Nieuwsbrief KMO Consult | November 2015

                                                                Ga naar kmo-consult.nl
 
Steeds meer Nederlandse organisaties zien duurzaam ondernemen als het business model van de toekomst. 18% vindt duurzaam ondernemen een basisvoorwaarde voor toekomstig succes en continuïteit en heeft dit dan ook geïntegreerd in processen en systemen. Voor nog eens 8% geldt duurzaamheid als een onmisbaar onderdeel van de strategische toekomstplannen. Bij elkaar opgeteld is dit haast een verdubbeling ten opzichte van een vergelijkbare meting twee jaar eerder, toen nog 13% succes in duurzaamheid cruciaal vond voor het eigen welslagen.
Lees hier verder.
 
Meer dan een miljoen werknemers hebben last van werkstress en dat maakt dat stress op de werkvloer het grootste arbeidsrisico van dit moment is.
Meer dan honderd bedrijven besteden in de week van de werkstress aandacht aan werkstress en organiseren activiteiten voor hun medewerkers. Dit loopt uiteen van het aanbieden van een workshop yoga tot medewerkers aansporen om op de fiets naar hun werk te komen tot het gesprek aangaan met alle medewerkers over werkstress.
Vaak worden signalen van werkstress niet herkend, stelt het ministerie van SZW. Te denken valt aan oververmoeidheid, slapeloosheid of aanhoudende hoofdpijn. Niet voor niets wordt een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim in Nederland gerelateerd aan werkstress.
Bijna een kwart van de werknemers (23 procent) heeft te maken met agressie en geweld op het werk door derden, bijvoorbeeld klanten, passagiers of leerlingen. Dat betekent dat jaarlijks ruim 1,6 miljoen werknemers slachtoffer hiervan zijn, waarvan 200.000 zelfs (zeer) vaak. Agressie en geweld op de werkvloer vermindert het werkplezier, verhoogt stress, geeft psychische klachten en kan leiden tot uitval. Lees hier verder.