NL- EN

Nieuws

Richtlijn OESO aangescherpt
Nederlandse bedrijven die internationaal opereren krijgen er een verantwoordelijkheid bij: die voor hun toeleverende keten. Lees verder >


APP voor berekenen tilgewicht
Met de gratis versie van de MMH Calculator Free kan het maximaal toelaatbare gewicht in tiltaken volgens de NIOSH-methode worden berekend. Lees verder >Headlines

Laatste nieuws
Laatste nieuwsbrief
ISO 9001 volgens KMO
ISO 14001, wat levert het op?
Is ATEX bij u van toepassing?
Interne auditor worden?
Wat houdt VCA 2008 in?
Maak hier een VCA Examen!
Cash voor uw oude mobiel?

Nieuwsarchief


2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Home - Laatste nieuws - Nieuwsarchief 2012

Nieuwsarchief 2012

December
21-12-2012 PGS 15:2011 op een paar punten verbeterd
21-12-2012 Nieuwe MVO Monitor beoordeelt ziekenhuizen op duurzaamheid
14-12-2012 Brandgevaar in de zorg vanwege gevaarlijke stoffen
14-12-2012 Sterfte door besmetting chemicali?n
14-12-2012 PGS 9 voor commentaar beschikbaar

November
30-11-2012 PGS 31 is nodig voor vloeibare chemicalien
29-11-2012 ADR App
29-11-2012 Quickscan biedt helder inzicht in mogelijkheden duurzame energie
29-11-2012 Chemiebedrijven voortaan onder Activiteitenbesluit
23-11-2012 Gevaarlijke stoffen in verpakking: viscositeitsregel in verkoopruimten
23-11-2012 Geurcongres 12 februari 2013
22-11-2012 App houdt u op de hoogte van nieuwe wetten
15-11-2012 De groene evolutie van de chemische industrie
15-11-2012 Nederlandse vertaling ?ISO 9001 voor de zorg? gepubliceerd
14-11-2012 Belgische overheidscampagne rond Seveso-incidenten
07-11-2012 Code maakt schoonmaakbranche (prijs)bewuster bij aanbestedingen

Oktober
30-10-2012 Maatregelen gevaarlijke stoffen bij chemiebedrijven gecontroleerd
26-10-2012 Producenten bezorgd over lekken e-waste
26-10-2012 In 2020 zes bureaus per tien medewerker
19-10-2012 Doe mee aan verantwoord inkopen!
19-10-2012 Verbetering gezondheid werknemers levert ?2,6 miljard op
19-10-2012 Ik kies duurzaam
19-10-2012 White paper RI&E
18-10-2012 Jaarlijks 12.000 bedrijfsongevallen met letsel in horeca
18-10-2012 Training Herziening NEN 3650 Buisleidingsystemen
04-10-2012 Norm voor ontruimingsalarminstallaties geactualiseerd

September
28-09-2012 Veel kleine bouwlocaties onveilig
28-09-2012 Nieuwe branchebladen Activiteitenbesluit verschenen
28-09-2012 Bodembescherming.nl: gerichte bodeminformatie voor ondernemingen
28-09-2012 Publicatie ?ISO 9001 voor de zorg' in november 2012
28-09-2012 10 topbestuurders laten 10 dagen lang auto staan
13-09-2012 Werkscan stimuleert zelfregie van werkenden voor duurzame inzetbaarheid
13-09-2012 Normcommissie PBM's zoekt mensen uit de praktijk
06-09-2012 Subsidie voor trucks en bussen
06-09-2012 Gerichte inspecties op afvoer gevaarlijk ziekenhuisafval
06-09-2012 ECHA presenteert forse uitbreiding lijst zorgstoffen
06-09-2012 Landelijk inspectieproject tankopslag

Augustus
29-08-2012 Naleving BRZO-bedrijven onderzocht
28-08-2012 Scoren als maatschappelijk betrokken baas
27-08-2012 Doe de Online Duurzaamheid Scan voor ondernemers
20-08-2012 Actualisatie handleiding PGS 15
07-08-2012 Machineveiligheid metaalindustrie 'zorgwekkend'
07-08-2012 Brussel wil CO2-uitstoot duurder maken
07-08-2012 Bedrijven maken te weinig gebruik van veiligheidsinformatieblad
07-08-2012 Versnellen chemische procesinnovaties MKB
01-08-2012 Nieuwe integrale versie Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling

Juli
31-07-2012 Minder energiegebruik en CO2-uitstoot dankzij belastingkorting
25-07-2012 NeR-abonnement juli 2012
24-07-2012 Wecycle zamelt 6,5 miljoen kilo ICT-afval in
24-07-2012 Uitbreiding REACH-lijst
17-07-2012 Norm biedt oplossingen voor geluidsoverlast in kantoortuinen
16-07-2012 Hoe te communiceren over MVO?
16-07-2012 Nieuwe versie lijst kankerverwekkende stoffen SZW gepubliceerd
02-07-2012 E?n op de drie verzuimt na een arbeidsongeval langer dan een maand
02-07-2012 Nut en noodzaak van de CO2-Prestatieladder
02-07-2012 Gewijzigde eisen opslag vuurwerk vanaf 1 juli 2012

Juni
29-06-2012 Bijeenkomst fysieke belasting in de zorg
14-06-2012 Meer kans op opdrachten als VCA gecertificeerde
11-06-2012 Belgi? treft maatregelen om spoorvervoer gevaarlijke stoffen veiliger te maken
11-06-2012 Kortingsbon voor adviesaanvragen!
07-06-2012 MVO in de zorgsector
06-06-2012 Extra belasting aftrek een MVO-Prestatieladder of CO2-Prestatieladder
05-06-2012 Nieuwe BHV-norm in ontwikkeling
05-06-2012 Boetecatalogus overtredingen arbeidstijden vervoer van kracht
05-06-2012 Bedrijven vaker betrapt op arbowetovertredingen
05-06-2012 Zorg, milieu en veiligheid Nederland krijgen onvoldoende

Mei
02-05-2012 Elektrische veiligheid in medische gebruikte ruimten
02-05-2012 Nieuw op uw smartphone de Ner-app

April
24-04-2012 NTA 8080: eisen voor duurzame biomassa
18-04-2012 Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (DMB)
18-04-2012 Inmiddels bekend met de vernieuwde PGS 15?
04-04-2012 NEN vraagt markt om reacties op nieuwe NEN 5744
04-04-2012 Gedragingen risicovolle bedrijven openbaar
04-04-2012 ISO 14001 wordt herzien
04-04-2012 ECHA actualiseert Classificatie- en Etikettering-inventaris
04-04-2012 IBC?s in het veld taboe?

Maart
01-03-2012 Nieuw platform voor duurzaamheid en MVO
01-03-2012 ECHA lanceert Classificatie- en Etikettering-inventaris van chemische stoffen
01-03-2012 Aantal kandidaten en slaagpercentage B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU 2011

Februari
21-02-2012 Fonds helpt transportsector kosten drukken
21-02-2012 Veiligheidssymbolen op bouwkundige tekeningen
21-02-2012 Mer-scan (Testfase)
03-02-2012 Groei maatschappelijk verantwoord ondernemen
03-02-2012 Milieulijst 2012 MIA\Vamil-regeling gepubliceerd
03-02-2012 Nieuwe initiatieven aanpak van bodemverontreiniging in 2012
03-02-2012 Asbest terug in de actualiteit
02-02-2012 Nieuw: Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit

Januari
26-01-2012 Wijziging Wet geluidhinder per 1 januari 2012
20-01-2012 NEN 7777 herzien
03-01-2012 VOS maatregelen NeR geactualiseerd
03-01-2012 Lancering van de ISO 50001 een feit!
03-01-2012 Gratis infosessies nieuwe afvalstoffen- en materialenbeleid
03-01-2012 Ziekenhuislogistiek op de kaart
03-01-2012 Verontreinigingsnormen voor groene lijst afvalstoffen vastgesteld


PGS 15:2011 op een paar punten verbeterd
Uitgegeven op: 21-12-2012
De publicatie van PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' uit december 2011 bleek niet helemaal correct te zijn. In versie 1.1 van PGS 15:2011 is de tekst op een aantal punten verbeterd:


? verwijzingen (naar wetgeving) die niet klopten zijn hersteld;
? de definitie van bedrijfsbrandweer is veranderd;
? de definitie van CMR stoffen is veranderd.

De details van alle wijzigingen zijn terug te vinden op pagina 2 van het nieuwe document. De versie 1.1 is hier te downloaden.

Bron: Duurzaam Vastgoed, week 51, 2012


Nieuwe MVO Monitor beoordeelt ziekenhuizen op duurzaamheid
Uitgegeven op: 21-12-2012
De Nederlandse algemene ziekenhuizen hebben op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) nog een wereld te winnen. Het blijkt dat ziekenhuizen gemiddeld genomen in de beginfasen van MVO bevinden.


Ziekenhuizen laten over het algemeen geen overkoepelend MVO-beleid zien. Ook ontbreekt het in de publiekelijk beschikbare informatie aan duidelijk geformuleerde MVO-ambities, doelen, en Kern Prestatie Indicatoren.

De zorgsector zal meer in beweging moeten komen als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Belangrijke stakeholdergroepen, zoals banken en zorgverzekeraars, zullen ziekenhuizen steeds actiever gaan aanspreken op hun duurzaamheidprestaties. Bovendien staat de sector als geheel voor enorme uitdagingen op onder meer het vlak van goed werkgeverschap, transparantie, en verantwoord omgaan met milieu aspecten van de bedrijfsvoering.

Bron: Duurzaam Vastgoed, week 51, 2012


Brandgevaar in de zorg vanwege gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 14-12-2012
In de zorgsector wordt te weinig gedaan aan brandpreventie tegen brandgevaar. In ziekenhuizen en verzorgingstehuizen ontbreekt het vaak aan genoeg sprinklerinstallaties en andere blusmiddelen, terwijl er wel veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Verder zijn vlucht- en evacuatieplannen vaak slecht geregeld.


Daarnaast gaan veel zorginstellingen beroerd om met de opslag van zuurstofflessen, wat levensgevaarlijke situaties met zich mee kan brengen. De instellingen hebben zuurstof nodig voor het behandelen van pati?nten. Grote flessen, van soms 50 liter, staan vaak op zeer onhandige plekken, zoals achter een deur. Daardoor is het risico groot dat ze bijvoorbeeld omvallen en gaan lekken. Een kleine vonk kan dan voor enorme ellende zorgen.

Wilt u weten wat het brandgevaar in uw organisatie is? Neem vrijblijvend contact op.

Bron: Brandveilig, week 50, 2012


Sterfte door besmetting chemicali?n
Uitgegeven op: 14-12-2012
Jaarlijks sterven meer dan een miljoen mensen als een gevolg van een besmetting door chemicali?n. Dat blijkt uit een rapport van UNEP, het milieuagentschap van de Verenigde Naties.


Het snel toenemend gebruik van chemicali?n vormt dan ook wereldwijd een ernstige bedreiging van de volksgezondheid.

Bron: Veiligheid, week 50, 2012


PGS 9 voor commentaar beschikbaar
Uitgegeven op: 14-12-2012
Een concept van PGS 9 'Opslag cryogene gassen van 0,15 m3 - 100 m3' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle ge?nteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS projectbureau.


Het betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 9 uit 1983. De actualisatie heeft meerdere doelen. E?n daarvan is verwijzingen aanbrengen naar Europese Richtlijnen; U kunt het concept PGS 9 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren. Lees het artikel hier verder.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, week 50, 2012


ADR App
Uitgegeven op: 29-11-2012
Er is een handige app beschikbaar voor iedereen die omgaat met gevaarlijke stoffen.


De ADR-Pro 2011 biedt gebruikers een alfabetische stoffenlijst en een helder overzicht van alle gevaaretiketten. De app is gratis te downloaden via iOS en Andriod.

Bron: Veiligheid, week 48, 2012


PGS 31 is nodig voor vloeibare chemicalien
Uitgegeven op: 29-11-2012
Het doel van de PGS 31 is om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. Brandstoffen en verpakte chemicali?n vallen niet onder deze PGS. Het geeft richtlijnen voor het ontwerpen, bouwen, en functioneren van opslag en verpomping van vloeibare chemicali?n in tanks groter dan 0,35 m3.


Om wat duidelijkheid te cre?ren heeft KMO Consult een factsheet gemaakt waarin u kunt vinden wat het inhoudt en of het voor uw bedrijf van toepassing is. De factsheet kunt u hier downloaden.

Bron: KMO Consult, week 48, 2012


ADR App
Uitgegeven op: 29-11-2012
Er is een handige app beschikbaar voor iedereen die omgaat met gevaarlijke stoffen.


De ADR-Pro 2011 biedt gebruikers een alfabetische stoffenlijst en een helder overzicht van alle gevaaretiketten. De app is gratis te downloaden via iOS en Andriod.

Bron: Veiligheid, week 48, 2012


Quickscan biedt helder inzicht in mogelijkheden duurzame energie
Uitgegeven op: 29-11-2012
Nederlandse bedrijven zijn terughoudend met investeringen in duurzame energie. Ze zien diverse obstakels voordat ze de stap durven te maken. Vanaf 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, kunnen ze online eenvoudig uitzoeken welke vormen van duurzame energie interessant zijn voor hun eigen bedrijfssituatie.


Vanaf die dag startte Agentschap NL met de landelijke campagne Duurzaam Ondernemen om onder meer de zogeheten Quickscan Duurzame Energie onder de aandacht te brengen. De Quickscan Duurzame Energie geeft inzicht in kansrijke en goedkopere technieken, terugverdientijden en effecten op de uitstoot van emissies. Uit een test met de Quickscan is gebleken dat duurzame energie voor de meeste bedrijven een investering waard is. Belangrijk voordeel is dat ze met duurzame energie goedkoper uit zijn. Bovendien is het goed voor hun imago en concurrentiepositie.

Doe de quickscan hier. Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wat de mogelijkheden met betrekking tot MVO binnen uw bedrijf zijn? Neem vrijblijvend contact op.

Bron: VNCI, week 48, 2012


Quickscan biedt helder inzicht in mogelijkheden duurzame energie
Uitgegeven op: 29-11-2012
Nederlandse bedrijven zijn terughoudend met investeringen in duurzame energie. Ze zien diverse obstakels voordat ze de stap durven te maken. Vanaf 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, kunnen ze online eenvoudig uitzoeken welke vormen van duurzame energie interessant zijn voor hun eigen bedrijfssituatie.


Vanaf die dag startte Agentschap NL met de landelijke campagne Duurzaam Ondernemen om onder meer de zogeheten Quickscan Duurzame Energie onder de aandacht te brengen. De Quickscan Duurzame Energie geeft inzicht in kansrijke en goedkopere technieken, terugverdientijden en effecten op de uitstoot van emissies. Uit een test met de Quickscan is gebleken dat duurzame energie voor de meeste bedrijven een investering waard is. Belangrijk voordeel is dat ze met duurzame energie goedkoper uit zijn. Bovendien is het goed voor hun imago en concurrentiepositie.

Doe de quickscan hier. Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wat de mogelijkheden met betrekking tot MVO binnen uw bedrijf zijn? Neem vrijblijvend contact op.

Bron: VNCI, week 48, 2012


Chemiebedrijven voortaan onder Activiteitenbesluit
Uitgegeven op: 29-11-2012
Halverwege november is een wijziging in het Activiteitenbesluit gepubliceerd, en dat kan grote gevolgen hebben voor veel chemiebedrijven. Het is namelijk voor het eerst dat alle chemiebedrijven aan dit besluit moeten voldoen.


Het vernieuwende is dat bedrijven die tot voorheen onder de IPPC-richtlijn vielen, nu onder het Activeitenbesluit vallen. Dit betekent dat deze IPPC-bedrijven - naast de regels voor emissies - ook rekening moeten houden met de andere regels van het zeer omvangrijke Activiteitenbesluit, wat veel extra werk met zich meebrengt. In de huidige situatie is er sprake van een integrale benadering: alle milieuaspecten van chemiebedrijven worden bekeken, en op basis daarvan wordt maatwerk geleverd. Zij hoopt daarom dat de overheid praktisch omgaat met het nieuwe beleid en oog heeft voor het voor de chemie noodzakelijke maatwerk.

De wijzigingen van het Activiteitenbesluit en -regeling zijn op 16 november 2012 gepubliceerd. Deze treden naar verwachting op 1 januari 2013 in werking.

Bron: VNCI, week 48, 2012


Gevaarlijke stoffen in verpakking: viscositeitsregel in verkoopruimten
Uitgegeven op: 23-11-2012
Bij Kenniscentrum InfoMil zijn de laatste tijd regelmatig vragen over de toepassing van de viscositeitsregel in verkoopruimten.


Bijvoorbeeld over de opslag van verf bij bouwmarkten. Om aan te geven dat het inderdaad de bedoeling is om de viscositeitsregel ook in verkoopruimten toe te passen, geven ze een toelichting op hen website.

Klik hier om naar de website te gaan.

Bron: Infomil, week 47, 2012


Geurcongres 12 februari 2013
Uitgegeven op: 23-11-2012
Op 12 februari 2013 vindt het landelijke Geurcongres plaats, dat InfoMil, NEN en VVM samen organiseren. De locatie is de Saxion Hogeschool te Deventer. Deelnemers kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan het congres.


Ge?nteresseerden worden opgeroepen om voor een van de middagsessies een voorstel in te dienen voor een presentatie. Daarnaast biedt de organisatie de mogelijkheid om via een poster een geuronderwerp te presenteren of een geurvraagstuk onder de aandacht te brengen. Ge?nteresseerden kunnen v??r 10 december 2012 dit kenbaar maken door de titel en een korte beschrijving te sturen aan de voorbereidingsgroep van het congres.

Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: Infomil, week 47, 2012


App houdt u op de hoogte van nieuwe wetten
Uitgegeven op: 22-11-2012
Het zou zonde zijn als uw organisatie onbedoeld de wet overtreedt. Daarom is het van belang dat u op de hoogte bent van wetswijzigingen.


De Nieuwe Wetten-app helpt u daarbij. Installeer de Nieuwe Wetten-app op uw smartphone, en laat collega?s voor wie wetgeving relevant is dat ook doen. Zodra er een wetswijziging op komst is, krijgt u dan een melding.

Bron: Rijksoverheid, week 47, 2012


De groene evolutie van de chemische industrie
Uitgegeven op: 15-11-2012
De industrie neemt steeds meer het voortouw op het gebied van duurzaamheid. Waar overheden vaak falen om stevige internationale afspraken te maken, lijken steeds meer bedrijven de route van het maatschappelijke verantwoord ondernemen te kiezen. Ook, maar misschien wel met name chemische concerns hebben deze weg gevonden.


De chemische industrie werd eerder beschouwd als vervuilend en gevaarlijk. Hierdoor zijn bedrijven gaan kijken in hun interne processen en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Op het gebied van veiligheid en milieu-impact zijn en worden belangrijke stappen gezet. Ook groeit het besef dat de chemie oplossingen kan bieden voor een duurzamere toekomst. Zo maken kunststoffen auto?s lichter en daardoor effici?nter, zullen organische zonnecellen een variatie aan design mogelijk maken tegen lagere kosten, kunnen nieuwe isolatiematerialen huizen beduidend energiezuiniger maken en kan ze verschillende oplossingen aandragen voor de energie- en voedselproblematiek.

Bron: Petrochem, week 46, 2012


Nederlandse vertaling ?ISO 9001 voor de zorg? gepubliceerd
Uitgegeven op: 15-11-2012
Op 12 november 2012 heeft NEN de vertaling van de Europese norm NEN-EN 15224 ?Zorg en welzijn ? Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen gebaseerd op EN ISO 9001? gepubliceerd. In de volksmond wordt deze norm ook wel ?ISO 9001 voor de zorg? genoemd. De Europese norm NEN-EN 15224 voor het gebruik van ISO 9001 in de zorg maakt kwaliteitsmanagement toegankelijker voor de zorgsector.


Binnen de zorg verandert de visie op wat kwaliteit van de zorg is. Zorginstellingen beseffen steeds meer dat kwaliteitsverbetering van binnenuit moet komen en draagvlak in de organisatie vraagt. Hoe kan een eigen visie worden ingebouwd in een kwaliteitssysteem? Wie stelt de doelstellingen en hoe hoog ligt de lat? Hoe maak je kwaliteit transparant en leer je van je prestaties? De nieuwe Europese norm kwaliteitsmanagement in de zorg op basis van ISO 9001 biedt handvatten om deze vragen vorm te geven.

Wilt u meer over deze norm weten of wilt u weten of dit voor uw bedrijf ook van toepassing kan zijn? Neem vrijblijvend contact op. Neem vrijblijvend contact op.

Bron: C2W, week 46, 2012


Belgische overheidscampagne rond Seveso-incidenten
Uitgegeven op: 14-11-2012
De Belgische overheid is een voorlichtingsactie gestart die burgers waarschuwt voor de gevaren van de chemische industrie. Onder het motto ?wat doet u als hun sirene gaat?. De campagne komt voort uit Europese verplichtingen rond zogeheten Seveso-bedrijven. Dat zijn bedrijven die voldoende gevaarlijke stoffen op hun terrein hebben om bij ongelukken een gevaar te kunnen vormen voor omwonenden. In Belgi? betreft het momenteel 382 locaties; niet allemaal chemische industrie, maar meestal wel.

In Nederland kan voor rampen met dit soort bedrijven worden gewaarschuwd via hetzelfde landelijke sirenenetwerk dat dienst doet bij dijkdoorbraken, terreuraanslagen, en andere malheur. Bij voorlichtingscampagnes wordt dan ook nooit onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten rampen: wat er ook gebeurt, ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet de radio aan en dan hoor je wel wat precies het gevaar is.

Maar in Belgi? is het overstromingsrisico geringer en schijnen ze sowieso nooit zoiets als een BB te hebben gehad. Vandaar dat daar de sirenes geen landelijke dekking hebben maar gericht naast de Seveso-bedrijven staan, en dat het nodig is om chemische rampen apart onder de aandacht van de bevolking te brengen. De boodschap van naar binnen gaan, ramen sluiten en de radio aanzetten, blijft overigens precies hetzelfde.

Bron: C2W, week 46, 2012


Code maakt schoonmaakbranche (prijs)bewuster bij aanbestedingen
Uitgegeven op: 07-11-2012
Met behulp van een code voor marktgedrag wordt schoon schip gemaakt in de schoonmaakbranche. Het mag niet langer alleen om de laagste prijs gaan bij aanbestedingen. Nu willen ook cateraars en beveiligingsbedrijven zo'n code. 'Nee zeggen hoort ook bij gezond ondernemerschap.'

In de code staat de gedachte centraal dat het bij aanbestedingen niet langer alleen maar moet gaan over de laagste prijs, maar over de economisch meest voordelige aanbieding. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook naar kwaliteit gekeken.

De negatieve prijsspiraal is ontstaan doordat facilitaire diensten veelal zijn uitbesteed, waardoor de eigen kennis binnen organisaties over schoonmaken, cateren en beveiligen is afgenomen.

Bron: Pianoo, week 44, 2012


Maatregelen gevaarlijke stoffen bij chemiebedrijven gecontroleerd
Uitgegeven op: 30-10-2012
De Inspectie SZW controleerde afgelopen jaar 1.100 bedrijven in de sector ?aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber?. Ruim de helft van deze ondernemingen is niet goed genoeg op de hoogte van de risico?s van het produceren, verhandelen en verwerken van gevaarlijke stoffen. Veel bedrijven namen wel maatregelen maar ze konden vaak niet onderbouwen of ze ook daadwerkelijk effect hadden.

Bij ruim vijfhonderd bedrijven waar zaken mis waren heeft de inspectie maatregelen voorgeschreven. Na controle bleek dat 95 procent de overtreding inderdaad had opgeheven. De Inspectie heeft in vijftien gevallen een boete opgelegd of de werkzaamheden stilgelegd. Volgend jaar gebeurt zal de inspectie worden uitgevoerd bij 200 andere bedrijven. De strengere controles bij de bedrijven zullen de komende drie jaar aanhouden. Te weinig preventieve maatregelen kunnen bij werknemers op termijn leiden tot chronische vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenverlies, kanker en longaandoeningen.
Wilt u weten of u aan de regels voldoet? Neem vrijblijvend contact op.

Bron: Inspectie SZW, week 43, 2012


Producenten bezorgd over lekken e-waste
Uitgegeven op: 26-10-2012
De Vereniging NVMP maakt zich zorgen over de handel van een aantal gemeenten in afgedankte elektrische apparaten. Deze gemeenten verkopen waardevol elektronisch afval (?e-waste') aan handelaren die daar grof geld voor bieden.

De zorg van de NVMP is gewekt door een onderzoek dat Wecycle de afgelopen twee jaar heeft laten doen naar de afgifte van e-waste door de gemeentelijke milieustraten. Daaruit blijkt gelukkig allereerst dat de grote meerderheid, 85% van gemeenten, alle e-waste afgeeft aan Wecycle. Anderzijds zijn er ongeveer zestig gemeenten die waardevol afval afgeven aan handelaren.

Wecycle laat dit afval ophalen, sorteren en recyclen door gecertificeerde bedrijven in ruil voor een onkostenvergoeding. Nu blijkt dat een aantal gemeenten zich niet houdt aan hun contractuele verplichting om alle e-waste af te geven voor verantwoorde verwerking, vraagt de NVMP de overheid om die afgifte verplicht te stellen aan Wecycle of andere organisaties die een hoogwaardige recycling garanderen.

Bron: Aandrijfbesturen, week 43, 2012


In 2020 zes bureaus per tien medewerkers
Uitgegeven op: 26-10-2012
Mobiel werken gaat de komende jaren zorgen voor een forse reductie van het aantal werkplekken op kantoren. In 2020 zijn er nog gemiddeld iets meer dan zes bureaus beschikbaar voor elke tien werknemers. Nu zijn dat er nog 8,4, wat een afname betekent van 27 procent.

De voornaamste voordelen van mobiel werken zijn dat mobiel werken voor organisaties een flexibelere werkplek (73 procent), lagere personeelskosten (53 procent) en minder uitgaven aan onroerend goed (48 procent) biedt. Ook helpt het in het aantrekken (47 procent) en behouden (44 procent) van toptalent. Voordelen voor medewerkers zijn meer flexibiliteit (65 procent), hogere productiviteit (62 procent), minder reistijd (61 procent) en een betere werk/priv?-balans (55 procent).

Het gaat niet alleen om een besparing in de vierkante meters kantoorruimte, maar ook om een hogere productiviteit en flexibiliteit. De technologie om mobiel werken mogelijk te maken is al beschikbaar. Bedrijven die deze mogelijkheden omarmen, kunnen een voorsprong opbouwen ten opzichte van de concurrentie.

Bron: Duurzaam Vastgoed, week 43, 2012


Doe mee aan verantwoord inkopen!
Uitgegeven op: 25-10-2012
Er is een handreiking voor verantwoord inkopen ge?ntroduceerd voor NEVI. Hoe ga je als inkoopprofessional om met ethische dilemma's rondom het inkoopproces? De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) vindt het van groot belang dat inkoopprofessionals ethisch handelen. Vandaag introduceert NEVI een nieuwe Gedragscode die inkopers ondersteunt bij het omgaan met ethische dilemma's in het inkoopproces.

Waar het volgens NEVI om gaat, is dat een inkoopprofessional eerlijk, integer en betrouwbaar is en handelt in overeenstemming met vaktechnische standaarden. Hij neemt de geldende wetten en regels in acht, respecteert eerlijke concurrentie, behandelt zakelijke partners rechtvaardig en scheidt zakelijke en persoonlijke belangen. Meer info en de gedragscode vind u hier.

Bron: OVAM, week 43, 2012


Verbetering gezondheid werknemers levert ?2,6 miljard op
Uitgegeven op: 19-10-2012
Als werkgevers investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers levert dat geld op. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1% daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks ?2,6 miljard in kosten. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van ongeveer ?400 per jaar.

Gezonde werknemers zorgen ook voor een hogere productiviteit, als die door duurzaam werken met 1% toeneemt, dan levert dat jaarlijks ?6 miljard op. Voor een bedrijf met 100 werknemers komt dit neer op een omzetstijging van ?95.000 per jaar. Duurzaam werken houdt in dat werkgevers en werknemers investeren in de gezondheid, scholing en productiviteit van werknemers. Het doel is dat mensen gezond tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en hun vaardigheden op peil houden.

Meer info en cijfers vind u hier.

Bron: OVAM, week 42, 2012


Ik kies duurzaam
Uitgegeven op: 19-10-2012
Consumenten moeten worden aangezet tot duurzame aankopen. Dit wordt in Belgi? gedaan door de campagne ?Ik kies duurzaam?. De focus wordt nu gelegd op elektrische apparaten.

Pijlen worden gericht op droogkasten, wasmachines, koelkasten, diepvriezers, vaatwassers en tv's. Maar liefst 800 elektrowinkels nemen deel. Net zoals de vorige keer zal de communicatie alleen via de winkelvloer verlopen. De campagne loopt vanaf de herfst. Na een jaar wordt ze ge?valueerd. Meer info vindt u hier.

Bron: OVAM, week 42, 2012


White paper RI&E
Uitgegeven op: 19-10-2012
Weet u wat uw zorgplichten zijn als werkgever? KMO heeft een White paper opgesteld over Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Een zaak voor elke werkgever en bestuurder. Deze white paper helpt de essentie van arbo op hoofdlijnen te verduidelijken. Vraag hem hier gratis aan.

Bron: KMO, week 42, 2012


Jaarlijks 12.000 bedrijfsongevallen met letsel in horeca
Uitgegeven op: 18-10-2012
Jaarlijks lopen 12.000 werkenden in de horeca bij een ongeval tijdens werk letsel op.

In de periode van 2006 tot 2010 werden per jaar ongeveer 5000 horecamedewerkers behandeld op een spoedeisende hulpafdeling van een ziekenhuis. De meeste letsels ontstaan door ongelukken met snijden. Ook zijn er vaak val- en glijpartijen en lopen mensen brandwonden op. Verwondingen ontstaan ook door geweld op het werk. 1 op de 15 werkende raken zodanig gewond dat hij of zij niet verder kon werken.

Bron: Veiligheid, week 42, 2012


Training Herziening NEN 3650 Buisleidingsystemen
Uitgegeven op: 18-10-2012
Woensdag 28 november 2012 wordt de training Herziening NEN 3650 Buisleidingsystemen in Utrecht gegeven.

De norm is aangepast aan de state of the art, waarbij naast de aanpassing aan de technologische ontwikkeling ook de relatie met wet- en regelgeving en de consistentie van het gehele normstelsel (ISO-CEN-NEN) in beschouwing zijn genomen. De betekenissen van die wijzigingen voor uw praktijk staan centraal. Leest u hier voor meer informatie.

Bron: NEN, week 42, 2012


Metaalsector gaat veiliger werken
Uitgegeven op: 18-10-2012
De metaalsector gaat in de komende jaren nog veiliger werken. Dit staat in een meerjarenplan voor deze sector van de Inspectie SZW. Zij zorgen bijvoorbeeld dat coaches in bedrijven adviseren over verbetering van de werkomstandigheden. Eerder is gebleken dat ondernemingen die zo'n 'verbetercoach' hebben ingezet, betere werkomstandigheden hebben.

De Inspectie ontwikkelt een digitaal hulpmiddel voor jonge werknemers waardoor zij veiliger met machines kunnen werken. Zij doet dit samen met werkgevers, werknemers en opleidingsinstituten in de metaalsector.

Ondanks dat er vooruitgang is, is er reden voor de meerjarenaanpak. Het risico op een ernstig ongeval ligt in de metaalsector nog altijd twee keer zo hoog als gemiddeld in Nederland. In 2010 gebeurden in de branche in totaal 180 ernstige ongevallen, waarvan vijf dodelijke. De meeste werden veroorzaakt door onveilig werken met machines en onveilig ingerichte werkplekken. In onderdelen van de metaalsector, zoals de scheepbouw, leidt het vallen van hoogte soms tot ernstige ongevallen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen vormt eveneens een gezondheidsrisico in deze branche.

Bron: NEN, week 42, 2012


Norm voor ontruimingsalarminstallaties geactualiseerd
Uitgegeven op: 04-10-2012
Een ontruimingsalarminstallatie heeft als doel om er voor te zorgen dat, in geval van een calamiteit zoals brand, mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen respectievelijk geholpen worden bij het in veiligheid brengen.

Ontruimingsalarmering speelt een belangrijke rol bij de hedendaagse brandveiligheid. De norm voor ontruimingsalarminstallaties, NEN 2575, is aangepast aan de laatste inzichten.

Behoudens dat de herziene norm opgesplitst is in vijf delen, is er een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen gerealiseerd. De belangrijkste zijn:
? de norm is aangepast aan de recente EN normen die door CEN zijn gepubliceerd;
? er is een projectierichtlijn voor signaalgevers opgenomen;
? de meetmethodiek voor spraakverstaanbaarheid is verder uitgewerkt;
? de norm sluit wat betreft netwerken en integratie aan bij de norm voor brandmeldinstallaties NEN 2535:2009.

Bron: NEN, week 40, 2012


Veel kleine bouwlocaties onveilig
Uitgegeven op: 28-09-2012
Na inspectie van de SZ W is gebleken dat op bijna alle bouwlocaties in binnensteden onveilig wordt gewerkt. De afgelopen maanden zijn ruim 650 plekken ge?nspecteerd en in 84 procent van de gevallen was er iets mis met steigers, ladders en trappen.

Op vier op de tien locaties was de situatie zo gevaarlijk dat het werk moest worden stilgelegd. In 71 gevallen legde de inspectie een boete op.

De meest voorkomende fouten werden gemaakt met rolsteigers. Daar bleken vaak geen remmen op te zitten. Verder ligt op kleine bouwlocaties nogal eens materiaal in de weg, waardoor steigers en ladders niet stabiel staan. In de bouw gebeuren volgens de Inspectie SZW elk jaar tien tot vijftien ongelukken met dodelijke afloop.

Bron: NOS, week 39, 2012


Nieuwe branchebladen Activiteitenbesluit verschenen
Uitgegeven op: 28-09-2012
Op Rijksoverheid.nl zijn drie nieuwe informatiebladen over het Activiteitenbesluit voor afvalgerelateerde branches gepubliceerd. In de bladen wordt naast de inhoudelijke voorschriften van het besluit ingegaan op de vergunningplicht, de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM), de meldingsvereisten en het bevoegd gezag.

Het gaat om de volgende informatiebladen:
? Gemeentewerven
? Autodemontage
? Metaalrecycling
Leest u hier verder.

Bron: Agentschap NL, week 39, 2012


Bodembescherming.nl: gerichte bodeminformatie voor ondernemingen
Uitgegeven op: 28-09-2012
SIKB heeft in 2011 de website www.bodembescherming.nl gemaakt. Op deze site kunt u als ondernemer gerichte informatie over voorzieningen (zoals vloeren en verharding) en maatregeleen die zij moeten treffen om de bodem te beschermen bij hun bedrijfsactiviteiten vinden.

De site geeft sinds kort ook informatie over het keuren van ondergrondse opslagtanks en het keuren van mestbassins in de agrarische sector. Ook recente wijzigingen in de regelgeving en de antwoorden op veel aan SIKB gestelde vragen zijn verwerkt in de tekst.

Bron: Bodembescherming, week 39, 2012


Publicatie ?ISO 9001 voor de zorg' in november 2012
Uitgegeven op: 28-09-2012
De normcommissie (CEN/TC 362) heeft een norm opgesteld met de eisen voor kwaliteitsmanagementsysteem in zorginstellingen. NEN-EN 15224 'Zorg en welzijn ? Kwaliteitsmanagementsystemen ? Eisen gebaseerd op EN ISO 9001: 2008' wordt in november 2012 gepubliceerd.

In het voorjaar van 2011 konden partijen commentaar leveren op het normontwerp prEN 15224. Alle commentaren, inclusief de commentaren uit de andere Europese landen, zijn besproken en verwerkt. ISO 9001:2008 blijft d? norm voor een kwaliteitsmanagementsysteem dat organisatiebreed kan worden toegepast om prestaties continue te verbeteren en klanttevredenheid te verhogen. Er worden algemene eisen gesteld, onder andere op het gebied van klantgerichtheid, leiderschap, systeembenadering van managen en continue verbetering. De Europese norm EN 15224 verbetert voor zorginstelling de toepassing van principes en eisen van kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001.

De norm is van toepassing op de verschillende sectoren in de gezondheidszorg zoals openbare gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg. De norm kan ook worden toegepast op samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen en apotheken of laboratoria. Bestaande nationale of branchespecifieke kwaliteitsnormen kunnen in het kwaliteitsmanagementsysteem conform EN 15224 worden ge?ntegreerd.

Bron: Duurzaam Ondernemen, week 39, 2012


10 topbestuurders laten 10 dagen lang auto staan
Uitgegeven op: 28-09-2012
Tien topbestuurders van Nederlandse bedrijven gaan de uitdaging aan en laten vanaf woensdag 10 oktober - Dag van de Duurzaamheid - tien dagen lang hun auto staan. Zij leveren hun autosleutels in en gaan op een Low Car Diet: de topbestuurders ruilen hun eigen auto in voor het openbaar vervoer en deelauto?s.

In hun reis van deur tot deur kunnen ze kiezen voor de OV-fiets, deelauto Greenwheels, bus, tram, metro en trein. Iedere reis opnieuw in verschillende combinaties. NS, Greenwheels, Regus en Urgenda willen met deze bijzondere actie laten zien dat ketenmobiliteit de stap is naar een duurzame toekomst. De partijen betrokken bij het Low Car Diet willen deze dag benutten om zo veel mogelijk mensen te wijzen op de verschillende keuzemogelijkheden die er zijn als duurzaam alternatief voor de auto of juist samen met de auto kunnen worden gebruikt.
Het concept ?Low Car Diet? is afkomstig uit de Verenigde Staten waar de actie al een aantal keren heeft plaatsgevonden met goed gevolg

Bron: Duurzaam Ondernemen, week 39, 2012


Werkscan stimuleert zelfregie van werkenden voor duurzame inzetbaarheid
Uitgegeven op: 13-09-2012
De werkscan kan door elke werkende ingevuld worden. Ook sectoren en bedrijven kunnen vanaf vandaag de Werkscan inzetten om de eigen doelstellingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid te halen. Het goede nieuws dat dit nieuwe innovatieve instrument beschikbaar is delen wij graag met u als gewaardeerde relatie van de NVvA en het AKC.

De werkscan wordt al door een select aantal werknemers gebruikt/ Zij kunnen online via UWV Scan een vragenlijst invullen. De werkende wordt gestimuleerd zelf de mogelijke oplossingen en de daarvoor te ondernemen acties te formuleren. Zo kan de werkende in actie komen op basis van een eigen agenda. Bekijk het hele artikel.

Bron: NEN, week 37, 2012


Normcommissie PBM's zoekt mensen uit de praktijk
Uitgegeven op: 13-09-2012
De normcommissie ?Persoonlijke beschermingsmiddelen? is betrokken bij de ontwikkeling van alle normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Om goed beschermd te zijn tijdens werkzaamheden moet je de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat deze voldoende bescherming bieden.

In de normcommissie ?Persoonlijke beschermingsmiddelen? zijn met name fabrikanten, adviesbureaus en leveranciers vertegenwoordigd. Om een zo evenwichtig mogelijke vertegenwoordiging van belanghebbenden partijnen te hebben missen er nog mensen uit de praktijk, zoals inkopers en gebruikers. Partijen die interesse hebben in een lidmaatschap van de commissie kunnen contact opnemen met de secretaris van de normcommissie, Stephanie Jansen, tel. 015-2690357 of via e-mail: arbeid@nen.nl.

Bron: NEN, week 37, 2012


Subsidie voor trucks en bussen
Uitgegeven op: 06-09-2012
Vrachtauto?s en bussen waarvan de uitlaatgassen voldoen aan de Euro VI-norm, worden dit jaar en volgend jaar gesubsidieerd tot maximaal 4.500 euro per stuk. Transportbedrijven die de eerste schone trucks de afgelopen maanden al hebben aangeschaft kunnen de premie alsnog incasseren.

Invoering is begin dit jaar uitgesteld vanwege twijfel die er toen nog was over het te verwachten rendement. De eerste trucks die leverbaar werden met Euro VI-motoren zijn namelijk vooral geschikt voor het internationaal transport, waardoor hun winst voor de luchtkwaliteit buiten de steden en zelfs voor een deel buiten de landsgrenzen geboekt zou worden. De subsidie is erop gericht de meerprijs van een Euro VI-truck ten opzichte van een Euro V-type (de geldende milieu norm) te compenseren tot een maximum van 4.500 euro per stuk.

Uit de meetgegevens blijkt dat de nieuwe motoren de claims van hun fabrikanten inderdaad waarmaken: hun NOx-emissie is ? afhankelijk van de gereden snelheid ? meer dan 90 procent lager dan die van Euro V-motoren die ook nog nieuw op de markt zijn. In vergelijking met oudere vrachtauto?s is het verschil nog groter.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, week 36, 2012


Seveso III-richtlijn gepubliceerd
Uitgegeven op: 06-09-2012
24 juli werd In het Publicatieblad van de Europese Unie het volgende gepubliceerd: 'RICHTLIJN 2012/18/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad'.

Deze richtlijn is in werking getreden op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad, dat wil zeggen maandag 13 augustus.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 36, 2012


Gerichte inspecties op afvoer gevaarlijk ziekenhuisafval
Uitgegeven op: 06-09-2012
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in de tweede helft van 2012 gerichte bedrijfsinspecties uitvoeren bij ziekenhuizen. De inspecties zijn gericht op de naleving van de wettelijke voorschriften die gelden voor het afvoer van gevaarlijk afval door ziekenhuizen. De naleving van de Wet en het vervoer van gevaarlijke stoffen door ziekenhuizen is sterk teruggelopen. Dit is gebleken uit onderzoeken in 2011 en uit signalen van de zorgsector.

Uit signalen van de zorgsector, en uit onderzoek in 2011, blijkt dat de naleving van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen door ziekenhuizen sterk is teruggelopen. Het gaat met name om het beschikken over een veiligheidsadviseur, de opleidingseis van werknemers en de verpakkingsvoorschriften bij het zich ontdoen van vloeibaar infectueus (besmettelijk) afval. Naleving van de voorschriften is noodzakelijk zodat hulpdiensten in het geval van een calamiteit erop kunnen vertrouwen dat de vlag de lading dekt. Op basis van de juiste documentatie en etikettering kunnen zij snel en adequaat optreden.

Bron: Facility Management Magazine, week 36, 2012


ECHA presenteert forse uitbreiding lijst zorgstoffen
Uitgegeven op: 06-09-2012
In Helsinki zijn 54 nieuwe kandidaten gepresenteerd voor de zwarte lijst van zorgwekkende chemicali?n (de zogenaamde zeer-ernstige-zorg-stoffen). Tot 18 oktober zijn reacties welkom, laat het Europese chemicali?nagentschap ECHA weten.

Onder de 54 nieuwe kandidaten voor de ?candidate list? zijn enkele bekende namen zoals furan, dimethylsulfaat en het ooit beruchte herbicide Dinoseb. Ook zit er een hele reeks loodverbindingen bij waaronder tetraethyllood, het ?antiklopmiddel? in loodhoudende benzine. Verrassend is dat ook propeenoxide er bij staat.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 36, 2012


Landelijk inspectieproject tankopslag
Uitgegeven op: 06-09-2012
Binnenkort start het landelijke inspectietraject bij bedrijven met een tankopslag. Doel is inzicht te krijgen in de veiligheidsstatus van tankopslagen en deze waarnodig te verbeteren. Lat heeft in samenwerking met BRZO-toezichthouders een aanpak geformuleerd gericht op de belangrijke zorgpunten in deze sector. Het project bundelt verschillende initiatieven tot ??n geheel.

Het doel is een goed overzicht te krijgen van de daadwerkelijke status van bedrijven met tankopslag op het gebied van veilig werken. Waar dit nodig is worden verbeteringen afgedwongen. De betrokken bedrijven zijn met een brief over dit initiatief ge?nformeerd. Ook de betrokken bevoegde gezagen zijn ge?nformeerd. In de Botlek worden de komende maand enkele inspecties uitgevoerd. De resultaten hiervan dienen, naast de concrete aanpak bij de aangetroffen situaties, ter voorbereiding van het landelijke project. Een grootschalige landelijk geco?rdineerde aanpak is nieuw voor de BRZO-bedrijven, daarom wordt hier de komende tijd een gerichte communicatie aan gekoppeld.

Bron: LATrb, week 36, 2012


Naleving BRZO-bedrijven onderzocht
Uitgegeven op: 29-08-2012
Bij meer dan de helft van de ge?nspecteerde bedrijven (60%) is handhavend opgetreden. Tegen vrijwel alle overtredingen wordt handhavend opgetreden. En die inzet blijkt effectief te zijn.

Zo'n 60% van de overtredingen was op de peildatum van het onderzoek opgeheven, 3% nog niet. Bedrijven nemen de verantwoordelijkheid om de overtredingen ongedaan te maken. Van de resterende 37% kon geen uitsluitsel worden gegeven, omdat de hersteltermijn nog niet was verstreken of omdat er nog een beoordeling door het bevoegde gezag moest plaatsvinden. Meer informatie over BRZO vind u hier.

Bron: InfoMil, week 34, 2012


Scoren als maatschappelijk betrokken baas
Uitgegeven op: 28-08-2012
Werknemers vinden het belangrijk dat hun baas zich bezighoudt met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe meer aandacht voor milieu, goede doelen en het welzijn van de lokale omgeving, hoe populairder de werkgever. Dit is gebleken uit een onderzoek onder het personeel van 269 ondermeningen.

Maatschappelijk betrokken organisaties scoren op alle vlakken beter dan andere organisaties. Hun medewerkers vinden de organisatie veel leuker dan gemiddeld (score 7,7 ten opzichte van een 6,9). Ze zijn ook trots op hun werkgever (score 7,1 ten opzichte van een 6,3 elders) en voelen zich betrokken (7,5 tegenover een 7,0). De organisatie als geheel voelt succesvoller met een actief mvo-beleid (7,3 ten opzichte van een 6,3 elders).

Wanneer een organisatie ?cht iets toevoegt en wanneer medewerkers erachter staan, heeft dat een sterk positief effect op het succes van een organisatie.

Bron: Telegraaf, week 34, 2012


Doe de Online Duurzaamheid Scan voor ondernemers
Uitgegeven op: 27-08-2012
Hoe scoort u op duurzaamheid en waar liggen uw ontwikkelkansen? Doe de online scan en u weet het binnen een paar minuten.

De scan vind u hier.

Bron: Syntens, week 35, 2012


Actualisatie handleiding PGS 15
Uitgegeven op: 07-08-2012
De handleiding PGS 15 wordt geactualiseerd. De bestaande handleiding is gebaseerd op de PGS 15, versie 2005.

De nieuwe PGS 15 (versie 2011) is op diverse punten aangepast. Reden genoeg om de handleiding in overeenstemming te brengen met de PGS 15 (versie 2011) en andere relevante ontwikkelingen. De nieuwe handleiding PGS 15 komt eind 2012 beschikbaar.

Voor meer informatie kijkt u hier.

Bron: InfoMil, week 34, 2012


Machineveiligheid metaalindustrie 'zorgwekkend'
Uitgegeven op: 07-08-2012
De veiligheid van de werknemers in de metaalsector is zorgwekkend. Er zijn fors meer ongevallen dan in andere sectoren en een hoog percentage bedrijven met overtredingen.

In bijna driekwart van de bedrijven trof de arbeidsinspecteur ??n of meer overtredingen aan, gemiddeld 2,7 overtredingen per bedrijf. Driekwart van deze overtredingen (459 van de 609) had te maken met de veiligheid van diverse soorten machines, waarbij het in ruim 80% van de overtredingen ging om het ontbreken van beveiligingen. Met name bij de afscherming van de kolomboor en de draaibank was sprake van onveilige situaties. Daarnaast waren er overtredingen op het gebied van arbeidsmiddelen die te maken hadden met hijs- en hefwerktuigen (19); heftrucks voor horizontaal transport (14); stellingen en trappen/ladders (4).

Het volledige rapport is hier te lezen en ook te downloaden.

Bron: NEN, week 32, 2012


Brussel wil CO2-uitstoot duurder maken
Uitgegeven op: 07-08-2012
Brussel wil de uitstoot van het milieuonvriendelijke broeikasgas CO2 voor het bedrijfsleven duurder maken. De Europese Commissie presenteerde woensdag de eerste voorstellen die de prijs moeten laten stijgen.

Ondernemingen in de EU zijn verplicht certificaten te kopen waarmee ze een bepaalde hoeveelheid C02 mogen uitstoten. Die certificaten mogen worden verkocht en van andere bedrijven worden gekocht (emissiehandel). Door een overaanbod, mede door de economische crisis, zijn de prijzen voor de certificaten laag. Bedrijven worden daardoor nauwelijks gestimuleerd energie te besparen en in duurzame technologie te investeren.

De commissie denkt nu aan het uitstellen van veilingen van certificaten. Door het aanbod kunstmatig te beperken, kan de prijs worden opgedreven.

Bron: Trouw, week 32, 2012Bedrijven maken te weinig gebruik van veiligheidsinformatieblad
Uitgegeven op: 07-08-2012
Bedrijven zijn bekend met de REACH-regelgeving maar maken nog steeds te weinig gebruik van het veiligheidsinformatieblad. Dat blijkt uit controles van Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving & Transport en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit vorig jaar bij bedrijven in de chemische industrie en bij eindgebruikers (autopoetsbedrijven). De inspectiediensten controleerden gezamenlijk op de REACH-verordening en etiketrichtlijnen (EU-GHS).

Het grootste gedeelte van deze bedrijven aan het begin van de keten heeft zijn zaken op orde. Alle gecontroleerde bedrijven zijn bekend met de regelgeving en meer dan 85% van de bedrijven voldoet aan de registratieverplichtingen.

Aan het eind van de keten werden door de Inspectie SZW controles uitgevoerd bij 85 autopoetsbedrijven, de eindgebruikers in de keten van chemische stoffen. Deze bedrijven waren bekend met de REACH-regelgeving, maar zij maken nog te weinig gebruik van het verplichte Veiligheidsinformatieblad (VIB). Hierin staat belangrijke informatie over eigenschappen en maatregelen voor gevaarlijke stoffen. Het VIB was vaak wel aanwezig maar was inhoudelijk niet altijd volledig, vaak was het VIB verouderd. Hieruit blijkt dat de juiste informatie nog niet in de gehele keten is doorgedrongen. Ook werden stoffen regelmatig niet als gevaarlijk herkend of waren de in het VIB beschreven maatregelen niet genomen.

Uit de inspectieresultaten blijkt dat bijna 90% van de bedrijven aan het eind van de keten niet voldoet aan de verplichtingen uit de REACH en ARBO-wetgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen. Is dit ook op uw organisatie toepasbaar? Meer weten? Vraag vrijblijvend informatie aan.

Bron: GevaarlijkeLading, week 32, 2012


Versnellen chemische procesinnovaties MKB
Uitgegeven op: 07-08-2012
Ondernemers in de chemische industrie hebben te maken met stijgende grondstofprijzen en energiekosten. Ze hebben daardoor in toenemende mate behoefte aan effici?ntere productie en minder energieverbruik. Optimalisatie van de productie met innovatieve procestechnologie biedt daarvoor een oplossing.

Syntens Innovatiecentrum en TNO hebben het initiatief genomen om gezamenlijk chemische procesinnovaties te gaan versnellen door middel van het opzetten van innovatieve MKB-technologieclusters. Door MKB-bedrijven te laten deelnemen in clusters worden zij in staat gesteld gezamenlijk de voor hen benodigde, complexe technologie te ontwikkelen. Hierdoor zijn ze sneller in staat om hun business-case rond te krijgen. Een cluster bestaat uit 5-7 bedrijven, die met een gemeenschappelijk doel samen aan de slag gaan.

Op donderdag 6 september vindt de kick-off bijeenkomst plaats. Het doel van de kick-off bijeenkomst is bedrijven alvast met elkaar te laten kennismaken en een kruisbestuiving te realiseren tussen bijvoorbeeld producenten van verschillende chemische producten en apparatenbouwers. Daarnaast zal de werkwijze van de clustering nader toegelicht worden. De bijeenkomst is kosteloos en geheel vrijblijvend. Meer info vind u hier.

Bron: MilieuFocus, week 32, 2012


Nieuwe integrale versie Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling
Uitgegeven op: 01-08-2012
InfoMil heeft een nieuwe integrale versie van het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling opgesteld.

In dit document zijn de artikelen van de regeling en het overgangsrecht bij de corresponderende bepalingen van het Activiteitenbesluit geplaatst, zodat alle voorschriften met betrekking tot een onderwerp bij elkaar staan. Het (word) document vind u hier.

Bron: InfoMil, week 31, 2012


Minder energiegebruik en CO2-uitstoot dankzij belastingkorting
Uitgegeven op: 31-07-2012
Dankzij belastingkorting van de overheid investeerden bedrijven in 2011 voor bijna 1,5 miljard euro in duurzame energie en energiebesparing. Dat is 45 procent meer dan in 2010. De investeringen leverden een energiebesparing en CO2-reductie op die gelijk staat aan het gebruik en de uitstoot van 330.000 huishoudens.

De meeste aanvragen van bedrijven betreffen investeringen in energiezuinige bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld in warmtepompen, isolatie, energiezuinige verlichting en ventilatie. Het meeste geld steken ondernemers in het opwekken van duurzame energie, waarbij vooral de hogere investeringen opvallen in windenergie, bio-energie en zonne-energie. De belastingkorting voor ondernemers bedroeg in 2011 in totaal 116 miljoen euro.

Het kabinet streeft ernaar om meer energie uit duurzame bronnen te halen. Door meer energie duurzaam op te wekken wordt de uitstoot van CO2 verlaagd en wordt Nederland minder afhankelijk van energie uit het buitenland. Zonder belastingkorting zouden de kosten van vernieuwende manieren om energie duurzaam op te wekken een stuk hoger liggen dan de gangbare technieken.

Bron: MilieuFocus, week 31, 2012


NeR-abonnement juli 2012
Uitgegeven op: 24-07-2012
Op 28 juni 2012 heeft de Adviesgroep NeR de volgende wijzigingen van de NeR vastgesteld:

1. De toets aan kosteneffectiviteit vindt in minder gevallen plaats. De referentiewaarden zijn op een actueel niveau gebracht. De tekst van ?2.11 is hierop aangepast.
2. De teksten over het nemen van VOS-maatregelen bij raffinaderijen en ruwe-olie terminals zijn verduidelijkt in ?2.8.1 en ?3.4.2.
3. Bij de indeling van lood en anorganische loodverbindingen (klasse sA2) in de stoffenlijst bijlage 4.5 is een voetnoot over de toxiciteit toegevoegd.

De wijzigingen zijn verwerkt in de Digitale NeR.


Bron: InfoMil, week 31, 2012


Wecycle zamelt 6,5 miljoen kilo ICT-afval in
Uitgegeven op: 24-07-2012
Inzamelaar van elektronisch afval Wecycle neemt pas sinds januari van dit jaar ict-afval aan maar heeft nu als 6,5 miljoen kilo aan ict-apparaten ingezameld.

In totaal werd in het eerste half jaar van 2012 54 miljoen kilo afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige verlichting (elektronisch afval) ingezameld. Dit is net zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. In 2011 zamelde Wecycle in totaal een recordaantal van 110 miljoen kilo elektronisch afval in.
Wecycle moet minimaal voldoen aan de doelstellingen die voortkomen uit de Europese regelgeving WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). De wettelijke inzameldoelstelling is vier kilogram elektronisch afval per persoon. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 66,7 miljoen kilo. In 2011 heeft Wecycle bijna 110 miljoen kilo elektronisch afval ingezameld. Dit komt neer op 6,55 kilogram per persoon.

Bron: MilieuFocus, week 31, 2012


Uitbreiding-REACH-lijst
Uitgegeven op: 24-07-2012
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers opnieuw uitgebreid.

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft onlangs de lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers, oftewel de kandidaat-lijst voor de autorisatieplicht, uitgebreid naar 84 zeer risicovolle stoffen. Het is alweer de zevende keer dat ECHA de lijst met zeer risicovolle stoffen uitbreidt. De huidige uitbreiding bevat ook stoffen die gebruikt worden bij onder andere remvloeistof, verven en ruitensproeiervloeistof. Fabrikanten van producten waarin ??n of meer nieuwe stoffen van de kandidaat-lijst zijn verwerkt, zijn verplicht dit binnen zes maanden te melden bij de ECHA. Als voorwaarde wordt daarbij gesteld dat de fabrikant meer dan 1.000 kilogram van de betreffende risicovolle stof of stoffen op de Europese markt brengt. Ook is er per direct een informatieplicht ingesteld voor afnemers indien ??n van de stoffen in het product/voorwerp aanwezig is in een gewichtspercentage van meer dan 0,1 procent.

De kandidaat-lijst met 84 risicovolle stoffen kan hier worden geraadpleegd.

Bron: MilieuFocus, week 31, 2012


Norm biedt oplossingen voor geluidsoverlast in kantoortuinen
Uitgegeven op: 17-07-2012
De kans op geluidsoverlast op de werkplek is al aanwezig zodra twee of meer werknemers in dezelfde ruimte zijn. Geluidsoverlast op de werkvloer betekent concentratie- en productiviteitsverlies. Het percentage fouten bij gepraat is 4% tot 41% hoger dan bij stilte. Terwijl dit met relatief simpele middelen is aan te pakken. In de norm NEN-EN-ISO 3382-3 staat hoe men objectief kan meten hoe het geluid op de werkplek is. En vervolgens wat er aan is te doen.

De afmetingen van de ruimte (inclusief plafondhoogte) zijn van uiteraard van belang. Bij kantoren kan de akoestiek (en hinder) worden be?nvloed door de juiste plaats van individuele en groepswerkplekken. Maar ook door kantoormeubelen, achtergrondgeluid (ventilatiesystemen, radio), door afscherming van apparatuur en door materiaalkeuze.

NEN-EN-ISO 3382-3 gaat over alle grote en middelgrote kantoortuinen en vergelijkbare ruimten en is van belang voor gebouwbeheerders, ontwerpers, kantoorinrichters en facility managers. Daarnaast is de norm ook interessant voor akoestische bureaus, die de metingen gaan uitvoeren.

Bron: NEN, week 30, 2012


Hoe te communiceren over MVO?
Uitgegeven op: 16-07-2012
Hoe te communiceren over MVO? Veel bedrijven worstelen met deze vraag. Zo is men bang dat als een bedrijf nog niet 100% duurzaam is het ook niet slim is om daar over te communiceren. Dit heeft dat vooral betrekking op de 'tot nu toe' behaalde resultaten.

Toch is het beter hier wel over te communiceren. Zo neemt u uw stakeholders mee in uw zoektocht. Kom vooral ook uit voor de dilemma?s die u tegenkomt. Dat levert goodwill en wellicht interessante nieuwe samenwerkingsverbanden op.

Daarnaast is het van belang dat MVO aansluit of verankerd is in de kernwaarden van een bedrijf. De valkuil kan anders zijn dat het communiceren over de MVO-activiteiten niet geloofwaardig is. Communiceren kan je het beste doen door middel van de communicatie middelen en ?kanalen die je al bezit.

Bron: MVO Nederland, week 30, 2012


Nieuwe versie lijst kankerverwekkende stoffen SZW gepubliceerd
Uitgegeven op: 16-07-2012
In de Staatscourant is de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Deze lijst dateert van 29 juni jl. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkenden stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen.


Bron: Gevaarlijke lading, week 30, 2012


E?n op de drie verzuimt na een arbeidsongeval langer dan een maand
Uitgegeven op: 02-07-2012
In Nederland hebben in 2010 naar schatting 224.000 werknemers te maken gehad met een arbeidsongeval met letsel en verzuim als gevolg. Een derde van de ongevallen leidde tot verzuim van langer dan ??n maand. E?n op de tien werknemers verzuimde langer dan een half jaar. Naast persoonlijk leed veroorzaken arbeidsongevallen nog steeds een aanzienlijke last voor het bedrijfsleven en de maatschappij. Het aantal arbeidsongevallen in Nederland is sinds 2005 stabiel.

In 2010 zijn circa 3,2% van de werknemers het slachtoffer was van een arbeidsongeval met lichamelijk letsel en/of geestelijke schade en verzuim van tenminste ??n dag. Ongeveer 3.800 arbeidsongevallen hebben tot een ziekenhuisopname geleid na behandeling op een Spoedeisende Eerste Hulp afdeling. Er waren 75 arbeidsongevallen met dodelijke afloop te betreuren in 2010. Van de werknemers die in 2010 tbetrokken waren bij een ongeval met letsel en verzuim, rapporteert 67% lichamelijk letsel, 22% geestelijk letsel en 10% zowel lichamelijk als geestelijk letsel. Paulien Bongers, Innovatiedirecteur Arbeid bij TNO: 'Veel mensen zullen niet direct aan geestelijke schade denken, wanneer we het hebben over de gevolgen van een arbeidsongeval. Geestelijke schade kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een werknemer door iemand is bedreigd.

Bron: Arbo-Online, week 28, 2012


Nut en noodzaak van de CO2-Prestatieladder
Uitgegeven op: 02-07-2012
Wat is nou eigenlijk het nut van de CO2-Prestatieladder? De CO2-Prestatieladder is zowel noodzakelijk om opdrachten te winnen als nuttig omdat het nemen van CO2-reductiemaatregelen ook leidt tot energie- en kostenreductie. Echter worden niet alle kansen met betrekking tot de CO2-ladder benut. De grootste kansen liggen in het primaire proces van een bedrijf.

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven tot klimaatvriendelijk werken en produceren en geeft opdrachtnemers concurrentievoordeel wanneer zij actief werk maken van CO2-reductie. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger het scoort op de ladder en hoe meer gunningvoordeel het krijgt in de aanbesteding. Inmiddels hebben rond de 200 bedrijven zich gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder.

Wilt u weten wat de CO2-Prestatieladder voor uw bedrijf kan betekenen? Stel hier vrijblijvend uw vragen.

Bron: Nen, week 28, 2012


Gewijzigde eisen opslag vuurwerk vanaf 1 juli 2012
Uitgegeven op: 02-07-2012
Op 1 juli 2012 is de gewijzigde Vuurwerkbesluit in werking getreden. Op de webpagina Vuurwerk is een overzicht opgenomen van de belangrijkste wijzigingen.

Meer informatie en weten wat er veranderd?

Bron: Nen, week 28, 2012


Bijeenkomst fysieke belasting in de zorg
Uitgegeven op: 29-06-2012
Tijdens de bijeenkomst wordt de dan net gepubliceerde norm ISO/TR 12296 ?Manual handling of people in the healthcare sector? gepresenteerd. Daarnaast zal het thema vanuit andere invalshoeken worden benaderd.

NEN geeft een toelichting op normen op het gebied van fysieke belasting. Er word een toelichting gegeven op ISO/TR 12296 ?Manual handling of people in the healthcare sector?. Verder wordt een presentatie gegeven op het eind vorig jaar gepubliceerde rapport van de gezondheidsraad rondom staand, geknield en gehurkt werken. De ochtend wordt afgesloten met de visie van productontwerpers op het onderwerp fysieke belasting in de zorg. De bijeenkomst is bedoeld voor onder andere commissieleden van aanverwante normcommissies, bedrijfsartsen, arbo adviseurs, verzuimbegeleiders, thuiszorg co?rdinatoren, zorgmedewerkers, arbeidshygi?nisten, veiligheidskundigen en ergonomen.

De bijeenkomst wordt dinsdag 2 oktober 2012 van 10.00 ? 12.30 uur bij NEN in Delft samen met de stuurgroep van de normcommissie Platform Ergonomie een bijeenkomst gehouden. U kunt zich tot uiterlijk 14 september aanmelden voor de bijeenkomst door een e-mail te sturen naar arbeid@nen.nl. Voor deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wilt u weten wat de normen voor uw organisatie binnen de zorg betekenen? Stel hier uw vraag!

Bron: Nen, week 26, 2012


Meer kans op opdrachten als VCA gecertificeerde
Uitgegeven op: 14-06-2012
Opdrachtgevers vinden het steeds meer belangrijk dat de producten of diensten die u levert voldoen aan de internationale normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Met een VCA certificaat voldoet u aan deze verplichtingen en deze zijn vanuit de Arbo-wet gewaarborgd. Uw medewekers zijn daarnaast opgeleid en dus bewust van de gevaren en hoe hiermee om te gaan.

Wilt u weten wat KMO Consult hierbij voor u kan betekenen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93. U kunt ook ons contactformulier invullen dit is overigens geheel vrijblijvend.

Bron: KMO Consult, week 24, 2012


Belgi? treft maatregelen om spoorvervoer gevaarlijke stoffen veiliger te maken
Uitgegeven op: 11-06-2012
In Belgi? is door de Belgische staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet vier maatregelen gesteld om het vervoer van gevaarlijke producten via het spoor nog veiliger te maken.

Zo zou het verboden worden om wagons met gevaarlijke producten voor of achter wagons met een beweegbare lading te plaatsen. Wagons met gevaarlijke goederen zouden niet meer helemaal in het begin of aan het einde van een trein geplaatst worden. Er zou ook een verbod komen om wagons die gevaarlijke producten vervoeren te groeperen. Ten slotte zouden wagons die ontvlambare vloeistoffen transporteren, en die qua constructie minder stevig zijn, op minimum 20 meter van wagons die gas vervoeren moeten worden geplaatst.
Een werkgroep moet in juni een ontwerp van ministerieel besluit opstellen. Met het oog op een snelle publicatie zal dit ontwerp vervolgens naar de Europese Commissie en de Raad van State worden gezonden.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 24, 2012


Kortingsbon voor adviesaanvragen!
Uitgegeven op: 11-06-2012
Op 1 april heeft MVO Nederland de IMVO/vouchers gelanceerd.Dit is een kortingsbon voor adviesvragen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden en vergoedt 50% van de advieskosten tot een maximum van ?10.000. De aanvrager is vrij in de keuze van adviseur / adviesbureau.

Elke MKB-partner van MVO Nederland kan een voucher aanvragen. Meer informatie vind u hier.

Bron: MVO Nederland, week 24, 2012


MVO in de zorgsector
Uitgegeven op: 06-06-2012
Duurzaam ondernemen is ondertussen niet meer weg te denken bij bedrijven. Maar hoe zit dat in ziekenhuizen? Ziekenhuizen zorgen toch dat pati?nten beter worden? Is er een maatschappelijker doel dan dat denkbaar? Toch zijn er wel ziekenhuizen in Nederland met duurzame praktijken, echter ontbreekt een echte integrale aanpak voor deze sector nog.

Hoogste tijd voor actie! Een onderzoek naar het MVO gehalte binnen ziekenhuizen heeft geresulteerd in een manifest dat inmiddels door ruim zestig betrokken partijen in de zorgsector is ondertekend. Het proces loopt nog traag, de pati?nt staat centraal en niet de inrichting van de bedrijfsvoering. Bedrijven onderscheiden zich ten opzichte van concurrenten die niks aan MVO doen. Die concurrentie heeft lange tijd geen rol gespeeld in de zorg. De kennis over MVO is er wel, maar door de drukte van alle dagen komt het management niet aan daden toe. MVO Nederland is een rondgang gestart langs ziekenhuizen en zorginstellingen om uit te leggen wat de meerwaarde van MVO in de zorg is. Inmiddels hebben zich meer dan zestig betrokken partijen gecommitteerd aan de invoering van MVO in de gehele organisatie. Een nieuw opgericht MVO-zorgplatform gaat voor het nodige netwerk en kennis zorgen. Doel is ook bestaande best practices uit te wisselen, en die zijn er zeker in de zorg. Wilt u weten wat wij qua MVO voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons en wij kunnen u direct meer vertellen!

Bron: P+ & KMO Consult, week 23, 2012


Extra belasting aftrek een MVO-Prestatieladder of CO2-Prestatieladder
Uitgegeven op: 06-06-2012
Wist u dat organisaties met een MVO-Prestatieladder of CO2-Prestatieladder in aanmerking komen voor extra belastingaftrek?

De Milieulijst 2011 bood al fiscaal voordeel voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke productie volgens de eisen van Milieukeur en Europees Ecolabel of het verlenen van milieuvriendelijke diensten volgens de eisen van Green Key , Blauwe Vlag en 'Erkend Duurzaam' van de Bovag. Sinds 1 januari 2012 zijn daar verschillende certificaten aan toegevoegd aan de Milieulijst 2011, zoals de CO2-Prestatieladder en de MVO-prestatieladder.

Meer info? Vragen of weten wat KMO Consult hierin voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op.
Bron: MIA/VAMIL regeling bij Agentschap NL, week 23, 2012


Nieuwe BHV-norm in ontwikkeling
Uitgegeven op: 05-06-2012
De norm NEN 8112 moet zowel kleine als grotere bedrijven hulp bieden bij het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV).

De BNO is, naast bouwkundige en installatieve voorzieningen, ??n van de pijlers van (brand)veiligheid. De norm bevat eisen voor het BNO-beleid, de prestaties van de BNO en de documentatie in het BNO-plan. BHV maakt onderdeel uit van het BNO-beleid van elk bedrijf. De norm is bedoeld voor zowel 'de bakker op de hoek' als grote complexe organisaties. De nieuwe norm wordt een samenvoeging van de normen NEN 4000 'Bedrijfshulpverlening' en NEN 8112 'Leidraad voor ontruimingsplannen'. De norm gaat niet alleen in op bouwwerken, maar ook op ?niet gebouwen? zoals evenemententerreinen en vervoerssystemen.

Naar verwachting wordt het normontwerp in het najaar van 2012 gepubliceerd.

Bron: NEN, week 23, 2012


Boetecatalogus overtredingen arbeidstijden vervoer van kracht
Uitgegeven op: 05-06-2012
Vanaf 9 mei 2012 gelden nieuwe tarieven voor de bestuurlijke boetes die kunnen worden opgelegd aan chauffeurs van vrachtwagens, taxi?s en bussen en aan ondernemers die de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit vervoer overtreden.

De meest opvallende wijziging in de nieuwe boetecatalogus is de hogere boete voor foutief registreren van het soort arbeid in de digitale tachograaf. Deze overtredingen worden nu gezien als valsheid in geschrifte. De boetes die kunnen worden opgelegd, lopen op van ?0 tot ?199 bij een kleine inbreuk op de regels, via ?200 tot ?549 bij belangrijke inbreuken naar ?550 of meer bij heel belangrijke inbreuken. De wijzigingen en de nieuwe boetecatalogus worden toegepast op overtredingen die vanaf 9 mei 2012 hebben plaatsgevonden.

Deze nieuwe indeling geldt in alle Europese lidstaten en draagt bij aan de harmonisering van het boetebeleid in Europa. De nieuwe indeling van overtredingen wordt ook gebruikt bij overtredingen die bij bedrijfsinspecties worden vastgesteld. Bij een eerste inspectie kunnen alleen heel belangrijke inbreuken worden beboet.

Bron: Logistiek, week 23, 2012


Bedrijven vaker betrapt op arbowetovertredingen
Uitgegeven op: 05-06-2012
Het aantal bedrijven dat de regels rond arbeidsomstandigheden overtreedt is vorig jaar toegenomen.

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moest bij 64 procent van de gericht ge?nspecteerde bedrijven optreden vanwege overtredingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en werktijden, blijkt uit het jaarverslag. Een jaar eerder was dat nog 61 procent.

De organisatie inspecteert vooral bedrijven met een verhoogd risico. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om bedrijven die geen risico-inventarisatie hebben ingeleverd. Het aantal actieve arbeidsinspecties nam hierdoor af van 18.500 naar 14.600.

Bron: NU, week 23, 2012


Zorg, milieu en veiligheid Nederland krijgen onvoldoende
Uitgegeven op: 05-06-2012
Nederland scoort gemiddeld een krappe voldoende als het aankomt op de uitvoering van publieke taken. De prestaties op de terreinen milieu, gezondheidszorg en sociale veiligheid zijn echter zwaar ondermaats.

De onderzoekers gaven, op basis van een aantal 'indicatoren', aan verschillende sectoren afzonderlijk rapportcijfers per land. Ondanks de drie dikke onvoldoendes staat ons land, wanneer het uiteindelijke rapportcijfer wordt vergeleken, in de subtop van 28 onderzochte, veelal westerse landen. Dat komt vooral door goede scores op het gebied van sociale zekerheid, cultuur, recreatie, onderwijs, infrastructuur, wonen en economische zaken.

Nederland scoort gemiddeld een 6,1. Van de onderzochte landen, die allen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), scoort Noorwegen het hoogst met een 6,7 en Griekenland het laagst met een 2,7.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), week 23, 2012


Elektrische veiligheid in medische gebruikte ruimten
Uitgegeven op: 02-05-2012
Wilt u ook de elektrische veiligheid in medische gebruikte ruimten vergroten? Dit kan aan de hand van de vernieuwde praktijkgids Elektrische veiligheid in medisch gebruikte ruimten.

? Uitleg over normen en regelgeving:
- Rubriek 710 van NEN 1010: Medisch gebruikte ruimten
- IEC 60601-normenreeks voor medisch apparatuur
- EU-richtlijn voor medische hulpmiddelen
? Aandachtspunten voor verrijdbare samenstellingen van apparatuur (trolleys)
? De samenhang tussen e-installaties, e-apparatuur en ICT-netwerken.
? Veel praktische voorbeelden

Meer informatie vind u hier.

Bron: NEN, week 18, 2012


Nieuw op uw smartphone de Ner-app
Uitgegeven op: 02-05-2012
De stoffenlijst van de NeR (bijlage 4.5) was al benaderbaar via de website van InfoMil, maar is nu ook beschikbaar als APP. In deze lijst staan voor een groot aantal stoffen de luchtemissie-eisen en de grensmassastromen aangegeven.

Stel u bent als handhaver op bedrijfsbezoek en stuit op een emissie van een bepaalde stof. U wilt weten wat als emissie naar de lucht is toegestaan. U gaat naar infomil.nl/app en typt de naam van de stof in het zoekveld in. Al na 2 letters wordt een rijtje mogelijke namen zichtbaar. U kiest die van de bewuste stof en daar staan de emissieconcentratie en -vracht in beeld. U kunt de gevonden gegevens vervolgens naar uw eigen e-mail versturen en gebruiken voor in het dossier.

De Ner-app is te vinden op www.infomil.nl/app.

Bron: InfoMil, week 18, 2012


NTA 8080: eisen voor duurzame biomassa
Uitgegeven op: 24-04-2012
Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft de eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Hierbij wordt onder biomassa zowel vaste en vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan.

De norm NTA 8080 is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die zich op aantoonbare wijze bezig houden met Biomassa produceren. Dit dan wel ten behoeve van energiedoeleinden den deze als duurzaam geproduceerd willen afzetten. Daarnaast is de norm ook bedoeld voor organisaties die biomassa willen verwerken en deze als duurzaam verkregen en duurzaam verwerkt verkregen. De norm gaat verder in op biomassa verhandelen en inzetten voor energieopwekking of transportbrandstof.

Met NTA 8080 kunt u aantonen dat de biomassa die u produceert, verhandelt of verwerkt, voldoet aan internationale duurzaamheidcriteria.

Bron: Recycling, week 17, 2012


Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (DMB)
Uitgegeven op: 18-04-2012
Op 1 januari 2012 ging het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (DMB) formeel van start. Het steunpunt DMB moet één van de hoekstenen van de groene economie van de toekomst worden, en zal vanuit een transitieperspectief gedurende een periode van vier jaar generieke kennis opbouwen. Volgende thema?s staan daarbij centraal:

(1) regionaal en internationaal DMB-beleid vanuit een systeemperspectief;
(2) materiaalstromen in Vlaanderen;
(3) de economische implicaties van DMB en de beleidsinstrumenten die hierop ingrijpen;
(4) het wettelijke kader;
(5) het sociale leerproces en de zogenaamde multi-actor governance mechanismen nodig voor DMB.

Bron: OVAM (Belgi?), week 16, 2012


Inmiddels bekend met de vernieuwde PGS 15?
Uitgegeven op: 18-04-2012
PGS 15 staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen nummer 15. In de publicatie staan voorschriften voor het veilig opslaan van die producten, zoals brandbeveiliging, vloeistofdichte vloeren, veiligheidssignalering en periodieke keuringen.

De richtlijn geld voor bedrijven die meer dan 25 kg verpakte gevaarlijke stoffen in de opslag hebben, wat er in Nederland tienduizenden zijn. Onlangs is deze norm op verschillende punten aangepast en verduidelijkt. Ook beschrijft een nieuw hoofdstuk de tijdelijke opslag van producten, wat van belang kan zijn voor chemische distributeurs en chemiebedrijven. De belangrijkste wijziging is de opname van een nieuw hoofdstuk over tijdelijke opslag. Het nieuwe hoofdstuk over tijdelijke opslag is bijvoorbeeld van belang voor logistieke bedrijven die opslaan, formuleren, afvullen, ompakken, distribueren en dergelijke. Dit omdat grote bedrijven steeds meer van hun opslag, distributie en logistiek aan bedrijven uitbesteden.

Bent u nieuwsgierig naar de andere wijzigingen of naar de norm in haar geheel? Klikt u dan hier voor meer informatie.

Bron: Chemie, week 16, 2012


NEN vraagt markt om reacties op nieuwe NEN 5744
Uitgegeven op: 04-04-2012
Binnenkort zijn bodembedrijven verplicht om de nieuwe NEN 5744 voor het nemen van grondwatermonsters bij milieuhygiënisch bodemonderzoek toe te passen. Bodemadviesbureaus zijn nu hard bezig om hun werkprocessen hierop aan te passen. Dit roept hier en daar vragen op over de uitvoering. NEN is erg geïnteresseerd in wat de markt van de herziene norm vindt.

Vanaf volgend jaar houden zes gespecialiseerde regionale diensten toezicht op ongeveer 400 risicovolle bedrijven, terwijl die verantwoordelijkheid nu ligt bij ettelijke provincies en gemeenten. Hierdoor komt er druk op de ketel bij bedrijven. Daarnaast is het idee om allerlei inspectiediensten samen te voegen, zodat deze slagvaardiger kunnen optreden en bovendien meer instrumenten hebben om op te treden. Zo moet er meer ruimte komen om bestuurlijke boetes op te leggen. Daarbij kan via een dwangsom worden afgedwongen dat zaken zich verbeteren.

Ervaringen van normgebruikers zijn uitermate belangrijk voor NEN-commissies om normen te kunnen evalueren en waar mogelijk (of noodzakelijk) te verbeteren. Ook voor deze norm is feedback daarom zeer gewenst. NEN roept gebruikers van NEN 5744 op om op- en aanmerkingen over NEN 5744 door te geven via milieu@nen.nl, liefst v??r 31 mei 2012. De NEN-commissie 'Veldwerk - Monsterneming' beantwoordt deze vragen vervolgens. Eventuele verbeterpunten voor de norm worden door NEN in een correctieblad of aanvullingsblad gepubliceerd.

Bron: ArboZone, week 14, 2012


Gedragingen risicovolle bedrijven openbaar
Uitgegeven op: 04-04-2012
De namen van risicovolle bedrijven die zich willens en wetens niet aan allerlei veiligheidsvoorschriften houden, worden in de toekomst openbaar gemaakt. Om imagoschade te voorkomen, zullen deze - vaak chemische - bedrijven, zich naar verwachting beter aan de milieuregels houden.

Vanaf volgend jaar houden zes gespecialiseerde regionale diensten toezicht op ongeveer 400 risicovolle bedrijven, terwijl die verantwoordelijkheid nu ligt bij ettelijke provincies en gemeenten. Hierdoor komt er druk op de ketel bij bedrijven. Daarnaast is het idee om allerlei inspectiediensten samen te voegen, zodat deze slagvaardiger kunnen optreden en bovendien meer instrumenten hebben om op te treden. Zo moet er meer ruimte komen om bestuurlijke boetes op te leggen. Daarbij kan via een dwangsom worden afgedwongen dat zaken zich verbeteren.

Bron: ArboZone, week 14, 2012


ISO 14001 wordt herzien
Uitgegeven op: 04-04-2012
Uitgangspunten bij de herziening ISO 14001. Er zijn twee belangrijke uitgangspunten bij de herziening.

Enerzijds de toepassing van de recent vastgestelde ISO Guide 83 waarin de nieuwe structuur en kerneisen voor managementsysteemnormen zijn vastgelegd. Toepassing hiervan is verplicht gesteld voor alle nieuwe en herziene normen voor managementsystemen en moet leiden tot beter afgestemde en gemakkelijker te integreren systemen.

Het tweede uitgangspunt is een rapport van een studiegroep over de toekomst van milieumanagement. In dit rapport zijn 11 trends en thema?s geanalyseerd en worden aanbevelingen gedaan op welke wijze daaraan in ISO 14001 aandacht moet worden gegeven.

Beide uitgangspunten moet er voor zorgen dat de norm straks weer even meekan en aansluit bij de maatschappelijke vereisten, zoals goede integratie van milieumanagement met andere managementgebieden (zoals kwaliteit en veiligheid) en met de corporate governance van organisaties.

Bron: NEN, week 14, 2012


ECHA actualiseert Classificatie- en Etikettering-inventaris
Uitgegeven op: 04-04-2012
In de Classificatie- en Etikettering-inventaris die het ECHA (Europees Agentschap van chemische stoffen) in februari heeft gelanceerd, zijn een aantal aanpassingen gemaakt. Nieuwe notificaties zijn toegevoegd en enkele bugs zijn verwijderd.

Met deze actualisatie bevat de inventaris nu notificaties voor 96425 stoffen. Notificaties voor EINECS-stoffen die bestempeld zijn als "niet geclassificeerd' konden niet in deze herziening opgenomen worden. Gebruikers wordt geadviseerd om hiervoor de REACH-registratiedatabase te gebruiken. Klikt u hier voor meer info.

Bron: ECHA, week 14, 2012


IBC?s in het veld taboe?
Uitgegeven op: 04-04-2012
Veel aannemers gebruiken een Intermediar Bulk Container (IBC) in het veld voor het opslaan van diesel voor graafmachines, aggregaten en pompen.

De nieuwe PGS 30 (Zie ook www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl) die de eisen stelt aan de opslag van diesel in tanks is in december 2011 van kracht geworden en wijdt hier een bijlage aan. In bijlage D wordt aangegeven dat het gebruik van deze IBC niet meer is toegestaan omdat het om een verpakking gaat, zie ingesloten citaat uit bijlage D van PGS30.

Voor het op locatie aftanken van mobiele installaties als heimachines, rupsvoertuigen en dergelijke wordt vaak oneigenlijk gebruik gemaakt van een Intermediate Bulk Container (IBC) voorzien van een pomp en een afleverpistool. Hier is sprake van een ?(transport)verpakking? zoals bedoeld in PGS 15 en niet van een tijdelijke niet-stationaire opslag- en afleveringsinstallatie zoals bedoeld in deze PGS. In PGS 15 wordt onder verpakking verstaan: een verpakking die is toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, inclusief grote verpakkingen en IBC. Deze IBC?s voldoen niet aan de aanvullende eisen die worden gesteld aan een tijdelijke niet-stationaire opslag- en afleveringsinstallatie en mogen voor deze doeleinden niet worden gebruikt.

Ook in het kader van de NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) is het niet toegestaan om IBC?s in het zand te plaatsen. Volgens de NRB behoort er ook tenminste een vloeistofkerende vloer onder te zitten. Dit kan zijn: - Aaneengesloten bestrating
- Asfalt of betonvloer
- Aaneengesloten bestrating
- In alle gevallen een calamiteiten procedure en voorzieningen.

We zullen weer terug moeten naar de tanks die in het verleden ook gebruikt werden met een opvangbak en bescherming tegen regeninval. Conclusie: Voor de van diesel is een ?zwerftank? wel toegestaan een IBC niet. Meer support nodig over dit onderwerp? Neem contact met ons op via mail of +742919393.

Bron: Gevaarlijke lading, week 14, 2012


Nieuw platform voor duurzaamheid en MVO
Uitgegeven op: 01-03-2012
Greencode is een nieuw informatie- en interactieplatform wat duurzaamheid en MVO in gebouwen en organisaties in beeld brengt. In veel gebouwen in Nederland is fors ge?nvesteerd in duurzaamheid en veel organisaties zijn bezig met MVO.

Bezoekers van gebouwen kunnen niet ruiken dat er zonnepanelen op het dak liggen of vermoeden dat ze over duurzaam geproduceerde en recyclebare vloerbedekking lopen. Bezoekers van gebouwen zien het Greencode logo en scannen met hun smartphone de QR-code in het logo. Vervolgens lezen ze op hun smartphone alle duurzaamheidsinformatie over het gebouw of de specifieke ruimte waar ze op dat moment staan.
Bedrijven in Nederland zijn wereldwijd vooruitsttrevend met het voeren van een duurzaamheidsbeleid, toch valt er nog veel te winnen. In de digitale syllabus Duurzaamheid kunt u lezen wat de laatste ontwikkelingen zijn in het duurzaamheidsbeleid van Nederlandse bedrijven en krijgt u veel adviezen hoe u uw beleid inzake duurzaamheid kunt vormgeven. Meer info vind u hier.

Bron: Gevaarlijke lading, week 10, 2012


ECHA lanceert Classificatie- en Etikettering-inventaris van chemische stoffen
Uitgegeven op: 01-03-2012
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft de Classificatie- en Etikettering-inventaris (C&L-inventaris) van chemische stoffen op de Europese markt gelanceerd.

Meer dan drie miljoen ingediende records die meer dan 90.000 chemische stoffen betreffen, zijn nu vrij toegankelijker op de ECHA-website. Deze database bevat classificatie- en etiketteringsinformatie op ingediende en geregistreerde stoffen die ontvangen zijn van fabrikanten en importeurs. Ze bevat ook de lijst van geharmoniseerde classificaties (tabel 3.1 van Annex VI van CLP). Meer info vind u hier.

Bron: Gevaarlijke lading, week 10, 2012


Aantal kandidaten en slaagpercentage B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU 2011
Uitgegeven op: 01-03-2012
In 2011 hebben 158.883 kandidaten deelgenomen aan een B-BVA, VOL-VCA of een VIL-VCU examen. Dit is een daling van ruim 2% ten opzichte van 2010. Het gemiddelde slaagpercentage in 2011 is 81%.

Bron: VCA Examenbank, week 10, 2012


Fonds helpt transportsector kosten drukken
Uitgegeven op: 21-02-2012
Transportbedrijven gaan gebukt onder de stijgende concurrentie van goedkope Oost-Europese chauffeurs die makkelijk een groot rijbewijs halen en niet te maken hebben met verplichte dure nascholingen. Stichting Logistiekfonds helpt de opleidingskosten van transportbedrijven te drukken door het verlenen van subsidie.

SLN richt zich vooral op wettelijk verplichte cursussen en opleidingen, zoals de code 95. Daarnaast zijn vele andere beroepsgerichte trainingen en opleidingen via het Logistiekfonds subsidiabel te maken. Een compleet overzicht is te vinden op de website. De subsidie kan oplopen tot wel 40 procent van de gemaakte kosten. Een belangrijke voorwaarde voor het krijgen van de subsidie is dat het niveau van de medewerker als ook het niveau van de opleiding niet mag uitstijgen boven MBO-4. Daarnaast dient de opleiding in de periode 1 februari 2011 tot en 1 augustus 2012 te vallen en duurt deze minimaal één dag. Meer lezen?

Bron: Logistiek, week 8, 2012


Veiligheidssymbolen op bouwkundige tekeningen
Uitgegeven op: 21-02-2012
Hoe laat je veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema?s zien? Waar zijn die voorzieningen gesitueerd en, nog belangrijker, welk symbool is het juiste?

NEN 1413 geeft naast een weergave van veiligheidsvoorzieningen ook de eisen voor inrichting en ontwerp van tekeningen en in schema's. Om - onder meer - aan arbo-eisen te kunnen voldoen helpt NEN 1413 ?Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema's bij het opstellen van bouwkundige tekeningen. De oorspronkelijke NEN 1413 stamde al uit 1989 en is in 2011 geheel herzien.

Bron: NEN, week 8, 2012


Mer-scan (Testfase)
Uitgegeven op: 21-02-2012
Sinds de lancering van de Mer-scan half december is hij al 2000 keer gebruikt. Met de Mer-scan kunt u door een paar vragen te beantwoorden snel onderzoeken of een activiteit m.e.r.(beoordelings)plichtig is.

Ook van de mogelijkheid om commentaar te geven en wensen aan te geven wordt druk gebruik gemaakt. Bent u nieuwsgierig geworden naar de Mer-scan? Voer hem hier uit hier door middel van beantwoorden van enkele vragen.

Bron: InfoMil, week 8, 2012


Groei maatschappelijk verantwoord ondernemen
Uitgegeven op: 03-02-2012
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) groeit ? ondanks de recessie - nog steeds stevig door. De versnelling op dit terrein is nu echt begonnen. Bedrijven stellen in toenemende mate MVO-eisen aan elkaar. Hierdoor wordt MVO steeds vanzelfsprekender. Er ontstaat een MVO-ketting reactie die zelfs bedrijven tot ver voorbij de Nederlandse grens bereikt.

Enkele belangrijke trends die de versnelling illustreren:
? Kostenbesparing is het belangrijkste motief geworden om met MVO te beginnen. Deze ontwikkeling zet zich aangewakkerd door de recessie in 2012 naar verwachting krachtig door.
? Energiebesparing en duurzame energie staan bovenaan de MVO-agenda van bedrijven. Het is urgent, tastbaar, sluit aan bij maatschappelijke verwachtingen en het levert geld op. Ook grondstoffenschaarste wordt steeds vaker opgepakt als strategisch speerpunt.
? Steeds meer bedrijven pakken MVO op als manier om te innoveren en omzet te verhogen.
? Duurzaamheid is een basisverwachting van de consument. De consument verwacht simpelweg dat een bedrijf duurzaam produceert, en hier ook transparant mee omgaat.

Bron: SMK (België), week 5, 2012


Milieulijst 2012 MIA\Vamil-regeling gepubliceerd
Uitgegeven op: 03-02-2012
Bedrijven die duurzaam willen ondernemen kunnen ook in 2012 weer profiteren van de gunstige fiscale aftrekmogelijkheden van de MIA\Vamil-regeling.

Op de nieuwe Milieulijst voor 2012 staan circa 360 investeringen met een onmiskenbaar milieuvoordeel waarbij tot 36 procent van de investeringskosten mag worden afgetrokken van de fiscale winst. De Milieulijst 2012 stimuleert onder andere nieuwe maatregelen voor een duurzaam (her)gebruik van grondstoffen, beperking van industri?le luchtemissies en vermindering van het watergebruik in de glastuinbouw.

Bron: SMK (België), week 5, 2012


Nieuwe initiatieven aanpak van bodemverontreiniging in 2012
Uitgegeven op: 03-02-2012
Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft in een beleidsbrief een aantal nieuwe initiatieven voorgesteld voor de aanpak van bodemverontreiniging in 2012.

Hier worden de methodiek, cijfers en de nodige veiligheidsvoorzieningen toegelicht. Ook nagekomen meldingen van particulieren of bedrijven in de ruime regio kunnen nog steeds aan OVAM worden overgemaakt. Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: OVAM (België), week 5, 2012


Asbest terug in de actualiteit
Uitgegeven op: 03-02-2012
De media berichtten recent uitvoerig over de aanwezigheid van asbestcementdraailingen in Kapelle-op-den-Bos en in Willebroek. Op de OVAM-website vind je meer info over de door OVAM uitgevoerde projecten in de periode 2004-2008 en 2009-2011.

Hier worden de methodiek, cijfers en de nodige veiligheidsvoorzieningen toegelicht. Ook nagekomen meldingen van particulieren of bedrijven in de ruime regio kunnen nog steeds aan OVAM worden overgemaakt. Voor meer informatie klikt u hier.

Bron: OVAM (België), week 5, 2012


Nieuw: Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit
Uitgegeven op: 02-02-2012
Op Rijksoverheid.nl is het informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit gepubliceerd. Het informatieblad beschrijft ondermeer vergunningplicht, OBM, melding, maatwerk en bevoegd gezag.

Het Informatieblad Wabo en Activiteitenbesluit beschrijft de raakvlakken tussen de regelgeving vanuit de Wabo, zoals het Besluit omgevingsrecht en het stelsel van algemene regels vanuit de Wet milieubeheer (Wm). Voor de activiteiten die beschreven zijn in het Activiteitenbesluit, komt de Wabo in principe niet in beeld.

Bron: NEN, week 5, 2012


Wijziging Wet geluidhinder per 1 januari 2012
Uitgegeven op: 26-01-2012
Door de inwerkingtreding van maar liefst drie wetten verandert de Wet geluidhinder (Wgh):
? Wet tot wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten
? Invulling hoofdstuk 9 Wet milieubeheer
? Wet tot wijziging Tracéwet.


Alleen de "Wijziging van de Crisis- en herstelwet en enkele andere wetten" heeft invloed op de dagelijkse praktijk van de Wgh. Meer info over de Wet geluidhinder vindt u hier.

Bron: NEN, week 4, 2012


NEN 7777: prestatiekenmerken voor milieu en voedingsmiddelenanalyses herzien
Uitgegeven op: 20-01-2012
De norm NEN 7777 is herzien. De norm is nu ook toepasbaar voor fysisch chemisch analyses in de voedingsmiddelenlaboratoria. Na de publieke commentaarronde eind 2010 zijn er diverse commentaren binnengekomen. Een deel van het commentaar is in de herziene norm verwerkt.


Een andere belangrijke wijziging is een grotere nadruk op het maken van een validatieplan. Ten opzichte van het normontwerp uit 2010 valt het aantal wijzigingen mee. Wel is geheugeneffect toegevoegd als nieuw prestatiekenmerk. Het gebruik van enkele termen is aangepast, zodat het meer in lijn is met internationale normen. De belangrijkste wijzigingen op een rij kunt u vinden in het voorwoord van de norm.

Bron: NEN, week 3, 2012VOS maatregelen NeR geactualiseerd
Uitgegeven op: 03-01-2012
De maatregelen voor het verminderen van emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS) in de Nederlandse emissie richtlijn lucht (NeR) worden per 1 januari 2012 geactualiseerd.


De paragraaf is uitgedund, veelal omdat de bedrijven onder het Activiteitenbesluit vallen. De maatregelen voor de aardolie industrie worden daarnaast in 2012 inhoudelijk herzien. De NeR moet worden gehanteerd bij het opstellen van vergunningvoorschriften. De VOS maatregelen gaan hierbij voor op de algemene emissie eisen van de NeR. Meer lezen over de veranderingen? Klikt u hier.

Bron: InfoMil, week 1, 2012


Lancering van de ISO 50001 een feit!
Uitgegeven op: 03-01-2012
ISO 50001:2011 'Energy management systems ?Requirements with guidance for use' in juni gepubliceerd. Deze mondiaal geaccepteerde norm is een krachtig instrument om bedrijven te ondersteunen bij het besparen van energie.


De norm biedt richtlijnen voor allerlei organisaties die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren, zowel binnen het eigen bedrijf als in de keten. Dit zal niet alleen leiden tot kostenbesparing maar levert ook een positieve bijdrage aan het oplossing van maatschappelijke problemen. Bovendien kunnen organisaties ? door zich te laten certificeren volgens deze norm - zich onderscheiden van internationale concurrenten. Hier vind u meer informatie over de ISO 50001.

Bron: NEN, week 1, 2011


Gratis infosessies nieuwe afvalstoffen- en materialenbeleid
Uitgegeven op: 03-01-2012
Vlaanderen is de laatste jaren enorm vooruitgegaan in het effici?nt beheren van afvalstoffen, nu zetten ze nog een stap verder. Ze streven naar een duurzame productie ?n verbruik van alle materialen die onze economische bedrijvigheid voortbrengt.


Tijdens de gratis infosessies legt de OVAM u de nieuwe wetgeving uit en gaat Agentschap Ondernemen in op alle mogelijke relevante milieusubsidies. Schrijf u hier in!

Bron: Agentschap Ondernemen, week 1, 2011


Ziekenhuislogistiek op de kaart
Uitgegeven op: 03-01-2012
Een onderzoek naar logistieke excellentie in de zorg geeft een eerste beeld hoe een aantal Nederlandse ziekenhuizen ten opzichte van elkaar scoren.


Logistiek krijgt in de gezondheidszorg meer aandacht dan voorheen, zowel omdat zorginstellingen zien dat men daarmee de kwaliteit van de zorg kan verbeteren, als omdat men erkent dat een goede logistieke beheersing zorgprocessen effici?nter maakt. Zorginstellingen hebben momenteel onvoldoende managementgegevens om vast te kunnen stellen waar zij staan in hun goederenlogistiek. Scoren zij beter of slechter dan andere instellingen?
Meer info vind u hier.

Bron: Logistiek, week 1, 2011


Verontreinigingsnormen voor groene lijst afvalstoffen vastgesteld
Uitgegeven op: 03-01-2012
Verontreinigingsnormen voor groene lijst afvalstoffen (papier, kunststof en ferro/non-ferro) vastgesteld door VROM-Inspectie. Naar aanleiding van de opgedane ervaringen met deze vuistregels en een aantal gerechtelijke uitspraken, is gebleken dat de vuistregels op een aantal punten tekortschieten.


De vuistregels bieden wel een handvat om een partij gestructureerd te beoordelen, maar het knelpunt blijft dat de vuistregels voor de beoordeling van de mate van verontreiniging te veel interpretatieruimte laten. Wilt u meer weten en de grenswaarden lezen? Klikt u dan hier.

Bron: Agentschap NL, week 1, 2011