NL- EN

Home - Laatste nieuws - Nieuwsarchief 2014

Nieuwsarchief 2014

November
19-12-2014 Lijst met verplichte talen voor etiketten en vib's
01-12-2014 Nog onvoldoende draagvlak voor eerste concept ISO 45001

November
21-11-2014 Groen licht voor ISO/DIS 9001
12-11-2014 RI&E ontbreekt bij veel transportbedrijven
07-11-2014 Schrik je geen ongeluk, weet waar het misgaat!

Oktober
20-10-2014 Controle Inspectie SZW: 165 werknemers zonder werkvergunning
10-10-2014 Investeren in arbo loont
10-10-2014 CE markering voor brand- en rookwerende deuren
08-10-2014 Onveilig werk is niet de schuld van de werknemer
02-10-2014 Hoe maakt MKB eigen MVO-beleid opvallend?

September
23-09-2014 Fysieke belasting in de bouw onverminderd hoog
18-09-2014 Binnenklimaat kantoren niet altijd gezond
04-09-2014 Aanscherping van regels voor blootstelling asbest
04-09-2014 Vraag subsidie aan voor Duurzame Inzetbaarheid

Augustus
14-08-2014 OHSAS 18001 wordt ISO 45001
11-08-2014 Verschillen tussen de ISO 9001:2008 en de ISO 9001:2014
11-08-2014 BHV’er moet voldoen aan nieuwe norm
11-08-2014 FNV: 'Strenger controleren op naleving arbobeleid'

Juni
23-06-2014 Inwerkingtreding Barro en Brzo
23-06-2014 Bouwbedrijf heeft vaak geen veiligheidscertificaat
16-06-2014 Onderzoek: Arbo heeft de crisis overleefd

Mei
16-05-2014 Bedrijven moeten risico´s communiceren
09-05-2014 PGS 33-2 'LNG voor vaartuigen' gepubliceerd
09-05-2014 PGS 9 voor cryogene gassen geactualiseerd
09-05-2014 Forse boete om gebrekkige veiligheidsstudie
02-05-2014 EU maakt eenduidige regels voor PBM's
02-05-2014 PGS 9 voor cryogene gassen geactualiseerd
01-05-2014 Praktische handleiding CO2-prestatieladder gepubliceerd
01-05-2014 MVO Nederland Award

April
23-04-2014 Stoffenregistratie vereist expertise
15-04-2014 Vernieuwde publicatie Handboek CO2-Prestatieladder
15-04-2014 Controle kleine bouwlocaties door Inspectie SZW
15-04-2014 Voorstel wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen
15-04-2014 De MVO Prestatieladder gaat internationaal

Maart
31-03-2014 Uitgangsputen herziening ISO 14001
17-03-2014 Bent u klaar voor de NEN-EN 1090?
17-03-2014 CO2-voetafdruk makkelijker met eenduidige lijst CO2 basiscijfers
11-03-2014 Grote verbeterslag Activiteitenbesluit Internet Module
11-03-2014 ECHA publiceert REACH-evaluatierapport 2013
11-03-2014 MVO prestatieladder
11-03-2014 EU-GHS en vergunningverlening
04-03-2014 Europese Arbo-richtlijnen afgestemd op CLP

Februari
18-02-2014 Arbobewustzijn neemt toe bij herhalend wijzen op gevaren
18-02-2014 Omgevingsdiensten verlenen en handhaven milieuvergunningen
11-02-2014 Europese Arbo richtlijnen afgestemd op CLP

Januari
28-01-2014 Inspectie SZW inspecteert binnenkort op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid
28-01-2014 Eenduidige handhaving NEN 5720 en NEN 5717
28-01-2014 Nieuwe branche-informatie Activiteitenbesluit digitaal beschikbaar
21-01-2014 Meest gelezen MVO Nieuws in 2013
14-01-2014 ´BRZO+’ volgt ‘LAT Risicobeheersing Bedrijven op’
14-01-2014 Integrale versie Activiteitenbesluit aangepast aan laatste wijzigingen
14-01-2014 Werknemer mag er niet te zwaar aan tillen
14-01-2014 Twee PGS-publicaties over LPG geactualiseerd
14-01-2014 Geen veilige grens voor valhoogte


Lijst met verplichte talen voor etiketten en vib's
Uitgegeven op: 19-12-2014
Etiketten en veiligheidsinformatiebladen moeten opgesteld worden in de taal van de lidstaat waar een stof of mengsel in de handel wordt gebracht.


Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft een lijst opgesteld waarin te vinden is welke talen per lidstaat verplicht gebruikt moeten worden.

De lijst vindt u hier.

Bron: REACH-Helpdesk , week 50, 2014


Nog onvoldoende draagvlak voor eerste concept ISO 45001
Uitgegeven op: 1-12-2014
ISO/CD 45001 ‘Occupational health and safety management systems’ heeft nog te weinig draagvlak om door te gaan naar een volgende fase. Op internationaal niveau wordt gewerkt aan de norm ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use’. OHSAS 18001 dient hiervoor als basis. In augustus 2014 is een eerste concept van de norm gepubliceerd (ISO/CD 45001). De leden van ISO (waaronder NEN) konden stemmen op het document en commentaar leveren. Uit de stemuitslag blijkt dat er op dit moment nog te weinig draagvlak is om door te gaan naar een volgende fase met het document.


In Nederland heeft NEN namens de Nederlandse normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’ positief gestemd op ISO/CD 45001 en ook diverse commentaren ingediend. In totaal hebben 29 ISO-leden positief gestemd, 17 negatief en 1 ISO-lid heeft zich onthouden van stem. Aangezien er een twee/derde meerderheid moet zijn, betekent dit dat ISO/CD 45001 niet is goedgekeurd om naar de DIS-fase te gaan. Verder is er commentaar ingediend op ISO/CD 45001. Uit de hoeveelheid commentaar blijkt de actieve internationale betrokkenheid bij de ontwikkeling van de norm.

In principe werd de ISO/DIS 45001 rond de zomer van 2015 verwacht en de definitieve norm in het najaar van 2016. Gezien de negatieve stemuitslag op ISO/CD 45001, moet het document worden aangepast en moet een tweede CD worden gepubliceerd (ISO/CD.2 45001). Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer men verwacht dat ISO/CD.2 45001 wordt gepubliceerd. Ook is het nog onduidelijk wat de uitslag van de stemming op ISO/CD 45001 voor effect heeft.

Inspraak op de CD kan door deelname aan de normcommissie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’.

Bron: NEN, week 49, 2014


Groen licht voor ISO/DIS 9001
Uitgegeven op: 21-11-2014
De DIS-versie (Draft International Standard) van de nieuwe kwalteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001 is goedgekeurd. Namens Nederland heeft NEN een positieve stem op de conceptnorm uitgebracht.


Na publicatie van ISO/DIS 9001 kregen de deelnemende landen via hun nationale normalisatie-instituut drie maanden de tijd om te stemmen en feedback te geven. Goedkeuring van de DIS betekent dat minstens twee derde van de nationale leden een positieve stem heeft uitgebracht en dat niet meer dan één vierde van alle stemmen negatief was.

De normcommissie Kwaliteitsmanagement heeft alle in Nederland verzamelde commentaren besproken en vooral gediscussieerd over de mate waarin het onderwerp risicomanagement over de hele PDCA cyclus in de norm is doorgevoerd en met name in de beheersmaatregelen. Uiteindelijk is besloten om voor te stemmen en om in het commentaar nog een paar cruciale verbeteringen met betrekking tot risicomanagement toe te voegen.

De norm kan nu klaargemaakt worden voor publicatie in de vorm van een FDIS-versie (Final Draft International Standard). Ook hierop kunnen de leden van ISO een stem uitbrengen. In deze laatste ronde moet minimaal 75% van de landen positief stemmen om de norm als ‘International Standard’ te kunnen publiceren. Naar verwachting wordt ISO 9001:2015 in september 2015 definitief gepubliceerd. Benieuwd naar het huidige ontwerp? Klikt u dan hier.

Bron: NEN, week 47, 2014


RI&E ontbreekt bij veel transportbedrijven
Uitgegeven op: 12-11-2014
Dit blijkt uit de rapportage 2014 van de Inspectie SZW over de arbeidsomstandigheden in deze sector. Veel bedrijven blijken geen idee te hebben hoe vaak hun medewerkers te maken hebben met agressie of geweld, laat staan dat ze maatregelen hebben genomen.


Een positieve uitzondering in de transportsector vormt het openbaar vervoer. Hier passen bedrijven wel de maatregelen toe om agressie en geweld tegen medewerkers tegen te gaan en maken ze werkstress bespreekbaar. Hier is het doel dat de Inspectie zich had gesteld bereikt, mede door inspecties en maatschappelijke en politieke aandacht.

Vooral kleinere transportbedrijven schieten volgens de Inspectie tekort in het naleven van de arbo wetgeving. Bij ongeveer de helft van de inspecties constateerde de Inspectie een overtreding. Een veelvoorkomende overtreding was het ontbreken of niet actueel zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Bedrijven die hun zaakjes niet op orde hadden, krijgen opnieuw een bezoek van de Inspectie. Dat gaat door tot het bedrijf de arbeidsomstandigheden op orde heeft. Bij herhaling van de overtredingen worden de sancties steeds zwaarder.

Bron: Arbo-online, week 46, 2014


Schrik je geen ongeluk, weet waar het misgaat!
Uitgegeven op: 20-10-2014
Dagelijks vinden er honderden arbeidsongevallen plaats. Een schokkend aantal? Waarschijnlijk is het slechts het topje van de ijsberg, want niet alle ongelukken worden gemeld.


Jaarlijks krijgen ongeveer 230.000 mensen een ongeluk op het werk. Dat zijn ruim 600 slachtoffers per dag. Een derde van de mensen kan door het ongeluk (tijdelijk) niet meer werken. Circa 70-80 ongevallen hebben een dodelijke afloop: dat zijn bijna twee doden per week. Uit onderzoek weten we waar het meestal misgaat en wat de oorzaken zijn. RIVM helpt de overheid en werkgevers om risico’s op ongevallen te verkleinen en zo de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Het RIVM heeft een database – de Storybuilder – met een schat aan informatie over ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Analyse van de gegevens laat zien dat ongevallen vaak dezelfde soort oorzaken hebben. Met behulp van de informatie en hulpmiddelen van het RIVM kunnen werkgevers oorzaken van veelvoorkomende ernstige ongelukken achterhalen en ze gebruiken om maatregelen te treffen die ook echt werken. Zo kunnen ze de veiligheid op de werkvloer vergroten. Leest u hier meer.

Bron: Arbozorg, Inspectie SZW, week 45, 2014


Controle Inspectie SZW: 165 werknemers zonder werkvergunning
Uitgegeven op: 20-10-2014
Bij een grootschalige controle van 935 bedrijven, zijn door de Inspectie SZW bij 136 bedrijven mogelijke overtredingen geconstateerd. Maar liefst 165 personen werden aangetroffen die geen werkvergunning hadden. Ook gaat de Inspectie SZW 105 signalen van overtredingen van de Wet minimumloon nader onderzoeken.


De Inspectie SZW heeft eind september en begin oktober een grote controle uitgevoerd bij onder meer horecabedrijven, detailhandel en in de schoonmaaksector. Uit risico analyses die de Inspectie SZW maakt, blijkt dat juist in deze sectoren de kans op overtredingen het grootst is. In vijf dagen werden van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat controles uitgevoerd. In totaal zijn in het hele land 935 bedrijven bezocht. Bijna de helft hiervan in de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en directe omgeving. In deze steden zijn ook de meeste overtredingen geconstateerd.

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek? Leest u dan hier hele hele artikel.

Bron: Inspectie SZW, week 43, 2014


Investeren in arbo loont
Uitgegeven op: 10-10-2014
Zeker als je samenwerkt met je collega’s... Veilig en gezond werken gaat niet vanzelf. Daar moet je als organisatie wel tijd en energie in steken. Veel werkgevers ervaren arbo als een bodemloze put waar veel geld ingaat, zonder dat het loont. Dit geldt misschien voor de korte termijn, maar op de lange termijn leveren arbo-investeringen wel degelijk geld op, zo blijkt uit Europees onderzoek.


Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) onderzocht wat het oplevert als een bedrijf investeert in een veilige en gezonde werkplek. Conclusie: vaak betaalt zo’n investering zich al binnen enkele jaren terug. Investeren in arbo zorgt voor minder ongelukken op de werkvloer, dalend ziekteverzuim én een hogere productiviteit.

Zo bedacht een Nederlandse komkommerkweker een nieuw pluk- en sorteersysteem. Zijn medewerkers waren al een dagje ouder. Daarom verwachtte hij dat ze fysieke klachten zouden krijgen door het tillen van zware kisten komkommers. Door de introductie van het nieuwe systeem wist hij het ziekteverzuim terug te dringen met 20%. Daarnaast werd het plukken 15% en sorteren 5% efficiënter. Door die hogere productiviteit had de kweker zijn investering binnen vier jaar terugverdiend. Het EU-OSHA wijst erop dat succesvolle – en lucratieve – arbomaatregelen altijd het resultaat zijn van samenwerking tussen werkgever en werknemers.

Bron: InPreventie, week 41, 2014


CE markering voor brand- en rookwerende deuren
Uitgegeven op: 10-10-2014
Nog dit jaar zal (naar verwachting) de geharmoniseerde Europese norm voor brand- en rookwerende deuren worden gepubliceerd (EN 16034). Uit de Europese CPR (Construction Product Regulation) volgt dan dat CE-markering voor brand- en rookwerende deuren verplicht wordt. Natuurlijk hoort daar een overgangstermijn bij: op de website van de EU wordt 30-9-2019 voorlopig als ingangsdatum voor deze verplichte CE markering vermeld.


‘Met de introductie van de CE markering wordt het voor de klant een stuk eenvoudiger. Hij hoeft zich geen zorgen te maken of de door hem gekochte deur wel aantoonbaar brandwerend is. De leverancier mag immers alleen maar producten leveren die getest zijn of binnen de uitbreiding van het toepassingsgebied vallen zoals die door een notified body is vastgesteld. Bovendien wordt ook de productie nog gecontroleerd.

De geharmoniseerde Europese norm voor brand- en rookwerende deuren, EN 16034, wordt naar verwachting dit jaar gepubliceerd.

Bron: NEN, week 41, 2014


Onveilig werk is niet de schuld van de werknemer
Uitgegeven op: 08-10-2014
Ook wanneer werknemers keer op keer onveilig werken, is het niet hun eigen schuld wanneer zij een arbeidsongeval krijgen. Werkgevers moeten onveilig werk niet toestaan.


Focussen op persoonlijke verantwoordelijkheid is niet nuttig en het is ook niet volgens de wet. Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkplek en de gevaren die kunnen leiden tot letsel identificeren en uitbannen. Als het werknemers keer op keer wordt toegestaan om op onveilige wijze te werken, dan kun je niet zeggen dat het hun eigen schuld is als ze gewond raken.

Meer weten over Arbo? Klikt u dan hier.

Bron: Arbo Online, week 41, 2014


Hoe maakt MKB eigen MVO-beleid opvallend?
Uitgegeven op: 02-10-2014
Het Nederlandse MKB vindt MVO belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van MVO Nederland en Wageningen UR onder 450 bedrijven in 28 verschillende branches. Maar hoe val je op in de massa?


Hoewel het MKB veel onderneemt op het gebied van MVO mag het meer structuur krijgen. Als bedrijven hun MVO-doelen meetbaar maakt, kunnen ze er ook over communiceren. Op dit moment vertelt slechts de helft van de bedrijven in zijn omgeving wat men op MVO-gebied realiseert.

Om meer effect van de activiteiten te genereren kunnen bedrijven hun doelen meetbaar maken, dit gestructureerd aanpakken en er vervolgens over communiceren. Bijvoorbeeld: 98 procent van ons op papier wordt gescheiden ingezameld.

Wilt u weten hoe u dit aan kunt pakken? Neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen. Het hele artikel leest u hier.

Bron: P plus, week 40, 2014


Fysieke belasting in de bouw onverminderd hoog
Uitgegeven op: 23-09-2014
Werken in de bouwnijverheid is nog altijd zwaar. Dit blijkt uit de medische keuringen (PAGO’s) in 2013 van circa 26.400 werknemers. Tijdens de PAGO's in 2013 typeert bijna driekwart van de werknemers de fysieke belasting als hoog. Maar liefst vier op de tien heeft, als gevolg van het zware werk, een aandoening aan het bewegingsapparaat. De groep 55-plussers meldt de meeste gezondheidsklachten: 45%. Van deze groep zegt 14% dat men zich in het algemeen niet gezond voelt. Dat is drie keer zo veel als bij de groep 20 tot 24-jarigen.


Er is een duidelijk verschil tussen kleine en grote bedrijven. In de bedrijven met minder dan tien werknemers meldt ruim 40% klachten aan de bovenste ledematen. In de grote bedrijven met meer dan honderd werknemers is dit één op de drie. Ook psychische klachten komen in kleine bedrijven vaker voor. Hier zijn mensen vaker gestrest, vaker vermoeid en vaker prikkelbaar. Hoewel zij de meeste gezondheidsklachten hebben, ervaren oudere werknemers het werk als minder belastend. Dat komt mogelijk door het toenemen van de ervaring, of door het feit dat ouderen worden ontzien. Zo zegt 62% van de groep 30-34 jarigen dat men vaak zware lasten moet tillen, tegenover 44% bij de groep 55-plussers.

In de bouw zeggen meer werknemers, in vergelijking met de infra en afbouw en onderhoud (A&O), grote krachtsinspanningen uit te oefenen. In de bouw tillen, duwen of dragen werknemers vaker zware lasten. Het personeel vindt dan ook het vaakst dat het werk fysiek belastend is. Op de vraag of gezondheidsklachten zijn ontstaan of verergerd door het werk, antwoordt 21,7% bevestigend.

Bron: Arbouw, week 39, 2014


Binnenklimaat kantoren niet altijd gezond
Uitgegeven op: 18-09-2014
Het binnenklimaat van kantoorgebouwen is niet altijd optimaal en soms zelfs ronduit slecht voor de gezondheid. Dat zou blijken uit recent onderzoek. Naast de temperatuur en de luchtvochtigheid bepalen de aanwezigheid van bacteriën en fijnstof de kwaliteit van het binnenklimaat. De meest gehoorde klacht van werknemers is droge lucht.


Totaal zijn voor het onderzoek 40 kantoorgebouwen in Nederland onderzocht. Daarbij zijn de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de concentratie CO2 gemeten. Van de onderzochte panden scoort 23% onvoldoende als het om een gezonde werkplek gaat. Dat betekent dat de panden slecht scoorden op zuurstof, microbiologische waarden en/of het gehalte aan fijnstof in de lucht. In de wet staan geen maximumexacte waarden, maar wel richtlijnen waar bedrijven zich aan moeten houden. Op basis van de richtlijnen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt voor kantoorwerkplekken in de winter (het stookseizoen) 20 tot 24ºC aanbevolen en in de zomer 23 tot 26ºC.

Wilt u weten hoe uw binnenklimaat is op kantoor? Neem dan vrijblijvend contact op met KMO Consult.

Bron: Rendement, week 38, 2014


Aanscherping van regels voor blootstelling asbest
Uitgegeven op: 14-09-2014
Lopen uw medewerkers het risico om in aanraking te komen met asbest, houd dan rekening met een aantal belangrijke veranderingen. De grenswaarde voor blootstelling aan chrysotielasbest is sinds 1 juli 2014 aangescherpt. Later dit jaar volgt een aanscherping van de grenswaarde voor blootstelling aan amfiboolasbest.


Ook krijgt u te maken met een nieuwe methode waarmee u de omvang van het risico op blootstelling aan asbest door kunt meten. Door de grenswaarde aan te passen, moeten medewerkers met een minder grote hoeveelheid asbest in aanraking komen dan voorheen. Zo wil de overheid het aantal zieken door asbestkanker terugdringen. Voor u is het zaak om te beoordelen of het niveau van uw beschermingsmaatregelen nog steeds voldoet aan de nieuwe wettelijke normen voor blootstelling. Overtreedt u de wet, dan loopt u niet alleen het risico op een forse boete van de Inspectie SZW. De naam van uw organisatie zal dan ook opduiken in de openbaar gemaakte inspectierapporten. En daar zitten u en uw werkgever echt niet op te wachten.

Bron: Rendement, week 36, 2014


Vraag subsidie aan voor Duurzame Inzetbaarheid
Uitgegeven op: 04-09-2014
Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor nu subsidie aanvragen. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.


Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn o.a. periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers, gezond en veilig werken en meer. Voor het in aanmerking komen voor de subsidie moet uw project aan bepaalde eisen voldoen. Waaronder dat uitsluitend advieskosten van een externe adviseur voor subsidie in aanmerking komen. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid is dit aanvraagtijdvak maximaal € 22.000.000,- beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000,-.

Meer informatie over de thema’s en eisen? Klikt u dan hier voor meer informatie.

Heeft u vragen? KMO Consult helpt u graag verder .

Bron: Agentschap SZW, week 36, 2014


OHSAS 18001 wordt ISO 45001
Uitgegeven op: 14-08-2014
OHSAS 18001 wordt omgevormd naar een internationale ISO-norm, de ISO 45001. Deze nieuwe norm, zal net als alle andere ISO normen, de nieuwe ‘HLS-hoofdstructuur’ volgen. Hierdoor wordt het in de toekomst gemakkelijker het arbomanagementsysteem met andere managementsystemen, zoals ISO 9001 en ISO 14001, te integreren en uit te breiden met aanvullende standaarden.


Bij de opzet en invoering van managementsystemen is een integrale aanpak van belang. Door de omzetting van OHSAS 18001 naar een ISO-norm met een vergelijkbare structuur als de overige ISO-systeemnormen, kan eenvoudiger een integraal systeem worden geïmplementeerd.

ISO wil met de nieuwe norm, veiligheid naar een hoger niveau brengen. Hoewel veiligheid een onderwerp is dat bij veel bedrijven speelt, komt het maar al te vaak nog op de tweede plaats. De nieuwe norm biedt handvatten om het arbomanagementsysteem onderdeel te maken van de reguliere bedrijfsvoering. De verwachting is dat hierdoor arbozorg beter wordt en dat de veiligheid in de organisatie wordt verhoogd. Bijkomend voordeel is dat certificatie efficiënter wordt en daarmee de kosten van certificering voor meerdere normen dalen. Naar verwachting is de nieuwe ISO norm eind 2016 klaar.

Bron: Kader, week 33, 2014


Verschillen tussen de ISO 9001:2008 en de ISO 9001:2014
Uitgegeven op: 11-08-2014
ISO/DIS 9001 is eind mei 2014 gepubliceerd. Dat betekent dat alle ledenlanden van ISO het document uitzetten in hun markt zodat breed commentaar verzameld kan worden. Dit moet input zijn voor de stemronde die op 10 juli is begonnen. De sluitingsdatum is 10 oktober 2014. Alle gebruikers kunnen hun commentaar op ISO/DIS 9001 indienen bij de Nederlandse normcommissie Kwaliteitsmanagement, die de Nederlandse stem vaststelt.


Zoals al eerder aangekondigd, wordt in de herziene ISO 9001 de High Level Structure toegepast. Hiermee wordt de kerntekst van ISO 9001 dezelfde als die van andere ISO-normen voor managementsystemen. Dat betekent dat de structuur van ISO 9001 aanzienlijk is veranderd. Aan die basistekst van de HLS heeft de ISO-commissie Kwaliteits-management TC 176 specifieke eisen voor kwaliteits-management toegevoegd. De norm kent nu tien hoofdstukken, conform de High Level Structure. De scope blijft onveranderd het voldoen aan klanteisen en het verhogen van klanttevredenheid.

Wilt u weten wat er nog meer veranderd is? Bekijk hier de Whitepaper in PDF.

Bron: NEN, week 33, 2014


BHV’er moet voldoen aan nieuwe norm
Uitgegeven op: 11-08-2014

Eén nieuwe norm moet het makkelijker maken om de bedrijfsnoodorganisatie te ontwerpen en implementeren. Zowel grote als kleine bedrijven hebben hier baat bij.


NEN heeft het normontwerp NEN 8112 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ gepubliceerd. Deze norm vervangt de huidige normen NEN 4000:2008 ‘Bedrijfshulpverlening’ en NEN 8112:2010 ‘Leidraad voor ontruimingsplannen’. Het voordeel van de nieuwe norm is dat er dan één norm is waarin kennis rondom het ontwerpen en implementeren van de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) wordt gedeeld.

De huidige normen worden ingetrokken op het moment dat NEN 8112 wordt gepubliceerd. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2015 zijn. Belanghebbenden kunnen tot 1 november 2014 online commentaar indienen.

Bron: Arbo-Online, week 33, 2014


FNV: 'Strenger controleren op naleving arbobeleid'
Uitgegeven op: 11-08-2014

De arbeidsinspectie moet vaker en strenger controleren of bedrijven hun arbobeleid naleven. Die oproep doet de FNV als reactie op het toenemende stressgerelateerde verzuim.


Volgens de vakbond moeten er dwingende maatregelen genomen worden om stress op de werkvloer te voorkomen. Het stressgerelateerde verzuim lag in het eerste halfjaar van 2014 acht keer hoger dan in 2009 en kost de klanten van ArboNed 800 miljoen euro per jaar. Meer dan de helft van de bedrijven heeft geen beleid op het terugdringen en voorkomen van ongezonde arbeidsomstandigheden. Ook heeft de helft van de bedrijven geen OR ingesteld en ontbreekt een preventiemedewerker. De FNV wil dat bedrijven hun beleidsaanpak digitaal gaan aanleveren bij de Arbeidsinspectie, gelijk aan de werkwijze van de belastingdienst.

Door het aanleveren van beleid verplicht te stellen kan de Arbeidsinspectie in een mum van tijd zien welke bedrijven het voorkomen van ongezonde arbeidsomstandigheden aan hun laars lappen.

Bron: FNV, week 33, 2014


Inwerkingtreding Barro en Brzo
Uitgegeven op: 23-06-2014
In het Staatsblad 2014, 213 is het besluit gepubliceerd over het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) (Staatsblad 174). Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Bron: Overheid, week 26, 2014


Bouwbedrijf heeft vaak geen veiligheidscertificaat
Uitgegeven op: 23-06-2014
39% van de bouw- en installatiebedrijven heeft geen veiligheidscertificaat. Dat levert de ondernemingen zelden problemen op, want opdrachtgevers lijken er maling aan te hebben.


Dat blijkt uit onderzoek, 71 procent van de ondervraagde bedrijven zegt dat opdrachtgevers zelden tot nooit om een veiligheidscertificaat vragen. Alleen opdrachtgevers in de grond-, weg-, en waterbouw (GWW) vragen vaker wel dan niet om een veiligheidscertificaat. Opdrachtgevers als overheidsinstellingen (gemeenten, Rijkswaterstaat, Provinciale Staten en Waterschappen), bedrijven en hoofdaannemers vragen het vaakst om een veiligheidscertificaat.

Bron: Arbo, week 26, 2014


Onderzoek: Arbo heeft de crisis overleefd
Uitgegeven op: 16-06-2014
Het idee dat gezond en veilig werken in de crisis een luxeproduct wordt waar, werkgevers makkelijk afstand van doen, klopt niet. In de meeste ondernemingen had de crisis geen invloed op het preventiebeleid. En werkgevers blijven ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.


Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek Over Preventie 2013 waaraan meer dan 1200 mensen deelnamen. Hoewel het algemeen beeld lijkt te zijn dat arbo wordt wegbezuinigd, zien de meeste respondenten dat in hun eigen niet terug. De respondenten hoeven niet te worden overtuigd van een goed preventiebeleid. Een meerderheid van 94 procent zegt dat preventiemaatregelen een positieve bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Zo resulteert dit volgens de respondenten in goed werkgeverschap (72%), minder problemen op het werk (46%), minder verzuim (79%), hogere productiviteit (36%) en tot meer bevlogenheid (34%).

De respondenten hebben diverse preventie-instrumenten tot hun beschikking. Bijna drie op de vier (74%) gebruikt altijd de RI&E. De risico´s waar preventiemedewerkers het meest mee worden geconfronteerd zijn op de eerste plaats fysieke belasting, waaronder tillen, duwen, trekken en beeldschermwerk vallen. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA), waaronder agressie, geweld en pesten, is eveneens een belangrijk onderwerp waarmee preventiemedewerkers te maken krijgen in hun werk.

Bron: Veiligheid&Preventie, week 25, 2014


Bedrijven moeten risico´s communiceren
Uitgegeven op: 16-05-2014
Het aantal bedrijven in Nederland dat valt onder het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) gaat sterk toenemen. Ook zullen bedrijven duidelijke, begrijpelijke informatie moeten gaan verstrekken over de activiteiten en de risico’s van het bedrijf, onder meer via internet.


Door gewijzigde Europese richtlijnen zijn de lijsten met de drempelwaarden van stoffen, categorieën stoffen, mengsels en preparaten zijn opgenomen, gewijzigd en uitgebreid. Het Nederlandse BRZO is een afgeleide van de Europese Seveso II-richtlijn ter voorkoming van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. In 2012 is de huidige Seveso-richtlijn geactualiseerd en aangepast aan de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packing). Deze nieuwe Seveso III-richtlijn moet uiterlijk 1 juni 2015 zijn geïmplementeerd in alle EU-lidstaten.

De twee lijsten in bijlage I waarin de drempelwaarden van stoffen, categorieën stoffen, mengsels en preparaten zijn opgenomen, zijn gewijzigd en uitgebreid. Het gevolg hiervan is dat het aantal BRZO-plichtige bedrijven in Nederland sterk gaat toenemen. Meer informatie over de veranderingen vindt u hier.

Bron: Arbo, week 19, 2014


PGS 33-2 'LNG voor vaartuigen' gepubliceerd
Uitgegeven op: 09-05-2014
Naast PGS 33-1 voor LNG-vulstations is er nu ook een deel beschikbaar voor het bunkeren van schepen: PGS 33-2: 'Aardgas: afleverinstallaties van LNG voor vaartuigen'. PGS 33-2 beschrijft het ontwerpen, realiseren en beheren van LNG-bunkerinstallaties op het land en op een drijvende inrichting. Hieronder vallen o.a. de ontwerpeisen voor de installatie, de toegepaste componenten en de gebruiksomstandigheden. Daarnaast geeft PGS 33-2 informatie over interne en externe veiligheidsafstanden.


De introductie van LNG in de small-scale keten heeft de afgelopen jaren een toevlucht genomen. Er waren echter nog hiaten op het gebied van sluitende wet- en regelgeving. Er was dan ook dringend behoefte aan voorschriften om bij de aflevering van LNG aan voer- en vaartuigen veiligheids- en milieuvriendelijke aspecten te borgen. Dergelijke voorschriften kunnen gebruikt worden ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van LNG afleverinstallaties.

Alle PGS normen zijn te vinden op onze website.

Bron: PGS, week 19, 2014


PGS 9 voor cryogene gassen geactualiseerd
Uitgegeven op: 09-05-2014
Er is een nieuwe versie van PGS 9 verschenen. Deze geactualiseerde richtlijn PGS 9:2014 bevat voorschriften voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van de cryogene gassen zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium, en lachgas in hoeveelheden van 0,125 m3 - 100 m3.


De eisen waaraan de opslag van cryogene gassen moet voldoen zijn feitelijk op te splitsen in drie deelgebieden, te weten de technische integriteit, bedrijfsvoering en ruimtelijke context. Deze drie deelgebieden zijn herkenbaar terug te vinden in deze publicatie.

Deze versie vervangt PGS 9: ‘Vloeibare zuurstof, Opslag van 0,45 - 100 m3, PGS 9:2005 (inclusief erratum 2007).

Bron: PGS, week 19, 2014


PGS 9 voor cryogene gassen geactualiseerd
Uitgegeven op: 09-05-2014
Er is een nieuwe versie van PGS 9 verschenen. Deze geactualiseerde richtlijn PGS 9:2014 bevat voorschriften voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van de cryogene gassen zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium, en lachgas in hoeveelheden van 0,125 m3 - 100 m3.


De eisen waaraan de opslag van cryogene gassen moet voldoen zijn feitelijk op te splitsen in drie deelgebieden, te weten de technische integriteit, bedrijfsvoering en ruimtelijke context. Deze drie deelgebieden zijn herkenbaar terug te vinden in deze publicatie.

Deze versie vervangt PGS 9: ‘Vloeibare zuurstof, Opslag van 0,45 - 100 m3, PGS 9:2005 (inclusief erratum 2007).

Bron: PGS, week 19, 2014


Forse boete om gebrekkige veiligheidsstudie
Uitgegeven op: 09-05-2014
Een chemisch bedrijf in Zuid-Holland moet een boete van anderhalve ton betalen omdat het de risico’s van gevaarlijke stoffen onvoldoende had geïdentificeerd.


Het bedrijf gebruikt oplosmiddelen in haar productieproces en slaat deze ook op. De oplosmiddelen hebben als eigenschap dat ze brandbaar zijn en explosieve atmosferen kunnen vormen. Tijdens een inspectie in mei vorig jaar bleek dat het bedrijf de vorming van explosieve atmosferen in bepaalde gebieden op het bedrijfscomplex onvoldoende in beeld had. De verplichte veiligheidsstudie waarmee de potentiële gevaren en de risico’s in beeld worden gebracht voldeed volgens de Inspectie niet.

Het bedrijf kreeg van de Inspectie de tijd tot november 2013 om de vastgestelde overtreding ongedaan te maken. Bij een hercontrole bleek echter dat het bedrijf de veiligheidsstudie nog steeds niet op orde had. Reden voor de Inspectie om een boete op te leggen. Het bedrijf heeft onlangs de boetebeschikking van 150 duizend euro ontvangen. Het bedrijf kan nog tegen deze boete in bezwaar gaan.

Bron: ARBO, week 19, 2014


EU maakt eenduidige regels voor PBM's
Uitgegeven op: 02-05-2014
De Europese richtlijn voor PBM's is omgezet in een verordening die strakker kan worden gehandhaafd. Doordat de tekst een verordening is, hoeft hij niet eerst in nationale wetgeving te worden opgenomen. De Europese Unie wil hiermee niet alleen de veiligheid van werknemers verbeteren, maar het bedrijven ook makkelijker maken om hun PBM's binnen de Europese markt te verkopen. Overal gelden nu dezelfde regels.


Een andere belangrijke verandering is dat een aantal PBM's van categorie zijn veranderd. Zo is bijvoorbeeld gehoorbescherming van categorie II naar III gegaan, zodat dit aspect nu onder de zwaarste categorie PBM's valt. Ook broeken die beschermen tegen kettingzagen zijn van categorie II naar III verschoven. In de nieuwe verordening worden strengere eisen gesteld aan keuringsinstellingen die persoonlijke beschermingsmiddelen beoordelen.

Lees hier meer over het PBM beleid.

Bron: ARBO, week 18, 2014


PGS 9 voor cryogene gassen geactualiseerd
Uitgegeven op: 02-05-2014
Er is een nieuwe versie van PGS 9 verschenen. Deze geactualiseerde richtlijn PGS 9:2014 bevat voorschriften voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige opslag van de cryogene gassen zuurstof, stikstof, argon, kooldioxide, helium, en lachgas in hoeveelheden van 0,125 m3 - 100 m3.


De eisen waaraan de opslag van cryogene gassen moet voldoen zijn feitelijk op te splitsen in drie deelgebieden, te weten de technische integriteit, bedrijfsvoering en ruimtelijke context. Deze drie deelgebieden zijn herkenbaar terug te vinden in deze publicatie.

Deze versie vervangt PGS 9: Vloeibare zuurstof, Opslag van 0,45 - 100 m3, PGS 9:2005 (inclusief erratum 2007). De nieuwe publicatie vindt u hier.

Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, week 18, 2014


Praktische handleiding CO2-prestatieladder gepubliceerd
Uitgegeven op: 01-05-2014
De SKAO heeft onlangs een praktische Handleiding en bijbehorende Werkinstructie gepubliceerd van de CO2-prestatieladder. Deze geldt voor bedrijven die opgaan voor certificering. De Handleiding is bedoeld voor (MKB) bedrijven die serieus aan de slag willen gaan met het implementeren van de ladder op niveau 3. Dit is het niveau waarop de meeste bedrijven instappen.


In de handleiding wordt beschreven wat er komt kijken bij certificering en wat er in uw bedrijf gebeurt nadat u het certificaat heeft ontvangen. Op deze manier kunnen bedrijven kennis maken met de ladder en kunnen zij vervolgens aan de slag met het invullen van de eisen.

Een belangrijk kenmerk van de ladder is dat bedrijven vrij zijn om de implementatie op hun eigen manier vorm te geven binnen hun organisatie. De SKAO wil bedrijven met de Handleiding helpen om op een efficiënte en doeltreffende manier het beoogde resultaat (CO2-reductie) te halen, door een mogelijke aanpak en mogelijke goede oplossingen te beschrijven. Klikt u hier om de handleiding en werkinstructie te downloaden.

Wilt u weten hoe KMO Consult u kan helpen bij implemenatie van de CO2-prestatieladder? Klikt u dan hier voor meer informatie.

Bron: SKAO, week 18, 2014


MVO Nederland Award
Uitgegeven op: 01-05-2014
MVO Nederland bestaat 10 jaar. Dat vieren ze met de – eenmalige - MVO Nederland Award. De Award gaat naar het bedrijf dat in de afgelopen 10 jaar het meest toonaangevend is geweest op het gebied van MVO. Een jury van duurzaamheidsexperts bepaalt samen met het publiek wie de prijs wint.


Een criteria is dat het MVO-beleid van het bedrijf in de afgelopen 10 jaar de toon heeft gezet in zijn sector, markt, of keten. Er wordt zowel gekeken naar duurzame innovaties als naar de MVO-impact op lange termijn. Vanaf 1 mei worden elke twee weken een van de tien genomineerden bekend. Kent u een bedrijf dat echt niet mag missen? Lees hier meer en tip de jury!

Wilt u weten hoe u MVO kunt implementeren in uw bedrijfsvoering en hoe KMO Consult u hierin kan ondersteunen? Klikt u dan hier.

Bron: MVO Nederland, week 18, 2014


Stoffenregistratie vereist expertise
Uitgegeven op: 23-04-2014
Als je als bedrijf gevaarlijke stoffen opslaat of (laat) vervoeren, moet je een registratie bijhouden van alle in het bedrijf voorkomende stoffen. Een databestand is daarbij van groot belang.


Om gevaarlijke stoffen op te slaan en op de juiste manier te kunnen vervoeren is het van groot belang dat je als bedrijf een databestand hebt. Hierin staan correcte en volledige gegevens van de in je bedrijf voorkomende stoffen. Onder andere de Inspectie SZW en de gevaarlijke stoffenregelgeving PGS 15 vereisen een dergelijke stoffenregistratie. Aan de hand van deze gegevens kun je de behandeling van de gevaarlijke stoffen binnen je onderneming en het ten vervoer aanbieden van gevaarlijke stoffen goed aansturen. Vanuit de inspectie SZW gelden nog meer aanvullende eisen (aan PGS 15) als het gaat om bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, ofwel als de kans bestaat dat medewerkers in contact komen met gevaarlijke stoffen.

Behalve bij het vervoeren van gevaarlijke stoffen is er ook bij de opslag een wettelijke verplichting om gevaarlijke goederen ten behoeve van PGS correct te registreren. Gezien de verantwoordelijkheden van partijen in de keten en vanwege het aanscherpen van de regels en de controle verdient een en ander de nodige aandacht. Wilt u meer informatie over gevaarlijke stoffen? Bekijkt u dan onze pagina met meer informatie over opslag en de PGS 15 hier.

Bron: Safety, week 15, 2014


Vernieuwde publicatie Handboek CO2-Prestatieladder
Uitgegeven op: 15-04-2014
CO2-Prestatieladder Handboek versie 2.2 (4 april 2014) is, na versie 2.1 (18 juli 2012), de volgende tussenstap in de doorontwikkeling van de CO2-Prestatieladder. Tussenstap, omdat SKAO verwacht in het najaar van 2014 Versie 3.0 te kunnen publiceren. Een aantal wijzigingen konden echter niet langer op zich laten wachten.


Ten opzichte van Handboek CO2-Prestatieladder versie 2.1 verandert er met het verschijnen van het Handboek versie 2.2 niets inhoudelijks aan de auditchecklijsten (de eisen waaraan een te certificeren bedrijf moet voldoen). Wilt u weten wat er wél veranderd is? Leest u dan hier het hele artikel.

Bron: SKAO, week 14, 2014


Controle kleine bouwlocaties door Inspectie SZW
Uitgegeven op: 15-04-2014
De Inspectie SZW gaat in de maand mei intensief controleren of ladders, trappen en rolsteigers op kleinere bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt. Jaarlijks gebeuren er met deze alledaagse arbeidsmiddelen op bouwterreinen nog steeds veel ongevallen. Gemiddeld komen daarbij vijf mensen om het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger.


Het is niet de eerste keer dat de Inspectie zo’n gerichte controle uitvoert. Bij een gelijksoortige actie vorig jaar bezocht de Inspectie 487 bouwlocaties in diverse binnensteden. Op 77 % van deze kleine bouwlocaties werd toen onveilig gewerkt met steigers, ladders en trappen. Onvoldoende veiligheidsbesef en te weinig kennis van een goede opbouw en gebruik van deze arbeidsmiddelen is volgens de Inspectie een belangrijke oorzaak van het grote aantal overtredingen.

De komende inspectieronde vindt plaats in het hele land. Vooral kleine(re) bouwlocaties in de binnensteden worden bezocht. Het gaat dan om nieuwbouw, verbouw, onderhoud en reparatie door bouw- en aannemingsbedrijven, schilders en installateurs. Dit jaar wordt ook extra gekeken naar het aanbrengen en onderhouden van zonnepanelen op daken. Daarbij waren in 2013 vier doden te betreuren.

Als er onveilige situaties worden aangetroffen, zullen de inspecteurs het nemen van passende maatregelen afdwingen, zodat er veilig gewerkt wordt. Ze kunnen daarbij een waarschuwing geven, een boete uitdelen of werkzaamheden stilleggen.

Bron: InspectieSZW, week 14, 2014


Voorstel wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen
Uitgegeven op: 15-04-2014
De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de PBM-richtlijn (89/686/EEG) - de EU-richtlijn voor de veiligheid van persoonlijke beschermingsmiddelen - te vervangen door een direct toepasbare verordening. Dan kan een deel van de nationale wetgeving geschrapt worden. De Europese Commissie wil het hiermee makkelijker maken om handel te drijven in de Europese Unie. De bedoeling is dat het bedrijfsleven slechts één wetgeving hoeven te raadplegen, dat ook in de eigen taal beschikbaar is.


De algemene doelstellingen van dit initiatief zijn een betere bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van PBM, het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt voor de marktdeelnemers van de sector, en vereenvoudiging van de Europese regelgeving op het gebied van PBM. Het voorstel wijzigt en verduidelijkt een aantal bepalingen van de bestaande richtlijn en brengt die in overeenstemming met de bepalingen van het NWK-besluit (768/2008/EG) voor het verhandelen van producten.

Deze verordening treedt in werking na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie. Twee jaar later wordt zij van toepassing.

Bron: GevaarlijkeLading, week 14, 2014


De MVO Prestatieladder gaat internationaal
Uitgegeven op: 15-04-2014
De MVO Presatieladder, een certificeerbaar managementsysteem voor MVO, gaat internationaal. Er is internationale aansluiting door:

 • De inhoud van de norm sluit aan bij internationale normen zoals de ISO 26000 en de AA 1000;
 • Met de norm versie 2013 word op het certificaat verwezen naar de praktische toepassing van ISO 26000 als onderliggend inspiratiedocument;
 • Onafhankelijke beheerstichting (FSR) van de norm, CvD vertegenwoordigd door internationale partijen, onder het voorzitterschap van professor Zwetssloot van TNO;
 • Meerdere aangesloten Certificerende instellingen zijn internationaal (DNV, KIWA, DEKRA, Lloyds, BV, SGS, BSI);
 • Enkele geregistreerde organisaties met het certificaat MVO Prestatieladder zijn internationaal;
 • De MVO Prestatieladder is in het Engels vertaald, de norm versie 2013 is te downloaden per 1-4-2014, de vertaling naar het Frans is in gang gezet;
 • De website van de Stichting FSR is in het Engels beschikbaar.

 • Door middel van de CO2-Prestatieladder berekent en communiceert u op een transparante en eenduidige wijze uw CO2-footprint en reductiemaatregelen. De verschillende niveaus waarop u gecertificeerd kunt zijn maken de CO2-Prestatieladder ook toepasbaar op uw organisatie. De CO2-Prestatieladder helpt u bij het in kaart brengen van uw CO2-uitstoot en maatregelen te nemen om deze uitstoot te reduceren. Wilt u weten wat KMO Consult voor u kan betekenen? Kijkt u dan hier.

  Het hele artikel leest u hier.

  Bron: DuurzaamOndernemen, week 16, 2014

  Uitgangsputen herziening ISO 14001
  Uitgegeven op: 31-03-2014
  Naar verwachting wordt de herziene versie van ISO 14001 in 2015 gepubliceerd. Verschillen tussen de oude en nieuwe norm: Indeling volgens ISO 14001 high level structure (HLS) én Future Challenges ISO 14001.

  Belangrijkste aanbevelingen voor ISO 14001:

 • Aansluiting bij een pijler onder duurzaam ondernemen
 • Compliance met wettelijke en andere eisen
 • Integratie in strategisch beleid van de organisatie
 • Milieu impact in de keten (zowel leveranciers als afnemers)
 • Betrokkenheid stakeholders
 • Communicatie en transparantie.

 • Er is geen certificatie van HLS op zichzelf. Doel van de HSL is het vereenvoudigen van integratie met andere managementsystemen. Middel hiervoor is één kerntekst samenstellen als basis voor alle managementsystemen. Meer informatie? Klikt u dan hier.

  Bron: SCCM, week 14, 2014

  Bent u klaar voor de NEN-EN 1090?
  Uitgegeven op: 17-03-2014
  Vanaf 1 juli 2014 is het verplicht om alle dragende constructieonderdelen met aluminium of staal erin te voorzien van een CE-markering. Dit volgens de norm NEN-EN 1090. Bouwproducten mogen wettelijk niet meer in de handel worden gebracht zonder deze markering. Waar er nu nog verschillende losse regeltjes zijn wordt dit per ingang van 1 juli geharmoniseerd naar één norm.


  Als bedrijf zijnde moet je wel voldoen aan voorwaarden om CE-markering op producten aan te mogen brengen. Eén van de vereisten is dat de fabrikant FPC-gecertificeerd is door een aangewezen instelling (Notified Body). De norm is van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft. Denk hierbij aan; aannemers, opdrachtgevers, toezichthouders, leveranciers, constructeurs en ingenieursbureaus. Bent u al in het bezit van een ISO 9001 certificaat? Dan bespaard u op de kosten van de beoordeling/certificering van uw bedrijf.

  Wilt u weten wat er voor u verandert? Of heeft u andere vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

  Bron: BureauVeritas, week 12, 2014


  CO2-voetafdruk makkelijker met eenduidige lijst CO2 basiscijfers
  Uitgegeven op: 17-03-2014
  De CO2-uitstoot van een organisatie, zoals een bedrijf of gemeente of van een activiteit zoals reizen kan voortaan beter vergeleken worden. Meer inzicht in CO2-uitstoot helpt om deze vervolgens omlaag te brengen. Met het groeien van de maatschappelijke aandacht voor het broeikasgas CO2 zijn er steeds meer instrumenten ontstaan waarmee een CO2-vergelijking of voetafdruk bepaald kan worden.


  Op dit moment hanteren en publiceren vele organisaties en bedrijven in Nederland CO2-basiscijfers, ze zijn echter allemaal net even anders. Door het opstellen van een uniforme lijst moet deze verwarring tot het verleden gaan behoren.

  ‘Meten is weten. Met die lijst kunnen we straks appels met appels vergelijken’, aldus staatssecretaris Mansveld. ‘Ondernemers kunnen pas echt gericht investeren als ze weten waar de winst- en besparingskansen liggen.’

  Milieu Centraal zal als uitvoerende organisatie in de komende maanden een consultatie organiseren om met alle betrokkenen tot één breed gedragen en wetenschappelijk verantwoorde lijst van CO2 cijfers te komen. Op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten. Alle CO2 emissiefactoren worden vanaf dit najaar gepubliceerd op de gratis toegankelijke website www.CO2emissiefactoren.nl.

  De CO2-Prestatieladder helpt u bij het in kaart brengen van uw CO2-uitstoot en maatregelen te nemen om deze uitstoot te reduceren. KMO consult kan u ondersteunen en begeleiden bij het opzetten, implementeren en onderhouden van de CO2-Prestatieladder. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder vindt u hier.

  Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

  Bron: DuurzaamOndernemen, week 12, 2014


  Grote verbeterslag Activiteitenbesluit Internet Module
  Uitgegeven op: 11-03-2014
  Met de release van 1 maart 2014 is de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) aangepast aan de wijzigingen van het Reparatiebesluit. Daarnaast is de vragenboom op een aantal punten verbeterd.


  De keuzemogelijkheden bij afvalstoffen, opslaan van stoffen en lozingen van afvalwater zijn beter herkenbaar en begrijpelijker geformuleerd. De AIM is een digitaal hulpmiddel dat de soms complexe juridische werkelijkheid moet vertalen in voor bedrijven herkenbare en begrijpelijke vragen en antwoorden. Uit diverse onderzoeken naar de werking van het Activiteitenbesluit is gebleken dat de AIM een zeer nuttig hulpmiddel is. Bedrijven vinden de AIM vaak wel lastig in te vullen, omdat vragen en antwoorden niet altijd helder geformuleerd zijn.

  De keuzemogelijkheden bij de vragen over afvalstoffen, opslag stoffen en lozingen zijn nu beter te herkennen. De AIM stelt namelijk alleen nog vragen over situaties, activiteiten en stoffen die binnen het geselecteerde type bedrijf in de reële praktijk te verwachten zijn. De vragen, antwoorden en toelichtingen bij afvalstoffen, opslag stoffen en lozingen zijn beter leesbaar gemaakt. Juridisch taalgebruik en ingewikkelde formulering is zoveel mogelijk vermeden.

  Het hele artikel leest u hier.

  Bron: InfoMil, week 11, 2014


  ECHA publiceert REACH-evaluatierapport 2013
  Uitgegeven op: 11-03-2014
  Het Europees Agentschap voor chemische stoffen ECHA heeft zijn jaarlijkse REACH-evaluatierapport gepubliceerd. Het rapport doet aanbevelingen aan registranten voor het verbeteren van de kwaliteit van hun dossiers. Twee derde van de geëvalueerde registraties bleken na een update te voldoen aan de regelgeving, als gevolg van de evaluatie van het ECHA. In de loop van 2013 stuurde het ECHA 32 registraties die niet voldeden door naar de nationale handhavende instanties.


  Het rapport doet aanbevelingen voor toekomstige registranten voor de 2018-deadline en voor bestaande registranten die wellicht hun dossier moeten actualiseren. De aanbevelingen betreffen:

 • verbeteren van het chemical safety report met betrekking tot actueel gebruik en risico's;
 • weten hoe te reageren op (concept)beslissingen;
 • het dossier actueel houden.


 • Meer lezen en de rapporten downloaden? Klikt u dan hier.

  Bron: GevaarlijkeLading, week 11, 2014

  Afvalstoffenbelasting opnieuw ingevoerd
  Uitgegeven op: 11-03-2014
  De afvalstoffenbelasting wordt opnieuw ingevoerd. De afvalstoffenbelasting is afgeschaft per 1 januari 2012. U betaalt voor het storten van afval een tarief van € 17 per 1.000 kilogram. De ingangsdatum is 1 april 2014.


  Dit geldt voor houders van stortplaatsen. De maatregel is onderdeel van het Belastingplan 2014.

  Bron: Rijksoverheid, week 11, 2014


  MVO prestatieladder
  Uitgegeven op: 11-03-2014
  Audits MVO Prestatieladder zullen per 1 maart 2014 tegen de nieuwe versie 2013 worden uitgevoerd. De eisen voor het managementsysteem staan in deel A, de certificatieregeling inclusief de nieuwe auditdagen tabel staan in deel B.


  Op deze pagina kunt u de nieuwe norm deel A en deel B downloaden.

  Bron: LQRA, week 11, 2014


  EU-GHS en vergunningverlening
  Uitgegeven op: 11-03-2014
  De verordening EU-GHS bevat regels over het indelen en etiketteren van chemische stoffen en stelt verplichtingen aan bedrijven die chemische stoffen en mengsels in de handel brengen. Omdat het om een verordening gaat, zijn de regels rechtstreeks van toepassing. Omzetten in de Nederlandse regelgeving is dus niet nodig. Vergunningverleners dienen met de onderstaande punten rekening te houden.


  De wijziging van de criteria heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor de SEVESO-richtlijn en dus ook voor voor de reikwijdte van het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 99). Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de PGS 15, voor zover deze richtlijn verwijst naar de gevarenklassen uit de Stoffenrichtlijn. Ook inrichtingen die irriterende en/of schadelijke stoffen en mengsels in opslag hebben vallen mogelijk door wijziging in de indeling onder de PGS15. De rijksoverheid zoekt momenteel uit hoe zij EU-GHS in de Nederlandse regelgeving moet verwerken.

  De bepalingen van EU-GHS treden geleidelijk aan in werking. Meer informatie en ook ander belangrijke punten? Klikt u dan hier.

  Bron: InfoMil, week 11, 2014


  Europese Arbo-richtlijnen afgestemd op CLP
  Uitgegeven op: 04-03-2014
  In december 2013 heeft de Europese Raad een nieuwe richtlijn goedgekeurd. Deze richtlijn wijzigt vijf bestaande EU-richtlijnen over de gezondheid en veiligheid van werknemers en stemt ze af op de CLP-verordening. De richtlijn is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen tegen risico's als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek. De vijf richtlijnen zijn:


 • Richtlijn 92/58/EEG - veiligheid en / of gezondheid op het werk
 • Richtlijn 98/24/EG - chemische agentia op het werk
 • Richtlijn 2004/37/EG - carcinogene of mutagene agentia op het werk
 • Richtlijn 92/85/EEG - de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, die onlangs zijn bevallen of borstvoeding geven
 • Richtlijn 94/33/EG - bescherming van jongeren op het werk

 • Lees hier het hele artikel.

  Bron: Rijksoverheid, week 10, 2014

  Arbobewustzijn neemt toe bij herhalend wijzen op gevaren
  Uitgegeven op: 18-02-2014
  Wanneer bedrijven bij herhaling worden gewezen op de gevaren in hun bedrijf, neemt het arbobewustzijn toe en treffen steeds meer bedrijven ook structurele maatregelen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.


  Er is een verbetering waar te nemen in het handhavingspercentage in 2012/2013 t.o.v. de inspecties die bij bedrijven in 2009 zijn uitgevoerd. Van de bedrijven die in 2009 en 2010/2011 de Arbowet overtraden, zijn in de periode van oktober 2012 tot en met april 2013 124 bedrijven opnieuw geïnspecteerd. Dit zijn de bedrijven waarbij in 2009 en 2010/2011 veel of ernstige overtredingen zijn geconstateerd. Bij 81 van deze 124 bedrijven (65%) werden opnieuw overtredingen geconstateerd. Ondanks een lichte verbetering is het wel duidelijk dat nog niet alle bedrijven hun arbeidsomstandigheden in orde hebben.

  Lees hier het hele artikel.

  Bron: Arboportaal, week 8, 2014


  Omgevingsdiensten verlenen en handhaven milieuvergunningen
  Uitgegeven op: 18-02-2014
  Wat verandert er? Omgevingsdiensten verlenen, handhaven en houden toezicht op de omgevingsvergunningen voor milieu. Zij nemen deze taken over van gemeenten en provincies. Per 1 januari 2014 is al een landelijk netwerk van 29 omgevingsdiensten opgericht. De omgevingsdiensten worden nu wettelijk geregeld.


  Dit geldt voor Alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen. Wanneer de wijziging van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht ingaat, is nog niet bekend.

  Lees hier meer.

  Bron: Antwoord voor bedrijven, week 8, 2014


  Europese Arbo-richtlijnen afgestemd op CLP
  Uitgegeven op: 11-02-2014
  In december 2013 heeft de Europese Raad een nieuwe richtlijn goedgekeurd. Deze richtlijn wijzigt vijf bestaande EU-richtlijnen over de gezondheid en veiligheid van werknemers en stemt ze af op de CLP-verordening. De richtlijn is bedoeld om de gezondheid en veiligheid van werknemers te beschermen tegen risico's als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen op de werkplek.


  De vijf EU-richtlijnen gaan over gezondheid en veiligheid op het werk, in het bijzonder over veiligheidskwesties over chemicaliën op de werkplek. De nieuwe richtlijn stelt voor om deze vijf EU- richtlijnen te wijzigen als gevolg van de CLP Verordening ( EG ) nr. 1272/2008, omdat de oude Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG met ingang van 1 juni 2015 worden ingetrokken. Vanaf die datum is de CLP-verordening de definitieve wetgeving voor de indeling, etikettering en verpakken van stoffen en mengsels. De overgangsperiode van de oude EU-richtlijnen wordt dan beëindigd.

  De verwachting is dat deze nieuwe richtlijn op 1 juni 2015 in werking zal treden. Tegen die tijd zal de Arbowetgeving in Nederland zijn afgestemd op de richtlijn. Lees hier meer.

  Bron: Stoffen-info, week 7, 2014


  Inspectie SZW inspecteert binnenkort op gevaarlijke stoffen en arbeidsveiligheid
  Uitgegeven op: 28-01-2014
  Vanaf februari 2014 bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken daarbij naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van met name intern transport en werken met en rondom machines.


  In Nederlandse bedrijven hebben nog te veel werknemers te maken met – soms ernstige – arbeidsrisico’s. De wet is duidelijk op dit punt: het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te zorgen voor veilig en gezond werk. Werkgevers moeten weten welke risico’s hun werknemers lopen en die risico’s met maatregelen wegnemen of zoveel mogelijk beperken.

  De Inspectie SZW ziet er op toe dat bedrijven de wet naleven. De Inspectie richt zich daarbij vooral op de grootste arbeidsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de kans om een ongeval te krijgen bij het werken aan machines of door onveilige arbeidsplaatsen (bijvoorbeeld aanrijdgevaar, onveilig werken op hoogte). Deze risico’s zijn hoog bij bedrijven in de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber. Daarom inspecteert de Inspectie SZW vanaf februari bedrijven uit deze sectoren. Er worden bedrijven bezocht die al geruime tijd geen inspectie hebben gehad maar ook bedrijven die recent al eens zijn geïnspecteerd. Constateert de inspecteur nu weer gebreken? Dan kan het bedrijf op basis van de ‘Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving’ een hogere sanctie krijgen. Heeft u alles op orde? Lees hier meer.

  Bron: Inspectieszw, week 5, 2014


  Eenduidige handhaving NEN 5720 en NEN 5717
  Uitgegeven op: 28-01-2014
  Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben gezamenlijk een uitvoeringskader opgesteld voor eenduidige handhaving en naleving van de eisen uit NEN 5717 en 5720 (vooronderzoek en verkennend onderzoek waterbodem) en BRL SIKB 2000 en protocol 2003 (uitvoering van veldwerk).


  Het document ''Uitvoeringskader eenduidige handhaving NEN 5720 en NEN 5717'' heeft tot doel om op een aantal belangrijke punten, waar de NEN normen in de uitvoeringspraktijk onvoldoende bekend en/of helder zijn, duidelijk te maken hoe handhavers van Rijkswaterstaat ( RWS) en de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT) deze punten interpreteren. Het uitvoeringskader is gebaseerd op bestaande wet en regelgeving.
  De aanleiding voor het opstellen van het uitvoeringskader vormt een discussie tussen ILT en RWS over de juistheid van waterbodemonderzoeken in Nederland. De handhavingervaringen van verschillende regio's zijn input geweest voor het uitvoeringskader.

  Bron: Rijksoverheid, week 5, 2014


  Nieuwe branche-informatie Activiteitenbesluit digitaal beschikbaar
  Uitgegeven op: 28-01-2014
  De website van Kenniscentrum InfoMil is 22 januari 2014 uitgebreid met informatie over het Activiteitenbesluit specifiek voor de volgende branches:


 • Betonindustrie
 • Rubber en kunststofindustrie
 • Slagerijen, kleine slachterijen en vishandels

 • Informatie over agrarische branches was al beschikbaar. In 2014 volgen nog meer branches. Via de nieuwe ingang Branches vindt u alle informatie voor een specifieke branche in relatie tot het Activiteitenbesluit bij elkaar. Na het selecteren van een branche controleert u eerst of uw bedrijf binnen de omschrijving van de branche valt. Na het selecteren van een activiteit krijgt u een korte beschrijving van de activiteit. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg van de voorschriften.

  In de samenvatting van de branche-informatie vindt u een een kort overzicht van de eisen.

  Bron: InfoMil, week 5, 2014

  Meest gelezen MVO Nieuws in 2013
  Uitgegeven op: 21-01-2014
  Heeft u het afgelopen jaar ook heel wat nieuws met betrekkingen tot MVO voorbij zien komen?


  Duurzaam Ondernemen heeft de meest gelezen nieuwsberichten voor u op een rij gezet. Nieuwsgierig naar de top-10? Klikt u dan hier.

  Bron: Duurzaam Ondernemen, week 4, 2014


  ´BRZO+’ volgt ‘LAT Risicobeheersing Bedrijven op’
  Uitgegeven op: 14-01-2014
  Het programma ‘BRZO+' is op 1 januari 2014 officieel van start gegaan. BRZO+ volgt het programma LAT Risicobeheersing Bedrijven op. 2014 is een overgangsjaar.


  Met BRZO+ wordt een belangrijke impuls gegeven aan de verdere kwaliteitsverbetering van het toezicht op risicovolle bedrijven. De scope van de samenwerking is nadrukkelijk breder dan alleen de uitvoering van het Brzo. De samenwerking en de landelijke afstemming behelzen het volledige pakket van de Wabo Vergunningverlening-, Toezicht-, en handhavingstaken (VTH-taken) en taken op het gebied van arbeidsomstandigheden bij Brzo-bedrijven en bedrijven die behoren tot categorie 4 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

  BRZO+ zorgt voor een stevige landelijke aansturing, iets wat nieuw is ten opzichte van de vrijwillige samenwerking binnen LAT RB. In 2014 moet de veranderende organisatiestructuur vorm gaan krijgen en toegroeien naar een toekomstbestendig stelsel. Vanuit dit stelstel wordt stevige regie gevoerd op de uitvoering en worden ontwikkeltrajecten geïnitieerd om de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. In grote lijnen zal de ontwikkeling langs de sporen die in voorgaande jaren in gang zijn gezet, plaatsvinden. De ambitie is de taakuitvoering zodanig verder te professionaliseren dat de partners samenwerken als waren zij één overheids(dienst) door o.a. landelijk uniform te werken, level playing field.

  Wilt u het hele artikel lezen en weten waar u terecht kunt met uw vragen? Klikt u dan hier.

  Bron: Latrb, week 3, 2014


  Integrale versie Activiteitenbesluit aangepast aan laatste wijzigingen
  Uitgegeven op: 14-01-2014
  Sinds 1 juli 2013 zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling een aantal keer gewijzigd:

 • 1 oktober 2013: aanvulling van de Activiteitenregeling met een voorschrift voor bodemenergiesystemen
 • 1 december 2013: wijziging van de Activiteitenregeling vanwege de actualisatie van PGS-richtlijnen 15, 25, 28 en 30
 • 1 januari 2014: wijziging van het Activiteitenbesluit vanwege de intrekking van de handel in NOx-emissierechten
 • De officiële publicaties van deze wijzigingen vindt u op Officiële publicaties Activiteitenbesluit.

  In de integrale versie zijn de artikelen van besluit, regeling en het overgangsrecht logisch bij elkaar gezet. Ook zijn alle wijzigingen van Activiteitenbesluit en -regeling uit de periode 2 juli 2012 tot en met 1 januari 2014 zichtbaar gemaakt. U vindt de nieuwste integrale versie bovenaan in de eerste tabel op de pagina Integrale teksten en inspraakversies.

  Bron: InfoMil, week 3, 2014

  Werknemer mag er niet te zwaar aan tillen
  Uitgegeven op: 14-01-2014
  Werkgevers moeten hun werknemers beschermen tegen gezondheidsklachten als gevolg van fysieke belasting. Voor verschillende branches zijn daarvoor nu goede praktijken beschikbaar. Zo ziet u hoe u zwaar lichamelijk werk lichter kunt maken met eenvoudige hulpmiddelen.


  Werknemers die dagelijks voorwerpen moeten dragen of tillen, lopen het risico op lichamelijke klachten, zoals rugklachten. Kunt u deze activiteiten niet beperken (bijvoorbeeld door bepaalde processen te automatiseren), dan moet u in ieder geval zorgen dat werknemers hun werkzaamheden uitvoeren op een verantwoorde manier. U moet werknemers namelijk beschermen tegen fysieke belasting. Bij fysieke belasting kunt u onder meer denken aan tillen, duwen, trekken en dragen.

  In sommige beroepen wordt er dagelijks getild door werknemers. Denk aan zorgpersoneel of magazijnmedewerkers. Dit kan erg belastend zijn voor onder meer de rugspieren. Het is belangrijk dat u zich als werkgever inspant om rugklachten te voorkomen.

  Meer info over Arbo vindt u hier.

  Bron: Rendemenent, week 3, 2014


  Twee PGS-publicaties over LPG geactualiseerd
  Uitgegeven op: 14-01-2014
  PGS 18 ‘LPG: Depots’ en PGS 23 ‘LPG: vulstations voor flessen en ballonvaarttanks’ zijn geactualiseerd en op 11 december jl. officieel gelanceerd. De publicaties zijn beschikbaar op de website.


  Deze geactualiseerde richtlijn van PGS 18 bevat voorschriften om bij de aflevering van LPG aan voer- en vaartuigen veiligheids- en milieuvriendelijke-aspecten te borgen en vereenvoudigt de procedures ten behoeve van vergunningverlening op het gebied van de bouw, beheer en onderhoud van LPG-depots.

  Deze herziene publicatie van PGS 23 gaat in op de gevaaraspecten van LPG en geeft voorschriften en maatregelen voor een veilige inrichting en gebruik van vulstations, inclusief reservoirs, flessen en leidingsystemen. Deze richtlijn vervangt de vorige versie PGS 23: ‘propaan’ PGS 23:1994 versie 0.1 (2-2009). Wilt u weten wat er verandert is? Klikt u dan hier.

  Bron: NEN, week 3, 2014


  Geen veilige grens voor valhoogte
  Uitgegeven op: 14-01-2014
  Er is geen veiligheidsgrens te geven voor valhoogte. Dat stelt de Gezondheidsraad vast na onderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. In Nederland overlijden jaarlijks 18 werknemers na een val van hoogte tijdens het werk en worden er 1.230 opgenomen in het ziekenhuis. Velen van hen hebben blijvend letsel.


  Behalve persoonlijk leed kan vallen van hoogte hoge maatschappelijke kosten veroorzaken door ziekteverzuim, revalidatie en arbeidsongeschiktheid. De huidige Nederlandse wetgeving verplicht werkgevers maatregelen te nemen als er valgevaar bestaat. Er is, volgens de wetgever, in elk geval sprake van valgevaar als op 2,5 meter of hoger wordt gewerkt.

  Het is duidelijk dat er een associatie is tussen de hoogte waarvan een werknemer valt en de mate en omvang van letsel of de kans op sterfte. Hoe groter de valhoogte, hoe meer kans op ernstig letsel en sterfte. De commissie is echter van mening dat het niet mogelijk is een veilige (of gezondheidskundige) grens voor de valhoogte op basis van de beschikbare kennis voor te stellen.

  Bij valgevaar verplicht het Arbobesluit werkgevers maatregelen te nemen, ongeacht op welke hoogte wordt gewerkt. Dit sluit aan bij de bevindingen van de commissie dat een veilige grens niet te geven is. Wel bepleit de commissie meer aandacht voor bewustwording van werkgevers dat ook werken op hoogtes lager dan 2,5 meter risico’s kan meebrengen en dat ook in dat geval maatregelen nodig zijn. Het hele rapport over valhoogte vindt u hier.

  Bron: NEN, week 3, 2014