NL- EN

Nieuws

Richtlijn OESO aangescherpt
Nederlandse bedrijven die internationaal opereren krijgen er een verantwoordelijkheid bij: die voor hun toeleverende keten. Lees verder >


APP voor berekenen tilgewicht
Met de gratis versie van de MMH Calculator Free kan het maximaal toelaatbare gewicht in tiltaken volgens de NIOSH-methode worden berekend. Lees verder >Headlines

Laatste nieuws
Laatste nieuwsbrief
ISO 9001 volgens KMO
ISO 14001, wat levert het op?
Is ATEX bij u van toepassing?
Interne auditor worden?
Wat houdt VCA 2008 in?
Maak hier een VCA Examen!
Cash voor uw oude mobiel?

Nieuwsarchief


2011
2010
2009

Home - Laatste nieuws - Nieuwsarchief 2011

Nieuwsarchief 2011

December

14-12-2011 Derde grote wijziging en reparaties Activiteitenbesluit voorgepubliceerd
14-12-2011 Meer milieuvoordeel gerecycled bouw- en sloopafval
14-12-2011 Gezamenlijke lijst voor berekenen CO2 emissie
14-12-2011 Alles over duurzaamheid en asbest in twee gratis apps
09-12-2011 Aanpassingen in regelgeving
09-12-2011 Nieuwe norm ISO 19011:2011
02-12-2011 Sint-Nicolaasnorm NEN 0512
02-12-2011 Nieuwe website voor elektrische veiligheid

November

25-11-2011 Industrie pakt veiligheid aan
25-11-2011 Iphone App SafeNoise
19-11-2011 Ontruimingsplan opstellen
15-11-2011 Bert Kerseboom in gesprek met 'Safety'
15-11-2011 Zonne- energie goedkoper dan grijze stroom
15-11-2011 Lancering van de ISO 50001 een feit
15-11-2011 Duurzamer blussen met Milieukeur gecertificeerde brandblusmiddelen
15-11-2011 Ongevallen met heftrucks komen te vaak voor
15-11-2011 150e bedrijf gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder
15-11-2011 Aantal kandidaten en slaagpercentage SSVV Opleidingengids
15-10-2011 Falco ontvangt ISO 9001

Oktober

18-09-2011 Arbeidsinspectie helpt bedrijven online met gevaarlijke stoffen
18-09-2011 Actualisatie werkbladen Wegwijzer EV
18-09-2011 NPR 9026 en publicatieplatform goedgekeurd
18-09-2011 Herziening Seveso II wat verandert er?
18-09-2011 Check uw uitzendbureau!
18-09-2011 Jurisprudentieoverzicht luchtkwaliteit geactualiseerd
18-09-2011 Hergebruik kunststofverpakkingen fors gestegen
18-09-2011 Slechte maatregelen bij installaties met gevaarlijke stoffen
18-09-2011 Slecht milieubeleid door 'onkunde en onwil'
18-09-2011 Kansen voor MVO in de zorg
14-09-2011 Nederland kan miljarden bezuinigen èn het milieu helpen
08-09-2011 Samenstellen Veiligheidsinformatieblad
08-09-2011 Chemische bedrijven informeren werknemers onvoldoende over risico's
08-09-2011 Nieuwe regelgeving verenigt belangen milieu en bodemenergie
08-09-2011 Helft bodemdossiers is niet op orde
08-09-2011 Herziene uitgave PGS 15

September

23-09-2011 Richtlijn OESO aangescherpt
23-09-2011 Norm voor visuele ergonomie herzien
23-09-2011 APP voor berekenen tilgewicht
23-09-2011 Informatie over lucht in Activiteitenbesluit uitgebreid
23-09-2011 Totaalbeurs voor milieu
07-09-2011 83 procent afval recyclen in 2015
07-09-2011 Wijziging Vuurwerkbesluit toch uitgesteld
07-09-2011 Handreiking Risicobeoordeling PGS 15
07-09-2011 Van 60 watt gloeilamp naar 2 watt LED
07-09-2011 Aanvulling op NEN 1010
05-09-2011 Half miljard voor innoverend MKB
05-09-2011 Alle MVO-keurmerken op een rijtje
05-09-2011 Klanten MKB eisen duurzaam ondernemerschap

Augustus

25-08-2011 Nieuwe MTR waarden vastgesteld voor 31 prioritaire stoffen
25-08-2011 CO2-Prestatieladder wint ook buiten bouwwereld terrein
25-08-2011 Een op tien dier en plantsoorten sterft tegen 2100 uit
25-08-2011 Normen op het gebied van HRM
25-08-2011 Nieuwe internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
25-08-2011 Voortgang prioritaire stoffenbeleid in Nederland
25-08-2011 ISO-26000 en zelfverklaring in motie Tweede Kamer

Juli

25-07-2011 Diploma 'Deskundig Asbest Acceptant'
25-07-2011 Meten containergas gebeurt vaak niet of slecht
25-07-2011 Ontwerp NEN 1413 'Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen' gepubliceerd
25-07-2011 Vervoer gevaarlijke stoffen gewijzigd
25-07-2011 Norm voor eindcontrole na asbestverwijdering herzien
05-07-2011 Ontvang subsidie voor uw ICT-werknemers in opleiding
05-07-2011 Risicobeheer voor chauffeurs
05-07-2011 Brandrisico's bij bedrijven groot
05-07-2011 Vervuilde grond
05-07-2011 Vernieuwde ISO 19011, de norm voor auditen

Juni

16-06-2011 Introductie NEN 7131 norm voor managen veiligheid
16-06-2011 Aandachtspuntenlijst PGS 15
08-06-2011 Slim werken en slim reizen
08-06-2011 NEN 3840 hoogspanning nu ook verschenen
08-06-2011 Start haalbaarheidstoets grenswaarde hard houtstof

Mei

31-05-2011 Richtlijn Industriële Emissies
31-05-2011 Elektrische auto binnen 30 min opgeladen
17-05-2011 Werknemers onvoldoende beschermd tegen vervuilde grond
17-05-2011 Risico's rook brand vaak onderschat
17-05-2011 Controle gegaste containers
12-05-2011 BBT moet binnen 4 jaar zijn geimplementeerd
12-05-2011 Wijzigingen Bees A, Bva en Bems
12-05-2011 Nieuwe normen in ontwikkeling rondom beeldveiligheid
03-05-2011 Kloof tussen denken en doen
03-05-2011 Actualisering beleidsnotitie vervoermanagement
03-05-2011 Start subsidie voor groene bedrijfsauto's

April

28-04-2011 Stimulering duurzame energie van start
28-04-2011 Staatssecretaris geeft duidelijkheid over keuring olietanks
28-04-2011 Publicatie Milieuthermometer GGZ- en zorginstellingen
28-04-2011 EU-landen: zes chemische stoffen geleidelijk verboden
28-04-2011 Nieuw normontwerp voor brandwerendheid staalconstructies
14-04-2011 Nieuw normontwerp voor brandwerendheid staalconstructies
14-04-2011 Belangstelling voor duurzaam ondernemen groeit
07-04-2011 Nu ook kleinschalige renovatie met MIA\Vamil
07-04-2011 Bijeenkomst Duurzaam verpakken last minute
07-04-2011 Elektrische taxi's rijden in Utrecht

Maart

30-03-2011 Nog te weinig sectoren met eigen arboregels
30-03-2011 71 risicovolle bedrijven niet veilig genoeg
30-03-2011 MKB-Vouchers Mobiliteitsmanagement
24-03-2011 Kamer wil risico's chemische bedrijven weten
24-03-2011 Tweede voortgangsrapportage Internationaal MVO
16-03-2011 Tijdperk Mensen is aangebroken
16-03-2011 Duurzame kracht gemeenten onderbenut
16-03-2011 CO2-reductie wordt gemakkelijker met de CO2-prestatieladder
09-03-2011 Categorieën van activiteiten in bijlage 1 RIE ten opzichte van bijlage 1 IPPC-richtlijn
09-03-2011 Milieuprestatie-eis komt toch in nieuw Bouwbesluit
03-03-2011 Wijziging van het Besluit milieueffectrapportage
03-03-2011 Achteraf scheiden van afval rendabeler
03-03-2011 Normen voor asbest in het milieu niet gewijzigd
03-03-2011 LAT Risicobeheersing Bedrijven' volgt LAT BRZO en VT Chemie op

Februari

24-02-2011 Lokale energie-opwekking gehinderd door rijksoverheid
24-02-2011 EP wil betere aanpak elektrisch en elektronisch afval
24-02-2011 Nieuwe versie luchtwasserdocument
24-02-2011 Europees initiatief voor duurzaam papier
10-02-2011 Aardgas minder schoon dan gedacht
10-02-2011 Gevaarlijke bedrijven pas in actie na dwangsom
10-02-2011 Naleving vervoer gevaarlijke stoffen bij gladheid
01-02-2011 Vereenvoudiging regels
01-02-2011 Geen meetbare energie doelen
01-02-2011 Publicatie herzien certificatieschema
01-02-2011 Commissie komt met voorstel
01-02-2011 Energiebesparing en ICT

Januari

26-01-2011 Arboregels voor werkgevers versoepeld
26-01-2011 Kolen- en kerncentrales kunnen dicht
26-01-2011 Ontwerp NPR 9026 'Zelfverklaring'
26-01-2011 32% recycling kunststofafval in 2009 gehaald
19-01-2011 Nederland recordhouder bestrijdingsmiddelen
19-01-2011 Nieuwe aanvulling NPR 5310
19-01-2011 Duurzame bedrijven positief over 2010
19-01-2011 Subsidie veiligheid kleine bedrijven
13-01-2011 Subsidieregeling laatste keer verlengd
13-01-2011 Voorlichting gebruik chemische stoffen
13-01-2011 Strengere controles RI&E
13-01-2011 Wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet
06-01-2011 Richtlijn ecotoxiciteitstesten gepubliceerd
06-01-2011 Praktijkrichtlijn voor waterstoftankstations
06-01-2011 Wijziging BRZO
06-01-2011 Voordeel MIA en Vamil tijdelijk aangepast
16-06-2011 Introductie NEN 7131 norm voor managen veiligheid
16-06-2011 Aandachtspuntenlijst PGS 15
08-06-2011 Slim werken en slim reizen

Derde grote wijziging en reparaties Activiteitenbesluit voorgepubliceerd
Uitgegeven op: 14-12-2011
Op 11 november 2011 zijn de volgende wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voorgepubliceerd:


Tegen de ontwerpen van de derde tranche kunnen tot 10 december 2011 zienswijzen worden ingediend. Voor meer informatie kijkt u hier.

Bron: InfoMil, week 50, 2011


Meer milieuvoordeel gerecycled bouw- en sloopafval
Uitgegeven op: 14-12-2011
Gerecycled bouw- en sloopafval levert meer milieuvoordeel op als het wordt gebruikt in de wegenbouw dan als vervanger van grind in beton. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Cascade, de branchevereniging voor zand- en grindproducenten in Nederland.


Ongeveer 85 procent van beton- en menggranulaat wordt nu gebruikt voor het funderen van wegen, en zo’n 15 procent voor het ophogen ervan. Slechts een zeer beperkt deel wordt in beton toegepast ter vervanging van grind.
Toepassing als wegfundering levert de meeste milieuwinst op, zo blijkt. Dankzij de stevige fundering is tot 25 procent minder milieubelastend asfalt nodig. In dat geval is toepassing van gerecycled granulaat minder milieuvriendelijk dan het gebruik van grind. Meer lezen klik hier.

Bron: Duurzaambouwen, week 50, 2011


Gezamenlijke lijst voor berekenen CO2 emissie
Uitgegeven op: 14-12-2011
Dankzij deze nieuwe lijst kunnen bedrijven en organisaties hun CO2-emissie berekenen voor alle facetten van hun bedrijfsvoering met eenduidige emissiegegevens.


Ongeveer 85 procent van beton- en menggranulaat wordt nu gebruikt voor het funderen van wegen, en zo’n 15 procent voor het ophogen ervan. Slechts een zeer beperkt deel wordt in beton toegepast ter vervanging van grind.
Hiermee geven de organisaties een voorzet voor een Nederlandse standaard lijst van emissiefactoren. De drie partijen baseren de nieuwe lijst op onafhankelijke bronnen van o.a. (milieu-)onderzoeks- en adviesbureau CE Delft, en sluit aan op internationale Europese standaarden. De lijst is relevant voor alle bedrijven die zicht willen krijgen op hun CO2-emissiecijfers. De komende jaren zal de lijst gezamenlijk worden geactualiseerd en uitgebreid, waarbij ook samenwerking gezocht wordt met andere organisaties en instanties. Zie ook www.CO2-prestatieladder.nl, www.milieubarometer.nl en www.duurzamelogistiek.nl.

Bron: Duurzaambouwen, week 50, 2011


Alles over duurzaamheid en asbest in twee gratis apps
Uitgegeven op: 14-12-2011
Alles wat u wilt weten over duurzaamheid en asbest is nu te bekijken op uw iPad en Iphone.


Een logische stap om onze kennis over deze thema’s verder te verspreiden. Beide apps zijn nu gratis te downloaden in de Appstore.

Bron: Search in-for-mail, week 50, 2011


Aanpassingen in regelgeving
Uitgegeven op: 09-12-2011
De afvalstoffenbelasting wordt op 1 januari 2012 afgeschaft.


Gevolg daarvan is dat Bodem+ de afgifte van baggerspecieverklaringen wordt beëindigt. Daarnaast wordt de inwerkingtreding van het Besluit bodemenergiesystemen uitgesteld naar 2013.

Bron: NEN, week 49, 2011


Nieuwe norm ISO 19011:2011
Uitgegeven op: 09-12-2011
ISO 19011 is de internationale norm voor het auditen van alle managementsystemen, zoals kwaliteit, arbo, milieu, energie, informatiebeveiliging en (voedsel)veiligheid.


Ga voor alle informatie over ISO 19011 naar de website.

Bron: NEN, week 49, 2011


Sint-Nicolaasnorm NEN 0512
Uitgegeven op: 02-12-2011
Sinds 2002 bestaat de norm voor de juiste en gepaste viering van het Sint-Nicolaasfeest. Na een wijziging in het ontwerp in 2007, is deze vorig jaar definitief gepubliceerd als NEN 0512:2010.


Dit betekent dat de ingediende commentaren zijn verwerkt en de Sinterklaasnorm nu definitief is vastgesteld. NEN 0512 biedt onder andere richtlijnen voor aankomst en vertrek, kledingvoorschriften en bepalingsmethoden voor de authenticiteit van Sint-Nicolaas.

Bron: NEN, week 48, 2011


Nieuwe website voor elektrische veiligheid
Uitgegeven op: 02-12-2011
Vanaf 21 november is er een website die volledig in het teken staat van elektrische veiligheid. www.E-veiligheid.nu vervangt de website www.Mag1010.nl en voorziet in informatie over aanleg en gebruik van veilige elektrische installaties en arbeidsmiddelen.


Deze website houdt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrische veiligheid.

Bron: NEN, week 48, 2011


Industrie pakt veiligheid aan
Uitgegeven op: 25-11-2011
Het bedrijfsleven gaat de veiligheid in bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken verder vergroten. Dit moet leiden tot het voorkomen van incidenten zoals de brand in moerdijk begin dit jaar.


Het actieplan is ontwikkeld voor de bedrijven die grootschalig met gevaarlijke stoffen werken, ook wel BRZO bedrijven genoemd. Die moeten al voldoen aan strenge Europese veiligheidswetgeving. In het plan zeggen de branches toe om aan de hand van tien actiepunten de veiligheid in bedrijven verder te verbeteren. Uitgangspunt is dat een betere veiligheidscultuur zich niet alleen door wetgeving laat afdwingen. Het gaat om de houding en het gedrag van iedereen die in het bedrijf werkt. Het actieplan van het bedrijfsleven moet er toe leiden dat bij iedereen en op elke plek in het bedrijf veiligheid bij het werken met gevaarlijke stoffen voorop staat.

Meer informatie over BRZO? Klikt u hier.

Bron: Safety & Fashion, week 47, 2011


Iphone App SafeNoise
Uitgegeven op: 25-11-2011
Er is nu een app die gehoorschade kan voorkomen. Vaak weten mensen wel dat er teveel lawaai ergens is, echter weet je op dat moment niet bij hoeveel decibel (dB) dat al het geval kan zijn.


SafeNoice is een gratis applicatie voor de Iphone waarmee je op elk moment het geluidsniveau op de plek waar de gebruiker verblijft gemeten kan worden. De app waarschuwt door middel van een alarmlicht in het display.

Bron: Safety & Fashion, week 47, 2011


Ontruimingsplan opstellen
Uitgegeven op: 19-10-2011
Op basis van NEN 8112:2010 is voor u een online toolkit ontwikkeld om een ontruimingsplan te maken of uw bestaande plan eenvoudig te toetsen aan de norm.


Met het verschijnen van NEN 8112:2010 is de volledige NTA 8112-reeks vervallen. Kijk hier voor meer informatie hier.

Bron: NEN, week 46, 2011


Bert Kerseboom in gesprek met 'Safety'
Uitgegeven op: 15-10-2011
''Bert Kerseboom heeft een passie voor managementsystemen. Met zijn zakenpartner Roel Knol zette hij in 1992 het softwarebedrijf KMO op. Samen met hun team ontwikkelen ze software om organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan wet- en regelgeving''.


Download hier het hele artikel hier.

Bron: KMO, week 46, 2011


Zonne- energie goedkoper dan grijze stroom
Uitgegeven op: 15-10-2011
Door de verwachtte stijging van stroomprijzen wordt de aanschaf van zonnepanelen financieel steeds aantrekkelijker. De elektriciteitsprijzen stijgen, terwijl de prijs van zonnepanelen de afgelopen jaren fors is gestegen. Daarnaast is het punt waarop zonnepanelen voordeliger energie leveren dan het net, de grid parity, is nu al bereikt.


Volgens cijfers van het CBS zijn de stroomprijzen in Nederland sinds 2003 gemiddeld met 6,5 procent per jaar gestegen. De verwachting is dat de prijzen de komende jaren blijven stijgen. Als mogelijke oorzaken verwijst men onder meer naar de kernramp in Japan, het besluit van Duitsland om de kerncentrales te sluiten en de onrust in de Arabische landen. Ook de investeringen van energiemaatschappijen in duurzame alternatieven als windenergie zorgen er naar verwachting voor dat de prijs verder omhoog gaat, omdat zij deze investeringen in eerste instantie mogelijk doorberekenen aan hun klanten.

Bron: Duurzaamnieuws, week 46, 2011


Lancering van de ISO 50001 een feit
Uitgegeven op: 15-10-2011
ISO 50001:2011 'Energy management systems –Requirements with guidance for use' in juni gepubliceerd. Deze mondiaal geaccepteerde norm is een krachtig instrument om bedrijven te ondersteunen bij het besparen van energie.


De NEN ISO 50001 geeft richtlijnen aan alle organisaties die een energiemanagement systeem willen op zetten, invoeren, verbeteren en of onderhouden. Het kan hier gaan om kleine of grote bedrijven met een winstoogmerk, maar ook om overheden of maatschappelijke organisaties. Vanzelfsprekend is het zeer interessant voor de energie-intensieve industrie, die met dit instrument een belangrijk kostenvoordeel kan behalen.
De norm ISO 50001 is door NEN identiek overgenomen als NEN-ISO 50001. De norm vervangt op termijn haar Europese voorloper NEN-EN 16001. U kunt de norm hier digitaal aanschaffen: www.nen.nl.

Bron: NEN, week 46, 2011


Duurzamer blussen met Milieukeur gecertificeerde brandblusmiddelen
Uitgegeven op: 15-10-2011
Er is bij leveranciers van brandblusmiddelen een toenemende interesse voor het Milieukeur certificaat. Op dit moment is een zestigtal brandblussystemen Milieukeur gecertificeerd van elf fabrikanten*.


De marktverhouding van de diverse blusmiddelen in Nederland is circa 45% blusschuimen, circa 45% bluspoeders en circa 10% koolzuurblussers. AgentschapNL schat dat ongeveer 40% van alle brandblusmiddelen het keurmerk Milieukeur heeft of daarvoor in aanmerking komt.

*Wilt u weten welke fabrikanten? Klikt u hier hier

Bron: SMK, week 46, 2011


Ongevallen met heftrucks komen te vaak voor
Uitgegeven op: 15-10-2011
Ongevallen met heftrucks staan nog altijd in de top vier van ongevallen op de werkvloer. Daarom zijn er onder de noemer ‘helpende hand’ handvatten gepubliceerd.


De site bevat in de eerste plaats een uitgebreide checklist van zaken waarop de Arbeidsinspectie controleert. Werkgevers dienen te letten op de veiligheid van de werkomgeving, de staat van de heftrucks, het rijgedrag van chauffeurs, het veiligheidsbewustzijn van teamleiders en de opslag van goederen. Op de signaalkaart voor teamleiders kan met behulp van een uitgebreide checklist onveilig gedrag op de heftruck worden herkend. De checklist vind u hier hier.

Bron: Heftruckhelden, week 46, 2011


150e bedrijf gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder
Uitgegeven op: 15-10-2011
Inmiddels is het 150e bedrijf gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Opdrachtgevers willen met de CO2-Prestatieladder bedrijven prikkelen om te streven naar een duurzame werkwijze.


De CO2-Prestatieladder heeft zes niveaus, opklimmend van 0 naar 5. Hoe beter de CO2-prestatie van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in bewustwording en het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in 'gunningvoordeel'. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van een project.

Bron: SKAO, week 46, 2011


Aantal kandidaten en slaagpercentage SSVV Opleidingengids
Uitgegeven op: 15-10-2011
Het aantal kandidaten SSVV Opleidingengids is in de eerste helft van 2011 in vergelijking met de eerste helft van 2010 gemiddeld met 18% toegenomen.


Voor een overzicht klikt u hier. Wilt u meer weten over opleidingen of heeft u vragen? Klikt u dan hier.

Bron: VCA Examen bank, week 46, 2011


Falco ontvangt ISO 9001
Uitgegeven op: 15-10-2011
Falco te Vriezenveen heeft het auditprogramma voor de ISO-certificaten succesvol doorlopen. Op 9 november nam de directie de ISO-certificaten 9001 en 14001 dan ook in ontvangst. Middels het ISO-certificaat 9001 legt Falco haar kwaliteitsmanagement vast en wordt bevestigd dat Falco hier ruimschoots aan voldoet.


Het ISO-certificaat 14001 toont aan dat Falco milieuvriendelijk werkt en produceert en dit integreert in haar bedrijfsvoering. Zo hebben o.a. vrachtwagenchauffeurs een training gehad om zuinig te rijden, heeft Falco het Fietsplan geïntroduceerd en worden er nieuwe vrachtwagens aangeschaft met de meest milieuvriendelijke motor (Euro5 EVV).

Franz Friesacher, algemeen directeur en eigenaar geeft hiermee een duidelijke boodschap af. "We willen hiermee laten zien dat een voldoende niet genoeg is, we streven naar een 10+ voor ons milieumanagement". Dat is ook de reden dat Falco voornemens is deel te nemen aan de CO2-ladder.

Bron: Falco, week 46, 2011


Arbeidsinspectie helpt bedrijven online met gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 18-09-2011
De Arbeidsinspectie gaat alle bedrijven die beroepsmatig met gevaarlijke stoffen werken, opslaan en transporteren voortaan gericht en online helpen met de zelfinspectie.


Hiermee kan een bedrijf hetzelfde stappenplan doorlopen als de inspecteur van de Arbeidsinspectie. Als er een echte inspectie is weten bedrijven wat ze te wachten staat. Voordeel hiervan is dat ze nog noodzakelijk aanpassingen kunnen doorvoeren.

De tool is eenvoudig van opzet maar het onderstreept wel het belang van zelfonderzoek. Veel bedrijven hebben nog onvoldoende inzicht in de gevaren bij het gebruik van gevaarlijke stoffen. Met name kleinere bedrijven doen nog te weinig aan scenario-denken: 'Wat als ....Statistiek' laat zien dat er één op de zoveel handelingen fout gaat. Het blijft namelijk mensenwerk. Dan is het belangrijk te weten waar je mee te maken hebt."

Bron: AgentschapNL, week 42, 2011


Actualisatie werkbladen Wegwijzer EV
Uitgegeven op: 18-09-2011
De Wegwijzer externe veiligheid in de omgevingsvergunning geeft een overzicht van de relevante wet- en regelgeving en normen over het thema externe veiligheid. Dit kan door de vergunningverlener gebruikt worden bij het vooroverleg en het opstellen van een omgevingsvergunning.


De werkbladen van de Wegwijzer externe veiligheid in de omgevingsvergunning worden weer geactualiseerd. Onlangs is er besloten tot een uitbreiding met enkele nieuwe werkbladen, onder andere over de thema's Groepsrisico en LNG (vloeibaar aardgas). De werkbladen van de Wegwijzer geven specifieke informatie per bedrijfsactiviteit.

De verwachting is de nieuwe werkbladen eind 2011 beschikbaar zijn. Voor meer info klikt u hier.

Bron: AgentschapNL, week 42, 2011


NPR 9026 en publicatieplatform goedgekeurd
Uitgegeven op: 18-09-2011
De normcommissie heeft de praktijkrichtlijn goedgekeurd en zal per 2 november 2011 beschikbaar zijn. NEN heeft in samenwerking met MVO Nederland een Nederlandse Praktijkrichtlijn ontwikkeld (NPR9026) waarmee organisaties kunnen verklaren hoe zij ISO 26000 toepassen.


Om deze verklaring gemakkelijk vindbaar en toegankelijk te maken voor stakeholders introduceert NEN een publicatieplatform, waar organisaties hun zelfverklaring op een centrale website kunnen plaatsen. De normcommissie schaarde zich ook achter de opzet van het publicatieplatform. Dit publicatieplatform geeft een centraal overzicht van MVO-zelfverklaringen volgens NPR 9026.

Bron: DuurzaamOndernemen, week 42, 2011


Herziening Seveso II wat verandert er?
Uitgegeven op: 18-09-2011
De Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid van het Europees Parlement stemt over een herziening van de Seveso II-richtlijn.


De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn de invoering van een geavanceerd classificatiesysteem gebaseerd op internationale normen, bedoeld om preciezer risico's in te kunnen schatten op de menselijke gezondheid en het milieu. Daarnaast moet er verbetering komen van de verordening van de betreffende inspecties. Domino-effecten moeten beter ingeschat worden tussen industriële vestigingen. Dit kan behaald worden door een versterkte uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de lidstaten en de verbetering van het concurrentievermogen van de MKB sector, dit door middel van een lager verplichtingniveau.

Voor meer info klikt u hier.

Bron: Gevaarlijke lading, week 42, 2011


Check uw uitzendbureau!
Uitgegeven op: 18-09-2011
Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het handelsregister geregistreerd staan. Doen zij dat niet, dan krijgen niet alleen zij een boete, maar ook de bedrijven die personeel via hen inhuren. De boete bedraagt de eerste keer € 12.000 per werknemer, bij herhaling € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000 per werknemer. In het eerste halfjaar van 2011 heeft de Arbeidsinspectie 278 inspecties bij uitzendbureaus verricht waarbij in 61 gevallen een overtreding is geconstateerd van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag.


Bijbehorende normen zijn de VCU en de NEN 44001. NEN 4400 geeft eisen waaraan het uitzendbureau of de (onder)aannemer moet voldoen. De uitzendbranche heeft samen met bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten het eisenpakket opgesteld. NEN 4400 stelt strenge eisen aan personeels- en loonadministratie. Ook geeft NEN 4400 criteria om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet.

De VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is voortgekomen uit de VCA. Het behelst een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu). Ook VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem (VG is Veiligheid en Gezondheid), maar dan speciaal voor uitzendorganisaties. In tegenstelling tot VCA richt VCU zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid en niet op milieu.

De branche kan dan, als blijkt dat zo’n uitzendbureau wel gecertificeerd is maar zich niet aan de regels houdt, maatregelen treffen met als uiterste middel het intrekken van de certificering.

Bron: Rijksoverheid, week 42, 2011


Jurisprudentieoverzicht luchtkwaliteit geactualiseerd
Uitgegeven op: 18-09-2011
Op deze pagina's vindt u jurisprudentie over het onderwerp luchtkwaliteit, van zowel rechtbanken als de Raad van State. De uitspraken zijn onderverdeeld in verschillende onderwerpen, die van belang kunnen zijn voor de uitvoeringspraktijk bij overheden. Per uitspraak is de essentie (voor luchtkwaliteit) weergegeven, en aanvullende achtergrondinformatie.


Voor het jurisprudentieoverzicht klikt u hier.

Bron: Rijksoverheid, week 42, 2011


Hergebruik kunststofverpakkingen fors gestegen
Uitgegeven op: 18-09-2011
Het hergebruik van verpakkingsmaterialen is in 2010 bijzonder succesvol geweest. Grootste uitschieter was het hergebruik van kunststofverpakkingen. In 2010 is 48% van de op de markt gebrachte kunststofverpakkingen ingezameld en hergebruikt. In 2009 was dat percentage 38%.


Deze stijging komt doordat consumenten en bedrijven steeds vaker kunststofverpakkingen gescheiden aanbieden en door de inspanningen van gemeenten en de recyclingindustrie. Ook voor de andere verpakkingsmaterialen zoals glas, papier en karton, metaal en hout zijn de doelstellingen gehaald. Nederland recyclet hiermee twee keer zoveel als het gemiddelde EU-land.

Bron: Rijksoverheid, week 42, 2011


Slechte maatregelen bij installaties met gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 18-09-2011
Het ontbreken van een automatische waarschuwing is bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen een belangrijke reden waardoor het soms misgaat. Door al bij het ontwerp van een installatie instrumenten in te bouwen die dergelijke problemen signaleren, kan dit worden voorkomen.


Dit is gebleken uit een 2 jaar durende analyse van de arbeidsinspectie in de periode van 2008 tot 2010. In totaal vonden er 77 incidenten plaats. Bij een derde van deze incidenten raakten mensen gewond, in totaal 53. Er vielen 3 doden. De Arbeidsinspectie vindt ook dat meer aandacht nodig is voor het beperken van de schade als er toch gevaarlijke stoffen vrijkomen. Werknemers die dergelijke calamiteiten bedwingen, moeten goede beschermingsmiddelen hebben. De Arbeidsinspectie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de inventarisatie van de risico's, de veiligheid rond het onderhouden van installaties en voor noodplannen voor als het toch mis gaat. Dit zijn onderdelen van het verplichte veiligheidsbeheerssysteem van bedrijven. Een deel van de bezochte bedrijven leert te weinig van de eigen aanpak van incidenten; ze maken te weinig gebruik van inzichten die ze zelf opdoen over de zaken die goed gaan en over de zwakke plekken.

De Arbeidsinspectie constateert dat veel incidenten plaatsvinden als het bedrijf of afzonderlijke installaties tijdelijk helemaal stilliggen voor groot onderhoud. De Arbeidsinspectie controleert daarom sinds vorig jaar vaker tijdens onderhoudstops. Verder informeert de Arbeidsinspectie de betrokken bedrijven en brancheorganisaties over de resultaten, zodat zij hun preventie kunnen verbeteren.

Bron: Rijksoverheid, week 42, 2011


Slecht milieubeleid door 'onkunde en onwil'
Uitgegeven op: 18-09-2011
Het milieubeleid van gemeenten levert weinig op en is in sommige gevallen nadelig. Dat komt voor een deel door onkunde, maar ook door de onwil om het ondernemers en inwoners moeilijk te maken. Gemeenten mogen sinds de jaren negentig zelf milieubeleid maken en uitvoeren. Ze zouden het milieu meer kunnen verbeteren dan het rijk. Hierdoor hebben gemeenten meer ruimte gekregen om hun eigen milieudoelen op te stellen.


Als de rijksoverheid een ambitieuzer milieubeleid wil, moet het gemeenten veel meer ondersteunen en verplichten om hogere eisen na te streven. Veel gemeenten hebben simpelweg te weinig personeel en expertise.

Het rijk moet beginnen met heldere regels te maken zodat gemeenten die 'routinematig' kunnen uitvoeren. Vervolgens moeten gemeenten worden gestimuleerd om daadwerkelijk iets te doen.''Beloond worden voor verbetering van het milieu, op de vingers getikt als het achteruitgaat.''

Bron: MilieuFocus, week 42, 2011


Kansen voor MVO in de zorg
Uitgegeven op: 18-09-2011
Het NIGZ heeft samen met MVO-Nederland, het Milieuplatform in de Zorg en met ZonMw onderzoek gedaan naar de stand van zaken van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorgsector.


Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het om verbinden van duurzaamheid aan kwaliteit van leven voor werknemers en voor klanten (of patiënten). Het onderzoek heeft tal van goede voorbeelden bij elkaar gebracht van aanpakken bij instellingen en organisaties in de zorg en laat zien dat er kansen zijn om de zorg te verduurzamen.

Zorg(en) voor morgen biedt een routekaart voor iedereen die maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg wil stimuleren. Ook worden in de bijlagen praktische tools aangeboden en vindt u verwijzingen naar organisaties en websites voor verdere informatie. Voor de rapportage in PDF klikt u hier.

Bron: Duurzaam-Ondernemen, week 42, 2011


Nederland kan miljarden bezuinigen èn het milieu helpen
Uitgegeven op: 14-09-2011
Als de Nederlandse overheid inzet op het afschaffen van milieuschadelijke subsidies – in 2010 goed voor €5-10 miljard in de sectoren energie, verkeer en landbouw - kan ze flink bezuinigen èn zorgen voor een schoner milieu. Milieuschadelijke subsidies zijn subsidies of belastingvrijstellingen met een onbedoeld negatief effect op milieu en natuur.


Van milieuschadelijke subsidies gaat een verkeerd prijssignaal uit: milieuvervuiling wordt niet bestraft, maar beloond. Vanuit dit besef pleiten diverse organisaties voor het afschaffen van deze subsidies.

Het afschaffen van milieuschadelijke subsidies kan weliswaar bijdragen aan bezuinigingen en de druk op het milieu verminderen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. De subsidie dient immers een bepaald doel en afschaffing betekent een verlies voor de ontvangers. Om de juiste afweging te kunnen maken heeft het Rijk een overzicht nodig van alle consequenties van de afschaffing van milieuschadelijke subsidies.

Bron: MilieuFocus, week 41, 2011


Samenstellen Veiligheidsinformatieblad
Uitgegeven op: 08-09-2011
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft een nieuw richtsnoer gepubliceerd voor het opstellen van Veiligheidsinformatiebladen.


Dit richtsnoer verschaft informatie over onder andere zaken om rekening mee te houden bij het samenstellen van een Veiligheidsblad. Ook geeft het advies over wie het Veiligheidsblad zou moeten samenstellenen welke competenties de auteur moet hebben.

Om het richtsnoer in PDF te downloaden klikt u hier.

Bron: Chemiezone, week 40, 2011


Chemische bedrijven informeren werknemers onvoldoende over risico's
Uitgegeven op: 08-09-2011
Bedrijven die met chemische stoffen werken weten dat zij verplicht zijn om hun werknemers te informeren over de risico's en schadelijkheid van chemische stoffen. Toch worden nog niet alle regels even goed nageleefd. Dat blijkt uit controles door de Arbeidsinspectie.


Ondanks de Europees vastgelegde werkgeversverlichtingen heeft de Arbeidsinspectie nog veel overtredingen geconstateerd toen zij vorig jaar 34 bedrijven controleerde. Bij 28 bedrijven werden de regels niet nageleefd. Zo werden te weinig maatregelen genomen om blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen. Verder kregen werknemers te weinig voorlichting over de gezondheidsrisico's van de gevaarlijke stoffen waarmee ze werkten. Ook werden overtredingen vastgesteld rond de veiligheidsinformatiebladen . Deze waren bijvoorbeeld niet altijd in het Nederlands opgesteld.

De Arbeidsinspectie zal de komende jaren blijven controleren op de naleving van de regels voor chemische stoffen, samen met de VROM-inspectie en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. Zie factsheet: PDF.

Bron: AgentschapNL, week 40, 2011


Nieuwe regelgeving verenigt belangen milieu en bodemenergie
Uitgegeven op: 08-09-2011
De wet- en regelgeving op het gebied van bodemenergiesystemen (WKO en bodemwarmtewisselaars) wordt aangepast en is naar verwachting in 2012 van kracht. De nieuwe regelgeving creëert helderheid in hoe je met WKO-systemen aan de slag kunt gaan én brengt de belangen van milieu en duurzame energie samen.


Een integraal beleid waarbij het toepassen van bodemenergiesystemen meer ruimte krijgt en niet meer 'bijna automatisch' botst met regelgeving op het gebied van bodembescherming en -sanering. Die soms tegengestelde belangen maakten het voorheen niet eenvoudig om een vergunning aan te vragen voor warmte- koudeopslag. Daarnaast was er sprake van lange procedures

Het SWKO richtte zich onder meer op het ontwerp van het nieuwe wettelijke kader en daarvan zijn de resultaten inmiddels tastbaar: het ontwerpbesluit (AMvB) bodemenergie van mei 2011 en de Kamerbrief 'Bodemenergiesystemen' van augustus 2011. Het nieuwe wettelijke kader brengt de belangen van milieu en duurzame energie samen.

Bron: InfoMil, week 40, 2011


Helft bodemdossiers is niet op orde
Uitgegeven op: 08-09-2011
Ruim 50% van de Nederlandse bodemdossiers is niet op orde, zo blijkt uit onderzoek van de VROM-inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. De diensten onderzochten 210 dossiers van 21 bureaus die zich met bodem- en/of wateronderzoek bezighouden.


Na onderzoek van de VROM-inspectie en de inspectie Verkeer en Waterstaat blijkt dat ruim 50% van de Nederlandse bodemdossiers niet op orde is.

Er ontbreken gegevens over monsternemingen en zijn peilbuizen onvolledig. Ook wordt historisch onderzoek niet goed geregistreerd. Bij slechts twee van de negen onderzochte waterbodemonderzoeken troffen de onderzoekers dit aan. In de landbodemdossiers waren de historische onderzoeken 'veelal summier'. Bij zes bedrijven noemen de onderzoekers het registratiegedrag 'zorgwekkend'. Hier werden meer dan 20 'kritische' overtredingen aangetroffen. De bedrijven krijgen een tweede kans, maar als er niets verandert volgen er boetes.

Bron: CoBouw, week 40, 2011


Herziene uitgave PGS 15
Uitgegeven op: 08-09-2011
De PGS15 is een richtlijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen die in 2005 de CPR 15 richtlijn heeft vervangen. Sinds het uitkomen van de PGS15-richtlijn in 2005 zijn er een aantal fouten gepubliceerd.


In 2010 is er een herziene uitgave van de PGS15 in concept gepubliceerd. Hierin zijn alle fouten verwerkt en er zijn nog diverse (wettelijke) wijzigingen doorgevoerd, waaronder de lay-out. De PGS15 sluit nu beter aan op de gewijzigde regelgeving zoals het activiteitenbesluit en het vervallen van de wms. In het activiteitenbesluit wordt verwezen naar de PGS15, waardoor de PGS in veel gevallen wetgeving is geworden.

Voor de conceptversie in PDF klikt u hier.

Bron: NEN, week 40, 2011


Richtlijn OESO aangescherpt
Uitgegeven op: 23-09-2011
Nederlandse bedrijven die internationaal opereren krijgen er een verantwoordelijkheid bij: die voor hun toeleverende keten. 'Leer uw keten kennen en wend uw invloed aan om misstanden te voorkomen of te verhelpen', luidt nu het advies.


Het wordt steeds belangrijker om te werken aan transparantie en een goede samenwerking met stakeholders. Tot voor kort waren de OESO-richtlijnen vooral van toepassing op bedrijven met in het buitenland. Dat is nu aangepast. Ook bedrijven met alleen vestigingen in Nederland worden verantwoordelijk gesteld voor het naleven van de OESO-richtlijnen, binnen hun gehele inkoop- en productieketen. Zo wil de OESO bereiken dat mensenrechten niet langer worden geschonden, de arbeidsomstandigheden en het milieu verbeteren, corruptie wordt tegengegaan en tijdig hierover wordt gerapporteerd naar stakeholders van het bedrijf.

NGO's die misstanden aan de kaak stellen, krijgen met de herziene OESO-richtslijnen een extra instrument in handen. Zij mogen nu alle bedrijven die de richtlijn niet naleven melden bij het Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP). Het NCP treedt in dat geval op als onafhankelijke bemiddelaar bij het oplossen van het probleem.

Bron: MVO Nederland, week 38, 2011


Norm voor visuele ergonomie herzien
Uitgegeven op: 23-09-2011
De Nederlandse norm NEN 3087 voor visuele ergonomie is herzien en gepubliceerd. Deze norm beschrijft visuele aspecten die vrijwel in elke situatie en taakuitvoering toepasbaar zijn. NEN 3087 'Ergonomie – Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen' is dan ook zeer breed toepasbaar. De norm kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de werkplekinrichting in kantoren en fabrieken.


De norm is een herziening op de versie uit 1997. De herziening was nodig om overlapping met de Europese norm NEN-EN 12464-1:2011 'Licht en verlichting – Werkplekverlichting – Deel 1: Werkplekken binnen' te elimineren. Daarnaast geeft de nieuwe norm een aanvulling op, onder andere, aspecten als kleur en contrastverhoudingen, zien en waarnemen.
NEN 3087 bevat achtergrondinformatie over het menselijke visuele systeem, dus van ogen, receptoren, geleiders en hersenen. De norm is bedoeld voor veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbo-adviseurs en –coördinaten, facilitair managers, inkopers, ergonomen, interieurarchitecten, licht- en grafisch ontwerpers.

Bron: NEN, week 38, 2011


APP voor berekenen tilgewicht
Uitgegeven op: 23-09-2011
Met de gratis versie van de MMH Calculator Free kan het maximaal toelaatbare gewicht in tiltaken volgens de NIOSH-methode worden berekend.


Deze methode wordt internationaal erkend en wordt ook door de Nederlandse Arbeidsinspectie gehanteerd. Het is de bedoeling dat de app binnenkort uitgebreid wordt met andere functies. Deze app werkt zowel op een iPhone als een iPad. Voor de app klikt u hier.

Bron: Arbo-online, week 38, 2011


Informatie over lucht in Activiteitenbesluit uitgebreid
Uitgegeven op: 23-09-2011
Aan de pagina's over lucht in het Activiteitenbesluit is een pagina toegevoegd die per type inrichting (A, B of C) aangeeft welke direct werkende regelgeving er naast het Activiteitenbesluit kan gelden voor het aspect lucht. Daarnaast is er informatie toegevoegd over de voorschriften voor luchtkwaliteit en over specifiek overgangsrecht met betrekking tot lucht.


Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: Info-Mil, week 38, 2011


Totaalbeurs voor milieu
Uitgegeven op: 23-09-2011
Van 4 tot en met 6 oktober 2011 zal in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch opnieuw de nationale beurs Milieu worden gehouden. De eerste editie was direct al goed voor praktisch vijfduizend bezoekers en 142 exposanten.


Milieu 2011 biedt informatie en besparende technieken, handig gegroepeerd op thema-pleinen. Belangrijke thema’s zijn afvalbehandeling en recycling, luchtkwaliteitsverbetering, (afval)waterbehandeling, bodemonderzoek, -sanering en –energie, geluidshinderbestrijding, externe veiligheid en veilig werken, duurzaam inkopen en duurzame mobiliteit.

Bron: People Planet Profit, week 38, 2011


83 procent afval recyclen in 2015
Uitgegeven op: 07-09-2011
In Nederland wordt 80 procent van het afval van huishoudens en bedrijven hergebruikt, maar dat kan beter. Atsma wil dat in 2015 83 procent van het afval wordt gerecycled. Het streefpercentage moet leiden tot 1,5 tot 2 miljoen ton minder verbrandingsafval en 250.000 ton minder afval op de stortplaats. Door meer te recyclen en minder te storten hoeven steeds schaarser wordende primaire grondstoffen minder aangesproken te worden.


Om het recyclingpercentage te verhogen wil de staatssecretaris innovatie en kennisuitwisseling stimuleren. Ook gaat hij de lijst met materialen die verboden zijn om te storten uitbreiden met 14 afvalstoffen. In de strijd tegen minder afval staat afvalpreventie voorop. Zo stoppen supermarkten eind 2011 ook al met het verstrekken van gratis plastic tasjes bij de kassa. De autoriteiten zullen streng controleren op illegale uitvoer van afval naar bijvoorbeeld Afrika.

Bron: Nu, week 36, 2011


Wijziging Vuurwerkbesluit toch uitgesteld
Uitgegeven op: 07-09-2011
De wijzigingen van het Vuurwerkbesluit 1 oktober 2011 zouden in werking treden. Het blijkt nu dat de wijziging dit jaar niet wordt doorgevoerd.


Reden hiervoor is dat in de adviesronde zowel de Raad van State als de Europese Commissie essentiële opmerkingen over de wijzigingen hebben geplaatst. Het is nog niet duidelijk of geanticipeerd kan worden op de komende wijziging van het verhogen van de grens voor vergunningplicht van 1.000 naar 10.000 kg consumentenvuurwerk. Zodra dit helder is, wordt u hierover geïnformeerd.

Bron: Veiligheid, week 36, 2011


Handreiking Risicobeoordeling PGS 15
Uitgegeven op: 07-09-2011
De werkgroep PGS 15 van het programma Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven heeft een Handreiking Risicobeoordeling PGS 15 ontwikkeld. Deze handreiking is bedoeld als instrument voor Brzo-, en ARIE inspecteurs om op een uniforme, verantwoorde en inzichtelijke wijze een beeld te krijgen van de risico's die samenhangen met het niet afgeven van een inspectiecertificaat voor een bestaande brandbeveiligingsinstallatie.Bron: Agentschap NL, week 36, 2011


Van 60 watt gloeilamp naar 2 watt LED
Uitgegeven op: 07-09-2011
De 60 watt gloeilamp is vanaf de eerste september in de ban. Precies een jaar geleden ondergingen de gloeilampen van 75 watt en meer al hetzelfde lot. Na 1 september 2012 zijn gloeilampen helemaal niet meer te koop. Gloeilampen vreten energie en zijn daarom nadelig voor het milieu. Ze zetten het grootste deel van de energie om in warmte in plaats van licht.


Het verbod van de gloeilampen slaat alleen op de lampen voor huishoudelijk gebruik. Lampen met een speciale toepassing, zoals voor de koelkast, kerstboom of naaimachine, blijven toegestaan. Overigens bestaan er al wel goede alternatieven, zoals LED verlichting met passende fitting. Gloeilampen zijn nu nog beperkt te koop. Uiteindelijk zullen de gloeilampen helemaal zijn vervangen door spaarlampen of led-lampen.

Bron: NEN, week 36, 2011


Aanvulling op NEN 1010
Uitgegeven op: 07-09-2011
In de laatst verschenen aanvulling op NEN 1010 is helaas een aantal foute verwijzingen geslopen. Deze zijn rechtgezet in het gratis te downloaden correctieblad gratis te downloaden correctieblad (pdf). Kopers van de aanvulling hebben dit correctieblad inmiddels toegezonden gekregen.


De correcties zijn ook verwerkt in de aanvulling, die nu aangeduid wordt als NEN 1010:2007+C1:2008/A1:2011+C1:2011 (nl).

Bron: NEN, week 36, 2011


Half miljard voor innoverend MKB
Uitgegeven op: 05-09-2011
Het kabinet steekt een half miljard in een innovatiefonds voor het MKB. Met het fonds kunnen MKB’ers innovatieve projecten financieren.


Meer durfkapitaal dankzij een innovatiefonds van 500 miljoen euro van het MKB. En extra fiscale steun voor meer onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven met kennisinstellingen. Het nieuwe innovatiefrond MKB+ moet er voor zorgen dat ondernemers makkelijker financiering kunnen vinden voor veelbelovende investeringen.

Bron: Pepper, week 36, 2011


Alle MVO-keurmerken op een rijtje
Uitgegeven op: 05-09-2011
Alle keurmerken en richtlijnen over MVO zijn tegenwoordig in één oogopslag te zien met de MVO-navigator.


Het overvloedige aanbod aan MVO maakt de keuzes en aanpak voor het MKB steeds lastiger. De verschillende sectoren kennen veel verschillende gedragscodes en programma’s op het gebied van MVO. Daarvoor is er nu de MVO-navigator, een voortzetting van en uitbreiding op de eerdere MVO-monitor. Per sector en thema kan de ondernemer kiezen welke codes of richtlijnen voor hem of haar het meeste gelden. Voor de navigator klikt u hier.

Bron: Pepper, week 36, 2011


Klanten MKB eisen duurzaam ondernemerschap
Uitgegeven op: 05-09-2011
Klanten stellen steeds meer eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat meldt meer dan de helft van de MKB-bedrijven in het EIM-onderzoek MVO-ambitieus voor de komende jaren.


Het middelbedrijf met 50-250 medewerkers toont zich actiever en ambitieuzer dan de kleine bedrijven met 2-10 werknemers. Van de ondervraagden waren 1663 MKB-bedrijven met tussen de 2 en 250 medewerkers. Van de deelnemende bedrijven zei 60% al te letten op duurzaamheid. Ongeveer een derde heeft er geen boodschap aan en slechts 3 procent stelt al volledig verantwoord te ondernemen.

Bron: Pepper, week 36, 2011


Nieuwe MTR-waarden vastgesteld voor 31 prioritaire stoffen
Uitgegeven op: 25-08-2011
De Stuurgroep Stoffen heeft in december 2010 voor 31 prioritaire stoffen het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en het Verwaarloosbaar Risico (VR, streefwaarde) vastgesteld. Deze MTR en VR-waarden zijn terug te vinden op de website van het RIVM .


Bij vergunninghouders en -verleners bestond onduidelijkheid over de status van de MTR-waarden van 31 prioritaire stoffen. Deze MTR-waarden waren in het verleden niet formeel vastgesteld door de Stuurgroep Stoffen en stonden om die reden niet op de website van het RIVM.

Bron: InfoMil, week 34, 2011


CO2-Prestatieladder wint ook buiten bouwwereld terrein
Uitgegeven op: 25-08-2011
De CO2-Prestatieladder is breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. Het is daarom niet alleen de bouwsector die gebruik maakt van de CO2-Prestatieladder, ook andere sectoren hanteren de ladder.


Zoals nu ook al schoonmaakbedrijven, bedrijven in de verfindustrie en bedrijven die in relatiegeschenken doen. Het zijn niet alleen grote bedrijven die gebruik maken van de ladder. Het zijn vooral bedrijven die voorop lopen als het om innovatief ondernemen gaat.
De CO2-Prestatieladder is een uitstekend voorbeeld van een win-win situatie die duurzaamheid kan creëren. Bedrijven worden zich steeds bewuster van hun CO2- uitstoot en de impact die ze daarmee hebben op hun omgeving. Bedrijven die hier goed mee omgaan, maken door deze CO2-Prestatieladder een betere kans op een gunning door de fictieve korting bij aanbestedingen die elk niveau met zich meebrengt.

Bron: MVO Nieuws, week 34, 2011


Een op tien dier- en plantsoorten sterft tegen 2100 uit
Uitgegeven op: 25-08-2011
Een op tien dier- en plantsoorten sterft tegen 2100 uit als de huidige klimaatwijziging aanhoudt.


De onderzoekers legden vroegere wetenschappelijke voorspellingen over de gevolgen van de klimaatverandering voor plant- en diersoorten naast de bekende Rode Lijst van de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN), de lijst van soorten die achteruitgaan en met uitsterven bedreigd zijn.

Bron: NEN, week 34, 2011


Normen op het gebied van HRM
Uitgegeven op: 25-08-2011
Er is een internationale (ISO) normcommissie opgericht die normen gaat ontwikkelen op het gebied van HRM. Deze normen gaan in de toekomst geven op enkele nu nog onbeantwoorde vragen. Denk hierbij aan; Wie is er eindverantwoordelijk voor HRM, wat zijn de taken en functiegebieden en wie is er eindverantwoordelijk voor HRM?


Waarom is HRM belangrijk? Mensen moeten hun kennis en competities blijven ontwikkelen, zo behouden ze ook hun passie voor het werk. De nieuwe normen moeten een verdiepingsslag op het bestaande beleid worden, waarom talentontwikkeling, gezondheid en veiligheid al belangrijke onderdelen zijn. Uiteindelijk wordt er gestreefd naar de optimale inzet en productiviteit van de beroepsbevolking.

Bron: NEN, week 34, 2011


Nieuwe internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 25-08-2011 Sinds 1 juli is de nieuwe internationale regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR/RID/ADN) verplicht geworden. Daarom kunt u nu gratis de whitepaper aanvragen. Per deel en per hoofdstuk worden de belangrijkste wijzigingen opgesomd. Vraag de gratis whitepaper hier aan.


Bron: Gevaarlijkelading, week 34, 2011


Voortgang prioritaire stoffenbeleid in Nederland
Uitgegeven op: 25-08-2011
Prioritaire stoffen worden door de overheid met voorrang aangepakt omdat zij zeer gevaarlijk zijn. De voortgang ervan is in een brief beschreven. De brief verwijst naar de systematiek voor het aanwijzen van prioritaire stoffen. Deze is gebaseerd op de gevaareigenschappen van stoffen, de zogeheten intrinsieke stofeigenschappen. Prioritaire stoffen zijn stoffen met de volgende eigenschappen:


1. Bewezen kankerverwekkend (carcinogeen), mutageen of reprotoxisch stoffen (CMR) of
2. Bewezen persistent, bioaccumulerend én toxische stoffen (PBT) of zeer persistent én zeer bioaccumulerende stoffen (zPzB) of,
3. Stoffen met vergelijkbare ernstige eigenschappen

De komende periode gaat een werkgroep aan de slag met de praktische uitwerking van het beleid. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, vergunningverlening, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, RIVM en Kenniscentrum InfoMil.

Bron: InfoMil, week 34, 2011


ISO 26000 en zelfverklaring in motie Tweede Kamer
Uitgegeven op: 25-08-2011
Op 27 juni is een motie ingediend om de Public Private Partnerships (PPPs) te koppelen aan de OESO Richtlijnen en ISO 26000, inclusief de Zelfverklaring (NPR 9026). PPP is een samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven.


Op vrijdag 1 juli is deze motie door de Tweede Kamer aangenomen. Dit betekent dat de regering bij zowel bestaande als bij nieuwe PPP's de toepassingen in het kader van ontwikkelingssamenwerking van de hernieuwde OESO-richtlijnen verplicht stelt. Bovendien geeft ze aan dat de toepassing van ISO 26000 en een zelfverklaring (NPR 9026) een geschikt middel is om aan deze verplichting te voldoen.
Uit deze motie komt naar voren dat de Tweede Kamer de OESO-richtlijnen als normatief kader ziet en ISO 26000 en de zelfverklaring hiervoor als een geschikt hulpmiddel ziet om hieraan te kunnen voldoen.
Alle informatie over ISO 26000, de zelfverklaring, praktijkgids of cursus 'MVO in de praktijk volgens ISO 26000' staat één overzicht op www.nen.nl/iso26000.

Bron: NEN, week 34, 2011


Diploma 'Deskundig Asbest Acceptant'
Uitgegeven op: 25-07-2011
Met ingang van 1 januari 2012 is het verplicht dat er op iedere locatie waar asbest houdend afval kan worden aangeboden, minimaal een medewerker aanwezig is die over een DAA-Diploma beschikt.


Tijdens een training Deskundig Asbest Acceptant leert de deelnemer hoe bij de acceptatie van bouw- en sloopafval asbest verdachte materialen herkennen. Ook leert hij wat hij vervolgens met het asbesthoudend afval moet doen. Voor het volgen van deze training dient de deelnemer te beschikken over een basiskennis asbestherkenning. Voor meer informatie over deze training klikt u hier.

Bron: Veiligheid, week 30, 2011


Meten containergas gebeurt vaak niet of slecht
Uitgegeven op: 25-07-2011
Uit het jaarverslag 2010 van de Arbeidsinspectie blijkt dat slechts 40 procent van de bedrijven die werken met containers waar giftige gassen in kunnen zitten, hun zaakjes op orde hebben.


Het blijkt dat sommige bedrijven hun containers met opzet niet op gas laten meten, omdat ze dat te duur vinden. Waar het wel gebeurt, wordt er vanwege de kosten dikwijls onvoldoende tijd voor genomen: de snelle ladingsstromen gaan voor op de arbeidsveiligheid. Ook wordt het meten verricht door gasmeters die in de regel maar een korte opleiding hebben gehad. Deze opleidingen worden aangeboden door leveranciers van gasmeetapparatuur die daarvoor niet bevoegd zijn. Dit is mogelijk omdat er nog geen norm voor de opleiding tot gasmeter bestaat.

Bron: Transport, week 30, 2011


Ontwerp NEN 1413 'Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen' gepubliceerd
Uitgegeven op: 25-07-2011
NEN heeft het Ontwerp NEN 1413 gepubliceerd en vraagt alle belanghebbenden om hier commentaar op te leveren.


Naast een weergave van veiligheidsvoorzieningen beschrijft NEN 1413 ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van tekeningen en schema's voor: - de aanvraag van de vergunningen (bouwvergunning en gebruiksvergunning) binnen de omgevingsvergunning; - technische installaties; - brandveiligheidinstallaties.

Momenteel wordt in het bouwbesluit nog naar NEN 1414 verwezen. In de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal worden verwezen naar NEN 1413. Het inzien van het normontwerp en het leveren van commentaar kunt u tot 19 september 2011 doen via www.normontwerpen.nen.nl.

Bron: NEN, week 30, 2011


Vervoer gevaarlijke stoffen gewijzigd
Uitgegeven op: 25-07-2011
De regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is constant in beweging. Elke 2 jaar worden er op Europees niveau wijzigingen doorgevoerd. Sinds vrijdag 1 juli is de overgangstermijn geëinidgt en gelden er nieuwe regels. Voor bedrijven die met deze regels te maken hebben kunnen deze ingrijpende gevolgen hebben.


Zo wordt bijvoorbeeld een aantal verantwoordelijkheden verder uitgewerkt. De kern hiervan is dat elke partij zijn verantwoordelijkheden moet kennen en nemen en dat een opvolgende partij (bijvoorbeeld een handelsonderneming) zich niet zomaar kan verschuilen achter een producent/leverancier.

Ook is het sinds 1 juli verplicht om aan te geven in het vervoersdocument dat de stof als milieugevaarlijk wordt beschouwd. Deze verplichting geldt voor alle stoffen en voorwerpen van de gevarenklasse1 tot en met 9 die als milieugevaarlijk worden beschouwd.

Regels omtrent opleidingen zijn ook aangescherpt. Het is nu verplicht dat het personeel opgeleid is alvorens zij verantwoordelijkheden en taken uitvoeren met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit was in de voorschriften van 2009 - 2011 nog niet het geval. In deze voorschriften was de tekst als volgt opgenomenl: 'De personen die werzaam zijn bij de betrokkenen overeenkomstig hoofdstuk 1.4 en wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke stoffen aan het verantwoordelijkheden en taken stelt.' Voor een overzicht van alle wijzigingen klikt u hier.

Bron: Logistiek, week 30, 2011


Norm voor eindcontrole na asbestverwijdering herzien
Uitgegeven op: 25-07-2011
NEN heeft normontwerp NEN 2990 'Eindcontrole na asbestverwijdering' gepubliceerd voor commentaar. Wanneer uit een ruimte asbest is verwijderd, moet deze gecontroleerd worden op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Deze norm gaat hier inhoudelijk op in. Dit normontwerp is een herziene versie van de oorspronkelijke norm uit 2005.


Door de herziening van de NEN 2990 is het nu een optimale afstemming tussen de meest recente wet- en regelgeving, certificatieschema's en overige normen op het gebied van asbest. De belangrijkste wijzigingen vloeien voort uit de herziening van het Arbo besluit in 2006. Het veiligheidsregime voor asbestverwijdering is van drie risicoklassen naar één gegaan.

Tenslotte wordt in deze herziene versie geanticipeerd op een mogelijke aanscherping van de asbest wet- en regelgeving naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad. Dit houdt vooral in een mogelijke toepassing van een meer gevoelige en selectieve meettechniek, gebaseerd op scanning elektronenmicroscopie. Op ontwerp NEN 2990 'Eindcontrole na asbestverwijdering' kan tot 1 augustus 2011 commentaar worden ingediend via www.normontwerpen.nen.nl.

Bron: NEN, week 30, 2011


Ontvang subsidie voor uw ICT-werknemers in opleiding
Uitgegeven op: 05-07-2011
Heeft u als werkgever een ICT-werknemer die leren en werken combineert volgens de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)? Dan kunt u nu een tegemoetkoming in de opleidingskosten aanvragen.


De regeling loopt tot 31 augustus 2012 en geldt ook voor reeds in dienst zijnde leerling-werknemers. Met terugwerkende kracht kan vanaf 2 februari 2011 subsidie worden aangevraagd.

In de bijgesloten flyer staan alle voorwaarden en feiten.

Bron: ECABO, week 27, 2011


Risicobeheer voor chauffeurs
Uitgegeven op: 05-07-2011
Mensen die in de transport sector werken lopen veel meer risico's dan bijvoorbeeld het krijgen van een botsing. Dit is een boodschap van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.


Chauffeurs werken meestal alleen. Ze krijgen wel eens te maken met serieuze risico's zoals glij-en valpartijen van voertuigen, gevaarlijke stoffen in hun lading, blootselling aan trillingen, diefstal en geweld. Naar aanleiding van deze ondervindingen heeft het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk een nieuwe website gelanceerd. Hierop vindt je tips (door chauffeurs en voor chauffeurs), problemen die kunnen voorkomen en een daarbij passende oplossing.
Voor de factsheet over Risicobeheer voor Chauffeurs klikt u hier.

Bron:Veiligheid, week 27, 2011


Brandrisico's bij bedrijven groot
Uitgegeven op: 05-07-2011
Bij meer dan de helft van de bedrijven met brandmeldinstallaties is het slecht gesteld met de apparatuur. Hierdoor ontstaat de kans dat de doormelding naar de brandweer, ontruimingsalarmeringen en de rookwarmte afvoer niet goed werken.


Dit blijkt uit een vorig jaar gehouden onderzoek. In totaal werden 648 gebouwen met 975 brandmeldinstallaties en 66.291 automatische brandmelders bekeken. Wel is er enige verbetering te zien in vergelijking met 2008. Voor alle installaties was vorig jaar 38 procent gecertificeerd, tegenover 24 procent 2 jaar geleden. Maar nog altijd de helft van de gebruikers voert het onderhoud niet uit.

Bron:Veiligheid, week 27, 2011


Vervuilde grond
Uitgegeven op: 05-07-2011
Bedrijven die werken met verontreinigde grond, nemen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers tegen de giftige stoffen en asbest te beschermen.


De arbeidsinspectie houdt van april meer inspecties: op saneringslocaties, bij baggerwerk, bij het leggen van kabels en leidingen en bij reconstructies van wegen. Inspecteurs letten er hierbij ook op of er bij het graafwerk goed wordt gestut zodat werknemers niet bedolven kunnen raken. Bij werk op en bij het water kijken de inspecteurs of er voldoende is gedaan om verdrinking te voorkomen.

Bron:Veiligheid, week 27, 2011


Vernieuwde ISO 19011, de norm voor auditen
Uitgegeven op: 05-07-2011
ISO 19011, de algemeen bekende norm voor kwaliteits- en milieuauditing, wordt herzien en in oktober 2011 gepubliceerd.


Een van de grootste inhoudelijke veranderingen is dat ISO 19011 nu van toepassing is op het auditen van alle managementsystemen. Dit mag een groot succes genoemd worden op de weg naar harmonisatie van normen voor ISO-managementsystemen.
Een andere ingrijpende verandering is dat er een nieuwe versie van ISO 17021 is gepubliceerd, de norm waar certificatieinstellingen zich aan moeten houden.
Bron:NEN, week 27, 2011


Introductie NEN 7131 norm voor managen veiligheid
Uitgegeven op: 16-06-2011
Met de NEN 7131 norm zijn bedrijven en instellingen in staat om maatregelen te treffen voor risico's die de bedrijfscontinuiteit in gevaar kunnen brengen.


NEN 7131 gaat uit van een kwaliteitscyclus (Plan-Do-Check Act), Het is een managementsysteem die in gaat op het voorkomen van incidenten, maar beheersing van de gevolgen van een eventueel incident, zodat de bedrijfscontinuiteit verzekerd blijft. De norm is Engelstalig.
Een try-out van deze training wordt 30 juni 2011 bij NEN in Delft gegeven van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie over deze training leest u in de flyer.

Bron:NEN, week 24, 2011


Aandachtspuntenlijst PGS 15
Uitgegeven op: 16-06-2011
De werkgroep PGS 15 van het programma Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven heeft een aandachtspuntenlijst PGS 15 ontwikkeld.


Deze aandachtspuntenlijst bij het toezicht op opslagbedrijven van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 bedrijven) heeft tot doel Brzo-, en ARIE toezichthouders een handreiking te bieden ten aanzien van brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.

Bron: InfoMil, week 24, 2011


Slim werken en slim reizen
Uitgegeven op: 08-06-2011
Wilt u graag weten hoe uw medewerkers slimmer kunnen reizen en werken? Dan kunt u hiervoor een Mobiliteitsvoucher aanvragen. U kunt ook advies krijgen bij de invoering van de maatregelen. Met slim reizen en slim werken kunt u o.a. reiskosten verminderen, productiviteit verhogen en parkeerproblematiek rond uw bedrijf verkleinen.


Er zijn dus twee verschillende vouchers. Met de kleine voucher kunt u een adviseur vragen voor u uit te zoeken hoe de mobiliteit in uw onderneming kan verbeteren. U betaalt de adviseur voor de scan met de kleine voucher. De scan geeft inzicht in welke voordelen er te behalen zijn en daarnaast welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
Kijk voor meer informatie en aanvragen van de vouchers hier. De Mobiliteitsvoucher kan door elke mkb'er met minimaal 25 en maximaal 250 medewerkers in loondienst worden aangevraagd.

Bron: Twente Mobiel, week 23, 2011


NEN 3840 hoogspanning nu ook verschenen
Uitgegeven op: 08-06-2011
Na het verschijnen van NEN 3140 voor laagspanning, is nu de norm voor de bedrijfsvoering van hoogspanning - installaties NEN 3840 gepubliceerd. Net als NEN 3140 verscheen ook de eerste versie van NEN 3840 in 1998. NEN 3840:2011 omvat tevens NEN-EN 50110-1:2005 'Operation of electrical installations' en NEN-EN 50110-2:2010 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Deel 2: Nationale bijlagen'.


Het doel van de publicaties NEN 3840, NEN 3140, NEN-EN 50110-1:2005 en NEN-EN 50110-2:2010 is om voor Nederland de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties te geven. Bedrijfsvoering van elektrische installaties heeft zowel te maken met het gebruik van elektrische installaties tijdens het werk, als het werken aan of nabij installaties vanwege onderhoud, reparaties, uitbreidingen en sloop. Zowel bij het gebruik van als bij het werken aan elektrische installaties is er een risico.

Bron: NEN, week 23, 2011


Start haalbaarheidstoets grenswaarde hard houtstof
Uitgegeven op: 08-06-2011
Hard houtstof is een genotoxische carcinogeen zonder veilige drempelwaarde. Sinds de invoering van het nieuwe grenswaardeletsel per 1 januari 2007 geldt hier een wettelijke grenswaarde van 2 milligram/m3 inhaleerbare fractie met een tijdgewogen gemiddelde over 8 uur voor. De te toetsen grenswaarde voor hardhoutstof is 0,06 mg/m3, overeenkomend met het niveau van het streefrisico, zoals door de gezondheidsraad afgeleid in zijn rapport van 18 juli 2000.


Als u hiermee te maken heeft vraagt de subcommissie u aan te geven, als de invoering van de voorgestelde waarde uit oogpunt van technische haalbaarheid de branche voor grote problemen stelt. Ze willen graag weten welk blootstellingniveau wel realiseerbaar is of dit zal zijn en op welke termijn. U dient uw standpunt te onderbouwen met meetresultaten of reële schattingen van blootstellingen. De subcommissie heeft twee documenten ontwikkeld voor de toetsing van de haalbaarheid van de grenswaardenvoor genotoxische carcinogene stoffen; het bedrijvenformulier en de rapportageopzet. Deze documenten kunt u als uitgangspunt voor uw rapportage van de resultaten van de haalbaarheidstoets te gebruiken.
Bron: Twente Mobiel, week 23, 2011


Richtlijn Industriële Emissies
Uitgegeven op: 31-05-2011
De Richtlijn Industriële Emissies (RIE, of Industrial Emissions Directive, IED) is op 6 januari 2011 in werking getreden.


De 'Richtlijn Industriële Emissies' (RIE) integreert de IPPC-Richtlijn en richtlijnen voor grote stookinstallaties, afvalverbranding, oplosmiddelen en de titaniumdioxide-industrie tot een richtlijn. De Richtlijn Industriële Emissies moet binnen 2 jaar in nationale worden omgezet (7 april 2013). Voor Nederland betekent dat een aanpassing van Wabo, Wm, BOR, MOR en Activiteitenbesluit.
Aan de pagina's over de Richtlijn Industriële Emissies is een kader toegevoegd met belangrijke data, waaronder die voor implementatie in nationale regelgeving, voor de intrekking van de IPPC-richtlijn en voor het van kracht worden van het hoofdstuk voor stookinstallaties.

Bron: InfoMil, week 22, 2011


Elektrische auto binnen 30 min opgeladen
Uitgegeven op: 31-05-2011
Automobilisten kunnen overal bij snellaadstations terecht om binnen een half uur de accu van de elektrische auto op te laden.


Met de nieuwe technologie duurt het nog maar 15 tot 30 minuten om een accu van een elektrische auto op te laden, in plaats van zes tot tien uur bij een standaard laadstation.
Inmiddels wordt ook geprobeer om in Frankrijk, Duitsland en Engeland een vergelijkbaar systeem van de grond te krijge. Dit met als doel het elektrisch vervoer gemakkelijker en zo internationaal mogelijk te maken.

Bron: DuurzaamNieuwse, week 22, 2011


Werknemers onvoldoende beschermd tegen vervuilde grond
Uitgegeven op: 17-05-2011
Bedrijven die werken in verontreinigde grond, nemen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen giftige stoffen en asbest.


Dit is naar voren gekomen uit steekproeven van de Arbeidsinspectie in 2010. Bij 53 van de 61 inspecties waren zaken niet in orde; 22 keer werd het werk stilgelegd, waarvan 11 keer met een boete. Met het oog op deze resultaten houdt de Arbeidsinspectie vanaf 1 april meer controles. Daarbij letten de inspecteurs ook op de risico's om te verdrinken of bedolven te raken. Ieder jaar vallen hierdoor een of meer doden.

Bron: Arbozone, week 20, 2011


Risico's rook brand vaak onderschat
Uitgegeven op: 17-05-2011
Na onderzoek is gebleken dat de risico's van blootstelling aan brandrook vaak worden onderschat. Er is een onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van het inademen van rook.


Na een brand in een chemische opslagplaats in Drachten werden een aantal gevallen geconstateerd van Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS), een vorm van astma veroorzaakt door irriterende stoffen. Greven vond zes jaar later nog steeds gezondheidseffecten bij deze mensen. Bij grote branden moet daarom zowel in de preventie als nazorg rekening gehouden worden met risico's voor de gezondheid.

Bron: Arbozone, week 20, 2011


Controle gegaste containers
Uitgegeven op: 17-05-2011
Veel bedrijven gaan nog niet goed om met containers waarin giftig gas kan zitten. Ze beschermen hun personeel niet voldoende tegen het inademen van gevaarlijke stoffen bij het openen van containers.


De Arbeidsinspectie blijft controles uitvoeren met onder meer de VROM-Inspectie. Vorig jaar werden in de Rotterdamse haven ongeveer duizend containers gecontroleerd. Containers worden voor transport vaak gevuld met gas voor de houdbaarheid van producten en om insecten te bestrijden.

Bron: GevaarlijkeLading, week 20, 2011


BBT moet binnen 4 jaar zijn geimplementeerd
Uitgegeven op: 12-05-2011
BBT-conclusies is een belangrijk begrip in de Richtlijn Industriële Emissies. Vergunningen van IPPC-(of gpbv-)bedrijven moeten binnen vier jaar na de bekendmaking van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van de beteffende IPPC-installatie worden aangepast aan die BBT-conclusies. BBT staat voor Beste Beschikbare Technieken (in het Engels: BAT). Een wijziging in de Richtlijn Industriële Emissies ten opzichte van de IPPC-richtlijn is het gebruik van BBT-conclusies.


Dat betekent dat u bij het opstellen van een omgevingsvergunning voor het aspect milieu voor een IPPC-inrichting de BBT-conclusies moet toepassen en dat u alleen van deze BBT-conclusies kunt afwijken als u dit voldoende motiveert. Nederland zal aan de Europese Commissie moeten rapporteren wanneer een vergunning verleend wordt in afwijking van de BBT-conclusies.
Vanaf de datum van bekendmaking door de Europese Comissie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie krijgen het bedrijf en het bevoegd gezag vier jaar de tijd om de vergunnig en het bedrijf indien nodig aan te passen aan deze nieuwe BBT-conclusies. Naar verwachting worden eind 2011 de BBT-conclusies voor de eerste twee sectoren vastgesteld.

Bron: VROM, week 19, 2011


Wijzigingen Bees A, Bva en Bems
Uitgegeven op: 12-05-2011
Op 18 maart 2011 is het wijzigingsbesluit van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties A, het Besluit verbranden afvalstoffen en het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties uitgebracht. Het betreft een reparatie en daarom verandert er in de praktijk weinig.


Nederland heeft als gevolg van de Europese verordening de Raad voor Accreditatie officieel aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Er verandert in de praktijk niets, alle emissiemetingen worden immers al uitgevoerd door geaccrediteerde meetinstanties.

Bron: NEN, week 19, 2011


Nieuwe normen in ontwikkeling rondom beeldveiligheid
Uitgegeven op: 12-05-2011
In 2010 is de nieuwe internationale werkgroep ‘Image Safety’ opgericht (ISO/TC 159/SC 4/WG 12). Deze werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van normen rondom de veiligheid van beelden op displays of beeldschermen.


Aanleiding voor de vorming van de internationale werkgroep 'Image Safety' was de onrust die ontstond na een TV-uitzending met Pokemon figuren, waarna 685 kinderen in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij 560 van hen werd een epileptische aanval geconstateerd. Voor 76% van deze 560 gevallen was nooit eerder epilepsie vastgesteld. De werkgroep heeft inmiddels een eerste concept klaar van de norm ISO 9241-391 'Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction for photosensitive seizures'.

Bron: NEN, week 19, 2011


Nieuwe normen in ontwikkeling rondom beeldveiligheid
Uitgegeven op: 12-05-2011
In 2010 is de nieuwe internationale werkgroep ‘Image Safety’ opgericht (ISO/TC 159/SC 4/WG 12). Deze werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van normen rondom de veiligheid van beelden op displays of beeldschermen.


Aanleiding voor de vorming van de internationale werkgroep 'Image Safety' was de onrust die ontstond na een TV-uitzending met Pokemon figuren, waarna 685 kinderen in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij 560 van hen werd een epileptische aanval geconstateerd. Voor 76% van deze 560 gevallen was nooit eerder epilepsie vastgesteld. De werkgroep heeft inmiddels een eerste concept klaar van de norm ISO 9241-391 'Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction for photosensitive seizures'.

Bron: VROM, week 19, 2011


Kloof tussen denken en doen
Uitgegeven op: 03-05-2011
Terwijl het veiligheidsbewustzijn toeneemt, is daar het gedrag minder van te zien. Dit blijkt na een onderzoek dat gedaan is naar de perceptie van de veiligheidscultuur. Dit is gedaan onder de bezoekers van het congress industriele Veiligheid 2011.


Bezoekers kregen een uitnodiging om online deel te nemen aan de test. De opzet van het onderzoek is gelijk aan vorig jaar. In 2011 scoren vooral de competenties 'bewustzijn' (84%) en 'attitude' (65%) hoog, maar gedrag scoort met 30% minder dan in 2010 (32%). Onveilig gedrag komt bijna zonder uitzondering voort uit een positieve intentie. Het levert snelheid, status, gemak, aanzien en aandacht op.

Bron: Veiligheid, week 18, 2011


Actualisering beleidsnotitie vervoermanagement
Uitgegeven op: 03-05-2011
De beleidsnotitie "Vervoermanagement / Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting" beschrijft de wijze van toepassing van de Wet milieubeheer op het gebied van verkeer en vervoer.


Naar aanleiding van de komst van de Wabo op 1 oktober en de opvolging van de Taskforce Mobiliteitsmanagament op 15 maart 2011 wordt de beleidsnotitie nu geactualiseerd.
Voor de beleidsnotitie klikt u hier.

Bron: Kenniscentrum, week 18, 2011


Start subsidie voor groene bedrijfsauto's
Uitgegeven op: 03-05-2011
Het subsidieprogramma dat op 1 juli van start gaat heeft als doel het stimuleren van schone brandstoffen en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Het subsidieprogramma proeftuinen duurzame mobiliteit: rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen loopt van 1 juli tot en met 30 december 2011.


De subsidie moet vooraf aangevraagd worden, dit kan vanaf 1 juli. De auto's moeten in de fabriek of direct bij aflevering geschikt worden gemaakt voor het gebruik van genoemde schone brandstoffen. Door gebruik van de alternatieve brandstoffen wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is dit natuurlijk beter voor het milieu.
Veel bedrijven zien echter nog af van de aankoop van een auto die rijdt op biogas of een hogere blend biobrandstof omdat de voordelen en gebruiksmogelijkheden nog onvoldoende duidelijk zijn. Het subsidieprogramma, dat wordt uitgevoerd door Agentschap NL, moet dit veranderen

Bron: AgentschapNL, week 18, 2011


Stimulering duurzame energie van start
Uitgegeven op: 28-04-2011
De nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie gaat 1 juli 2011 van start. Voor de regeling is dit jaar 1,5 miljard euro beschikbaar. De extra duurzame energie die daardoor kan worden opgewekt, staat gelijk aan het stroomverbruik van 400 duizend huishoudens. Olie, gas en kolen raken ooit op, daarom wordt het opwekken van duurzame energie juist gestimuleerd.


Dit wil hij opnemen in het Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) en met terugwerkende kracht laten gelden.
De nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is gericht op bedrijven, niet op particulieren. De regeling wordt stapsgewijs opengesteld. Voor elke vorm van duurzame energie geldt een maximumbijdrage per opgewekte kilowattuur. Bij elke volgende stap wordt deze bijdrage verhoogd. De actuele elektriciteitsprijs wordt steeds van de bijdrage afgetrokken.
Bedrijven die innovatieve projecten willen uitvoeren met relatief dure vormen van energie, zoals getijde-energie, grote zonne-installaties, elektriciteit uit geothermie en wind op zee krijgen toegang tot de vrije categorie. Projecten in deze categorie kunnen aanspraak maken op een hogere maximumbijdrage per kilowattuur. De haalbaarheid van de projecten weegt bij de nieuwe regeling mee. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten aanvragers over de benodigde vergunningen beschikken, een goede inschatting hebben gemaakt van de kosten, en de financiering hebben geregeld.

Bron: InfoMil, week 17, 2011


Staatssecretaris geeft duidelijkheid over keuring olietanks
Uitgegeven op: 28-04-2011
Staatssecretaris Atsma van milieu heeft aangekondigd dat hij de overgangstermijn voor de sanering van tanks voor diesel gaat verlengen tot 1 januari 2015.


Dit wil hij opnemen in het Besluit houdende wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (agrarische activiteiten) en met terugwerkende kracht laten gelden.

Bron: InfoMil, week 17, 2011


Publicatie Milieuthermometer GGZ- en zorginstellingen
Uitgegeven op: 28-04-2011
Het certificatieschema Milieuthermometer GGZ- en zorginstellingen is vastgesteld per 1 april 2011. Het schema is gekoppelt aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur.


Het gouden niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur. Hiermee krijgen de directie en milieucoördinatoren van GGZ- en zorginstellingen de beschikking over een handzaam instrument om de milieuprestatie en milieuzorg structureel te verbeteren. Ook kun je dit door middel van dit schema goed aantoonbaar maken voor personeelsleden, cliënten en bezoekers. Het certificatieschema is voor een jaar vastgesteld, daarna zal het worden samengevoegd met het eerder gepubliceerde schema voor de Milieuthermometer voor ziekenhuisinstellingen en universitaire medische centra.

Bron: EVD, week 17, 2011


EU-landen: zes chemische stoffen geleidelijk verboden
Uitgegeven op: 28-04-2011
De Europese Commissie heeft op 17 februari 2011 via verordening 143/2011 bekendgemaakt dat zes stoffen nu officieel op de lijst van autorisatieplichtige stoffen (bijlage XIV van REACH) zijn geplaatst. Let op: de correcte data voor uiterste aanvraagdatum en verbodsdatum zijn gepubliceerd in de rectificatie van 18 februari 2011.


Voor elk van de zes stoffen is een verbodsdatum bepaald. Dat betekent dat vanaf dat moment het toepassen van een stof zonder autorisatie van de Commissie verboden is, tenzij voor de uiterste aanvraagdatum een autorisatieverzoek is ingediend. Het gaat om de stoffen Muskusxyleen, MDA, HBCDD, DEHP, BBP en DBP.

De criteria is een breed scala aan onderwerpen waarop in GGZ- en zorginstellingen milieuwinst te behalen valt, zoals energie- en waterbesparende maatregelen, afvalpreventie en gevaarlijke stoffen. Er zijn verplichte en optionele criteria.


Bron: SMK, week 17, 2011


Nieuw normontwerp voor brandwerendheid staalconstructies
Uitgegeven op: 28-04-2011
NEN 3140 is na ruim 12 jaar vernieuwd; eenduidiger en beter leesbaar. Het gebruik van NEN 3140 stimuleert het veilig werken aan en met laagspanningsinstallaties. Alle belangrijke bepalingen uit NEN-EN 50110 die voor de veiligheid van belang zijn, zijn in de nieuwe NEN 3140:2011 verwerkt. SPE 3140:1998 komt hiermee te vervallen.


De ervaringen in de Nederlandse praktijk zijn verwerkt in een beter leesbare norm, die duidelijker is in de keuzes die moeten worden gemaakt bij de inrichting van een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering.

Speciaal voor deze norm er een website website geopend, hier vindt u meer informatie, cursussen en een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de editie uit 1998.

Bron: NEN, week 17, 2011


Nieuw normontwerp voor brandwerendheid staalconstructies
Uitgegeven op: 14-04-2011
De nieuwe norm NEN 7878 'Beproevingsmethoden om de bijdrage van passieve en reactieve bescherming aan de brandwerendheid van staalconstructies te bepalen' is gepubliceerd.


Deze norm is van belang voor de verf- en coatingindustrie, de ontwerpers van staalconstructies en voor de Bouw- en woningtoezichten. Vanwege de overgang naar de Eurocodes heeft NEN op 31 maart 2010 NEN 6072 'Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Staalconstructies' ingetrokken. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit 2012 wordt deze ingetrokken norm NEN 6072 ook niet meer aangewezen in de bouwregelgeving. Inmiddels komen achtereenvolgens de Europese normen uit de NEN-EN 13381-serie beschikbaar. Die Europese normen gelden ook voor Nederland.

Bron: NEN, week 15, 2011


Belangstelling voor duurzaam ondernemen groeit
Uitgegeven op: 14-04-2011
De belangstelling voor duurzaam ondernemen groeit. En zeker niet alleen bij MVO-koplopers. Het motto is dan ook: ga tijdig aan de slag.


Hierbij is het van belang om zoveel mogelijk gebruik te maken van natuurlijke momenten, zoals het afsluiten van een nieuw contract, bij inkoop, bij een verhuizing of bij productontwikkeling. Veel bedrijven vragen zich af of ze wel een MVO-adviseur nodig hebben. Het is gebleken dat dit voor veel bedrijven een goede steun in de rug is. Het maakt meer bewust en zet het nodige bij bedrijven op gang. Voor velen is het een stapje om later verder te gaan op eigen kracht.

Bron: DuurzaamOndernemen, week 15, 2011


Nu ook kleinschalige renovatie met MIA\Vamil
Uitgegeven op: 07-04-2011
De fiscale voordelen voor investeringen in gebouwen zijn in 2011 verhoogd ten opzichte van 2010. Met ingang van januari 2011 komt niet alleen een nieuwbouw/grootschalig gerenoveerd utiliteitsgebouw met een BREEAM-NL certificaat in aanmerking, maar ook een kleinschalige gerenoveerd utiliteitsgebouw met een BREEAM-NL certificaat.


Ook andere milieu-investeringen zoals een vegetatiedak of gevelbegroeiingssysteem, een installatie voor het gebruik van regenwater, milieuvriendelijke verlichting, emissiearme verwarmingsketels, waterbesparende toiletten en infiltratiesystemen komen los in aanmerking voor de regeling.

Bron: Milieu, week 14, 2011


Bijeenkomst Duurzaam verpakken last minute
Uitgegeven op: 07-04-2011
Ditmaat ging het over last minute verpakken op een duurzame manier. Denk hierbij aan plastic tassen bij de supermarkt, een koffiebeker om mee te nemen of een frietbakje. In deze bijeenkomst werd naar voren gebracht dat de omvang van de zwerfvuilproblematiek toeneemt en last minute verpakkingen een flink deel hiervan uitmaakt.


De aanwezigen discussieerden daarna heel open over de ontwikkelingen die zij zagen in de markt en op duurzaamheidsgebied. Steeds weer blijkt dat het maken van een afweging tussen materialen lastig is. Een echte LCA kost veel tijd en geld en blijft discutabel vanwege de aannames. Sommige bedrijven ontwikkelen dan maar eigen vuistregels, maar dat is soms ook te kort door de bocht. Eigen systeem leidt dan weer tot eigen logo's waar consumenten niet op zitten te wachten. Toch zag men wel dat er vraag naar is, zo bijvoorbeeld al bij festivals.

Bron: Milieu, week 14, 2011


Elektrische taxi's rijden in Utrecht
Uitgegeven op: 07-04-2011
Vanaf deze week is het in Utrecht mogelijk om een elektrische taxi te bestellen. Een ritje in de zogeheten Greencar kost evenveel als in een reguliere taxi. Echter zit er wel een voordeel aan deze 'groene' rit, de wagen heeft minder CO2 uitstoot dan een normale taxi rit.


Het idee is dat er in Nederland 15.000 tot 20.000 elektrische taxi's komen te rijden. Negen van de projecten omtrent elektrisch rijden zijn gesubsidieerd door het ministerie van economische zaken. Andere projecten richten zich op elektrisch vuilnis ophalen en boodschappen bezorgen.

Daarnaast worden er 15 technologieprojecten uitgevoerd. Er wordt hier vooral onderzoek gedaan naar de praktische kanten van elektrisch rijden. Zo is er bijvoorbeeld de vraag of de netstroom thuis een oplaadpaal kan faciliteren. Het Nederlandse wagenpark bestaat uit 7,5 miljoen auto's. Ze rijden jaarlijks rond de 100 miljard kilometer en veroorzaken 17% van de totale emissie van CO2.

Bron: ProfNews, week 14, 2011


Nog te weinig sectoren met eigen arboregels
Uitgegeven op: 30-03-2011
Gebleken is dat nog te weinig sectoren zelf regels hebben opgesteld om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Meer dan de helft van de werknemers die in die sector werkt zijn 'hen eigen regels' om de werkomgeving veilig te maken van toepassing. Sinds de invoering van de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet per 2007 kunnen werkgevers en vakbonden in een arbocatalogus meer zelf bepalen hoe er veilig wordt gewerkt in een sector.


Staatssecretaris De Krom is van mening dat in de eerste plaats werkgevers en vakbonden ervoor moeten zorgen dat in meer sectoren afspraken worden gemaakt over veilige arbeidsomstandigheden. Hij geeft aan dat de overheid de afgelopen vier jaar 16 miljoen euro heeft geinvesteerd in de arbocatalogi. Hij vindt het echter belangrijk dat er blijvend werk van de arbocatalogi wordt gemaakt. Hij is van mening dat de sociale partners nu aan zet zijn en dat die snel met een concreet voorstel moeten komen, waarin staat hoe zij de arbocatalogi gaan oppakken. Pas daarna zal De Krom aangeven of hij bereid is hieraan steun te geven. Momenteel zijn er nog arbocatalogi in de maak en staatssecretaris De Krom wil dat die er ook komen.

Bron: InfoMil, week 13, 2011


MKB-Vouchers Mobiliteitsmanagement
Uitgegeven op: 30-03-2011
Minister Schultz van Haegen heeft het voornemen om de MKB-Voucherregeling Mobiliteitsmanagement te verlengen van juli 2011 tot eind 2012.


Het subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers geeft MKB ondernemers met minimaal 25 en maximaal 250 werknemers de mogelijkheid om gratis advies op maat te krijgen van een adviseur. De regeling is vanaf 1 juli 2010 van kracht. Voor meer info klikt u hier.

Bron: Profnews, week 13, 2011


71 risicovolle bedrijven niet veilig genoeg
Uitgegeven op: 24-02-2011
Ten minste 71 bedrijven vergelijkbaar met Chemie-Pack, zijn niet veilig genoeg. Dit is geconstateerd op basis van een onderzoek door de VROM-Inspectie.


De inspectie onderzocht 416 risicovolle bedrijven op vijf van acht belangrijkste elementen die te maken hebben met veiligheid. Hieruit kwam naar voren dat 71 bedrijven op een of meer punten 'slecht' scoren. Van 29 bedrijven is geen informatie beschikbaar, dus het cijfer kan nog hoger uitvallen. Van de 71 bedrijven scoren er 25 'slecht' op twee of meer van de vijf onderzochte punten, zoals de planning voor noodsituaties, de identificatie van gevaren en de beoordeling van risico's. Vooral deze 25 bedrijven worden onderworpen aan nader onderzoek door de VROM-Inspectie.

Het onderzoek wijst ook uit dat gemeenten toezeggingen uit 2010 niet hebben nageleefd over het op orde brengen van vergunningen en handhaving bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Dat is in 73 van 196 situaties het geval. Vorig jaar startte de VROM-Inspectie al juridische procedures tegen twaalf gemeenten. Waar nodig gebeurt dit ook bij de 73 andere gevallen.

Bron: DuurzaamOndernemen, week 12, 2011


Kamer wil risico's chemische bedrijven weten
Uitgegeven op: 24-02-2011
De Tweede Kamer wil dat snel duidelijk wordt op welke locaties met chemische bedrijven er een brand als in Moerdijk zou kunnen ontstaan. Ook moet in die inventarisatie worden meegenomen of de crisisplannen en handhaving voor die terreinen op orde is.


Een voorstel hiertoe van GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren is dinsdag aangenomen door de Kamer. Tijdens het Kamerdebat over de brand bij Chemie-Pack vroeg Van Tongeren afgelopen donderdag om een onderzoek van de veiligheidseisen bij chemische bedrijven die in dezelfde categorie zitten als Chemie-Pack. Ze deed dat omdat volgens de VROM-inspectie 58 procent van de bedrijven niet voldoet aan de brandveiligheidseisen. Een 'quick-scan' moet duidelijk maken of de situatie is verbeterd sinds die rapportage van september 2010.

Bron: MilieuNieuws, week 12, 2011


Tweede voortgangsrapportage Internationaal MVO
Uitgegeven op: 24-02-2011
De SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) heeft haar tweede voortgangsrapportage uitgebracht. Deze tweede voortgangsrapportage schetst de stand van zaken, de ontplooide activiteiten en geeft verdieping van de basisfilosofie.


Op basis van de bevindingen is er geconstateerd dat er vele initiatieven op het gebied van IMVO ontwikkeld worden in relevante ondernemingen, bedrijfstakken en schappen. Zo kennen verschillende sectoren duurzaamheidakkoorden, geven diverse branches blijk van verduurzaming van hun processen en zijn meerdere productschappen concrete projecten gestart.

Onderzoek naar duurzaam inkoopbeleid Onderdeel van de voortgangsrapportage is een onderzoek naar duurzaam inkoopbeleid. Duurzaam inkopen dekt maar een deel van de IMVO-activiteiten maar geeft naar mening van de SER-commissie wel een goede indicatie. Bedrijven in de sectoren non-food en groothandel zijn bevraagd over hun inkoopbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat er meer gebeurt dan bedrijven rapporteren. De aandacht voor duurzaam inkopen blijkt toe te nemen naarmate bedrijven meer niet-westerse toeleveranciers hebben. Toch is er nog volop ruimte voor verbetering: * Het aantal ondernemingen met beleid voor duurzaam inkopen kan verder omhoog. * Voorlichting over en hulp bij ontwikkeling van beleid voor duurzaam inkopen kan beter. Er is veel behoefte aan meer informatie over duurzaam inkopen. * De sociale dimensie van duurzaamheid verdient meer aandacht: veel (kleinere) bedrijven zijn onbekend met fundamentele arbeidsnormen van de ILO en de OESO-richtlijnen. * De kloof tussen daadwerkelijk beleid en rapportage moet verder worden verkleind.

Bron: DuurzaamOndernemen, week 12, 2011


Tijdperk ''Mensen'' is aangebroken
Uitgegeven op: 16-02-2011
Door menselijk toedoen is onze planeet zo sterk en onomkeerbaar veranderd, dat we een nieuw geologisch tijdvak zijn ingegaan. Niet langer leven we in het Holoceen, maar in het Antropoceen: het Tijdperk Mens.


De overgang van het ene geologische tijdvak naar het andere gaat altijd samen met rampspoed, zoals klimaatverandering, een sterke stijging of daling van de zeespiegel en massasterfte. Hier is de mens zelf schuldig aan. Sins het begin van de industrialisatie is de hoeveelheid CO2 gigantisch toegenomen.

In de academische wereld hoopt men dat met de term Antrocopoceen de wereld wakker wakker schudt.

Bron: MilieuFocus, week 11, 2011


Duurzame kracht gemeenten onderbenut
Uitgegeven op: 16-02-2011
Steeds meer gemeenten willen maximaal duurzaam inkopen. En ze beschikken ook over de inkoopkracht om dat voor elkaar te krijgen.


Toch is het de kunst om met duurzaam inkopen vandaag iets anders te doen dan gisteren. En daar is dus ook een andere aanpak voor nodig. De huidige aanpak leidt nog te vaak tot een traditionele marktbenadering. Het aanwezige potentieel aan duurzaamheid wordt daarmee onderbenut. Door kennis kun je alle aspecten van duurzaam ondernemen benutten. Het vraagt om vroegtijdige verkenning van de kansen en formulering van concrete ambities met de bijpassende do's en don'ts. Pas dan wordt duurzaam inkopen maximaal duurzaam inkopen.

Bron: MilieuFocus, week 11, 2011


CO2-reductie wordt gemakkelijker met de CO2-prestatieladder
Uitgegeven op: 16-02-2011
Vandaag werd de CO2-prestatieladder overgedragen, zodat allerlei bedrijven uit verschillende sectoren hier gebruik van kunnen maken. Met de prestatieladder worden bedrijven bij aanbestedingen gestimuleerd hun eigen CO2-productie te kennen en te verminderen.


De CO2-ladder werkt duurzaam ondernemen in de hand doordat bij aanbestedingen het gunningvoordeel dat de inschrijver krijgt, groter wordt naarmate de inschrijver hoger op de prestatieladder staat. Steeds meer bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid en geven een concrete invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. De CO2 ladder kan hierbij een goede hulp zijn. Het is een flexibel instrument en bedrijven kunnen zelf bepalen hoe hoog zij de lat leggen.

De ladder zorgt er voor dat milieudoelstellingen standaard onderdeel gaan uitmaken van de bedrijfsvoering. Men is ervan overtuigt dat de ladder zal voor alle betrokkenen een investering zijn die zichzelf terugverdient.

Bron: MilieuFocus, week 11, 2011


Categorieën van activiteiten in bijlage 1 RIE ten opzichte van bijlage 1 IPPC-richtlijn
Uitgegeven op: 09-02-2011
Op 6 januari 2011 is de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) in werking getreden. De RIE is een samenvoeging van zeven Europese richtlijnen: IPPC, Grote Stookinstallaties, Afvalverbranding, Oplosmiddelen en drie over de Titaandioxide industrie.


De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn te implementeren in wet- en regelgeving. Wilt u meer weten over de RIE en een overzicht met een vergelijking tussen activiteiten die nu onder de IPPC richtlijn vallen en activiteiten die op basis van bijlage 1 van de RIE onder de richtlijn vallen, dan klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 10, 2011


Milieuprestatie-eis komt toch in nieuw Bouwbesluit
Uitgegeven op: 09-02-2011
Het berekenen van de milieuprestatie zal niet uit het wetsvoorstel voor het nieuwe Bouwbesluit verdwijnen. Dit is bekend geworden op een symposium van de Stichting Bouwkwaliteit.


Het zou eerst niet doorgaan omdat het werd omdat het lastenverzwaring voor het bedrijfsleven zou betekenen. Het was de vraag of het kabinet dit wel wilde. Om milieuprestaties te meten heeft de ARBO en Milieudienst (AMD) van de RUG de Milieu Prestatie Indicatoren (MPI’s) ontwikkeld. Via deze MPI’s kunnen milieuprestaties van gebouwen, faculteiten of zelfs universiteiten en bedrijven onderling vergeleken worden. De MPI’s van de RUG worden al geruime tijd bijgehouden.

Bron: VROMTotaal, week 10, 2011


Wijziging van het Besluit milieueffectrapportage
Uitgegeven op: 03-03-2011
Op 28 februari is het Besluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering milieueffectrapportage) gepubliceerd. Dit besluit treedt in werking per 1 april a.s.


In dit nieuwsbericht vindt u een overzicht van de wijzigingen. Het wijzigingsbesluit is ook van invloed op inrichtingen die onder de werking van het Activiteitenbesluit vallen. Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: Chemie, week 09, 2011


Achteraf scheiden van afval rendabeler
Uitgegeven op: 03-03-2011
Het achteraf scheiden van plastic afval in een zogenoemde nascheidingscentrale levert meer milieuwinst op dan wanneer mensen zelf het kunststofafval scheiden van hun huisvuil.


Het blijkt dat de nascheidingsmachine gemiddeld per jaar per huishouden 40 kilo kunstof scheidt. Mensen die hun afval zelf scheiden, komen jaarlijks niet verder dan 5 tot 10 kilo. Gemiddeld moet 15 kilo plastic afval worden gescheiden om aan de milieudoelstellingen te voldoen.

Bron: MilieuFocus, week 09, 2011


Normen voor asbest in het milieu niet gewijzigd
Uitgegeven op: 03-03-2011
De interventiewaarde en restconcentratienorm voor asbest in (water)bodem, grond, baggerspecie en puin(granulaat) blijven gehandhaafd op 100 mg/kg ds gewogen asbest. De asbestnormen in bodem (en lucht) waren en blijven gebaseerd op een verwaarloosbaar risico.


Asbest is nog gevaarlijker dan gedacht, heeft de Gezondheidsraad geconstateerd. Daarom wil het kabinet op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) onderzoeken hoe nog meer asbest op een verantwoorde wijze uit de leefomgeving kan worden verwijderd. Tegelijkertijd moeten gemeenten, burgers en bedrijven worden gestimuleerd de regels voor asbestverwijdering beter na te leven.

Bron: AgentschapNL, week 09, 2011


'LAT Risicobeheersing Bedrijven' volgt LAT BRZO en VT Chemie op
Uitgegeven op: 24-02-2011
Het programma 'Landelijke Aanpak Toezicht (LAT) Risicobeheersing Bedrijven' is op 26 januari 2011 officieel van start gegaan. De LAT gaat het toezicht verbeteren op alle grote risicobedrijven in Nederland en bouwt verder op de successen van voorgangers VT Chemie en LAT BRZO.


Zo zal het toezicht efficiënter en effectiever worden door onder andere systeemgericht toezicht, een gezamenlijk opleidingstraject voor toezichthouders en een online inspectiedatabase. De komende maanden wordt de nieuwe regionale en landelijke organisatiestructuur opgezet. Wat gaat er gebeuren en wat merkt u daarvan als bedrijf of toezichthouder? Vraag het ons gerust.

Bron: Chemie, week 09, 2011


Lokale energie-opwekking gehinderd door rijksoverheid
Uitgegeven op: 24-02-2011
Omdat de rijksoverheid vasthoudt aan oude systemen blijft lokale opwekking van duurzame energie in Nederland achter in vergelijking met andere landen. In een extra bijeenkomst van het PlattelandsParlement op 31 januari riepen deelnemers en de aanwezige kamerleden Paulus Jansen (SP), Liesbeth van Tongeren (GL) en Stientje van Veldhoven (D66) op om het Duitse systeem te volgen.


In het Duitse systeem krijgt een investeerder in duurzame energie een vaste prijs voor geleverde stroom. Door vele wisselingen in het Nederlandse systeem hebben investeerders geen zekerheid. In Nederland is het beleid in de afgelopen jaren geregeld gewijzigd, waardoor investeerders geen zekerheid hebben. Ook krijgt een leverancier van duurzame energie minder geld voor de energie die hij levert dan hij betaald voor de energie die hij afneemt, dit door de belastingheffing. Om duurzame energie op het platteland echt tot ontwikkeling te brengen zal de rijksoverheid dit soort nadelige regelingen moeten opheffen.

Er kwam in de bijeenkomst naar voren dat er zeerzeker veel animo is voor duurzaam ondernemen. Dit zal echter alleen toenemen als de overheid het toegankelijker maakt. De overheid wordt uitgedaagd hier een aantrekkelijk speelveld voor te creëren. Dat kan fiscaal geregeld worden, zonder grote subsidiepotten. Deze benadering sluit nauw aan bij het regeringsbeleid dat veel verwacht van burgerparticipatie.

Bron: MilieuFocus week 08, 2011


EP wil betere aanpak elektrisch en elektronisch afval
Uitgegeven op: 24-02-2011
Het EP wil strengere regels voor de omgang met het groeiende volume afgedankte elektrische en elektronische apparaten in de EU en overbodige bureaucratie voor ondernemingen beperken. In ontwerpwetgeving schuiven de Parlementsleden nieuwe doelstellingen naar voren voor de inzameling, recycling en het hergebruik van afval.


Volgens het Parlement moeten de lidstaten vanaf 2016 85% van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inzamelen. Het stelt ook een doel voor 2012 voor: de lidstaten moeten 4 kg elektrisch of elektronisch afval per inwoner inzamelen (zoals de huidige regels nu al bepalen) of, als ze in 2010 een groter gewicht hebben ingezameld, moeten ze zorgen voor inzameling van minimaal dat gewicht.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: MilieuFocus, week 08, 2011


Nieuwe versie luchtwasserdocument
Uitgegeven op: 24-02-2011
Vanaf februari 2011 is een nieuwe versie van het informatiedocument luchtwassystemen veehouderij beschikbaar.


Deze versie is geupdate naar aanleiding van de laatste technische inzichten in alle soorten luchtwassers voor de veehouderij. Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 08, 2011


Europees initiatief voor duurzaam papier
Uitgegeven op: 24-02-2011
Papierleveranciers en inkopers bij de overheid opgelet: Er is een nieuw Europees work-item voor de duurzaamheid van papier van archieven. In Nederland moet papier dat bedoeld is voor duurzame opslag voldoen aan NEN 2728. Dat staat in de Archiefregeling. De wettelijke norm geldt voor al het overheidspapier dat later archief kan worden. Daarmee speelt de norm een belangrijke rol bij het behoud van cultureel erfgoed.


In de toelichting op de Archiefregeling wordt specifiek genoemd dat de NEN-EN-ISO geen wettelijk alternatief is voor de NEN 2728. Dit komt doordat de NEN 2728 op gespannen voet lijkt te staan met de NEN-EN-ISO 9706. De internationale norm gaat grotendeels over hetzelfde onderwerp gaat maar zonder de aanvullende verouderingsproef. Daardoor is de kwaliteit van het papier volgens de internationale norm niet geborgd. Op korte termijn wordt dit euvel gerepareerd door NEN 2728 voor internationale belangstellenden specifiek toe te spitsen op archieven. Op de wat langere termijn is vanuit Nederland een voorstel ingediend om op Europees niveau te komen tot een norm die ook buiten Nederland de duurzaamheid van archiefpapier borgt.

Dat voorstel is eind januari aanvaard in een nieuw work-item. Het project zal naar verwachting in april 2011 van start gaan.

Bron: NEN, week 08, 2011


Aardgas minder schoon dan gedacht
Uitgegeven op: 10-02-2011
Aardgas wordt doorgaans als de meest milieuvriendelijke van de fossiele brandstoffen gezien, maar uit een nieuwe analyse van het Amerikaanse milieuagentschap EPA blijkt dat het verschil met andere brandstoffen minder groot is dan gedacht.


De sector wijst er graag op dat aardgas ongeveer 50 procent schoner is dan steenkool, maar die stelling wordt onderuit gehaald door het Amerikaanse milieuagentschap. Tot nog toe was immers enkel rekening gehouden met de uitstoot van gasverbranding aan de schoorsteen, en niet met de uitstoot van de hele productieketen van aardgas. Als die hele uitstoot wordt meegerekend, blijkt aardgas weliswaar nog steeds schoner, maar eerder zo'n 25 procent of zelfs minder.

De productie van aardgas draagt onder meer bij tot de klimaatverandering door het affakkelen bij de gasbron en door lekken in de pijpleidingen. Daarbij komt vooral methaan vrij, een van de meest krachtige broeikasgassen, waarvan de impact zelfs nog niet volledig bekend is. De uitstoot van methaan bij gasbronnen alleen al is volgens de EPA goed voor 20 procent van de wereldwijde methaanuitstoot, en is qua klimaatimpact wereldwijd te vergelijken met 35 miljoen personenwagens.

Bron: MVO, week 06, 2011


Gevaarlijke bedrijven pas in actie na dwangsom
Uitgegeven op: 10-02-2011
Er is nog altijd veel mis bij de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De bedrijven doen vaak pas iets aan de tekortkomingen als er gedreigd wordt met een boete. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS bij alle provincies, naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.


In Nederland zijn 246 bedrijven waarbij het risico bestaat op zo'n zwaar ongeval en zijn verplicht een Veiligheidsrapport te maken. De provincies hebben de laatste vijf jaar in totaal 269 waarschuwingen hebben afgegeven. In 189 gevallen ging dat gepaard met de dreiging van een dwangsom, een boete. Veertien keer is de dwangsom daadwerkelijk opgelegd, omdat de tekortkoming niet binnen de gestelde termijn verholpen was. Een dwangsom wordt meestal per overtreding opgelegd met een vastgesteld maximum. De hoogste dwangsom die aan ons werd gemeld was 50.000 euro per maand met een maximum van 500.000 euro. Het ging hierbij om gevaarlijke opslag van brandbare stoffen. Andere overtredingen gaan over bijvoorbeeld een slecht elektrisch systeem, de blusinstallatie, gebrekkig onderhoud of onveilige opslag van goederen.

Bron: MilieuFocus, week 06, 2011


Naleving vervoer gevaarlijke stoffen bij gladheid
Uitgegeven op: 10-02-2011
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft in de laatste twee weken van december 2010 tijdens extra controles op het vervoer van gevaarlijke stoffen geconstateerd dat transportondernemingen redelijk hebben geanticipeerd op de winterse weersomstandigheden. Bij gladheid of minder dan 50 meter zicht is het verboden om gevaarlijke stoffen te vervoeren over de weg.


De inspecteurs van de IVW hebben zeven keer een voertuig stilgezet. Daarbij gaven de chauffeurs al vrijwillig aan dat zij niet verder zouden rijden. Zij bleven wachten op de parkeerplaatsen of bij tankstations totdat het wegdek weer veilig was. De IVW heeft vijf tijdelijke ontheffingen verleend aan bedrijven die door omstandigheden door wilden blijven rijden met gevaarlijke stoffen. Het betrof hier bijvoorbeeld vervoerders met medicinale gassen voor ziekenhuizen.

Bron: Gevaarlijke lading, week 06, 2011


Vereenvoudiging regels
Uitgegeven op: 01-02-2011
Begin 2011 trekken Besluit bodemkwaliteit (Bbk), Activiteitenbesluit (Barim) en de vernieuwde Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) één lijn op het gebied.


Dit op het gebied van bodembeschermende voorzieningen voor opslag van grond, bagger en bouwstoffen. Hiermee is het eenvoudiger geworden voor bedrijven.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: SenterNovem, week 05, 2011


Geen meetbare energie doelen
Uitgegeven op: 01-02-2011
Verhagen wil geen tussenstappen voor de energiedoelen die hij voor 2020 hanteerd. Het Kabinet wil in 2020 14% daarzame energie. Het is afhankelijk van de daadwerkelijke invulling in 2020 hoeveel MW opgesteld duurzaam vermogen en hoeveel duurzame elektriciteitsproductie moet worden nagestreefd.


Het kabinet hanteerd geen tussendoelstellingen voor afzonderlijke jaren. Wel komt er een evaluatie in 2014. Het stellen van een subdoel voor energiebesparing kan vleiden tot inefficiëntie waardoor de maatschappij per saldo meer betaalt voor hetzelfde eindresultaat. De gevraagde tussendoelen voor de komende vijf jaar kan de Kamer daarom helemaal wel vergeten.

Bron: DuurzaamNieuws, week 05, 2011


Publicatie herzien certificatieschema
Uitgegeven op: 01-02-2011
Op 1 februari 2011 wordt het herziene certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten gepubliceerd. De criteria hiervoor werden na de hoorzitting van 20 december 2010 bekendgemaakt.


Het certificatieschema is geldig tot 1 februari 2013. Voor de bestaande certificaathouders geldt geen overgangstermijn. Zowel nieuwe als bestaande certificaathouders moeten per 1 februari 2011 aan de eisen uit versie AP&V.2-BVP.8, MK.1 voldoen.

Het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten bevat criteria voor enkelvoudige- en/of samengestelde bewerkte en verwerkte producten op basis van ingrediënten die Milieukeur en/of biologisch/EKO gecertificeerd zijn. Het certificatieschema is onderverdeeld in basiseisen en keuzemaatregelen voor de thema's milieuzorgsysteem, verpakkingen en afval. Aanvullende eisen zijn opgenomen voor visproducten, varkensvleesproducten, slachterijen, bewerkte groenten en bier.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: SMK, week 05, 2011


Commissie komt met voorstel
Uitgegeven op: 01-02-2011
De Europese Commissie heeft eind december 2010 een voorstel gepubliceerd voor een nieuwe Seveso-richtlijn.


In het voorstel is de Seveso-richtlijn aangepast aan de gewijzigde EU-wetgeving voor chemische stoffen en zijn enkele andere bepalingen verduidelijkt en geactualiseerd. De nieuwe richtlijn zal waarschijnlijk op 1 juni 2015 in werking treden.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 05, 2011


Energiebesparing en ICT
Uitgegeven op: 01-02-2011
Vanaf nu wordt via Energiebesparing en Winst meer aandacht besteed aan energie-efficiëntieverbetering in relatie tot ICT.


Het energiegebruik in de ICT verdient veel meer aandacht en kan op z'n minst veel energie-efficiënter worden ingezet. Dit geldt zowel voor de ICT-apparatuur in een datacenter van een gebouw als voor de ICT-apparatuur op de werkplek.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 05, 2011


Arboregels voor werkgevers versoepeld
Uitgegeven op: 26-01-2011
Door een vereenvoudiging in de Arbeidsomstandighedenwet zijn er voor kleine werkgevers voortaan minder administratieve lasten en lagere kosten. Op jaarbasis scheelt dit werkgevers circa 80 miljoen euro.


Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E brengen werkgevers de risico's voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart. In het wetsvoorstel is ook geregeld dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden dat zij de RI&E van hun bedrijf kunnen inzien. Dit vergroot de betrokkenheid van werknemers bij het beleid van het bedrijf. Verder zal de Arbeidsinspectie bij reguliere controles aandacht hebben voor de risico-inventarisatie en -evaluatie van bedrijven.

Bron: Arbo, week 04, 2011


Kolen- en kerncentrales kunnen dicht
Uitgegeven op: 26-01-2011
Ouderwetse kern- en kolencentrales zijn overbodig als we kiezen voor een slimmer elektriciteitsnet. De logge energiecentrales uit het verleden passen niet bij de onvermijdelijke verduurzaming van de Europese energievoorziening in de 21e eeuw. We produceren in Europa op sommige momenten zoveel stroom dat het elektriciteitsnet het niet aan kan. Stroom van zowel kolen- en kerncentrales, maar ook van windturbines.


Europa heeft richtlijnen opgesteld waarin schoon 'voorrang' krijgt. Maar in plaats daarvan worden de windparken afgeschakeld, omdat kolen- en kerncentrales dat niet kunnen. Dat moet natuurlijk andersom! Het blijkt dat kern- en kolencentrales niet flexibel genoeg zijn om te reageren op het variabele aanbod van wind- en zonnestroom. Naarmate het gebruik van groene energie stijgt, wordt dit probleem alleen maar groter. Flexibele gascentrales kunnen daar wel op reageren en zijn ook schoner. Daarmee is gas een goede 'back up'. Wanneer we nu kiezen voor dit slimmere elektriciteitsnet, maken we in 2050 alleen nog maar gebruik van groene stroom; 24 uur per dag, 7 dagen per week, het hele jaar door. Een moderner stroomnet maakt 100 procent schone energie niet alleen technisch haalbaar, maar ook economisch.

Tegenover meer investeringen in een slimmer Europees net, staan lagere productiekosten, omdat wind en zon gratis zijn en blijven. Daarnaast zal onze energierekening maar slechts 1 procent stijgen.

Bron: MilieuFocus, week 04, 2011


Ontwerp NPR 9026 'Zelfverklaring'
Uitgegeven op: 26-01-2011
NPR 9026 'Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000' wordt ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het opstellen van een zogenoemde zelfverklaring dat de principes en richtlijnen in NEN-ISO 26000 worden toegepast.


Hiermee kan een organisatie op vrijwillige basis verantwoording afleggen over de wijze waarop zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, hoe daarbij NEN-ISO 26000 wordt toegepast en wat daarvan de resultaten zijn.

Er is een toenemende behoefte bij organisaties om kenbaar te maken dat zij NEN-ISO 26000 toepassen. Daarom heeft de normcommissie 'Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties' zich georiënteerd op mogelijkheden om als organisatie te kunnen communiceren dat de principes en richtlijnen in NEN-ISO 26000 volledig en serieus worden toegepast.

Tot 1 mei 2011 kunnen externe belanghebbenden digitaal commentaar geven op ontwerp NPR 9026 'Handleiding voor zelfverklaring ISO 26000' via www.normontwerpen.nen.nl.

Bron: VROM, week 04, 2011


32% recycling kunststofafval in 2009 gehaald
Uitgegeven op: 26-01-2011
Volgens staatssecretaris Atsma is de recyclingdoelstelling van 32% in 2009 gerealiseerd.


Vergeleken met 2008 steeg de gescheiden inzameling van dit materiaal van 8 kiloton naar 23,7 kiloton. Het hergebruik steeg van 6 kiloton in 2008, naar 16,4 kiloton in 2009.

Bron: MilieuFocus, week 04, 2011


Nederland recordhouder bestrijdingsmiddelen
Uitgegeven op: 19-01-2011
Nederland is recordhouder bestrijdingsmiddelen. Er worden in Nederland veel meer bestrijdingsmiddelen gebruikt dan in andere landen. Nederland is samen met Japan en België recordhouder per hectare wat ze aan bestrijdingsmiddelen gebruiken.


De teelt van bloemen heeft zich de afgelopen jaren sterk uitgebreid, ook buiten de traditionele Bollenstreek. In Drenthe bijvoorbeeld bedraagt de lelieteelt meer dan 700 hectare. En nergens wordt zoveel gif gebruikt als bij de lelies. De bloembol kan ook niet zonder bestrijdingsmiddelen. De hele samenleving wil graag een mooie bos bloemen en daarvoor zijn veel bestrijdingsmiddelen nodig.

Bron: VROM, week 03, 2011


Nieuwe aanvulling NPR 5310
Uitgegeven op: 19-01-2011
Eind 2010 is de nieuwe versie van de NPR 510 verschenen. Deze praktijkrichtlijn voor elektrische installaties, zoals die worden samengesteld in Nederland, is een onmisbaar handvat naast het installeren volgens NEN 1010.


Het gaat hierbij om de NPR 5310:2007 plus Aflevering 2. De belangrijkste wijzigingen in de NPR 5310 zitten hem in gewijzigde delen en vervallen bladen. De volgende delen en bladen zijn gewijzigd of nieuw:
* de Inleiding is gewijzigd
* deel 2 is gewijzigd - hierin gaat het om nieuwe of gewijzigde normen waarnaar in de bladen wordt verwezen
* deel 3 is gewijzigd - het numerieke overzicht van de NPR-bladen
* deel 4 is gewijzigd - de relatie tussen NEN 1010 en de NPR-bladen
* de NPR-bladen 0, 6, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 29, 30 en 47 zijn gewijzigd
* NPR-blad 12 'Verloop van leidingen in badkamerwanden' is vervallen
* NPR-blad 57 'Aansluiten van een micro-wkk in woningen' is nieuw.
Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: NEN, week 03, 2011


Duurzame bedrijven positief over 2010
Uitgegeven op: 19-01-2011
Tijdens het Nieuwjaarsevent hebben de ruim vijfhonderd aanwezige vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid positieve geluiden laten horen over in 2010 behaalde resultaten met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook zijn ze optimistisch gestemd over 2011.


Bedrijven die al wat langer aan de slag zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen melden dat zij in 2010 gemiddeld beter hebben gepresteerd dan hun branchegenoten. Die signalen komen uit alle sectoren. Nederlandse bedrijven zijn duidelijk bezig met een versnelling op het gebied van MVO en duurzaamheid. Verschillende branches hadden in 2010 een zwaar jaar. Bedrijven die werken aan het verduurzamen van hun producten en processen, rapporteren dat duurzaamheid hen in deze moeilijke tijden heeft geholpen om marktaandeel te winnen.

Bron: DuurzaamOndernemen, week 03, 2011


Subsidie veiligheid kleine bedrijven
Uitgegeven op: 19-01-2011
De overheid steunt kleine bedrijven bij het verbeteren van de veiligheid. Daarvoor hebben ministers Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Opstelten van Veiligheid en Justitie op 13 januari tien miljoen euro beschikbaar gesteld.


Ondernemers kunnen vanaf 1 februari tot en met 1 december subsidie aanvragen voor de scan bij Agentschap NL worden ingediend. Aanvragen voor de subsidie voor de maatregelen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2011 tot en met 1 juni 2012.

Bron: AgentschapNL, week 03, 2011


Subsidieregeling laatste keer verlengd
Uitgegeven op: 13-01-2011
De subsidieregeling Roetfilters Mobiele Werktuigen (SRMW) is bedoeld om bestaande mobiele werktuigen die worden uitgerust met een roetfilter financieel te ondersteunen.


Eigenaren of houders van mobiele werktuigen die een roetfilter op een bestaand voertuig laten plaatsen kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. De regeling is voor de laatste maal verlengd in het jaar 2011. Roetfilters die uiterlijk ingebouwd worden op 30 september 2011 komen nog in aanmerking voor subsidie. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2011 zijn ingediend bij Agentschap NL.

Bron: Veiligheid, week 02, 2011


Voorlichting gebruik chemische stoffen
Uitgegeven op: 13-01-2011
Een nieuwe website, stoffenbeleid.nl, geeft informatie over Europse regels dit aan iedereen die beroepsmatig te maken heeft met chemische stoffen en mengsels.


Er is gebleken dat bedrijven die chemische stoffen gebruiken niet goed op de hoogte zijn van de Europese regels. De arbeidsinspectie is daarom gestart met een gerichte voorlichtingscampagne. De website combineert het laatste nieuws over het Nederlandse stoffenbeleid met links naar andere websites met informatie over specifieke onderwerpen, zoals de REACH en EU-GHS helpdesks en handhavingsinformatie.

Bron: Stoffenbeleid, week 02, 2011


Strengere controles RI&E
Uitgegeven op: 13-01-2011
De arbeidsinspectie zal vanaf 1 januari 2011 de naleving van de RI&E-plicht strenger controleert. Inspecteurs zullen tijdens hun inspecties, ongeacht het feit of er een daadwerkelijke overtreding of tekortkoming is vastgesteld, naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vragen.


Wanneer de RI&E ontbreekt krijgt het bedrijf in eerste instantie een waarschuwing om binnen een bepaalde termijn aan zijn verplichting te voldoen. Gebeurt dit niet, dan wordt alsnog een bestuurlijke boete opgelegd.

Bron: InfoMil, week 02, 2011


Wetsvoorstel Wijziging Crisis- en herstelwet
Uitgegeven op: 13-01-2011
30 december is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer aangedragen waarbij de Crisis-en Herstelwet op de schop gaat en er twee nieuwe artikelen aan de Invoeringswet Wabo worden toegevoegd.


Het voorstel is 4 januari gepubliceerd. De in dit wetsvoorstel opgenomen wijzigingen zijn naar aanleiding van signalen van provincies en gemeenten en in enkele gevallen op direct verzoek van gemeenten opgenomen.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: VROM, week 02, 2011


Richtlijn ecotoxiciteitstesten gepubliceerd
Uitgegeven op: 06-01-2011
De praktijkrichtlijn NPR-CEN/TR 16110:2010 geeft aanwijzingen voor het toepassen van ecotoxicologische testmethoden op afval. De testmethoden kunnen worden gebruikt om de effecten van verontreinigingen in afval op levende organismen te bepalen.


Op basis van de testresultaten is de ernst van de verontreiniging voor het milieu beter in te schatten. Ecotoxiciteitstesten worden toegepast om de potentiële gevaarlijke eigenschappen van het afval op het milieu te bepalen of om een inschatting te maken van het risico voor een lokatie specifieke beoordeling. De gepubliceerde praktijkrichtlijn helpt bij het maken van een keuze voor ecotoxiciteitstesten voor beide toepassingen.

Bron: NEN, week 01, 2011


Praktijkrichtlijn voor waterstoftankstations
Uitgegeven op: 06-01-2011
Een werkgroep van deskundigen van overheden en bedrijfsleven heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn voor waterstoftankstations (NPR 8099) samengesteld.


Deze norm is bedoeld voor installatiebedrijven die waterstoftankstations bouwen en Wabo-vergunningverleners een omgevingsvergunning gaan verlenen voor een waterstoftankstation. Hiermee wil de werkgroep en de rijksoverheid (financierder van het traject) het gebruik van waterstof als energiedrager stimuleren.

Bron: InfoMil, week 01, 2011


Wijziging BRZO
Uitgegeven op: 06-01-2011
De wijzigingen in het Besluit risico's zware ongevallen 1999 betreffen voornamelijk verduidelijkingen en verbeteringen voor de uitvoering en hebben geen gevolgen voor het milieu. Dat staat in het wijzigingsbesluit.


Het BRZO, Het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen wijzigen. Met name het BRZO 1999 bevat grote aanpassingen. Het wijzigingsbesluit is tot stand gekomen in overleg met de betrokken departementen, de brandweer, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en decentrale overheden.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: Milieu, week 01, 2011


Voordeel MIA en Vamil tijdelijk aangepast
Uitgegeven op: 06-01-2011
De MIA en Vamil zijn twee verschillende regelingen, maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst.


Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen genoemd die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De Milieulijst wordt jaarlijks herzien. Na aanleiding van de jaarlijkse herziening worden in 2011 de percentages MIA en Vamil verlaagd.

In 2011 worden de percentages MIA en Vamil verlaagd. Het MIA-voordeel wordt verlaagd van 40, 30 en 15 procent naar respectievelijk 36, 27 en 13,5 procent van het geïnvesteerd bedrag. De vrije afschrijving via Vamil is nu 100 procent en wordt in 2011 beperkt tot 75 procent van het geïnvesteerd bedrag.

Bron: SenterNovem, week 01, 2011