NL- EN

Home - Laatste nieuws - Nieuwsarchief 2016

Nieuwsarchief 2016

December
22-12-2016 Schakelrol Kenniscentrum InfoMil repareert vergunningplicht ziekenhuizen
13-12-2016 Ontwikkeling ISO 45001 opnieuw vertraagd

November
28-11-2016 Gezond werken in nachtdienst
10-11-2016 Aanvullende maatregelen energiebesparing
10-11-2016 Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud energiebesparing

Oktober
27-10-2016 Europese grenswaarden voor carcinogenen
14-10-2016 CO2-uitstoot in Nederland daalt sneller dan verwacht
06-10-2016 Nieuwe PGS15 beschikbaar
03-10-2016 Rampenoefening is essentieel

September
27-09-2016 Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen
20-09-2016 Ja tegen nieuwe Arbowet
20-09-2016 Voldoen aan EED energie-auditverplichting met CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3
15-09-2016 Inspectie SZW controleert aanpak gezond en veilig werk bij nieuwe zorginstellingen
15-09-2016 Veilig gedrag: boete, bonus of compliment?
15-09-2016 Inspectie SZW lanceert VIB-checklist
05-09-2016 Nieuwe norm voor nooddouches met meerdere spuitmonden in ontwikkeling

Augustus
30-08-2016 Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting
30-08-2016 Nieuwe wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen
22-08-2016 Brzo 2015: dit moeten bedrijven doen
22-08-2016 IPPC en BREFs / BBT-conclusies
15-08-2016 Nieuwe versie ISL3a
15-08-2016 Update asbestscholenkaart

Juli
11-07-2016 Alleen werken en de RI&E: waarin moeten we voorzien?
11-07-2016 Publicatie ISO 45001 uitgesteld
05-07-2016 Graag normaal doen over asbest

Juni
23-06-2016 Nieuwe documenten beschikbaar voor implementatie energieaudit (EED)
08-06-2016 Arbeidstijdenwet en arbo
08-06-2016 Roadmap EU moet aantal doden door kankerverwekkende stoffen verminderen
06-06-2016 Klinieken onvoldoende bekend rondom vervoer gevaarlijke stoffen
06-06-2016 Procedure omgevingsvergunning ingewikkeld? Vanaf nu niet meer

Mei
26-05-2016 Continu bereikbaar, ook werkgevers zien het nu als probleem
20-05-2016 Lijst nieuwe normen Machinerichtlijn
09-05-2016 5 belangrijke oorzaken van werkstress

April
28-04-2016 Nieuwe EHBO-richtlijnen voor BHV'ers
19-04-2016 Arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur
13-04-2016 BHV: 6 tips voor een draaiboek ontruiming
12-04-2016 De nieuwe PBM verordening is gepubliceerd
06-04-2016 Aanslag Brussel: ook zorgplicht bij zakenreis
04-04-2016 Werkgeluk: niet de stoel maar de sfeer

Maart
29-03-2016 KMO Consult steunt Bram van Nek, strijd mee tegen kanker!
24-03-2016 Wordt pesten strafbaar?
21-03-2016 Helderheid over implementatie PGS-29
20-03-2016 Aanpassingen vergunningplicht ziekenhuizen
15-03-2016 Kabinet: blootstelling aan Bisfenol A moet omlaag
15-03-2016 Goedkope handschoen is duurkoop

Februari
18-02-2016 Haal meer uit toolboxmeetingen
16-02-2016 Nog veel mis bij schoonmaakbedrijven in deel fastfoodsector
11-02-2016 Ontstaan van klachten door trillingen
11-02-2016 Stress in het ziekenhuis
04-02-2016 Dwingende NEN-normen openbaar beschikbaar
02-02-2016 Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval
01-02-2016 Nieuwe regeling ISDE biedt kansen voor duurzame energie
01-02-2016 Publicatie normontwerp ISO 45001 komt eraan

Januari
19-01-2016 Veilig werken met kou
18-01-2016 Normontwerp ISO 45001 in februari gepubliceerd
13-01-2016 'Bijna helft werknemers heeft nog nooit ontruiming geoefend'
12-01-2016 Wijziging Arbowet in een notendop
5-01-2016 Wat betekent de Arbowetwijziging voor de OR?
5-01-2016 DIS-versie ISO 45001 februari 2016 beschikbaar
5-01-2016 Elke 11 minuten afgeleid op kantoor
5-01-2016 SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
4-01-2016 PGS-organisatie kondigt nieuwe stijl aan


Schakelrol Kenniscentrum InfoMil repareert vergunningplicht ziekenhuizen
Uitgegeven op: 22-12-2016
Kenniscentrum InfoMil heeft als taak om knelpunten in de uitvoering te signaleren en door te geven aan de beleidsmakers in Den Haag. Zonodig wordt de wet- en regelgeving op basis van deze signalen aangepast. Een praktijkgeval laat zien dat een vraag aan de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil grote gevolgen kan hebben. Of: hoe een oplettende consultant meehielp om de vergunningplicht bij ziekenhuizen af te schaffen.


Actief, maar niet altijd zichtbaar. Dat typeert in het kort de schakelrol die Kenniscentrum InfoMil heeft tussen beleid en uitvoering. Tijdens informatiebijeenkomsten en via de eigen helpdesk vangt Kenniscentrum InfoMil regelmatig signalen op uit de uitvoeringspraktijk. De feedback varieert nogal: uitvoerders wijzen op simpele, tekstuele foutjes, maar maken soms ook inhoudelijke opmerkingen over regelgeving die niet goed aansluit bij de praktijk. Kenniscentrum InfoMil verzamelt alle opmerkingen en kaart de knelpunten aan bij de beleidsmedewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Resulteert de feedback in wijzigingen in wet- en regelgeving, dan informeert Kenniscentrum InfoMil de uitvoerders hierover. Met andere woorden: de schakelrol werkt in 2 richtingen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: Infomil


Ontwikkeling ISO 45001 opnieuw vertraagd
Uitgegeven op: 13-12-2016
De ontwikkeling van de ISO 45001 is wederom vertraagd. Nadat de stemming over de 1e DIS-versie negatief was verlopen, is het de ISO-normcommissie nog niet gelukt een 2e DIS-versie op te stellen.


Nieuwe vergaderronde - Eerder was de verwachting dat de 2e DIS-versie begin 2017 zou worden gepubliceerd. Tijdens de laatste vergadering van 30 oktober tot 4 november jl. is het helaas niet gelukt om alle commentaren te bespreken en is er nog een derde vergaderronde nodig, deze staat gepland voor begin februari 2017. Dit betekent dat de 2e DIS-versie niet eerder dan april/mei 2017 wordt gepubliceerd. De publicatie van de ISO 45001 verschuift hiermee naar begin 2018.

Link naar het volledige artikel.

Bron: sccm.nl


Gezond werken in nachtdienst
Uitgegeven op: 28-11-2016
Een verstoring van het dag-nacht-ritme kan de vitaliteit van medewerkers die nachtdiensten draaien aantasten. Hoe kom je erachter waar de grootste knelpunten zitten? Dit artikel beschrijft welke risico's het werken in nachtdiensten met zich meebrengt en welke maatregelen een bedrijf daartegen kan nemen.


Nachtdiensten in de industrie - In Nederland werkten in 2013 meer dan 4,5 miljoen werknemers op onregelmatige werktijden, waarvan meer dan 1 miljoen ook nachtdiensten draaiden. De industrie vormt samen met de zorg één van de sectoren waar medewerkers het meest op onregelmatige werktijden werken. In de sector industrie werkt ruim 46 procent van de medewerkers wel eens in de avond of nacht. Productiebedrijven in deze sector hebben vaak te maken met een productieproces dat vraagt om continue bezetting. Zij werken daarom veelal met collectieve ploegendiensten op onregelmatige werktijden.

Link naar het volledige artikel.

Bron: werkenveiligheid.nl


Aanvullende maatregelen energiebesparing
Uitgegeven op: 10-11-2016
De meeste ondernemers en toezichthouders zijn bekend met de huidige lijsten erkende maatregelen voor energiebesparing. Er was al aangekondigd dat er aanvullende maatregelen beschikbaar zouden komen. Deze zijn nu beschikbaar waarmee de lijsten compleet zijn. De aanvullende maatregelen zijn (na officieel in werking treding) ook een onderdeel van:


De aanvullende erkende maatregelen treden naar verwachting begin 2017 in werking. Tot die tijd zijn deze maatregelen juridisch gezien geen onderdeel van de Activiteitenregeling (bijlage 10). Het bevoegd gezag en "drijvers van de inrichting" kunnen naar eigen inzicht wel alvast rekening houden met deze aanvullende maatregelen. De keuze om vooruit te lopen op aankomende regelgeving is geheel aan het bevoegd gezag in overleg met "de drijver van de inrichting".

Link naar het volledige artikel.

Bron: Infomil

Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud energiebesparing
Uitgegeven op: 10-11-2016
Het treffen van energiebesparende maatregelen alleen is niet voldoende. Het terugdringen van energieverbruik lukt alleen bij goede installatie van de maatregel. Uiteraard is ook onderhoud van belang om de besparing te behalen.


Het beoordelen van erkende maatregelen gaat dan ook samen met aandacht voor doelmatig beheer en onderhoud. Deze maatregelen noemen we DBO-maatregelen. U vindt ze in:


Link naar het volledige artikel.

Bron: Infomil

Europese grenswaarden voor carcinogenen
Uitgegeven op: 27-10-2016
Werknemers krijgen betere bescherming tegen de risico's van werken met kankerverwekkende stoffen. Minister Asscher (SZW) heeft daarover in Luxemburg afspraken gemaakt met zijn Europese collega's.


Asscher heeft zich het afgelopen half jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap sterk gemaakt voor een betere bescherming van werknemers tegen de risico's van het werken met kankerverwekkende stoffen. De FNV, VNO-NCW en MKB Nederland stonden ook achter zijn voorstel. Alle 28 Europese landen hebben dit nu aangenomen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: Arbo online


CO2-uitstoot in Nederland daalt sneller dan verwacht
Uitgegeven op: 14-10-2016
De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt sneller dan verwacht. De C02-uitstoot zal in 2020 naar verwachting met 23 procent zijn gedaald ten opzichte van 1990. Eerder werd uitgegaan van een daling van 19 procent.


De nieuwe cijfers staan volgens Trouw in de Nationale Energie Verkenning (NEV). Bronnen in Den Haag melden aan de krant dat nieuwe rekenmodellen zorgden voor de gunstigere cijfers. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) moet de nieuwe cijfers vrijdag toelichten in de Tweede Kamer. Met de nieuwe beoogde daling van 23 procent komt Nederland dichter in de buurt van de eisen in het vonnis van klimaatzaak Urgenda. De organisatie eiste vorig jaar dat de Nederlandse staat de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart moet hebben verminderd. De rechter in Den Haag gaf de actiefgroep gelijk.

Link naar het volledige artikel.

Bron: nu.nl


Nieuwe PGS-15 beschikbaar
Uitgegeven op: 06-10-2016
In deze publicatie zijn de regels opgenomen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

De memo van het RIVM waar in de definitielijst van PGS 15 naar wordt verwezen vindt u hier.


PGS 2015:2011 was slechts gedeeltelijk geactualiseerd. Met deze versie is een aantal jaar ervaring opgedaan. Op basis van deze ervaring en de nieuwste stand der techniek is in september 2016 een nieuwe PGS 15 gepubliceerd. Met deze actualisatie is ook beter voldaan aan de wens om voorschriften eenduidig en zonder interpretatieruimte op te schrijven. Ook is generiek voorzien in de mogelijkheid tot het gemotiveerd afwijken waardoor niet meer per voorschrift is aangegeven of dit wel of niet is toegelaten. Bij deze actualisatie zijn tevens twee nieuwe beschermingsniveaus geïntroduceerd: 2a en 4.

Link naar het volledige artikel.

Bron: publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl


Rampenoefening is essentieel
Uitgegeven op: 03-10-2016
Zijn rampenoefeningen nuttig? Jazeker. Om een beeld te krijgen van hoe voorbereid de Nederlandse veiligheidsregio's zijn, houdt de inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van het ministerie van Binnenlandse Zaken talloze oefeningen. Wat zijn over het algemeen de geleerde lessen? En: hoe hebben betrokkenen de oefeningen beleefd?


Rampenoefening - Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio's, waarvan Limburg-Noord er één is en Midden- en West-Brabant een tweede. De IOOV toetst in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hoe voorbereid deze regio's zijn op een ramp of een crisis. Tot voor kort hield de inspectie ongeveer drie à vier keer per jaar een rampenoefening. Maar omdat de minister van Binnenlandse Zaken voor eind 2009 een beeld wil hebben van de rampenbestrijding in Nederland, zijn het aantal rampenoefeningen fors vergroot. Voor de genoemde periode werkt de inspectie nog zestien praktijkoefeningen in de resterende regio's af. 'Daarin bootsen we zo veel mogelijk de praktijk na', zegt Annemarie van Daalen, lid van het managementteam en portefeuillehouder rampenbestrijding en Crisisbeheersing van de IOOV. Ze wil niet specifiek op conclusies voor bepaalde regio's ingaan en dat willen de twee regio's die meewerkten aan dit artikel ook niet. Alledrie verwijzen ze naar een eindevaluatie, die nog moet komen. Toch willen ze vanuit de algemeenheid wel iets vertellen over de lessons learned en de beleving van zo'n oefening. 'Het is zo echt opgezet dat je meteen volop in het spel zit', aldus Hugo Backx, normaal gesproken wethouder, maar tijdens de oefening loco-burgemeester van de gemeente Tilburg.

Link naar het volledige artikel.

Bron: Xperwise.nl


Inspectie SZW controleert bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 27-09-2016
Inspectie SZW voert vanaf augustus controles uit bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het veiligheidsinformatieblad (VIB). Op basis van eerdere inspecties heeft de Inspectie vooral aandacht voor het VIB bij bedrijven in de gevelreiniging, auto- en vrachtwagenreiniging, vloercoatingbedrijven, betonrenovatie en schilders.


Informatiebron - Een VIB is een informatiebron voor beschermingsmaatregelen door werkgevers zodat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen zijn. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren. Bedrijven kunnen hun VIB's (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl. Kwaliteit - Volgens de Inspectie SZW blijkt uit inspecties dat de kwaliteit van de VIB's in veel bedrijven niet goed is. Vaak zijn de gebruikte VIB's te oud of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Ook is een groot deel van de gebruikte VIB's van slechte kwaliteit (verkeerde labelling of etikettering - volgens CLP (Classification, Labelling en Packaging)), of bevat het een verkeerde of geen vermelding van persoonlijke beschermingsmaatregelen. Bijvoorbeeld als er niet duidelijk vermeld staat welke handschoenen of adembescherming nodig zijn.

Link naar het volledige artikel.

Bron: nen.nl


Ja tegen nieuwe Arbowet
Uitgegeven op: 20-09-2016
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorgestelde wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. De nieuwe Arbowet zal naar verwachting begin 2017 ingaan. Veruit de belangrijkste wijziging heeft te maken met de rol en de taken van de bedrijfsarts. Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op de preventiemedewerker. Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van de (branche-)RI&E.


Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de voorgestelde wijzigingen van de Arbowet. De wens tot wijziging van de Arbowet is deels een reactie op het SER-advies uit 2014, getiteld "Betere zorg voor werkenden" (2014/07), dat gaat over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Of de wetswijziging inderdaad begin 2017 ingaat hangt af van de behandeling in de Eerste Kamer later dit jaar. Het gaat om aanpassing van de wet op tien verschillende plekken (artikelen). In het originele artikel vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: Arbo online


Voldoen aan EED energie-auditverplichting met CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3
Uitgegeven op: 20-09-2016
De Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) draagt bij aan onder andere minder uitstoot en luchtverontreiniging in Europa, met als doel 20% lager energieverbruik in Europa in 2020. De EED-richtlijn verplicht bepaalde grote ondernemingen (meer dan 250 FTE of jaaromzet >50 miljoen euro) een energie-audit uit te voeren, met als doel het terugdringen van het energieverbruik van grote ondernemingen.


De Nederlandse overheid heeft een aantal uitzonderingen gedefinieerd, waarbij bedrijven geen energie-audit hoeven uit te voeren omdat zij dit standaard al doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor MJA3/MEE en ISO 50001. Aangezien de eisen van de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 overeenkomen met de eisen die aan de energie-audit worden gesteld, heeft SKAO contact gezocht met de betreffende overheidsinstellingen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: skao.nl


Inspectie SZW controleert aanpak gezond en veilig werk bij nieuwe zorginstellingen
Uitgegeven op: 15-09-2016
Van half september tot eind december 2016 voert de Inspectie SZW inspecties uit bij nieuwe zorginstellingen. Daarbij controleert ze of deze werkgevers hun beleid voor gezond en veilig werk op orde hebben. Zo gaat de Inspectie na of de 'nieuwe toetreders' de wettelijk verplichte risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben met het bijbehorende plan van aanpak. Daarbij is er speciale aandacht voor de aanpak van werkdruk en van agressie en geweld. Te hoge werkdruk en blootstelling aan agressie en geweld zijn veelvoorkomende oorzaken van psychosociale arbeidsbelasting. Dit zorgt voor zo'n 50% van het werkgerelateerde ziekteverzuim in de zorgsector.


Werkgevers kunnen met de zelfinspectie tools van de Inspectie SZW in een aantal stappen checken of hun aanpak voldoet aan de wettelijke verplichtingen voor veilig en gezond werk. Met deze tools is het mogelijk om 'met de ogen van een inspecteur' te kijken naar de eigen aanpak op thema's als arbozorg en psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder vallen werkdruk, agressie en geweld, en ongewenste omgangsvormen zoals pesten op het werk, (sexuele) intimidatie en arbeidsdiscriminatie. De tools bevatten ook links naar meer informatie.

Link naar het volledige artikel.

Zie ook: zelfinspectie.nl

Bron: InspectieSZW


Veilig gedrag: boete, bonus of compliment?
Uitgegeven op: 15-09-2016
Het is een vraag die af en toe weer opborrelt: moet een werkgever zijn mensen voor ongewenst gedrag straffen? Het voorzichtige antwoord is nee.


Volgens de laatste psychologische inzichten is het beter te kiezen voor taarten of complimenten. Want met zulke beloningen kun je gedrag beter sturen. Een werknemer staat te roken op een plek waar dat niet mag. Sterker nog, op een plek waar dat reëel gevaar oplevert, want de benzinedampen zijn bijna zichtbaar. Wat doet een leidinggevende? Is het verstandig om de man te straffen?

Link naar het volledige artikel.

Bron: Arbo-online


Inspectie SZW lanceert VIB-checklist
Uitgegeven op: 15-09-2016
Bedrijven kunnen hun VIB's (veiligheidsinformatiebladen) controleren op VIB-check.nl. Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIBïs in veel bedrijven niet goed geregeld is. Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB's de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen. De aanwezigheid en kwaliteit van de VIB's is ook een aandachtspunt bij de geplande inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.


Waarom is een VIB zo belangrijk? Om ervoor te zorgen dat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen zijn bedrijven verplicht beschermingsmaatregelen te nemen. De juiste maatregelen nemen kan alleen als zij over juiste informatie beschikken over de risico's van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Het VIB is één van de belangrijkste informatiebronnen hiervoor. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren.

Link naar het volledige artikel.

Bron: InspectieSZW


Nieuwe norm voor nooddouches met meerdere spuitmonden in ontwikkeling
Uitgegeven op: 05-09-2016
CEN/TC 332/WG 6 'Veiligheidsdouches' heeft besloten een nieuwe norm te ontwikkelen. In deze norm komen de product specificaties en prestatie-eisen te staan voor nooddouches met meerdere spuitmonden. Er kan tot 22 augustus commentaar gegeven worden op dit voorstel.


Het type nooddouches dat in deze norm wordt beschreven, zijn toren nooddouches welke geïnstalleerd kunnen worden op industriële of logistieke sites. Ook wordt er in deze norm een verband aangebracht met de veiligheids-oogdouches en handdouches. De norm bevat niet alleen het type nooddouches met een vaste water aansluiting, maar ook om het type met een voorraadtank of verbonden met een tijdelijke watertoevoer. Andere nooddouches met andere vloeistoffen dan water worden uitgesloten van de scope. De geïdentificeerde belanghebbende partijen voor deze norm zijn; Industriële complexen, overheid, private of institutionele gebruikers.

Link naar het volledige artikel.

Bron: NEN


Bouwers houden meer rekening met fysieke belasting
Uitgegeven op: 30-08-2016
(Af)bouwbedrijven houden steeds meer rekening met fysieke belasting van hun werknemers. Dit zegt de Inspectie SZW naar aanleiding van controles in 2012 tot en met 2015. In 2012 lag het percentage overtredingen nog op 57 procent; in 2015 was dat gedaald naar 19 procent. De situatie is daarmee volgens de Inspectie duidelijk verbeterd.


Fysieke belasting zorgt vaak voor arbeidsongeschiktheid in de bouw. Daarom heeft dit onderwerp en de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw de afgelopen jaren een hoge prioriteit gekregen van de Inspectie SZW. Niet alleen omdat een groot deel van de werknemers het werk lichamelijk zwaar vindt, maar ook omdat de Inspectie de duurzame inzetbaarheid in de bouw wil verhogen. De betrokken branches en doelgroepen zijn ieder jaar geïnformeerd over de regels van fysieke belasting en over de inspecties.

Link naar het volledige artikel.

Bron: NEN


Nieuwe wetgeving persoonlijke beschermingsmiddelen
Uitgegeven op: 30-08-2016
Er is onlangs nieuwe Europese wetgeving van kracht geworden die de Europese richtlijn PBM 89/686 en Nederlandse wetgeving voor pbm (persoonlijke beschermingsmiddelen) vervangt. De nieuwe regels hebben gevolgen voor fabrikanten en distributeurs.


De nieuwe Europese wetgeving bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie (EU). Een aantal zaken is daardoor gewijzigd. Herclassificatie en geldigheidsduur CE-certificaten: Allereerst bevat de nieuwe wetgeving de eis tot herclassificatie van bepaalde producten en de introductie van een geldigheidsduur voor CE-certificaten van 5 jaar.

Link naar het volledige artikel.

Bron: NEN


Brzo 2015: dit moeten bedrijven doen
Uitgegeven op: 22-08-2016
Wat betekenen het Besluit risico's zware ongevallen 2015 en de ministeriële regeling in de praktijk? Wat moeten bedrijven nu doen om aan de regels van Brzo 2015 te voldoen? De drie belangrijkste wijzigingen op een rij.


De belangrijkste wijzigingen in het Brzo 2015 hebben betrekking op de kennisgeving, het veiligheidsrapport en de stoffenlijst. Uiteraard kan KMO-Consult u hierbij helpen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: Arbo-online


IPPC en BREFs / BBT-conclusies
Uitgegeven op: 22-08-2016
De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd op 9 juni 2016 in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 4: chemische industrie. De BBT-conclusies kunnen ook gelden voor IPPC-categorie 6.11: een zelfstandige AWZI die afvalwater behandelt afkomstig van IPPC-installaties. De belangrijkste verontreinigingsbelasting van het afvalwater moet in dat geval wel afkomstig zijn van IPPC-installaties die vallen onder categorie 4.

Link naar het volledige artikel.

Bron: Kenniscentrum InfoMil


Nieuwe versie ISL3a
Uitgegeven op: 15-08-2016
ISL3a is een rekenmodel voor het berekenen van de luchtkwaliteit van punt- en oppervlaktebronnen. Het wordt vaak toegepast bij het doorrekenen van agrarische bronnen (stallen).


Het maximum aantal bronnen in ISL3a is in v2016 uitgebreid van 25 naar 500. De aanleiding was een gebruikerswens om cumulatieve effecten van omliggende veehouderijen op toetspunten beter in beeld te kunnen brengen. Bij het rekenen met een groter aantal bronnen en een groter rekengebied zijn enkele aandachtspunten van belang. Deze verschijnen eind Augustus op ondergenoemde pagina.

Link naar het volledige artikel.

Bron: Kenniscentrum InfoMil


Update asbestscholenkaart
Uitgegeven op: 15-08-2016
De asbestscholenkaart op de Atlas Leefomgeving is vernieuwd. Deze kaart toont de asbestsituatie in schoolgebouwen. In 2012 is de kaart in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gemaakt. Twee keer per jaar verwerkt InfoMil de wijzigingen die scholen zelf doorgeven.


De nieuwe versie van de kaart toont de situatie per juni 2016. Ga naar Atlas Leefomgeving voor de actuele kaart. Selecteer vervolgens het thema "asbest" en dan de kaart "asbest gebouwen scholen".

Link naar het volledige artikel.

Bron: Kenniscentrum InfoMil


Alleen werken en de RI&E: waarin moeten we voorzien?
Uitgegeven op: 11-07-2016
Alleen werken is onvermijdelijk bij bepaalde functies. Wie alleen werkt, kan niet terugvallen op collega's bij gevaar of een ongeval. De Arbowet geeft geen speciale eisen voor alleen werken. Werkgevers blijven echter verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers. Jongeren onder de achttien jaar mogen helemaal niet werken zonder toezicht.


De werkgever moet in kaart brengen wie alleen werken, waar en wanneer. Ook moet de werkgever maatregelen en voorzieningen treffen om de risico's van alleen-werken te beperken. Kijk daarbij niet alleen naar voor de hand liggende functies, maar ook naar werknemers die (tijdens kantooruren) in besloten ruimten werken, in kooiladders, of naar situaties waarin wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of perslucht.

Het is raadzaam een handleiding te maken waarin staat wat te doen in verschillende noodsituaties. Dat geeft houvast en voorkomt paniek in crisissituaties. Zorg bovendien voor een goede registratie van wie aanwezig is. Dit is ook van belang voor uw BHV-organisatie. Voor het beoordelen van de RI&E en de getroffen maatregelen is het verstandig incidenten tijdens avond- en nachtdiensten te registreren en terug te koppelen naar de leiding. Werkgevers kunnen verschillende maatregelen treffen om het voor alleen-werkenden veiliger te maken:

 • Zorg dat de medewerker zich snel en makkelijk kan beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers, bijvoorbeeld door de toegang te blokkeren.
 • Zorg dat een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
 • Verstrek goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon.
 • Zorg dat een werknemer in geval van nood kan vluchten zonder obstakels tegen te komen.
 • Zorg ervoor dat sleutels van deuren en andere hulpmiddelen zichtbaar binnen handbereik zijn.
Link naar het originele artikel

Bron: werkenveiligheid.nl

Publicatie ISO 45001 uitgesteld
Uitgegeven op: 11-07-2016
De ontwikkeling van de ISO 45001-norm is vertraagd. Tot 12 mei konden de ISO-leden (waaronder NEN) stemmen over de vraag of de ISO/DIS 45001 kon worden opgevolgd door een FDIS-versie (de eindversie). De stemming is helaas negatief verlopen, dat wil zeggen dat er eerst een tweede DIS-versie komt. Die zal naar verwachting begin 2017 verschijnen.


Van OHSAS naar ISO: Begin 2016 is ISO/DIS 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use als normontwerp gepubliceerd. Deze norm wil arbeidsgerelateerde risico's verminderen en betere werksituaties over de gehele wereld bewerkstelligen. Het was voor iedereen mogelijk het concept te bekijken. Er is veel commentaar ingediend op dit officiële normontwerp. Dit commentaar moet nu door de internationale commissie worden verwerkt tot een nieuwe versie van de norm. De publicatie van de nieuwe ISO 45001-norm schuift door naar de tweede helft van 2017.

Link naar het volledige artikel.

Bron: nen.nl


Graag normaal doen over asbest
Uitgegeven op: 05-07-2016
Er ontstaat vaak een soort paniekreactie bij de ontdekking van asbest in woningen of bedrijfspanden. Daarom is er behoefte aan een nuchtere aanpak met een goede afweging van kosten en baten van maatregelen. Dat stellen de ondertekenaars van het pamflet 'Laten we eindelijk normaal doen over asbest'. Zij pleiten daarin voor een redelijk asbestbeleid.


Kosten en baten van maatregelen afwegen: Bij het horen van het woord 'asbest' schieten betrokkenen al snel in de stress. Dat maakt dat een goede afweging van de kosten en baten van eventueel te nemen maatregelen er deels of zelfs helemaal bij inschiet. Het komt zo regelmatig voor dat partijen vervolgens veel geld uitgeven aan een betrekkelijk klein risico. Daarom is een nuchtere aanpak gewenst. Sinds 1 maart 2016 is de gewijzigde Arbeidsomstandighedenregeling van kracht met aanpassingen op het terrein van asbest en asbestverwijdering.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Nieuwe documenten beschikbaar voor implementatie energieaudit (EED)
Uitgegeven op: 23-06-2016
De Rijksdienst voor Ondernemend NL (RVO.nl) heeft een aantal nieuwe documenten gepubliceerd in het kader van de implementatie van de plicht tot het periodiek uitvoeren van een energieaudit. De volgende documenten zijn gepubliceerd:


 • Rapportageformat EED: dit is een voorbeeld van een rapport van een energieaudit. Dit format geeft invulling aan de formele eisen die in het EED en de Tijdelijke regeling zijn opgenomen. Bedrijven zijn niet verplicht om dit format te volgen. Omgevingsdiensten zullen dit format als referentiekader gebruiken bij de beoordeling van rapportages van een energieaudit.
 • Toelichting op rapportageformat EED: dit document bevat een toelichting op de verschillende onderdelen van het format.
 • Checklist EED-rapportage: dit is de checklist die Omgevingsdiensten gebruiken bij de beoordeling van EED-rapporten.

In maart 2016 is ook een nieuwe versie van het document veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de energieaudit verschenen. Organisaties waarop de verplichting tot de uitvoering van een energieaudit van toepassing is en deelnemer zijn aan een MJA- of MEE-convenant, hoeven in het kader van het EED geen acties te ondernemen. Hetzelfde geldt voor organisaties met een ISO 50001-certificaat voor het energiemanagementsysteem.

Bron: sccm.nl

Arbeidstijdenwet en arbo
Uitgegeven op: 08-06-2016
Een werkgever die zich niet aan de Arbeidstijdenwet houdt, kan worden veroordeeld wegens schending van zijn zorgplicht. Hoe pakt dat uit in de praktijk? De Arbeidstijdenwet heeft wel degelijk ook te maken met arbeidsomstandigheden. Denk aan situaties die verband houden met rijtijden, voldoende rustpauzes en overwerk.


De Arbeidstijdenwet (Atw) is een complex geheel van regels dat de maximale werktijden en minimale rusttijden van werknemers in een bepaalde periode bepaalt. Er zijn extra normen voor nachtarbeid, werken op zondag en oproepdiensten (consignatie). De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen vanaf 18 jaar die voor een werkgever werkt, dus ook voor uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs. En voor jeugdige werknemers van 16 en 17 jaar, voor wie aanvullende regels gelden. De wet heeft zeker ook te maken met arbeidsomstandigheden: een werkgever die zich er niet aan houdt loopt het risico op een veroordeling vanwege schending van de zorgplicht - ex artikel 7:658BW.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Roadmap EU moet aantal doden door kankerverwekkende stoffen verminderen
Uitgegeven op: 08-06-2016
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN - Toepassing van de grenswaarden in bedrijven is niet eenvoudig en vergt de nodige inspanningen. Daarom is woensdag, op initiatief van Nederland, de aftrap gegeven voor de "Roadmap on Carcinogens". De Roadmap is een vrijwillig actieprogramma dat voorziet in de uitwisseling van goede praktijken, het vergroten van kennis bij bedrijven over blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en hoe dit effectief terug te dringen. Het actieprogramma loopt door tot 2019.


De aftrap vond plaats tijdens de driedaagse Europese conferentie in Amsterdam over werk-gerelateerde kanker, die maandag is gestart. Woensdag, aan het slot van de conferentie, hebben de zes initiatiefnemers van de Roadmap het convenant ondertekend. Dit zijn de Europese werknemers- en werkgeversorganisaties, het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, de Europese Commissie en de overheden van Oostenrijk en Nederland. Zij committeren zich om de preventie van werkgerelateerde kanker zeker tot in 2019 als prioriteit op de agenda te houden. Het Nederlands Focal Point voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk zal actief bij gaan dragen aan de Roadmap, zowel in Nederland als daarbuiten.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbozone.nl


Klinieken onvoldoende bekend rondom vervoer gevaarlijke stoffen
Uitgegeven op: 06-06-2016
Particuliere klinieken en zelfstandige behandelcentra zijn onvoldoende bekend met de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dat constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) na de controle van 50 instellingen in de tweede helft van 2015. Bij 48 van de 50 gecontroleerde instellingen had het personeel, betrokken bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet de vereiste opleiding. Ongeveer 75% van de instellingen voldeden niet aan de voorwaarden voor het vervoer van verontreinigd instrumentarium. En ruim 60% gebruikte geen of onvoldoende absorptiemateriaal bij vloeibaar afval. De ILT heeft het volledige overzicht van de inspectieresultaten op 30 mei gepubliceerd.


De controles waren gericht op handelingen die binnen een instelling worden uitgevoerd in relatie tot het vervoer van gevaarlijke (afval)stoffen, zoals het verpakken, laden, lossen, vervoeren en aanbieden voor vervoer alsmede op de verzending van patiëntenmonsters. Naar aanleiding van overtredingen zijn er met die instellingen afspraken gemaakt over herstel van de overtreding(en). De ILT heeft tijdens herinspecties geconstateerd dat alle onderzochte instellingen de vastgestelde overtredingen hebben gecorrigeerd.

Link naar het volledige artikel.

Bron: ilent.nl


Procedure omgevingsvergunning ingewikkeld? Vanaf nu niet meer
Uitgegeven op: 06-06-2016
Nieuwsgierig hoe de procedure van de omgevingsvergunning in elkaar zit? InfoMil vernieuwde afgelopen week haar pagina's op dit onderdeel. Vanaf nu vindt u alle informatie die u nodig heeft in handige schematische overzichten.

Link naar de vernieuwde pagina's.

Bron: infomil.nl


Continu bereikbaar, ook werkgevers zien het nu als probleem
Uitgegeven op: 26-05-2016
In de avond nog even je mail checken en continu je telefoon in de gaten houden omdat er nog een belangrijk telefoontje kan komen; de druk om constant bereikbaar te zijn is hoog. In Frankrijk en Duitsland zijn al stappen gezet om zogeheten ëtechnostressë aan te pakken, en nu erkent ook de Nederlandse werkgeversvereniging AWVN de gevaren.


In Frankrijk wordt geprobeerd technostress aan banden te leggen door mailen na werktijd bij wet te verbieden. In Duitsland kregen werknemers van BMW al in 2014 het 'recht op onbereikbaarheid' op afgesproken tijden. De Nederlandse AWVN zegt nu ook dat het continu 'aan' staan een probleem kan vormen voor de gezondheid van werknemers. "En het gaat nog veel verder dan alleen de werkmail", zegt woordvoerder Jannes van der Velde, "mensen zijn voortdurend online en dat dwingt tot nadenken".

Link naar het volledige artikel.

Bron: nos.nl


lijst nieuwe normen Machinerichtlijn
Uitgegeven op: 20-05-2016
Recentelijk is er in het 'Official Journal of the European Union' weer een nieuwe lijst gepubliceerd met geharmoniseerde normen die onder de Machinerichtlijn vallen.


Het volgen van deze normen is niet verplicht, maar producten die voldoen aan de geharmoniseerde normen worden verondersteld te voldoen aan de essentiële eisen uit de Machinerichtlijn (vermoeden van overeenstemming, CE-markering). De lidstaten van de Europese Unie moeten dan het vrije verkeer van dergelijke producten accepteren.

Link naar de lijst in diverse formaten en talen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


5 belangrijke oorzaken van werkstress
Uitgegeven op: 09-05-2016
Wie het erg druk heeft, heeft ook de meeste last van stress. Zou je denken. Toch is dat vaak niet zo. De meeste werkstress komt door onduidelijkheid. Onduidelijkheid over de verwachtingen van het bedrijf, de leidinggevende en de collega's. Maar ook door tegenstrijdig en diffuus bedrijfsbeleid en door afdelingen en teams die elk een eigen koers lijken te varen.


Onzekerheid over verwachtingen maakt dat mensen nog minder zin hebben in verandering. Terwijl verandering juist steeds meer nodig is om flexibel te blijven te midden van jojo'ende beurskoersen, markten en kansen. Onduidelijke verwachtingen bij leidinggevenden zorgt voor 31 procent van de werkstress, een zwabberende bedrijfskoers zorgt bij 20 procent voor werkgerelateerde stress.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Nieuwe EHBO-richtlijnen voor BHV'ers
Uitgegeven op: 28-04-2016
De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn gepubliceerd. Een BHV'er kan deze voorschriften doornemen en zo nodig raadplegen bij het verlenen van eerste hulp. De Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn ontwikkeld voor opleidingen op het gebied van Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO).


In het document staat beschreven welke voorbereidingen een eerstehulpverlener moet treffen en wat de uitgangspunten zijn voor het bijstaan van een slachtoffer. De maatregelen die een eerstehulpverlener kan nemen, verschillen natuurlijk per situatie. Denk aan eerste hulp bij brandwonden, hartklachten of een paniekaanval. De nieuwe richtlijnen besteden hier dan ook veel aandacht aan.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Inspectie SZW: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur
Uitgegeven op: 19-04-2016
Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht.


Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie SZW. Arbeidsongevallen waarbij er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland vrij stabiel gebleven blijkt uit het rapport.

Link naar het volledige artikel.

Bron: veiligheidskundigenweb.nl


BHV: 6 tips voor een draaiboek ontruiming
Uitgegeven op: 13-04-2016
Een ontruiming oefenen met het BHV-team? Dan is het prettig om een digitaal of papieren houvast te hebben: een zogeheten draaiboek ontruiming.

Hoe stel je zo'n draaiboek samen en wat moet erin staan om een zo efficiënt mogelijke ontruiming te kunnen organiseren? Heel nuttig om te weten, lees daarom de 6 tips voor het opstellen van een draaiboek in de PDF via onderstaande link.

Link naar het PDF bestand.

Bron: arbo-online.nl


De nieuwe PBM verordening is gepubliceerd
Uitgegeven op: 13-04-2016
De nieuwe EU-verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (2016/425) is gepubliceerd. De tekst is beschikbaar in verschillende talen, inclusief de optie om de tekst in twee of drie talen naast elkaar weer te geven.

Per 21 april 2018 wordt de huidige PBM-richtlijn ingetrokken en is de PBM-verordening van kracht. Deze is rechtstreeks werkend vanuit Europa. De inhoud van het huidige Nederlandse Warenwetbesluit PBM gaat verdwijnen en er blijft alleen een verwijzing over naar de Europese PBM-verordening.

Link naar de verordening.

Bron: arbozone.nl


Aanslag Brussel: ook zorgplicht bij zakenreis
Uitgegeven op: 04-04-2016
Organisaties weten vaak niet waar hun reizende medewerkers zijn en hoe zij die kunnen bereiken. De aanslag op de luchthaven van Brussel maakt nog eens duidelijk dat werkgevers hun zorgplicht voor reizende werknemers serieus moeten nemen.

De Nederlandse Associatie voor Travel Management (NATM) wil de komende tijd bedrijven nadrukkelijk op hun zorgplicht wijzen. "Travel managers weten lang niet altijd waar hun reizende medewerkers zich bevinden en welke stappen zij moeten ondernemen om hen snel te bereiken in geval van calamiteiten. Terwijl dit wel een wettelijk verplichting is van het bedrijf." Want volgens artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek blijft de aansprakelijkheid van de werkgever niet beperkt tot de feitelijke werksituatie van de werknemer. In bepaalde gevallen, zoals zakenreizen, kan de werkgever ook voor de situatie daarbuiten verantwoordelijk worden gesteld, zelfs als hij de zorg voor de veiligheid geheel of gedeeltelijk moet overlaten aan anderen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Werkgeluk: niet de stoel maar de sfeer
Uitgegeven op: 04-04-2016
Een groot aantal Nederlanders kan het kantoormeubilair instellen en kantelen om het optimaal te laten passen bij het lichaam en de persoonlijke voorkeuren. Maar brengt ons dat werkgeluk?

Nederlandse medewerkers werken op erg moderne kantoren. Op hun werkplek beschikken zij over goed instelbaar kantoormeubilair en over meer mobiele technologie dan gemiddeld. Hoe komt het dan dat maar 7 procent van de Nederlandse werknemers zich sterk betrokken voelt bij zijn werk? Wereldwijd ligt dat gemiddelde op 13 procent, een stuk hoger dus. Deze opvallende score komt naar voren uit onderzoek naar werkgeluk van kantoormeubelfabrikant Steelcase onder ruim 12.000 werknemers in zeventien verschillende landen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


KMO Consult steunt Bram van Nek, strijd mee tegen kanker!
Uitgegeven op: 29-03-2016
Bram van Nek een een 14 jarige jongen die de Alpe d'HuZes gaat beklimmen met de fiets om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. KMO Consult wil hier graag een steentje aan bijdragen en heeft een donatie overgemaakt naar de stichting Alpe d'HuZes via de actiepagina van Bram.

Het verhaal achter de deelname van Bram aan dit zeer bekende evenement is bijzonder. We moedigen daarom iedereen aan om een kijkje te nemen op de actiepagina van Bram, en we hopen dat U ook gaat bijdragen. Op deze manier versnellen we samen de overwinning van kanker.

Link naar de pagina van Bram van Nek.

Bron: kmo-consult.nl


Wordt pesten strafbaar?
Uitgegeven op: 24-03-2016
Het is belangrijker om te voorkomen dat mensen op hun werkplek worden gepest, dan om ervoor te zorgen dat de dader streng wordt gestraft. Dat vindt minister Asscher van SZW. De bewindsman vindt het nodig om pesten op het werk verder terug te dringen. Maar het is volgens Asscher nog maar de vraag of het als zelfstandig delict strafbaar moet worden gesteld.


Asscher reageert hiermee op vragen van de Tweede Kamer of pesten in het wetboek van strafrecht kan worden opgenomen. Volgens Asscher kunnen de ernstige vormen van treiteren al worden aangepakt. De minister zet vooral in op het voorkomen van pesten op de werkvloer. "Het belangrijkst is een goed en veilig klimaat op het werk om te verhinderen dat het zo ver komt."

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Helderheid over implementatie PGS-29
Uitgegeven op: 21-03-2016
Op 15 februari 2016 heeft het ministerie Infrastructuur en Milieu, samen met VenJ, SZW, IPO en de BRZO+-partners in een brief aan VNO-NCW inzicht gegeven over:

 • wat de komende jaren van de betrokken bedrijven wordt verwacht,
 • Invulling vanuit de overheden over de afgestemde VTH inzet en
 • welke tijdpaden daarbij worden gehanteerd.

Voor de overvulscenario's staat in de brief duidelijk welke maatregelen binnen welke termijn gemaakt moeten worden. Voor de tankputbrandscenario's zijn de beleidsuitgangspunten in de brief opgenomen waaraan in het verdere actualisatieproces van PGS 29 verder invulling wordt gegeven. De bestuurlijke opdracht aan het PGS 29 team is dat een nieuwe PGS op 1 juni 2016 beschikbaar moet zijn en dat daarbij de in de brief genoemde maatregelen en uitgangspunten leidend moeten zijn.
Van de bedrijven wordt verwacht dat per bedrijf een implementatieplan wordt ingediend waarin is aangegeven welke maatregelen wanneer worden gerealiseerd, met inachtneming van het in de brief genoemde maatregelniveau en daarbij behorende implementatietermijnen. Het plan is om vanuit BRZO+ een landelijk opererend team te vormen. Dit team moet de implementatieplannen beoordelen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: brzoplus.nl

Aanpassingen vergunningplicht ziekenhuizen
Uitgegeven op: 20-03-2016
Ziekenhuizen hebben nog steeds een vergunning nodig als ze bepaalde activiteiten uitvoeren. Maar sinds de invoering van de vierde tranche wijziging van het Activiteitenbesluit geldt geen algemene vergunninglicht meer voor ziekenhuizen in bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook zijn twee activiteiten uit de vergunningplicht gehaald die vaak bij ziekenhuizen voorkomen:

     - het vullen van kleine zuurstofflessen;
     - een landingsplaats voor een helikopter.

Voor ziekenhuizen zonder vergunningplicht is alleen paragraaf 3.3.6 over hefschroefvliegtuigen (traumahelikopters) toegevoegd aan het Activiteitenbesluit. Andere activiteiten waren al geregeld in Activiteitenbesluit en -regeling.
Link naar het volledige artikel.

Bron: infomil.nl


Kabinet: blootstelling aan Bisfenol A moet omlaag
Uitgegeven op: 13-03-2016
Het kabinet wil de dagelijkse blootstelling van mensen aan de stof Bisfenol A (BPA) verminderen. Dat schrijft minister Edith Schippers (VWS) mede namens de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu als reactie op een rapport van het RIVM. Volgens het RIVM moet worden ingezet op het omlaag brengen van de blootstelling aan BPA, vooral bij zwangere vrouwen en jonge kinderen waarbij het immuunsysteem nog in ontwikkeling is. Een verbod is niet wenselijk. Dit leidt tot gebruik van alternatieve stoffen, terwijl over de veiligheid hiervan geen duidelijkheid bestaat.


Bisfenol A (BPA) is een chemische stof die in veel producten voorkomt. BPA wordt gebruikt in plastics die worden toegepast in bijvoorbeeld bouwmaterialen, elektronica, plastic flessen, (voedsel)verpakkingsmateriaal, implantaten, infuusapparatuur en speelgoed. Daarnaast wordt BPA onder meer gebruikt als basis voor epoxy-verven en -lijmen, in bepaalde tandheelkundige materialen, in inkt en in thermisch papier waaronder kassabonnen. Nederland gaat er bij de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid op aandringen om de geldende Europese normen aan te passen.

Link naar het volledige artikel.

Bron: veiligheidskunde.nl


Goedkope handschoen is duurkoop
Uitgegeven op: 13-03-2016
Welke criteria hanteren bedrijven of werknemers als het gaat om het kiezen van de goede handschoen? Ze baseren zich vaak niet op de harde feiten, zo blijkt. Maar op gevoel, draagcomfort en zo min mogelijk belemmering voor het werk dat zij ermee moeten verrichten.


De keuze van handschoenen moet echter tot stand komen door zorgvuldige toetsing aan een eisenlijst. Die maakt snel duidelijk waaraan de handschoen in kwestie moet voldoen. Dit bepaalt meteen welke fabricaten en typen in aanmerking komen voor een test. Persoonlijke voorkeur heeft dan geen invloed meer op de keuze en dat brengt veilig werken een stap dichterbij. Zodat werknemers in een lakspuiterij niet meer rondlopen met gebreide katoenen handschoenen, waar een handschoen van nitriel verplicht is. Of tijdens een productieproces waarbij zeer schadelijke stoffen vrijkomen, halfgecoate doorlatende handschoenen geen optie meer zijn.

Link naar het volledige artikel.

Bron: arbo-online.nl


Haal meer uit toolboxmeetingen
Uitgegeven op: 18-02-2016
Toolboxmeetings over veiligheid? Eenrichtingsverkeer en een verplicht nummer, vinden veel medewerkers. Maak die toolbox interactief en hun betrokkenheid neemt toe. En daarmee hun wil om te werken. Op jaarbasis zijn er vele arbeidsongevallen die naast gezondheidsrisico’s ook grote onkosten met zich meebrengen voor de werkgever en de maatschappij.


Alleen al aan loonkostendoorbetaling kosten arbeidsongevallen op jaarbasis 1,2 miljard euro (Arbobalans 2014). Om medewerkers te beschermen en ongevallen te voorkomen, wordt er jaarlijks veel geld besteed aan PBM. Helaas gebruiken medewerkers deze vaak niet (goed). Hierdoor wordt de effectiviteit en investeringen in onder andere kleding teniet gedaan.

In de Arbobalans 2014 staat dat het management een belangrijke rol kan spelen in het voorkomen van arbeidsongevallen. Helaas slaagt het management daar niet altijd even goed in. Een van de aspecten waar het mis gaat is het creëren van motivatie en alertheid van de medewerkers op de mogelijke gevaren, en veiligheidsbewustzijn. Veiligheidskundigen willen medewerkers graag bewustmaken van de risicofactoren op de werkplek en hier zelf direct invloed op uitoefenen. Zo ontstaat de mogelijkheid om het gedrag te beïnvloeden, zodat medewerkers uit zichzelf veilig kunnen en willen werken. Op deze manier worden de medewerkers ambassadeurs voor een veiliger werkomgeving en dragen zij bijvoorbeeld hun PBM op een verantwoorde manier.

De toolboxmeeting wordt vaak als middel ingezet om deze gedragsverandering bij medewerkers te bewerkstelligen. Bij zulke bijeenkomsten komen de veiligheids aspecten van het werk ter sprake. Helaas letten medewerkers niet of nauwelijks op. Ze ervaren het als een saaie verplichting, waarbij vooral sprake is van eenrichtingsverkeer. Het logische gevolg is dat de toolbox in deze vorm niet motiverend werkt en al evenmin aanzet tot veiliger werken.

De sleutel tot een succesvolle toolboxmeeting is interactie met de medewerkers. Interactiviteit maakt de bijeenkomst levendiger, zodat medewerkers (moeten) opletten. Naar ervaring vragen haalt hun kennis naar de oppervlakte en dat zorgt ervoor dat ze zich die ook beter herinneren. Daarnaast leren medewerkers van elkaars ervaring en de mogelijke knelpunten die zij ervaren.

Daarnaast is het ook van belang problemen bespreekbaar te maken. Dit leidt niet alleen tot nieuwe inzichten bij die medewerkers, maar misschien ook bij de veiligheidskundigen. Door de ontstane dialoog krijgen zij meer inzicht in de problemen die spelen op de werkvloer.

Bron: Arbo Online, week 7, 2016


Nog veel mis bij schoonmaakbedrijven in deel fastfoodsector
Uitgegeven op: 16-02-2016
Schoonmaakbedrijven die werken in de fastfoodsector maakten in 2015 veel overtredingen. Te lange werkdagen, onderbetaling, uitkeringsfraude, geen werkvergunning, zijn overtredingen die vorig jaar zijn aangetroffen. Gerichte controles van de Inspectie SZW, Belastingdienst, UWV en IND, hebben deze misstanden blootgelegd. Acht schoonmaakbedrijven vermoedelijk de Arbeidstijdenwet overtreden. In al deze gevallen verricht de Inspectie SZW nader onderzoek.


Bij negen van de tien schoonmaakbedrijven die werkten in fastfoodsector zijn overtredingen geconstateerd. Zo zeiden verschillende schoonmakers dat zij zeven nachten per week werken en dat gedurende al een geruime tijd. Ook worden volgens de schoonmakers niet alle gewerkte uren uitbetaald en krijgen ze geen vakantiegeld. Schoonmakers moeten soms na hun nachtelijk werk wachten totdat er in de ochtend fastfoodpersoneel komt om het werk te controleren. Die wachturen worden ook niet uitbetaald zeggen de schoonmakers.

Bron: Inspectie SZW, week 7, 2016


Normontwerp ISO 45001 Arbomanagementsysteem beschikbaar
Uitgegeven op: 11-02-2016
De Draft International Standard van ISO 45001 ‘Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use’ (ISO/DIS 45001) is beschikbaar. ISO/DIS 45001 is een normontwerp en de inhoud kan dus nog wijzigen. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.


In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) zich die bezig houdt met de revisie. Leest u het arikel/interview met Stephanie Jansen over Van OHSAS naar ISO 45001. Het hele artikel leest u hier.

Bron: NEN, week 7, 2016


Ontstaan van klachten door trillingen
Uitgegeven op: 11-02-2016
Lichaamstrillingen kunnen een belangrijke factor zijn bij het ontstaan van klachten aan het bewegingsappraat. Klachten aan arm, nek, schouder en rug. Bij blootstelling aan trillingen wordt onderscheid gemaakt tussen lichaamstrillingen en hand-armtrillingen.


In veel machines, apparaten en voer-, vlieg-, vaar- of werktuigen worden mechanische trillingen opgewekt. Vaak bewust zoals in een vlakschuurmachine, trilwals, maar meestal ook met een ongewenst bijproduct waarbij de trillingen of schokken overgedragen worden op personen. Mechanische trillingen hebben een schadelijk effect voor mensen die er herhalend aan blootgesteld worden dat gemakkelijk blijvend van aard kan zijn. Aandoeningen door trillingen worden vaak tot de “moderne” beroepsziekten gerekend.

Hier leest u meer over trillingen.

Bron: KMO Consult, week 6, 2016


Stress in het ziekenhuis
Uitgegeven op: 11-02-2016
Ziekenhuizen vinden het belangrijk om agressie en geweld tegen werknemers aan te pakken. Toch schiet driekwart van de geïnspecteerde ziekenhuizen hierin te kort. Dit is gebleken uit controles van de inspectie SZW die zij eind 2014 en begin 2015 uitvoerden bij instellingen voor zorg en welzijn.


Tekortkomingen draaien vaak om zaken als onvoldoende voorlichting en training of het ontbreken van een goede analyse van de incidenten. Ook komt men niet altijd toe aan het evalueren van het beleid en maatregelen tegen agressie en geweld. Bij de aanpak van werkstress presenteren de ziekenhuizen iets beter. Ruim de helft van de onderzochte ziekenhuizen iets beter. Ruim de helft van de ziekenhuizen liet tekortkomingen zien. Deze bestonden o.a. uit een gebrekkig plan van aanpak, onvoldoende maatregelen tegen werkdruk en het ontbreken van een evaluatie van de aanpak.

De inspectie bezocht ook asielzoekers centra. De aanpak van agressie en geweld kan daar een stuk beter. Zo waren er veel ongetrainde medewerkers aan het werk. Het Centraal Orgaan Asielzoekers spreekt van ‘training on the job’. Door de grote instroom van asielzoekers is de vraag naar nieuw personeel groot. Dat maakt het onmogelijk om iedereen vooraf te trainen, zegt het COA.

Bron: Arbo, week 6, 2016


Dwingende NEN-normen openbaar beschikbaar
Uitgegeven op: 04-02-2016
In 2011 heeft het kabinet besloten dat nationale NEN-normen waarnaar dwingend wordt verwezen in de regelgeving kosteloos moeten zijn in te zien. De dwingend verwezen normen worden per 1 januari 2016 online via NEN Connect vrij beschikbaar gesteld. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’. Bijvoorbeeld normen met betrekking tot (gevaariljke) afvalstoffen.


De ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben voor hun wetgeving vastgesteld naar welke NEN-normen dwingend wordt verwezen en besloten dat die verwijzing dwingend moet blijven. Het betreft vooral milieunormen, een klein aantal bouwnormen en ‘veiligheidsnormen’.

In twee situaties is sprake van een dwingend verwezen norm:

 • als het verplicht is aan de norm te voldoen;
 • als de norm niet verplicht is, maar een andere oplossing wel gelijkwaardig moet zijn aan de norm waarnaar wordt verwezen.

 • Om dit te kunnen beoordelen moet de norm ingezien kunnen worden. Daarom zijn sinds 1 januari 2016 deze normen kosteloos in te zien via het online portaal NEN Connect van het NEN.

  Bron: NEN, week 5, 2016

  Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval
  Uitgegeven op: 02-02-2016
  Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.


  In de enquête van het CBS geeft 3,4 procent van de werknemers aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen te hebben gehad. Dat komt neer op zo’n 240 duizend werknemers. Niet alle ongevallen leidden tot verzuim. Uit de enquête blijkt dat bij 88 duizend arbeidsongevallen de werknemer minimaal vier dagen verzuimde. Verder gaven de ondervraagden aan dat in de meeste gevallen sprake was van lichamelijk letsel. In bijna 30 procent van de ongevallen met langer verzuim ontstond de blessure door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek. Bedreiging, bijten of schoppen werd ook vaak genoemd (22 procent), evenals beknelling of geraakt worden door een voorwerp (16 procent).

  Bron: CBS, week 5, 2016


  Nieuwe regeling ISDE biedt kansen voor duurzame energie
  Uitgegeven op: 01-02-2016
  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.


  De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

  In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. Voor zowel particulieren als de zakelijke gebruikers is er voldoende budget. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten, die vanaf 4 januari 2016 op www.rvo.nl/isde staan. De apparaten op de lijst komen in aanmerking voor subsidie. Deze lijsten worden continu uitgebreid en bijgewerkt.

  Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, week 5, 2016


  Publicatie normontwerp ISO 45001 komt eraan
  Uitgegeven op: 01-02-2016
  Het normontwerp van ISO 45001 zal in februari verschijnen. Deze norm voor managementsystemen gaat op termijn OHSAS 18001 vervangen.


  Al in 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is met dat doel een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) onder leiding van David Smith, dat zich sindsdien heeft beziggehouden met de revisie.

  De nieuwe ISO 45001-norm, voluit Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use, sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om verschillende systemen gemakkelijker te integreren en ook om audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) met elkaar te combineren. Het normontwerp van ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de High Level Structure. Voorzitter David Smith vertelt in een interview meer over het nut en de noodzaak van de nieuwe norm voor managementsystemen. De daadwerkelijke publicatie van het normontwerp van ISO/DIS 45001 staat in februari op de rol.

  Bron: Arbo Online, week 5, 2016


  Veilig werken met kou
  Uitgegeven op: 19-01-2016
  Koning Winter klopt deze dagen voorzichtig aan de deur. Er komt een geleidelijke overgang naar een kouder weertype, met vooral dieper landinwaarts af en toe wat (natte) sneeuw. Met een beetje zon erbij levert zo’n wit winterlandschap vaak een prachtig plaatje op. Maar hoe mooi ook, het werken in de winter heeft zijn eigen aandachtspunten.


  Want werken in de winter brengt specifieke risico’s met zich mee. Kou, gladheid, minder daglicht … het zijn allemaal factoren waar we rekening mee moeten houden in de RI&E en bij de keuze voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Valpartijen door gladheid zijn een veel voorkomend euvel onder winterse omstandigheden. Ook op het werk. Een bedrijfsterrein staat bloot aan weersomstandigheden die gladheid kunnen veroorzaken. Daarom moet een werkgever bij vorst en/of sneeuwval op zijn bedrijfsterrein maatregelen treffen om valrisico van werknemers tegen te gaan. Strooien, dus.

  Hanteert de werkgever voor de gladheidsbestrijding een adequate werkinstructie, dan voldoet hij daarmee aan de zorgverplichting van artikel 7:685 Burgerlijk Wetboek. Hij moet die werkinstructie dan natuurlijk wel naar behoren naleven. Dat houdt bijvoorbeeld in dat hij niet alleen strooit, maar ook controleert of dat strooien afdoende heeft gewerkt. En dus eventueel extra laat strooien als blijkt dat dit niet het geval is.

  Er zijn verschillende andere maatregelen denkbaar die een werkgever zou kunnen nemen om de veiligheid van zijn werknemers te garanderen onder winterse omstandigheden. Als een werknemer voor zijn werk veel met de auto op pad moet, ligt het voor de hand dat zijn vervoermiddel is uitgerust met winterbanden. In hoeverre vallen die winterbanden onder de zorgplicht van de werkgever?

  Bron: Arbo Online, week 3, 2016


  Normontwerp ISO 45001 in februari gepubliceerd
  Uitgegeven op: 18-01-2016
  Normontwerp van ISO 45001 'Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use' verschijnt in februari. De norm vervangt op termijn OHSAS 18001.


  In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. Op internationaal niveau is een Project Committee ingericht (ISO/PC 283) dat zich bezig houdt met de revisie.

  De nieuwe ISO-norm sluit aan bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen (zoals ISO 9001 en ISO 14001) te combineren. ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de HLS.

  Bron: NEN, week 3, 2016


  'Bijna helft werknemers heeft nog nooit ontruiming geoefend'
  Uitgegeven op: 13-01-2016
  Ongeveer 45 procent van de Nederlanders heeft nog nooit een ontruiming geoefend op het werk, luidt de conclusie van een enquête onder duizend werknemers.


  Van de ondervraagden zegt verder 15 procent dat er op zijn of haar werkvloer geen ontruimingsplan geldt en 18 procent weet niet of een dergelijk plan er is. Deze resultaten zouden betekenen dat veel bedrijven de Arbowet niet naleven, die voorschrijft dat er een ontruimingsplan moet zijn en dat men minstens één keer per jaar moet oefenen. In nood ga je vaak op de automatische piloot, dan kun je maar beter goed geoefend hebben.

  Overige resultaten uit de rondvraag zijn dat ongeveer een derde van de werknemers niet weet waar de brandblusser hangt. Hetzelfde geldt voor de EHBO-koffer. De huidige wetgeving stelt dat beide hulpmiddelen zich in de buurt van werknemers moeten bevinden.

  Bron: NU, week 2, 2016


  Wijziging Arbowet in een notendop
  Uitgegeven op: 12-01-2016
  Eind december 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Wat zijn in het kort de belangrijkste doelstellingen en wijzigingen van dit wetsvoorstel?


  De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de arbeidsgerelateerde zorg. Er is forse kritiek geuit op het functioneren van de arbodienstverlening in het algemeen en op de rol van de bedrijfsarts in het bijzonder. Op verzoek van minister Asscher heeft de Sociaal Economische Raad (SER) op 19 september 2014 een advies uitgebracht over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

  Naar verwachting behandelen de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel in de loop van 2016. De wet zal dan waarschijnlijk op zijn vroegst van kracht zijn vanaf medio 2016, mogelijk zelfs pas per 1 januari 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

  Naar verwachting behandelen de Eerste en Tweede Kamer het wetsvoorstel in de loop van 2016. De wet zal dan waarschijnlijk op zijn vroegst van kracht zijn vanaf medio 2016, mogelijk zelfs pas per 1 januari 2017. Lopende arbodienstverleningscontracten zullen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

  Doelstellingen

 • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen;
 • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij verzuimbegeleiding;
 • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
 • het basiscontract arbodienstverlening;
 • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.


 • Wijzigingen

 • Betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’, bedrijfsarts moet iedere arbeidsplaats kunnen bezoeken en er moet een “adequate procedure” komen voor het afwikkelen van klachten.
 • Recht van werknemer op second opinion van andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten gaan afsluiten met andere arbodienstverleners.
 • Afspraken over de arbodienstverlening vastleggen in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening. Daarin moet staan: 1) dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek, 2) op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren, 3) hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en or zijn geregeld, 4) hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion, 5) hoe de klachtenprocedures werken en 6) hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.
 • Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De I-SZW mag werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening beboeten.
 • Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie.
 • Voor risico’s en afspraken over aansprakelijkheden moeten medezeggenschapsorganen en werkgevers zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in de overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen.


 • Bron: Arbo Online, week 2, 2016

  Wat betekent de Arbowetwijziging voor de OR?
  Uitgegeven op: 5-01-2016
  De inhoud van het wetsvoorstel met de wijzigingen voor de Arbowet is bekend en daarin staan ook een hoop wijzigingen die belangrijk zijn voor de ondernemingsraad (OR). Zo speelt de OR straks een grote rol bij de benoeming van de preventiemedewerker en hebben de bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR recht op onderling overleg.


  Het kabinet wil een groter draagvlak en meer betrokkenheid bij de keuze van de preventiemedewerker. De OR heeft nu al instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker, maar volgens het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet (pdf) moet het instemmingsrecht ook gelden voor de benoeming van de preventiemedewerker en hoe de positionering in de organisatie zal zijn. Het geeft de OR medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de preventiemedewerker. Stemt de OR niet in, dan is artikel 27 WOR lid 3 tot en met 6 van toepassing. Bijna een derde van de werkgevers blijkt de OR nu al om instemming te vragen bij de benoeming van de preventiemedewerker. Is de wet eenmaal ingegaan (waarschijnlijk per 1 januari 2017), dan geldt het instemmingsrecht nog niet voor de zittende preventiemedewerker.

  Daarnaast is het belangrijk voor uw OR om te weten dat er basiscontracten komen met de arbodienst die aan een aantal minimumeisen moeten voldoen. Uw instemmingsrecht is hierop immers van toepassing. Na wijziging van de wet hebben organisaties één jaar de tijd om ervoor te zorgen dat het contract voldoet aan de nieuwe eisen.

  Een andere belangrijke wijziging is dat het overleg tussen de bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR wettelijk wordt vastgelegd. Daardoor raakt de bedrijfsarts meer betrokken bij het beleid voor gezond en veilig werken. Ten slotte komt er meer handhaving vanuit Inspectie SZW op het recht van de OR op een afschrift van een advies over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In de praktijk bleek dat dit voor de OR lastig te verkrijgen was.

  Bron: Rendement, week 1, 2016


  DIS-versie ISO 45001 februari 2016 beschikbaar
  Uitgegeven op: 5-01-2016
  De inhoud van de ISO/DIS 45001 is gereed. De publicatie is echter pas op 12 februari 2016. De procedures bij ISO zijn namelijk gewijzigd en dat betekent dat er eerst een periode van twee maanden is waarin het document nog in een aantal talen wordt vertaald.


  Na 12 februari a.s. is de ISO/DIS 45001 via de NEN-webshop te verkrijgen. De NEN-normcommissie dient vervolgens voor 12 mei 2016 het Nederlandse commentaar in te dienen en te stemmen over het wel of niet overgaan tot de zogenaamde FDIS-fase. Het laatste stadium in de normontwikkeling.

  Bron: SCCM, week 1, 2016


  Elke 11 minuten afgeleid op kantoor
  Uitgegeven op: 5-01-2016
  Grootse plannen voor 2016? En u werkt op kantoor? Houd er dan wel rekening mee dat u zich op de werkplek gemiddeld slechts 11 minuten achter elkaar kunt concentreren.


  Hoe dat komt? Mensen die langslopen, een mobiele telefoon die steeds overgaat, overleg aan het blok naast u, er is veel afleiding in de kantooromgeving. De open kantoorruimtes van tegenwoordig zijn funest voor het doen van werk dat concentratie vergt. Een werknemer die onderbroken wordt, heeft bovendien steeds opnieuw enige tijd nodig om er weer helemaal in te komen. Afleiding en het onvermogen om je te concentreren op kantoor hebben een negatieve invloed op de productiviteit, de betrokkenheid, het welzijn en de algehele prestaties binnen organisaties.

  We streven er continu naar om productiever te worden. Maar hoe harder we dat proberen, hoe vermoeider onze hersenen lijken te raken. Zo blijkt uit het onderzoek dat multitasken alleen maar leidt tot minder productiviteit en slechtere resultaten. Hersenen hebben namelijk slechts een beperkte energiecapaciteit en gebruiken 20 procent van de totale lichaamsenergie. Dit maakt het sowieso onmogelijk om acht uur per dag volledig gefocust te zijn, ook buiten kantoor. De aandachtscurve van het brein heeft nu eenmaal een natuurlijk dagritme met pieken en dalen.

  Mensen die zich bewust zijn van die beperkte aandachtscurve, kunnen hun gedrag erop sturen. Door een werkomgeving te kiezen die aansluit bij de manier waarop ons brein werkt. Die omvat verschillende werkplekken voor concentratie, ontspanning, samenwerking, inspiratie en rust. Zo komen de werkomgeving en het brein op een natuurlijke manier samen. En dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk beter kunnen denken en meer gedaan krijgen. Zelf op kantoor.

  Bron: Arbo Online, week 1, 2016


  SZW-lijst kankerverwekkende stoffen gepubliceerd
  Uitgegeven op: 5-01-2016
  Op 4 januari is in de Staatscourant (43, 2016) de volgende versie gepubliceerd van de lijst met kankerverwekkende stoffen en processen als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Op deze lijst staan kankerverwekkende processen, kankerverwekkende stoffen, mutagene stoffen, en voor de voortplanting giftige stoffen, en is opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant.


  Deze lijst bestaat uit stoffen en processen die:

 • - door de EU ingedeeld zijn als zodanig en opgenomen in bijlage VI van Verordening EC 1272/2008 en bijlage 1 bij Richtlijn 2004/37/EG, en/of
 • - door de Gezondheidsraad zijn geclassificeerd als kankerverwekkend.

 • Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).

  Bron: Gevaarlijke lading, week 1, 2016

  PGS-organisatie kondigt nieuwe stijl aan
  Uitgegeven op: 4-01-2016
  De PGS-organisatie heeft 'PGS Nieuwe Stijl' aangekondigd. Dit wil zeggen dat de structuur van de PGS-richtlijnen gaat veranderen. Dit omdat in 2018 de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt en er dan een nieuwe stijl omgevingsvergunning komt. Bestaande PGS-publicaties worden omgezet naar een nieuwe structuur.


  In de PGS Nieuwe Stijl staat de zogenaamde risicobenadering centraal. Risico’s en doelen worden helder in kaart gebracht, zodat bedrijven hun activiteiten kunnen (blijven) uitvoeren tegen een aanvaardbaar risico. Bedrijven die zelf de kennis en kunde in huis hebben om veilig omgaan met gevaarlijke stoffen te waarborgen, krijgen hiervoor de ruimte. Tegelijkertijd biedt PGS Nieuwe Stijl bedrijven die deze kennis missen, de nodige informatie hierover. Met deze nieuwe werkwijze kan een bedrijf of overheid zelf toetsen of het redelijk is een maatregel uit een PGS op te volgen of niet. En als het nodig is andere, aanvullende maatregelen te treffen.

  PGS Nieuwe Stijl werkt met kleinere teams. Zij vergroten de slagvaardigheid van de PGS-organisatie en bewaken de balans tussen bedrijfsleven, overheid en andere partijen. Op het moment dat een PGS wordt geschreven die qua onderwerp erg breed is, zullen veel branches en overheden willen meepraten. De vertegenwoordigers uit de branches zullen voortaan worden verwezen naar het achterbanoverleg dat per PGS door de industrie wordt georganiseerd. Ditzelfde geldt voor overheden die input willen leveren; hun bijdrage wordt georganiseerd via de Impuls Omgevingsveiligheid.

  Eind 2017 moeten de eerste PGS-publicaties Nieuwe Stijl er staan.

  Bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, week 1, 2016