NL- EN

Home - Laatste nieuws - Nieuwsarchief 2013

Nieuwsarchief 2013

December
17-12-2013 RIVM publiceert Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen
17-12-2013 Inhoud pagina: Verbod op HCFK's zoals R22
10-12-2013 EC subsidiemogelijkheden voor innovatiegericht inkopen
10-12-2013 Europa herziet afvalwetgeving
10-12-2013 Drempelbedrag EIA, MIA en Vamil gaat omhoog
10-12-2013 Activiteitenregeling met nieuwe PGS-richtlijnen op 1 december 2013 in werking
3-12-2013 Concept PGS 33-2 voor commentaar

November
26-11-2013 Concept nieuwe ISO 14001 beschikbaar bij NEN
19-11-2013 Heftrucks breken records
12-11-2013 Nieuwe versie PGS 19 beschikbaar
5-11-2013 Aandacht voor preventie daalt
2-11-2013 Drempelbedrag EIA, MIA en Vamil gaat omhoog
2-11-2013 REACH is duur en te weinig bekend voor MKB

Oktober
22-10-2013 NEN werkt aan PGS waterstoftankstations
10-10-2013 RI&E is meer dan administratieve verplichting
10-10-2013 Registratie gevaarlijke stoffen (te) complex
08-10-2013 Meer ongevallen met heftrucks
01-10-2013 Van Gansewinkel partner in duurzaam concept “Afval Loont”

September
10-09-2013 Naleving Arbozorgverplichtingen verslechterd
10-09-2013 100 tips om te starten met MVO
06-09-2013 Rechtdoor: pijl omhoog of pijl omlaag?
06-09-2013 Veiligheid tankopslagbedrijven nog steeds niet voldoende
06-09-2013 Logo voor zelfverklaring en Publicatieplatform

Augustus
14-08-2013 Alles over de winst van veilig en gezond werken!
14-08-2013 Denk mee over omzetting OHSAS 18001 in ISO-norm
14-08-2013 Gasflessen met een doelmatige drukontlastvoorziening
14-08-2013 Werken met gevaarlijke stoffen
13-08-2013 Ongeluk transport gevaarlijke stoffen vaker gemeld
12-08-2013 Meer oog voor lichamelijke belasting
01-08-2013 Inspectie SZW bij buitendiensten

Juli
31-07-2013 Herziening BREF afvalverwerking
22-07-2013 Acceptatie en controle afvalstoffen bij "Activiteitenbesluit bedrijven"
22-07-2013 Gratis NTA van NEN
19-07-2013 Gezocht: Slimme tips!
19-07-2013 Tweede subsidietender Biodiversiteit en Bedrijfsleven
19-07-2013 NEN heeft normen voor asbestonderzoek herzien
10-07-2013 Nieuwe integrale versies Activiteitenbesluit beschikbaar
10-07-2013 Kamerbrief ‘MVO loont’ stimuleert ISO 26000 en zelfverklaring
02-07-2013 Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd

Juni
28-06-2013 OHSAS 18001 wordt ISO-norm
27-06-2013 OHSAS 18001 leidt tot betere arboprestaties!
26-06-2013 Auto's tot helft minder zuinig dan opgegeven
26-06-2013 Extra controles mogelijk voor rekening BRZO-bedrijven
26-06-2013 Nieuwe wetgeving per 1 juli verplicht
14-06-2013 Monitor BRZO-bedrijven 2012 gepubliceerd
14-06-2013 Nieuwe registratieverplichting risicovolle stoffen
04-06-2013 Dertig procent zorggebouwen is niet brandveilig
04-06-2013 Bedrijven missen kansen door grote kostenbesparingen IT

Mei
30-05-2013 Inspectieproject Opslagtanks PGS 29
29-05-2013 Verfindustrie stapt over naar groen
29-05-2013 5xbeter presenteert
23-05-2013 Herziening OHSAS 18001-norm
21-05-2013 Download uw gratis Whitepaper ATEX
21-05-2013 Stand van zaken herziening ISO 14001-norm
21-05-2013 62 bedrijven voldoen niet aan eisen opslag gevaarlijke stoffen
02-05-2013 Nieuwe grenswaarden asbest uitgesteld tot 1 januari 2014
02-05-2013 B!G deal: deBesteEHBOdoos
02-05-2013 Vernieuwd overzicht maatwerkmogelijkheden Activiteitenbesluit beschikbaar
02-05-2013 Verlaging jaarbijdrage CO2-Prestatieladder 2013 met 15%

April
24-04-2013 Binnenkort publicatie bedrijvenlijst inspectieonderzoek brandveiligheid
24-04-2013 PGS 12 voor commentaar beschikbaar
24-04-2013 Nederlandse bedrijven scoren hoog op milieubeleid
24-04-2013 Norm voor de bevestiging van dakbedekkingen is herzien
16-04-2013 300ste bedrijf gecertificeerd voor CO2 prestatieladder
16-04-2013 Inspectie controleert veiligheidsinformatie (VIB) oplosmiddelen
16-04-2013 Meer aandacht voor herstel van vloeistofdichte vloeren
16-04-2013 Wijziging toetsing RIE
16-04-2013 Financieel voordeel bij investeringen in schoon transport
16-04-2013 Etikettering aerosols gewijzigd
05-04-2013 Europa Kinderhulp Overijssel zoekt sponsors
05-04-2013 Meer onaangekondigde inspecties bij risicovolle bedrijven
02-04-2013 Belastingregels beïnvloeden mobiliteitsmanagement
02-04-2013 Beknibbelen op BHV
02-04-2013 Elektronicaproducenten vragen duidelijkheid over recycling
02-04-2013 Actualiseren handleiding PGS 15

Maart
27-03-2013 Harmonisatie SZW-lijst met bijlage VI CLP
27-03-2013 Werkklimaat essentieel onderdeel van duurzame bedrijfsvoering
27-03-2013 CO2-Prestatieladder ook in 2013 fiscaal aftrekbaar
13-03-2013 Thema’s en voordelen MVO
13-03-2013 Nederland koploper autorecycling
05-03-2013 Beter voorbereid op calamiteit met NEN 8112
05-03-2013 Veel belangstelling voor geurcongres 12 februari
05-03-2013 Zuiniger met water

Februari
22-02-2013 Nieuwe richtlijn voor bedrijfscontinuïteitsmanagement
20-02-2013 Bedrijven profiteren van duurzaamheid
13-02-2013 Internationale norm ISO 7010 ‘Veiligheidssymbolen’ overgenomen in Europa
13-02-2013 Actualisatie handleiding PGS 15
05-02-2013 Werkbuddies om bedrijfsongevallen jeugdige werknemers te verminderen
05-02-2013 MKB Vriendelijkste gemeente 2013
05-02-2013 10 MVO-trends voor 2013
05-02-2013 Neem deel aan Solar Tours 2013!

Januari
25-01-2013 NEN publiceert NTA voor registratie arbeids- en bedrijfsongevallen
25-01-2013 Veiligheid in de bouw kan sterk verbeterd worden
25-01-2013 Programma Geurcongres 2013 beschikbaar
18-01-2013 Algemene milieuregels van toepassing op meer bedrijven
18-01-2013 Energie-investeringsaftrek in 2013 levert fiscaal voordeel € 151 miljoen
10-01-2013 Van 14% bijtelling naar 20% bijtelling in 2013
10-01-2013 Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
04-01-2013 Gezond Transport introduceert Veilig Verladen 2.0
04-01-2013 Inspectie informeert over meld- en rapportageplicht ongevallen
03-01-2013 Aanbestedingswet: Inwerkingtreding 1 april 2013


RIVM publiceert Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen
Uitgegeven op: 17-12-2013
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een lijst met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS - rechts op de pagina) opgesteld. De Nederlandse overheid pakt deze stoffen met voorrang aan om ze uit onze leefomgeving te weren, of in ieder geval sterk terug te dringen.


De lijst is van belang voor professionals die met chemische stoffen te maken hebben. De lijst is niet vastomlijnd. Van sommige stoffen is nu nog te weinig bekend om te beoordelen of ze zeer zorgwekkend zijn. Er kunnen dus nieuwe stoffen aan de lijst worden toegevoegd wanneer blijkt dat ze aan de ZZS criteria voldoen. Ook op basis van de gevaarsindeling door bedrijven kan een stof als zeer zorgwekkend worden aangemerkt. In dat geval geldt de stof ook als zeer zorgwekkend, al staat de stof niet op de ZZS lijst. Lees hier verder.

Bron: Stoffen-info.nl, week 51, 2013


Inhoud pagina: Verbod op HCFK's zoals R22
Uitgegeven op: 17-12-2013
Vanaf 1 januari 2015 is het bijvullen van HCFK's verboden. Daarbij gaat het onder andere om het veelgebruikte koudemiddel R22. Ook mengsels waarin R22 is toegepast vallen onder dit verbod. Dit zijn bijvoorbeeld R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen.


Bij een eventuele lekkage of bij onderhoud mag de installatie na 1 januari 2015 niet met R22 of andere HCFK’s worden bijgevuld. Bij gebrek aan een geschikt vervangend koudemiddel kan dit gevolgen hebben voor de efficiëntie van de installatie, of eventueel de continuïteit van de klimaatbeheersing, koeling- of productieproces.Controleer als bedrijf nu of uw installatie HCFK's bevat. Indien de installatie HCFK's bevat is het verstandig om nu met een installateur over ombouwmogelijkheden te praten. Lees hier verder.

Bron: InfoMil, week 51, 2013


EC subsidiemogelijkheden voor innovatiegericht inkopen
Uitgegeven op: 10-12-2013
Europa moet meer en beter investeren in onderzoek en innovatie. De Europese Commissie probeert dit gebrek aan investeringen te verhelpen. Binnen Horizon 2020 is een totaal budget van €130-140 miljoen (Voorlopige cijfer, in afwachting van definitieve goedkeuring door de Europese Commissie) beschikbaar voor innovatiegerichte inkopen over verschillende programma's.


Meer onderzoek en innovatie zijn van essentieel belang om duurzame economische groei en banen te genereren en het internationale concurrentievermogen van Europa te versterken. Dankzij onderzoek en innovatie kan een aantal belangrijke uitdagingen aangegaan worden zoals de klimaatverandering, de zorg voor een constante aanvoer van schone energie of de kosten van de vergrijzing. Er wordt echter slechts langzaam vooruitgang geboekt bij het streven naar de Europa 2020-doelstelling 3% van het BBP in onderzoek, ontwikkeling en innovatie te investeren. Vooral de particuliere sector investeert hier weinig in. Lees hier verder.

Bron: Pianoo, week 50, 2013


Europa herziet afvalwetgeving
Uitgegeven op: 10-12-2013
In 2013 en 2014 neemt de Europese Commissie de doelstellingen van een aantal afvalrichtlijnen onder de loep. Het gaat daarbij om de kaderrichtlijn Afval (2008/98/EG), de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen (1999/31/EG) en de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval (1994/62/EG).


België heeft daarover een gezamenlijk standpunt overgemaakt. Belgie pleit onder meer voor:
•een eenvormige berekening van de hoeveelheid ingezameld en gerecycleerd afval op Europees niveau;
•de invoering van doelstellingen op Europees niveau voor de inzameling van bioafval;
•de invoering van een Europees stort- en verbrandingsverbod;
•meer aandacht voor recycleerbaarheid in Europese productcriteria van bijvoorbeeld verpakkingen;
•een Europese verplichting om plastic, glas, metaal en bioafval gescheiden in te zamelen en de restafvalinzameling betalend te maken;
•de invoering van Europese preventiedoelstellingen;
•de invoering van een maximumhoeveelheid afval die verbrand mag worden.

Op basis van de input van alle lidstaten stoomt de Europese Commissie tegen 2014 concrete voorstellen klaar.

Bron: OVAM, week 50, 2013


Drempelbedrag EIA, MIA en Vamil gaat omhoog
Uitgegeven op: 10-12-2013
Het minimumbedrag dat u moet investeren voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gaat omhoog naar € 2.500.


Het minimumbedrag dat u moet investeren voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft € 450. De KIA voor personenauto's wordt afgeschaft.

Dit geldt voor alle bedrijven, de verhoging gaat naar verwachting in per 1 januari 2014.

Bron: Overheid, week 50, 2013


Activiteitenregeling met nieuwe PGS-richtlijnen op 1 december 2013 in werking
Uitgegeven op: 10-12-2013
Vanaf 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 15, 25, 28 en 30 voor:


•Afleveren van brandbare vloeistoffen en aardgas.
•Opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks.
•Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking.

Deze PGS-richtlijnen hebben een nieuwe indeling gekregen en zijn daardoor hernummerd. Daarnaast zijn de richtlijnen op punten geactualiseerd, zodat zij de beste beschikbare technieken (BBT) weergeven. De wijziging van de Activiteitenregeling heeft als doel om de verwijzingen naar de PGS-richtlijnen kloppend te maken en om inhoudelijke wijzigingen op te nemen. Ook is ervoor gekozen om de bodem- en keuringsvoorschriften zoveel mogelijk in de regeling zelf uit te schrijven. Lees hier verder welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Lees hier verder welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Bron: InfoMil, week 50, 2013


Concept PGS 33-2 voor commentaar
Uitgegeven op: 03-12-2013
Een concept van PGS 33-2 'Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen - Bunkeren van schepen (shore to ship)' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.


LNG is een snel groeiende alternatieve brandstof die wordt gebruikt voor vrachtwagens, binnenvaartschepen en zeeschepen in Nederland en Europa. Om LNG op een veilige manier op de Nederlandse markt te zetten zijn er duidelijke (technische) veiligheidsvoorschriften nodig.

Daarom heeft in 2010 de PGS programmaraad besloten een nieuwe PGS publicatie op te stellen over LNG afleverinstallaties. Deel 1, ‘Aardgas: afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen’ is reeds in juni 2013 gepubliceerd. Deel 2 legt de voorschriften vast voor het afleveren (bunkeren) van LNG aan binnenvaartschepen en is nu in concept gereed.

Lees hier verder wat het doel is en hoe u commentaar kunt leveren.

Bron: NEN, week 49, 2013


Concept nieuwe ISO 14001 beschikbaar bij NEN
Uitgegeven op: 26-11-2013
De tweede Committee Draft van de herziening van ISO 14001 'Environmental management systems - Requirements with guidance for use' (ISO/CD 14001.2) is nu beschikbaar in de NEN Shop. ISO/CD 14001 is een concept, de inhoud kan nog wijzigen. Het geeft u vast een indruk van de voorgestelde nieuwe tekst.


ISO/CD 14001 sluit aan bij de zogenaamde High Level Structure (HLS), ontwikkeld voor alle managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren.

Meer informatie en de belangrijkste wijzigingen vindt u hier.

Bron: NEN, week 48, 2013


Heftrucks breken records
Uitgegeven op: 19-11-2013
Wellicht sneuvelt er eind 2013 een record. Want alleen al de eerste 7 maanden van dit jaar turfde de Inspectie SZW bijna 100 ongevallen met heftrucks. Heftrucks zijn gevaarlijk, dat uit gegevens van de Inspectie SZW. Hier de meest voorkomende ongevalscenario’s op een rijtje:


• Aanrijding van een voetganger
• Ongeval met slachtoffer op of in een rijdende heftruck
• Beknelling tussen een object en de heftruck
• Vallen van hoogte, van de lepels van de heftruck
• Contact met een vallend object (er valt lading van de heftruck).

Dit zijn geen zeldzame incidenten. Het gemiddeld aantal ernstige ongevallen bedraagt 120 per jaar, maar in 2008 schoot dat aantal omhoog naar 160, en waren er bovendien 8 doden te betreuren. De kans is groot dat dit record dit jaar wordt verbroken, want het aantal ernstige ongevallen was al in de eerste 7 maanden opgelopen tot 95. Structurele onveiligheid dus. De overheid heeft zo'n opleiding niet verplicht gesteld: de Arbowet zegt alleen in algemene termen dat de werkgever moet zorgen voor instructie en voorlichting.

Gaat u voor optimale veiligheid op de werkplek? KMO Consult kan u hierbij helpen! Neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen.

Bron: Arbo, week 47, 2013


Nieuwe versie PGS 19 beschikbaar
Uitgegeven op: 12-11-2013
Er is een nieuwe versie van PGS 19 beschikbaar. In PGS 19 zijn eisen opgenomen voor de opslag van propaan en butaan. De belangrijkste veranderingen van deze herziening van PGS 19 zijn:


• De publicatie is in de lay-out gezet, zoals die voor de gehele PGS-reeks geldt.
• De PGS is in lijn gebracht met Europese normen en regelgeving (waaronder een eerste afstemming met EU-GHS). De classificatie is reeds gebaseerd op de CLP-regelgeving.
• Interne veiligheidsafstanden zijn herrekend door het RIVM. Voor de meeste situaties zijn de interne veiligheidsafstanden kleiner geworden.
• Ondergrondse opslag is ruimer mogelijk gemaakt door te verwijzen naar internationale regelgeving.
• Waarderen van de veiligheidsmaatregelen die vertaald kunnen worden in een effectiever gebruik van de ruimte om de tank.

De vorige PGS 19 was opgesteld in 2008. Aanleiding van deze actualisatie was het advies van het RIVM om de interne veiligheidsafstanden opnieuw te berekenen. Het RIVM was tot de conclusie gekomen dat de interne veiligheidsafstanden die in de PGS 19:2008 staan niet te herproduceren zijn en een afwijking vertonen met de huidige rekentools. De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) had in 2006 aangegeven dat alle belanghebbenden onderschrijven dat de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen verouderd is.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, week 45, 2013


Aandacht voor preventie daalt
Uitgegeven op: 5-11-2013
Kleine bedrijven stellen onvoldoende preventiemedewerkers aan en voeren te weinig risico-inventarisatie en –evaluatie uit. Uit controle uitgevoerd in 2012 door de inspectie SZW zou blijken dat de naleving van de verplichting om deze twee arbozorgtaken uit te voeren licht daalt.


Ondernemers zien volgens inspecteurs de risico-inventarisatie en het aanstellen van preventiemedewerkers vooral als een administratieve verplichting en niet als de basis voor een goed preventiebeleid. De inspectie SZW schrijft in 2013 met een nieuwe aanpak te komen. Meer weten over preventie? Klikt u dan hier.

Bron: Arbo, week 44, 2013


Drempelbedrag EIA, MIA en Vamil gaat omhoog
Uitgegeven op: 2-11-2013
Verandering is dat het minimumbedrag dat u moet investeren voor de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) gaat omhoog naar € 2.500.


Het minimumbedrag dat u moet investeren voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) blijft € 450. Dit geld voor alle bedrijven. Naar verwachting zal de verhoging ingaan per 1 januari 2014. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief.

Bron: Rijksoverheid, week 44, 2013


REACH is duur en te weinig bekend voor MKB
Uitgegeven op: 2-11-2013
Staatssecretaris Mansveld (I&M) heeft een onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd over de impact van REACH op het MKB. De focus van het onderzoek is een "kwantitatieve impactanalyse en een onderzoek naar een mogelijke behoefte aan aanvullende ondersteuning" uit te voeren.


Tijdens de Europese Concurrentie- en Milieuraden over de evaluatie van REACH is onder andere gesproken over de kosten die bedrijven ondervinden ten gevolge van REACH. Om de kosten van REACH voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) beter in kaart te krijgen is een onderzoek uitgevoerd naar de impact van REACH op het MKB, onder meer naar aanleiding van signalen uit de Tweede Kamer.

Volgens het rapport heeft circa 4 tot 6 procent van het totale aantal MKB-bedrijven in Nederland met verplichtingen van REACH te maken. Het rapport raamt de totale uitvoeringslasten voor het MKB op € 425 miljoen in 2012, gebaseerd op inschattingen van bedrijven zelf. Gemiddels gaat het om bijna € 10.000 per bedrijf, met sterke verschilllen per sector (van €3.100 voor bijvoorbeeld detailshandelsbedrijven tot € 24.500 voor MKB-bedrijven actief in de industrie). Verder stelt het rapport dat ongeveer zestig procent van de benaderde bedrijven die volgens de onderzoekers met REACH te maken zouden moeten hebben, meldt dat ze REACH niet kennen.

De onderzoekers doen negen aanbevelingen om de kennis over REACH te vergroten de lasten voor het bedrijfsleven te beperken. De aanbevelingen betreffen vooral verschillende aspecten van het verbeteren van informatie- en gegevensstromen. Voor het hele artikel en het rapport klikt u hier.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 44, 2013


NEN werkt aan PGS waterstoftankstations
Uitgegeven op: 22-10-2013
NEN is onlangs gestart met een project voor het opstellen van een nieuwe PGS (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) voor waterstoftankstations. In deze PGS worden richtlijnen opgenomen voor de realisatie, het onderhoud en het beheer van waterstoftankstations in Nederland. PGS 35 bouwt voort op de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8099 ‘Waterstoftankstations’ en zal naar verwachting in december 2014 verschijnen.


Een NPR wordt om de drie jaar geactualiseerd. Dit zou ook voor NPR 8099 in 2013 het geval moeten zijn. Uit een rondgang langs veiligheidsspecialisten is echter gebleken dat de realisatie van een PGS-publicatie de voorkeur heeft boven een NPR. Dit vanwege de uniformiteit van voorschriften die voor vergunningverlening van belang zijn, en het biedt gemeenten houvast en transparantie. In NPR 8099 is reeds veel kennis samengebracht die bij de bouw van een vulstation van belang is. Dit zal als basis worden gebruikt voor de nieuwe PGS.

Bron: NEN, week 43, 2013


RI&E is meer dan administratieve verplichting
Uitgegeven op: 10-10-2013
De naleving van de verplichtingen uit de Arbowet gaat achteruit. Zo heeft niet eens 50% van de organisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), is er geen preventiemedewerker of zijn de arboverplichtingen helemaal niet bekend. Volgens de Inspectie SZW zien werkgevers deze verplichtingen vaak alleen als een administratieve handeling.


Sinds 2006 wordt er steeds minder aandacht besteed aan de naleving van de arboregels. Veel werkgevers stellen de RI&E op papier wel op, maar nemen vervolgens geen maatregelen op basis van de inhoud van de RI&E. Hierdoor worden de risico’s niet teruggedrongen. Volgens de Inspectie SZW is het tijd om een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Hierin moeten de verschillen tussen de grote en de kleine organisaties aan bod komen. Maar de nieuwe aanpak moet organisaties ook stimuleren om meer maatregelen te nemen om de risico’s te beperken.

De grootte van de organisatie blijkt uit te maken voor de naleving van de arbozorgverplichtingen. Het zijn namelijk vooral de kleine organisaties die geen RI&E hebben. Voor deze kleine werkgevers zijn de verplichtingen uit de Arbowet een probleem, omdat deze niet goed aansluiten bij hun dagelijkse praktijk. Het komt ook voor dat deze werkgevers gewoon niet bekend zijn met de verplichtingen uit de Arbowet. Hier leest u meer over de RI&E. Of neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen.

Bron: Rendement, week 41, 2013


Registratie gevaarlijke stoffen (te) complex
Uitgegeven op: 10-10-2013
Volgens het Arbobesluit zijn bedrijven verplicht om de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig zijn te registreren. Maar veel ondernemers vinden de registratie te complex, zo blijkt uit diverse meldingen.


De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft geconstateerd dat de registratie van gevaarlijke stoffen vaak voor verbetering vatbaar is. Het doel van de registratie is om de aard, mate en duur van de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen te beoordelen. In 2014 zal de dienst inspectie- en handhavingsactiviteiten richten op de risico’s verbonden aan het werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie heeft ene uitgebreide matrix opgesteld waarin bedrijven de gevaarlijke stoffen moeten registreren. Wilt u meer weten over gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf of hoe u deze kunt registreren? Neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 41, 2013


Meer ongevallen met heftrucks
Uitgegeven op: 08-10-2013
Ondanks diverse bewustwordingscampagnes neemt het aantal ongevallen met zware heftrucks toe. In de eerste zeven maanden van 2013 gebeurden er 95 ongelukken met heftrucks, dit is fors hoger dan voorgaande jaren rond deze periode.


Hoewel het aantal ongevallen nog onder het recordjaar 2008 ligt (160 ongelukken), is de kans groot dat het record dit jaar wordt gebroken. Een woordvoerder van minister Asscher legt de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het aantal ongelukken bij de werkgevers: "Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende werkgever om een goede training te regelen voor zijn werknemers. Bij veiligheid draait het eerder om bewustwording dan om handhaving". Wilt u weten wat u aan veiligheid kunt doen? Neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen.

Bron: Arbo, week 41, 2013


Van Gansewinkel partner in duurzaam concept “Afval Loont”
Uitgegeven op: 01-10-2013
Met een feestelijke opening is op 9 september in Hoogvliet het nieuwe filiaal van “Afval Loont” in gebruik genomen. Afval Loont is een innovatief inzamelconcept waarbij consumenten direct per kilogram ingeleverd gescheiden huishoudelijk afval worden betaald. Inwoners van Rotterdam kunnen vanaf nu dagelijks waardevolle reststromen zoals papier, textiel, kunststof, (klein) WEEE of frituurvet inleveren in het filiaal aan de Middenbaan Noord of bij een mobiele locatie.


Het mobiele filiaal, de ‘wisseltruck’ is een noviteit in afvalland. Het mobiele en flexibele filiaal maakt het mogelijk om in te zamelen op locaties waar geringe ruimte beschikbaar is, of juist op diverse locaties waar (tijdelijk) veel publiek komt en op goede zichtlocaties.

Afval Loont maakt de waarde die er in afval zit concreet en spoort op die manier aan tot beter scheidingsgedrag. Burgers kunnen zo zelf waarde uit hun afval halen en concreet worden beloond door recyclebare stromen in te leveren bij het filiaal. Naast Van Gansewinkel zijn Rebel Groep en de gemeente Rotterdam partner in dit project.

Bron: MilieuFocus, week 40, 2013


Naleving Arbozorgverplichtingen verslechterd
Uitgegeven op: 17-09-2013
In Nederland zijn de meeste werknemers tevreden over hun werk en hun arbeidsomstandigheden. Tegelijkertijd is het zo dat belangrijke arbozorgverplichtingen steeds slechter worden nageleefd en bijvoorbeeld bij veel kleine bedrijven niet bekend zijn.


Bij de arbozorg-verplichtingen gaat het erom dat de werkgever over de informatie beschikt om in zijn bedrijf of instelling ervoor te zorgen dat zijn werknemers veilig en gezond kunnen werken. Denk hierbij aan een risico-inventarisatie en een plan van aanpak waarin is aangegeven aan welke gezond- en veiligheidsrisico’s zijn werknemers bloot staan en hoe die het beste beheerst kunnen worden. Wilt u weten wat KMO Consult hierin voor u kan betekenen? Leest u dan hier meer.

Bron: ArboZone, week 38, 2013


100 tips om te starten met MVO
Uitgegeven op: 10-09-2013
Wat heeft u gedaan om te verduurzamen? En welke tips heeft u voor andere ondernemers? Dat vroegen we deze zomer aan de bedrijven uit ons netwerk. Uit de vele reacties zijn er 100 beste tips gekozen.


In deze lijst staan alleen praktische tips waar ondernemers direct mee aan de slag kunnen. Van tips voor het verduurzamen van HR en inkoop, tot huisvesting en communicatie. Lees hier verder of ga direct door naar de 100 beste tips.

Bron: MilieuFocus, week 37, 2013


Rechtdoor: pijl omhoog of pijl omlaag?
Uitgegeven op: 06-09-2013
De implementatie van NEN-EN-ISO 7010 "Grafische symbolen — Veiligheidskleuren en –tekens — Geregistreerde veiligheidstekens" heeft grote gevolgen voor de vluchtrouteaanduidingen. Was u voorheen gewend dat de pijl omlaag de richting aangaf voor de vluchtrichting rechtdoor, nu wijzen de pijlen omhoog. Waarom is dit?


In 2012 is ISO 7010 als Europese norm overgenomen. Wanneer een Europese norm verschijnt, geldt de afspraak in Europese landen dat alle tegenstrijdige, nationale normen worden ingetrokken of gewijzigd; tevens wordt de betreffende Europese norm nationaal overgenomen. Lees hier meer over de twee grote veranderingen.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: NEN, week 36, 2013


Veiligheid tankopslagbedrijven nog steeds niet voldoende
Uitgegeven op: 06-09-2013
Onlangs is in opdracht van de “Landelijke Aanpak Toezicht Risicovolle Bedrijven” (LAT RB) onderzoek verricht naar de veiligheid bij tankopslagbedrijven. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het “tussenrapport tankopslag, inspecties van PGS 29 opslagtanks bij BRZO-bedrijven”.


In de LAT RB zitten de BRZO-toezichthouders van de Inspectie SZW, veiligheidsregio’s en de Wabo-gezagen. In totaal inspecteerde de toezichthouder 91 tankopslagbedrijven, bij 73 daarvan constateerden de inspecteurs zware of lichte overtredingen, waarbij in vier bedrijven de veiligheid dusdanig in gevaar was, dat onmiddellijk ingegrepen moest worden.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: Arbo-online, week 36, 2013


Logo voor zelfverklaring en Publicatieplatform
Uitgegeven op: 06-09-2013
Deelnemers van het NEN Publicatieplatform ISO 26000 kunnen nu met een speciaal NEN-ISO 26000-logo aantonen dat zij hun Zelfverklaring ISO 26000 op het Publicatieplatform hebben gepubliceerd.


Voor de stakeholders (o.a. klanten, leveranciers, overheden, financierders en NGO’s) biedt het publicatieplatform een gemakkelijk vindbaar en toegankelijk overzicht. De stakeholders kunnen zelf beoordelen wat ze vinden van de MVO-inspanningen van organisaties, een principe dat helemaal past binnen het gedachtegoed van ISO 26000.

Meer informatie vindt u hier.

Bron: NEN, week 36, 2013


Alles over de winst van veilig en gezond werken!
Uitgegeven op: 14-08-2013
Gezond ondernemen begint met veilig werken. Eindelijk alles voor veilig en gezond werken op één vakevent! Veilig Werkt Beter staat bol van inspiratie, informatie, innovatie en interactie. Op het vakevent vindt u alles over gezond werken zoals ergonomie, gezonde voeding, stresspreventie, gezonde werkhouding, lichtkwaliteit, geluidshinderreductie, fysieke belasting en alles over veilig werken.


Van gebouwniveau, individuele werkplek tot persoonlijke beschermingsmiddelen. Van preventieve middelen en procedures tot correctieve oplossingen. U kunt er nieuwe producten en diensten ontdekken, optimaal inkopen door vergelijken, leren van andermans visies en ervaringen, nieuwe contacten leggen en Veilig Werkt Beter gebruiken als uw wegwijzer voor meer performance van uw organisatie.

U kunt u hier gratis opgeven voor het event. Meer informatie vindt u hier.

Bron: Veiligwerkbeter, week 33, 2013


Denk mee over omzetting OHSAS 18001 in ISO-norm
Uitgegeven op: 14-08-2013
OHSAS 18001 'Arbomanagementsystemen – Eisen' wordt omgezet in een ISO-norm. In oktober 2013 komt de internationale projectgroep 'Occupational health and safety management systems - Requirements' voor het eerst bij elkaar.


Voor deelname aan de normcommissie wordt een financiële bijdrage gevraagd. Alle partijen die belang hebben bij de norm kunnen lid worden van de normcommissie. Lees hier meer.

Bron: InfoMil, week 33, 2013


Gasflessen met een doelmatige drukontlastvoorziening
Uitgegeven op: 14-08-2013
Omdat koolzuurflessen buiten een PGS 15 opslag veel voorkomen bij horecagelegenheden, hebben verschillende toezichthouders de afgelopen periode gevraagd hoe zo'n 'doelmatige drukontlastvoorziening' eruit ziet.


Het antwoord op deze vraag is zowel op een foto als op een schematische tekening te zien.

Bron: InfoMil, week 33, 2013


Werken met gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 14-08-2013
Een nieuw e-fact van EU-OSHA geeft tips om werknemers en werkgevers te helpen de risico's van gevaarlijke stoffen te begrijpen en daarover te communiceren.


In het e-fact wordt uitgelegd hoe twee recente Europese verordeningen de communicatie over gevaarlijke stoffen op de werkplek beogen te verbeteren. Het betreft de verordening inzake registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en de verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP).

Download hier gratis het e-fact.

Bron: OSHmail, week 33, 2013


Ongeluk transport gevaarlijke stoffen vaker gemeld
Uitgegeven op: 13-08-2013
Het aantal meldingen van incidenten met het vervoer van gevaarlijke stoffen is vorig jaar bijna verdrievoudigd. In 2012 werden 28 incidenten gemeld, in 2011 waren dit er tien. In de afgelopen 3 jaar werden in totaal 46 incidenten gemeld.


Het ging hierbij om lekkage´s, botsingen of verlies van lading. Bij de gemelde incidenten waren 28 vervoerders betrokken. In zeker achttien gevallen was sprake van menselijk falen bij het vervoersbedrijf.

De stijging van het aantal meldingen is volgens de inspectie vooral toe te schrijven aan strengere controles op de rapportageplicht. Hoeveel incidenten er daadwerkelijk gebeuren tijdens het transport van gevaarlijke stoffen, is niet bekend.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 33, 2013


Meer oog voor lichamelijke belasting
Uitgegeven op: 12-08-2013
De Inspectie SZW heeft in 2012 een groot aantal inspecties in de bouw uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de regels voor fysieke belasting een stuk beter worden nageleefd in de bouw. Toch constateert de Inspectie nog steeds veel overtredingen.


De arbeidsomstandigheden in de bouw blijven dan ook een aandachtspunt. Ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil vergroten. In de bouw is fysieke belasting de belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Door de naleving van de regels rond fysieke belasting te verbeteren, kunnen organisaties ook de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Na 1 september zou de inspectie strenger optreden en bij overtredingen direct een boeterapport zou uitschrijven. Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, want na 1 september nam de naleving van de regels duidelijk toe.

De Inspectie SZW heeft samen met de Stichting Arbouw een toolbox fysieke belasting ontwikkeld. Deze toolbox geeft u informatie over verschillende vormen van lichamelijke belasting en de mogelijkheden om belasting te verminderen.

Bron: Arbouw en Inspectie SZW, week 33, 2013


Inspectie SZW bij buitendiensten
Uitgegeven op: 01-08-2013
Bij een gerichte controle van de inspectie SZW bij de buitendiensten van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat blijkt dat 90 procent van de bezochte instanties de Arbeidsomstandighedenwet overtreedt.


Dat is veel hoger dan het landelijke gemiddelde van 64 procent. Werkgevers nemen nog te weinig maatregelen om medewerkers te beschermen tegen agressie, geweld, gevaarlijke stoffen en infectierisico. Ook wordt er te weinig gedaan om valgevaar te voorkomen en machines te beveiligen. In totaal zijn er 75 organisaties geïnspecteerd op 309 locaties. Hierbij zijn 423 overtredingen vastgesteld die alle aanleiding waren voor handhaving. Echter werd in 7 gevallen (van de 75 organisaties) het werk preventief stilgelegd.

De inspectie SZW dringt er op aan dat overheden meer risico’s besteden aan de arborisico’s bij medewerkers in buitendiensten. Hiervan is betere inventarisatie van de risico’s noodzakelijk. De inspectie SZW blijft deze overheden de komende jaren inspecteren, met name de organisaties die nu in overtreding waren. Meer info over arbo? Klikt u dan hier.

Bron: InspectieSZW, week 31, 2013


Herziening BREF afvalverwerking
Uitgegeven op: 31-07-2013
Het Europees IPPC-bureau start in het najaar van 2013 de herziening van het Referentiedocument voor Beste Beschikbare Technieken (BREF) voor Afvalverwerking.


Belangrijke vragen zijn: welke BBT-conclusies zijn achterhaald? Welke moeten worden aangepast, en welke BBT-conclusies ontbreken op het moment? Om deze en andere vragen te beantwoorden nodigt Rijkswaterstaat Leefomgeving alle geïnteresseerde partijen uit om suggesties aan te dragen voor wijzigingen en verbeteringen in de huidige tekst.

De focus ligt bij de hoofdstukken ‘Technieken in overweging te nemen bij het bepalen van BBT', ‘BBT-conclusies' en ‘Nieuw opkomende technieken'. Het hele artikel leest u hier.

Bron: InfoMil, week 31, 2013


Acceptatie en controle afvalstoffen bij "Activiteitenbesluit bedrijven"
Uitgegeven op: 22-07-2013
Voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen, gelden minder uitgebreide eisen voor acceptatie en controle van afvalstoffen dan voor vergunningplichtige bedrijven.


Op de websites van Rijkswaterstaat Leefomgeving en Kenniscentrum InfoMil vindt u nu een toelichting op deze minder uitgebreide eisen.

Bron: InfoMil, week 30, 2013


Gratis NTA van NEN
Uitgegeven op: 22-07-2013
In het kader van het actieplan Arbeidsveiligheid van het Agentschap SZW heeft NEN een document ontwikkeld met tips voor en praktijkvoorbeelden van verbetering van veiligheidsgedrag. Wilt u zelf mee aan de slag met het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen, dan is de zogenaamde NTA (Nederlands Technische Afspraak) een handig hulpmiddel!


De NTA geeft tips voor verschillende fasen in de aanpak van het verbetertraject, de voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en de fase van evaluatie en borging. De tips gaan over de aanpak binnen een bepaalde fase en de bijbehorende verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Daarnaast worden de NTA initiatieven voor verbetertrajecten genoemd. Download de NTA hier.

Bron: Duurzaam Ondernemen, week 30, 2013


Gezocht: Slimme tips!
Uitgegeven op: 19-07-2013
MVO Nederland verzamelt deze zomer praktische MVO-tips, voor en door ondernemers. Weet u een manier om energie te besparen? Afval te verminderen? Uw personeel te inspireren?


De beste tips verdienen een speciaal plekje. Deze komen op een tegel zodat iedereen in ons (sociale) netwerk er zijn voordeel mee kan doen. Deel uw tips hier zodat anderen meteen een begin kunnen maken.

Bron: MVO, week 29, 2013


Tweede subsidietender Biodiversiteit en Bedrijfsleven
Uitgegeven op: 19-07-2013
De tweede tender van de subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven is open. Sinds 1 juli kunnen ondernemingen hun aanvraag indienen. In totaal is 4 miljoen euro subsidie beschikbaar; op 15 juli is er een voorlichtingsbijeenkomst bij Agentschap NL in Zwolle.


De subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven richt zich op ondernemingen die behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. Met de subsidie kunnen ondernemingen (pilot-)projecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Een praktische toepassing is altijd onderdeel van het project. Projecten die alleen onderzoek doen komen niet in aanmerking voor subsidie.

Een project komt in aanmerking voor subsidie wanneer het zich richt op het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de strategie van een onderneming. Ambitie hierbij is biodiversiteitneutraal te zijn (‘no net loss’). Dat betekent dat de opgetelde activiteiten van een bedrijf geen negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit en ecosystemen. Meer informatie vindt u hier.

Bron: AgentschapNL, week 29, 2013


NEN heeft normen voor asbestonderzoek herzien
Uitgegeven op: 19-07-2013
NEN heeft NEN 5707 en NEN 5898 voor commentaar gepubliceerd. Deze normontwerpen vormen samen de werkwijze voor de inspectie, de monsterneming en de analyse van asbest in bodem; NEN 5707 voor het veldwerk en NEN 5898 voor de laboratoriumanalyses.


Herziening is gewenst om een optimale afstemming te realiseren met wet- en regelgeving en overige normen op het gebied van bodemonderzoek. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2013 commentaar indienen.

Belanghebbenden kunnen de normontwerpen kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl. Na publicatie heeft iedereen 3 maanden de tijd om commentaar te leveren op het ontwerp. Commentaar indienen is mogelijk tot 1 september 2013.

Bron: InfoMil, week 29, 2013


Nieuwe integrale versies Activiteitenbesluit beschikbaar
Uitgegeven op: 10-07-2013
Op 1 juli 2013 zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gewijzigd. Met het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen zijn nieuwe regels opgenomen voor bodemenergiesystemen.


De wijzigingen rond bodemenergiesystemen zijn verwerkt in de integrale versies van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Klik hier voor meer informatie en het besluit.

Bron: InfoMil, week 28, 2013


Kamerbrief ‘MVO loont’ stimuleert ISO 26000 en zelfverklaring
Uitgegeven op: 10-07-2013
Het kabinet komt met maatregelen om MVO verder te bevorderen. Interessant is dat het gebruik van ISO 26000 en de zelfverklaring verder wordt gestimuleerd.


Het kabinet komt met maatregelen om MVO verder te bevorderen. Interessant is dat het gebruik van ISO 26000 en de zelfverklaring verder wordt gestimuleerd: Hiertoe zal MVO Nederland ISO 26000 in haar voorlichtingsactiviteiten onder de aandacht van ondernemers brengen en worden brancheorganisaties uitgenodigd en ondersteund om een branchegerichte doorvertaling van ISO 26000 te maken. Voor vragen of meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met KMO Consult. Klik hier voor de hele beleidsbrief.

Bron: Rijksoverheid, week 28, 2013


Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
Uitgegeven op: 02-07-2013
Er is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.


Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:
– door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of
– door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend (stoffen behandeld tot en met december 2012). De lijst wordt twee keer per jaar geactualiseerd. Het hele artikel vindt u hier.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 27, 2013


OHSAS 18001 wordt ISO-norm
Uitgegeven op: 27-06-2013
De ontwikkeling van een ISO-norm voor arbomanagementsystemen start in het najaar van 2013. Dit is het resultaat van een stemming onder ISO-leden (waaronder NEN in Nederland).


De nieuwe norm wordt niet eerder dan 2016 verwacht. In Nederland heeft NEN een normcommissie opgericht die inbreng van Nederland levert. De OHSAS 18001-norm wordt tegen die tijd ingetrokken. De nieuwe ISO-norm krijgt een ander nummer, omdat ISO het nummer 18000 al gebruikt voor een geheel ander onderwerp.

Bron: SCCM, week 26, 2013


OHSAS 18001 leidt tot betere arboprestaties!
Uitgegeven op: 27-06-2013
Dat is de conclusie van het onderzoek onder OHSAS 18001-gecertificeerde organisaties begin dit jaar. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties door de invoering en certificatie van het arbomanagementsysteem beter inzicht krijgen in de gevaren en risico’s en de mogelijkheden deze terug te brengen.


Dit leidt bij de organisaties in het onderzoek uiteindelijk tot een lager ziekteverzuim en minder ongevallen. Ook de naleving van wet- en regelgeving komt op een hoger plan. Veel geïnterviewden geven aan dat certificatie de organisaties scherp houdt. Alhoewel certificatie-instellingen een hoog rapportcijfer krijgen is er ook ruimte voor verbetering. Een groot deel van de organisaties verwacht dat het OHSAS 18001-certificaat belangrijker wordt als onderdeel van MVO. Wil u meer weten over OHSAS 18001? klikt u dan hier. De samenvatting van het onderzoek vindt u hier.

Bron: SCCM, week 26, 2013


Auto's tot helft minder zuinig dan opgegeven
Uitgegeven op: 26-06-2013
De meeste leaseauto's zijn 30 tot 50 procent minder zuinig dan de door de fabrikant opgegeven waarden. In absolute termen is de uitstoot van CO2 bij deze auto's in de praktijk 40 tot 60 g/km hoger dan de normwaarden. Het verschil tussen het daadwerkelijke verbruik en het 'normverbruik' is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen.


Staatssecretaris Mansveld heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat de Nederlandse automobilist, die op papier erg zuinige auto's koopt, ook in de praktijk een zuinige auto rijdt. Ze ziet het als één van haar topprioriteiten bij het overleg met Europese collega's om ervoor te zorgen 'dat auto's zuiniger worden en dat ze in de praktijk net zo zuinig zijn als tijdens de typekeuringstest'.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 26, 2013


Extra controles mogelijk voor rekening BRZO-bedrijven
Uitgegeven op: 26-06-2013
Grote risicobedrijven, die keer op keer de fout in gaan en veel moeten worden gecontroleerd door de inspectiediensten, moeten in de toekomst mogelijk toch gaan betalen voor die extra inspecties.


Deze zomer wordt er onderzoek gedaan of er mogelijkheden zijn om bedrijven te laten betalen voor extra controles. Al sinds vorig jaar dringen kamerleden er bij de staatssecretaris op aan bedrijven zelf voor hun extra controles te laten betalen omdat het niet eerlijk is naar andere bedrijven en de belastingbetaler opdraait voor het falen van een bedrijf.

Bron: MilieuFocus, week 26, 2013


Nieuwe wetgeving per 1 juli verplicht
Uitgegeven op: 26-06-2013
Per 1 juli a.s. loopt de overgangstermijn van het ADR, RID en ADN af. Dat wil zeggen dat vanaf die datum de ADR-, RID- en ADN-wetgeving van 2013 verplicht wordt.


Iedere twee jaar wordt de Europese wetgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen herzien. Van januari tot en met juni van het nieuwe-wetgevingsjaar (nu: 2013) is er altijd sprake van een overgangstermijn, waarbij zowel de oude (nu: 2011) als de nieuwe versie (nu: 2013) van de wetgeving toegepast mag worden. Die overgangstermijn loopt dus volgende week af.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 26, 2013


Monitor BRZO-bedrijven 2012 gepubliceerd
Uitgegeven op: 21-06-2013
De jaarlijkse rapportage “Monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2012” is naar de tweede kamer gestuurd. De jaarrapportages zijn opgesteld door het programma Landelijke Aanpak Toezicht Risicobeheersing Bedrijven (LAT-RB). In het LAT-RB werken de gezamenlijke toezichthouders (Inspectie SZW, Veiligheidsregio’s, WABO bevoegd gezag en RWS) samen aan de verbetering van het toezicht en de handhaving op de majeure risicobedrijven.


Deze jaarlijkse monitorrapportage is bedoeld om het totaalbeeld van de naleving en handhaving bij BRZO-bedrijven te geven en niet om de individuele inspectieresultaten te belichten. Uit de rapportage is gebleken dat totaal van de 89% van de 411 BRZO-bedrijven is geïnspecteerd. Dit is een stijging ten opzichte van 2011, toen werd 84% van de bedrijven geïnspecteerd. Echter zijn er meer bij meer bedrijven overtredingen geconstateerd. Dit is deels te verklaren uit de toename van de aantal inspecties. Anderzijds komen meer overtredingen aan het licht door het verscherpte toezicht en de kwaliteitsslag die in het BRZO-toezicht gemaakt is. Daarbij geldt dat de overtredingen van verschillende aard en uiteenlopende ernst zijn.

Voor de rapportage klikt u hier. Meer info over de BRZO-richtlijn vindt u hier.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 25, 2013


Nieuwe registratieverplichting risicovolle stoffen
Uitgegeven op: 14-06-2013
Vanaf 1 juni 2013 hebben bedrijven de verplichting om alle chemische stoffen boven de 100 ton per jaar die in de EU worden geproduceerd of geïmporteerd, te registreren bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki.


Dit betekent dat er meer over deze stoffen publiek bekend wordt en de overheid risicovolle stoffen beter kan reguleren. Bedrijven – waaronder veel MKB-ers – hebben er een verplichting bij. De laatste registratietermijn gaat in op 1 juni 2018. Dan moeten de overige chemische stoffen met een volume van meer dan 1 ton per jaar, die in de EU werd geproduceerd of geïmporteerd, geregistreerd worden. Lees hier het hele artikel.

Bron: RIVM, week 24, 2013


Dertig procent zorggebouwen is niet brandveilig
Uitgegeven op: 04-06-2013
Dertig procent van de gebouwen van zorgorganisaties schieten tekort op het gebied van brandveiligheid. Daarom is er een nieuwe aanpak gestart door ActiZ en VGN samen met Brandweer Nederland om het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in zorgorganisaties te verhogen.


Het project genaamd ‘Geen nood bij brand!’ richt zich zowel op bouwkundige en installatietechnische maatregelen, als op het creëren van een veilige woon- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers. In de laatste rapportage van de gezamenlijke Rijksinspecties is namelijk geconstateerd dat er bij 30% van de gebouwen van zorgorganisaties technische brandveiligheid tekortkomingen waren. Doel van het project is om dat percentage drastisch terug te brengen. Tot nu toe kregen zorginstellingen voorgeschreven hoe ze brandveiligheid moesten regelen. Echter willen ze naar een situatie toe waarin zorgorganisaties en de brandweer samen afspraken maken over de brandveiligheid. Lees hier het hele artikel.

Bron: NEN, week 23, 2013


Bedrijven missen kansen door grote kostenbesparingen IT
Uitgegeven op: 04-06-2013
Hoewel bedrijven er alles aan doen om hun onnodige IT-uitgaven terug te brengen, missen veel organisaties elk jaar een kans op een grote IT-kostenbesparing, doordat ze veel te voorbarig hun netwerkinfrastructuur naar een hoger plan brengen en verzuimen hun bestaande onderhoudscontracten goed tegen het licht te houden.


Een nieuw onderzoek laat zien dat, hoewel een overweldigend aantal IT-beslissers (76 procent) zich onder druk gezet voelt de kosten te drukken, veel van hen zich niet bewust zijn van de mogelijkheden een ander onderhoudscontract af te sluiten, terwijl zij zich daarnaast door leveranciers vaak laten overhalen hun hardware eerder te vervangen dan nodig is. Lees hier verder.

Bron: Marqit, week 23, 2013


Inspectieproject opslagtanks PGS 29
Uitgegeven op: 30-05-2013
In het najaar van 2012 is er voortvarend gestart met het LATrb-inspectieproject Opslagtanks PGS29. De geplande inspecties zijn uitgevoerd dankzij de inzet en samenwerking van alle betrokken partijen. De inspectieleiders is gevraagd om uiterlijk 21 april de inspectiegegevens in GIR ingevuld te hebben, zodat het projectverslag nog in mei kan worden afgerond.


In het najaar volgt een update van het rapport waarin de resultaten worden verwerkt van de inspecties die nog na 1 april zijn uitgevoerd, om zodoende een compleet beeld te hebben van de veiligheidssituatie van opslagtanks in Nederland. Bedrijven en toezichthouders hebben een gezamenlijk belang, namelijk het voorkomen van ongevallen of incidenten waarbij slachtoffers vallen en/of het milieu geschaad wordt.

De overheid zorgt voor een eenduidig optreden en voor een landelijk level playing field. Dit schept duidelijkheid naar het bedrijfsleven om de eigen verantwoordelijkheid voor een veilige bedrijfsvoering waar te kunnen maken.

Bron: NEN, week 22, 2013


Verfindustrie stapt over naar groen
Uitgegeven op: 29-05-2013
De helft van alle verven op de Nederlandse markt moet in 2030 op biogrondstoffen gebaseerd zijn. Dat is de ambitie die dateert uit 2011. Hoe staan de zaken er nu voor?


De vraag hoe groot het aandeel biobased coatings nu is, is lastig te beantwoorden. Verf bestaat immers uit verschillende componenten. Sommige ingrediënten bestaan al sinds jaar en dag uit biobased grondstoffen, andere bestanddelen zijn voornamelijk uit petrochemische grondstoffen gemaakt. Langzaam maar zeker moeten de petrochemische grondstoffen vervangen worden door biogrondstoffen.

Verfproducenten, chemiebedrijven en onderzoeksinstellingen moeten nog een aantal obstakels overwinnen voordat het grootste deel van de verf in ons land op biogrondstoffen is gebaseerd. Biocoatings moeten over dezelfde eigenschappen beschikken als reguliere verf. Hierbij kunt u denken aan de levensduur. Daarnaast heeft de mark tijd nodig om aan de nieuwe verf te wennen. Schilders zullen ermee moeten leren werken door er ervaring mee op te doen.

Bron: NEN, week 22, 2013


5xbeter presenteert
Uitgegeven op: 29-05-2013
In de metaal is het soms hard werken. Een van de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim zijn klachten aan het bewegingsapparaat. Het beste is om lichamelijke overbelasting te voorkomen!


Maar hoe? 5xbeter lanceert hiertoe de Verbetercheck Fysieke belasting. De Verbetercheck is onderdeel van de arbocatalogus in de metaal en goedgekeurd door de Inspectie SZW. De online Verbetercheck is online beschikbaar.

Bron: 5xbeter, week 22, 2013


Herziening OHSAS 18001-norm
Uitgegeven op: 23-05-2013
Het Engelse normalisatie-instituut heeft voorgesteld om een ISO-norm voor arbomanagementsystemen te ontwikkelen. Binnen ISO loopt hierover op dit moment een stemming. Begin juli 2013 is de uitslag bekend. Bij een positief besluit start de ontwikkeling van de nieuwe norm in de tweede helft van 2013.


Uiteraard wordt OHSAS 18001 daarbij als basis gebruikt. OHSAS 18001 vervalt wanneer de nieuwe norm verschijnt (bijvoorbeeld 2016). Lees hier verder wat er bij een negatief besluit gebeurd.

Bron: SCCM, week 21, 2013


Download uw gratis Whitepaper ATEX
Uitgegeven op: 21-05-2013
Het gratis whitepaper ATEX inspectiefrequentie en inspectiemethoden geeft inzicht in de inspectiefrequentie van bestaande en nieuwe elektrische installaties binnen een explosiegevaarlijke gebied, volgens de NEN-EN-IEC 60079-17. Ook geeft het whitepaper informatie over de verschillende inspectiemethoden. Download het whitepaper hier.


Bron: Kennisbanken, week 21, 2013


Stand van zaken herziening ISO 14001-norm
Uitgegeven op: 21-05-2013
De NEN-normcommissie voor milieumanagement heeft recent de zogenaamde committee draft (CD) voor ISO 14001 besproken. Deze CD-versie is opgesteld door de internationale ISO-werkgroep voor milieumanagement. SCCM heeft de belangrijkste verschillen tussen de CD-versie en de huidige ISO 14001-norm voor u op een rijtje gezet. Er kan echter nog veel veranderen.


De committee draft is een van de stappen in het ontwikkeltraject dat ISO hanteert. Na deze CD-versie volgen nog twee tot drie versies voordat er sprake is van een definitieve norm. Er kan dus nog veel veranderen. De nieuwe norm wordt in 2015 verwacht. Eind juni is er een nieuwe onderhandelingsronde en wordt duidelijk in hoeverre de bovenstaande punten gehandhaafd worden. Voor de belangrijkste verschillen klikt u hier.

Bron: SCCM, week 21, 2013


62 bedrijven voldoen niet aan eisen opslag gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 21-05-2013
Het aantal bedrijven dat niet voldoet aan de brandveiligheidseisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen is in een paar maanden tijd gedaald van 108 naar 62. Na de grote brand bij Chemie-Pack in 2011 op een industrieterrein bij Moerdijk, bleek uit onderzoek door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport dat 151 grote bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan niet aan de eisen voldeden. Die werden onder verscherpt toezicht geplaatst.


Vorige maand werd een rapport van de inspectie openbaar over de situatie in 2012. Daarin stond dat 108 bedrijven nog steeds niet alle regels naleefden. Hierover is een brief naar de tweede kamer gestuurd. Daaruit blijkt dat 62 bedrijven vorige maand nog steeds niet aan de brandveiligheidseisen voldeden. Bij 30 installaties ontbrak de juiste vergunning of een inspectierapport. Bij 32 andere bedrijven voldoet de brandblusinstallatie niet volledig aan de eisen van het ontwerp, de aanleg of het onderhoud. De overige leven de regels inmiddels na.

Bron: NOS, week 21, 2013


Nieuwe grenswaarden asbest uitgesteld tot 1 januari 2014
Uitgegeven op: 02-05-2013
Bij het uitwerken van de verlaging van de grenswaarden in werkmethoden, werkprocessen en normen (bijvoorbeeld op het gebied van meetmethoden) is er gebleken dat er diverse technische vragen zijn gerezen over de wijze waarop de verlaagde grenswaarde bereikt kan worden. Omdat er veel waarde gehecht wordt aan een zorgvuldige uitwerking is er besloten de invoering van de nieuwe grenswaarden uit te stellen tot 1 januari 2014.


De risico’s van het beroepsmatig blootgesteld worden aan asbest wordt regelmatig onderschat. Inspectie SZW treedt af en toe op tegen aannemers die hun medewerkers zelfs willens en wetens blootstellen aan asbest, dus zonder enige beschermingsmaatregelen. Maar ook wanneer er gebruik gemaakt wordt van beschermingsmiddelen of andere beheersmaatregelen vindt dit niet altijd verantwoord plaats. Middels 'masker pas lektesten' wordt aangetoond dat in de meeste gevallen het masker niet goed aansluit op het gezicht van de gebruiker. Tevens dient het veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag van asbestverwijderaars gestimuleerd te worden.

Bron: Arbozone, week 18, 2013


B!G deal: deBesteEHBOdoos
Uitgegeven op: 02-05-2013
Wilt u de veiligheid van uw medewerkers hand in hand laten gaan met MVO? Dan is deBesteEHBOdoos iets voor uw bedrijf! Dé beste EHBO doos met oog voor sociaal ondernemerschap! Nu 1 jaar tegen een speciaal tarief voor partners van MVO Nederland.


Het hoeft niet altijd iets groots te zijn om invulling te geven aan MVO. Zelfs met een klein product als de BHV-doos, koopt u al een duurzaam product in. En u geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid weer deel te nemen aan het arbeidsproces. Het hele artikel leest u hier.

Bron: MVO Nederland, week 18, 2013


Vernieuwd overzicht maatwerkmogelijkheden Activiteitenbesluit beschikbaar
Uitgegeven op: 02-05-2013
Het Activiteitenbesluit kent verschillende soorten maatwerkmogelijkheden. Het nieuwe overzicht laat voor elke activiteit per milieuonderwerp zien welke maatwerkmogelijkheden er zijn.


Sinds 1 januari 2013 kent het Activiteitenbesluit veel nieuwe activiteiten, waaronder de landbouwactiviteiten. Ook voor deze nieuwe activiteiten geeft het overzicht de maatwerkmogelijkheden.

De pagina Maatwerkmogelijkheden geeft uitleg over de verschillende soorten maatwerkmogelijkheden, de beleidsuitgangspunten en de manier waarop dit beleid is uitgewerkt in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Bron: InfoMil, week 18, 2013


Verlaging jaarbijdrage CO2-Prestatieladder 2013 met 15%
Uitgegeven op: 02-05-2013
Het bestuur van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft besloten om de jaarlijkse bijdrage van CO2-Prestatieladder gecertificeerde bedrijven aan de SKAO te verlagen met 15%. De nieuwe tarieven zijn per 1 januari 2013 ingegaan.


Het aantal deelnemers aan de CO2-Prestatieladder is vanaf de oprichting van de stichting toegenomen en inmiddels zijn er al meer dan 300 bedrijven gecertificeerd. Het bestuur van SKAO heeft daarom besloten de financiële jaarbijdrage te verlagen met 15%.

De CO2-Prestatieladder is een marktinitiatief dat niet gedragen wordt door subsidie of overheidsinzet. Alle partijen die gebruik maken van het instrument financieren mee. De verwachting is dat in de toekomst de hoogte van de bijdrage per bedrijf blijft dalen naarmate het aantal deelnemende bedrijven toeneemt. Bedrijven die in 2013 reeds hun financiële verplichting hebben voldaan krijgen het teveel betaalde bedrag teruggestort. De SKAO zal deze bedrijven benaderen.

Bron: Skoa, week 18, 2013


Binnenkort publicatie bedrijvenlijst inspectieonderzoek brandveiligheid
Uitgegeven op: 24-04-2013
Enkele weken geleden is het monitoringsrapport verschenen van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar brandveiligheid bij opslag van gevaarlijke stoffen.


Verwacht wordt dat rond 7 mei een lijst komt met daarop de namen van de bedrijven waarbij een nalevingstekort is geconstateerd. Echter is er nog een actualiseringsslag nodig. Er zijn bedrijven die inmiddels de noodzakelijke maatregelen hebben getroffen.

Leest u het hele artikel hier hier.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 17, 2013


PGS 12 voor commentaar beschikbaar
Uitgegeven op: 24-04-2013
Een concept van PGS 12 'ammoniak: opslag en verlading' is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.


Het betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 12 uit 1999. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 12-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie. Het concept van PGS 12 heeft nog niet de status van een PGS-richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

Voor meer info of het voorstellen van wijzigingen hier.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, week 17, 2013


Nederlandse bedrijven scoren hoog op milieubeleid
Uitgegeven op: 24-04-2013
Nederlandse bedrijven doen het behoorlijk goed op het gebied van duurzaamheid. Dit is gebleken uit een onderzoek van Oekom. Ruim 44 procent van de onderzochte Nederlandse bedrijven krijgt de prime status, de hoogste score.


Alleen het Finse, Duitse en Italiaanse bedrijfsleven presteren beter dan het Nederlandse. Oekom heeft 3.000 bedrijven gevolgd, daarvan verdient een zesde die prime-status.

Echter, een grote groep, nog altijd zo`n 60 procent, heeft de prime status niet behaald, in verhouding een groot aantal als je nagaat dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat. De door Oekom extra bekroonde bedrijven zijn Renault en Sony. De Nederlandse genomineerden zijn voor het grootste deel tweede in hun sector; Philips, Unilever, AkzoNobel en Douwe Egberts.

Bron: Ondernememd Groen, week 17, 2013


Nederlandse bedrijven scoren hoog op milieubeleid
Uitgegeven op: 24-04-2013
Nederlandse bedrijven doen het behoorlijk goed op het gebied van duurzaamheid. Dit is gebleken uit een onderzoek van Oekom. Ruim 44 procent van de onderzochte Nederlandse bedrijven krijgt de prime status, de hoogste score.


Alleen het Finse, Duitse en Italiaanse bedrijfsleven presteren beter dan het Nederlandse. Oekom heeft 3.000 bedrijven gevolgd, daarvan verdient een zesde die prime-status.

Echter, een grote groep, nog altijd zo`n 60 procent, heeft de prime status niet behaald, in verhouding een groot aantal als je nagaat dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat. De door Oekom extra bekroonde bedrijven zijn Renault en Sony. De Nederlandse genomineerden zijn voor het grootste deel tweede in hun sector; Philips, Unilever, AkzoNobel en Douwe Egberts.

Bron: Ondernememd Groen, week 17, 2013


Norm voor de bevestiging van dakbedekkingen is herzien
Uitgegeven op: 24-04-2013
NPR 6708 ‘Bevestiging van dakbedekkingen – Richtlijnen’ is herzien. De norm NPR 6708 is een nadere uitwerking van NEN 6707 en geeft methoden voor het toetsen of de weerstand van de dakbedekking tegen afwaaien niet wordt overschreden.


De herziene NPR 6708 is van toepassing op dakhellingen kleiner dan 75 graden en is bedoeld om te worden toegepast op de bevestiging van dakbedekkingen op daken. NPR 6708 is gebaseerd op NEN 6707 ‘Bevestiging van dakbedekkingen – Eisen en bepalingsmethoden’. Op basis hiervan zijn vereenvoudigde methoden ontwikkeld die kunnen worden gebruikt om de bevestiging van dakbedekkingen te beoordelen. NPR 6708 geeft oplossingen voor dakbedekkingen zoals dakpannen, (golf)platen en flexibele materialen op verschillende onderconstructies (onderdaken).

Meer info en de belangrijkste wijzigingen? Klikt u dan hier.

Bron: NEN, week 17, 2013


300ste bedrijf gecertificeerd voor CO2 prestatieladder
Uitgegeven op: 16-04-2013
Onlangs geeft het 300ste bedrijf een CO2-bewust certificaat ontvangen. De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt.


Bedrijven stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Wilt u duurzaam ondernemen? KMO Consult begeleidt en ondersteund u bij het opzetten, implementeren en onderhouden van de CO2-Prestatieladder. Klik hier voor meer informatie over de CO2-ladder en kijk wat KMO Consult hierbij voor u kan betekenen. Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met KMO Consult.

Bron: SKOA, week 16, 2013


Inspectie controleert veiligheidsinformatie (VIB) oplosmiddelen
Uitgegeven op: 16-04-2013
Groothandelaren in reinigingsmiddelen, verf en bestrijdingsmiddelen kunnen de komende maanden een inspectie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verwachten. In hun producten komen vaak oplosmiddelen voor. De ILT gaat na of zij de juiste informatie over de gevaarlijke eigenschappen van hun product meesturen.


Oplosmiddelen worden bijvoorbeeld gebruikt bij vlekkenverwijderaars en wasmiddelen maar ook in verf of parfums. Het gaat om stoffen als aceton, terpentine, alcohol en hexaan. Oplosmiddelen – vooral organische – kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Leveranciers zijn verplicht hun afnemers te informeren over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in hun product via een VIB. Producenten en importeurs blijken meestal van die voorschriften op de hoogte. De ILT richt zich nu op de volgende schakel in de keten, de groothandelaren.

Met de inspecties wil de ILT in beeld krijgen hoe het is gesteld met de naleving van de eisen die aan het VIB worden gesteld. Bij overtredingen kan proces-verbaal worden opgemaakt en een last onder dwangsom worden opgelegd om naleving van de regels af te dwingen. Ook gaat de ILT bij overtredingen na of de leverancier van een groothandel zijn zaken wél op orde heeft. Klikt u hier voor het hele artikel.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 16, 2013


Meer aandacht voor herstel van vloeistofdichte vloeren
Uitgegeven op: 16-04-2013
Voor diverse typen inrichtingen is een vloeistofdichte vloer of verharding verplicht teneinde bodemverontreiniging te voorkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 4200 bezinetankstations die Nederland telt en verder voor voorzieningen als wasstraten.


Voor de aanleg van vloeren en verhardingen gelden nu 7 beoordelingsrichtlijnen. Zij zijn verouderd en worden vervangen door één nieuwe BRL 7700. De nieuwe BRL is weer helemaal up to date met de stand van de techniek. De eisen zijn gepreciseerd. Het samenvoegen van 7 beoordelingsrichtlijnen tot één is overzichtelijker en dat is ook voor opdrachtgevers en toezichthouders goed nieuws. Belangrijke verbetering is dat ook voor het herstellen van vloeistofdichte vloeren en verhardingen een duidelijke regeling is opgenomen. Weten wat er precies is veranderd? Klikt u dan hier.

Bron: KaderBV, week 16, 2013


Wijziging toetsing RIE
Uitgegeven op: 16-04-2013
Per 31 maart 2013 zijn de lichte toets erkenningen en CAO-erkenningen van het Steunpunt RIE-instrumenten vervallen. Vanaf dit moment hanteert het Steunpunt alleen nog één soort RIE-erkenning.


Bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruiken maken van een erkend instrument van hun branche, komen in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. Dat kan aanzienlijk in de kosten schelen. KMO Consult kan de risico inventarisatie en evaluatie voor u verzorgen. Zo bent u ervan verzekerd dat deze toetsing RIE aan de laatste eisen voldoet.

Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met KMO Consult.

Bron: KaderBV, week 16, 2013


Financieel voordeel bij investeringen in schoon transport
Uitgegeven op: 16-04-2013
Voor elektrisch rijden bestond er al fiscaal voordeel. Ondernemers die investeren in schoon transport worden nu ook beloond. Van bestelwagens tot zwaar vervoer en van schone diesel tot CNG/LPG: de overheid stimuleert de invoer met een nieuwe subsidieregeling.


Naast subsidies kunnen ondernemers in aanmerking komen voor fiscale aftrek. Dit gaat via de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Doel van beide regelingen is om ondernemers te stimuleren in een duurzame bedrijfsvoering. De overheid betaalt mee aan ongeveer 360 soorten investeringen. Meer weten over voor welke subsidie wat precies geldt? Klikt u dan hier.

Bron: AgentschapNL, week 16, 2013


Etikettering aerosols gewijzigd
Uitgegeven op: 16-04-2013
Gevaarlijke stoffen moeten bij invoer voldoen aan bepaalde etiketterings- en verpakkingseisen. Er is nu een wijziging aangebracht in de etiketteringsvoorschriften voor aerosols, door middel van Richtlijn 2013/10/EU van de Europese Commissie (19 maart 2013).


Hiermee wordt Richtlijn 75/324/EEG van de Raad gewijzigd, voor de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols aan de etiketteringsvoorschriften van Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP), voor indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De nieuwe richtlijn is op 9 april in werking getreden.

Bron: Gevaarlijke Lading, week 16, 2013


Europa Kinderhulp Overijssel zoekt sponsors
Uitgegeven op: 05-04-2013
Europa Kinderhulp is een landelijke stichting die jaarlijks vakanties organiseert voor kansarme kinderen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Oekraïne. De activiteiten van Europa Kinderhulp worden volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Zij selecteren de Nederlandse gastgezinnen, begeleiden de kinderen en plaatsen ze bij de gastgezinnen.


De stichting is al meer dan 50 jaar actief en krijgt geen subsidie van welke overheid dan ook. Daarom zijn wij geheel afhankelijk van giften, donaties en sponsoren. Ook de Nederlandse vakantiegastouders doen geheel belangeloos mee en nemen vaak meer dan één kind op in hun gezin, met alle bijkomende kosten. Vanaf € 45 kunt u een kansarm en kwetsbaar kind blij maken met een fijne vakantie van 3 weken bij vakantiegastouders in Nederland. Meer info download het PDF bestand met de mogelijkheden hier.

Bron: KMO Consult, week 14, 2013


Meer onaangekondigde inspecties bij risicovolle bedrijven
Uitgegeven op: 05-04-2013
Met onverwachte controles bij BRZO-bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen) checkt de DCMR of een bedrijf te allen tijde de veiligheid heeft geborgd. Bedrijven die regels slechter naleven, maar ook goed presterende ondernemingen, worden door een team van de inspectiediensten onaangekondigd gecontroleerd. Bij BRZO-inspecties was dat tot voor kort niet gebruikelijk, bij andere controles wel. De onaangekondigde BRZO-inspecties duren een dagdeel en focussen op één activiteit.


Welke bedrijven en welke activiteiten worden geïnspecteerd, bepaalt de DCMR kort voordat de inspectie plaatsvindt, afhankelijk van actuele inzichten. Een onderneming kan meermalen onaangekondigd worden bezocht. Met onaangekondigde inspecties wil de DCMR vooral de natuurlijke, dagelijkse situatie bij een bedrijf toetsen. Daarnaast blijft de DCMR aangekondigd controleren. De inspectiesystematiek schrijft voor dat alle onderdelen van het veiligheidsbeheerssysteem in vijf jaar moeten zijn geïnspecteerd, zowel op papier als fysiek. Afhankelijk van de grootte van een BRZO-bedrijf duurt zo’n inspectie twee tot zes dagen. Wilt u meer weten over BRZO of heeft u vragen? Kijkt u dan hier voor meer informatie.

Bron: MilieuFocus, week 14, 2013


Belastingregels beïnvloeden mobiliteitsmanagement
Uitgegeven op: 02-04-2013
Het mobiliteitsmanagement wordt sterk beïnvloed door belastingwetgeving en regels van de nationale overheid. De huidige wetgeving stimuleert het bezit van een auto van de zaak en dit heeft belangrijke gevolgen voor de economie. Er is een sterke toename van woon-werkverkeer, meer privé kilometers en heb hebben van een auto wordt gestimuleerd.


Ook het belasten van het goedkoop of gratis aanbieden van parkeerplekken zal grote consequenties hebben voor de verkeersvraag (minder woon-werkverkeer) en minder ruimtegebruik door bedrijven. Echter werkt het fiscale belastingsysteem vaak frustrerend en mensen worden niet worden beloond om de auto (van de zaak) te laten staan of buiten de spits om te reizen. Om daadwerkelijk het autogebruik terug te dringen en de bereikbaarheid van stedelijke regio’s te bevorderen is men van mening dat de auto van de zaak en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen zwaarder zou moeten worden belast. Voor het hele artikel klikt u hier.

Bron: Verdus, week 14, 2013


Beknibbelen op BHV
Uitgegeven op: 02-04-2013
Personeel wordt steeds minder getraind om op te treden bij calamiteiten. Zowel het aantal personeelleden dat training krijgt neemt af, als het aantal herhalingscursussen dat BHV´ers krijgen.


Het aantal cursussen dat bij grote opleidingscentra wordt gevolgd nam af met enkele procenten, maar daarnaast was er ook een afname te zien in de investeringen die bedrijven in hun BHV willen doen. Een jaarlijkse opfriscursus is sinds 2007 niet meer verplicht. Bedrijven stellen die nu dan ook steeds langer uit. De verschillende bezuinigingen gaan ten koste van de veiligheid op de werkvloer. BHV cursus volgens of meer info hierover? Klikt u dan hier.

Bron: Veiligheid, week 14, 2013


Elektronicaproducenten vragen duidelijkheid over recycling
Uitgegeven op: 02-04-2013
De producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting hebben vandaag beroep ingesteld bij de Raad van State. Zij menen dat WEEE Nederland (een initiatief van recyclingbedrijf Recydur) niet toegelaten kan worden als collectief inzamelsysteem, omdat het niet kan instaan voor een verantwoorde organisatie, financiering en registratie van de inzameling en recycling namens producenten zoals de wet dat eist. Gevreesd wordt dat het initiatief zich zal richten op waardevol elektronisch afval maar niet op de verantwoorde verwerking van al het e-waste en de kosten die daarmee zijn gemoeid.


Men is bang dat een nieuwkomer in deze markt voor de snelle en goedkope oplossingen gaat, dit zal de kwaliteit niet ten goede komen. Nederland heeft met Wecycle een collectief inzamelsysteem, zonder winstoogmerk. Hierin nemen de 1.600 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting deel. Wecycle accepteert namens hen al het e-waste dat gemeenten, winkeliers en installatiebedrijven inzamelen, ongeacht de restwaarde. De stichting rapporteert al jaren de ingezamelde volumes en gerealiseerde recyclingresultaten. Deze voldoen ruim aan de wettelijke vereisten. De deelnemende producenten en importeurs staan garant voor de financiering van dit systeem, aangezien de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste geld kost.

Bron: MilieuFocus, week 14, 2013


Actualiseren handleiding PGS 15
Uitgegeven op: 02-04-2013
In samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit een breed gezelschap van vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de overheid, heeft Kenniscentrum InfoMil gewerkt aan het actualiseren van de handleiding PGS 15. Veel van de deelnemers uit de klankbordgroep zitten ook in het deskundigenplatform PGS 15.


De handleiding is tot stand gekomen door een brede inventarisatieronde onder de gebruikers van de website van kenniscentrum InfoMil. Daarna zijn in samenwerking met de klankbordgroep deze onderwerpen verder uitgewerkt. In meerdere sessies zijn de onderwerpen besproken en keuzes gemaakt over de vorm en de invulling van de handleiding. Als laatste is de handleiding als concept gepubliceerd op de website en heeft iedereen een reactie kunnen geven. Naar aanleiding van deze laatste reacties zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat is deze nieuwe handleiding.

Bron: InfoMil, week 1, 2013


Actualiseren handleiding PGS 15
Uitgegeven op: 02-04-2013
In samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit een breed gezelschap van vertegenwoordiging van het bedrijfsleven en de overheid, heeft Kenniscentrum InfoMil gewerkt aan het actualiseren van de handleiding PGS 15. Veel van de deelnemers uit de klankbordgroep zitten ook in het deskundigenplatform PGS 15.


De handleiding is tot stand gekomen door een brede inventarisatieronde onder de gebruikers van de website van kenniscentrum InfoMil. Daarna zijn in samenwerking met de klankbordgroep deze onderwerpen verder uitgewerkt. In meerdere sessies zijn de onderwerpen besproken en keuzes gemaakt over de vorm en de invulling van de handleiding. Als laatste is de handleiding als concept gepubliceerd op de website en heeft iedereen een reactie kunnen geven. Naar aanleiding van deze laatste reacties zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Het resultaat is deze nieuwe handleiding.

Bron: InfoMil, week 13, 2013


Harmonisatie SZW-lijst met bijlage VI CLP
Uitgegeven op: 27-03-2013
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt een lijst bij van kankerverwekkende (C), mutagene (M) en reprotoxische (R) (hierna de SZW-lijst) waarvoor aanvullende voorschriften van het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikelen 4.11-4.24) gelden. Nu heeft het ministerie besloten de classificatieverschillen tussen deze lijst en de CLP-verordening op te heffen.


De lijst van het ministerie wordt regelmatig bijgewerkt en tweemaal per jaar in de Staatscourant gepubliceerd. Op deze lijst staan ook CMR-stoffen die vallen onder de EU geharmoniseerde classificatie en die zijn opgenomen in bijlage VI van de EU-GHS/CLP Verordening (Verordening (EG) Nr. 1272/2008). Daarnaast bevat de lijst ook stoffen die door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad (GR) worden ingedeeld. Meer informaties leest u hier.

Bron: Stoffen-info.nl, week 13, 2013


Werkklimaat essentieel onderdeel van duurzame bedrijfsvoering
Uitgegeven op: 27-03-2013
Ondanks het feit dat we op dit moment nog midden in de crisis zitten, is het van belang - zeker in productiebedrijven - rekening houden met het feit dat er een personeelscrisis voor de deur staat. Door de vergrijzing ontstaat onrustbarend tekort aan personeel, met name in de maakindustrie. Willen we de bedrijfstak behouden, dan zullen we met z’n allen langer moeten werken en zullen we meer efficiency van de mensen vragen.


De uitdaging daarbij is om te zorgen voor gezonde, veilige en duurzame omstandigheden om het werk te doen. Want alleen onder die omstandigheden worden mensen minder vaak ziek of arbeidsongeschikt, gebeuren er minder ongevallen en presteert men over het algemeen beter.

Veel productiebedrijven kampen in de zomer met onaangenaam hoge binnentemperaturen. Onderzoek toont aan dat elke graad boven de behaaglijkheidstemperatuur (20°C) een gemiddelde productiviteitsdaling van 4% teweeg brengt. Bovendien heeft het overschrijden van een bepaalde grens ook gevolgen voor het welzijn en reactievermogen. De kans op ongevallen neemt toe. Niet seizoengebonden, maar wel een zelfde problematiek hebben bedrijven waar door het productieproces stoffen, dampen of gassen in de lucht aanwezig zijn. Hoe hoger de concentratie hoe lager de productiviteit en hoe meer kans op uitval. Daarnaast kan een goed werkklimaat bijdragen aan een beter milieu. Een gezonde en veilige werkomgeving heeft een hogere productiviteit en minder uitval. Met als gevolg dat productiemiddelen efficiënt worden gebruikt, minder energie benodigd is en geen grondstoffen verspild worden. Heeft u een vraag (geheel vrijblijvend) of wilt u meer informatie met betrekking tot duurzaam ondernemen? U leest hier meer over op onze site.

Bron: DuurzaamGeproduceerd, week 13, 2013


CO2-Prestatieladder ook in 2013 fiscaal aftrekbaar
Uitgegeven op: 27-03-2013
Bent u een ondernemer en zoekt u binnen uw bedrijf altijd naar de beste oplossingen die zo min mogelijk belastend zijn voor het milieu? Laat u dan inspireren door de Milieulijst.


Op deze lijst van de MIA\Vamil regeling staan ongeveer 360 investeringen die échte milieuwinst opleveren. Als u hierin investeert, wordt niet alleen het milieu hier beter van, u profiteert ook zelf van een aantrekkelijke belastingaftrek.

U leest hier meer en hoe u in aanmerking komt.

Bron: SKAO, week 13, 2013


Thema’s en voordelen MVO
Uitgegeven op: 13-03-2013
Bij thema´s voor duurzaam ondernemen wordt vaak gedacht aan ´het milieu´. Dit is zeker belangrijk, maar is niet het enige thema. Wereldwijd is afgesproken dat er zeven MVO-kernthema’s zijn die van belang zijn voor elke (!) organisatie. Dit maakt het voor je bedrijf overzichtelijk en compleet. En dat geeft houvast om je koers op te baseren.


De zeven kernthema’s zijn:
1. Behoorlijk bestuur
2. Mensenrechten
3. Arbeidsomstandigheden
4. Het Milieu
5. Eerlijk zakendoen
6. Klant/Consument-aangelegenheid
7. Maatschappelijke betrokkenheid

Daarnaast zijn er in overvloed motieven om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan, het hoort, het moet, het loont en … het geeft een goed gevoel. Duurzame koplopers scoren significant beter dan de achterblijvers, zowel op de aandelen markt als in de boekhouding. Duurzame koplopers scoorden 4,8 procent hoger op de aandelenmarkt, lieten minder koersschommelingen zien en zijn stabieler, daarnaast behaalden ze een beter rendement op hun bezittingen.

Heeft u een vraag (geheel vrijblijvend) of wilt u meer informatie? U leest hier meer over op onze site.

Bron: Duurzame Winst, week 11, 2013


Nederland koploper autorecycling
Uitgegeven op: 13-03-2013
In Nederland wordt ruim 95 procent van iedere afgedankte auto gerecycled tot bruikbare grondstoffen. Daarmee behoort ons land tot de koplopers in Europa. De recycling van autowrakken wordt mogelijk gemaakt met de verwijderingsbijdrage van € 45 die kopers van nieuwe auto’s betalen. Deze bijdrage heet vanaf 2013 recyclingbijdrage omdat deze term beter de lading dekt.


Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse consumenten positief staan tegenover recycling. Ze vinden het bijdragen aan de economie en een duurzame samenleving. De bereidheid om zelf een (financiële) bijdrage te leveren aan recycling is groot. De verantwoordelijkheid voor autorecycling ligt bij de autobranche en de overheid, maar de consument wil wel weten hoe dat gebeurt en waar de bijdrage aan wordt besteed.

Bron: Bovag, week 11, 2013


Beter voorbereid op calamiteit met NEN 8112
Uitgegeven op: 05-03-2013
NEN publiceert naar verwachting begin dit jaar het normontwerp NEN 8112 ‘Bedrijfshulpverlening en bedrijfsnoodorganisatie’. De norm moet zowel kleine als grotere organisaties hulp bieden bij het ontwerpen en opzetten van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO), waaronder de bedrijfshulpverlening (BHV).


De norm heeft tot doel organisaties, bedrijven en instellingen goed voor te bereiden op een incident, calamiteit of een andere verstoringen van hun primaire proces(sen). De norm gaat over het ontwerpen, en vervolgens opzetten en borgen van de BNO inclusief de BHV. Het normontwerp is een procesnorm en bevat een stappenplan. Met het doorlopen van de processtappen komen maatgevende scenario’s in beeld. Afhankelijk van de aard en de risico’s van de organisaties is het stappenplan sneller te doorlopen.

Zodra het normontwerp is gepubliceerd, kunnen belanghebbendene partijen commentaar indienen via normontwerpen.nen.nl.

Bron: Veiligheid, week 10, 2013


Veel belangstelling voor geurcongres 12 februari
Uitgegeven op: 05-03-2013
Bedrijven zijn veel efficiënter gebruik gaan maken van leidingwater. Het gebruik is sinds 1990 met gemiddeld ruim 3 procent per jaar gedaald.


Het watergebruik is gedaald door een groeiend milieubewustzijn, concrete beleidsmaatregelen, nieuwe technologieën voor waterbesparingen en hergebruik en substitutie van leidingwater door ander water. Ook huishoudens gebruiken minder water. Het gebruik van leidingwater per persoon is sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent gedaald. Hier leest u het hele artikel.

Bron: InfoMil, week 10, 2013


Zuiniger met water
Uitgegeven op: 05-03-2013
Bedrijven zijn veel efficiënter gebruik gaan maken van leidingwater. Het gebruik is sinds 1990 met gemiddeld ruim 3 procent per jaar gedaald.


Het watergebruik is gedaald door een groeiend milieubewustzijn, concrete beleidsmaatregelen, nieuwe technologieën voor waterbesparingen en hergebruik en substitutie van leidingwater door ander water. Ook huishoudens gebruiken minder water. Het gebruik van leidingwater per persoon is sinds 1990 met gemiddeld 0,7 procent gedaald.

Bron: P+, week 10, 2013


Nieuwe richtlijn voor bedrijfscontinuïteitsmanagement
Uitgegeven op: 22-02-2013
Eind vorig jaar heeft ISO een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor bedrijfscontinuïteitsmanagement: ISO 22313 ‘Societal security – Business continuity management systems – Guidance’.


Deze richtlijn is een aanvulling op de norm voor BCMS (ISO 23301) en geeft praktische handvatten voor de implementatie daarvan. Bedrijven zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van het goed managen van continuïteit ingeval van incidenten en storingen. Een paar dagen je klanten niet kunnen bedienen en een ernstige terugval in omzet of erger is het resultaat. Hier leest u het hele artikel.

Bron: NEN, week 8, 2013


Bedrijven profiteren van duurzaamheid
Uitgegeven op: 20-02-2013
Het percentage bedrijven dat meldt meer winst behaalde door middel van duurzaamheid is gestegen van 23 procent (vorig jaar), naar 37 procent.


De studie is gebaseerd op een enquête waaraan 26000 managers van bedrijven over de hele wereld hebben deelgenomen. Ook bleek dat bijna de helft van de ondervraagde bedrijven hun business model veranderd heeft als gevolg van de duurzame mogelijkheden. Bedrijven voeren duurzaamheid door, door het te integreren in al haar gebieden; supply chain, marketing, financiën, en productontwikkeling. Wilt u weten wat u als bedrijf aan duurzaamheid kunt doen? Neem vrijblijvend contact contact op en wij kunnen u direct meer vertellen. Het hele artikel leest u hier.

Bron: NEN, week 8, 2013


Internationale norm ISO 7010 ‘Veiligheidssymbolen’ overgenomen in Europa
Uitgegeven op: 13-02-2013
Sinds vorig jaar is er op nationaal, Europees en internationaal niveau één norm voor veiligheidssymbolen. Het Europese normalisatie-instituut CEN heeft de internationale norm ISO 7010 ‘Registered safety signs’ overgenomen als Europese norm. Dit heeft ook gevolgen voor Nederland.


NEN is verplicht deze Europese norm over te nemen als Nederlandse norm. Dit wordt dan NEN-EN-ISO 7010. Omdat normen onderling niet strijdig mogen zijn, moet een aantal strijdige nationale normen (gedeeltelijk) worden ingetrokken óf, indien het een andere toepassing betreft, worden herzien. Zaken die niet in Europese normen geregeld zijn, mag NEN in nationale normen omschrijven. Voor de rest van het artikel en de gevolgen van de wijzigingen klikt u hier.

Bron: NEN, week 7, 2013


Actualisatie handleiding PGS 15
Uitgegeven op: 13-02-2013
Kenniscentrum InfoMil heeft de Handleiding PGS 15 aangepast. De Handleiding is in vorm aangepast en digitaal toegankelijk gemaakt en de handleiding is aangepast aan de PGS 15:2011.


De handleiding geeft een toelichting en nadere uitleg van de PGS 15 en bezit diverse voorbeelden en stroomschema's. De tekst van de nieuwe handleiding wordt in nauw overleg met een klankbordgroep vastgesteld. De klankbordgroep bestaat hoofdzakelijk uit leden van het PGS 15 team. De handleiding is in december 2012 voorgelegd aan de klankbordgroep. Klik hier voor het hele artikel.

Bron: InfoMil, week 7, 2013


Werkbuddies om bedrijfsongevallen jeugdige werknemers te verminderen
Uitgegeven op: 05-02-2013
Jongere werknemers zijn kwetsbaar voor arbeidsongevallen en zijn relatief vaker het slachtoffer dan oudere, meer ervaren werknemers. Oudere werknemers beschikken over veel praktijkervaring.


Echter wordt er in de praktijk te weinig met elkaar over gesproken. Met de campagne ‘Werkbuddies’ koppelen bedrijven één op één jonge onervaren nieuwkomers aan oudere, ervaren collega’s met als doel kennis en ervaring te delen en van elkaar te leren. Wilt u meer weten over veiligheid op de werkvloer? U leest hier meer over op onze site.

Bron: VeiligheidNL, week 6, 2013


MKB Vriendelijkste gemeente 2013
Uitgegeven op: 05-02-2013
Gemeenten realiseren zich niet altijd wat de impact is van hun beleid op bedrijven. Denk daarbij aan regeldruk, bereikbaarheid, diverse heffingen en aanbestedingsbeleid.


MKB-Nederland wil dat gemeenten zich realiseren dat ondernemers van groot belang zijn voor de lokale economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Het is dan ook zaak dat gemeenten beleid voeren waardoor bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen! Daarom reikt MKB-Nederland ook dit jaar, voor de derde keer, de prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemersklimaat. De verkiezing wordt als een stimulans gezien voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers.

Bent u eigenaar, bedrijfsleider of directeur? Laat ons weten hoe mkb-vriendelijk het beleid van uw gemeente is. Het invullen van de enquete kost ongeveer 5 minuten. De resultaten worden medio 2013 bekend gemaakt.

Bron: MKB Nederland, week 6, 2013


10 MVO-trends voor 2013
Uitgegeven op: 05-02-2013
MVO Nederland presenteert 10 trends op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Niet alleen bedoeld voor pioniers in duurzaamheid, maar voor heel ondernemend Nederland, van multinational tot kleine ondernemer. Eén trend is bijvoorbeeld de toenemende urgentie van duurzaamheidsproblemen dwingt tot een versnelling van MVO-inspanningen. MVO verliest daarmee zijn vrijblijvende karakter en wordt 'serious business'.

De rest van de negen trends vindt u hier.

Bron: MVO Nederland, week 6, 2013


Neem deel aan Solar Tours 2013!
Uitgegeven op: 05-02-2013
De Solar Tours 2013 zijn speciaal voor woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeenten, architecten, studenten, bouwers, installateurs en energiebedrijven. Binnen de vijf regio's zijn ze op zoek naar leerzame en spectaculaire toepassingen van zonne-energie.


Op basis van het verzamelde aanbod worden de routes uitgestippeld en de projectbezoeken en bus-presentaties voorbereid. De tours worden net zo bruisend als vorige jaren. Voor meer informatie of om uw project aan te melden klikt u hier.

Bron: Agentschap NL, week 6, 2013


NEN publiceert NTA voor registratie arbeids- en bedrijfsongevallen
Uitgegeven op: 25-01-2013
NEN heeft een Nederlands Technische Afspraak (NTA) gepubliceerd voor de registratie van arbeids- en bedrijfsongevallen. NTA 8031 beschrijft variabelen voor het opzetten van een uniforme ongevalsregistratie. De NTA is bedoeld voor werkgevers.


Het biedt meer inzicht in arbeids- en bedrijfsongevallen en er kunnen analyses mee gemaakt worden om ongevallen in de toekomst te voorkomen. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht werkgevers om een lijst bij te houden van arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie dagen. Daarnaast is de werkgever verplicht arbeidsongevallen te rapporteren die door Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) als meldingsplichtig worden bestempeld. Er is sprake van een meldingsplichtig arbeidsongeval als iemand door een ongeval op het werk blijvend letsel oploopt, in een ziekenhuis wordt opgenomen, of overlijdt.

Klikt u hier voor meer informatie.

Bron: NEN, week 4, 2013


Veiligheid in de bouw kan sterk verbeterd worden
Uitgegeven op: 25-01-2013
De veiligheid in de bouw kan veel beter. Dat stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in zijn rapport ‘Veiligheid in perspectief’.


Partijen moeten zich niet verschuilen achter financiële druk. Een hoger veiligheidsbesef is noodzakelijk. De twee gevaarlijkste sectoren zijn de bouw en landbouw en visserij. In het rapport staat wel een hoofdstuk over de bouw, maar landbouw en visserij worden niet afzonderlijk behandeld. De komende jaren zal de raad extra aandacht besteden aan de bouw, gezondheidszorg, zware industrie en digitale veiligheid.

Bron: CoBouw, week 4, 2013


Programma Geurcongres 2013 beschikbaar
Uitgegeven op: 25-01-2013
Op dinsdag 12 februari 2013 vindt het Geurcongres plaats op de Saxion Hogeschool te Deventer. Nu is ook het programma beschikbaar.


Op het geurcongres wordt aandacht besteed aan de drie nieuwe producten: Handleiding geur van InfoMil en de NTA 9065 Meten en rekenen geur en de NTA 9055 Elektronische luchtmonitoring van NEN. Klikt u hier voor meer informatie.

Bron: InfoMil, week 4, 2013


Algemene milieuregels van toepassing op meer bedrijven
Uitgegeven op: 18-01-2013
Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben of geen omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een milieu-inrichting meer nodig of de uitgebreide procedure wordt vervangen door de reguliere procedure met algemene regels.


De milieuregels voor deze bedrijven worden niet langer in de individuele omgevingsvergunning opgenomen, maar in het Activiteitenbesluit. Uitbreiding van het aantal bedrijven dat onder het Activiteitenbesluit valt gebeurt in fasen. De tweede fase is verdeeld in 4 tranches.

Lees hier verder.

Bron: AgentschapNL, week 3, 2013


Energie-investeringsaftrek in 2013 levert fiscaal voordeel € 151 miljoen
Uitgegeven op: 18-01-2013
Bedrijven die in 2013 investeren in energiebesparing of duurzame energie kunnen fiscale steun krijgen van de overheid via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het beschikbare budget is 151 miljoen euro.


Elk jaar actualiseert Agentschap NL de Energielijst, door bijvoorbeeld innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Daarnaast levert ook het bedrijfsleven voorstellen en aanvullingen voor de Energielijst. Dertien nieuwe technieken zijn in 2013 aan de lijst toegevoegd.

Ondernemers kunnen investeringen digitaal indienen via het eLoket van Agentschap NL. Voor meer info en de Brochure ‘Energie-investeringsaftrek (EIA) energielijst 2013’ met uitgebreide toelichting over de Energielijst 2013 klikt u hier.

Bron: Duurzaamnieuws, week 3, 2013


Van 14% bijtelling naar 20% bijtelling in 2013
Uitgegeven op: 10-01-2013
Per 1 januari 2013 wijzigen de CO2normen van de bijtelling. Dit betekent dat er minder keus is uit modellen die vallen in de 14% bijtelling categorie.


Er zijn in totaal 34 modellen auto's die uitvoeringen hebben die in het vervolg 20% bijtelling hebben.

De lijst vind u door hier te klikken.

Bron: Vereniging Auto van de Zaak , week 2, 2013


Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
Uitgegeven op: 10-01-2013
In de Staatscourant (nr 15, 4 januari 2013) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en de NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:
– door de Commissie Werkgroep van Deskundigen van de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend, en/of
– door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG.

De lijst wordt twee keer per jaar geactualiseerd en u vind deze hier.

Bron: Staatscourant, week 2, 2013


Gezond Transport introduceert Veilig Verladen 2.0
Uitgegeven op: 04-01-2013
Gezond Transport heeft een nieuwe versie van het instrument Veilig Verladen ontwikkeld en online gezet. Vervoerders kunnen hiermee werksituaties herkennen die een gezondheidsgevaar opleveren bij het laden en/of lossen van vloeibare gevaarlijke stoffen in tankwagens.


Op de site veiligverladen.nl kan de vervoerder een stof- of productnaam invoeren, samen met gegevens over temperatuur van de lading en de methode van verladen. Het instrument geeft dan informatie over de mogelijke gevaren voor de gezondheid bij deze activiteit en een advies over de veilige en gezonde werkwijze.

Veilig Verladen 2.0 voldoet aan de vernieuwde, internationale wetgeving Reach (Registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals) en GHS (Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals). Ook is het instrument gebruikersvriendelijker gemaakt door een verbeterde zoekfunctie.

Bron: Veilig verladen, week 1, 2013


Inspectie informeert over meld- en rapportageplicht ongevallen
Uitgegeven op: 04-01-2013
Bedrijven worden geattendeerd op de verplichting van melden en rapporteren van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dit middels een brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).


Ongevallen en voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen moeten direct worden gemeld en gerapporteerd aan de Inspectie. Hiervoor gelden (inter)nationale regels. Het melden en rapporteren gebeurt nu nog onvoldoende. Het niet melden en rapporteren van dergelijke incidenten is een overtreding en dus strafbaar.

De ILT verzoekt bedrijven en instanties die gevaarlijke stoffen vervoeren dringend om te (blijven) melden en rapporteren, zodat er gezamenlijk lering kan worden getrokken uit de incidenten. Het niet melden of rapporteren van een incident betekent ook dat hierop een handhavingactie volgt van de ILT.

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport, week 1, 2013


Aanbestedingswet: Inwerkingtreding 1 april 2013
Uitgegeven op: 03-01-2013
De Aanbestedingswet treedt niet op 1 januari 2013 in werking. De Aanbestedingswet en het Aanbestedingsbesluit moeten tegelijk in werking treden. Er wordt naar gestreefd om de Aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking te laten treden.


Uiteraard worden het Aanbestedingsbesluit, de Gids proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement werken zo spoedig mogelijk na ontvangst van het advies van de Raad van State gepubliceerd.

Bron: Pianoo, week 1, 2013