwsbrief
14-07-2010 M.e.r.-regelgeving gemoderniseerd
14-07-2010 'Fout hout'
14-07-2010 Europees Parlement stemt in met voorstel Richtlijn Industriële Emissies
14-07-2010 Consequenties Crisis- en herstelwet
07-07-2010 ISO 31000: risicomanagement voor de KAM-manager
07-07-2010 EPV lanceert certificering voor gebruik duurzaam hout
07-07-2010 Revisie norm oppervlakte kantoorwerkplekken

Juni

30-06-2010 Normatieve documenten rondom gassen in containers
30-06-2010 Gezondheidsraad adviseert over strengere normen bij asbest
23-06-2010 Nieuw LMRA-pasje
23-06-2010 Informatieblad LPG-tankstations
23-06-2010 Campagne MVO Nederland
16-06-2010 Nieuw informatieblad van SCCM evaluatie milieuaspecten
16-06-2010 91 % houtafval hergebruikt
16-06-2010 3 miljoen extra voor schonere dieselmotoren
10-06-2010 OR moet aan de slag met MVO
10-06-2010 Definitieve invoeringsdatum Wabo bekent
10-06-2010 Installateur heeft weinig op met milieukeurmerk
10-06-2010 Nieuw dossier online: ISO 26000
01-06-2010 Kandidaten gezocht voor het Duurzame Lintje
01-06-2010 Minder energie in chemische industrie
01-06-2010 Meerderheid topmanagement amper op hoogte van mvo-bepaling

Mei

26-05-2010 Nationale focal points
26-05-2010 Koplopersbijeenkomst over energie 8 juni
26-05-2010 Nieuwe beoordelingsrichtlijnen kwaliteit peilbuismaterialen ter inzage
19-05-2010 Nieuwe wetgeving voor afval
19-05-2010 Meer misstanden op de werkvloer
06-05-2010 Aanmelden nieuwe bedrijfsmiddelen voor Energielijst 2011
06-05-2010 Energielabel duidelijker
06-05-2010 Nieuwe campagne 'een veilige werkplek'
06-05-2010 Fiscale aftrek mogelijk voor duurzaam vervoer
06-05-2010 Voordeel elektrische auto en brommers

April

21-04-2010 SER wil dat ARIE vriendelijker wordt
21-04-2010 Societal security
20-04-2010 Platform Gassen in Containers opgericht
14-04-2010 Implementatiecoach Duurzaam inkopen
14-04-2010 Verfrichtlijn 2010 uitdaging voor verffabrikanten
14-04-2010 Werelddag veiligheid en gezondheid
14-04-2010 ISO 9004; managen op duurzaam succes nu vertaald in het Nederlands
14-04-2010 Publiek consult PEFC-standaard
07-04-2010 Campagne agressie en geweld tegen werknemers met publieke taken
07-04-2010 Wijzigingen VCA-norm
07-04-2010 Risico's van mechanische ontstekingsbronnen

Maart

30-03-2010 Meer veiligheid gewenst door werknemers chemie
30-03-2010 Crisis- en herstelwet in werking
30-03-2010 Doel duurzame stroom binnen bereik
30-03-2010 Arbo/Chemie Congres 2010
23-03-2010 Wettelijk draagvlak NEN 3140
23-03-2010 Extra controles in industrie
23-03-2010 Verplichte inspectie nieuwe installaties
23-03-2010 Nationaal Brandveiligheidscongres
23-03-2010 Wijziging van het Activiteitenbesluit voorgepubliceerd
23-03-2010 Nieuwe afspraken zandcementdekvloeren
23-03-2010 Europese milieuregels te laat
23-03-2010 Boete voor storten hout
16-03-2010 Nieuwe norm managen veiligheid
16-03-2010 Arbo-catalogi UWV en SVB
16-03-2010 EU maakt weg vrij voor elektrische auto
16-03-2010 Al het goede hout nu online
16-03-2010 Profileren voor 200.000 webbezoekers
16-03-2010 Herziening IPPC-richtlijn: gemeenschappelijk standpunt van Raad
16-03-2010 Nieuwe werkgroep PGS 15 voortvarend van start
02-03-2010 Barometer uitgebreid met besparingstips
02-03-2010 Risico's werken op hoogte
02-03-2010 VOL-VCA training bij KMO-consult
01-03-2010 Veel doden en ongevallen in dakdekkersbranche

Februari

24-02-2010 Nieuwe versie PGS 25
24-02-2010 Ruim 8000 nieuwe innovatievouchers beschikbaar
24-02-2010 ISO 9004; managen op duurzaam succes nu vertaald in het Nederlands
24-02-2010 Lastenverlichting van 30 miljoen euro door wijziging milieuregels
24-02-2010 Niet communiceren over MVO is gemiste kans
24-02-2010 Besluit M.E.R. wijzigt door uitspraak Europees Hof
24-02-2010 Arbo in scheepsbouw laat te wensen over
16-02-2010 Duurzaam inkopen goed, maar gekozen aanpak leidt tot knelpunten
16-02-2010 Wegwijzer EV in de milieuvergunning geactualiseerd
16-02-2010 Normen risicomanagement in Nederlands
16-02-2010 Wereldwijde groei aantal ISO-certificaten
16-02-2010 Bijeenkomst financiering van duurzame innovaties
16-02-2010 Controles op gascontainers gaan door
16-02-2010 Harde aanpak asbest
10-02-2010 Beveiligen op basis van ambitie
10-02-2010 Cramer dreigt provincies en gemeenten over opslag brandgevaarlijke stoffen
10-02-2010 Subsidie voor tankstations alternatieve brandstoffen
10-02-2010 Bouwers negeren gevaarlijke vloerranden
10-02-2010 Herziening MER-wetgeving op 1 juli van kracht
10-02-2010 SCGM werkt aan MVO-norm
10-02-2010 Navigator MVO Richtlijnen
04-02-2010 Subsidieregeling duurzame energieproducten 2010 op 1 maart open
04-02-2010 Nederlandse vertaling norm energiemanagementsystemen gepubliceerd
04-02-2010 VROM geeft magazine uit over duurzaam inkopen

Januari

27-01-2010 Ruim een miljoen VCA diploma's in het Centraal Diploma Register VCA
26-01-2010 Saneringstechniek Tessenderlo Chemie ontvangt Europese steun
26-01-2010 Stichting KOMO van start
20-01-2010Nieuwe criteria van de MVO Transparantiebenchmark
20-01-2010 Extra inspecties bij zware beroepen
20-01-2010 Utrecht krijgt een nieuw vrachtschip
20-01-2010 Rijk wil voortaan 100% duurzaam inkopen
16-01-2010 Meldingsplicht opslag gevaarlijke stoffen vervalt per 1-1-2010
16-01-2010 Van KAM naar MVO
16-01-2010 ISO 14001 ook haalbaar voor kleine bedrijven

Vergunning verpakte gevaarlijke stoffen

Uitgegeven op: 23-12-2010

In het Besluit omgevingsrecht (Bor) bijlage 1 categorie 4.4 is verduidelijkt dat vergunningplicht voor de op- en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen geldt vanaf:

10 ton per opslagvoorziening (sub i onder 1)
20 ton tijdelijke op- en overslag (sub i onder 2 en 3)

Voor meer informatie klik u hier.

Bron: InfoMil, week 51, 2010Ondergrenzen van PGS 15

Uitgegeven op: 23-12-2010

Er is vaak nog grote onduidelijkheid over het van toepassing zijn van de PGS 15 richtlijnen. Daarom is er een ondergrens van de PGS 15 weergegegeven.

Daarbij is rekening gehouden met zowel de gevaarsaspecten die bepaalde stoffen kunnen bezitten als wel de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die voor een goede bedrijfsvoering als werkvoorraad mag worden beschouwd. In een tabel worden de ondergrenzen weergegeven . Daarboven gelden de PGS 15 richtlijnen

Voor de tabel klikt u hier.

Bron: PGS, week 51, 2010Norm sprinklerinstallaties gepubliceerd

Uitgegeven op: 23-12-2010

Op 1 november heeft NEN de Nederlandse norm voor sprinklerinstallaties gepubliceerd. De Europese norm voor sprinklerinstallaties is in het Nederlands vertaald.

Het gaat om de NEN-EN 12845 de aanvullende norm NEN 1073:2010. Voor het gemak van de gebruiker is het normontwerp NEN 1073 met de norm NEN-EN-12845 geïntegreerd en als combinatie-uitgave bij NEN verkrijgbaar. Het normontwerp NEN 1073 is toegesneden op de Nederlandse situatie en biedt de mogelijkheid om een optioneel verhoogd veiligheidsniveau te definiëren zoals dat in de Nederlandse praktijk gebruikelijk is.

Bron: Brandveilig, week 51, 2010Nederlandse vertaling van ISO 26000

Uitgegeven op: 23-12-2010

9 december is het eerste exemplaar van de vertaling van de mondiale richtlijn voor MVO uitgereikt. Deze Nederlandse versie van ISO 26000 is nu beschikbaar bij NEN

De richtlijn ISO 26000 is gemaakt voor organisaties die ondersteuning zoeken bij het in praktijk brengen van MVO. Dit vanuit de wens om een steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. ISO 26000 is bedoeld voor alle typen organisaties: bedrijven, MKB, overheden en maatschappelijke organisaties.

ISO 26000 voor de overheid is een belangrijk nieuw instrument om MVO daadwerkelijk te implementeren. Daarnaast is het een praktische aanvulling op andere referentiekaders, zoals de OESO-richtlijnen. De richtlijn geeft organisaties praktische handvatten om met MVO aan de slag te gaan.

Bron: NEN, week 51, 2010

Goed uiteinde namens alle medewerkers KMO Consult BV

Uitgegeven op: 23-12-2010

Prettige feestdagen en een goed 2011 gewenst.

KMO Consult BV wenst u goede feestdagen, een prettig uiteinde en veel goede zaken en gezondheid voor 2011.

Bron: www.kmo-consult.nl


ADR-wijzigingen per 2011

Uitgegeven op: 15-12-2010

Elke twee jaar vinden er wijzigingen plaats in het ADR, de Europese regeling waarin de voorschriften staan voor het internationale vervoer van gevaarlijke over de weg.

De eerstvolgende wijzigingen worden op 1 januari 2011 van kracht. Er geldt een overgangstermijn van een half jaar. Deze wijzigingen zijn handig en overzichtelijk op een rijtje gezet voor u. Voor meer informatie over de ADR van 2011 klikt u hier.

Bron: GDSEurope, week 50, 2010Asbestadvies Gezondheidsraad

Uitgegeven op: 15-12-2010

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om de grenswaarde voor asbest te verlagen. Dit heeft allerlei gevolgen.

Als deze adviezen door worden gevoerd, zullen normoverschrijdingen vaker voorkomen. Hantering van nieuwe waarden moet dan ook leiden tot een herziening van protocollen, normvoorschriften en richtlijnen. Ook moet de indeling van asbestsaneringswerkzaamheden in risicoklassen opnieuw worden bezien.

Bron: Veiligheid, week 50, 2010Nieuwe BMI-Regeling

Uitgegeven op: 15-12-2010

Er komt een nieuwe regeling voor installatiebedrijven die brandmeldinstallaties (BMI) ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inspecteren. De regeling gaat deel uitmaken van het Model IBB (Intergrale Brandveiligheid Bouwwerken).

Het probleem is dat op op dit moment vrijwel geen enkel gebouw aan deze eisen voldoet in Nederland. Die wet- en regelgeving plus de handhaving ervan waren tot voor kort sterk versnipperd. Daarom is er nu een intergrale aanpak, het Model IBB. Door deze nieuwe voorschriften zijn de regels helder en uniformer.

Bron: Veiligheid, week 50, 2010Opgeschort

Uitgegeven op: 15-12-2010

De wijziging van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (RSGH) die 1 oktober in werking zou treden, is opgeschort.

De wijzigingen geeft voor vergunninghouders dusdanige gevolgen dat een overgangsregime gewenst is. De aangepaste regeling, inclusief overgangsregime, wordt rond de jaarwisseling verwacht.

Bron: Veiligheid, week 50, 2010Wijzigingen in regelingen

Uitgegeven op: 09-12-2010

Op 19 november zijn de Regeling bodemkwaliteit en Regeling Uniforme Saneringen aangepast. De Regeling Uniforme Saneringen verwijst nu naar de in juli 2010 vastgestelde NTA 5755, in plaats van de Richtlijn voor naderonderzoek uit 1994.

De wijzigingen van de Regeling bodemkwaliteit zijn het gevolg van verschillende uitvoeringsknelpunten, die met deze wijzigingen zijn opgelost. Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 49, 2010Afstandstabel

Uitgegeven op: 09-12-2010

Om de mate van hinder in te schatten kan de onderstaande tabel worden toegepast. Als uit de tabel volgt dat de werkelijke afstanden kleiner zijn dan de gegeven afstanden bij 60 dB(A), dan is de kans groot dat bouwlawaai voor hinder zorgt.

De circulaire bouwlawaai hanteert een voorkeursgrenswaarde van 60 dB(A). De gekozen bronsterkten (LWr) zijn gebaseerd op gemiddelde waarden op basis van praktijkmetingen. Grote variaties in bronsterkte zijn in de praktijk mogelijk. De gegeven afstanden zijn dan ook niet meer dan indicatief en kunnen niet als harde grenswaarden worden gehanteerd.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 49, 2010IMO-voorstel verplichting inert gas

Uitgegeven op: 09-12-2010

Er ligt een wijzigingsvoorstel van het gebruik van inert gas aan boord van tankers. Het gaat hier om tankers die (bulk)stoffen vervoeren met een vlampunt dat lager ligt dan 60°C.

Dit voorstel kan zeer grote gevolgen hebben voor de huidige logistieke keten van minerale oliën en chemicaliën in bulk. Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: GevaarlijkeLading, week 49, 2010Transponeringstabel van Activiteitenbesluit naar Besluit omgevingsrecht

Uitgegeven op: 09-12-2010

De lijst met vergunningplichtige inrichtingen uit Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit is overgezet naar Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Daarvoor is een nieuwe beoordelingswijze beschreven. Ook wordt expliciet meer aandacht gevraagd voor communicatie met omwonenden. De belangrijkste elementen van de nieuwe beoordelingswijze zijn dagwaarde, voorkeurgrenswaarde, maximaal aantal blootstellingsdagen en maatwerk.

Er is nu een handige transponeringstabel waarop snel is te zien waar de verschillende onderdelen van Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit in Bijlage I van het Bor terecht gekomen zijn. Voor meer info en voor de transponeringstabel klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 49, 2010Samen werken aan arbeidsveiligheid

Uitgegeven op: 30-11-2010

Elk jaar komen er 84.000 mensen op de Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht door een ongeval op het werk. 20% betreft een valongeval.

Met name vallen van hoogte zorgt voor ernstige letsels. Bijvoorbeeld een val van een trap, ladder of steiger, van een vrachtwagen tijdens het uitladen of gewoon van een stoel op kantoor.

Een alerte houding veel ongelukken kan voorkomen. Een uitdaging voor de werknemers maar ook vooral voor de werkgevers. Er moet een gezonde veiligheidscultuur moeten zijn, waarin werkgevers het goede voorbeeld geven en medewerkers stimuleren scherp te blijven. Alleen dan wordt gedrag op de werkvloer ook echt veiliger. En dat is helemaal belangrijk bij werken op hoogte.

Bron: Veiligheid, week 48, 2010

Circulaire bouwlawaai 2010

Uitgegeven op: 30-11-2010

De circulaire bouwlawaai 2010 vervangt de circulaire van 1991. Het uitgangspunt van de circulaire is het zo veel mogelijk voorkomen van bouw- en slooplawaai door bijvoorkeur het toepassen van stille technieken.

Daarvoor is een nieuwe beoordelingswijze beschreven. Ook wordt expliciet meer aandacht gevraagd voor communicatie met omwonenden. De belangrijkste elementen van de nieuwe beoordelingswijze zijn dagwaarde, voorkeurgrenswaarde, maximaal aantal blootstellingsdagen en maatwerk.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 48, 2010Controle op duurzame inkoop

Uitgegeven op: 30-11-2010

De Rijksoverheid wil dit jaar 100 procent duurzaam inkopen. Voor de gemeenten en provincies geldt een streven van respectievelijk 75 en 50 procent. Milieudefensie onderzoekt of de overheid deze doelstellingen op het gebied van houtinkoop ook weet te realiseren.

Het overheidsbeleid er op gericht om in tientallen productgroepen duurzaam in te kopen. Zo ontstaat er meer vraag naar duurzame producten en geeft de overheid het goede voorbeeld aan het bedrijfsleven. Dit is erg positief maar levert ook knelpunten op bij de uitvoering omdat structurele controle niet is gewaarborgd. Daarom onderzoekt de milieuclub 50 projecten van verschillende overheden op de al dan niet legale herkomst van het gebruikte hout. De onderzoeksresultaten worden begin 2011 bekendgemaakt.

Bron: Houtwereld, week 48, 2010

Duurzaamheid constante factor

Uitgegeven op: 30-11-2010

Duurzaamheid wordt steeds meer een constante factor in de bedrijfsstrategie. Veel bedrijven passen de principes van duurzaamheid grootschalig toe bij hun inkoop- en supply chain management.

Voor strategische leveranciers is duurzaamheid zelfs al een must. Bovendien blijkt dat duurzaamheid en winst hand in hand gaan: voor maar liefst 83% van de respondenten zijn economische berekeningen de belangrijkste drijfveer voor duurzaamheidsinitiatieven. West-Europese leveranciers lopen hierbij voorop. Er wordt voorspeld dat duurzaamheid in de toekomst een beslissende rol zal gaan spelen in de competiviteit van bedrijven.

Bron: DuurzaamOndernemen, week 48, 2010

Richtlijn Industrië le Emissies (RIE) vastgesteld

Uitgegeven op: 24-11-2010

De Europese raad van ministers heeft ingestemd met de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), hiermee is deze formeel vastgesteld.

Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-Richtlijn met zes andere richtlijnen voor grote stookinstallaties, afvalverbranding, oplosmiddelen en de titaniumdioxide-industrie.

Nederland en de andere lidstaten hebben twee jaar om de RIE te implementeren in de nationale wet- en regelgeving.

Om de definitieve RIE te lezen klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 47, 2010LAT BRZO en VT Chemie bundelen krachten

Uitgegeven op: 24-11-2010

LAT BRZO en VT Chemie bundelen krachten voor beter toezicht op risicobedrijven. De afgelopen jaren zijn twee verbeterprogramma's ingezet voor het toezicht op bedrijven met grote risico's voor de omgeving en werknemers.

Het Landelijk regieTeam (LAT) BRZO, gericht op verbetering van het toezicht op 440 bedrijven die vallen onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen, en het programma Vernieuwing Toezicht (VT) Chemie dat de kwaliteit verbetert van het toezicht op 150 grote chemiebedrijven.

Per 2011 bundelen de twee samenwerkingsverbanden hun krachten en gaan ze zich inzetten voor effectiever en efficië nter toezicht op alle grote risicobedrijven van Nederland.

Bron: SenterNovem, week 47, 2010

Consultatieronde duurzaam inkopen Transport

Uitgegeven op: 24-11-2010

Tot en met 14 december 2010 kunnen leveranciers, inkopende overheden, NGO's en overige stakeholders en belangstellenden reageren op de ontwerpcriteria voor het duurzaam inkopen van wegvoertuigen door de overheid.

Het gaat hierbij om de verschillende productgroepen:
*Dienstauto's
* Onderhoud transportmiddelen
* Leerlingenvervoer & aangepast vervoer
* Openbaar vervoer
* Zware motorvoertuigen
* Mobiele werktuigen

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: VROM, week 47, 2010

Jaarcongres Relevant 7 december 2010

Uitgegeven op: 24-11-2010

Op dinsdag 7 december 2010 is de ReeHorst is er een jaarcongress. Het is voor iedere overheidsprofessional die werkt aan een veiligere leefomgeving.

Beleidsmedewerkers en adviseurs Ruimtelijke ordening en Externe Veiligheid en hulpverleners slaan de handen ineen en wisselen praktische oplossingen uit waar u wat aan heeft. Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 47, 2010

Informatiebijeenkomst Geurmetingen

Uitgegeven op: 07-11-2010

Op 9 november 2010 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over geurmetingen. Doel van de bijeenkomst is om te peilen welke verbetering in de methoden voor het doen van geuronderzoek het meest gewenst zijn.

Het kunnen meten en rekenen aan geursituaties is voor de uitvoering van het geurbeleid van groot belang. Voor het adequaat uitvoeren van dergelijke geuronderzoeken zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals het document Meten en Rekenen Geur, het Praktijkblad Geur, en diverse nationale en Europese normen. De gedachte bestaat dat er in de praktijk behoefte is aan meer duidelijkheid over en/of meer kwaliteit in de verschillende methoden die tot een geuronderzoek kunnen behoren. Om die behoefte te peilen en duidelijk te krijgen wat precies prioriteit verdient, organiseert NEN een informatiemiddag over geurmetingen.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 45, 2010

Activiteitenbesluit voorlichting voor Provincies
Uitgegeven op: 07-11-2010
Naar verwachting treedt op 1 januari 2011 het wijzigingsbesluit van de tweede tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit inwerking. Daarmee worden diverse afvalgerelateerde activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit gebracht.


Het gaat om activiteiten zoals kunststofrecycling, het demonteren van autowrakken, de opslag van oud papier en textiel, bunkerstations binnenvaart, opslag van groenafval, op- en overslag van afval en bedrijven waarin genoemde activiteiten worden gecombineerd.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: NEN, week 45, 2010


MVO FDIS/ISO 26000 is goedgekeurd
Uitgegeven op: 07-11-2010

FDIS/ISO 26000 is goedgekeurd. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 93% stemde voor.


Nu FDIS/ISO 26000 is goedgekeurd, kan de volgende stap gezet worden: de publicatie van ISO 26000. Naar verwachting wordt deze definitieve versie van ISO 26000 half november 2010 gepubliceerd.

Bron: NEN, week 45, 2010


Normontwerp NEN 7510 gepubliceerd
Uitgegeven op: 05-11-2010

Het normontwerp NEN 7510 'Informatiebeveiliging in de zorg' is vanaf nu beschikbaar. Tot 15 december 2010 kunnen belangstellenden hierop commentaar leveren. Na verwerking van het commentaar wordt de nieuwe NEN 7510 naar verwachting in het voorjaar van 2011 gepubliceerd.


NEN 7510 biedt een gemeenschappelijk raamwerk voor de inrichting van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. De norm richt zich op alle zorginstellingen en andere organisaties die bij de informatievoorziening in de gezondheidszorg zijn betrokken, ongeacht de aard en de omvang van het bedrijfsproces. te verhogen, wordt NEN 7511 in NEN 7510 geschoven. NEN 7511 verdwijnt hierdoor.

Bron: NEN, week 45, 2010


Monitoronderzoek start begin 2011
Uitgegeven op: 05-11-2010

De opzet van het onderzoek is voorbereid in overleg met een klankbordgroep waarin deelnemers zitten vanuit alle betrokken overheidsorganisaties. 2010 is voor Duurzaam Inkopen een belangrijk jaar. De verschillende overheden hebben voor dit jaar doelstellingen afgesproken. Zo gaat het Rijk voor 100% duurzaam inkopen in 2010, de gemeenten voor 75% en de waterschappen en provincies voor 50%. Universiteiten en het hoger en middelbaar beroepsonderwijs streven naar tenminste 50% in 2012.


Met behulp van het factsheet kunnen overheden zich alvast voorbereiden op het komende onderzoek.

Klikt u hier om het factsheet te downloaden.

Bron: Brandveilig, week 44, 2010


Keurmerken in aanbestedingen
Uitgegeven op: 05-11-2010

Op de website van Duurzaam Inkopen staat een factsheet waarin wordt uitgelegd wat het rijksbeleid is over het gebruik van keurmerken in het kader van Duurzaam Inkopen.


De informatie in de factsheet sluit aan bij het juridisch toetsingskader voor duurzaam inkopen en is uitgangspunt bij de ontwikkeling van criteria.

Klikt u hier om het factsheet te downloaden.

Bron: Brandveilig, week 44, 2010


Ontwerp-NPR 8040-1 voor commentaar gepubliceerd
Uitgegeven op: 05-11-2010

De ontwerp-NPR 8040-1 Inspectiemethode Bepalen van de conditie van elektronische installaties met behulp van infrafroodthermografie is voor commentaar gepubliceerd.


Infraroodthermografie is een methode om in een vroeg stadium defecten in elektrische installaties te ontdekken. NPR 8040-1 beschrijft hoe met behulp van infraroodthermografie de conditie van elektronische installaties kan worden bepaald. Op grond hiervan kunnen conclusies worden getrokken met betrekking tot de betrouwbaarheid en veiligheid van elektrische installaties.

Belanghebbenden kunnen tot 1 januari commentaar indienen op dit normontwerp via www.normontwerpen.nen.nl.

Bron: Brandveilig, week 44, 2010


MVO Prestatieladder
Uitgegeven op: 05-11-2010

De MVO prestatieladder is een kwaliteitsmanagementsysteem dat basisprincipes van people, planet en profit als uitgangspunt neemt. Ook hecht het sterk belang aan een goede communicatie met en tussen belanghebbenden bij een organisatie.


Het systeem is zo opgesteld dat het mogelijk is voor de organisaties om een certificaat te halen. De MVO prestatieladden is verdeeld in vijf niveaus. Bij één tot drie ontwikkelt de betrokkenheid van stakeholders zich van direct belanghebbenden tot indirect betrokkenen en branche. Op niveau vier en vijf zijn de keten en de samenleving stakeholder; daarbij is het dus nodig ver over de grenzen van de eigen organisatie heen te kijken.

Bron: Poeple Planet Profit, week 44, 2010


Energiecentrum helpt ondernemers
Uitgegeven op: 27-10-2010

Energiecentrum MKB heeft een praktische informatiebrochure voor verlichting ontwikkeld.


De brochure geeft ondernemers inzicht hoe ze hun verlichtingkosten kunnen verlagen en tot ze 4.000 euro kunnen besparen. De informatie is geschikt voor horeaca, productie, automotive, zakelijke dienstverlening en detailhandel. De gids is hier gratis te bestellen.

Om de gratis gids te bestellen gaat u naar energiecentrum.nl.

Bron: MilieuMagazine, week 43, 2010


Wijziging Vuurwerkbesluit voorgepubliceerd
Uitgegeven op: 27-10-2010

Er is een wijziging van het Vuurwerkbesluit voorgepubliceerd. Verwacht wordt dat deze in de loop van 2010 in werking treden.

Een paar uit het oog springende zijn:
Verhogen van de verkoophoeveelheid van 10 kg naar 25 kg.
Verhogen van de hoeveelheid vuurwerk in de verkoopruimte van 250 naar 500 kg.

Voor meer informatie over de norm klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 43, 2010


NEN organiseert introductieseminar ISO 26000
Uitgegeven op: 27-10-2010

Op 9 december 2010 organiseert NEN in het World Forum in Den Haag een seminar om ISO 26000 in Nederland te introduceren.

Deze internationale richtlijn over maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties (MVO) wordt in november gepubliceerd. De richtlijn is gemaakt voor organisaties die ondersteuning zoeken bij het in praktijk brengen van MVO. Dit vanuit de wens om een steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Deze organisaties willen daarbij aansluiten bij een wereldwijd geaccepteerde aanpak. ISO 26000 is bedoeld voor alle typen organisaties: bedrijven, MKB, overheden en maatschappelijke organisaties.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: NEN, week 43, 2010

Veel arbobeleidsregels verdwijnen
Uitgegeven op: 27-10-2010

Met ingang van 1 januari 2011 komen 76 van de 92 arbobeleidsregels te vervallen. Van elf beleidsregels worden normen in de regelgeving opgenomen. De overige beleidsregels vervallen per 1 januari 2012.

In veel sectoren hebben werkgevers en werknemers de afgelopen jaren in arbocatalogi afspraken gemaakt op welke wijze aan de normen uit de Arbeidsomstandighedenwetgeving kan worden voldaan.

Bij de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in 2006 werd aangekondigd dat de beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving zouden komen te vervallen. Uitgangspunt van de wetswijziging was dat er voor de totstandkoming van goede arbeidsomstandigheden meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij sociale partners om meer maatwerk mogelijk te maken.

Bron: NEN, week 43, 2010

Betrouwbare explosieveiligheid
Uitgegeven op: 19-10-2010

Explosies gaan vaak gepaard met grote schade. Er worden dan ook veel inversteringen gedaan om dit te voorkomen.

De nieuwe norm NEN-EN 50495 brengt explosieveiligheid en functionele veiligheid/betrouwbaarheid (uitgedrukt in Safety Intergrity Levels, SIL) bij elkaar. NEN-EN 50495 voorzier ub voorschriften van elektrische beveiliginsmaatregelen, om de risico's te verminderen dat elektrische voorzieningen in explosieve omgevingen ontstekingsbronnen worden.

Bijvoorbeeld voorzieningen voor directe temperatuurbewaking van de component zelg, maar ook voorzieningen om oververhitting te voorkomen. De nieuwe norm brengt een methode om het gevaar kleiner te maken.

Bron: Veiligheid, week 42, 2010

Publicatie nieuwe NRB
Uitgegeven op: 19-10-2010

In opdracht van VROM actualiseerde Bodem+ de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Doel hiervan was de huidige NRB-versie van 2001/2003 aan te passen aan de laatsta stand van de techniek. Hiernaast was het ook de bedoeling dat het makkelijker toepasbaar werd, beter uitvoerbaar en beter handhaafbaar te maken. Er wordt onder andere een stoffenschema toegevoegd. Daarmee kan de gebruiker van de NRB de mate van bodembedreigendheid bepalen op basis van stofeigenschappen van de bedrijfsstof. De nieuwe NRB wordt naar verwachting medio oktober 2010 gepubliceerd.

Bron: Agentschap NL, week 42, 2010

Brandveiligheid onvoldoende geborgd
Uitgegeven op: 12-10-2010

De VROM-Inspectie heeft in het voorjaar van 2010 op verzoek van toenmalig minister Cramer een landelijke inventarisatie uitgevoerd naar de borging van de brandveiligheid bij grote opslagen van verpakte gevaarlijke stoffen.

De VROM-Inspectie constateerde na aanleiding van deze inventarisatie dat de brandveiligheid bij 58% van de 340 bedrijven met een grote PGS 15-opslagplaats nog steeds onvoldoende is geborgd. Bij 16% van de bedrijven zijn de voorschriften uit PGS 15 niet goed in milieuvergunning verwerkt. Zonder een adequate milieuvergunning kan het bevoegd gezag niet handhaven.

Bron: InfoMil, week 42, 2010

Handel illegaal gekapt hout in 2013 verboden
Uitgegeven op: 12-10-2010

De handel in illegaal gekapt hout is vanaf begin 2013 in Europa verboden. Houtimporteurs, maar ook houtproducenten in Europa zijn vanaf dat moment in overtreding als zij illegaal gekapt hout op de markt brengen.

Zij moeten kunnen aantonen waar het hout precies vandaan komt en dat het legaal is gekapt. Het is een geweldige stap voor de aanpak van grootschalige illegale houtkap. Het verbod in de Europese Unie helpt de ontbossing tegen te gaan. Het zorgt voor een betere bescherming van planten en dieren in de bossen en van de mensen die voor hun dagelijkse behoeften van bossen afhankelijk zijn.

Bron: Duurzaamondernemen, week 42, 2010

Vier nieuwe milieubeleidsovereenkomsten
Uitgegeven op: 06-10-2010

Er zijn vier nieuwe milieubeleidsovereenkomsten (MBO's) goedgekeurd, die de aanvaardingsplicht van batterijen, autobatterijen, banden en zaklampen regelen.

De eerste drie MBO's geven verder uitvoering aan de opgezette inzamel- en recyclagesystemen uit de vorige MBO's. De MBO's houden rekening met de gewijzigde regelgeving op Vlaams en Europees niveau. De bestaande systemen worden geoptimaliseerd en op het vlak van preventie en sensibilisatie zijn bijkomende inspanningen en doelstellingen opgenomen. De MBO's werden afgesloten voor een periode van vijf jaar.

Bron: Profnews, week 40, 2010

Europees Cradle to Cradle Network op snelheid
Uitgegeven op: 06-10-2010

Tien Europese regio's, van de UK tot Roemenië en van Italië tot Finland, gaan op zoek naar succesvolle praktijkcases van C2C (Cradle to cradle) in het Europese Interreg IVC-project C2CN.

Samen onderzoeken ze hoe praktijken die op een bepaalde plaats succesvol zijn, ook in een andere context mogelijkheden bieden. Die bestaande praktijken hoeven zelfs niet voor de volle honderd procent C2C te zijn, als ze maar het potentieel hebben om ervan te leren.

Bron: Profnews, week 40, 2010

Consortium wil windturbinepark voor Zeeuwse kust bouwen
Uitgegeven op: 06-10-2010

Een consortium van Nederlandse bedrijven onderzoekt de mogelijkheden voor een offshore windturbinepark voor de Zeeuwse kust.

Het consortium, Zeeuws Offshore Windproject (ZOWP) geheten, bestaat uit Delta Energy, Heerema Vlissingen, Verbrugge Zeeland Terminals, Zeeland Seaports, Zeeuwind en ZMf. De bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend om samen de oprichting van een windturbinepark te onderzoeken. Het project komt in de Noordzee te staan, buiten het zichtveld van de Zeeuwse kust. De omvang hangt af van de overheidsplannen wat betreft windenergie en de uitkomsten van het onderzoek van het ZOWP.

Bron: Profnews, week 40, 2010

Rijkswaterstaat daagt uit tot duurzamer werken
Uitgegeven op: 06-10-2010

Rijkswaterstaat wil 20% minder energiegebruik in 2012 voor bruggen, tunnels en sluizen. 2% minder energiegebruik bij de gebouwen van Rijkswaterstaat per jaar en 100% duurzaam inkopen.

Rijkswaterstaat gaat duurzamer werken en marktpartijen uitdagen om ditzelfde te doen door: duurzaam in te kopen op de volgende gebieden: baggeren, wegverharding en grondverzet; ruimte te bieden aan duurzame energiewinning, energiezuiniger verlichting.

Bron: Duurzaamnieuws, week 40, 2010

Impuls voor ontwikkeling elektrisch rijden
Uitgegeven op: 29-09-2010

Om de ontwikkeling van elektrische auto's in Nederland verder te stimuleren, komt er 3,5 miljoen euro extra beschikbaar.

Dit bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro die de ministereerderhiervoor vrijmaakte. De overheid investeert in duurzame mobiliteit zodat de lucht schoner wordt, de CO2-uitstoot afneemt en het milieu wordt gespaard. Onderdeel hiervan is dat betaalbaar en betrouwbaar elektrisch rijden in de komende jaren voor iedereen toegankelijk wordt.

Bron: Duurzaamnieuws, week 39, 2010

Explosieveiligheid en SIL
Uitgegeven op: 29-09-2010

De nieuwe norm NEN-EN 50495 brengt de explosieveiligheid van industriële installaties en de functionele veiligheid van machines uitgedrukt in een SIL-niveau (Safety Integrity Level) bij elkaar.

Bovenop de bepalingen uit de NEN-EN-IEC 60079 en 61241 op het gebied van machineveiligheid voorziet deze norm in voorschriften voor elektrische beveiligingsmaatregelen, om de risico's in explosieve omgevingen te beperken. Door toepassing van NEN-EN 50495 voldoen machinebouwers en industriële installateurs aan de essentiële eisen in de Europese Atex 95-richtlijn (EC Directive 94/9/EC).

Voor meer informatie over de nieuwe norm klikt u hier.

Bron: NEN, week 39, 2010

Wereldprijs 2010 voor duurzame ideeën of projecten
Uitgegeven op: 29-09-2010

Iedereen kan tot vrijdag 15 oktober een goed idee voor of een project over duurzaamheid bij de ASN Bank indienen.

De prijs bestaat uit een bedrag van euro 20.000 en professionele begeleiding. De ASN Bank organiseert voor het derde achtereenvolgende jaar de Wereldprijs. Deze prijs is bedoeld als een aanmoediging voor mensen die met een goed idee of project de samenleving duurzamer willen maken. Hier kan iedereen zijn idee of project indienen.

Bron: VROM, week 39, 2010

Wetswegwijzer Emissies bij Energiewinning
Uitgegeven op: 29-09-2010

De wegwijzer is uitgebreid met het onderdeel 'Emissies bij Energiewinning'.

Deze Wetswegwijzer geeft voor alle typen inrichtingen (A, B, C, IPPC) en elke brandstof stap voor stap uitgebreide informatie over de relevante regels voor luchtemissies.

Bron: InfoMil, week 39, 2010

Informatiebijeenkomst geurmeting
Uitgegeven op: 22-09-2010

Op 9 november organiseert NEN een informatiebijeenkomst over geurmetingen.

Doel van de bijeenkomst is om te peilen welke verbetering in de methoden voor het doen van geuronderzoek het meest gewenst wordt.

Om u in te schrijven klikt u hier.

Bron: NEN, week 38, 2010

ISO richtlijn voor Outsourcing
Uitgegeven op: 22-09-2010

Een normcommissie heeft het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een wereldwijd erkende ISO-richtlijn voor outsourcing. Deze wordt internationaal door de ISO landen ondersteund. Een werkgroep zal de richtlijn uitwerken.

Het Nederlandse voorstel zal de basis vormen waarop een nationale en internationale werkgroep de richtlijn gaat uitwerken, die vervolgens wereldwijd zal worden geadopteerd.

Doordat deze richtlijn er komt, zal er ook meer inzicht komen in outsourcing. Zo kan er beter op in worden gespeeld. De richtlijn levert daarmee een belangrijke bijdrage in de professionalisering van outsourcing naar een externe partij. De richtlijn heeft betrekking op alle domeinen van outsourcing, dus zowel ICT, als Facility Management, HRM en andere vormen van dienstverlening.

Straks kan met behulp van de ISO-richtlijn voor outsourcing beter kennis worden uitgewisseld, verzameld en overgedragen.

Bron: NEN, week 38, 2010

MVO FDIS/ISO 26000 goedgekeurd
Uitgegeven op: 22-09-2010

Zondag 12 september is FDIS/ISO 26000 goedgekeurd. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

93% stemde voor. De definitieve versie ISO 26000 wordt half november gepubliceerd.

Meer informatie over ISO 26000 en MVO vindt u op deze website.

Bron: NEN, week 38, 2010

Nieuwe regelingen brandmeldinstallaties
Uitgegeven op: 22-09-2010

Binnenkort komen er nieuwe regeling voor installatiebedrijven die brandmeldinstallaties (BMI's) ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inspecteren.

Deze gaan de verouderde BMI-Regeling van 2002 vervangen. De nieuwe BMI Regeling 2010 staat echter niet meer op zichzelf. De nieuwe regeling gaat deel uitmaken van het Model-IBB (Integrale Brandveiligheid Bouwwerken).

Bedoeling van het model is dat er een intergrale aanpak van de brandveiligheid komt voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Probleem is momenteel dat vrijwel geen enkel nieuw en bestaand gebouw in Nederland voldoet aan alle eisen op het gebied van brandveiligheid, die worden gesteld in wet- en regelgeving.

Bron: NEN, week 38, 2010

Afvalpreventie krijgt hogere prioriteit
Uitgegeven op: 22-09-2010

Het realiseren van afvalpreventie krijgt een hogere prioriteit binnen Europa en in Nederland. Daarvoor is nieuwe nationale en Europese wetgeving voor afvalstoffenpreventie in de maak.

Het gaat hier vooral om het voorkomen van afval en het opvoeren van de recycling en het hergebruik van (verpakkings)materialen. Ook wordt de focus gelegd op een efficienter gebruik van schaarse grondstoffen. Door de plannen van de EU is het ook noodzakelijk de Nederlandse wetgeving aan te passen. In de Europese plannen gaat het immers om meer preventie, meer hergebruik en een efficientere toepassing van grondstoffen, waardoor ook in Nederland de normen aangepakt moeten worden. Dit geldt echter ook voor de andere EU-lidstaten.

Bron: Mag1010, week 38, 2010

Lancering site klimaatgeld
Uitgegeven op: 14-09-2010

Vanaf vandaag kan elke bezoeker van de site www.faststartfinance.org de besteding van de klimaatmiljarden volgen. Minister Tineke Huizinga van Ruimte en Milieu lanceerde de site tijdens een internationale klimaatbijeenkomst in Genève.

De site geeft inzicht in de herkomst, de hoeveelheid en de besteding van geld dat in het kader van de klimaatverandering naar ontwikkelingslanden gaat. Klimaatgeld is één van de belangrijkste onderwerpen van de onderhandelingen. Westerse landen willen inzicht in de besteding van hun geld. Ontwikkelingslanden willen de garantie dat het Westen over de brug komt. Aan beide wensen wil faststartfinance.org tegemoet komen.

Voor de site klikt u hier.

Bron: VROM, week 37, 2010

Hergebruik textielafval kans voor ondernemers
Uitgegeven op: 14-09-2010

Hergebruik van textielafval is een duurzame en economische kans. Alleen recyclet Nederland nog veel te weinig textielafval.

Meer dan 300 miljoen kilo van het Nederlandse textielafval verdwijnt op de stort of in de afvaloven. Dat is ongeveer 80%, terwijl van het Nederlandse afval in totaal juist 80% opnieuw nuttig wordt toegepast. Stichting Texperium is opgericht om de industriële verwerking van textielafval te bevorderen. Nu eindigt hergebruikt textiel nog vaak als isolatiemateriaal of vergelijkbare producten. De stichting onderzoekt op welke andere manieren textiel kan worden hergebruikt.

Bron: VROM, week 37, 2010

Duurzame dinsdag en duurzame lintjes
Uitgegeven op: 14-09-2010

Het duurzame koffertje was dit jaar gevuld met 416 duurzame initiatieven ideeën van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook werden er 6 lintjes uitgereikt aan 6 mensen die zich jarenlang inzetten voor een duurzame samenleving.

Duurzame dinsdag is sinds 1999 een jaarlijks terugkerend evenement waarbij aandacht wordt gevraagd voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving. Op de eerste dinsdag van september wordt symbolisch het duurzame koffertje overhandigd aan een vertegenwoordiger van het kabinet.

Bron: NEN, week 37, 2010

Groene auto's houden belastingvoordeel
Uitgegeven op: 14-09-2010

De vrijstelling van wegenbelasting voor zeer zuinige auto's blijft volgend jaar gehandhaafd. Eerder was er sprake van dat de subsidies op zuinige auto's als de Toyota Prius zou worden afgeschaft, met veel protesten tot gevolg.

Mede door het belastingvoordeel voor zuinige auto's rijden er nu tweehonderdduizend auto's rond met het zuinige A-label. Milieuorganisaties en belangenclubs vrezen dat de maatregel in tijden van bezuiniging aan zijn eigen succes ten onder gaat. Door het voordeel voor zuinige auto's is de overheid al zo'n 34 miljoen aan wegenbelasting en BPM misgelopen. Bovendien betalen leaserijders maar veertien procent bijtelling.

Bron: NEN, week 37, 2010

Van BIAB naar MOR
Uitgegeven op: 09-09-2010

Bij inwerkingtreding van de WABO vervalt het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (BIAB) en wordt het opgevolgd door de Regeling omgevingsrecht (MOR).

In tegenstelling tot het BIAB richt de MOR zich niet alleen op bouwactiviteiten, maar op alle activiteiten die onder de reikwijdte van de omgevingsvergunning worden gebracht. Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: VROM, week 36, 2010

Bodemsanering rekenmodel nazorgkosten beschikbaar
Uitgegeven op: 09-09-2010

Door de ontwikkeling van multifunctioneel naar functiegericht saneren is de nazorgopgave voor bodemsanering toegenomen. Het bepalen van de nazorgkosten is echter vaak voer voor discussie en kan leiden tot stagnatie van nazorgprojecten.

Daarom is het 'Rekenmodel nazorgkosten Bodemsanering' ontwikkeld: een breed gedragen en vrij beschikbare 'rekenmachine' om de nazorgkosten in beeld te brengen. Klikt u hier om het 'Rekenmodel nazorgkosten Bodemsanering' te downloaden.

Bron: Agentschap NL, week 36, 2010

Informatieblad 'Mobiliteitsmanagement ziekenhuizen en zorginstellingen'
Uitgegeven op: 09-09-2010

In een nieuw informatieblad is op een rijtje gezet hoe de milieubelasting van het verkeer en vervoer van en naar ziekenhuizen en zorginstellingen beperkt kan worden.

Het informatieblad 'Mobiliteitsmanagement bij ziekenhuizen en zorginstellingen' is bedoeld voor de vergunningverlener en handhaver van het gemeentelijk en provinciaal bevoegd gezag. Het blad geeft hen inzicht in de mogelijkheden die er zijn om verkeer en vervoer minder belastend voor het milieu te maken.

Bron: InfoMil, week 36, 2010

Technische storing voorgaande nieuwsbrief
Uitgegeven op: 09-09-2010

Helaas is door een technische storing de inhoud van de voorgaande nieuwsbrief niet goed aangekomen, ons excuses hiervoor.

U kunt de berichten wel teruglezen op onze nieuwspagina.

Bron: KMO-Consult, week 36, 2010

KMO zoekt medewerkers met kennis van chemie
Uitgegeven op: 26-08-2010

Toxic.nl biedt een uniek concept voor bedrijven die de informatievoorziening voor de werknemers over gevaarlijke stoffen willen verbeteren. Bedrijven kunnen middels een abonnement gebruik maken van deze informatie.

Voor de verwachte uitbreiding van onze activiteiten in Apeldoorn willen wij een nieuw team opstarten. Hiervoor zoeken wij medewerkers met kennis van chemie voor administratieve werkzaamheden.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: KMO, week 34, 2010

245 bedrijven met PEFC
Uitgegeven op: 26-08-2010

Volgens de laatste update van PEFC Nederland zijn er momenteel 245 Nederlandse bedrijven PEFC-gecertificeerd en groeit dit aantal constant. Inclusief alle vestigingen van bedrijven die onder een groepscertificaat vallen wordt zelfs vanuit 418 locaties in het land onder dit keurmerk geopereerd.

PEFC Nederland maakt elke maand een update van de lijst waarin de Nederlandse certificaathouders staan, deze is te raadplegen op website.

Bron: Houtwereld, week 34, 2010

Publicatie 'Veelgestelde vragen Wro' beschikbaar
Uitgegeven op: 26-08-2010

De helpdesk Wro is per 1 juli 2010 gesloten. In het kader van de Invoeringsbegeleiding Wro werd begin 2008 de helpdesk Wro geopend. Door Agentschap NL is, in opdracht van het Ministerie van VROM, het RO-werkveld ondersteund bij de invoering van de nieuwe Wro.

De helpdesk Wro heeft in een periode van bijna 2,5 jaar ruim 7.300 vragen afgehandeld. Om het project Invoeringsbegeleiding af te sluiten heeft het ministerie van VROM een publicatie 'Veelgestelde vragen Wro' uitgebracht. Deze publicatie bevat een selectie en bewerking van de veelgestelde vragen en antwoorden over de Wro. Bij de indeling van de vragen en antwoorden is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de volgorde van de wetsartikelen in de Wro.

Klikt u hier om de publicatie te downloaden.

Bron: VROM, week 34, 2010

Aantal heftruckdoden stijgt
Uitgegeven op: 26-08-2010

In de periode augustus 2009 t/m 2010 vielen er zes dodelijke slachtoffers te betreuren waarbij een heftruck was betrokken. Dat is één slachtoffer meer dan het langjarige gemiddelde van vijf doden. De Arbeidsinspectie krijgt jaarlijks gemiddeld 170 meldingen van ernstig letsel, waarvan 5 met dodelijke afloop.

De letsels ontstaan vooral door aanrijdingen met heftrucks, gevolgd door beknellingen of een val. Bij de dodelijke ongevallen is het slachtoffer vaak onder de heftruck terechtgekomen of bekneld geraakt. Technische en organisatorische preventiemaatregelen geven verbetering, maar er is vaker sprake is van onveilig gedrag. Gedragscommunicatie helpt dan om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Een groter veiligheidsbewustzijn zorgt ervoor dat bestaande regels en procedures beter worden nageleefd en verkleint de kans op ongevallen.

Bij de inspecties in de periode 2007-2009 zijn in totaal 208 overtreders geconstateerd. Verder zijn er nog eens 164 actiepunten genoteerd. Bij overtreding gaat de arbeidsinspectie tot handhaving over, bij de actiepunten niet. Bij actiepunten worden wel afspraken gemaakt met de bedrijven.

De campagne met beschermengel Alerta is een voorbeeld hoe op eenvoudige wijze gedragscommunicatie kan worden ingezet ter verbetering van de veiligheidscultuur.

Bron: Logistiek, week 34, 2010

ATEX regelgeving; Helft van de bedrijven in overtreding
Uitgegeven op: 17-08-2010

Volgens een recent rapport van de Arbeidsinspectie voldoet ongeveer de helft van de bedrijven inmiddels aan de ATEX regelgeving, de andere helft is in feite in overtreding.

Sinds 2006 moeten bedrijven die met brandbare stoffen werken aan de ATEX richtlijnen voldoen. ATEX (ATmospheres EXplosives) is de naam van de Europese richtlijnen voor explosievieligheid, die in Nederland opgenomen is in het Arbeidsomstandighedenbesluit en het warenbesluit voor explosieveilig materieel. Het doel van deze regelgeving is, dat werknemers veilig kunnen werken op plaatsen waar kans is op explosie. De werkgevers zijn verplicht maatregelen te nemen om explosies te voorkomen.

Bij de inspecties in de periode 2007-2009 zijn in totaal 208 overtreders geconstateerd. Verder zijn er nog eens 164 actiepunten genoteerd. Bij overtreding gaat de arbeidsinspectie tot handhaving over, bij de actiepunten niet. Bij actiepunten worden wel afspraken gemaakt met de bedrijven.

KMO kan u ondersteunen bij het implementeren van ATEX en het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument. Klik hier.

Bron: Arbeidsinspectie, week 33, 2010

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. de Kader Richtlijn Water
Uitgegeven op: 17-08-2010

Met de voorgestelde wijziging van de Wet milieubeheer (Wm), wordt nauwkeuriger aangesloten bij de terminologie van de Kader Richtlijn Water (KRW).

Hier klikt u voor de voorgestelde wijzigingen.

Bron: VROM, week 33, 2010

PGS 15 voor commentaar beschikbaar
Uitgegeven op: 17-08-2010

Een concept van de geactualiseerde PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' is op dit moment beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS Projectbureau.

Het gaat hier om een gedeeltelijke actualisatie van PGS 15, wat inhoudt dat slechts bepaalde stukken van de PGS zijn herzien. De geactualiseerde PGS 15 is opgesteld ter vervanging van de huidige PGS 15 uit juni 2005.

PGS 15 is nog een concept, dit betekent dat het nog niet de status heeft van een PGS richtlijn. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring aan de PGS Programmaraad en het Directeurenoverleg Externe Veiligheid worden voorgelegd.

U kunt uw commentaar uiterlijk tot 5 november geven.

Wilt u weten wat er voor u kan veranderen? Dan kunt contact met ons opnemen en wij kunnen u meer vertellen.

Om verder te lezen klikt u hier.

Bron: PGRS, week 33, 2010

Nieuwe Consultant KMO
Uitgegeven op: 17-08-2010

KMO Consult heeft haar team versterkt met Monica Pibia. Monica gaat in haar rol van Junior Consultant bedrijven ondersteunen bij het implementeren van Managementsystemen.

Als nieuwe medewerkster van KMO Consult, maak ik graag gebruik van de nieuwsbrief om mij aan u voor te stellen. Mijn naam is Monica Pibia en ik zal binnen KMO de rol vervullen van Junior Consultant.

Onlangs ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Twente als bedrijfskundige. Tijdens mijn studie ben ik verschillende malen betrokken geweest met het verbeteren van interne processen binnen organisaties en mijn afstudeeronderzoek had als onderwerp de percepties over ISO certificatie vanuit het bedrijfsleven.
Ik heb daardoor niet alleen inzicht verkregen in het belang van de ISO normen, maar ook hoe het bedrijfsleven de ISO normen waardeert, welke valkuiken organisaties tegenkomen tijdens het certificatie proces en hoe belangrijk een veelomvattende en participatieve benadering van kwaliteit kan zijn voor het eindresultaat van een onderneming.

Ik houd mij graag bezig met het opzetten, controleren en implementeren van management informatiesystemen, het bewaken van kwaliteit en veiligheidseisen. Ik ben niet bang voor een uitdaging en houd ervan om tot concrete en praktische oplossingen te komen in samenwerking met de klant.

Ik hoop op een prettige samenwerking!

Bron: KMO Consult, week 33, 2010

VWM Geurcongres 2010
Uitgegeven op: 17-08-2010

De Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) organiseert op 16 september 2010 een landelijk geurcongres in Deventer.

In 2010 bestaat het huidige geurbeleid vijftien jaar: tijd voor een terugblik. Tijdens het congress komt uiteraard ook de toekomst van het geurbeleid aan bod.

De bijeenkomst is bedoeld voot iedereen die met geurhinder bezig is: onderzoekers, adviseurs, medewerkers van gemeenten, provincies en Rijk, milieumanagers van bedrijven, milieuorganisaties, planologen, leveranciers van milieutechniek, enzovoort.

Voor verdere informatie of opgeven kijkt u hieronder VVM activiteiten.

Bron: InfoMil, week 33, 2010

Wijzigingen in documenten SSVV Opleidingengids
Uitgegeven op: 21-07-2010

De Waarborgcommissie SSVV Opleidingengids heeft in de eerste helft van 2010 wijzigingen doorgevoerd in een aantal kwalificaties uit de SSVV Opleidingengids.

De wijzigingen in de kwalificaties Verreiker en Flensverbindingen zijn al eerder gecommuniceerd. In Verplaatsen van lasten en werken met een vorkheftruck is de uitvoering van de opdrachten aangepast. De verantwoordelijkheid voor medische geschiktheid van de kandidaat is nu bij de opdrachtgever gelegd.

In de Uitvoeringsvoorschriften Examinering is artikel 1.4 en de bijlage A aangepast. Met deze wijzigingen krijgen de kandidaten verschillende opdrachten die zij wel gezamenlijk kunnen uitvoeren. Ingangsdatum voor de examinering is 1 september 2010.

In de Uitvoeringsvoorschriften Examinering zijn opdracht 2.e en opdracht 3 aangepast. De opdrachten zijn hiermee gelijkwaardig gemaakt. Ingangsdatum voor examinering is 1 september 2010.

Alle verwijzingen naar het invullen van het meldingsformulier medische geschiktheid zijn verwijderd. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met autonome adembescherming. De geschiktheid voor het werken met autonome adembescherming is, zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met de voornoemde verklaring of aantekening.

Bron: VCAexamenbank, week 29, 2010

Een nieuw stoffenportaal met info over het Nederlandse stoffenbeleid
Uitgegeven op: 21-07-2010

Alle vragen en antwoorden inzake EU-GHS en REACH zijn nu gebundeld op een website Hier kunt u ook het laatste nieuws inzake het Nederladse stoffenbeleid vinden.

Ook vindt u er links naar de websites van de REACH Helpdesk, EU-GHS Helpdesk en specifieke informatie over vergunningverlening en handhaving van deze twee verordeningen. De website is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met chemische stoffen en mengsels. De informatie is gericht op het bedrijfsleven, het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

Kijkt u ook eens bij gevaarlijke stoffen voor meer informatie.

Bron: VROM, week 29, 2010

Zuinig met licht
Uitgegeven op: 21-07-2010

In utiliteitsgebouwen gaat ongeveer 22 procent van de energie op aan verlichting. Met de techniek van tegenwoordig kan daar gemakkelijk 30 tot 60 procent op bespaard worden.

3 stappen voor het besparen van energie
1. Niet verlichten wanneer dat niet nodig of gewenst is.
2. Daglicht goed benutten.
3. Energie-efficiënte kunstlichtsystemen gebruiken, afgestemd op daglicht en gebruik.

Maatregelen die snel forse besparingen sorteren en korte terugverdientijden hebben, zijn:
- vervanging van oudere TL-buizen door moderne, hoogfrequente TL (hiermee bespaart u al 50%);
- plaatsing van aanwezigheids- en daglichtsensoren;
- vervanging van gloeilampen en halogeenlampen door led, spaarlampen of TL;
- tijdsafhankelijk schakelen, zodat verlichting 's avonds en 's nachts niet onnodig brandt.

De vervanging van TL-buizen door led wordt vooralsnog afgeraden. De kwaliteit van ledbuizen is daarvoor nog onvoldoende.

Hoe krijgt u hulp bij de financiering van energiezuinige verlichting? Er zijn verschillende financiële regelingen en constructies voor u van toepassing.

Wij stellen u beproefde hulpmiddelen beschikbaar waarmee u de energie efficiency van de verlichting in uw gebouwen kunt verbeteren. De middelen helpen u ook bij het verbeteren van de kwaliteit van het binnenmilieu en het comfort van uw pand.

Schoon licht scan
Wilt u weten op welke wijze u energiezuinige verlichting voor uw gebouw kunt realiseren? Met de Schoon Licht Scan kunt u berekenen hoeveel het gaat kosten om uw huidige verlichting te vervangen, hoeveel u bespaart aan energie en wat de terugverdientijd zal zijn.

Bron: Senternovem, week 29, 2010

Nieuwsbrief vakantieperiode
Uitgegeven op: 21-07-2010

In verband met de vakantieperiode kunt u de volgende nieuwsbrief verwachten op 10 augustus.

KMO Consult BV wenst u een fijna vakantie.

Bron: www.kmo-consult.nl, week 29, 2010

M.e.r.-regelgeving gemoderniseerd
Uitgegeven op: 14-07-2010

Op 1 juli 2010 is het nieuwe wettelijke stelsel voor milieueffectenbeoordelingen (m.e.r.) in werking getreden. Deze herziening van de m.e.r.-wetgeving vermindert de regel-en lastendruk en leidt tot een meer samenhangend systeem van de milieubeoordelingen voor projecten (worden binnen m.e.r.-regelgeving aangeduid als besluiten) en plannen.

De veranderingen hebben betrekking op de procedures. Er verandert niets aan de plan-m.e.r.-plicht en het besluit-m.e.r.-plicht. Ook de m.e.r.-beoordeling blijft in zijn huidige vorm bestaan. Een belangrijk verschil met de oude plan-m.e.r.-procedure is dat de nieuwe procedure de verplichting kent om gelegenheid te bieden zienswijzen in te dienen in de beginfase van de procedure. De vereenvoudiging van de procedure voor besluiten (projecten) levert de meeste regel- en lastenverminderingen op. Er hoeft bijvoorbeeld geen startnotitie te worden opgesteld, de Commissie voor m.e.r. hoeft in de beginfase van de procedure (richtlijnenfase) niet meer verplicht om advies te worden gevraagd en het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) vervalt.

Bron: Logistiek, week 28, 2010

'Fout hout'
Uitgegeven op: 14-07-2010

Enkele multinationals kopen volgens milieuorganisatie Greenpeace papier of pulp van een Indonesisch bedrijf dat tropische regenwouden omkapt. Het bedrijf wat papier en pulp verkoopt betreft Asia Pulp and Paper (APP). Een Greenpeace rapport over de palmolietak van Sinar Mas leidde er eerder dit jaar toe dat dat de voedinggigant Unilever een palmoliecontract met het bedrijf annuleerde.

Volgens Greenpeace heeft APP de laatste drie jaar van de Indonesische overheid alleen al in twee Sumatraanse provincies bijna een miljoen hectare aan consessies verkregen, die voor meer dan de helft bebost zijn. APP zegt 90% van haar hout van plantages te halen. Volgens Greenpeace zegt het bedrijf dit echter alleen om klanten tevreden te stellen, en haalt het ondertussen een groot deel van zijn hout nog steeds uit tropisch regenwoud.

Nu is naar schatting twintig procent van het importhout in de EU gezaagd uit illegaal gekapte bomen. Wereldwijd gaat het om 350 a 650 kubieke meter 'fout hout' per jaar. Door de illegale houtkap blijft er meer broeikasgas CO2 in de lucht en verdwijnen dier- en plantsoorten. Europa is een grote importeur van hout. Acties tegen hout van twijfelachtige herkomst waren tot dusver zonder veel succes. EU-landen probeerden vrijwillige afspraken te maken met houtexporterende landen, maar van deze zogeheten FLEGT-akkoorden werden er maar weinig afgesloten. De verordening waarmee het Europees Parlement heeft ingestemd richt zich op het moment waarop hout en houtproducten voor het eerst op de Europese markt worden gebracht. Bedrijven moeten kunnen aangeven waar het hout vandaan komt en van wie zij het gekocht hebben. Zo nodig moeten zij documenten overleggen die aantonen dat het hout gekapt is in overeenstemming met de wetten van het land van herkomst. Binnenkort moeten de ministers van Landbouw van de 27 EU-landen zich uitspreken over het akkoord.

Bron: Houtwereld, week 28, 2010

EP stemt in met voorstel RIE
Uitgegeven op: 14-07-2010

Het Europees Parlement heeft op 7 juli ingestemd met het voorstel voor de nieuwe Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Deze richtlijn omvat een integratie van de IPPC-Richtlijn met zes andere richtlijnen. Naar verwachting zal eind dit jaar de richtlijn formeel zijn vastgesteld. Vervolgens hebben de lidstaten 2 jaar om de nationale wetgeving aan te passen.

Hiermee wordt de reikweidte uitgebreid ten opzichte van de oorspronkelijke IPPC-Richtlijn: de gemeenschappelijke bepalingen hebben ook betrekking op de activiteiten uit de bijzondere hoofdstukken, namelijk IPPC-installaties, grote stookinstallaties, afvalverbrandings- en -meeverbrandingsinstallaties, installaties waarin en activiteiten waarbij organische oplosmiddelen worden gebruikt en installaties voor de productie van titaandioxide. Daarnaast is er geprobeerd beter af te stemmen met een aantal andere richtlijnen zoals de kaderrichtlijn afval en de kaderrichtlijn water. De integratie van de zeven richtlijnen is in het politieke akkoord (25 juni 2009) en het gemeenschappelijk standpunt (15 februari 2010) van Milieuraad in stand gebleven.

Bron: InfoMil, week 28, 2010

Consequenties Crisis- en herstelwet
Uitgegeven op: 14-07-2010

Op 31 maart 2010 is de crisis-en herstelwet in werking getreden. Deze wet heeft invloed op vele wetten, waaronder milieu regelgeving. De kern van de crisis-en herstelwet met nieuwe en/of aangepaste procedures doelgericht wordt gewerkt aan werkgelegenheid en duurzaamheid. De crisis-en herstelwet omvat 2 categorieën maatregelen:

- Tijdelijke maatregelen voor afgebakende lijsten met projecten en bevoegdheden; - Wijzigingen van bijzondere wetten (structureel).

Er zijn bijvoorbeeld structurele wijzigingen voor geluidsaspecten. Daardoor is het nu mogelijk om een geluidsreductieplan te gebruiken bij vergunningverlening en om hogere waarden vast te stellen bij wijzigings- en uitwerkplannen. Bovendien is de definitie van een industrieterrein in de Wet geluidhinder gewijzigd. En voor luchtkwaliteit is bijvoorbeeld de meldingsprocedure voortaan ook opengesteld in een NSL-project /of-maatregel.

Bron: InfoMil, week 28, 2010

ISO 31000: risicomanagement voor de KAM-manager
Uitgegeven op: 07-07-2010

ISO 31000 vormt het nieuwe raamwerk voor het managen van risico's. Maar welke eisen stelt deze norm aan een risicomanagementsysteem? Wat betekent ISO 31000 voor de KAM-manager? En hoe kunnen organisatiebrede risico's gemanaged worden binnen bestaande KAM-managementsystemen?

Op 28 oktober en 4 november 2010 krijgt u antwoord op deze vragen tijdens de tweedaagse NEN-cursus ISO 31001: risicomanagement voor de KAM-manager.

Steeds vaker krijgt de KAM-manager een grote rol bij het invoeren en toepassen van risicomanagement. De richtlijnen van ISO 31000 zijn van belang voor KAM-managers die hun systemen meer risico gericht willen (her)inrichten en toepassen en ervoor willen zorgen dat KAM-risico's integraal worden meegenomen en meegewogen in de besluitvorming, besturing en beheersing van de organisatie. Deze tweedaagse cursus leert de KAM-manager om voor de eigen organisatie risicomanagement in te voeren, aansluitend op de bestaande managementsystemen, zoals ISO 9001, 14001, 22000 of OHSAS 18001.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: NEN, week 27, 2010

EPV lanceert certificering voor gebruik duurzaam hout
Uitgegeven op: 07-07-2010

De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV) lanceert binnenkort een initiatief voor het gebruik van aantoonbaar duurzaam emballage- en pallethout voor de b2b-markt. Alle 40 EPV-leden gaan hiervoor een CoC-Certificering behalen (Chain of Custody).

In de b-to-c markt zijn keurmerken als FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) sterk zichtbaar, maar de b2b-markt blijft hierin volgens de EPV-voorzitter. 'Gebruikers van houten verpakkingen en pallets besteden in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) steeds meer aandacht aan duurzaamheidsaspecten. De verplichte CoC-certificering van de EPV-leden moet hieraan tegemoet komen.' Een belangrijk onderdeel van de gedragscode is de verwerking van gecertificeerd hout.

De certificering is vastgelegd in het beleidsplan 'Houten verpakkingen, een bewuste keuze', dat wordt onderschreven door alle EPV-leden. Dit zijn onder andere producenten van nieuwe houten pallets en houten emballage, reparateurs en handelaren. Vanuit de duurzaamheidsgedachte is hout als grondstof een verantwoorde keuze. De randvoorwaarde hierbij is dat het hout afkomstig is uit goed beheerde bossen, waarin de CoC-certificering volgens de voorzitter voorziet.

Bron: Logistiek, week 27, 2010
Revisie norm oppervlakte kantoorwerkplekken
Uitgegeven op: 07-07-2010

De revisie van de Nederlandse norm NEN 1824 'Ergonomie - Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werkplekken in) administratieve ruimtes en kantoren' is gepubliceerd. De norm beschrijft vanuit ergonomisch oogpunt de minimumeisen voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van kantoorwerkplekken.

Een kantoor kan worden opgebouwd uit diverse elementen, zoals medewerkers, tafels en kasten. NEN 1824 geeft een berekeningswijze voor de minimale oppervlakte voor deze elementen. Daarnaast geeft de norm maten voor onder meer bewegingsruimte, doorgangen, vluchtroutes en nooddeuren. Ook wordt aandacht besteed aan fysische factoren zoals geluid, licht en klimaat. Aandachtspunten worden besproken voor bijzondere ruimtes, zoals overleg- en vergaderruimtes, technische ruimtes en rookruimtes.

Er waren diverse aanleidingen om NEN 1824 te herzien; zo is de norm aangepast aan de wijzigingen in de arbeidsomstandighedenregelgeving. Verder is in de nieuwe NEN 1824 meer aandacht besteed aan de afbakening tussen begrippen in het Bouwbesluit. Er wordt meer rekening gehouden met innovatieve kantoorconcepten, door expliciet aandacht te besteden aan loop- en vluchtroutes, en vrije ruimte bij vluchtdeuren.

Bron: NEN, week 27, 2010

Normatieve documenten rondom gassen in containers
Uitgegeven op: 30-06-2010

In samenwerking met het Platform Gassen in containers gaat NEN twee Nederlands Technische Afspraken (NTA's) opstellen voor gassen in containers. Om goederen in containers te vrijwaren van aantasting door ongedierte worden gassingen toegepast. De gebruikte gassen zijn giftig en betekenen een risico voor mens en milieu.

Om de risico's zoveel mogelijk te beperken, dient een aantal zaken te worden geborgd, ondermeer door het ontwikkelen van een gasmeet- of ontgassingsprotocol en het vastleggen van procedures rondom het ontvangen en openen van containers. Hiervoor zal de expertise worden gebruikt van verschillende brancheorganisaties en (onafhankelijke) deskundigen.

Het doel van dit project is het opstellen van een serie Nederlands Technische Afspraken (NTA's) op het gebied van gassen in containers. In eerste instantie zal worden gestart met de ontwikkeling van twee NTA's namelijk: Deel 1: Gassen in containers - Ontvangst van containers Deel 2: Gassen in containers - Eisen gasmeting, ontgassen en opleiding tot gasmeetdeskundige Voor het ontwikkelen van deze NTA's start NEN twee werkgroepen. De eerste vergaderingen zullen plaatsvinden op 24 juni 2010.

Wilt u meer informatie over deelname aan deze werkgroepen of wilt u zich voor één of beide werkgroepen aanmelden? Neem dan contact op met NEN Milieu, Caroline van Hoek, telefoon (015) 2 690 303, e-mail: milieu@nen.nl. Aanmelden voor werkgroep(en) kan tot 12 juli 2010, daarna is het niet meer mogelijk om deel te nemen.

Bron: NEN, week 26, 2010

Facility manager moet slimmer onderhouden en investeren
Uitgegeven op: 30-06-2010

Facility managers kunnen profiteren van de toenemende aandacht voor duurzaamheid bij onderhoudsbedrijven. Zowel in het kader van beheer als in dat van investeringen staat de vraag of iets duurzaam is steeds vaker op de directieagenda. Voor de facility manager betekent dat: slimmer beheren en slimmer investeren.

Dat kan op verschillende manieren. Slim beheren geschiedt door een optimaal gebruik van technische installaties en met de medewerking van gebruikers op alle niveaus. Voorbeelden zijn verlichtingssweep, pc en andere apparatuur die 's nachts uitgaat, dubbelzijdig printen, afvalscheiding, fair trade-producten en Het Nieuwe Werken. Slim investeren en daarnaast natuurlijke vervangingsmomenten te benutten en daarop te besparen. Ook valt veel winst te behalen uit gebruikmaking van aanwezige omgevingsfactoren zoals bij warmte-koudeopslag, zonnecollectoren, windturbines en regenwateropvang.

Ten slotte moet slim gebruik worden gemaakt van subsidiemogelijkheden en samenwerking met derden. Zo moeten leveranciers en gebouwenverhuurders meer ondernemer en businesspartner worden. Hierbij moet gebruik worden gemaakt van resultaatcontracten met daarin targets en bonus-malusregelingen op het gebied van duurzaamheid.

Bron: ProfNews, week 26, 2010

Nieuwe Bijlage II gepubliceerd
Uitgegeven op: 30-06-2010

De Europese Commissie heeft op 31 mei de nieuwe voorschriften voor het samenstellen van veiligheidsinformatiebladen (MSDS'en) via een verordening (EU) Nr. 453/2010 gepubliceerd. Met de verordening wijzigen de inhoudelijke eisen aan de MSDS'en.

Daarnaast wil de Europese Commissie met deze wijzigingsvordening de inhoudt van alle MSDS'en in overeenstemming brengen met de eisen van het Globally Harmonised System (GHS). De bepalingen in de verordening zijn, in tegenstelling tot die in het GHS, wettelijk bindend. MSDS'en moeten worden aangepast vanwege de EU-GHS verordening, de Europese uitvoering van GHS (in het Engels CLP, Classification, Labelling and Packaging). Die verordening geldt sinds 20 januari 2009. Vanuit EU-GHS gelden nieuwe eisen voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels. De indeling van stoffen en daarmee ook de informatie over de indeling en etikettering moet voldoen aan de eisen van EU-GHS. Uiterlijk per 1 december 2010 moeten veiligheidsinformatiebladen voldoen aan de nieuwe eisen.

De wijzigingsverordening zijn op 20 juni in werking gegaan en kunt ze hier bekijken.

Bron: Senternovem, week 26, 2010

Nieuwe voorstellen voor Milieulijst 2011
Uitgegeven op: 30-06-2010

Indien u een nieuw voorstel heeft op de Milieulijst dan kun u deze indienen. Dit kan tot 3 september 2010, en dit is voor de Milieulijst van 2011. Als u het de hele Milieulijst wilt inzien klikt u hier.

De Milieulijst 2011 wordt het einde van dit jaar gepubliceerd op het Internet. Of het door u voorgestelde bedrijfsmiddel in aanmerking komt voor plaatsing op de nieuwe Milieulijst voor de Vamil en/of MIA, wordt getoetst aan criteria zoals genoemd op de website.

Bron: SenterNovem, week 26, 2010

Gezondheidsraad adviseert over strengere normen bij asbest
Uitgegeven op: 23-06-2010

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd dat er strengere veiligheidsnormen moeten komen bij blootstelling aan asbest.

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal de Sociaal-Economische Raad (SER) vragen hem te adviseren over de haalbaarheid van deze nieuwe normen op de werkplek. Hij zal een definitieve beslissing over de normen nemen als hij dit advies van de SER heeft.

De Gezondheidsraad deed op verzoek van minister Huizinga van het ministerie van Volksgezondheid, Ruimte Ordening en Milieubeheer (VROM) en minister Donner onderzoek naar de huidige normen voor het omgaan met asbest. Werknemers moeten gezond en veilig moeten kunnen werken, ook met asbest. Sinds 1993 is het verboden om asbest te gebruiken. Er zit nog wel veel asbest in bestaande gebouwen. Bij het verwijderen van asbest komen schadelijke stoffen vrij waar mensen ernstig ziek van kunnen worden.

Bron: Milieublad, week 25, 2010

Nieuw LMRA-pasje
Uitgegeven op: 23-06-2010

Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is De Laatste Minuut Risico Analyse een verplicht onderdeel. Er is een pasje ontwikkeld voor LMRA ter grootte van een creditcard.

Duizenden werknemers moeten regelmatig geinformeerd worden op veiligheidsgebied. Dit kan varieren tot instructies voor het veilig lasse, het dragen van persoonlijke veilgheidsmiddelen of het bewust omgaan met aanhangers en zware lasten.

De petrochemie kende al een vorm van ''aanvang voor werkverliching''. Maar nu ook andere sectoren het veiligheidsbewustzijn willen/moeten bevorderen, is een simpel pasje met een rode (niet in orde) en groene zijde (wel in orde) een prima aanvulling op deze veiligheidsvoorlichting.

Bron: Milieublad, week 25, 2010

Informatieblad LPG-tankstations
Uitgegeven op: 23-06-2010

Alle LPG-tankstations die niet aan het Plaatsgebonden risico of het groepsrisico kunnen voldoen, moesten voor 1 januari 2010 zijn gesaneerd. Dat is het uitgangspunt van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Convenant LPG-autogas 2005.

Gemeenten waarbij nog niet alle knelpunten zijn opgelost, worden gedoogd tot 1 juli 2010. Het ministerie van VROM publiceerde in december 2009 het informatieblad 'Implementatie Convenant LPG-autogas 2005: Veel gestelde vragen en antwoorden.' Dit informatieblad geeft de stand van zaken weer over de uitvoering van het Bevi en het convenant voor LPG-tankstations. Ook zijn er de meest gestelde vragen en antwoorden in opgenomen.

Bron: Milieublad, week 25, 2010

Campagne MVO Nederland
Uitgegeven op: 23-06-2010

Annemarie van Gaal en Willem Lageweg voeren campagne om ondernemers aan te sporen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO is kostenbesparend, geeft een bedrijf een goed imago en zorgt ervoor dat het een aantrekkelijke werkgever is. Bovendien is er steeds meer marktvraag naar MVO-producten.

Uit peilingen van MVO Nederland blijkt dat veel MVO-bedrijven het op dit moment beter doen dan bedrijven die niet aan MVO doen. Ondernemers moeten zich realiseren dat ze nu actie moeten ondernemen, zo benadrukt MVO Nederland. Door partner te worden van MVO Nederland krijgen ondernemers een goed netwerk en concrete hulp om hun onderneming duurzaam te maken.

Bron: MVO, week 25, 2010

Nieuw informatieblad van SCCM evaluatie milieuaspecten
Uitgegeven op: 16-06-2010

Door de Stichting coördinatie certificatie milieu- en arbomanagementsystemen is een nieuw informatieblad uitgebracht. Het betreft de inventarisatie en evaluatie van milieuaspecten voor productieorganisaties.

Voor veel bedrijven die aan de slag gaan met ISO 14001 "Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik" is het identificeren en evalueren van de milieuaspecten een lastige eerste stap in het implementatieproces. Voor dit onderwerp is door de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM) een vernieuwd informatieblad uitgebracht. Het behandelt de inventarisatie en evaluatie van milieuaspecten voor productieorganisaties.

In het blad wordt er onder andere een aantal begrippen uitgewerkt en er wordt ingegaan op een aantal keuze's die bij de invulling van dit onderdeel van de ISO 1400-norm moeten worden gemaakt. Daarna komt de de uitvoering van de inventarisatie aan bod, en er worden nog een aantal inhoudelijke aandachtspunten uitgewerkt.

In het informatieblad is ook het gebruik van een risicobenadering bij de evaluatie van milieuaspecten als mogelijkheid opgenomen. Bij deze benadering wordt op basis van de kans en het effect het risico bepaald. De toepassing van deze benadering is interessant voor organisaties die werken met een geïntegreerd milieu-, arbo- en veiligheidsmanagementsysteem. En voor organisaties die met de overheid afspraken willen maken over de toepassing van systeemtoezich

Om het informatieblad te downloaden klikt u hier.

Bron: NEN, week 24, 2010

91 % houtafval hergebruikt
Uitgegeven op: 16-06-2010

Volgens een onderzoek van het Centraal bureau statestiek kwam in 2008 zo'n 18,8 miljoen ton bedrijfsagval vrij. Hier werd maarliefst 17 miljoen ton hergebruikt of ingezet voor energiewinning. De houtindustrie scoort met bijna 91 procent hergebruik iets boven het gemiddelde.

De hoeveelheid bedrijfsafval bedroeg in 2008 18.771.00 kilo. Hiervan werd 16.807.000 oftewel 89,5% hergebruikt. Ongeveer een miljoen ton daarvan werd ingezet als brandstof, de rest voor overig gebruik. De houtindustrie produceerde 250.000 ton afval, waarvan 227.000 ton ofwel 90,8 procent opnieuw werd gebruikt. Met behulp van 81.000 ton werd energie opgewekt; de overige 146.000 ton houtafval werd voor andere doeleinden ingezet. Qua hergebruik zijn de sectoren basis metaal- en metaalproducten en elektriciteitsvoorziening het verst gevorderd.

Bron: Houtwereld, week 24, 2010

3 miljoen extra voor schonere dieselmotoren
Uitgegeven op: 16-06-2010

Er komt alsnog 3 miljoen euro extra beschikbaar voor schonere dieselmotoren voor taxi's en bestelbusjes. Dit was nodig omdat er veel meer aanvragen voor de subsidieregeling motorrijtuigen met een schonere dieselmotor zijn gedaan dan verwacht.

Het budget is daarmee van 7 miljoen naar 10 miljoen gegaan. De bewindsvrouw trekt daarnaast nog 400 duizend euro uit om ongebruikte vrachtauto's en bussen te kunnen voorzien van uitstootverminderende voorzieningen. Deze subsidieregeling stimuleert het achteraf nog inbouwen van uitstoodverminderende voorzieningen zoals roetfilters en nieuwe voertuigen. Zo komen deze auto's alsnog schoner op de weg.

Bron: VROM, week 24, 2010

OR moet aan de slag met MVO
Uitgegeven op: 10-06-2010

Weliswaar is een aantal ondernemingsraden bij grote multinationals actief bezig met MVO, het merendeel van de Nederlandse ondernemingsraden doet er weinig mee. Zij steken veelal slechts tijd in op onderdelen van MVO zoals energiebesparing in kantoren.

Volgens Stichting MVO moet het onderwerp snel prioriteit krijgen op de agenda van de OR. Volgens Schtichting MVO moeten vooral de ondernemingsraden van bedrijven die actief in het buitenland ondernemen hard aan de slag met MVO. Bedrijven waarvan de OR de werkgevers niet scherp houdt op dit gebied, dreigen straks onderaan te bungelen: MVO wordt straks een vereiste om zaken te doen.

De aandacht voor MVO is nu nog te afhankelijk van individuen die iets met het onderwerp hebben en dat is niet genoeg. Medezeggenschap moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Bron: Ondernemingsraad, week 23, 2010

Definitieve invoeringsdatum Wabo bekent
Uitgegeven op: 10-06-2010

De definitieve invoeringsdatum van de Wet Algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is bekend namelijk 1 oktober 2010. Hiermee komt duidelijkheid voor de burgers, bedrijven en overheden over de datum waarop een verantwoorde invoering van de Wabo mogelijk is.

De Wabo zorgt voor een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burger en bedrijven. Door intergrale vergunningverlening en handhaving onstaat een doelmatige manier van werken. Dit zorgt niet alleen voor structuur maar daarnaast levert de omgevingsvergunning een flinke besparing op. Deze besparingen komen vooral uit administratieve lastenverlichting.

Wie bijvoorbeeld een huis of een schuur wil bouwen/verbouwen krijgt te maken met veel vergunningen en voorschriften, vergunningen, aanvragen, procedures et cetera. Door de invoering van de Wabo zijn 26 vergunningen en 1600 formulieren ondergebracht in een vergunning, namelijk de omgevingsvergunning. Dit scheelt een hoop werk voor burgers en ondernemers. Bovendien kan de aanvraag digitiaal worden ingediend via Omgevingsloket online.

Het aanvragen van een vergunning kost bedrijven en overheden tijd en geld. Ook vinden bedrijven en en gemeenten de regels niet altijd duidelijk en lastig uit te voeren. Verder worden gemeenten, provincies en waterschappen geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het ministerie van VROm wil zorgen dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbeteringen in de uitvoering en minder lasten.

Bron: VROM, week 23, 2010
Installateur heeft weinig op met milieukeurmerk
Uitgegeven op: 10-06-2010

Installateurs zien het minst in milieukenmerken. Van de partijnen in de bouwkolom heeft gemiddeld 30% de ambitie om over vijf jaar alleen nog materialen te kopen die voorzien zijn van een milieukenmerk. De aannemers-GWW zijn het meest geneigd dit te doen, onder de installateurs is het kleinste aandeel te vinden dat deze ambitie onderschrijft.

Duurzaamheid is inmiddels erg belangrijk geworden in de marketing en ook de bouwsector ontkomt hier niet aan. Door de nadruk op duurzaamheid is ook de aandacht voor de milieukenmerken gestegen. De groene keurmerken vormen niet alleen een duurzaamheidsgarantie, maar ook een zeer positief verkoopargument. Met de stelling: 'Ik ben voorstander van milieukermerken, omdat dit de communicatie richting mijn eigen klanten bevorderdt', is 48% van de bouwkolom het eens. De installateurs zien het minst in een milieukenmerk om de communicatie richting klanten te bevorderen.

Bron: Installatie en Sanitair Magazine, week 23, 2010
Nieuw dossier online: ISO 26000
Uitgegeven op: 10-06-2010

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: een hulpmiddel voor bedrijven - en andere organisaties - bij de implementatie van MVO. Want het systematisch intergreren van MVO kan behoorlijk ingewikkeld zijn.

Het dossier ISO 26000 staat nu online op de website van MVO Nederland. Hier vindt u onder andere in een overzicht wat het is, waarvoor u het zou kunnen gebruiken, en hoe u dat het beste kunt aanpakken.

ISO 26000 is een wereldwijde organisatie. Het opstellen van de richtlijn heeft plaatsgevonden op basis van argumenten en consensus. Er is dus een zeer breed draagvlak voor onder verschillende stakeholdergroepen: bedrijfsleven, overheid, vakbonden, consumenten, NGO's en overige partijen.

ISO 26000 benoemt 7 kernthema's die in iedere organisatie aandacht moeten krijgen. Onder deze 7 kernthema's staan weer subthema's. U kunt zelf kijken in hoeverre een bepaald subthema relevant is, maar ze moeten in ieder geval iets doen met een van de 7 kernthema's. Per subthema geeft ISO 26000 richtlijnen om invulling te kunnen geven aan de thema's. 1. Bestuur 2. Mensenrechten 3. Arbeidsomstandigheden 4. Milieu 5. Eerlijk zakendoen 6. Consumentenaangelegenheden 7. Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Als u het hele dossier wilt inzien klikt u hier.

Bron: MVO Nederland, week 23, 2010

Kandidaten gezocht voor het Duurzame Lintje
Uitgegeven op: 01-06-2010

Kent u iemand die zich al jaren inzet voor een duurzame samenleving? Stel hem dan kandidaat voor een Duurzaam Lintje.

De 12e editie van Duurzame Dinsdag valt op dinsdag 7 september 2010. De dag staat wederom weer in het teken van het Duurzame Koffertje met ideeën en initiatieven. Maar dat niet alleen: er worden ook Duurzame Lintjes uitgereikt. Demissionair minister Huizinga van VROM spelt deze speciale lintjes op.

Kent u iemand die al jaren duurzaamheid hoog in het vaandel heeft en heeft bijgedragen aan een duurzamere wereld? Kent u iemand van wie u denkt: die verdient een Duurzame Lintje? Meld uw kandidaat voor 1 juli aan.

Bron: VROM, week 22, 2010
Minder energie in chemische industrie
Uitgegeven op: 01-06-2010

Er komt een onderzoek naar hoe het energieverbruik binnen de chemische industrie omlaag kan. Dit gebeurt in verband met de meerjarenafspraak energie-efficient tussen de overheid en industrie.

Hierin staat vastgelegd dat iedere sector in het jaar 2030 de helft energie-efficiënter moet werken dan in 2005. Ook was er al een eerdere maatregel genomen op dit vlak via het businessplan van de Regiegroep Chemie. Hierin stond onder meer dat de CO2-uitstoot in 25 jaar met 50 procent omlaag moet. Deze doelstellingen vormen de basis van een voorstudie, die samen met Agentschap NL gedaan wordt.

Bron: Mag1010, week 22, 2010

Meerderheid topmanagement amper op hoogte van mvo-bepaling
Uitgegeven op: 01-06-2010

Een meerderheid van het topmanagement van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is niet op de hoogte van de MVO-bepaling in de Nederlandse Corporate Governance Code. Dat houdt in dat deze groep van 58% niet bewust omgaat met de implementatie van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Uit een onderzoek is gebleken dat 32% van de bedrijven geheel niet op de hoogte is van de bepaling in de Risicospecialist Protiviti heeft onderzoek verricht naar het bewustzijn omtrent de MVO-bepaling. Het blijkt dat 32% van de bedrijven geheel niet op de hoogte is van de bepaling in de code, terwijl 26% daar slechts min of meer vanaf weet. Ook is er geconstateert dat de bedrijven meer vanuit een maatschappelijke trent zich om MVO bekommeren, dan vanwege richtlijnen. Dit is zorgwekkend, want het risico bestaat dat zodra de maatschappelijke aandacht voor MVO verslapt, de ondernemingen geen motivatie voor MVO meer voelen.

Bron: Controlling, week 22, 2010

Nationale focal points
Uitgegeven op: 26-05-2010

De focal points van EU-OSHA hebben een nieuwe webrubriek. Hierin vindt u een overzicht van de nationale systemen voor veiligheid en gezondheid op het werk in de lidstaten, de EVA-landen, de kandidaat-lidstaten en de pretoetredingslanden.

U kunt nu per land zoeken naar de belangrijkste betrokken partijen en strategien en vervolgens doorklikken naar nationale instanties, sociale partners en instituten. Ook kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en lokale evenementen. Elk focal point van EU-OSHA beheert een nationaal tripartiet netwerk dat bijdragen levert aan bv. de campagnes van het Agentschap voor een gezonde werkplek.

Voor de Nationale focal points klikt u hier.

Bron: European Agency for Safety and Health at Work, week 21, 2010

Koplopersbijeenkomst over energie 8 juni
Uitgegeven op: 26-05-2010

Dinsdag 8 juni is de tweede MVO-koplopersbijeenkomst van MVO Nederland en Kenniscentrum Duurzame productketens van dit jaar. Deze keer is het thema 'Energie- en klimaatmaatregelen in uw bedrijf'.

De doelgroep voor de bijeenkomsten: grote bedrijven en MKB-organisaties die actief aan de slag zijn of willen met MVO-innovaties in hun bedrijfsvoering en productieprocessen. Adviesbureaus, kennis- of netwerkorganisaties behoren niet tot de doelgroep van deze bijeenkomsten.

Meer informatie vindt u hier.

ron: SenterNovem, week 21, 2010

Nieuwe beoordelingsrichtlijnen kwaliteit peilbuismaterialen ter inzage
Uitgegeven op: 26-05-2010

De KIWA heeft onderstaande BRL's herzien en aangepast. De bestaande richtlijnen zijn aangepast voor de circulaire bodemsanering 2009.

fysische eigenschappen van de materialen en installatie technische voorschriften uit de nieuwe richtlijnen verwijderd, dit is namelijk al geborgd in NEN normen en de SIKB-BRL protocollen.

Om de beoordelingsrichtlijnen te downloaden klikt u hier.

Bron: SenterNovem, week 21, 2010

Nieuwe wetgeving voor afval
Uitgegeven op: 19-05-2010

De wet Milieubeheer wordt aangepast. Aanpassing van de wet is nodig in verband met de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen die eind 2011 ingevoerd moet zijn. De nieuwe wetgeving zal moeten leiden tot een betere afvalpreventie, het efficiënter omgaan met schaarse grondstoffen en een zo hoog mogelijk hergebruik van materialen.

Het voorkomen van afval heeft in de nieuwe wetgeving een hoge prioriteit. Hoe lidstaten dit gaan realiseren moet worden vast gelegd in nationale afvalpreventieplannen. Uitgangspunt is dat afval zo goed mogelijk moet worden hergebruikt als secundaire grondstof of voor andere nuttige toepassingen zoals energie opwekking. Meer afvalpreventie en -recycling biedt kansen voor de ontwikkeling van schonere technologieën en producten. Daarnaast zorgt het ook voor een efficiënt gebruik van grondstoffen.

Om meer recycling te realiseren worden doelen gesteld aan het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. De Europese regels leggen de nadruk op scheiding aan de bron voor zover dat vanuit technisch, milieu- en economisch oogpunt mogelijk is.

De Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen moet de productie en de schadelijkheid van afvalstoffen minimaliseren, door de ontwikkeling van schone technologieën en het op de markt brengen van producten die een minimale milieubelasting hebben. Ook bevat het algemene verplichtingen voor het inzamelen en verwerken van afval, het opstellen van afvalbeheerplannen, het verwerken van afval zonder de gezondheid van de mens in gevaar te brengen of het milieu te schaden.

Bron: VROM, week 20, 2010

Meer misstanden op de werkvloer
Uitgegeven op: 19-05-2010

De Arbeidsinspectie is vorig jaar bij controles op de werkvloer op meer misstanden gestuit dan een jaar eerder. Werkgevers hebben zich vaker schuldig gemaakt aan de inhuur van illegale arbeid.

Er zijn ruim 2500 illegale vreemdelingen aangetroffen. Dat is een kwart meer dan een jaar eerder. Een derde van de illegale werknemers kwam uit Bulgarije en Roemenië. Ook hebben inspecteurs meer moeten ingrijpen wegens onveilige arbeidsomstandigheden.

Vorig jaar deelde de inspectiedienst voor ruim 26,5 miljoen euro aan boetes uit voor illegale arbeid en een kleine 14 miljoen euro voor onveilig werk en overtreding van de regels voor werktijden. Ook werd bijna 950.000 euro aan boetes opgelegd wegens onderbetaling.

Bij 17 procent van de ongeveer 10.000 controles op het gebied van illegale arbeid constateerden inspecteurs vorig jaar dat werkgevers in de fout gingen met vreemdelingen, tegen 16 procent in 2008. Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange daling van misstanden met migranten zonder werkvergunning. Volgens een woordvoerster van de Arbeidsinspectie kan het zijn dat sommige werkgevers wegens de economische crisis proberen met illegale arbeid de loonkosten te drukken. Vooral in de bouw is het probleem sterk toegenomen.

De stijging van vorig jaar komt volgens de woordvoerster van de inspectiedienst voor een belangrijk deel doordat het makkelijker is gemaakt om klachten over veiligheid op het werk en ongelukken te melden. De Arbeidsinspectie kreeg ook meer meldingen binnen en bij het onderzoek naar de klachten werd ruim driehonderd keer ingegrepen met een boete of een stillegging. Dat is honderd keer meer dan in 2008.

Bron: NU, week 20, 2010
Aanmelden nieuwe bedrijfsmiddelen voor Energielijst 2011
Uitgegeven op: 06-05-2010

De Nederlandse overheid biedt ondernemers en andere organisaties de mogelijkheid voorstellen in te dienen om de energielijst van de EIA te actualiseren.

In 2010 zijn veertien nieuwe technieken opgenomen op de lijst. In totaal kent de lijst al meer dan 100 technieken. U kunt een nieuw voorstel tot 3 september 2010 bij indienen. De voorstellen zijn wel afhankelijk van een aantal randvoorwaarden. Via de website kunt u een� een formulier downloaden.

Bron: SenterNovem, week 18, 2010

Energielabel duidelijker
Uitgegeven op: 06-05-2010

Begin dit jaar is het vernieuwde energielabel ingevoerd. De bedoeling van dit vernieuwde energielabel is dat het mogelijk is om in één oogopslag te kunnen zien hoe energiezuinig een woning of gebouw is.

Energiebesparing zorgt voor een lagere energierekening, meer comfort, een beter binnenklimaat en een beter milieu. Veel woning- en gebouweigenaren vragen bij verbouwingen naar de mogelijkheden om de energiezuinigheid te verbeteren. Een energiezuinig gebouw met een (goed) energielabel heeft een positief effect op de hoogte van de verkoopprijs.Ook zijn er momenteel veel financiële regelingen die energiebesparing in woningen en gebouwen stimuleren.

Bron: NEN, week 18, 2010

Nieuwe campagne 'een veilige werkplek'
Uitgegeven op: 06-05-2010

Ter gelegenheid van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april 2010, heeft EU-OSHA zijn nieuwe campagne 'een gezonde werkplek' voor 2010/2011 gelanceerd.

Door middel van deze campagne wil het agentschap in Europa veilig onderhoud stimuleren. Om meer te weten te komen over de campagne en hoe u eraan kunt deelnemen klikt u hier.

Bron: Europees Agentschap, week 18, 2010

Fiscale aftrek mogelijk voor duurzaam vervoer
Uitgegeven op: 06-05-2010

Bedrijven kunnen vanaf woensdag 21 april een deel van de investeringskosten in een vulpunt met een van de biobrandstoffen B30, B100 en E85 aftrekken van de fiscale winst.

Dit blijkt uit een wijziging van de Milieulijst van de MIA\Vamil die op 20 april is gepubliceerd in de Staatscourant.

Bron: Logistiek, week 18, 2010

Voordeel elektrische auto en brommers
Uitgegeven op: 06-05-2010

Minister De Jager van Financiën heeft besloten tot een extra belastingaftrek voor elektrische personenauto's.

Koeriers- of taxibedrijven, lease-maatschappijen en bedrijfsauto's kunnen door een wijziging in de Milieulijst van de VAMIL nu ook alle elektrische personenauto's (inclusief plugin hybrides met een actieradius van ten minste 50 km), die als bedrijfsmiddel kunnen worden aangemerkt, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 in aanmerking laten komen.

Bron: SenterNovem , week 18, 2010
Societal security
Uitgegeven op: 21-04-2010

NEN 7131 'Societal security - Security, preparedness and continuity management systems' is een pas verschenen norm. Met deze norm kunnen bedrijven en instellingen maatregelen treffen voor risico's die de bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen. De norm gaat uit van de kwaliteitscyclus (Plan Do Check Act), het voorkomen van incidenten, maar ook om de gevolgen te beheersen mocht zich een incident voordoen, zodat de bedrijfscontinuïteit verzekerd blijft.

Safety & Security Amsterdam Conference Op 14 april zal NEN 7131 door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) overhandigd worden aan de voorzitter van ASIS Benelux. Deze overhandiging zal plaatsvinden op de Safety & Security Amsterdam Conference. Daarbij worden ook plannen bekend gemaakt voor het ontwikkelen van praktische implementatie tools zoals: -Een strategisch document om het belang van de norm in kort bestek uit te leggen aan de directie. -Awareness van safety en security. -Implementatie van de verschillende fasen van de kwaliteitscyclus, met aandacht voor scenario's, communicatie met hulpdiensten, incidentregistratie, oefeningen en auditing.

Locatie: RAI Amsterdam, 16.30, Paviljoen van de Vereniging van BeveiligingsOndernemingen (VvBO).

Bron: NEN, week 16, 2010

SER wil dat ARIE vriendelijker wordt
Uitgegeven op: 21-04-2010

De Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARIE) is als regeling niet verkeerd, maar kan beter. De commissie Arbeidsomstandigheden van de Sociaal Economische Raad wil ARIE gebruikersvriendelijker en makkelijker voor u maken.

Verder verdient het aanbeveling de ARIE-regeling uitdrukkelijk te betrekken bij de evaluatie van de Arbowet 2007. Dat staat in een advies van de SER-commissie Arbeidsomstandigheden aan minister Donner van SZW. Elk bedrijf is verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) te maken. Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, moeten daarnaast een Aanvullende RIE (ARIE) maken. Het doel van de regeling is de risico's van zware ongevallen zoveel mogelijk uit te sluiten.

Volgens de comissie kunnen enkele zaken in de ARIE-regeling beter Zo moeten nu wegvervoerders die bepaalde hmen dat gassen in containers een gevaar opleveren voor medewerkers. Diverse sectoren en individuele bedrijven hebben protocollen opgesteld en meetmethodes ontwikkeld. Ook is er behoefte aan vaste reoeveelheden gevaarlijke stoffen tijdelijk op eigen terrein opslaan, al een ARIE opstellen. Dat moet anders, zegt de commissie, omdat het risico daar zeer gering tot nihil is.

In de toekomst krijgen bedrijven te maken met een digitaal rekeninstrument waarmee zelf kan worden bepaald of het bedrijf onder de ARIE-regeling valt. Dat heeft onder meer te maken met de hoeveelheid en de samenstelling van de opslag, de gevarenklasse en de daarbij te hanteren grenswaarden.

In het advies van de SER-commissie aan de minister wordt gesteld dat bijscholing met betrekking tot de ARIE-verplichtingen goed zou zijn. Het ministerie van SZW en de Arbeidsinspectie zouden dan wel moeten meewerken aan de inhoud van zo'n opleiding.

Bron: NEN, week 16, 2010

Platform Gassen in Containers opgericht
Uitgegeven op: 20-04-2010

Op initiatief van het bedrijfsleven en vakorganisatie FNV Bondgenoten is het Platform Gassen in Containers (PGC) opgericht. Doel van het platform is de problematiek rondom gassen in containers structureel aan te pakken. De veiligheid van werknemers staat hierbij voorop.

Er bestaat soms onduidelijkheid over de arbeidsrisico's, procedures, meetapparatuur en meetmethoden bij het openen en lossen van containers. Gas wordt vaak gebruikt in containers om te voorkomen dat ongedierte en gevaarlijke insecten met de producten meereizen.Ook komt het voor dat producten in de container uitdampen, waardoor gassen vrijkomen. Van belang is dat de veiligheid van de medewerkers die met containers werken gewaarborgd is.

Het PGC zorgt in samenwerking met het bedrijfsleven, vakbonden, overheid, arbodiensten en de medische en logistieke wetenschap voor een heldere en eenduidige procedure bij het lossen van containers. Hierdoor zijn de werknemers beschermd en is er een werksituatie waar men in de praktijk mee uit de voeten kan. ook wordt er onderzoek gedaan naar alternatieven voor het gebruik van gas in containers, bijvoorbeeld met betrekking tot alternatieven voor het gebruik van stuwhout.

Veel bedrijven hebben afspraken gemaakt met producenten en logistieke dienstverleners over hoe ze voorkomen dat gassen in containers een gevaar opleveren voor medewerkers. Diverse sectoren en individuele bedrijven hebben protocollen opgesteld en meetmethodes ontwikkeld. Ook is er behoefte aan vaste regels en duidelijkheid over meetmethoden en de bijbehorende meetapparatuur.

Bron: TTM, week 16, 2010

Implementatiecoach Duurzaam inkopen
Uitgegeven op: 14-04-2010

Er is een implementatiecoach voor Duurzaam inkopen gelanceerd. Hiermee kunt u kijken hoe ver u bent op het gebied van Duurzaam Inkopen. De coach begeleidt u vervolgens met adviezen en concrete voorbeelden. Ook kunt u uw organisatie vergelijken met andere organisaties of een eigen prestatie van voorheen.

De coach stelt vragen op basis van een aantal thema's om een beeld te krijgen van de stand van zaken wat betreft Duurzaam Inkopen in uw organisatie. De coach geeft vervolgens antwoorden op maat om uw verder te helpen. Het advies is gericht op het hoe, en geeft praktische handvatten. Per thema krijgt u een overzicht hoe ver u bent. Vervolgens kunt u uw resultaat vergelijken met het gemiddelde van andere deelnemers of een eerder door u gemaakt bezoek aan de coach. Ook maakt de coach een rapport dat u kunt downloaden.

Voor de implementatiecoach klikt u hier

Bron: FMN, week 15, 2010

Verfrichtlijn 2010 uitdaging voor verffabrikanten
Uitgegeven op: 14-04-2010

De verffabrikanten kwamen voor een uitdaging te staan door de Europese Verfrichtlijn 2010. De richtlijn zorgde er onder andere voor dat er nieuwe recepturen voor de verven moesten komen en dat de marketing rondom de verfnamen aangepast moest worden. De richtlijn betekende ook het deels innemen en omruilen van de winkelvoorraden.

De Europese Verfrichtlijn 2010 houdt in dat verffabrikanten geen lakverf meer mogen produceren waar meer dan 300 gram oplosmiddel per liter in zit. Verder geldt sinds 1 januari 2010 de verplichting om op het etiket aan te geven tot welke subcategorie hun product behoort. Ook moeten ze vermelden welke grenswaarde hierbij hoort en wat het maximale VOS-gehalte van het product in gebruiksklare vorm is. Winkeliers hebben tot eind 2010 de tijd om de voorraden 'oude verf' te verkopen.

Wel moeten zij ook verfmengmachines laten aanpassen, wat een fikse investering is. Vanaf 1 januari 2011 moet alle verf waar meer dan 300 gram oplosmiddel per liter in zit definitief uit de winkelschappen verdwenen zijn. Of de verf ook aan de richtlijn voldoet wordt gecontroleerd door het ministerie van VROM.

Bron: Profnews, week 15, 2010

Werelddag veiligheid en gezondheid
Uitgegeven op: 14-04-2010

28 april is de jaarlijke werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag werd in 2003 ingesteld door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) om aandacht te vestigen op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten via sociale dialoog en driedelig overleg.

Ook heeft deze dag elk jaar een thema. Het thema van dit jaar is nieuwe risico's en preventiepatronen in een veranderende arbeidswereld: welk zijn de huidige uitdagingen op internationaal niveau en wat is de nieuwe context waarbinnen veiligheid en gezondheid op het werk in praktijk moeten worden gebracht? EU-OSHA, dat een voortrekkersrol speelt bij de verspreiding van actuele en nauwkeurige informatie over deze onderwerpen, biedt de IAO actieve ondersteuning bij de promotie van deze belangrijke dag.

Bron: OSHA, week 15, 2010

ISO 9004; managen op duurzaam succes nu vertaald in het Nederlands
Uitgegeven op: 14-04-2010

Wie zijn organisatie wil managen op duurzaam succes kan nu gebruik maken van de Nederlandstalige richtlijnen in ISO 9004:2009. ISO 9004 is geheel vernieuwd en bevat nu twee praktische zelfevaluatie-tools. Die bieden u zeer bruikbare handvatten voor uw strategische besluitvorming en verstrekken inzicht in wat uw organisatie nodig heeft om op lange termijn succesvol te blijven. De aanpak is gebaseerd op kwaliteitsmanagement.

Doel van de norm is het realiseren van duurzaam succes in organisaties, ook op lange termijn. Dat kan door tijdig in te zien welke veranderingen er plaatsvinden en daarop in te spelen door middel van strategische keuzes. Duurzaam succes betekent dat een organisatie er in slaagt om op lange termijn haar doelstellingen te behalen en te handhaven.

ISO 9004 bevat twee zelfevaluatie-tools. Met deze tools krijgt u zicht op de aspecten waarmee uw organisatie kan groeien. Met de strategische zelfevaluatie-tool weet u wat er op de managementagenda moet komen te staan. De tool bevat een directe doorverwijzing naar de bijbehorende paragrafen in ISO 9004. De uitkomst van deze zelfevaluaties leidt op deze manier direct naar de 'stepping stones' op de weg naar duurzaam succes.

ISO 9004 biedt een aantal belangrijke aanvullingen op ISO 9001:2008. De 2 belangrijksten zijn: Van focus alleen op de klanten naar focus op alle relevante belanghebbenden voor uw organisatie (het is aan u om vast te stellen welke belanghebbenden relevant zijn voor uw organisatie). En de tweede essentiële verandering is de uitbreiding van het aantal processen dat moet worden beheerst. Hoever uw organisatie in beide veranderingen wil gaan, is een keuze; een zaak van omstandigheden en uw ambitie. ISO 9004 kan ook los van ISO 9001:2008 succesvol worden toegepast.

Bron: NEN, week 15, 2010
Publiek consult PEFC-standaard
Uitgegeven op: 14-04-2010

De publieke consultatie voor de PEFC-standaard is geopend waardoor de komende 60 dagen iedereen zijn mening over en commentaar op de inhoud van deze standaard kan geven.

In het document staat beschreven hoe het beheer van Nederlandse bossen volgens de PEFC-normen moet worden verricht. Het doel van de standaard is om nog meer (particuliere) boseigenaren te bewegen tot het aantoonbaar maken van de duurzaamheid van hun bosbeheer door middel van een PEFC-certificaat. Op de site van PEFC Nederland kan het document worden gedownload en via dezelfde weg kan er tot 11 juni 2010 commentaar op worden geleverd.

Om bij de site te komen, klikt u hier.

Bron: Houtwereld, week 15, 2010
Campagne agressie en geweld tegen werknemers met publieke taken
Uitgegeven op: 07-04-2010

De Arbeidsinspectie wil de aandacht richten op de bestrijding van agressie en geweld tegen werknemers met publieke taken. Dit door middel van inspecties in een aantal sectoren, en daarnaast verschillende voorlichtingsactiviteiten.

De Arbeidsinspectie is gestart met de voorlichtingscampagne 'Weet hoe het zit. Ik wil agressie voorkomen'. De campagne richt zich op werkgevers in alle sectoren waar ook het programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken zich op richt. Het algemene deel van de campagne bestaat uit een radiospotje. Werkgevers worden hiermee naar de campagnesite 'Weet hoe het zit' geleid, waar een stappenplan van de Arbeidsinspectie is gepubliceerd, waarmee werkgevers snel inzicht krijgen hoe de veiligheid tegen agressie en geweld er hun bedrijf of organisatie er voor staat. Daarnaast is er de praktische handreiking: Aangifte doen; hoe gaat dat in zijn werk? Verder verschijnen er advertenties in 'werkgeversmedia' en andere specifieke media die in publieke sectoren worden gelezen.

Ook zal met campagnemateriaal specifiek voorlichting worden gegeven aan sectoren waar de Arbeidsinspectie gedurende de campagne inspecteert: de keten van 'werk en inkomen', onderdelen van de gezondheidszorg, het openbaar vervoer, sociale diensten en de brandweerkorpsen.

Om bij de campagne site 'weet hoe het zit te' te komen, klikt u hier.

Bron: VROM, week 14, 2010
Wijzigingen VCA-norm
Uitgegeven op: 07-04-2010

Er zijn een aantal wijzigingen doorgebracht in de vernieuwde VCA-norm (5.0) ten opzichte van de verouderde norm (5.0).

Wilt u de wijzigingen bekijken? Klikt u dan hier.
Risico's van mechanische ontstekingsbronnen
Uitgegeven op: 07-04-2010

Folder 'Risico's van mechanische ontstekingsbronnen', hoe beoordeelt u ze?, hoe beperkt u ze?

Met deze brochure biedt de Arbeidsinspectie de nodige handvaten voor bedrijven, die het beoordelen van mechanische ontstekingsbronnen als onderdeel van ATEX-137 nog niet uitgevoerd of afgerond hebben.

Wilt u de hele folder bekijken? Klikt u dan hier.

Bron: Arbeidsinspectie, week 14, 2010
Meer veiligheid gewenst door werknemers chemie
Uitgegeven op: 30-03-2010

4 van de 5 medewerkers uit de chemische en procesindustrie zouden zijn werkgever aanraden bij familie en vrienden om te gaan werken. Niettemin hebben deze werknemers ook de nodige wensen op het gebied van doorgroeimogelijkheden, flexibele werktijden en veiligheid. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 400 leden van de VAPRO en de KNCV naar het imago van hun werkgever. Het onderzoek werd eind 2009 uitgevoerd.

Doel van het onderzoek was om te kijken hoe (chemie)bedrijven aantrekkelijker kunnen worden voor potentiële werknemers. Met de vergrijzing in het verschiet is een tekort aan mbo'ers te verwachten. VAPRO bracht daarom in kaart hoe bedrijven het in de ogen van hun werknemers doen wat betreft reputatie, opleidingsmogelijkheden, doorgroeimogelijkheden, deeltijdwerken, veiligheid en contact met de leidinggevenden. Ook gaven de ondervraagden aan wat het gewenste niveau is.

De SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) is de opvolger van de MEP-regeling. De SDE is ruimer, wat betekent dat bijvoorbeeld niet alleen voor duurzame elektriciteit maar ook voor duurzaam gas subsidie wordt gegeven. De SDE-regeling moet bijdragen aan een nieuwe doelstelling van Nederland, namelijk dat in 2020 20 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt.De subsidies worden betaald van de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet is echter van plan om deze kosten op enig moment bij burgers en bedrijven in rekening te gaan brengen via de elektriciteits- en gasrekening.

Droom en daad staan het verst uit elkaar op het gebied van veiligheid. Deze krijgt met een 7,6 al een relatief hoog cijfer, maar werknemers zouden hier het liefst een 9 willen invullen. Door de veiligheid te verbeteren, kunnen bedrijven zichzelf als een nog betere werkgever presenteren. Ook deeltijdwerken en doorgroeimogelijkheden mogen in de lift, want met respectievelijk een 5,9 en een 6,5 scoren deze items het laagst, terwijl de vraag naar verbetering groot is. Wat betreft reputatie van het bedrijf en contact met de leidinggevenden zit er met een 7,4 als huidige score weinig licht tussen de reële en gewenste situatie.

Bron: VNCI, week 13, 2010
Doel duurzame stroom binnen bereik
Uitgegeven op: 30-03-2010

De Nederlandse doelstelling voor duurzame energie voor dit jaar is binnen bereik. Nederland doet het daarmee goed in vergelijking tot andere EU-landen.

Binnen de EU bestaat het streven om in 2010 21 procent van het totale elektriciteitsverbruik duurzaam te produceren. Om dat te bereiken, zijn per lidstaat streefcijfers opgesteld. Voor Nederland is dat 9 procent in 2010. De vraag of Nederland het goed doet als gevolg van in het leven geroepen subsidieregelingen, kan pas later worden beantwoord. Het gaat dan om regelingen waaronder energieproducenten een vergoeding krijgen van de overheid wanneer ze elektriciteit duurzaam opwekken, zoals de zogenoemde MEP- of SDE-regeling.

De SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) is de opvolger van de MEP-regeling. De SDE is ruimer, wat betekent dat bijvoorbeeld niet alleen voor duurzame elektriciteit maar ook voor duurzaam gas subsidie wordt gegeven. De SDE-regeling moet bijdragen aan een nieuwe doelstelling van Nederland, namelijk dat in 2020 20 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt.De subsidies worden betaald van de begroting van het ministerie van Economische Zaken. Het kabinet is echter van plan om deze kosten op enig moment bij burgers en bedrijven in rekening te gaan brengen via de elektriciteits- en gasrekening.

Indien dat het geval is zal de betreffende Beleidsregel niet vervallen, voordat deze opname in de wet heeft plaatsgevonden. Een actualisatie van beleidsregels zal echter niet plaatsvinden meldt het ministerie. Intussen werkt NEN aan een nieuwe NEN 3140, die rond de komende zomer wordt verwacht.

Bron: NUzakelijk, week 13, 2010
Crisis- en herstelwet in werking
Uitgegeven op: 30-03-2010

Op 31 maart 2010 treedt de Crisis- en herstelwet in werking.

Deze wet maakt het mogelijk om projecten op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en (woning)bouw sneller uit te voeren. Eerste Kamer ging op 16 maart 2010 akkoord met de Crisis- en Herstelwet. Deze wet levert een belangrijke bijdrage aan behoud van werkgelegenheid, vooral in de bouwsector.

Bron: VROM, week 13, 2010
Arbo/Chemie Congres 2010
Uitgegeven op: 30-03-2010

Op dinsdag 20 april 2010 vindt in Ahoy Rotterdam het Arbo/Chemie Congres 2010 plaats. Bij de stand van Toxic.nl kunt u de medewerkers alles vragen omtrent het product. Daarnaast is er een uitgebreid programma op het gebied van veiligheid. Daarnaast worden er ook diverse workshops gegeven.

Meer informatie? Klik hier.
Wettelijk draagvlak NEN 3140
Uitgegeven op: 23-03-2010

In de Beleidsregels Arbeidsomstandigheden van de overheid wordt onder meer verwezen naar de NEN 3140, voor een veilige bedrijfsvoering van elektrotechnische installaties, industriële installaties en arbeidsmiddelen. Dit uitvoeringsinstrument bij de Arbowetgeving wordt nog dit jaar ingetrokken. Dit betekent echter niet dat het wettelijk draagvlak onder de norm komt te vervallen. Het kan ook sterker worden.

Oud-Minister Donner sprak eind vorig jaar met de Vaste Kamercommissie van SZW over de Beleidsregels Arbeidsomstandigheden. Tijdens dat overleg werd juist als reden voor verlenging van de Beleidsregels aangevoerd, dat slechts vijftig procent van de bedrijfssectoren in ons land een eigen Arbocatalogus heeft opgesteld om de veiligheid van de werknemers te vergroten. Destijds zijn al diverse normen direct in Arbowetgeving opgenomen. Maar niet allemaal, hiervoor zijn criteria gebruikt. Nu zal per Beleidsregel en concrete norm worden aangegeven wat de redenen zijn om ze niet op te nemen in regelgeving. Dat kan eventueel alsnog leiden tot opname van een norm in wetgeving.f Dit zou dus kunnen beteken dat de NEN 3140 verschuift van de Beleidsregels naar de wetgeving zelf. Maar dat staat nog niet vast.

Oud-Minister Donner gaf daarna aan te overwegen de Arbobeleidsregels ook na 1 januari 2010 te handhaven. Ook al vindt hij deze verouderd, net als de normen waarnaar daarbij wordt verwezen.Volgens het Ministerie van Donnder worden de Beleidsregels Arbeidsregels dit jaar toch weer ingetrokken. Maar ook, dat er nog geen precieze datum is vastgesteld. Op dit moment is er een screening bezig van de Beleidsregels op verzoek van de sociale partners in de Stichting van de Arbeid. Dit houdt in dat er gekeken wordt waar concrete normen in beleidsregels voorkomen.

Indien dat het geval is zal de betreffende Beleidsregel niet vervallen, voordat deze opname in de wet heeft plaatsgevonden. Een actualisatie van beleidsregels zal echter niet plaatsvinden meldt het ministerie. Intussen werkt NEN aan een nieuwe NEN 3140, die rond de komende zomer wordt verwacht.

Bron: NEN, week 12, 2010
Extra controles in industrie
Uitgegeven op: 23-03-2010

Europa wil tussen 2007 en 2012 het aantal arbeidsongevallen met een kwart verminderen. Ook Nederland gaat daaraan een bijdrage leveren. Dit blijkt uit het jaarplan van de Arbeidsinspectie.

De Arbeidsinspectie controleert in het kader daarvan dit jaar bedrijven in de industrie extra intensief op de veiligheid van de medewerkers. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de veiligheid van de aanwezige installaties en machines (volgens NEN 3140 en de Machinerichtlijn-normen), maar ook naar explosieveiligheid volgens de Atex-Richtlijnen en de bijbehorende normen.Dit betekent voor machinebouwers en industriële installateurs dat zij niet alleen hun eigen veiligheidszaken goed op orde moeten hebben. Vooral ook de machines en installaties die zij leveren aan hun opdrachtgevers dienen aan alle van toepassing zijnde nationale en Europese eisen en normen te voldoen. Want vooral daar zullen ze extra worden gecontroleerd.

Samen met verschillende brancheorganisaties is een aantal over het land verdeelde veiligheidsnetwerken ingericht. Hierbinnen kunnen bedrijven onderling informatie over 'best practices' uitwisselen. Waar nodig biedt de Arbeidsinspectie ondersteuning aan de netwerken. Er is ook samenwerking gezocht met VROM-Inspectie om tot een gedeelde overheidsaanpak te komen.

Verder heeft de Arbeidsinspectie een 'Inspectiemodule Veiligheidscultuur' ontwikkeld om zo in bedrijven de samenhang te kunnen toetsen tussen de aanwezige veiligheidscultuur, het gevoerde beleid en het veiligheidsmanagementsysteem. Na acceptatie van de methode door de betrokken toezichthouders worden er extra inspecties mee uitgevoerd naar de veiligheid in bedrijven.

Bron: NEN, week 12, 2010
Verplichte inspectie nieuwe installaties
Uitgegeven op: 23-03-2010

Brancheorganisatie Uneto-VNI gaat op korte termijn afspraken maken met de overheid, Bouwend Nederland, de Vereniging Eigen Huis en projectontwikkelaarsvereniging Neprom om te zorgen voor een verplichte inspectie van technische woninginstallaties in de nieuwbouw.

Uit onderzoek dat de TU Delft in opdracht van Uneto-VNI in heeft uitgevoerd, blijkt dat zo'n controle kan zorgen voor kwaliteitsverbetering en meer veilige, gezonde en energiezuinige installaties in Nederlandse huizen. Uiteindelijk doel is een grotere tevredenheid bij de woonconsument. In een moderne installatie zijn elektrotechniek en VSK-installaties nauw met elkaar verweven. Op de vakbeurs VSK 2010 was dan ook opmerkelijk veel elektrotechniek en vooral ICT te zien voor de aansturing en het beheer van het klimaat in de gebouwde omgeving. Ook de woninginstallaties worden steeds intelligenter en mede daardoor zuiniger.

Uneto-VNI stelde tijdens de beurs VSK 2010 op basis van de uitkomsten van het onderzoeksrapport van TNO een 'kwaliteitsoffensief voor de nieuwbouw' voor. Zij pleit ervoor om zo spoedig mogelijk een standaardcontrole in te stellen voor alle nieuwbouwinstallaties. Hierbij zouden onder andere de isolatieweerstand en beveiligingen van de elektrotechnische installaties moeten worden beoordeeld.

Uit het onderzoek van TU Delft komt naar voren dat alle partijen in de bouwkolom soms vraagtekens plaatsen bij de kwaliteit van installaties en aansluitingen in de nieuwbouw. De onderzoekers concluderen dat de huidige privaatrechtelijke kwaliteitscontrole door de branche zelf niet functioneert. De erkenning- en certificeringregelingen die daarvoor in het leven zijn geroepen, zijn volgens de TU Delft niet gericht op het borgen van kwaliteit bij op levering. In de ons omringende landen is de kwaliteitscontrole van nieuwbouwinstallaties volgens de technische universiteit wel goed geregeld via een standaard opleveringscontrole. Volgens de onderzoekers van de TU Delft zou de invoering van zo'n verplichte controle de kwaliteit van nieuwbouwinstallaties aanmerkelijk kunnen verbeteren.

Bron: NEN, week 12, 2010
Nationaal Brandveiligheidscongres
Uitgegeven op: 23-03-2010

Op het gebied van brandveiligheid denkt Nederland na over toepassing van een risicobenadering. Hoe kunnen overheden, brandweer, adviseurs, bouwers en anderen er samen voor zorgen dat deze werkwijze straks slaagt? De antwoorden komen tijdens het Nationaal Brandveiligheidcongres 2010 op 22 april in het Spant! te Bussum. Het thema 'bewust omgaan met risico's' staat daarbij centraal.

De overheid geeft aan dat de huidige bouwregelgeving voor brandveiligheid de grenzen heeft bereikt. Burgers en marktpartijen gaan er teveel vanuit dat brandveiligheid de verantwoordelijkheid van de overheid is. Er wordt te weinig zelf nagedacht over de risico's die optreden. Daarnaast volgt er meestal pas actie na een incident, dan is het echter al te laat.

De maatschappelijke reactie op brandveiligheid is incident gestuurd. Toepassing van een risicobenadering wordt gezien als een volgende stap op weg naar brandveiliger gebouwen. Door deze benadering groeit ook de bewustwording.

Meer informatie of aanmelden? Klik hier.

Bron: VROM, week 12, 2010
Wijziging van het Activiteitenbesluit voorgepubliceerd
Uitgegeven op: 23-03-2010

Op 17 maart is de tweede grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling voorgepubliceerd. Dit wijzigingsbesluit valt onder de tweede fase van het project waarin nog meer vergunningplichtige activiteiten onder de werking van het Activiteitenbesluit worden gebracht.

Het gaat bij dit wijzigingsbesluit om activiteiten betreffende kunststofrecycling, kunststofverwerking, opslag van oud papier en textiel, bunkerstations binnenvaart, opslag van groenafval, op- en overslag van afval en bedrijven waarin genoemde activiteiten worden gecombineerd. Deze activiteiten zijn geclusterd in dit wijzigingsbesluit, omdat voor het reguleren van afvalgerelateerde activiteiten door middel van algemene regels een notificatieprocedure in het kader van richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende afvalstoffen (voormalige Kaderrichtlijn afvalstoffen) doorlopen dient te worden.

De tweede tranche bevat ook een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (BOR). De huidige bijlage 1 van het Activiteitenbesluit zal met de inwerkingtreding van de Wabo namelijk in het Bor worden ondergebracht. Verder wordt voor een aantal activiteiten eerst een reguliere omgevingsvergunning vereist alvorens de algemene regels van toepassing zijn. Het gaat enerzijds om activiteiten waarvoor op grond van EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling een individuele beschikking moet worden afgegeven en anderzijds om activiteiten waarvoor het bevoegd gezag een lokale toets moet uitvoeren, die bepaalt of een inrichting zich mag vestigen op de beoogde locatie. Nadat deze reguliere vergunning is verleend zijn op de activiteit de algemene regels van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Bron: InfoMil, week 12, 2010
Nieuwe afspraken zandcementdekvloeren
Uitgegeven op: 23-03-2010

De Arbeidsinspectie en de sociale partners in de Afbouw-sector hebben samen nieuwe afspraken gemaakt over het leggen van zandcementdekvloeren.

Binnen 5 jaar moeten er hulpmiddelen zijn ontwikkeld, waardoor de fysieke belasting gelijk wordt aan die bij het leggen van gietvloeren. Lukt dit niet of niet snel genoeg, dan zal de Arbeidsinspectie gietvloeren weer als uitgangssituatie hanteren in haar handhaving. Er vindt frequent overleg plaats met de sector om de voortgang te volgen.

Tegelijkertijd zijn er ook afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de komende periode zandcementdekvloeren aangelegd kunnen worden. De te nemen maatregelen gaan over de in te zetten hulpmiddelen en het maximum aantal te maken vierkante meters per persoon per dag. Door de normering wordt de fysieke belasting in alle situaties beperkt en ontstaat er duidelijkheid voor werkgevers, werknemers en opdrachtgevers. De voorwaarden zullen opgenomen worden in de arbocatalogus en daarmee de basis vormen voor de handhaving. De aangepaste catalogus wordt uiterlijk 1 mei 2010 ter toetsing aan de Arbeidsinspectie voorgelegd.

Bron: Arbeidsinspectie, week 12, 2010
Europese milieuregels te laat
Uitgegeven op: 23-03-2010

Nederland voert de Europese milieuregels voor grote vervuilende bedrijven te laat in. Dat kan leiden tot een Europese dwangsom. Minister van ruimtelijke ordening meldde in een brief aan de Tweede Kamer op dat Nederland de invoerdatum voor de IPPC-richtlijn heeft overschreden. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and Control.

De richtlijn heeft betrekking op de sectoren energie, metaal, chemie, afval, voeding en intensieve veehouderij. Het betreft in Nederland circa 2.500 ondernemingen, en zij moeten hun vervuiling reduceren via de best beschikbare technieken en krijgen maximale waarden opgelegd voor de uitstoot van gassen, zware metalen en fijnstof.

Mr. Vollenbroek, adviseur bij Mobilisation for the Environment, constateert dat het ministerie van VROM vijf jaar te laat was met omzetting van IPPC in nationale wetgeving. Als gevolg daarvan kwamen provincies te laat in actie om milieuvergunningen te actualiseren. Volgens de VROM-Inspectie is inmiddels 96% van de vergunningen getoetst en aangepast. Vollenbroek voert vier rechtszaken tegen te ruime milieuvergunningen voor vier kolencentrales die in aanbouw zijn.

Bron: Profnews, week 12, 2010
Boete voor storten hout
Uitgegeven op: 23-03-2010

De gemeente Oosterhout heeft een boete van 2.000 euro gekregen voor illegala aflevering van houtchips aan afvaltransporteur Verkooijen. Verkooijen leverde de houtsnippers aan vier agrarische bedrijven en krijgt 1.500 euro boete.

Volgens de rechter had de gemeente het houtafval gecontroleerd moeten laten composteren of laten verwerken. De advocaat van de gemeente vond het verwijt wat vergezocht aangezien de houtchips een honderd procent natuurlijk product zijn, en de gemeente er niet bij stil had gestaan dat het hier om een afval stof ging. Bovendien is een deel van het hout teruggekomen en de rest is op natuurlijke wijze gecomposteerd na te zijn gestort, zo betoogde de advocaat. De rechter wilde best aannemen dat de gemeente niet wist dat houtsnippers een afvalstof zijn, maar wijst op het feit dat het wel degelijk om een afvalstof gaat: wel opzet, geen boze opzet. De gemeente Oosterhout heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Bron: Houtwereld, week 12, 2010
Nieuwe norm managen veiligheid
Uitgegeven op: 16-03-2010

Recentelijk verscheen NEN 7131 'Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor veiligheid, voorbereiding op incidenten en continuïteit - Eisen en aanbevelingen voor het gebruik'. Met deze norm zijn bedrijven en instellingen in staat om maatregelen te treffen voor risico's die de bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen.

NEN 7131 gaat uit van een kwaliteitscyclus (Plan-Do-Check Act), het voorkomen van incidenten, maar ook om de gevolgen te beheersen mocht zich een incident voordoen, zodat de bedrijfscontinuïteit verzekerd blijft.

Tijdens de Safety & Security Amsterdam Conference zal de NEN 7131 worden overhandigd. Dan zal ook bekend worden gemaakt welke plannen de belanghebbenden hebben voor het ontwikkelen van praktische tools om deze norm te implementeren. Gedacht wordt aan:

een strategisch document om het belang van de norm in kort bestek uit te leggen aan de directie bewust zijn van safety en security implementatie van de verschillende fasen van de kwaliteitscyclus, met aandacht voor scenario's, controle langs de lijn, communicatie met hulpdiensten, incidentregistratie, oefeningen en auditing.

Bron: NEN, week 11, 2010
Arbo-catalogi UWV en SVB
Uitgegeven op: 16-03-2010

UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben samen met werknemersorganisaties afspraken over gezond en veilig werken vastgelegd in een arbocatalogus. De afspraken gelden voor ruim 25.000 werknemers in de sociale zekerheid.

De afgelopen jaren zijn veel wettelijke arbo-regels geschrapt. In plaats daarvan vraagt de overheid aan werkgevers en werknemers in een branche, in dit geval de sociale zekerheidsorganisaties, om gezamenlijk afspraken te maken over gezond en veilig werken en deze vast te leggen in een arbocatalogus. Om tot een zo goed mogelijk arbocatalogus te komen is in 2007 de NTA 8050 'Leidraad voor de totstandkoming van arbocatalogi' bij NEN verschenen.

Er is door de betrokken partijen veel tijd en energie gestoken in de samenstelling van de catalogus voor UWV en de SVB. De veiligheids- en gezondheidsrisico's voor de medewerkers zijn in kaart gebracht en er zijn maatregelen vastgelegd om deze risico's zoveel mogelijk te beperken. Daarbij gaat het om zaken zoals een veilige en gezonde werkplek, beperking van de werkbelasting, een goed binnenklimaat, goede fysieke veiligheid en bedrijfshulpverlening.

Het opstellen van een catalogus is niet verplicht, maar is door UWV en de SVB aangegrepen als een kans om in goed overleg met werknemers samen regels ten aanzien van de arbeidsomstandigheden te bepalen en deze vast te leggen. Volgens UWV en SVB mogen hun medewerkers erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om gezond en veilig te kunnen werken.

Bron: NEN, week 11, 2010
EU maakt weg vrij voor elektrische auto
Uitgegeven op: 16-03-2010

De EU gaat de weg vrijmaken voor elektrische auto's. Zo komen er standaardnormen voor stekkers, opladers en accu's, zodat de wagens in heel Europa te gebruiken zijn.

De ministers van de EU-landen willen in hun industriebeleid ook de deur openzetten voor auto's op andere energievriendelijke technieken, zoals waterstof. Die zijn net als elektrische auto's zuiniger met energie en daarmee milieuvriendelijker dan auto's die rijden op benzine of diesel.

Het kabinet streeft ernaar om in 2020 ongeveer 200.000 elektrische auto's op de weg te hebben.

Bron: NUzakelijk, week 11, 2010
Al het goede hout nu online
Uitgegeven op: 16-03-2010

Wie duurzaam hout of papier wil inkopen, kan nu hier terecht. Op die site staat het meest actuele aanbod van honderden verschillende FSC-gecertificeerde producten en diensten van ruim 150 FSC-gecertificeerde aannemers. Een goed hulpmiddel voor inkopers die aan duurzaamheidscriteria willen voldoen.De site is toegankelijk voor bedrijven en particulieren.

Wat kunt u doen om de grondstoffen hout, papier en karton, koffie, thee, cacao en katoen duurzaam in te kopen? Lees tips en praktijkvoorbeelden op de website van MVO Nederland.

Bron: MVONederland, week 11, 2010
Profileren voor 200.000 webbezoekers
Uitgegeven op: 16-03-2010

Partners van MVO Nederland kunnen zich binnenkort gerichter profileren op de vernieuwde website van MVO Nederland. De nieuwe website gaat dit voorjaar online. Iedere partner krijgt een eigen webpagina met volop ruimte voor eigen productinformatie, aanbiedingen, evenementen en nieuws. Bezoekers van de website vinden sneller de juiste partners, en partners onderling leggen gemakkelijker contact in het netwerk. Hoe presenteert u uw organisatie aan tweehonderdduizend webbezoekers?

Binnenkort ontvangen partners een verzoek voor een update van hun profiel. Wilt u ook een plek op de nieuwe website van MVO Nederland? Meld u nu aan als partner. Ruim 800 ondernemers gingen u al voor.

De Portaalgroep heeft het Project Initiatie Document van de werkgroep goedgekeurd. In dit document zijn de werkzaamheden van de werkgroep uitgewerkt. Ook wordt er o.a. nog gewerkt aan een aandachtspuntenlijst voor inspecties en een handreiking voor het beoordelen van risico's bij PGS 15 opslagen.

Bron: MVONederland, week 11, 2010
Herziening IPPC-richtlijn: gemeenschappelijk standpunt van Raad
Uitgegeven op: 16-03-2010

Op 15 februari 2010 is het gemeenschappelijk standpunt betreffende 'Richtlijn inzake industriiëlle emissies' door de Raad vastgesteld. Het gemeenschappelijk standpunt is het startpunt voor de tweede lezing in het Europese Parlement.

U vindt hier een link naar het gemeenschappelijk standpunt.

Bron: Infomil, week 11, 2010
Nieuwe werkgroep PGS 15 voortvarend van start
Uitgegeven op: 16-03-2010

Het LAT BRZO heeft de Werkgroep PGS 15 opgericht naar aanleiding van het grote aantal tekortkomingen bij PGS 15-opslagen met beschermingsniveau 1. Zo beschikt meer dan de helft van de onderzochte PGS 15-opslagen niet over een goedkeurend inspectierapport van de automatische brandbeveiligingsinstallatie.

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van de VROM-Inspectie: 'Geen garantie op brandveiligheid', mei 2009. Doel van de Werkgroep PGS 15 is het opstellen van een handreiking waarmee BRZO-inspecteurs de risico's van PGS 15 opslagen op een uniforme wijze kunnen beoordelen en beheersen.

De Portaalgroep heeft het Project Initiatie Document van de werkgroep goedgekeurd. In dit document zijn de werkzaamheden van de werkgroep uitgewerkt. Ook wordt er o.a. nog gewerkt aan een aandachtspuntenlijst voor inspecties en een handreiking voor het beoordelen van risico's bij PGS 15 opslagen.

Bron: BRZO99, week 11, 2010
Barometer uitgebreid met besparingstips
Uitgegeven op: 03-03-2010

De Milieubarometer is een online meetinstrument dat de milieuscore en milieukosten van bedrijven en instellingen eenvoudig en snel zichtbaar maakt. Deelnemers vullen het systeem met hun jaargegevens over energie, afval, water en vervoer.

Het programma toont vervolgens grafieken van de milieuscore, de milieukosten en de CO2-uitstoot. Dit praktische instrument voor milieuregistratie is nu uitgebreid met besparingstips voor energie, afval, water, emissies en vervoer. Hierdoor kunnen bedrijven en instellingen hun milieuprestatie eenvoudig verbeteren. In de nieuwe tiplijsten zien de gebruikers welke besparingsmaatregelen voor hun branche interessant zijn om uit te voeren. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de kosten, baten en terugverdientijd van maatregelen. De besparingstips over afval, water, emissies en vervoer zijn beschikbaar voor alle branches.

Bron: Milieu Magazine, week 9, 2010
Risico's werken op hoogte
Uitgegeven op: 02-03-2010

Bij werken op hoogte worden de risico's zowel door werkgevers als werknemers sterk onderschat. Recentelijk heeft een onderzoek van de Arbeidsinspectie uitgewezen dat een op de vijf overtredingen te maken had met valgevaar.

Het dragen van harnasgordels wordt in de meeste gevallen wel gedaan. Het aanhaken met de 'lanyards' en gebruik van 'stopchutes' daar wordt regelmatig zeer laconiek over gedaan. Gevolgen als een persoon buiten een steiger valt (door onwel worden, struikelen) en bijvoorbeeld op 20 meter hoogte hangt in zijn harnasgordel, daar staat bijvoorbeeld in cursussen en voorschriften weinig over geschreven.

Een persoon hangende in verticale positie in een harnasgordel op hoogte kan het als deze bij bewustzijn is ruwweg tussen 5 en 15 minuten in deze positie uithouden. Suspension Trauma wordt veroorzaakt doordat inactieve beenspieren al het zuurstof uit opgehoopt bloed, in door harnas afgeklemde bloedvaten, in benen onttrekken. Een persoon die 5 -10 minuten verticaal in een harnas gehangen heeft, na 10 minuten gered en horizontaal neergelegd wordt, kan alsnog overlijden omdat in benen opgehoopt zuurstofarm bloed plotseling naar het lichaam teruggepompt wordt (reflow syndrome) en werking organen, hersenen en hart verstoord. Suspension Trauma; daar krijgt een ieder mee te maken die langer dan 5-10 minuten bewegingsloos in een harnas hangt met bungelende benen. Dit ongeacht uitvoering harnasgordel en/of iemand wel/niet gewond is.

Bij het vallen in een harnasgordel moet rekening gehouden worden met het optreden van een Suspension Trauma en ingedrukte borstkas. Zorg daarom altijd voor:

a. een reddingsplan voor aanvang van de werkzaamheden en b. voorzieningen dat een persoon binnen 5 minuten zijn benen op kan heffen, buigen of voortdurend kan gebruiken na een val in een harnasgordel.

Bron: SEFEC, Safety Bulletin nr: 01, week 9, 2010
VOL-VCA training bij KMO-consult
Uitgegeven op: 02-03-2010

KMO Consult geeft op 4 donderdagavonden in Delden een VOL-VCA training met op de laatste lesavond eveneens het officiele examen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor belangstellenden.

De training is op 18 en 25 maart en 1 en 8 april van 19:00 uur tot 22:00 uur.

Wilt u zich voor deze trainingaanmelden of meer informatie ontvangen neem dan contact met ons op via: info@kmo-consult.nl of 074-2919393.
Veel doden en ongevallen in dakdekkersbranche
Uitgegeven op: 01-03-2010

In een half jaar vielen tien doden en werden 97 dakdekkers in het ziekenhuis opgenomen. Achttien daarvan hielden blijvend letsel over aan het ongeval.

Dit werd bekend bij de presentatie van het nieuwe A-blad voor hellende daken. In totaal werden hierbij 881 inspecties uitgevoerd. Dat leidde 427 keer tot het stilleggen van het werk. Er werden 170 boetes uitgedeeld aan werkgevers en 11 boetes aan werknemers. Volgens de Arbeidsinspectie heeft drie kwart van de overtredingen te maken met de veiligheid. Vooral de valveiligheid is vaak niet in orde. Bedrijven met veel ongevallen krijgen de komende jaren extra aandacht en ondersteuning van de Arbeidsinspectie. Bedrijven met veel overtredingen zullen hinderlijk worden gevolgd. Volgens het nieuwe Bouwbesluit vanaf 2011 mag er geen vergunning worden gegeven zonder vaste veiligheidsvoorzieningen op hellende daken.

Bron: Cobouw, week 9, 2010
Nieuwe versie PGS 25
Uitgegeven op: 24-02-2010

PGS 25 'Aardgas -afleveringsinstallaties voor voertuigen' is geactualiseerd. Daarmee komt PGS 27 'Gecomprimeerd aardgas -installaties voor inpandig afleveren aan motorvoertuigen' te vervallen.

Bij de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand van de techniek. De voorschriften in de PGS vormen een nadere invulling van de bepaling uit de Wet milieubeheer, de Arbowet, de arboregelgeving en het Bouwbesluit. Voor gasleveranciers, installateurs en de eingenaars/gebruikers van aardgasafleveringsinstallaties en alle overige belanghebbenden biedt deze publicatie een naslag voor alle aspecten die een rol spelen bij ontwerpen, bouwen, in stand houden en het in bedrijf hebben van aardgasafleverinstallaties.

Bron: Praktijkblad Veiligheid, week 8, 2010
Ruim 8000 nieuwe innovatievouchers beschikbaar
Uitgegeven op: 24-02-2010

Het ministerie van Economische Zaken stelt ook dit jaar weer nieuwe innovatievouchers beschikbaar. In totaal zijn er 6200 publieke en 2000 private vouchers aan te vragen. Hiermee krijgt de pilot met de private vouchers uit 2009 dit jaar een vervolg. De vouchers zijn vanaf 23 februari aan te vragen bij Agentschap NL.

Met een innovatievoucher kan een ondernemer een kennisvraag over het vernieuwen van een product, proces of dienst laten beantwoorden. Ook kan een publieke voucher ingezet worden om de kosten van het aanvragen en verkrijgen van een octrooi te vergoeden. Publieke vouchers moeten worden besteed bij publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Private vouchers moeten worden besteed bij private kennisleveranciers, zoals ingenieursbureaus.

Er zijn twee vormen van innovatievouchers: 'kleine' vouchers van 2.500 euro en 'grote' vouchers van 7.500 euro. Bij grote publieke vouchers geldt een eigen bijdrage van een derde van het totale bedrag, terwijl bij de grote private vouchers een verplichte eigen bijdrage van 50 procent geldt.

Op de genoemde website van de innovatievouchers zijn voorbeelden te vinden van producten, die mede dankzij een publieke innovatievoucher zijn ontwikkeld, zoals onzichtbare zonnecollectoren, onderwater-LED's en biodiesel uit Afrika. Ook is er een brochure beschikbaar met voorbeelden uit de toeristisch-recreatieve sector.

Bron: Agentschap NL, week 8, 2010
ISO 9004; managen op duurzaam succes nu vertaald in het Nederlands
Uitgegeven op: 24-02-2010

Wie zijn organisatie wil managen op duurzaam succes kan nu gebruik maken van de Nederlandstalige richtlijnen in ISO 9004:2009. ISO 9004 is geheel vernieuwd en bevat nu twee praktische zelfevaluatie-tools. Die bieden u zeer bruikbare handvatten voor uw strategische besluitvorming en verstrekken inzicht in wat uw organisatie nodig heeft om op lange termijn succesvol te blijven. De aanpak is gebaseerd op kwaliteitsmanagement.

NEN-EN-ISO 9004 is opgesteld voor directies en managementteams. Doel van de norm is het realiseren van duurzaam succes in organisaties, ook op lange termijn. Dat kan door tijdig in te zien welke veranderingen er plaatsvinden en daarop in te spelen door middel van strategische keuzes. Organisaties bieden hiermee het hoofd aan complexe en veranderende omstandigheden en zijn blijvend succesvol. Duurzaam succes betekent dat een organisatie er in slaagt om op lange termijn haar doelstellingen te behalen en te handhaven. Belangrijke aanvullingen op ISO 9001

ISO 9004 biedt een aantal belangrijke aanvullingen op ISO 9001:2008. De eerste essentiële aanvulling is de uitbreiding van focus: van focus alleen op klanten naar focus op alle relevante belanghebbenden voor uw organisatie. Het is aan u om vast te stellen welke belanghebbenden relevant zijn voor uw organisatie. De tweede essentiële verandering is de uitbreiding van het aantal processen dat moet worden beheerst. Hoever uw organisatie in beide veranderingen wil gaan, is een keuze; een zaak van omstandigheden en uw ambitie. ISO 9004 kan ook los van ISO 9001:2008 succesvol worden toegepast.

Bron: NEN, week 8, 2010
Lastenverlichting van 30 miljoen euro door wijziging milieuregels
Uitgegeven op: 24-02-2010

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer mee ingestemd om 3600 inrichtingen onder de werking van het activiteitenbesluit te brengen. Hiermee komt de aparte vergunningverplichting op basis van de Wet Milieubeheer voor deze instellingen te vervallen en zijn alleen de algemene milieuregels van toepassing.

Met deze wijziging wordt een lastenverlichting van bijna 30 miljoen euro gerealiseerd. Hiermee geeft het kabinet gevolg aan de doelstelling om wet- en regelgeving te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen.

Op grond van de nieuwe voorstellen vallen onder meer bedrijven die zich toeleggen op kunststofrecycling, kunststofverwerking, opslag van oud papier en textiel, bunkerstations voor de binnenvaart en opslag van groenafval onder het activiteitenbesluit. Voor instellingen die zich toeleggen op autodemontage, het opslaan van autobanden en metaalrecycling en opslag van schroot maakt de milieuvergunning plaats voor een algemene omgevingsvergunning.

In het activiteitenbesluit zijn algemene regels opgenomen over geluidhinder, energiebesparing, beheer van afvalstoffen en bodembescherming. Door deze inrichtingen onder het activiteitenbesluit te brengen vervalt de aparte vergunningplicht en hoeven bedrijven slechts te voldoen aan de algemene milieuregels. Het aanvragen van een complexe vergunning behoort tot de verleden tijd.

Het aanvragen van een milieuvergunning kost bedrijven en overheden veel tijd en geld. Daarnaast vinden bedrijven en gemeenten de regels niet altijd relevant en moeilijk uit te voeren. Verder worden gemeenten en provincies geconfronteerd met een stapeling van regelgeving. Het kabinet heeft de algemene regels voor milieu gestroomlijnd en ervoor gezorgd dat per 1 januari 2008 de algemene regels voor meer bedrijven gelden. Meer dan 37.000 extra bedrijven vielen vanaf 1 januari 2008 onder de algemene regels en 68.000 bedrijven waren niet meer meldingsplechtig, omdat deze onder een licht regime vielen. Het geheel leverde een administratieve lastenverlaging van 224 miljoen euro op voor het bedrijfsleven.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Bron: VROM, week 8, 2010
Niet communiceren over MVO is gemiste kans
Uitgegeven op: 24-02-2010

Marketeers worden door 'corporate' afgeremd in MVO-communicatie. Dat blijkt uit onderzoek van SWOCC.Marjolein Doets, wetenschappelijk onderzoeker bij SWOCC stelt vast dat niet elk bedrijf dat aan MVO doet, daarover communiceert. Dat blijkt uit haar onderzoek naar de integratie van en communicatie over MVO. Zij baseerde haar onderzoek op 30 diepte-interviews. Volgens haar is dit een gemiste kan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het een positief effect kan hebben op de bedrijfsvoering.

Het is juist slim om naar buiten te treden met de MVO-activiteiten die een bedrijf initieert. Als je er niet over communiceert, dan worden die inspanningen niet gezien en dus niet gewaardeerd. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan die communicatie moet voldoen. Bedrijven moeten voor bewijs zorgen, (feiten, cijfers), er dient stapsgewijs gecommuniceerd te worden, (je kunt niet in een keer alles, vertel wat je doet en wat je plannen zijn), en de toon in communicatie moet bescheiden en eerlijk zijn.

Ook ontbreekt de visie op MVO (en de communicatie daarover) nog bij veel bedrijven. Bedrijven hebben vaak wel allerlei losse projecten lopen. Bij de formulering van een visie zijn twee zaken van grote importantie. Ten eerste moet het belang van MVO door de top van een bedrijf worden uitgesproken. Ten tweede moeten aandachtsgebieden worden bepaald. MVO is namelijk zo veelomvattend, dat bedrijven kaders moeten aanbrengen.

Doets onderscheidt twee categorieën aandachtsgebieden, namelijk offensieve en defensieve. Een offensief aandachtsgebied wordt gedefinieerd aan de hand van de kerncapaciteiten van een bedrijf. Bij defensieve aandachtsgebieden gaat het erom de negatieve bijdragen van een organisatie te beperken, bijvoorbeeld het terugbrengen van de CO2 uitstoot, of het verbeteren van arbeidsomstandigheden van leveranciers uit lage lonenlanden. Om te komen tot een succesvolle MVO strategie dient volgens Doets aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. Het onderwerp moet leven voor alle betrokken stakeholder, de MVO-activiteiten dienen aan te sluiten bij de kernactiviteiten van de organisatie, een bedrijf moet 'het verschil' kunnen maken met de MVO-activiteiten en het moet tenslotte aansluiten bij het merkimago.

Bron: Adformatie, week 8, 2010
Besluit M.E.R. wijzigt door uitspraak Europees Hof
Uitgegeven op: 24-02-2010

Het Besluit M.E.R. wordt aangepast. Het Hof van Justitie van de EU heeft op 15 oktober 2009 bepaald dat Nederland de Europese M.E.R.-richtlijn op een onderdeel onjuist heeft geïmplementeerd. Het ontwerpbesluit M.E.R. volgt waarschijnlijk in mei 2010, de inwerkingtreding uiterlijk in het voorjaar van 2011.

Het Besluit M.E.R wordt zo snel mogelijk aangepast om de regelgeving in overeenstemming met de richtlijn te brengen.De vraag wanneer een M.E.R.-beoordeling op grond van de richtlijn aan de orde kan zijn, is slechts in abstract te beantwoorden. De vraag speelt alleen bij activiteiten die op bijlage II van de richtlijn staan en die op de D-lijst van het Besluit M.E.R. onder de drempelwaarden vallen, maar toch wegens hun aard of ligging, een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben. Dit gelet op o.a.:

1. de kenmerken van de projecten, waarbij in het bijzonder in overweging moet worden genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder alsmede het risico van ongevallen; 2. de plaats van de projecten, waarbij rekening wordt gehouden met de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de geografische gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, door in het bijzonder het bestaande grondgebruik en het opnamevermogen van het natuurlijke milieu in overweging te nemen; 3. de kenmerken van het potentiële effect, met name met betrekking tot het geografisch gebied en grootte van de bevolking.

Bron: InfoMil, week 8, 2010
Arbo in scheepsbouw laat te wensen over
Uitgegeven op: 24-02-2010

De werkomstandigheden in de scheepsbouw en scheepsreparatie laten te wensen over. Ruim tachtig procent van de gecontroleerde werven overtreedt de regels voor veilig en gezond werken. Gebrek aan kennis en onderschatting van de risico's spelen een rol. De situatie is zorglijk. Deze conclusie is getrokken na controla van 120 scheepswerven door de Arbeidsinspectie.

Een kwart van de ongevallen bij scheepswerven komt doordat werknemers van ladders of steigers vallen of in een mangat storten. De werven nemen dit risico niet serieus: de inspecteurs stuitten toch nog op gammele steigers, verkeerd geplaatste ladders en ontbrekende leuningen. Een vijfde van de overtredingen had te maken met valgevaar. Ook machines zijn vaak niet in orde: ze zijn slecht onderhouden, een noodstop ontbreekt of werknemers hebben voor het gemak de afscherming van bewegende delen verwijderd.

Een schip in aanbouw verandert steeds van opbouw en samenstelling. Vaak ontstaan besloten ruimtes, waarin het gevaarlijk kan zijn om te werken. Concentraties zuurstof kunnen erg verschillen en er kunnen zich gevaarlijke gassen ophopen, met kans op explosies of brand. De inspecteurs constateerden dat er vaak geen voorschriften zijn hoe werknemers veilig moeten werken in dat soort ruimtes. Ze meten niet welke concentraties stoffen er zijn en de ventilatie is gebrekkig. Een op de vijf overtredingen had hiermee te maken. Ook bij laswerk bleek vaak iets mis. Werknemers lassen zonder gebruik te maken van middelen om zichzelf te beschermen tegen de kankerverwekkende rook. De beschermmiddelen liggen meestal wel op de werf, maar werknemers gebruiken ze vaak niet en toezicht daarop ontbreekt.

De metaalbranche heeft al veel gedaan om gezond werken te promoten. Zo zijn de belangrijkste risico's in kaart gebracht en zijn afspraken gemaakt over veilig werken. Er zijn goede en gratis hulpmiddelen, verbeterchecks en verbetercoaches beschikbaar, maar in de dagelijkse praktijk van de scheepswerven gebeurt hier nog te weinig mee.

Om verbetering te bereiken is het nodig dat veilig en gezond werken een onderdeel wordt van het dagelijkse werk. Daarom is de sector met een campagne begonnen om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. Ook is een opleiding in ontwikkeling om de cultuur in de bedrijven te beïnvloeden en werkgevers en werknemers te doordringen van het belang van veilig werken. Verder komen er veiligheidsinstructies voor nieuwkomers in de metaalsector, zoals jongeren en (buitenlandse) flexwerkers.

De sector is dus bezig de problemen aan te pakken. De Arbeidsinspectie blijft intensief controleren: binnen twee jaar komt er een nieuwe inspectieronde. De slechtst presterende werven kunnen al op korte termijn opnieuw bezoek verwachten van de inspecteurs.

Bron: VROM, week 8, 2010
Duurzaam inkopen goed, maar gekozen aanpak leidt tot knelpunten
Uitgegeven op: 16-02-2010

Duurzaam inkopen bij de overheid mag niet leiden tot overmatige regeldruk, belemmeringen voor innovaties en doorwerking in de private markt. Dat schrijft de Commissie Regeldruk Bedrijven in een advies aan minister Cramer (VROM). Het Kabinet wil dat de Rijksoverheid vanaf 2010 voor 100 procent duurzaam inkoopt. Ook met provincies, gemeenten en waterschappen zijn ambitieuze doelstellingen afgesproken.

Eind vorig jaar vroeg de minister de Commissie Regeldruk Bedrijven een oordeel te geven over de plannen voor duurzaam inkopen en de impact daarvan op bedrijven. De Commissie constateert in haar advies dat bedrijven positief zijn over duurzaam inkopen, maar dat de gekozen aanpak in de praktijk tot een aantal serieuze knelpunten leidt voor ondernemers.

1. kosteneffectief zijn 2. gekoppeld zijn aan de beste inzichten over duurzaamheid of productietechnieken, waarin verschillende ambitieniveaus betrokken worden 3. nieuwe marktontwikkelingen mee kunnen nemen en de innovatie bevorderen 4. kunnen doorwerken van bedrijven naar bedrijven en van bedrijven naar consumenten 5. regelarm ingericht zijn 6. EU-proof zijn, dat wil zeggen zo veel mogelijk ingebed zijn in een Europese interne markt

Bron: Duurzaam Ondernemen, week 7, 2010
Wegwijzer EV in de milieuvergunning geactualiseerd
Uitgegeven op: 16-02-2010

De Wegwijzer EV in de milieuvergunning is geactualiseerd. De Wegwijzer EV in de milieuvergunning bestaat uit werkbladen voor verschillende bedrijfsactiviteiten en een achtergronddocument met informatie over onder het beleid voor externe veiligheid en hoe de milieuvergunningverlener rekening kan houden met het thema externe veiligheid in het vergunning verleningsproces. Het achtergronddocument is volledig geactualiseerd. Komende maanden worden de werkbladen geactualiseerd.

Bron: InfoMil, week 7, 2010
Normen risicomanagement in Nederlands
Uitgegeven op: 16-02-2010

De normen voor risicomanagement, NEN-ISO 31000 en NPR-ISO Guide 73 zijn nu ook in het Nederlands beschikbaar. Daarnaast is ook ISO/IEC 31010 'Risk management - risk assessment techniques' (Engelstalig) gepubliceerd.

De serie normen voor risicomanagement is bestemd voor bestuurders, directieleden, risicomanagers, toezichthouders, accountants en adviseurs die te maken hebben met risicomanagement als basis voor 'good governance' en inzicht in de kansen en bedreigingen voor realisering van de bedrijfsdoelstellingen.

NEN-ISO 31000:2009 'Risicomanagement - Principes en richtlijnen' biedt een aanpak voor effectief risicomanagement, die geschikt is voor alle typen organisaties en voor alle denkbare soorten risico's. NPR-ISO Guide 73 'Risicomanagement - Verklarende woordenlijst' is een lijst met begrippen en definities, die de basis vormt voor communicatie over risicomanagement tussen allerlei verschillende disciplines en organisaties.

ISO-IEC 31010:2009 (en) 'Risicomanagement - Technieken voor risicobeoordeling' bevat een overzicht van veel gebruikte methodieken voor risicobeoordeling, die kunnen worden toegepast bij de implementatie van ISO 31000. De ruim 30 methodieken zijn geclassificeerd op basis van soort methodiek en het toepassingsgebied en is daarmee een handige catalogus voor de risicomanager.

Bron: NEN, week 7, 2010
Wereldwijde groei aantal ISO-certificaten
Uitgegeven op: 16-02-2010

In december 2009 zijn door ISO de resultaten gepubliceerd van het jaarlijkse wereldwijde onderzoek (het ISO Survey 2008) naar aantallen certificaten op het gebied van kwaliteits- en milieumanagement en andere managementsystemen. Het is alweer de 16e keer dat dit onderzoek werd uitgevoerd en het geeft de stand van zaken per eind 2008 weer.

Het aantal 9001-certificaten steeg in 2008 met 3% tot ten minste 982.832. De procentuele en absolute stijging in aantallen certificaten was minder dan in 2007. Dit wordt volgens de onderzoekers onder meer veroorzaakt door stijging van het aantal sector-specifieke certificaten (denk aan die op basis van ISO/TS 16949 voor de automotive) en het steeds meer toepassen van zogenoemde 'multiple-site' certificatie. Een derde opvallende verklaring is dat in de afgelopen jaren de aantallen certificaten in enkele landen is overschat, waaronder in Nederland.

Het aantal ISO 9001-certificaten is voor Nederland met bijna 5.500 neerwaarts gecorrigeerd: van 18.922 in 2007 naar 13.597 ultimo 2008. Volgens de onderzoekers komt dit omdat in voorgaande jaren meerdere bronnen werden gebruikt voor de data, waardoor dubbeltellingen zijn opgetreden. Men gaat nu voortaan uit van de primaire bron, namelijk gegevens van de certificatie-instellingen zelf. Nederland is daarom zijn mooie plaats in top tien kwijtgeraakt.

Het wereldwijde aantal ISO 14001-certificaten steeg in 2008 met 22% naar ten minste 188.815.

Bron: NEN, week 7, 2010
Bijeenkomst financiering van duurzame innovaties
Uitgegeven op: 16-02-2010

U wilt een nieuw product ontwikkelen, maar zoekt nog aanvullende financiering? U hebt een innovatief businessmodel, rendabel en wel, maar de financiële lusten en lasten ervan zijn anders dan iedereen gewend is, en dus zijn alternatieve financieringsconstructies aan de orde? De behandeling van dit type vragen komt aan de orde tijdens de bijeenkomst 'Financiering van duurzame innovaties'.

De bijeenkomst is een eerste in de serie van vier. De bijeenkomsten zijn een initiatief van een nieuw kennisnetwerk, het resultaat van de samenwerking tussen het koploperprogramma van MVO Nederland en het Kennisnetwerk Duurzame Productketens van Agentschap NL (voorheen SenterNovem).

Bron: VROM, week 7, 2010
Controles op gascontainers gaan door
Uitgegeven op: 16-02-2010

In tien procent van de containers blijkt bij controle bij binnenkomst in de Rotterdamse haven giftig gas aanwezig te zijn. Dat is gebleken uit de operatie Tegengas, die samenwerkende inspectiediensten vorig jaar uitvoerden. Komend jaar zullen deze controles worden voortgezet.

Bepaalde ladingen bevatten vaker hoge concentraties gas dan andere. Relatief hoog is het risico bij de categorieën vloerdelen en meubels van multiplex, hout of riet, consumentenelektronica, medicijnen, gedroogd fruit, speelgoed, schoenen en kleding. Verder blijken de ladingen met gas vaak afkomstig uit China. Komend jaar zullen de controles zich vooral op deze ladingen richten.

Bedrijven die aantoonbaar verantwoord omgaan met containers, worden 'beloond' met minder controles. Zo stimuleert het kabinet het bedrijfsleven om zelf actie te ondernemen tegen gegaste containers. Het afgelopen jaar zijn er op dat vlak tal van initiatieven genomen. Zo is het Platform Gassen in Containers opgericht.

Bron: VROM, week 7, 2010
Harde aanpak asbest
Uitgegeven op: 16-02-2010

Het Rijk wil dat er beter en strenger toezicht wordt gehouden op de verwijdering van asbest, zodat er minder gevaar is voor mens en milieu. Met gemeenten heeft het Rijk duidelijke afspraken gemaakt om het toezicht op de asbestverwijdering structureel te verbeteren. Ook moet er door gemeenten harder opgetreden worden tegen illegale asbestverwijdering. De ontwikkeling van een Asbest volgsysteem, aanpassing van de regelgeving, stringenter toezicht op bedrijven en betere handhaving op overtredingen moeten ervoor zorgen dat de asbestregels beter worden nageleefd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het afgelopen jaar het toezicht op bedrijven en certificerende instellingen verscherpt. De certificerende instellingen vervullen een belangrijke rol, omdat asbest alleen door gecertificeerde bedrijven mag worden verwijderd. Om de controle op bedrijven en certificerende instellingen te verscherpen is in 2009 het Arbeidsomstandigheden besluit aangepast. Certificerende instellingen worden verplicht om bij ernstige overtredingen het certificaat in te trekken met als gevolg dat het bedrijf geen werkzaamheden op het gebied van asbest meer mag uitvoeren. De Arbeidsinspectie en Inspectie Werk en Inkomen hebben de afgelopen jaren daarnaast het aantal inspecties opgevoerd om naleving van de regels af te dwingen.

Bron: Houtwereld, week 7, 2010
Beveiligen op basis van ambitie
Uitgegeven op: 10-02-2010

De noodzaak van adequaat organiseren en aansturen van organisaties wordt vaak onderschat. Hierdoor is het zicht van organisaties op de prestaties, het rendement en de kwaliteit hiervan meestal beperkt. Ook staat de beveiliging nog vaak te los van de feitelijke bedrijfsvoering van organisaties en wil men 'de technologie van morgen' 'de dreiging van gister' bestrijden. Om security professionals te helpen bij het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn en een strategisch security management ontwikkelt COT Instituut voor veiligheids- en Crisismanagement samen met KMO-consult het 'Security Ambitie Model'.

Beveiliging heeft de afgelopen jaren niet alleen als maatschappelijk maar evengoed als organisatiethema sterk aan belang gewonnen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervoor is het toenemende terrorisme. Hoewel het hier weliswaar gaat om zeer extreem en uitzonderlijk risico heeft het geleid tot een herbezinning op vragen als: hoe veilig is onze organisatie eigenlijk? Hoe veilig moet, kan en wil onze organisatie zijn? En wat kan ik doen om dit gewenste niveau te bereiken?

Het Security Ambitie Model richt zich op de organisatorische aspecten van de beveiliging. Het model ondersteunt de (door)ontwikkeling van de beveiligingsfunctie van organisaties - rekening houdend met unieke kenmerken en behoeften van deze organisaties. Het model wordt daarom ook wel gezien als een 'volwassenheidsmodel' voor security management. Het model vormt een reactie op de wens tot normering van een security management. Ook een idee dat bovendien goed aansluit op de notie dat het security management uiteindelijk vooral dienstbaar moet zijn aan de kerndoelstellingen van een organisatie.

Het security Ambitie Model helpt organisaties bij het formuleren en uiteindelijk ook behalen van hun beveiligingsambities. Hoe werkt het model? Het heeft de formulering van een gedragen beveiligingsambitie als vertrekpunt. Op basis van deze ambitie kan vervolgens worden vastgesteld naar welk ambitieniveau de organisatie wil doorgroeien. Specifiek gaat het daarbij om vijf mogelijke organisatievormen:

Niveau 0: None or accidental security Niveau 1: Incident management Niveau 2: Security management Niveau 3: Enterprise risk management Niveau 4: Operational excellence Elk niveau correspondeert met een specifieke inrichting van de security functie. Oftewel, als eenmaal helder is hoe de ambitie van een organisatie luidt, maakt het model inzichtelijk aan welke eisen de bijbehorende organisatie moet gaan voldoen om de gestelde ambitie te kunnen bereiken. Met deze scherpte verbetert vervolgens het algehele zicht op wat er met beveiliging wordt beoogd en daarmee ook op het met beveiliging beoogde resultaat.

De niveaus zijn overigens niet bedoeld om aan organisaties met een beveiligingsfunctie een bepaalde rangorde toe te kennen. Het gaat erom dat organisaties op basis van deze niveaus beredeneerd keuzes maken voor het naar behoefte ontwikkelen van hun security management. En als de behofte in de loop der tijd verandert, biedt het model de vrijheid om al naar gelang de veranderende behoefte naar boven of beneden op te schuiven. Bovendien is het model niet statisch. Het kent een leercyclus. Ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk leiden tot verdere verbeteringen in het model.

Klik hier voor meer informatie over het Security Ambitie Model.

Bron: Beveiliging, week 6, 2010
Cramer dreigt provincies en gemeenten over opslag brandgevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 10-02-2010

Minister Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) geeft provincies en gemeenten tot de zomer 2010 om de brandveiligheid bij de opslag van gevaarlijke stoffen op orde te brengen. De minister stelde haar ultimatum 10 november tijdens een overleg met de Tweede Kamercommissie voor VROM. Aanleiding is een rapport van de VROM Inspectie waaruit blijkt dat bij veel bedrijven die zulke stoffen in grote hoeveelheden opslaan, de vergunningen van onvoldoende kwaliteit zijn. Ook schiet de handhaving door provincies en gemeenten vaak tekort.

Daarom overweegt de minister nu een veel hardere aanpak om een eind te maken aan deze slepende kwestie; door man en paard te noemen en de regelgeving aan te scherpen. Volgens Minister Cramer is het een zorgwekkende situatie. Ze hoopt samen met het bedrijfsleven en de betrokken overheden snel verbetering te kunnen laten zien. ''Er moet snel iets gebeure, zeker als het om zulke grote risico's gaat.'' Aldus Minister Cramer. De komende maanden zal de VROM Inspectie alvast extra alert zijn en gemeenten en provincies sommeren hun vergunningen op orde te brengen.

Cramer wil de Tweede Kamer nog voor de zomer resultaten laten zien. Als die tegenvallen, volgt een harde aanpak: "In het uiterste geval gaan we namen en rugnummers publiek maken." Bovendien overweegt zij om de noodzakelijke maatregelen af te dwingen met een rechtstreeks werkende wettelijke regeling.

Bron: VROM, week 6, 2010
Subsidie voor tankstations alternatieve brandstoffen
Uitgegeven op: 10-02-2010

Een landelijke dekking van tankstations met alternatieve brandstoffen komt dichterbij.

In een tweede subsidieronde stelt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat samen met een aantal provincies, regio's en gemeenten intotaal 4,1 miljoen euro beschikbaar via het subsidieprogramma Tankstations alternatieve Brandstoffen (TAB).Het geld wordt besteed aan nieuwe vulpunten met de alternatieve brandstoffen aardgas, groen gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30). Het gebruik van deze alternatieve brandstoffen leidt tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Bron: SenterNovem, week 6, 2010
Bouwers negeren gevaarlijke vloerranden
Uitgegeven op: 10-02-2010

Aannemers schieten nog altijd ernstig tekort op het gebied van vloerrandbeveiliging. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van Aboma+Keboma. Volgens het veiligheidsinstituut is met 45 procent van de vloerrandbeveiligingen in de bouw 'iets mis'. Het kan gaan om ondeugelijk geplaatste leuningen, maar ook om het volledige ontbreken van enige beveiliging.

In 2007 stelde Aboma+Keboma ook al vast dat veel bouwondernemingen weinig doen om vloerranden af te schermen. Sindsdien heeft zich niet of nauwelijks verbetering voorgedaan. In 2009 zijn 2900 bouwlocaties bezocht voor een veiligheidsadvies. Daarbij constateerden ze in totaal bijna 15.000 tekortkomingen. Behalve met de vloerrandbeveiliging blijken bouwbedrijven ook slordig met het afdekken van sparingen en vlonders.

Bron: Praktijdblad Veiligheid , week 6, 2010
Herziening MER-wetgeving op 1 juli van kracht
Uitgegeven op: 10-02-2010

Op 1 juli 2010 zal het het nieuwe wettelijke stelsel voor milieueffectbeoordeling ( MER ) in werking treden. De herziening van de MER-wetgeving leidt tot een belangrijke verlaging van de regel-en lastendruk en een meer samenhangend systeem van milieubeoordelingen voor plannen en projecten. Het zwaartepunt van de milieubeoordeling ligt straks op het niveau van plannen en bij projecten waar belangrijke afwegingen in relatie tot het milieu aan de orde zijn die niet worden meegenomen in de vergunning.

Per 1 juli 2010 spreekt de MER-wetgeving van een zogenaamde 'eenvoudige' en 'uitgebreide' procedure. Voor projecten die een milieuvergunning nodig hebben en waarvoor geen passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 hoeft te worden gemaakt geldt straks de eenvoudige procedure. Voor alle andere projecten geldt per 1 juli de uitgebreide procedure. Ook de uitgebreide procedure kent dus minder procedurele verplichtingen dan de huidige project-MER nu.

De huidige procedure voor plannen is nagenoeg hetzelfde als de uitgebreide procedure die per 1 juli van dit jaar zal gelden. Voor plannen verandert er met andere woorden weinig. Een belangrijk verschil is dat de nieuwe procedure de verplichting kent om de gelegenheid te bieden zienswijzen in te dienen in de beginfase van de procedure. Een ander belangrijk verschil is dat de Commissie voor de MER straks bij alle plannen verplicht om advies moet worden gevraagd op het MER-rapport. Nog voor de inwerktreding zal er een handleiding verschijnen. De handleiding zal de twee nieuwe procedures stap voor stap beschrijven.

Bron: VROM, week 6, 2010
SCGM werkt aan MVO-norm
Uitgegeven op: 10-02-2010

SCGM, de stichting die certificering van grafische bedrijven regelt, werkt aan de ontwikkeling van een norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met de norm zouden alle bestaande certificaten en normen overbodig worden. De situatie is nu immers niet erg overzichtelijk.

Voor grafische bedrijven bestaan momenteel tal van certificaten om aan te tonen dat het bedrijf steeds zorgvuldiger met productie- en managementprocessen omgaat. Er zijn drie certificaten te onderscheiden: product-, proces- en systeemcertificatie. Veel drukkerijen noemen zich ook duurzaam, maar het begrip duurzaam wordt op zoveel manieren uitgelegd dat er geen duidelijkheid is. De norm waar SCGM aan werkt moet hier verandering in brengen. De mvo-norm van SCGM zegt straks iets over de gehele werkwijze en inrichting van de organisatie.

MVO-certificaat zegt veel meer dan andere certificaten. MVO bevat bijvoorbeeld onder meer arbo-certificering, milieu- en andere aspecten. Tevens zegt het iets over hoe de onderneming in de maatschappij staat. Het certificaat is ook gebaseerd op de internationale ISO 26000-richtlijn en specifiek gericht op de grafimediabranche.

Bron: Profnews, week 6, 2010
Navigator MVO Richtlijnen
Uitgegeven op: 10-02-2010

Wanneer u als ondernemen officiële steun krijgt van de overheid, moet u alles volgens nette regels doen, de OESO Richtlijnen. Maar hoe komt u erachter dat u alles volgens de regels doet, en dat u dat nog kunt bewijzen ook? Daar is nu een zoekmachine voor op internet, de Navigator MVO Richtlijnen.

De Navigator is ontwikkeld door NCP, het MVO-startpunt voor internationaal ondernemen, en MVO Nederland. In feite geeft de Navigator praktisch antwoord op een lange lijst van vragen, die een onderneming moet doorlopen, zodra er met Nederlands overheidsgeld een stap over de grens wordt gezet.

Bron: Peopleplanetprofit, week 6, 2010
Subsidieregeling duurzame energieproducten 2010 op 1 maart open
Uitgegeven op: 04-02-2010

In de Straatcourant van 22 januari 2010 is de Subsidieregeling duurzame Energieproductie 2010 (SDE) geplubiceerd. De regeling treedt 1 maart in werking.

In de SDE 2010 worden alle categorieën duurzame energie-opwekking gesubsidieerd die ook in 2009 al voor subsidie in aanmerking kwamen. Daarnaast is er sprake van van een uitbreiding van de catagorie wind op land voor grote molens en is in 2010 tevens de SDE-subsidie beschikbaar voor grote WKK-installaties.

Bij de berekening van de subsidies is gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende opties voor duurzame energie. De subsidie vult de opbrengst uit de verkoop van energie gedurende de levensduur van de installatie aan, zodat de onrendabele top wordt gesubsudieerd. De subsidie varieert jaarlijks met de ontwikkeling van de energieprijs.

De inhoud van de SDE 2010 is in de Tweede Kamer besproken. Naar aanleiding daarvan zijn de subsidie voor elektriciteit uit biomassa (co-vergistingsinstallaties en kleinschalige verbranding van biomassa) en de subsidie voor gasopwekking uit co-vergisting van biomassa verhoogd.

Bron: Agentschap NL, week 5, 2010
Nederlandse vertaling norm energiemanagementsystemen gepubliceerd
Uitgegeven op: 04-02-2010

NEN heeft de Nederlandse vertaling van de Europese norm voor energiemanagementsystemen, NEN-EN 16001, gepubliceerd. Op de themadag 'energiemanagement en energiediensten' van 22 januari j.l. is de norm overhandigd aan Ronald Stegers, energy manager van DAF Trucks N.V. Binnen Nederland is zij een van de toonaangevende bedrijven in het managen van haar energiehuishouding.

NEN-EN 16001 (nl) ondersteunt bedrijven bij het besparen van energie en kosten. De norm biedt richtlijnen voor zowel kleine als grote organisaties die hun energieprestaties willen verbeteren. Door het invoeren van een Europees erkend energiemanagementsysteem kan systematisch gewerkt worden aan energiebesparing en broeikasgasreductie.

De norm sluit goed aan bij de bestaande norm NEN-EN-ISO 14001 voor milieumanagementsysteem. Hij is daarmee ook goed te integreren in een bestaand milieuzorgsysteem. De methodiek is gebaseerd op het formuleren van een energiebeleid en doelstellingen om daarmee als bedrijf continue verbetering te realiseren.

Bron: NEN, week 5, 2010
VROM geeft magazine uit over duurzaam inkopen
Uitgegeven op: 04-02-2010

In het magazine dat de veelzeggende titel 'Groen is de boodschap' heeft meegekregen, staan allerlei tips, suggesties en creatieve oplossingen voor duurzaam inkopen. Naast het magazine is er ook De Informatiekaart. Hier staat in wat u moet weten als u duurzaam in wilt kopen.

Burger De uitgave is vooral bedoeld voor de inkopers van overheden, maar de burger wordt niet vergeten. Maar liefst 92 procent van de burgers vindt het belangrijk dat de overheid bedrijven aanspoort tot een duurzamere productie. Dat blijkt uit een burgerraadpleging in opdracht van VROM.

Ambitie ''Dit magazine is voor u. Een aanmoediging om in 2010 met volle kracht duurzaam inkopen van de grond te krijgen. Want dit is het jaar dat gemeenten, waterschappen, provincies en rijk samen een ambitie hebben en de afspraak om deze te realiseren: duurzaam inkopen door alle overheden'', aldus de minister van VROM.

Ondersteuning Vorige week stuurde minister Cramer een voortgangsrapportage over duurzaam inkopen naar de Tweede Kamer. In deze rapportage kondigde zij onder andere de extra ondersteuning van 5 innovatieve projecten zoals bijvoorbeeld de elektrische auto.

Als u het hele magazine wilt lezen, klikt u hier.

Bron: Duurzaam Ondernemen, week 5, 2010
Ruim een miljoen VCA diploma's in het Centraal Diploma Register VCA
Uitgegeven op: 27-01-2010

In het Centraal Diploma Register VCA worden de VCA/VCU gediplomeerden en SSVV Opleidingengids gecertificeerden geregistreerd, zodat de diploma's en certificaten eenvoudig geverifieerd kunnen worden.

De registraties worden vanaf 2004 verzorgd door de erkende examencentra. Het afgelopen jaar is hard gewerkt om ook een groot deel van de VCA-gediplomeerden van voor 2004 in het CDR op te nemen.

Bron: VCA Examenbank, week 4, 2010
Saneringstechniek Tessenderlo Chemie ontvangt Europese steun
Uitgegeven op: 26-01-2010

Om het historisch verontreinigde fabrieksterrein in de oorspronkelijke staat te herstellen, gaat Tessenderlo Chemie in samenwerking met de Universiteit Gent een innovatieve saneringsmethode hanteren op basis van bacteriën. De oorzaak van de historische vervuiling in de bodem van de MVC-fabriek van Tessenderlo Chemie is weggenomen, zodat met een sanering kan worden gestart.

Uit pilotproeven bleek dat daarbij gebruik gemaakt kan worden van het Laboratiorium voor Microbiële Ecologie en Technologie (LabMet) van de Gentse universiteit. Door het inzetten van een bacterie kan de verontreinigde materie immers afgebroken worden tot onschadelijke eindproducten. Omwille van het innovatieve karakter en het engagement van Tessenderlo Chemie om deze methode ook ter beschikking van andere geënteresseerden te stellen, krijgt het project erkenning en financiële steun van de Europese Commissie.

Bron: MDweekly, week 4, 2010
Stichting KOMO van start
Uitgegeven op: 26-01-2010

Stichting KOMO is vanaf 1 januari 2010 vanuit Gouda gestart met de werkzaamheden voor KOMO certificering van producten, processen en diensten in de bedrijfstak bouw.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het bestendigen en uitbouwen van de marktpositie van het KOMO-keurmerk. Daarnaast zijn vergroting van de toegevoegde waarde, evenals de betrouwbaarheid van de KOMO certificering voor alle sectoren in de bouwkolom, belangrijke doelstellingen in het meerjarenbeleidplan van de Stichting. Zij wil zo een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging van producten, processen en diensten in de bouw. KOMO ziet zichzelf immers als het kwaliteitsinstrument van de bouwbranche, voor de bouwbranche.

Bron: Houtwereld, week 4, 2010
Nieuwe criteria van de MVO transparantiebenchmark
Uitgegeven op: 20-01-2010

De nieuwe criteria van de MVO Transparantiebenchmark zijn beschikbaar. Ze gelden voor de maatschappelijke jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen over het verslagjaar 2009. De nieuwe criteria worden in 2010 gebruikt door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) voor de prijs die zij gaan uitreiken voor het beste maatschappelijke verslagverslag over 2009.

De vernieuwde criteria zijn nodig om de kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving in Nederland te optimaliseren en op peil te houden. Daarnaast krijgen thema's als ketenverantwoordelijkheid en de integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de kernprocessen van ondernemingen meer aandacht en gewicht in de opbouw van de Transparantiebenchmark.

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt vaak voorop met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door hier ook transparant over te zijn, kunnen ondernemers zich onderscheiden. Het draagt bij aan een breed draagvlak voor ondernemerschap in Nederland en over de grenzen.

De prijsuitreiking voor het beste MVO-verslag 2008 vindt plaats op 18 januari 2010 tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland. Bron: MVONederland, week 3, 2010
Extra inspecties bij zware beroepen
Uitgegeven op: 20-01-2010

De Arbeidsinspectie gaat volgend jaar extra aandacht schenken aan de arbeidsomstandigheden van betonkisters en stratenmakers.

De extra controles houden direct verband met de risico's die de mensen in deze sectoren lopen bij de uitoefening van hun werk. Bij stratenmakers gaat het vooral om de kans op een versleten nek en rug. Het is een schoolvoorbeeld van zwaar werk. Er zijn afspraken gemaakt in het verleden met die branche over machinaal bestraten. Dit gaat goed, maar er moet nog meer machinaal bestraat worden.

Ook gemeenten als opdrachtgever worden gecontroleerd. Zij moeten het de bedrijven wel mogelijk maken om machinaal te bestraten. De Arbeidsinspectie zal er ook op letten of er wel veilig gewerkt wordt met de machines. Vanaf mei richt de inspectie zijn pijlen op de bekistingbranche. Deze controles zijn vooral gericht op valgevaar, fysieke belasting en ernstige ongevallen.

De Arbeidsinspectie houdt ook reguliere controles in de bouw. Speerpunt daarbij is het terugdringen van het aantal ongelukken. Dat nam afgelopen jaar licht toe. De inspecteurs zullen vooral de veelovertreders aanpakken. Bouwbedrijven die hun arbo-zaken aantoonbaar op orde hebben, zullen over het algemeen met rust worden gelaten. Er wordt volgend jaar extra aandacht besteed aan de opdrachtgevers. In het jaarplan noemt de arbeidsinspectie in het kader nadrukkelijk woningcorporaties, gemeenten en opdrachtgevers van infrastructurele werken. Hun rol in de ontwerpfase kan volgens de Arbeidsinspectie een grote bijdrage leveren aan de arbeidsomstandigheden in de bouw.

Bedrijven die in 2010 investeren in energiebesparing kunnen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) in totaal 150 miljoen euro fiscaal terugkrijgen. Het EIA-budget is daarmee 5 miljoen euro hoger dan in 2009. Hiervoor kunnen bedrijven voor 1,4 miljard investeren. Met de EIA krijgt een ondernemer gemiddeld zo'n 11 procent van de investeringsbedrag terug van de fiscus. De energielijst van de EIA is per 1 januari 2010 weer vernieuwd. Voor ondernemers die investeren in energiezuinige technieken betekend dit weer nieuwe mogelijkheden om van het belastingvoordeel met de EIA te profiteren.

Bron: NEN
Utrecht krijgt een nieuw vrachtschip
Uitgegeven op: 20-01-2010

Utrecht krijgt beschikking over het eerste elektrische vrachtschip. Het vrachtschip wordt ingezet voor bierdistributie. Het schip zal de horeca in de Utrechtse binnenstad via de grachten voorzien van biervoorraden.

De 'bierboot' is geheel elektrisch. De boot is ook CO2-neutraal en maakt gebruik van groene stroom. Nadat het schip is opgeladen kan er ongeveer 9 uur mee gevaren worden. In vergelijking met vrachtverkeer wordt met de boot voor 16,5 ton aan CO2 per jaar bespaard. Het schip heeft een lengte van 18,80 meter en is 4,26 meter breed. Per keer kunnen er 40 rolcontainers vervoerd worden. Wanneer gekozen wordt voor normaal vervoer kost het in Utrecht een week om 40 rolcontainers te vervoeren.

Overigens beschikt Utrecht al sinds 1996 over een bierboot. Deze is voor heel 2010 al volgeboekt. Met de nieuwe bierboot komt er dan ook een geheel nieuwe klantenkring bij.

Bron: Mdweekly, week 2, 2010
Rijk wil voortaan 100% duurzaam inkopen
Uitgegeven op: 20-01-2010

Per 1 januari 2010 moeten alle inkopen door het Rijk 100% duurzaam zijn. Duurzaam inkopen is een van de ambities waarmee het kabinet een voorbeeldfunctie wil vervullen. En dat heeft betrekking op goederen, diensten en werken met een jaarlijkse waarde van 50 miljard euro.

Het is niet alleen een signaal van de overheid aan de burgers, het is ook de bedoeling om aanbiers te prikkelen om te 'vergroenen'. De Rijksoverheid heeft 45 productgroepen criteria opgesteld, waarnaar ambtenaren en bestuurders moeten kijken. Het gaat hier ook om sociale aspecten zoals kinderarbeid. Opmerkelijke aan de nieuwe criteria zijn de dienstreizen; korte afstanden moeten voortaan per trein worden afgelegd. De milieuprestatie heeft verder een forse impact op nieuwbouw en renovatie van gebouwen, grond, weg en waterbouw. Jaarlijks wordt hier zo`n 10 miljard aan besteed.

De nieuwe trend bevordert innovatie en drukt kosten. Aangezien het beheer van het project voor 15 jaar mee wordt aanbesteed, zullen gemeenten en waterschappen in een vroeger stadium van planvorming overleg voeren..

Bron: Mdweekly, week 2, 2010 ISO 14001 ook haalbaar voor kleine bedrijven
Uitgegeven op: 16-01-2010

Het ISO 14001-certifitaat wordt steeds belangrijker voor het bedrijfsleven. Kleine ondernemingen vrezen voor de hoge kosten, de bureaucratie, en de tijd die het kost.

De norm lijkt op het eerste gezicht een abstract en ingewikkeld document, dat het nodige papierwerk vergt. Sommige adviseurs maken het moeilijker dan nodig is. Er moet terugggegaan worden naar de essentie van de norm. Het opzetten van een systematische aanpak gericht op milieu verbetering. Meer en meer bedrijven vragen in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) naar een ISO-certificaat. Kleinere organisaties die nog geen certificaat in huis hebben, komen in een nadelige concurrentiepositie terecht. Ook overheden vragen er door hun beleid van duurzaam inkopen vaker naar. Maar ook kleinere bedrijven kunnen certicificeren. Een voorbeeld is Multifood. Eind vorig jaar haalde algemeen directeur Martijn van Dalen het certificaat in huis, dit met behulp van een adviseur. Hij raadt het bedrijven aan. ''Doe het niet alleen, laat je goed adviseren. Weliswaar kost dat geld, maar het levert tijdwinst op. Wij zijn geen Shell, waarvoor de ISO-norm een enorme papierwinkel is. Het systeem opzetten kost tijd, maar draait het eenmaal, dan is het voor kleinere bedrijven absoluut haalbaar en zinning. Je moet er wel achterstaan benadrukt van Dalen. ''Doe je het alleen voor het papiertje dan werkt het niet. Je moet bereid zijn er tijd en energie in te steken.''

Maatschappelijk verantwoord ondernemen was voor Van Dalen de ene drijfveer. De andere was de vragen die hij in toenemende mate kreeg vanuit de institutionele markten, vooral ziekenhuizen en zorginstellingen. ''Twee jaar geleden had ik de vraag of wij beschikken over een ISO 14001-certificaat nog nooit gehad, nu hoor ik het steeds vaker van overheden en bedrijven. De ene klant stelt er vragen over, de andere eist een certificaat''. Hieruit kunt u opmaken dat een ISO-certificaat in de toekomst steeds belangrijker wordt voor zowel grote als kleinere bedrijven.

Bron: Milieu Magazine, week 51, 2009
Van KAM naar MVO
Uitgegeven op: 16-01-2010

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en aandacht voor triple-P (People, Planer en Profit) kan een bedrijf een betere marktpositie opleveren. In 2010 zal ISO de richtlijn ISO 26000 publiceren, die handvatten biedt om invulling te geven aan sociale verantwoordelijkheid. Kan een KAM-systeem de basis vormen voor het verankeren van MVO?

De basis voor KAM-managementsystemen is het borgen, beheersen en verbeteren van processen en producten zodat de klant ze als 'goed' kwalificeren. De klant moet tevreden zijn over de producten en diensten en de arbeidsomstandigheden en het milieubeleid voldoen minimaal aan de wettelijke eisen. Het begrip MVO is veelomvattend. Bij MVO wordt geintergreerd aandacht besteed aan de 3 P's in de kernactiviteit van de organisatie, op basis van een transparante dialoog met de verschillende belanghebbenden van die organisatie. Voor MVO moet een organisatie inzicht hebben in de verwachtingen en eisen van deze belanghebbenden, vaststellen in hoeverre zij daaraan wil en kan voldoen en ze meenemen in beleidsontwikkeling en communicatie over de bereikte resultaten. Beide vakgebieden zijn vanuit de procesmatige kant te vergelijken. Voor beide is volledige intergratie in de bedrijfsvoering van belang om succes te bereiken. De organisatie specifieke vertaalslag zorgt bij zowel KAM als MVO voor een contextspecifieke invulling aan universele 'normen en waarden'. Toch zijn er procesmatige verschillen: - De noodzakelijke strategische inbedding van MVO in de organisatie - Het ontbreken van eenduidig (wettelijk) referentiekader voor MVO - De betrokkenheid van een groot aantal verschillende stakeholders bij MVO - De focus bij MVO op de resultaten en minder goed op een functionerend systeem

Vanwege dit laatste punt is ISO 26000 dan ook geen managementsysteem norm en uitdrukkelijk niet bedoeld voor certificatie. Wel geeft ISO 26000 uitgebreide richtlijnen voor monitoring van resultaten en communicatie daarover naar externe stakeholders. De beoordeling of MVO 'goed' is , is lastig. De bij KAM-managementsystemen gebruikte methode van de 'derdepartij'-systeemcertificatie ligt als verificatie methode minder voor de hand voor MVO. Certificatie focust op een goed functionerend systeem en minder op de resultaten. ISO 26000 biedt waardevolle richtlijnen voor de verankering van MVO in de bedrijfsvoering. Een combinatie met bestaande KAM-systemen kan een solide basis vormen voor goede en bestendige MVO-prestaties.

Bron: Milieu Magazine, week 51, 2009
Meldingsplicht opslag opslag gevaarlijke stoffen vervalt per 1-1-2010
Uitgegeven op: 16-01-2010

Per 1 januari 2010 zijn inrichtingen die beschikken over beperkte voorraden gevaarlijke stoffen en stoffen die bestemd zijn voor eigen gebruik, niet langer meldingsplichtig.

Een onbedoeld gevolg van het Activiteitenbesluit was, dat tot 1 januari 2010 zelfs een gevaarlijke stof in verpakking, zoals brandspiritus al moest worden gemeld. Ook als dit voor eigen gebruik werd bewaard. Een aanvulling op artikel 1.2 Activiteiten besluit voorkomt dit. Voor de precieze hoeveelheden gevaarlijke stoffen die werden toegestaan, zonder dat daardoor een meldingsplicht ontstaat, wordt verwezen naar artikel 2.1.8, tweede en derde lid. Let wel, de totale toegstane hoeveelheid van de stoffen zoals aangegeven in 2.1.8, tweede lid, gebruiksbesluit mag maximaal 100 kilogram of liter bedragen om nog een type A inrichting te kunnen zijn.

Een gedetailleerde uitwerking van alle gevaarlijke stoffen uit artikel 2.1.8 van het Gebruiksbesluit, tweede lid en derde lid, kunt u hiervinden.