NL- EN

Home - Laatste nieuws - Nieuwsarchief 2015

Nieuwsarchief 2015

December
22-12-2015 Top 3 dodelijkste beroepsziekten
22-12-2015 Chemieloket gelanceerd
10-12-2015 Wijziging Regeling bodemkwaliteit
09-12-2015 Side event over CO2-Prestatieladder tijdens Klimaatconferentie Parijs
09-12-2015 Betere milieuregels bespaart bedrijven 44 miljoen extra
08-12-2015 Humor op werkvloer verlaagt stress
03-12-2015 4 tips voor een vitaler werkend leven

November
26-11-2015 Duurzaam ondernemen ‘nieuwe norm’
25-11-2015 200 zelfmoorden per jaar door werk
17-11-2015 5 tips tegen werkstress
16-11-2015 Praat met collega's over werkstress
11-11-2015 Medische behandeling bij 200.000 slachtoffers van arbeidsongevallen
11-11-2015 1,6 miljoen werknemers jaarlijks slachtoffer agressie

Oktober
21-10-2015 Inspectie SZW inspecteert afvalsector
21-10-2015 ISO 14001 koppelt milieu nu aan de bedrijfsstrategie
15-10-2015 Tips voor veiligheidsschoenen
14-10-2015 Meer bedrijven hebben RI&E niet op orde
14-10-2015 'Helft werknemers wil meer actie tegen werkstress'
13-10-2015 Inspectie jaagt op hardnekkige overtreder
07-10-2015 Nieuwe ISO 9001 nu in Nederlands

September
30-09-2015 De meest voorkomende certificaten in de cateringbranche
30-09-2015 Overgang certificaten naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015
21-09-2015 RI&E vaak onbewust onvolledig
21-09-2015 Risicomanagement vraagt om kennis
16-09-2015 Ontmoet KMO Consult op de Veilig Werkt Beter beurs!
09-09-2015 Zonder afscherming is machine moordwapen
09-09-2015 5 tips voor top veiligheidsschoenen
03-09-2015 Veel zorginstellingen nog steeds onveilig
03-09-2015 Zonder afscherming is machine moordwapen

Augustus
18-08-2015 Bouw ademt minder kwartsstof in
17-08-2015 SZW-lijst van CMR-stoffen
13-08-2015 Aanzienlijk minder overtredingen blootstelling kwartsstof
12-08-2015 Minder mensen overleden door ongeval op het werk
11-08-2015 Geef commentaar op PGS 31 voor opslag chemicaliën
03-08-2015 Niet de heftruck is gevaarlijk

Juli
27-07-2015 Subsidie om te investeren in gezond personeel
21-07-2015 Overspannenheid en burn-out bovenaan de lijst van beroepsziekten
21-07-2015 Extra controle ladders en trappen
21-07-2015 CLP-verordening geïmplementeerd in Arbobesluit
21-07-2015 Meer werk, minder ongevallen
11-07-2015 Nieuw Besluit risico's zware ongevallen 2015 gepubliceerd

Juni
29-06-2015 Top 5 ongevallen op de werkvloer
29-06-2015 Opvallende wijzigingen ISO 9001
29-06-2015 Begin juli publicatie ISO/FDIS 14001
23-06-2015 Pesten op de werkvloer herkennen en bestrijden
17-06-2015 Conceptversie PGS 15 beschikbaar voor commentaar
17-06-2015 CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 gepubliceerd
17-06-2015 Week van de RI&E is van start gegaan!
02-06-2015 RI&E legt risico’s kantoorwerk bloot

Mei
26-05-2015 Gaan Brzo-bedrijven inspecties betalen?
19-05-2015 2 minuten lopen tegen zitrisico
13-05-2015 Inspectie controleert steigers en ladders
12-05-2015 Publicatie ISO 14001:2015 eind september dichter bij
12-05-2015 Update vervoer gevaarlijke stoffen

April
30-04-2015 Investeren in preventie van ongevallen loont
30-04-2015 Tweede concept ISO 45001 gepubliceerd
20-04-2015 'Week van de RI&E' van 15-19 juni 2015
20-04-2015 Huidige stand van zaken herziening ISO 14001
16-04-2015 Wijzigingen CO2 prestatieladder

Maart
26-03-2015 Arbomanagement: "Invloed medewerkers wordt groter"
26-03-2015 De belangrijkste thema's in de nieuwe ISO-normen
16-03-2015 Norm voor veiligheidstekens gepubliceerd
09-03-2015 Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd
04-03-2015 PBM: van Richtlijn tot Verordening

Februari
25-02-2015 Aanpak kosten REACH voor mkb gepresenteerd
25-02-2015 CO2-Prestatieladder versterkt positie
24-02-2015 Welk stofje levert de meeste risico’s op?
24-02-2015 Herziening ISO 14001 iets vertraagd

Januari
21-01-2015 ISO 14001 naar de FDIS-fase
12-01-2015 Stijging certificaten ISO managementsystemen
08-01-2015 Veranderende regelgeving 2015


Top 3 dodelijkste beroepsziekten
Uitgegeven op: 22-12-2015
In Nederland gaan ieder jaar ruim 3.700 mensen dood als gevolg van hun werk en krijgen 20.000 werknemers een beroepsziekte. Onbetwiste nummer één in de top 3 van dodelijkste beroepsziekten: kanker.


Aan werkgerelateerde kanker overlijden jaarlijks de meeste mensen, bijna 2200 per jaar. Van hen gaat het in 500 gevallen om asbestkanker (mesothelioom). Op een goede tweede plaats voor wat betreft dodelijke slachtoffers staan ziekten van de ademhalingswegen. Die kosten het leven aan 1000 mensen per jaar. Hart- en vaatziekten als gevolg van het werk bezetten de derde plek in de top 3. Hieraan overlijden elk jaar nog eens ruim 500 mensen.

Nog altijd veel te veel mensen moeten hun werk bekopen met de dood of een beroepsziekte, vindt het Bureau Beroepsziekten FNV. Sinds de oprichting heeft het bureau bijna 1000 keer een bedrijf of organisatie aansprakelijk gesteld voor de ziekte door werk van een werknemer. In ruim 500 gevallen heeft dit geleid tot een regeling. De meest voorkomende beroepsziekten waarvoor een regeling is getroffen zijn: [1] aandoeningen aan het bewegingsapparaat (nek, schouders, rug, heupen en knieën), [2] ziektes als gevolg van giftige stoffen en [3] psychische aandoeningen. In die laatste categorie gaat het met name om burn-out.

Het totaal bedrag aan uitbetalingen staat inmiddels op ruim 17 miljoen euro. Gemiddeld gaat het bij uitbetalingen door regelingen om bedragen van 33.560 euro per persoon. Het hoogste uitgekeerde bedrag is 650.000 euro.

Bron: Arbo Online, week 52, 2015


Chemieloket gelanceerd
Uitgegeven op: 22-12-2015
Chemiebedrijven die tegen belemmeringen in wet- en regelgeving aanlopen, kunnen voortaan terecht bij het Chemieloket. Het gaat om belemmeringen die innovatie en investering beperken tot problemen met toezicht en algemene regeldruk.


Het Chemieloket onderzoekt waar de schoen wringt in de Europese of Nederlandse regels en zoekt samen met bedrijven naar een oplossing. Het is ondergebracht bij het programma Ruimte en Regels en is een samenwerking tussen brancheorganisaties in de chemie en het ministerie van EZ. De VNCI ziet het loket als een belangrijk resultaat van de maatwerkaanpak chemie, waarbij de chemie als Topsector en de overheid samen kijken naar de knelpunten die leiden tot regeldruk en naar de mogelijke oplossingen. Uitgangspunten van de maatwerkaanpak is dat de ervaring en beleving van de ondernemer centraal staan. Een ander kenmerk is dat regeldruk vanuit alle overheidsorganisaties aan de orde komt, dus ook de procedure en werkwijze van gemeenten, inspecties en de Belastingdienst. Belangrijk is ook dat ondernemers tevreden moeten zijn met de oplossing van hun knelpunten.

Bron: Chemie Magazine, week 52, 2015


Wijziging Regeling bodemkwaliteit
Uitgegeven op: 10-12-2015
In de Staatscourant van 26 november 2015 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit geplaatst. Deze wijziging treedt op 1 januari 2016 in werking.


De belangrijkste aanpassingen zijn op het gebruik van de bodemkwaliteitskaart als milieuhygiënische verklaring bij grondverzet, de introductie van het zogenaamde 'meester-gezel'-principe voor de werkzaamheden milieukundige begeleiding, monsterneming bij partijkeuringen en veldwerk, verlenging van de overgangstermijn voor polymeerbeton en de actualisatie van de normdocumenten.

Een aantal wijzigingen van de Regeling bodemkwaliteit omschrijven we hier wat uitgebreider. Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen klikt u hier.

Bron: Rijkswaterstaat, week 50, 2015


Side event over CO2-Prestatieladder tijdens Klimaatconferentie Parijs
Uitgegeven op: 09-12-2015
Deze week komen wereldleiders in Parijs bijeen om mondiale afspraken te maken over de aanpak van klimaatverandering. Er wordt onderhandeld over een nieuw klimaatverdrag, met CO2-emissiedoelen voor het jaar 2030. Tijdens de klimaatconferentie zal er ook over de CO2-Prestatieladder worden gesproken.


Het doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. Heeft u voor het jaar 2016 al doelen bepaald? En heeft u deze vast gelegd, meetbaar gemaakt?

De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven om maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en daarnaast samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Heeft u hier vragen over? Of hulp bij nodig? Neem vrijblijvend contact op met ons op.

Bron: SKAO, week 50, 2015


Betere milieuregels bespaart bedrijven 44 miljoen extra
Uitgegeven op: 09-12-2015
Nederlandse bedrijven zijn minder geld kwijt om aan milieuregels te voldoen, dat meldt het ministerie van Leefomgeving en Milieu. Dit zou komen door eenvoudiger en duidelijkere regels en vermindering van benodigde vergunningen. Bedrijven zijn hier in 2016 44 miljoen euro minder aan kwijt, aldus het ministerie.


Inmiddels vallen 400.000 Nederlandse bedrijven onder het Activiteitenbesluit. In totaal lopen de besparingen voor deze bedrijven in 2016 op tot meer dan 400 miljoen euro op jaarbasis. In januari 2016 worden nog meer milieuvergunningen vervangen door algemene regels in het Activiteitenbesluit. Zo is vanaf 2016 niet langer een vergunning nodig voor een groot deel van de metaalgieterijen, en kunnen asbestverwijderingsbedrijven beperkte hoeveelheden door hun verwijderd asbest (tot 50 ton) opslaan zonder hiervoor een aparte vergunning aan te vragen. Ook zijn bedrijven die werken met vluchtige organische stoffen minder tijd kwaad aan het invullen van formulieren, omdat de verplichte boekhouding vervalt bij verbruik onder de Europese norm.

Bron: Rijksoverheid, week 50, 2015


Humor op werkvloer verlaagt stress
Uitgegeven op: 08-12-2015
Meer dan de helft werkgevers en werknemers vindt dat de werkdruk is toegenomen door de jaren heen, blijkt uit onderzoek. Die hoge werkdruk zorgt ook voor minder plezier in het werk vindt 35 procent van de respondenten. Om dit plezier te verhogen is humor een belangrijke stress verlagende factor.


Vier op de vijf werknemers vindt humor op de werkvloer belangrijk. Werkgevers zijn dit goeddeels met hun eens: 60 procent vindt dat een gezonde dosis humor een positief effect heeft op de werkvloer. Het zorgt voor een betere sfeer, minder stress en bevordert een motiverende bedrijfscultuur. Een kwart van de werknemers denkt dat mensen die vaker lachen, harder werken. Maar grappen worden niet altijd gewaardeerd, zeker niet door werkgevers. Een kwart van hen vindt dat lolmakende werknemers hun tijd verdoen. Een op de drie werknemers vindt dat niet raar; zij denkt zelf ook dat werkgevers lachen tijdverlies vinden. Meelachen met de baas komt ook veel voor. Een derde van de werknemers geeft toe te lachen om bij de baas in het gevlij te komen ook als ze het eigenlijk niet leuk vinden.

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt, verandert ook de teamsamenstelling binnen bedrijven. Werknemers zien teams drastisch veranderen door inschakeling van zzp-ers, de focus op kerntaken en automatisering, maar ook door mensen van verschillende generaties, achtergrond of specialismes binnen hun team. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van het team. Waar ruim de helft van de werkgevers vindt dat ze het beste uit hun teams halen, beaamt slechts een derde van de werknemers dat. Een op de vijf vindt bovendien dat de werkverdeling slecht is.

Uit het onderzoek kwam evenals naar voren dat het belangrijk is oog te houden voor een goede teamsamenstelling binnen de organisatie. Door de veranderende arbeidsmarkt wordt het belang van sfeer en humor nog al eens onderschat. Maar juist door aandacht te schenken aan teamvorming, zorg je voor een succesvolle organisatie.

Bron: Arbo Online, week 50, 2015


4 tips voor een vitaler werkend leven
Uitgegeven op: 03-12-2015
Vele onderzoeken tonen het aan, maar u voelt het misschien zelf ook wel: werkend Nederland is niet erg vitaal. Minder dan 1 op elke 8 medewerkers mag zich vitaal noemen; bijna 1 op elke 3 collega’s is dat helemaal niet. Teveel werkdruk, te lang doorwerken en het gevoel ‘geleefd te worden’ op en door je werk zijn de meest gehoorde klachten. Wat doen we eraan?


Langer doorwerken, met minder mensen producten en diensten van hogere kwaliteit leveren vraagt om medewerkers die gezonder zijn dan ooit. Eigenlijk moeten ze voortdurend een topprestatie leveren. Investeren in vitaliteit is een belangrijk middel om deze doelstelling te bereiken. Minder ziek zijn is nog maar het begin. 4 tips om werknemers productiever, meer gefocust, alerter en creatiever te krijgen.

 • Probeer dynamisch te werken. Dat betekent onder (veel) meer vaker opstaan, naar een collega lopen in plaats van mailen, bellen of appen, mini-pauzes en lunchwandelen.
 • Eet gezond, eet matig.
 • Ontwikkel een vitaliteitsprogramma.
 • Kijk om u heen, combineer, deduceer en reduceer. Veel organisaties zijn al bezig met het bevorderen van een gezonde en actieve leef- en werkstijl. Kijk dus goed om u heen, vraag tips en informatie en behoud het ‘goede’ voor uw organisatie.


 • Bron: Over duurzame inzetbaarheid, week 49, 2015

  Duurzaam ondernemen ‘nieuwe norm’
  Uitgegeven op: 26-11-2015
  Steeds meer Nederlandse organisaties zien duurzaam ondernemen als het business model van de toekomst. 18% vindt duurzaam ondernemen een basisvoorwaarde voor toekomstig succes en continuïteit en heeft dit dan ook geïntegreerd in processen en systemen. Voor nog eens 8% geldt duurzaamheid als een onmisbaar onderdeel van de strategische toekomstplannen.


  Bij elkaar opgeteld is dit haast een verdubbeling ten opzichte van een vergelijkbare meting twee jaar eerder, toen nog 13% succes in duurzaamheid cruciaal vond voor het eigen welslagen. De uitslag zou bewijzen dat duurzaam ondernemen ‘de norm is geworden in de bestuurskamer’. 86% van de respondenten vindt dat als je organisatie de plicht hebt om na te denken over de impact van je handelen op milieu en samenleving. Driekwart vertaalt deze overtuiging in een strategische doelstelling of zegt dit te zullen doen.

  Een kwart van de bedrijven zegt duurzaam te ondernemen omdat de markt erom vraagt. Ruim een derde zegt zich door vragen uit de markt en van medewerkers wel verplicht te voelen om na te denken over de impact op de leefomgeving, maar neemt nog geen concrete stappen. 15% is nog alleen duurzaam als wetten en regels dit voorschrijven.

  Bron: Milieumagazine (onderzoek: SGS), week 48, 2015


  200 zelfmoorden per jaar door werk
  Uitgegeven op: 25-11-2015
  Zo’n tweehonderd mensen per jaar plegen zelfmoord uit wanhoop over hun werksituatie, tonen diverse studies aan. Werkdruk en pesten zijn onder meer de oorzaken.


  Tijdens het congres Het Risico van het Vak warden er cijfers naar voren gehaalt over werkgerelateerde zelfmoorden om te illustreren dat een beroepsziekte niet altijd zichtbaar is, maar net zo dodelijk kan zijn als een ernstig arbeidsongeval. Aan mensen met een burn-out zie je aan de buitenkant niet dat ze lijden.

  Er kwamen verschillende redenen naar voren voor werkgevers om beroepsziekten uiterst serieus te nemen. Allereerst het ethische principe: Gezondheid is een fundamenteel recht. Daarnaast is er een juridische reden. De wetgever heeft de werkgever een zorgplicht opgelegd. Iedere werknemer heeft recht op een gezonde en veilige werkplek en als de werkgever daar niet voor zorgt, is hij verantwoordelijk voor de schade die een werknemer oploopt. Jaarlijks worden er tussen de vijfhonderd en zevenhonderd letselschadeclaims ingediend, samen goed voor tien tot twintig miljoen euro.

  De kosten van de schadeclaims vallen in het niet bij de maatschappelijke en bedrijfseconomische kosten van beroepsziekten. Deze lopen in de miljarden, door verzuimkosten, WIA-premies, verstoring van het productieproces, productieverlies, wervings- en vervangingskosten en reputatieschade. Wanneer iemand in de organisatie ziek wordt van zijn werk, is dit een leermoment. Je kunt een beroepsziekte ook gebruiken als signaal dat er iets mis kan zijn in de organisatie.

  Bron: Arbo Online, week 48, 2015


  5 tips tegen werkstress
  Uitgegeven op: 17-11-2015
  Meer dan een miljoen werknemers hebben last van werkstress en dat maakt dat stress op de werkvloer het grootste arbeidsrisico van dit moment is.


  Meer dan honderd bedrijven besteden in de week van de werkstress aandacht aan werkstress en organiseren activiteiten voor hun medewerkers. Dit loopt uiteen van het aanbieden van een workshop yoga tot medewerkers aansporen om op de fiets naar hun werk te komen tot het gesprek aangaan met alle medewerkers over werkstress.

  Vaak worden signalen van werkstress niet herkend, stelt het ministerie van SZW. Te denken valt aan oververmoeidheid, slapeloosheid of aanhoudende hoofdpijn. Niet voor niets wordt een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim in Nederland gerelateerd aan werkstress.

  De aanpak of zelfs preventie van werkstress kan heel simpel zijn. De onderstaande vijf tips zullen daarbij van pas komen.

 • Beweeg tussendoor, zit niet de hele dag stil
 • Wees empatisch
 • Luister naar muziek
 • Slaap goed
 • Eén taak tegelijk, vermijd multitasking


 • Bron: Arbo Online, week 47, 2015

  Praat met collega's over werkstress
  Uitgegeven op: 16-11-2015
  Meer dan een miljoen werknemers hebben last van burn-out klachten. Jonge werknemers van 25 tot 35 hebben relatief vaak last, namelijk 17 procent. Werkstress leidt jaarlijks tot 7,5 miljoen verzuimdagen en kost Nederland per jaar 1,8 miljard euro. Praten met collega’s helpt tegen werkstress. Ook is het belangrijk dat werkgevers zorgen voor een prettige werkomgeving en oog hebben voor de eisen die ze aan hun werknemers stellen.


  Bijna drie miljoen werknemers hebben behoefte aan maatregelen tegen werkstress. De Week van de Werkstress biedt een uitgelezen kans om het gesprek hierover op gang te brengen. Werknemers leren zo signalen te herkennen en hun grenzen aan te geven. Werkgevers kunnen hieraan bijdragen door bijvoorbeeld in hun bedrijf een aanspreekpunt voor werknemers op te zetten, waardoor de sfeer en sociale veiligheid op het werk verbeterd. Uit onderzoek blijkt dat 55 procent van de werkgevers meer ruimte aan werknemers aanbiedt en 33 procent zo’n aanspreekpunt heeft.

  Bijna vijftien procent van alle werknemers heeft last van burn-out klachten. Met name onder jonge werknemers is het verzuim door stressklachten hoog. In de leeftijd van 25 tot 35 jaar hebben ruim 240.000 jonge werknemers burn-out klachten. Dit wordt met name veroorzaakt door een combinatie van te hoge taakeisen, emotioneel zwaar werk en slechte omgangsvormen zoals pesten. Jongeren met een flexibel contract krijgen niet eerder burn-out klachten dan jonge werknemers met een vaste aanstelling.

  Bron: Rijksoverheid, week 47, 2015


  Medische behandeling bij 200.000 slachtoffers van arbeidsongevallen
  Uitgegeven op: 11-11-2015
  In 2011 werden 200.000 mensen medisch behandeld vanwege letsel als gevolg van een arbeidsongeval. De huisarts behandelde ruim de helft (110.000) van deze slachtoffers en 76.000 slachtoffers werden op een SEH-afdeling behandeld.


  Het totaal aantal ziekenhuisopnamen na een arbeidsongeval wordt geschat op 7.900. Het is een schatting omdat privé-, sport- en arbeidsongevallen niet onderscheiden worden in de ziekenhuisregistraties. Dit blijkt uit een analyse van verschillende bronnen door het RIVM en Veiligheid.nl.

  Bron: Volksgezondheidheid en Zorg, week 46, 2015


  1,6 miljoen werknemers jaarlijks slachtoffer agressie
  Uitgegeven op: 11-11-2015
  Bijna een kwart van de werknemers (23 procent) heeft te maken met agressie en geweld op het werk door derden, bijvoorbeeld klanten, passagiers of leerlingen. Dat betekent dat jaarlijks ruim 1,6 miljoen werknemers slachtoffer hiervan zijn, waarvan 200.000 zelfs (zeer) vaak. Agressie en geweld op de werkvloer vermindert het werkplezier, verhoogt stress, geeft psychische klachten en kan leiden tot uitval. Vandaag vertelden in de Melkweg in Amsterdam onder meer Landal GreenParks, Holland Casino, ING en de IND aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over hun aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. Deze goede voorbeelden worden de komende tijd met andere werkgevers gedeeld.


  Naast de vervelende gevolgen voor de werknemer die het overkomt, leidt agressie door derden tot 2,9 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat betekent 600 miljoen euro aan loondoorbetaling bij ziekte, zo berekende TNO. Agressie en geweld door derden wordt niet altijd herkend door werkgevers. Vaak komt het pas onder de aandacht na een ernstig incident, terwijl een tijdige aanpak veel persoonlijk leed en kosten kan voorkomen.

  Agressie op het werk draagt ook bij aan werkstress, dat beroepsziekte nummer 1 is in ons land. In mei 2014 is het ministerie van SZW daarom een vierjarige campagne rondom werkstress gestart. Omdat werkstress meerdere oorzaken kent, worden elk campagnejaar nieuwe thema’s toegevoegd. Vorig jaar was dat het thema werkdruk. In het voorjaar stond pesten centraal en dit najaar wordt het thema agressie en geweld opgepakt. Daarbij wordt samengewerkt met het programma Veilig Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat zich richt op de aanpak van agressie binnen de publieke sector. Zo worden in 2016 een aantal bijeenkomsten georganiseerd om het thema agressie door derden bij werkgevers onder de aandacht te brengen en om goede aanpakken met elkaar uit te wisselen. Bijvoorbeeld hulpmiddelen die al voor en door organisaties in de publieke sector zijn ontwikkeld. Daarnaast wordt een bijeenkomst voor OR-leden georganiseerd.

  Bron: Duurzame inzetbaarheid, week 46, 2015


  Inspectie SZW inspecteert afvalsector
  Uitgegeven op: 21-10-2015
  In 2014 heeft de Inspectie SZW in de afvalbranche sectorbrede inspecties uitgevoerd. De inspecties waren gericht op veiligheid (machine-veiligheid, valgevaar en aanrijdgevaar), gevaarlijke stoffen en fysieke belasting. Van februari tot en met juli 2014 zijn 433 bedrijven bezocht. De inspectieresultaten laten zien dat de onderwerpen veiligheid en gevaarlijke stoffen het grootste deel (tachtig procent) vormen van de geconstateerde overtredingen.


  Bij 256 bedrijven (59 procent) zijn een of meer overtredingen aangetroffen. In totaal zijn 758 overtredingen geconstateerd. 34 procent van de overtredingen had te maken met gevaarlijke stoffen, waarvan 70 procent betrekking had op het ontbreken van beheersmaatregelen. Het gebruik van niet adequate arbeidsmiddelen, gezien de huidige stand van de techniek, is hier hoofdzakelijk debet aan. Men werkt nog veel met verouderde machines met achterstallig onderhoud, waardoor de aangebrachte voorzieningen voor stofafzuiging en luchtverversing onvoldoende werken.

  Overtredingen met betrekking tot blootstelling aan DME door mobiele arbeidsmiddelen in de directe werkomgeving kwamen regelmatig voor. Dit ondanks de al langer bestaande vervangingsplicht in elektrische of LPG aangedreven heftrucks. 10 procent van de overtredingen had betrekking op asbest. 20 procent betrof het niet gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen en het ontbreken van voorlichting en toezicht daarop.

  Het rapport concludeert dat brancheorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties in de afvalbranche nog de nodige acties moeten verrichten om werkgevers te bewegen tot het nemen van beheersmaatregelen ten aanzien van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en veiligheid.

  Bron: Gevaarlijke lading, week 43, 2015


  Artikel werpleketikettering ingevoegd in Arbeidsomstandighedenregeling
  Uitgegeven op: 21-10-2015
  De Arbeidsomstandighedenregeling is gewijzigd om aan te kunnen sluiten bij de CLP-verordening. Deze Europese verordening is met ingang van 1 juni van dit jaar de enige geldende wettekst voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.


  De Arbeidsomstandighedenregeling is nu zo gewijzigd dat er wordt aangesloten op de verordening als het gaat om werkpleketikettering op de arbeidsplaats en plaatsonafhankelijk werken. Aangezien het een nieuwe bepaling betreft en er voorheen geen bepaling over werkpleketikettering in de Arboregeling was opgenomen, treedt het artikel (4.15) vanaf 1 juni 2017 in werking.

  Medio september was de nieuwe ISO 14001-norm een feit. Volgens de Engelstalige tekst is de directie ‘accountable’ en moet ze dus haar verantwoordelijkheid nemen voor de effectiviteit van het milieumanagementsysteem.

  Voor de internationale normen voor veiligheidssignalering kijkt u hier.

  Bron: NEN, week 43, 2015


  ISO 14001 koppelt milieu nu aan de bedrijfsstrategie
  Uitgegeven op: 21-10-2015
  De herziene ISO 14001-norm sluit beter aan bij de trends als MVO en circulaire economie. De directie moet voortaan zelf aan de bak om de groene positie van het bedrijf in de keten te verbeteren en het milieubeleid meer te verankeren in de algemene bedrijfsstrategie.


  De certificatie van het milieumanagementsysteem van het bedrijf was tot voor kort een taak die hoofdzakelijk op het bordje van de KAM-medewerker (kwaliteit, arbo en milieu) lag. Met de herziene versie van ISO 14001 is dat voorbij. In de nieuwe norm ligt een dwingende taak voor het management om het milieubeleid en de bedrijfsstrategie met elkaar in lijn te brengen.

  Medio september was de nieuwe ISO 14001-norm een feit. Volgens de Engelstalige tekst is de directie ‘accountable’ en moet ze dus haar verantwoordelijkheid nemen voor de effectiviteit van het milieumanagementsysteem.

  Een apart hoofdstuk over leiderschap benadrukt de nieuwe rol van het management, het gaat dab om alle managementlagen binnen de organisatie tot de teamleiders op de werkvloer.

  Meer informatie over ISO 14001? Neem vrijblijvend contact op.

  Bron: MilieuMagazine, week 43, 2015


  Tips voor veiligheidsschoenen
  Uitgegeven op: 15-10-2015
  Goede veiligheidsschoenen zijn op veel werkplekken nodig om veilig te kunnen werken. Die alleen verstrekken, volstaat niet. Hieronder vindt u tips voor optimaal veilige veiligheidsschoenen. Ook NEN helpt u bij dit onderwerp.


  Allereerst: Koop veiligheidsschoenen centraal in. Medewerkers een budget toekennen en de keuze voor de schoen aan hen overlaten werkt vaak niet.

  Wat betreft het onderhoud: laat medewerkers hun veiligheidsschoenen goed onderhouden. Vaak worden die schoenen blootgesteld aan vocht of beton. Verzuimt de werknemer om ze te borstelen en in het vet te zetten, dan zal het leer langzaam uitdrogen, breken of scheuren.

  Bij vervanging: zorg voor een tijdige vervanging van de schoenen. Hoe vaak het nodig is om veiligheidsschoenen te vervangen hangt af van de omgeving, de frequentie van het gebruik en het onderhoud.

  Een andere tip is de juiste schoenen in de juiste omgeving te gebruiken. Magazijnmedewerkers kunnen vaak toe met een polyurethaan zool: die is lichter en flexibeler dan een zool van rubber. In de zware industrie is dit materiaal minder geschikt. Daar moet de zool resistent zijn tegen hitte, zwaar vervuilde vloeren en extreme inwerking van buiten.

  Tot slot: bij een ongeval is het beter medewerkers hun schoenen na een ongeval niet door te laten dragen. Na een incident kunnen schoenen beperkt belastbaar zijn en niet meer aan de norm voldoen. In de norm NEN-EN-ISO 20345 vindt u meer informatie over waar goed veiligheidsschoeisel aan moet voldoen.

  Bron: Arbo, week 42, 2015


  Meer bedrijven hebben RI&E niet op orde
  Uitgegeven op: 14-10-2015
  Dat veilig en gezond werken alle aandacht verdient bleek ook uit de gepresenteerde resultaten van de Veiligheidspoll in opdracht van het vakevent Veilig werkt beter en uitgevoerd door tri-plus, met 769 respondenten uit het bedrijfsleven.


  Maar liefst 19 procent van de bedrijven is niet in het bezit van een verplichte risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) in tegenstelling tot 2014 toen dit 11 procent was. Ruim de helft heeft geen verdiepende RI&E met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting uitgevoerd. Een derde neemt geen speciale maatregelen voor het duurzaam inzetbaar houden van personeel. Bij 44 procent van de bedrijven wordt structureel thuis gewerkt. Een derde van de betreffende respondenten wist niet dat ook voor thuiswerken een RI&E moet worden uitgevoerd. Zo’n 65 procent weet niet of onvoldoende wat de rechten en plichten van de werknemer zijn bij thuiswerken en dat is meer dan in 2014 (57 procent).

  Meer weten over de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)? Klikt u dan hier.

  Bron: ArboZone, week 42, 2015


  Helft werknemers wil meer actie tegen werkstress
  Uitgegeven op: 14-10-2015
  De helft van de werknemers in Nederland vindt dat hun organisatie te weinig doet om stress op de werkvloer te voorkomen. Dit blijkt uit onderzoek naar de gezondheid bij bedrijven, dat Zilveren Kruis onder meer dan 1.300 werkgevers en werknemers heeft laten uitvoeren door Motivaction. Bijna een kwart (23 procent) van de ondervraagden herkent zich in de stelling "ik heb het gevoel tegen een burn-out aan te lopen".


  Volgens meer dan de helft van de werknemers in Nederland kan er meer gedaan worden om werkstress te voorkomen. Ook op voldoende beweging en gezond eten valt er nog winst te behalen, zo blijkt uit het onderzoek. Zo vindt 43 procent van de werknemers dat hun werkgever onvoldoende mogelijkheid biedt om gezond te lunchen. Twee op de drie medewerkers vindt dat de werkgever moet regelen dat je in de bedrijfskantine kunt kiezen voor een gezonde lunch. Ruim een op de drie werknemers neemt wel eens een ongezonde snack tijdens de lunch. Volgens de zorgverzekeraar is naast een goede mentale gezondheid van medewerkers ook een gezonde lunch van invloed op de vitaliteit binnen organisaties.

  Bron: ArboZone, week 42, 2015


  Inspectie jaagt op hardnekkige overtreder
  Uitgegeven op: 13-10-2015
  De inspectie SZW richt haar pijlen volgend jaar op de aanpak van te hoge werkdruk, agressie en pesten van collega’s. Dat staat in het jaarplan 2016. Meer dan een derde deel van de ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting. Werkdruk en werkstress alleen al zijn jaarlijks goed voor zes miljoen verzuimdagen.


  In 2016 controleert de Inspectie of werkgevers genoeg doen aan het voorkomen van psychische klachten bij werknemers. De focus ligt op hardnekkige overtreders. Het toezicht op veilig en eerlijk werk wordt steeds meer een juridisch gevecht. Niet zelden worden inspecteurs tijdens hun controles opgewacht door een advocaat die onmiddellijk in beroep gaat als het bezoek niet gunstig uitpakt voor het bedrijf in kwestie. Dit zorgt ervoor dat inspecteurs meer tijd kwijt zijn aan het verzamelen en vastleggen van informatie en aan het leveren van een bijdrage aan het behandelen van bezwaarschriften en beroepszaken. En dat betekent weer dat de Inspectie minder controles kan uitvoeren.

  Bron: Arbo, week 42, 2015


  Nieuwe ISO 9001 nu in Nederlands
  Uitgegeven op: 07-10-2015
  De Nederlandse vertaling van de nieuwe NEN-EN-ISO 9001:2015 is nu verkrijgbaar. Drie jaar lang hebben 95 landen aan de herziening gewerkt. De wijzigingen ten opzichte van de 2008-versie zijn dan ook aanzienlijk. De nieuwe NEN-EN-ISO 9001 zet organisaties ertoe aan mee te gaan in een veranderende wereld. De norm stelt eisen aan het managen van veranderingen en introduceert een op risico’s en kansen gebaseerde manier van denken.


  Met meer dan 1,1 miljoen certificaten wereldwijd helpt ISO 9001 organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de kwaliteit waar klanten om vragen. De norm is bovendien een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken. Dit alles tegen de achtergrond van context en stakeholders.

  De laatste jaren was het accent al aan het verschuiven van documentatie naar het managen van processen. De nieuwe versie van de norm brengt dit een stap verder. Door een combinatie van procesbenadering, risicogebaseerd denken en Plan-Do-Check-Act op alle niveaus in de organisatie, biedt de norm een stevig handvat voor gedocumenteerde informatie op maat.

  De nieuwe ISO 9001 is gebaseerd op de zogenoemde High Level Structure. Dit maakt de norm tot een integraal managementinstrument van de verschillende aspecten in organisaties. Van management naar operatie is de nieuwe rode draad in deze norm en in alle andere ISO-normen voor managementsystemen. Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen? Neem vrijblijvend contact op.

  Bron: Arbo Online, week 41, 2015


  De meest voorkomende certificaten in de cateringbranche
  Uitgegeven op: 30-09-2015
  Op het gebied van certificaten worden door aanbestedende diensten verschillende eisen gesteld aan opdrachtgevers. Deze certificaten hebben betrekking op kwaliteit, milieu, hygiëne en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uit de ‘Marktanalyse Inkoop Catering 2015-2016’ blijkt dat 44 procent van de ondervraagden deze certificaten als toegevoegde waarde ziet tijdens de looptijd van het contract. Wat zijn de meest voorkomende certificaten?


  Een certificering geeft een onafhankelijk beeld dat je als organisatie bepaalde zaken goed voor elkaar hebt. De meest voorkomende certificaten in de top 20 zijn: ISO 14001, ISO 9001, Cercat-certificaat, MVO Prestatieladder en Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

  ISO-9000 – kwaliteitsmanagement
  De ISO 9000-serie is de meest bekende en meest toegepaste kwaliteitsmanagementsysteem. Dit zijn specifieke kwaliteitseisenwaaraan een managementsysteem moet voldoen, zijn algemeen gesteld en hebben betrekking op het proces.

  ISO 14001 – milieumanagement
  ISO 14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Met een milieumanagementsysteem kunnen de milieueffecten van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden.

  ISO 26000 – maatschappelijk verantwoord ondernemen
  ISO 26000 is een internationale richtlijn die ondersteuning biedt bij het opzetten en het implementeren van een organisatie-eigen MVO-beleid. ISO 26000 is een hulpmiddel en geen norm of managementsysteem. Er zijn verschillende manieren om invulling te geven aan de ISO 26000-richtlijn, een van de belangrijkste is de MVO Prestatieladder. Deze maakt het mogelijk om een MVO-managementsysteem meetbaar te maken.

  Brede Code Verantwoordelijk Marktgedrag
  De caterings branche wordt gekenmerkt door arbeidsintensieve taken, onregelmatige werktijden en in veel gevallen laag opgeleide werknemers. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag, die voor schoonmaak is afgesloten, is per 1 mei 2014 verbreed naar catering en beveiliging. De code heeft als doel de kwaliteit van de diensten, alsmede de werkomstandigheden en social werkgeverschap te waarborgen.

  Hygiënecode voor de contractcatering
  De code is van toepassing op eten en drinken in bedrijfsrestaurants, scholen, institutionele organisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, justitiële inrichtingen en gehandicaptenzorg. De code voldoet aan alle Europese en Nederlandse voorschriften.

  Certificatie Contractcatering (Cercat)
  Deze certificatie bestaat sinds 1990 en richt zich op het inhoudelijk vaststellen van de procedures en specificaties afgestemd op contractcateringactiviteiten voor kwaliteitscertificering van contractcateringbedrijven.

  OHSAS 18001
  In deze certificering worden de eisen vastgelegd voor een arbomanagementsysteem waarmee een organisatie de arborisico’s kan beheersen.

  Wilt u meer informatie over certificeringen of heeft u een andere vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  Bron: FMN, week 40, 2015


  Overgang certificaten naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015
  Uitgegeven op: 30-09-2015
  De overgangstermijn voor ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 is vastgesteld. Er is afgesproken een overgangsperiode van 3 jaar aan te houden volgend op de publicatie van de normen. De officiële publicatiedatum van de nieuwe normen is 15 september 2015, de overgangsperiode voor geaccrediteerde certificaten eindigt derhalve op 15 september 2018.


  Wat betekent dit voor uw ISO 9001-certificaat?
  Certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven op basis van ISO 9001:2008 zijn niet meer geldig na 15 september 2018. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

  Wat betekent dit voor uw ISO 14001-certificaat?
  Certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven op basis van ISO 14001:2004 zijn niet meer geldig na 15 september 2018. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

  Wilt u meer informatie of heeft u specifieke vragen? Neem vrijblijvend contact op.

  Bron: NEN, week 40, 2015


  RI&E vaak onbewust onvolledig
  Uitgegeven op: 21-09-2015
  Werkgevers moeten periodiek de arbeidsrisico’s in hun organisatie in kaart brengen met de RI&E. En maatregelen nemen om die risico’s weg te nemen of te verkleinen in een plan van aanpak. Maar lang niet elk bedrijf doet dat.


  Op die manier blijven de noodzakelijke maatregelen achterwege om werknemers veilig en gezond te laten werken. Soms is dat uit gemakzucht of onwil. Maar dat is lang niet altijd zo. Uit onderzoekt blijkt dat het in sommige gevallen gewoon niet eenvoudig is om de risico’s op en rond het werk waar te nemen. Dat zorgt voor een onbewust onvolledige risico-inventarisatie.

  Waar werkgevers onvoldoende kennis hebben over de risico’s in hun organisatie, kan het voorkomen dat zij verkeerde afwegingen maken. Maar soms speelt er simpelweg een gebrek aan kennis over de RI&E mee. Dat maakt dat met name werkgevers in het midden- en kleinbedrijf soms verzuimen om een risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren of deze actueel te houden.

  Meer weten over de RI&E? Klikt u dan hier.

  Bron: KMO Consult, week 39, 2015


  Risicomanagement vraagt om kennis
  Uitgegeven op: 21-09-2015
  Gemeentefunctionarissen moeten over de benodigde kennis beschikken om de risico’s van een evenement te kunnen inschatten voor zij een vergunning verlenen. Ook moeten zij in staat moeten zijn om hierover het gesprek met de evenementenorganisator aan te gaan.


  Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert namens het kabinet op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over het ongeval met een monstertruck bij een evenement in Haaksbergen. Bij het ongeluk kwamen drie mensen om en raakten 28 mensen gewond.

  “Bij evenementen is in de eerste plaats de organisator verantwoordelijk voor de veiligheid rondom het evenement. Hij moet de risico’s in beeld brengen die met zijn activiteiten samengaan en daartegen passende maatregelen treffen, zoals de inzet van beveiligers, verkeersregelaars en medisch personeel”, zo schrijft Plasterk.

  Maar dat ontslaat de gemeente niet van haar eigen verantwoordelijkheid voor het risicomanagement. “De burgemeester toetst aan de hand van de vergunningaanvraag of sprake is van onverantwoorde risico’s voor de openbare orde, veiligheid en gezondheid. Daarbij kan hij advies inwinnen bij de politie en de veiligheidsregio. Bij de risicoanalyse en vergunningverlening kan gebruik worden gemaakt van de Handreiking Evenementenveiligheid, die nationaal is ontwikkeld om gemeenten en veiligheidsregio’s te ondersteunen.”

  Wanneer de burgemeester besluit om de vergunning te verlenen, kan hij of zij daar speciale voorwaarden voor veiligheidsmaatregelen aan verbinden. Het is vervolgens de taak van de gemeente om te controleren of de evenementenorganisator zich aan die voorwaarden houdt.

  Bron: KMO Consult, week 39, 2015


  Ontmoet KMO Consult op de Veilig Werkt Beter beurs!
  Uitgegeven op: 16-09-2015
  Gezond ondernemen begint met veilig werken. 6 t/m 8 oktober vindt u alles voor veilig en gezond werken op één vakevent in de Brabanthallen in ‘s Hertogenbosch! Veilig Werkt Beter staat bol van inspiratie, informatie, innovatie en interactie. Op het vakevent vindt u alles over gezond werken zoals ergonomie, gezonde voeding, stresspreventie, gezonde werkhouding, lichtkwaliteit, geluidshinderreductie, fysieke belasting en alles over veilig werken.


  Bedrijven spelen met veilig en gezond werken slim in op de hogere pensioenleeftijd en nieuwe technologische middelen. Ontdek ook úw mogelijkheden voor meer winst met veilig werken op het vakevent Veilig Werkt Beter 2015. Van een (brand)veilig gebouw, een veilige werkplek en comfortabele werkhouding tot PBM. Van RI&E tot arbomanagementsysteem. Van preventieve maatregel tot BHV. Een integrale aanpak levert een maximaal resultaat.

  Ontmoet KMO Consult op hét event. U kunt u hier gratis inschrijven. Hier vindt u meer informatie.

  Bron: KMO Consult, week 38, 2015


  Zonder afscherming is machine moordwapen
  Uitgegeven op: 09-09-2015
  Ongevallen met machines komen veel voor. Jaarlijks gebeuren er ongeveer 425 ernstige ongevallen in Nederland. 22% van alle ernstige ongevallen zijn ongevallen waarbij iemand in contact komt met de bewegende delen van een machine. Analyse van de ongevallen met machines laat zien dat de meeste ongelukken (58%) gebeuren bij het bedienen van een machine. Van alle ongelukken vindt 16% plaats bij het losmaken of deblokkeren van een machine, 11% bij het schoonmaken en 9% bij het uitvoeren van onderhoud.


  Uit cijfers blijkt dat in 94% van de ongevallen met machines de fysieke afscherming een belangrijke rol speelt. Die is niet aanwezig of wordt niet (goed) gebruikt. Daarnaast is in de helft van de gevallen het slachtoffer zich niet bewust van de gevarenzone van een machine. Of het slachtoffer is zich hier wel van bewust, maar kan door bijvoorbeeld verlies van lichaamsbalans niet voorkomen die gevarenzone te betreden. In de periode 1998-2009 raakte bij 261 ongevallen – net als in het voorbeeld – kleding of haar verstrikt in een machine. Bij 221 ongevallen werd het slachtoffer in de machine getrokken door een (poets)lap.

  Het is de verantwoordelijkheid van een werkgever om ervoor te zorgen dat mensen hun taken goed en veilig kunnen uitvoeren. In dit geval betekent dit dat de werkgever bijvoorbeeld zorgt voor een goed werkende fysieke afscherming en dat de werkgever aandacht besteedt aan de risico’s van werken in de gevaarzone van machines. Risicobewustzijn is daarbij van groot belang. Medewerkers weten dan wat de risico’s zijn en hoe belangrijk het is dat zij de fysieke afscherming ook daadwerkelijk (op een goede manier) gebruiken.

  Bron: Arbo Online, week 37, 2015


  5 tips voor top veiligheidsschoenen
  Uitgegeven op: 09-09-2015
  In veel branches zijn goede veiligheidsschoenen nodig om veilig te kunnen werken. Die alleen verstrekken, volstaat niet. Vijf tips voor optimaal veilige veiligheidsschoenen.


  1. Inkoop
  Koop veiligheidsschoenen centraal in. Medewerkers een budget toekennen en de keuze voor de schoen aan hen overlaten? Dan loopt zo’n werkgever het risico dat de constructie en uitvoering van de schoen niet voldoen aan de eisen die de werkomstandigheden eraan stellen. Bij grote bedrijven loopt de inkoop van schoenen daarom altijd via de afdeling Inkoop, eventueel ondersteund door de arbocoördinator of veiligheidskundige (meestal na een verplichte RI&E).

  2. Onderhoud
  Laat medewerkers hun veiligheidsschoenen goed onderhouden. Vaak worden die schoenen blootgesteld aan vocht of beton. Verzuimt de werknemer om ze te borstelen en in het vet te zetten, dan zal het leer langzaam uitdrogen, breken of scheuren. Weliswaar financiert de werkgever de schoenen en is hij dus verantwoordelijk voor tijdige vervanging. Maar het blijft een feit dat goed onderhoud essentieel is voor de veiligheid en levensduur van veiligheidsschoenen.

  3. Vervanging
  Zorg voor een tijdige vervanging van de schoenen. Hoe vaak het nodig is om veiligheidsschoenen te vervangen hangt af van de omgeving, de frequentie van het gebruik en het onderhoud. Maar dat het eerder moet gebeuren dan dat de schoenen tot op de binnenzool zijn versleten, staat buiten kijf. Want dan dringen vocht en vuil van de grond zo de schoen binnen.

  4. Omgeving
  Gebruik de juiste schoenen in de juiste omgeving. Magazijnmedewerkers kunnen vaak toe met een polyurethaan zool: die is lichter en flexibeler dan een zool van rubber. In de zware industrie is dit materiaal minder geschikt. Daar moet de zool resistent zijn tegen hitte, zwaar vervuilde vloeren en extreme inwerking van buiten. In sommige situaties is een veiligheidsschoen minder geschikt. Denk aan klussen als beton storten, waarbij medewerkers door het vloeibare beton heen moeten lopen. Rubberen of PU veiligheidslaarzen zijn dan een betere keuze.

  5. Ongeval
  Laat medewerkers hun schoenen na een ongeval niet doordragen. Na een incident kunnen schoenen beperkt belastbaar zijn en niet meer aan de norm voldoen. Dat geldt niet alleen bij een zwaar voorwerp dat terechtkomt op een stalen neus. Maar ook in geval een medewerker met een stalen zool op een scherp voorwerp stapt. De eerste keer gaat een spijker zeker niet door de zool. Raakt een tweede spijker die zool op precies dezelfde plek, dan kan het anders aflopen. Belangrijk: laat medewerkers dit soort bijna-incidenten dus altijd melden.

  Bron: Arbo Online, week 37, 2015


  Veel zorginstellingen nog steeds onveilig
  Uitgegeven op: 03-09-2015
  Brandveiligheid bij zorginstellingen laat te wensen over. Vier doden door een brand in een seniorenflat in Nijmegen. Een gewonde bij een brand in een gehandicaptencentrum in Zwolle. Brand in een woonvorm voor gehandicapten in Wormerveer. Een felle brand in een seniorenflat in Amersfoort. Een dode door brand in een begeleid-wonen project in Apeldoorn.


  Dit zijn incidenten die alleen al dit jaar plaatsvonden. Zorginstellingen zijn vooral gericht op het voldoen aan de wet- en regelgeving. Minder aandacht is er voor een zorgvuldige analyse voor de veiligheid van gebouwen, bewoners en het personeel.

  Brandveiligheid is in sommige instellingen onvoldoende afgestemd op de mate van de fysieke gesteldheid van patiënten en cliënten. In een noodsituatie zijn zij onvoldoende zelfredzaam om zichzelf snel in veiligheid te brengen. Doet zich zo’n situatie voor dan moeten zij er op kunnen rekenen dat er voldoende zorgpersoneel aanwezig is om hen snel naar een veilige plaats te kunnen brengen. Ook wordt er vaak onvoldoende gebruik gemaakt van brandwerende en/of brandvertragende materialen, maar ook is er onvoldoende controle op brandwerende scheidingsmuren boven de plafonds.

  Ondanks de vele wet- en regelgeving kan een kleine calamiteit groot worden door onvoldoende bouwkundige voorzieningen en een onvoldoende geoefende en uitgeruste BHV organisatie. Bij zorginstellingen komt daar nog eens bij dat tijdens de nachtdiensten door allerlei bezuinigingen soms helemaal geen BHV’ers meer aanwezig zijn. Het kan zo maar gebeuren dat in een instelling nog maar een personeelslid aanwezig is. Is er assistentie nodig, dan moet een ambulante collega uit de regio opgeroepen worden, of een slaapwacht wakker worden gemaakt die, soms in de instelling zelf, maar soms ook gewoon thuis slaapt.

  De brandveiligheid en de zorg voor de mensen en personeelsleden die daar verblijven. Is in veel instellingen nog steeds ondermaats.

  Bron: Hulpverleners, week 36, 2015


  Zonder afscherming is machine moordwapen
  Uitgegeven op: 03-09-2015
  Ongevallen met machines komen veel voor. Jaarlijks gebeuren er ongeveer 425 ernstige ongevallen in Nederland. 22% van alle ernstige ongevallen zijn ongevallen waarbij iemand in contact komt met de bewegende delen van een machine. Wat is het verhaal achter zo’n ongeval?


  Analyse van de ongevallen met machines laat zien dat de meeste ongelukken (58%) gebeuren bij het bedienen van een machine. Van alle ongelukken vindt 16% plaats bij het losmaken of deblokkeren van een machine, 11% bij het schoonmaken en 9% bij het uitvoeren van onderhoud.

  Het is de verantwoordelijkheid van een werkgever om ervoor te zorgen dat mensen hun taken goed en veilig kunnen uitvoeren. In dit geval betekent dit dat de werkgever bijvoorbeeld zorgt voor een goed werkende fysieke afscherming en dat de werkgever aandacht besteedt aan de risico’s van werken in de gevaarzone van machines. Risicobewustzijn is daarbij van groot belang. Medewerkers weten dan wat de risico’s zijn en hoe belangrijk het is dat zij de fysieke afscherming ook daadwerkelijk (op een goede manier) gebruiken.

  Bron: Arbo Online– 2015, week 36, 2015


  Bouw ademt minder kwartsstof in
  Uitgegeven op: 18-08-2015
  Het gaat de goede kant op in de bouw. Bouwvakkers ademen nog steeds te veel kwartsstof in. Maar flink veel minder dan in 2013. Dat concludeert de Inspectie SZW. Op nog dik één op de drie gecontroleerde bouwplaatsen (36 procent) is de hoeveelheid kwartsstof te hoog. In 2013 was dat nog op 57 procent van de gecontroleerde bouwplaatsen het geval.


  Volgens de Inspectie zijn bouwvakkers en werkgevers zich inmiddels meer bewust van de gevaren van kwartsstof. Het kankerverwekkende kwartsstof komt vrij bij boren, zagen en schuren in beton en steen. Duizenden bouwvakkers hebben er daardoor dagelijks mee te maken.Volgens informatie van de branche is er nog steeds veel vraag naar geschikte (afzuig)apparatuur.

  In 2013 zijn verschillende acties ondernomen om werknemers beter te beschermen tegen kwartsstof. Die lijken inmiddels resultaat te hebben. In 2013 constateerde de Inspectie 297 overtredingen tijdens 441 inspecties. In 68 gevallen was stillegging van het werk noodzakelijk. Dit jaar heeft de Inspectie 447 bouwplaatsen gecontroleerd, waarbij zij 198 overtredingen constateerde. In 17 gevallen liet zij het werk stilleggen. Ondanks de dalende lijn blijven controles hard nodig, vindt de Inspectie SZW.

  Bron: Arbo Online– 2015, week 34, 2015


  SZW-lijst van CMR-stoffen
  Uitgegeven op: 17-08-2015
  Op 1 juli 2015 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de halfjaarlijkse lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd (Staatscourant nr. 17569, d.d. 1-7-2015).


  Deze meest recente versie van de SZW-lijst van CMR-stoffen is natuurlijk volledig opgenomen in update 2015-02 van DOHSBase Compare (alleen NL-Xtend versie). Ze hebben van vele groepen van CMR-stoffen (bijv. Lood verbindingen) zoveel als mogelijk is, individuele componenten ook van de CMR-status voorzien. Klik hier voor de tekst van de SZW-lijst van CMR-stoffen van 1 juli 2015.

  Bron: DOHSBase– 2015, week 34, 2015


  Aanzienlijk minder overtredingen blootstelling kwartsstof
  Uitgegeven op: 13-08-2015
  Het aantal overtredingen in de bouw waarbij bouwvakkers kwartsstof inademen, is het laatste jaar aanzienlijk verminderd. Werden bij controles in de bouw in 2013 nog bij 57 procent overtredingen geconstateerd, bij de laatste gehouden controle was dit percentage gedaald naar 36 procent. De Inspectie SZW constateert dat de gedragsverandering in de bouw, als het gaat om blootstelling aan kwartsstof, succesvol is geweest.


  Bij de controle van de Inspectie SZW in het najaar van 2013 moest de Inspectie nog bij meer dan de helft van de 441 controles handhavend optreden. In totaal werden toen 297 overtredingen geconstateerd. In 68 gevallen werd het werk stilgelegd en 23 maal werd een boete aangezegd. De Inspectie heeft onlangs 447 controles uitgevoerd waarbij 198 overtredingen zijn geconstateerd. In 17 gevallen is het werk stilgelegd en 11 maal is een boete aangezegd. Uit de nu gehouden controle constateert de Inspectie dat bouwvakkers en werkgevers zich meer bewust zijn van de gevaren van kwartsstof. Volgens informatie van de branche is er nog steeds veel vraag naar geschikte apparatuur.

  Volgens de Inspectie nemen bouwvakkers niet altijd de juiste maatregelen of laten, omwille van de korte tijdsduur, de bescherming achterwege. Maatregelen die wel genomen worden blijken niet altijd effectief. Het aanschaffen van een stofzuiger en daar willekeurig alles op aansluiten of toepassen van waternevel, wil niet zeggen dat het altijd in orde is en de grenswaarde niet wordt overschreden. Dat moet beoordeeld zijn en soms is aanvullende adembescherming nog vereist, constateert de Inspectie.

  Bron: Arbozone– 2015, week 33, 2015


  Minder mensen overleden door ongeval op het werk
  Uitgegeven op: 12-08-2015
  In 2014 zijn zeker 77 mensen om het leven gekomen tijdens het uitvoeren van hun werk. Minstens 500 mensen liepen blijvend letsel op bij een bedrijfsongeval. Dit is een daling vergeleken met vorig jaar, toen 92 personen omkwamen bij een bedrijfsongeval. Ook het aantal mensen dat blijvend letsel opliep is lager dan vorig jaar (531).


  Relatief gezien vonden de meeste bedrijfsongevallen plaats in de Groningse gemeente Hoogezand-Sappemeer, met ruim 10 bedrijfsongevallen per 1.000 bedrijven. De gemeente Moerdijk - waar veel chemische en zware industrie gevestigd is - en Delfzijl completeren de top-drie. In absolute getallen was het aantal meldingen het grootst in de gemeente Rotterdam (151). Daar kwamen met 3 incidenten eveneens de meeste dodelijke ongevallen voor en liepen de meeste mensen blijvend letsel op tijdens het werk (19).

  Werkgevers zijn verplicht om melding te maken van een arbeidsongeval. In 2014 ontving het ministerie in totaal ruim 3,5 duizend meldingen. Sinds 2010 komen er jaarlijks gemiddeld 3 duizend meldingen binnen naar aanleiding van een arbeidsongeval.

  Bron: NU.NL – 2015, week 33, 2015


  Geef commentaar op PGS 31 voor opslag chemicaliën
  Uitgegeven op: 11-08-2015
  Sinds enige tijd wordt er gewerkt aan een PGS die de opslag en ontwerp voor tankinstallaties voor chemicaliën regelt. Een concept van PGS 31 ‘Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties’ is nu klaar voor commentaar. U kunt er tot 16 augustus uw opmerkingen over kwijt.


  Al langere tijd is er behoefte aan een richtlijn voor chemicaliën in tankinstallaties. In de loop van de jaren zijn er verschillende initiatieven genomen om te komen tot een standaard. PGS 31 geeft eenduidigheid voor het ontwerp en opslag van chemicaliën in tankinstallaties.

  Het doel van PGS 31 is de beschrijving van de stand der techniek wat betreft arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks.

  Het concept van PGS 31 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.

  Meer informatie vindt u hier.

  Bron: NEN – 2015, week 33, 2015


  Niet de heftruck is gevaarlijk
  Uitgegeven op: 03-08-2015
  Er gebeuren nog veel ongevallen met heftrucks. Gelukkig is daar veel aan te doen. Want het is niet de heftruck die gevaarlijk is. Elk jaar ontvangt de Inspectie SZW circa 150 meldingen van ongevallen met heftrucks. Daarbij lopen gemiddeld 38 mensen blijvend letsel op en raken er 5 dodelijk gewond. Verontrustend is dat de aantallen al jarenlang stabiel blijven.


  Niet de heftruck zelf is gevaarlijk. Het zijn vooral de bedrijven en hun medewerkers die gevaarlijk met heftrucks omgaan. Het meest sprekende voorbeeld is het grote aantal mensen dat zich tegen alle voorschriften in op heftruckvorken omhoog laat tillen om een lamp te vervangen of boven in een stelling een vastzittende pallet los te maken. Het mag onvoorstelbaar heten dat dit soort acties nog steeds plaatsvindt in bedrijven.

  Elke chauffeur leert om voor aanvang van zijn werkzaamheden de staat van de heftruck te controleren. Daarbij hoort het verwijderen van vuil en olie van voetpedalen, het correct instellen van de stoel en het schoonhouden van de cabine. Ook onderdeel van de bedieningsinstructie is het dragen van de verplichte veiligheidsgordel, die met name bij kantelen van de heftruck zijn waarde al vaak heeft bewezen. Verder leren chauffeurs om goed te kijken voordat ze een actie starten, nooit met geheven vorken te rijden en achteruit te rijden als het zicht vooruit door een hoge pallet op de vorken onvoldoende is.

  Wie zijn heftrucks goed onderhoudt, regelmatig keurt en correct bedient, voorkomt goeddeels dat technische mankementen of verlies van de controle over de machine leiden tot ongevallen. Blijft over de manier waarop de werkomgeving is ingesteld op heftrucks. Reductie van de risico’s op dit vlak start met een zorgvuldige analyse van de knelpunten in de werkomgeving. Denk daarbij aan gescheiden paden voor voetgangers, het instellen van eenrichtingsverkeer of het vergroten van de zicht- en hoorbaarheid van voetgangers en heftrucks. Medewerkers zijn een belangrijke informatiebron bij het signaleren van knelpunten op de werkvloer.

  Bron: Arbo Online – 2015, week 32, 2015


  Subsidie om te investeren in gezond personeel
  Uitgegeven op: 27-07-2015
  Voor een speciaal project om de werknemers gezond aan het werk te houden of ze om te scholen, kan uw organisatie in aanmerking komen voor maximaal € 10.000 subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidie bedraagt de helft van de kosten van zo’n project om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen; zelf betaalt uw organisatie de andere helft.


  De subsidie van het Europees Sociaal Fonds is onder andere bedoeld om werknemers te helpen om gezond aan het werk te blijven of om ze op tijd te laten omscholen. Een organisatie die de subsidie aanvraagt, krijgt maximaal de helft van de projectkosten vergoed. De andere helft moet de organisatie zelf inleggen. Het maximale subsidiebedrag is € 10.000. In 2014 hebben 2.000 organisaties deelgenomen aan de subsidieregeling. De aanmelding voor de subsidie is geopend van 19 oktober tot en met 13 november 2015. Daarvoor kunt u straks terecht op agentschapszw.nl. Daar vindt u ook voorbeelden van projecten die subsidie hebben ontvangen.

  Het is belangrijk dat uw organisatie zich nu al bezighoudt met de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Door de verhoging van de AOW-leeftijd zullen werknemers steeds langer moeten doorwerken en door de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt moeten zij zich ook snel kunnen aanpassen. Door nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, wordt de kans groter dat werknemers met plezier en in goede gezondheid aan het werk blijven. U kunt de werkgever wijzen op de ESF-subsidie en – eventueel samen met de OR – een voorstel doen voor een project om de duurzame inzetbaarheid te verhogen.

  Bron: Rendement – 2015, week 31, 2015


  Overspannenheid en burn-out bovenaan de lijst van beroepsziekten
  Uitgegeven op: 21-07-2015
  Te veel stress op het werk kan leiden tot overspannenheid en burn-out. Het zijn de meest voorkomende beroepsziekten.


  Overspannenheid impliceert dat er geen energiereserve meer aanwezig is. Overspannen mensen zijn vaak chronisch moe, gespannen, prikkelbaar, emotioneel labiel, hebben concentratie problemen en slapen soms slecht. Het is het gevolg van een verstoord evenwicht tussen zaken die stress opleveren en het vermogen deze stress te verwerken.

  Burn-out wordt veroorzaakt door een zeer langdurige (soms wel jarenlange) blootstelling aan te hoge werkstressoren, wat uiteindelijk een kloof veroorzaakt in de taakopdracht, de werk motivatie en de arbeidssatisfactie. Burn-out en overspannenheid staan bovenaan in de lijst van beroepsziekten: het betreft 81% van de gerapporteerde psychische aandoeningen.

  Werkgebonden risico’s die overspannenheid en burn-out kunnen veroorzaken, zijn onder meer:

 • hoge werkdruk;
 • grote emotionele belasting;
 • gebrek aan regelmogelijkheden (het werk niet zelf kunnen indelen);
 • toekomst onzekerheid;
 • arbeidsconflicten;
 • werktijden;
 • ingrijpende gebeurtenissen op het werk of thuis; en
 • moeilijk te combineren taken thuis en op het werk.


 • Bron: Ministerie SZW – 2015, week 30, 2015

  Extra controle ladders en trappen
  Uitgegeven op: 21-07-2015
  De Inspectie SZW gaat op kleinere bouwlocaties in het hele land controleren of ladders, trappen en rolsteigers veilig en goed worden gebruikt. Ondanks eerdere controles blijft het valgevaar in de bouw nog steeds onacceptabel hoog.


  Jaarlijks komen er gemiddeld vijf mensen op het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van (meestal) een ladder of steiger. Bij een soortgelijke actie werden vorig jaar 487 bouwlocaties in verscheidene binnensteden bezocht. Op 397 locaties constateerden de inspecteurs in totaal 642 overtredingen.

  De norm NEN 2484 "Draagbaar klimmaterieel ladders en trappen biedt aanvullende eisen voor trappen en ladders. Termen, definities, onderhoud, eisen, beproevingsmethoden en gebruik." Meer informatie over de NEN 2484 vindt u hier.

  Bron: NEN – 2015, week 30, 2015


  CLP-verordening geïmplementeerd in Arbobesluit
  Uitgegeven op: 21-07-2015
  Het Arbeidsomstandighedenbesluit is op 9 juli gewijzigd. De richtlijn 2014/27/EU is geïmplementeerd door in het Arbobesluit (met name hoofdstuk 4) een aantal bepalingen te herzien. Daarnaast zijn een aantal artikelen aangepast aan de terminologie van de CLP-verordening.


  In een aantal gevallen is de bestaande tekst aangepast, omdat de oude tekst Europees rechtelijk niet correct was of niet logisch was (mede gelet op de CLP-verordening) of in relatief vage bewoordingen gesteld was (bijvoorbeeld "stof is irriterend"). Deze kwalitatieve begrippen zijn vervangen door concrete zinnen (veelal H-zinnen), en maakt de tekst duidelijker en concreter voor werkgever en werknemer. Het voorstel voor implementatie is afgestemd met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

  De wijzigingen vindt u hier.

  Bron: Arbozone – 2015, week 30, 2015


  Meer werk, minder ongevallen
  Uitgegeven op: 21-07-2015
  De kans op een ernstig arbeidsongeval in Nederland daalt. Medewerkers in Nederland zijn de afgelopen jaren meer gaan werken en er gebeuren minder ongevallen. Dit blijkt uit een trendanalyse van ongevallen die bij de Inspectie SZW in de periode van 1999-2011 zijn gemeld.


  De ernst van de ongevallen verandert niet. Gemiddeld overlijden jaarlijks ongeveer 70 mensen als gevolg van een arbeidsongeval. Circa 4 procent van de slachtoffers wordt arbeidsongeschikt. Leren van ongevallen blijft daarom erg belangrijk.

  Verschillende factoren beïnvloeden de kans op een ernstig arbeidsongeval. Zo spelen bijvoorbeeld leeftijd, sekse, soort dienstverband en bedrijfstak een rol. Mannen lopen meer risico dan vrouwen en werknemers achter in de 50 en jongeren van 19 jaar hebben een groter risico. Ook lijken mensen met een vast of tijdelijk contract minder risico te lopen op een ernstig ongeval dan mensen met een flexibel contract.

  Ondanks de dalende trend blijft het belangrijk om te leren van ongevallen. Het RIVM verzamelt kennis en informatie over arbeidsongevallen en maakt de informatie beschikbaar, toegankelijk en toepasbaar voor overheid, bedrijven en arbo-professionals. Werkgevers kunnen voor hun werksituatie inzicht krijgen in de oorzaken van veelvoorkomende ernstige ongelukken en dit gebruiken om effectieve maatregelen te treffen. Hierdoor kunnen ze de veiligheid op de werkvloer vergroten.

  Het RIVM heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de gegevens van de inspectie SZW over ernstige ongevallen en de gegevens over de werkende beroepsbevolking van het CBS. Bekijk hier het rapport.

  Bron: Arbo Online – 2015, week 30, 2015


  Nieuw Besluit risico's zware ongevallen 2015 gepubliceerd
  Uitgegeven op: 11-07-2015
  Sinds 8 juli 2015 is het Besluit risico's zware ongevallen 2015 van kracht. Het Besluit risico's zware ongevallen is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn. De regeling die hoort bij Brzo 2015 wordt naar verwachting in september van dit jaar vastgesteld.


  Het Brzo 2015 komt in de plaats van het Brzo1999. De wijziging betreft voornamelijk nieuwe Europese eisen aan het categoriseren van gevaarlijke stoffen. Daarnaast verplicht het besluit om meer informatie uit inspecties openbaar te maken en moet meer informatie met de Europese Commissie worden gedeeld.

  In het nieuwe besluit vallen Brzo-bedrijven, afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke stoffen, onder hoog- en laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen maar zonder veiligheidsrapport. Vanwege de wijzigingen in de indeling van gevaarlijke stoffen moeten de bedrijven voor 1 juni 2016 nagaan of deze wijzigingen gevolgen hebben voor de indeling. Wijzigingen moeten zij melden bij het bevoegd gezag. Door de nieuwe indeling kunnen bedrijven die tot dusver geen verplichtingen hadden, nu wel onder het Brzo2015 vallen en vice versa. Ook deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk om zich voor 1 juni 2016 te melden als nieuw Brzo-bedrijf bij het bevoegd gezag.

  Informatie over het besluit is te vinden op de Brzo+ pagina van InfoMil .

  Bron: Infomil – 2015, week 30, 2015


  Top 5 ongevallen op de werkvloer
  Uitgegeven op: 29-06-2015
  Wat zijn de meest voorkomende ernstige ongevallen in Nederland? En wat zijn de verhalen achter deze ongevallen: de oorzaken? Een overzicht in een notendop.


  Botbreuken, snijwonden, beknelde of geamputeerde ledematen, brandwonden of oogletsel. Ongevallen op de werkvloer leiden tot letsel en dat kan leiden tot ziekteverzuim. Soms is een ongeval zo ernstig dat het gemeld moet worden bij de Inspectie SZW.

  Type ongeval Percentage van het totaal
  1. Vallen van hoogte 29%
  2. Contact met bewegende delen van een machine 22%
  3. Vallende objecten 13%
  4. Aanrijdingen van een voetganger door een voertuig 4,4%
  5. Beknelling tussen een machine en een ander object 4,2%

  Vallen van hoogte is een verzamelnaam voor acht verschillende ‘valscenario’s’, waaronder vallen van een ladder of trapje, vallen van steigers en vallen van een stilstaand voertuig. Bij vallen is de oorzaak vaak een verkeerde beweging of misstap. Daarbij geldt: hoe hoger de val, hoe groter de kans op ernstig letsel. Maar een veilige grens voor werken op hoogte is er niet; ook als je van een trapje van 1,5 meter hoog valt, kun je ernstig letsel oplopen.

  Bij de ongevallen met machines speelt de fysieke afscherming meestal een rol. Die is niet aanwezig of wordt niet (goed) gebruikt.

  Een misverstand over ernstige ongevallen door aanrijdingen is dat de belangrijkste oorzaak te maken heeft met de snelheid van het voertuig. Analyse van de cijfers toont echter aan dat zichtbaarheid (van het voertuig én van de voetganger) een grote rol speelt.

  Bron: Arbo Online – 2015, week 27, 2015

  Opvallende wijzigingen ISO 9001
  Uitgegeven op: 29-06-2015
  De inhoud van de nieuwe ISO 9001 is nu definitief. Een laatste stemronde vindt deze zomer plaats. Eind september is de verwachte publicatiedatum van ISO 9001:2015. Wat zijn opvallende wijzigingen?


  Nieuw PDCA-model
  Het procesmodel is vervangen. In het nieuwe model is de PDCA van toepassing op alle processen en op het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel. Ook is in dit model te zien, dat de input voor het kwaliteitsmanagementsysteem is uitgebreid.

  High Level Structure (HLS)
  Deze veranderingen in het procesmodel en in de verbreding van de input zijn een direct gevolg van het toepassen van de High Level Structure, de gemeenschappelijke basis voor alle ISO managementsysteemnormen . Voor de ISO 9001-gebruikers betekent het volgen van de HLS de introductie van risicogebaseerd denken (risk based thinking), een analyse van risico’s en kansen op basis van verkregen inzichten in de context van de organisatie.

  Betere afstemming tussen operatie en strategie van de organisatie
  Bovenstaande benadering van risicodenken zal gevolgen hebben voor het denken over het kwaliteitsmanagementsysteem en ook voor de accenten die daarin gelegd worden. Niet meer een setje verplichte procedures, maar relevante maatregelen gebaseerd op de omgevings- en risicoanalyse. De risicoanalyse helpt ook om uit te vinden welke eisen van andere belanghebbenden dan klanten relevant zijn om in het kwaliteitsmanagementsysteem mee te nemen.

  Continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem
  De centrale cirkel die leidt tot continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem is vervangen door de PDCA cirkel met aanduiding van de hoofdstukken van de norm in elke stap, waaronder natuurlijk Hoofdstuk 10 'Verbetering'.

  ISO 9000:2015
  De herziening van de huidige ISO 9000-norm 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Grondbeginselen en verklarende woordenlijst' is eveneens in de FDIS-fase. FDIS 9000 bevat een compacte introductie op kwaliteitsmanagement volgens ISO. De fundamentele concepten worden toegelicht en ook de herziene kwaliteitsmanagementprincipes die ten grondslag liggen aan de gehele ISO 9000-serie.

  Het hele stuk leest u hier.

  Bron: NEN – 2015, week 27, 2015


  Begin juli publicatie ISO/FDIS 14001
  Uitgegeven op: 29-06-2015
  De ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001 is inhoudelijk afgerond. Op 2 juli a.s. wordt de publicatie van de FDIS verwacht. Dan gaat ook een twee maanden durende stemmingsperiode in. Er kan alleen voor of tegen worden gestemd, tekstvoorstellen kunnen niet meer worden gedaan. Dit betekent dat de FDIS-versie ook de eindversie is, uitgaande van een positieve uitslag bij de stemming.


  De officiële publicatie van de nieuwe ISO 14001 is dan begin september a.s. In de FDIS is ten opzichte van de DIS-versie nog een behoorlijk aantal wijzigingen aangebracht. Zo zijn bijvoorbeeld wijzigingen aangebracht in hoofdstuk 6 met betrekking tot risico’s en kansen.

  Meer informatie over de nieuwe ISO 14001-norm vindt u hier.

  Bron: SCCM – 2015, week 27, 2015


  Pesten op de werkvloer herkennen en bestrijden
  Uitgegeven op: 23-06-2015
  Zo'n half miljoen werknemers is er de dupe van pesten op de werkvloer. Om het taboe over dit onderwerp te doorbreken, is onlangs de voorlichtingscampagne tegen pesten op de werkvloer gestart.


  Zo’n 500.000 werknemers in Nederland hebben te maken met pesterijen op het werk. Dit maakt pesten op de werkvloer tot een serieus probleem met grote gevolgen. Slachtoffers verliezen hun plezier in het werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval. Het is daarom belangrijk dat u het onderwerp pesten bespreekbaar maakt binnen uw organisatie. Slachtoffers schamen zich vaak en houden liever hun mond dan aan de bel te trekken. De kans is dus groot dat u het pesten niet opmerkt tenzij u er actief mee aan de slag gaat.

  Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen.

  Bron: Rendement – 2015, week 26, 2015


  Conceptversie PGS 15 beschikbaar voor commentaar
  Uitgegeven op: 17-06-2015
  De PGS-organisatie heeft de conceptversie gepubliceerd van de herziene PGS 15, de publicatie voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Geïnteresseerde partijen kunnen commentaar leveren op dit concept.


  In 2011 was PGS 15 slechts gedeeltelijk herzien. Bij de huidige herziening is er voor gezorgd dat de richtlijn weer voldoet aan de wet- en regelgeving en stand der techniek. De verscherping bij vergunningverlening en handhaving vraagt om duidelijke en eenduidige voorschriften. PGS 15 is daarom zo herschreven dat deze beter leesbaar is en meer toelichtingen geeft om de lezer meer houvast te bieden. Fundamenteler van aard zijn de wijzigingen in de beschermingsniveaus, een toevoeging van beschermingsniveau 2a en 4.

  Lees hier meer.

  Bron: PGS – 2015, week 25, 2015


  CO2-Prestatieladder Handboek 3.0 gepubliceerd
  Uitgegeven op: 17-06-2015
  De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft Handboek 3.0 gepubliceerd voor de CO2-Prestatieladder. Met de publicatie van het nieuwe Handboek zijn de eisen duidelijker en scherper geformuleerd en is het onderscheidend vermogen vergroot.


  Bijna 650 bedrijven hebben een certificaat voor de CO2-Prestatieladder. Veel bedrijven zijn inmiddels op het hoogste niveau gecertificeerd. Om er voor te zorgen dat het onderscheidend vermogen op de ladder geborgd blijft is het duurzaamheidsinstrument verder doorontwikkeld. Uitgangspunt van het nieuwe Handboek is dat het geen verzwaring is voor bedrijven die op een serieuze manier bezig zijn met CO2-reductie. Handboek 3.0 is tot stand gekomen in samenwerking met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

  In Handboek 3.0 zijn er doelstellingen per eis toegevoegd, is er een Maatregellijst geïntroduceerd om ambities en reductiedoelstellingen van bedrijven beter te beoordelen en te vergelijken en wordt op het hoogste niveau meer diepgang gegeven aan CO2-reductie in de keten. Daarnaast is de indeling van het handboek opgebouwd conform internationale normen en zijn teksten eenduidiger en scherper geformuleerd om de uniformiteit in de beoordeling te vergroten.

  Lees hier meer over de CO2-Prestatieladder.

  Bron: SKAO – 2015, week 25, 2015


  Week van de RI&E is van start gegaan!
  Uitgegeven op: 17-06-2015
  15 juni is de eerste week van de RI&E is van start gegaan! Deze week staat in het teken van veilig en gezond werken, met als basis de RI&E.


  Bewust ondernemen betekent dat u weet welke risico’s uw bedrijf loopt, niet alleen financieel, maar ook op het gebied van veiligheid en gezondheid. Heeft u alle risico’s duidelijk in beeld? De risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E) helpt u om dit op een gestructureerde manier te doen en passende maatregelen te nemen.

  Tijdens de Week van de RI&E worden door het hele land en door verschillende partijen een scala aan activiteiten georganiseerd: nieuwe activiteiten of bestaande activiteiten met korting. Nu is het moment om eindelijk eens echt aan de slag te gaan met de RI&E! U leest hier meer.

  Bron: RI&E – 2015, week 25, 2015


  RI&E legt risico’s kantoorwerk bloot
  Uitgegeven op: 02-06-2015
  Werken in een kantoor veilig? Dat valt nog tegen. De Algemene Kantoren-RI&E legt de risico’s bloot.


  Naast de meer zichtbare belasting die kan leiden tot ziekteverzuim, zoals beeldschermwerk en langdurig zitten, blijkt werken onder hoge druk, agressie van klanten en discriminatie een groter probleem dan je zou willen. Psychische aandoeningen vormen de meest voorkomende beroepsziekte.

  Onlangs bleek nog dat RSI – een aandoening die vooral kantoormedewerkers treft – vooral een probleem is voor werknemers die zich sterk betrokken voelen bij hun werk. Zij voelen een hogere spierspanning in de grote nek-schouderspieren, hebben een slechtere nekhouding en bewegen hun pols sneller. Dit zijn allemaal factoren die kunnen leiden tot RSI. De Algemene Kantoren-RI&E kunt u hier vinden.

  Bron: Arbo online – 2015, week 23, 2015


  Gaan Brzo-bedrijven inspecties betalen?
  Uitgegeven op: 26-05-2015
  Het kabinet wil vanaf 2016 de bedrijven die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen, mee laten betalen aan de kosten voor toezicht door de Inspectie SZW. Dit blijkt uit een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbowet. De Inspectie SZW is een van de partijen die de naleving van het besluit controleert. De specialistische controles van de Inspectie SZW zijn streng en intensief, want ongevallen bij Brzo-bedrijven kunnen grote gevolgen hebben. Dat maakt zulke inspecties dan ook kostbaar.


  Het kabinet vindt het niet redelijk dat de overheid – en daarmee indirect de burger – voor de kosten van toezicht opdraait. Tenslotte zijn het de activiteiten van de zware chemie de deze kosten nodig maken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat daarom in het recent gepubliceerde wetsvoorstel weten dat hij met ingang van 2016 een deel van de toezichtkosten wil doorbelasten aan de grote chemische bedrijven. De verwachting is dat hun concurrentiepositie hier niet onder lijdt.

  Om te weten wat betrokkenen hiervan vinden, had het ministerie van SZW een internetconsultatie uitgezet. De reactietermijn hiervan is inmiddels verstreken.

  Bron: Arbo online – 2015, week 22, 2015


  2 minuten lopen tegen zitrisico
  Uitgegeven op: 19-05-2015
  Sedentair gedrag, oftewel te lang achter elkaar zitten, brengt ernstige ziektes teweeg en kan leiden tot een vroege dood. Tot zover niks nieuws.


  Wel nieuw is de oplossing. Stoppen met zitten. Of in elk geval: met lang achter elkaar zitten. Want door twee minuten per uur even te lopen, kun je volgens onderzoekers van de Universiteit van Utah al flinke gezondheidswinst boeken. Hoe simpel kan het zijn?

  Wie de hele dag zit, bijvoorbeeld op zijn werk achter een beeldscherm, loopt aantoonbaar meer kans op onder andere diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Deze gezondheidsschade is slechts ten dele te ondervangen door intensief bewegen buiten werktijd. Wat wel helpt, zo blijkt uit het Amerikaanse onderzoek, is om elk uur een paar minuten lichtintensief te bewegen. Deze lichte fysieke activiteit dringt de kans op vroegtijdig overlijden met maar liefst 33 procent terug, stelt dokter Beddhu, hoogleraar Inwendige geneeskunde aan de Universiteit van Utah. “De focus ligt bijna altijd op matige of krachtige fysieke activiteit. Het is fascinerend om te zien dat ook lichte fysieke activiteit een lagere mortaliteit tot gevolg heeft,” zegt Beddhu. Mensen moeten wel echt bewegen: twee minuten extra staan per uur levert geen gezondheidsvoordelen op.

  Bron: Arbo online – 2015, week 21, 2015


  Inspectie controleert steigers en ladders
  Uitgegeven op: 13-05-2015
  De Inspectie SZW gaat eind mei en begin juni op kleinere bouwlocaties in het hele land controleren of ladders, trappen en rolsteigers veilig en goed worden gebruikt. Ondanks eerdere controles blijft het valgevaar in de bouw nog steeds onacceptabel hoog, aldus de voormalige Arbeidsinspectie.


  Jaarlijks komen er gemiddeld vijf mensen op het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van (meestal) een ladder of steiger. Bij een soortgelijke actie werden vorig jaar 487 bouwlocaties in verscheidene binnensteden bezocht. Op 397 locaties constateerden de inspecteurs in totaal 642 overtredingen.

  Onvoldoende veiligheidsbesef en te weinig kennis van een goede opbouw en gebruik van deze arbeidsmiddelen is volgens de Inspectie een belangrijke oorzaak van het grote aantal overtredingen.Constateren de inspecteurs valgevaar dan volgt onherroepelijk een boete en worden de werkzaamheden stilgelegd.

  Bron: Inspectie SZW – 2015, week 20, 2015


  Publicatie ISO 14001:2015 eind september dichter bij
  Uitgegeven op: 12-05-2015
  De internationale ISO 14001-werkgroep heeft eind april belangrijke stappen gezet. In januari lukte het de ISO-werkgroep niet om alle commentaren op de ISO DIS 14001 te bespreken en moest een extra vergaderweek worden ingelast. Alle commentaren zijn nu besproken en dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen.


  De publicatie van de ‘Final Draft International Standard’ wordt eind juni verwacht. Vervolgens is er een stemmingsperiode van twee maanden. Er kan dan alleen voor of tegen worden gestemd en er kunnen geen tekstvoorstellen meer worden gedaan. Publicatie van de ISO 14001:2015 eind september van dit jaar komt daarmee dichtbij.

  Meer informatie over de nieuwe ISO 14001-norm vindt u hier.

  Bron: SCCM – 2015, week 20, 2015


  Update vervoer gevaarlijke stoffen
  Uitgegeven op: 12-05-2015
  In de Staatscourant van 30 april (2015, 11506) is de regeling gepubliceerd tot wijziging van een aantal regelingen over het vervoer van gevaarlijke stoffen.


  Het gaat om de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen, de Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG), de Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG) en de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG).

  In de gepubliceerde Regeling van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu staan de wijzigingen van deze regelingen in verband met de tweejaarlijkse revisie van de internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADN, RID, ADR). De Regeling is op 1 mei in werking getreden.

  Bron: Arbo Online – 2015, week 20, 2015


  Investeren in preventie van ongevallen loont
  Uitgegeven op: 30-04-2015
  Als uw organisatie investeert in persoonlijke beschermingsmiddelen, kan dat een behoorlijke besparing opleveren. Het loont dus om te investeren in de veiligheid van werknemers. Dat doet u niet alleen door de juiste beschermingsmiddelen te kiezen, maar ook door werknemers bewust te maken van de gevaren.


  Per jaar vallen er nog 150.000 dodelijke slachtoffers door arbeidsongevallen of beroepsziekten in Europa, een schrikbarend hoog aantal. In Nederland leidden arbeidsongevallen in 2013 tot 192.000 ziekmeldingen en een totale kostenpost van € 1,2 miljard.

  Om arbeidsongevallen te voorkomen zijn werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen essentieel. Het gebruikmaken van de juiste middelen bij een bepaalde activiteit kan het verschil maken, net als correcte reiniging en goed onderhoud van deze beschermingsmiddelen. Ook bewustwording bij werknemers is heel belangrijk. Als uw organisatie aan een werknemer bijvoorbeeld wel de juiste gehoorbescherming ter beschikking stelt, maar er niet bij vertelt hoe en wanneer hij deze moet gebruiken, wordt het risico op gehoorbeschadiging immers niet kleiner.

  Bron: Rendement – 2015, week 18, 2015


  Tweede concept ISO 45001 gepubliceerd
  Uitgegeven op: 30-04-2015
  ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten. De norm moet OHSAS 18001 gaan vervangen. De tweede Commit-tee Draft van ‘Occupational health and safety management systems’ is gepubliceerd.


  De komende maanden zullen de leden van ISO commentaar leveren op het concept document. Vanuit Nederland zal de Nederlandse normcommissie ‘ISO 450001 OHS-managementsysteem’ commentaar voorbereiden.

  Oorspronkelijk werd de ISO/DIS 45001 rond de zomer van 2015 verwacht en de definitieve norm in het najaar van 2016. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer ISO/DIS 45001 en de definitieve norm worden gepubliceerd. In Nederland stelt de Nederlandse normcom-missie ‘ISO 45001 OHS-managementsysteem’ de komende maanden commentaar op. NEN zal dit commentaar vervolgens indienen op internationaal niveau. Het hele artikel leest u hier.

  Bron: NEN – 2015, week 18, 2015


  'Week van de RI&E van 15 19 juni 2015
  Uitgegeven op: 20-04-2015
  Van 15-19 juni 2015 organiseert Steunpunt RI&E de eerste ‘Week van de RI&E’ met als thema ‘Bewust ondernemen’. Deze week organiseren branches, adviseurs, opleiders en andere intermediairs door het hele land activiteiten die gerelateerd zijn aan de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De krachten worden gebundeld om ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken.


  Bij bedrijfsrisico’s denken ondernemers al snel aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel. Bovendien levert een veilige en gezonde werkplek voordelen: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken ook andere processen vaak beter op de rit te hebben.

  De feiten op een rijtje:

 • Ongeveer 50% van de bedrijven in Nederland heeft een RI&E. Bij bedrijven t/m 25 medewerkers is dit ca. 44%, bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dit ca. 90% (bron: InspectieSZW – Monitor Arbo in Bedrijf 2014);
 • De blootstelling aan risico’s als fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting en blootstelling aan stoffen, lawaai en gevaarlijk werk zijn de afgelopen 6 jaar niet gedaald (Arbobalans 2014);
 • De geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen bedragen in totaal circa 1,2 miljard Euro per jaar (Arbobalans 2014).

 • Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen.

  Bron: SCCM – 2015, week 17, 2015

  Huidige stand van zaken herziening ISO 14001
  Uitgegeven op: 20-04-2015
  In de eerste week van februari is de ISO-werkgroep voor ISO 14001 bijeen geweest. Belangrijkste doel van deze bijeenkomst was alle commentaren op de ISO/DIS 14001 te behandelen. Helaas is dit niet gelukt. Publicatie van de nieuwe ISO 14001 wordt nog steeds in het najaar van 2015 verwacht. 


  Planning

  Stadium Datum
  FDIS (final draft international standard) mei 2015
  Start transitieperiode najaar 2015
  Einde transitieperiode eind 2018
  ISO 14001:2004 certificaten niet meer geldig najaar 2018
  Het streven van NEN is om direct na de publicatie van de nieuwe norm ook de Nederlandse vertaling uit te brengen.

  Wanneer het beste overstappen naar de nieuwe norm?
  Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, dit zal afhangen van de omstandigheden en ambities van de organisatie. Mogelijke invalshoeken zijn:
 • Naarmate de norm verder is in het ontwikkelingsproces komt de tekst steeds vaster te staan. Wanneer er al een ISO 14001-gecertificeerd systeem is, kunt u nu al beginnen op basis van de DIS-versie. Het is niet te verwachten dat er nog principiële veranderingen worden aangebracht.
 • De planning van de overgang kan vervolgens worden afgestemd op de bestaande certificatiecyclus. Stel dat er een hercertificatie is begin 2016 dan kan dit aanleiding zijn om nu al te beginnen met de voorbereiding.
 • Organisaties die graag voorop willen lopen met nieuwe ontwikkelingen kunnen dit laten zien door bij de eersten te behoren die voldoen aan ISO 14001:2015. Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van de nieuwe ISO 14001 was een betere aansluiting bij de ISO 26000-richtlijn voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). In de nieuwe norm is daarom de stakholderbenadering opgenomen die ook de basis is voor MVO. Voor organisaties die MVO/duurzaam ondernemen hoog in het vaandel hebben staan is het gebruik van de nieuwe ISO 14001-norm daarom extra interessant.

 • Voordelen van de nieuwe ISO-normen op een rij
 • Het integreren van verschillende managementsystemen wordt makkelijk, omdat de structuur en de basiseisen voor alle ISO-normen hetzelfde worden.
 • Certificatie kan efficiënter en effectiever worden gericht op onderwerpen waarmee het basismanagementsysteem wordt aangevuld.
 • De nieuwe normen maken een betere aansluiting mogelijk op de strategie en ’governance’ van organisaties en zorgen voor een goede inbedding in de ‘normale’ bedrijfsvoering.
 • Risicomanagement, compliance management en procesbeheersing zijn verankerd in de nieuwe ISO-normen, de contextanalyse zorgt voor externe gerichtheid en leiderschap neemt een veel prominentere plek in.

 • Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 9001, 14001 en OHSAS 18001) om naar HLS?
  Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld.

  Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact op en wij kunnen u direct meer vertellen.

  Bron: SCCM – 2015, week 17, 2015

  Wijzigingen CO2 prestatieladder
  Uitgegeven op: 16-04-2015
  Na de CO2 Prestatieladder 2.2 is er nu een CO2-Prestatieladder 3.0. De indeling van het handboek is nu gelijk aan de ISO normen, er wordt meer benadrukt dat het een managementsysteem is.


  Het doel van de CO2-Prestatieladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De CO2-Prestatieladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en daarnaast samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

  Onze collega Jessica Groen heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet. U leest ze hier.

  Bron: KMO Consult – 2015, week 16, 2015


  Arbomanagement: "Invloed medewerkers wordt groter"
  Uitgegeven op: 26-03-2015
  ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werk gerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten, ook wel Arbo genoemd. De norm, waar momenteel nog hard aan gewerkt wordt, moet OHSAS 18001 gaan vervangen. Een bredere scope, meer aandacht voor gezondheid en de grotere rol van werknemers zijn - voor zover nu te beoordelen - de belangrijkste verwachte veranderingen die het bedrijfsleven kunnen raken.


  De nieuwe norm behandelt veiligheids- en gezondheidsaspecten op het werk. Omdat het een ISO-norm betreft heeft de norm wereldwijde werking. Het accent lag in OHSAS 18001 vooral op veiligheid. De verwachting is dat in de nieuwe norm die balans wat meer verschuift richting gezondheid. Dus ook aandacht voor psychische klachten, stress management enzovoort. Verder is de rol van de ILO, de International Labour Organization, gegroeid. Zij pleiten voor meer ruimte voor werknemers in de nieuwe norm. Denk aan medezeggenschap, de rol van ondernemingsraden en vakbonden. Ik denk dat we dat straks in meerdere hoofdstukken zullen terugzien. De invloed van de werknemer groeit.

  ISO 45001 wordt volledig gestoeld op de High Level Structure, die de basis vormt voor de structuur van alle toekomstige managementsysteemnormen binnen ISO. De norm moet daarop dus aansluiten. Medio 2015 is de volgende internationale vergadering over ISO 45001. Tussen maart en mei is er nog gelegenheid tot inhoudelijk commentaar op het werk. In het najaar moet er als het goed is een normontwerp met de status van "DIS" (Draft International Standard) liggen. In 2016 moet de nieuwe norm dan uiteindelijk definitief gepubliceerd worden.

  Bron: NEN – 2015, week 13, 2015


  De belangrijkste thema's in de nieuwe ISO-normen
  Uitgegeven op: 26-03-2015
  In september 2015 verschijnen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Belangrijke thema's in deze nieuwe ISO-normen zijn: stakeholdermanagement, compliancemanagement, leiderschap (governance), risicomanagement en de koppeling tussen strategie en bedrijfsvoering. NEN heeft in enkele video’s de High Level Structure (HLS) en de thema’s toegelicht.


  Voor de video’s klikt u hier.

  Bron: NEN – 2015, week 13, 2015


  Norm voor veiligheidstekens gepubliceerd
  Uitgegeven op: 16-03-2015
  De nationale norm met eisen voor veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in openbare ruimtes, is op 1 maart door NEN gepubliceerd. De norm, de herziene versie van NEN 3011, vervangt hiermee de voorgaande versie uit 2004, inclusief correctiebladen, alsook NEN 6088:2002 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Vluchtwegaanduiding - Eigenschappen en bepalingsmethoden’.


  NEN 3011 geeft voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes voor het voorkomen van ongevallen, brandbestrijding, informatie over gevaren voor de gezondheid en evacuatie bij noodgevallen. In Europa is sinds januari 2013 ISO 7010, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Registered safety signs van kracht als EN-ISO 7010, in Nederland geïmplementeerd als NEN-EN-ISO 7010. Daarbij aansluitend geeft deze norm voor de meest gangbare toepassingen voorbeelden voor de veiligheidstekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte.

  Het hele artikel leest u hier.

  Bron: Arbozone – 2015, week 12, 2015


  Arboverplichtingen lang niet altijd nageleefd
  Uitgegeven op: 09-03-2015
  De Inspectie SZW heeft onlangs het rapport 'Arbo in bedrijf 2014' gepubliceerd. Hieruit blijkt dat een deel van de organisaties niet alle arboverplichtingen nakomt. Zo heeft 57% van de onderzochte organisaties geen preventiemedewerker aangesteld en ontbreekt er vaak een RI&E evenals een plan van aanpak.


  Slechts 38% van de onderzochte werkgevers heeft een plan van aanpak om gevolg te geven aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 52% voert deze RI&E überhaupt niet uit. Sommige arboverplichtingen worden beter nageleefd. Zo heeft een groot gedeelte van de organisaties wel een ziekteverzuimbeleid (71%), een contract met een arbodienst of andere arbodeskundige (72%) en een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie na een ongeval (75%).

  Meer over arbomanagement? Klikt u dan hier. Het hele arikel leest u hier.

  Bron: Rendement – 2015, week 11, 2015


  PBM: van Richtlijn tot Verordening
  Uitgegeven op: 04-03-2015
  De publicatie van de nieuwe Verordening voor PBM staat voor eind dit jaar op de rol. Wat gaat er veranderen? De verwachte publicatie van de Verordening is eind 2015.


  Fabrikanten, invoerders en distributeurs krijgen verplichtingen opgelegd. De volledige supply chain. Dit zal de kennis van zaken bij verkopers vergroten en de marktcontrole van overheden in de lidstaten vergemakkelijken. Even kort de belangrijkste wijzigingen op een rij.

 • 1. Geldigheidstermijn
 • Een andere belangrijke wijziging: de beperking van de geldigheidstermijn van type keuringscertificaten voor PBM. Dit maakt regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk.

 • 2. Maatwerk-PBM
 • Er komen ook specifieke procedures voor op maat gemaakte of aangepaste PBM. Hierdoor is de veiligheid efficiënter te garanderen.

 • 3. Uitgesloten producten
 • Wellicht het meest zichtbaar voor de eindgebruiker zijn de aanpassingen in de lijst van uitgesloten producten en categorisatie van risico’s. Enerzijds worden in de huidige wetgeving uitgesloten producten wel degelijk als PBM beschouwd in het voorstel, zoals afwashandschoenen en ovenhandschoenen voor privégebruik. Anderzijds zullen er producten van categorie veranderen. De essentiële (technische) eisen waaraan producten moeten voldoen zullen niet wijzigen. En ook de bestaande normen blijven van toepassing.

  Het hele artikel lezen? Klikt u dan hier.

  Bron: Arbo Online – 2015, week 10, 2015

  Aanpak kosten REACH voor mkb gepresenteerd
  Uitgegeven op: 25-02-2015
  Staatssecretaris Mansveld (IenM) heeft het eindrapport 'Aanpak kosten REACH voor het mkb' aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee informeert zij de Kamer over de aanpak om het voor midden- en kleinbedrijf makkelijker te maken om te voldoen aan de REACH-verordening.

  In de begeleidende brief stelt zij dat de kosten voor het mkb om aan REACH te voldoen vrij hoog zijn. Daarom hebben de Rijksoverheid en het bedrijfsleven gezamenlijk een aanpak ontwikkeld om het eenvoudiger te maken op aan de verplichtingen te voldoen. Uit het rapport blijkt dat deze aanpak een kostenreductie van tien tot twintig procent kan opleveren.

  Bron: Gevaarlijke Stoffen – 2015, week 9, 2015


  CO2-Prestatieladder versterkt positie
  Uitgegeven op: 25-02-2015
  De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot. Een CO2-Prestatieladder certificaat is niet alleen goed voor de planeet, maar ook goed voor uw bedrijf. Inmiddels zijn er al meer dan 550 bedrijven die het certificaat hebben behaald. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Het niveau op de CO2-Prestatieladder geeft aan hoe streng de set van eisen is waaraan het bedrijf voldoet. Deze set van eisen is gebaseerd op vier aspecten: inzicht, reductie van de uitstoot, transparantie en participatie.

  Het belangrijkste aspect is het verkrijgen van inzicht in de hoeveelheid CO2 die het bedrijf uitstoot, ook wel de CO2-footprint genoemd. Het tweede aspect betreft het opstellen van reductiemaatregelen om de CO2-footprint te verkleinen. Ten derde is het belangrijk om de CO2-footprint en de genomen reductiemaatregelen duidelijk intern en extern te communiceren. Tot slot dient het bedrijf deel te gaan nemen aan een CO2 -reductie initiatief. Hoe hoger het bedrijf op de ladder klimt, des te strenger wordt het eisenpakket.

  Eenmaal in het bezit van een certificaat geniet uw bedrijf van een gunningsvoordeel bij een groot en snel groeiend aantal opdrachtgevers. U kunt zo meer opdrachten binnen halen en uw omzet verder verhogen. Hoe hoger het niveau van het certificaat, des te hoger de fictieve korting op de inschrijfprijs. Een ander belangrijk voordeel van het CO2-Prestatieladder certificaat is kostenbesparing d.m.v. lagere energiekosten, minder afval, materiaalbesparing etc. Hierdoor is de investering in een certificaat in de meeste gevallen al binnen een jaar terugverdiend.

  Meer weten over de CO2-Prestatieladder? Wij kunnen u vrijblijvend meer vertellen.

  Bron: Duurzaamnieuws – 2015, week 9, 2015


  Welk stofje levert de meeste risico’s op?
  Uitgegeven op: 24-02-2015
  Welke stofgroepen leveren de grootste risico’s op voor werknemers, milieu en consumenten en moet daarom het scherpst in de gaten worden gehouden? Het RIVM heeft er een risico-inventarisatie op losgelaten. De risico-inventarisatie is bedoeld om de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te helpen om prioriteiten te stellen bij het toezicht op het gebied van gevaarlijke stoffen.


  In de inventarisatie staat beschreven op welke manier de stoffen voor de 55 stofgroepen zijn geselecteerd, welke criteria zijn gebruikt om de risico’s te beoordelen, en welke beslisregels zijn gebruikt om te komen tot een rangorde van de stofgroepen.

  Eerst zijn voor de risico-inventarisatie per stofgroep vier tot acht stoffen geselecteerd die de stofgroep representeren. Vervolgens zijn de stoffen beoordeeld op hun gevaarseigenschappen, zoals de mate waarin ze brandgevaarlijk, explosief of giftig zijn, en de kans dat mensen of het milieu eraan blootstaan. Ten slotte zijn de stofgroepen, afhankelijk van het beschermingsdoel (milieu, werknemer of consument), door middel van beslisregels ingedeeld in verschillende risicoklassen. Als andere risicocriteria of beslisregels worden gebruikt, kan dat tot andere uitkomsten leiden.

  Als vervolgstap op deze inventarisatie is voor een aantal stofgroepen die hoog scoren onderzocht welke branches de desbetreffende stofgroep produceren, importeren, distribueren en/of verwerken in chemische producten of voorwerpen.

  Bron: Arbo Online – 2015, week 9, 2015


  Herziening ISO 14001 iets vertraagd
  Uitgegeven op: 24-02-2015
  In de eerste week van februari is de ISO-werkgroep voor ISO 14001 bijeen geweest. Belangrijkste doel van deze bijeenkomst was alle commentaren op de ISO/DIS 14001 te behandelen. Helaas is dit niet gelukt.


  De ISO-werkgroep heeft nu een extra vergaderweek ingelast in de week van 20 april. De doelstelling is dat de ISO/FDIS 14001 in mei wordt gepubliceerd. Publicatie van de nieuwe ISO 14001 wordt nog steeds in het najaar van 2015 verwacht.

  Tijdens de vergadering van de werkgroep in februari is veel tijd besteed aan de hoofdstukken 4 (context) en 6 (risico’s en kansen) van de norm. De discussie over deze belangrijke delen is afgerond en heeft geleid tot veranderingen in de indeling van hoofdstuk 4.

  Hier vindt u altijd de laatste stand van zaken over de hierziening van de ISO 14001.

  Bron: SCCM – 2015, week 9, 2015


  ISO 14001 naar de FDIS-fase
  Uitgegeven op: 2112-01-2015
  Nieuwe norm voor milieumanagementsystemen, ISO 14001 is goedgekeurd. Namens Nederland heeft NEN een positieve stem op de conceptnorm uitgebracht.


  Na publicatie van ISO/DIS 14001 in september 2014 kregen de deelnemende landen via hun nationale normalisatie-instituut drie maanden de tijd om te stemmen en feedback te geven. Goedkeuring van de DIS betekent dat minstens twee derde van de nationale leden een positieve stem heeft uitgebracht en dat niet meer dan één vierde van alle stemmen negatief was.

  De normcommissie milieumanagement heeft de Nederlandse stem en commentaar bepaald. In dit laatste stadium heeft de commissie nog eens goed gekeken naar de consistentie van de documentatievereisten in de nieuwe norm. Daarbij is gezocht naar een goede balans tussen de zichtbaarheid, eenduidigheid en aantoonbaarheid van het systeem enerzijds en het teveel voorschrijvend zijn wat betreft het vastleggen van allerlei informatie (procedures, documenten, registraties) anderzijds. Een ander belangrijk discussiepunt was de samenhang in het omgaan met milieuaspecten, ‘compliance obligations’, risico’s en kansen in het milieumanagementsysteem. Beide onderwerpen hebben geleid tot het nodige commentaar vanuit Nederland, maar overall was de normcommissie van mening dat de volgende stap in de richting van definitieve publicatie kon worden gezet.

  Download de gratis whitepaper 'ISO/DIS 14001: laatste stap in herzieningsproces'.

  Bron: NEN – 2015, week 4, 2015


  Stijging certificaten ISO managementsystemen
  Uitgegeven op: 12-01-2015
  Uit het jaarlijkse onderzoek van ISO blijkt dat het aantal certificaten voor ISO managementsystemen in 2013 wederom is gegroeid. Wereldwijd zijn er in totaal 1.541.983 ISO certificaten uitgegeven. Dit is een stijging van 4% ten opzichte van december 2012.


  De grootste groei ligt bij de ISO 50001 norm voor energiemanagement. Deze norm laat een groei zien van 116%. Ook andere normen zijn flink in 2013 flink gegroeid. Zo zijn de voedselveiligheidsnorm ISO 22000 en ISO 13485 voor medische hulpmiddelen beiden 15% gegroeid. ISO 27001 informatiebeveiliging laat een toename van 14% zien.

  Dé toonaangevende standaard voor kwaliteit is nog steeds ISO 9001, deze norm laat een groei van 3% zien met 1.129.446 uitstaande certificaten in december 2013. ISO 14001 laat een groei van 6% zien.

  Interesse in managementsystemen? Klikt u dan hier voor meer informatie.

  Bron: The ISO Survey of Management System Standard Certifications – 2013, week 3, 2015


  Veranderende regelgeving 2015
  Uitgegeven op: 8-01-2015
  De Rijksoverheid heeft de belangrijkste veranderingen in de regelgeving van Infrastructuur en Milieu per 1 januari 2015 gepubliceerd.


  Ten aanzien van gevaarlijke stoffen vervalt onder andere de certificaatplicht voor bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie. Daarmee wordt afgewerkte olie voortaan behandeld als bodembedreigende vloeistof en niet langer als gevaarlijke stof. Veel bedrijven kunnen daardoor hun oude tanks blijven gebruiken indien die voldoen aan de eisen om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen. In het verleden werden er soms brandbare vloeistoffen (zoals benzine) door de afgewerkte olie gemengd waardoor het mengsel een gevaarlijke stof werd. Deze bijmenging is echter verboden. Een installatie- en herkeuringscertificaat voor deze opslagtanks is daarom niet meer nodig.

  Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen zijn per 1 januari a.s. het nieuwe ADR, RID, ADN (2015) en IMDG 37-14 facultatief in. Deze worden verplicht per 1 juli 2015 (ADR, RID, ADN) en 1 januari 2016 (IMDG). En IATA DGR 56 wordt per 1 januari a.s. verplicht.

  Bron: Rijksoverheid, week 2, 2015


  Naleving regels chemische stoffen nog onvoldoende
  Uitgegeven op: 8-01-2015
  De naleving van Europese regels voor chemische stoffen is nog niet op orde. Chemische stoffen worden goed geregistreerd, maar de informatie over risico’s en toepassingen in de keten is onder de maat. Dat concluderen de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van gezamenlijk uitgevoerde controles.


  In 2013 hebben de samenwerkende inspectiediensten bij bijna 900 bedrijven inspecties uitgevoerd binnen de kaders van de REACH- en CLP-Verordening. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Douane werken ook mee aan de controles op chemische stoffen. De inspecties hebben producenten, importeurs, handelaren en professionele gebruikers van stoffen, mengsels en voorwerpen gecontroleerd. De belangrijkste verplichtingen waar de inspectiediensten op controleren zijn de registratieplicht, de informatieplicht, verboden en gebruiksbeperkingen, en het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen.

  De naleving van de eisen aan het gezond en veilig werken met gevaarlijke stoffen is onder de maat. Werkgevers treffen onvoldoende maatregelen om hun medewerkers te beschermen tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen. In meer dan de helft van de gevallen is de kwaliteit van de verplichte informatiebladen (VIB) en etiketten niet op orde.

  Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport, week 2, 2015