NL- EN

Home - Opleidingen - MSDS begrijpen

Training MSDS begrijpen

Producenten en importeurs van gevaarlijke stoffen dienen een productveiligheidsblad mee te leveren met de ontwikkelde of geïmporteerde stof. Dit productveiligeheidsblad heet in vaktermen MSDS. Het staat voor Material Safety Data Sheets.

Voor wie De training MSDS begrijpen is bedoeld voor elke medewerker die te maken krijgt met gevaarlijke stoffen. De Arbowet schrijft voor dat zij op de hoogte zijn van de risico's. Daarvoor is het nodig dat zij de MSDS bladen kunnen interpreteren. Voor veiligheidsverantwoordelijken en inkopers in een productieomgeving is deze training zeer aan te bevelen.

MSDS bladen geven informatie over samenstellingen en bestanddelen van de gevaarlijke stof(fen) als ook over gevaren, gezondheidsrisico's, eerste hulp maatregelen, brandbestrijdingsmaatregelen, maatregelen bij ongewild vrijkomen van de stof(fen), blootstellingsbeheesing, persoonlijke bescherming, fysische en chemische eigenschappen, vervoer en geldende wet- en regelgeving.

Inhoud Tijdens de training behandelen we de volgende onderwerpen:

  • Kunnen lezen en interpreteren van MSDS bladen
  • Het classificeren van de risico's van een stof
  • Filtreren van belangrijkste informatie voor medewerkers
  • Beoordelen van mogelijke interacties met andere stoffen
  • Informeren en instrueren van (andere) medewerkers

Hoe We geven uitleg over de Wet Milieugevaarlijke stoffen en nemen een willekeurig MSDS blad met u door. Vervolgens gaat u een case uitwerken, die u al dan niet in gezamenlijkheid presenteert. Hierop krijgt u feedback, van zowel onze trainer als de andere deelnemers. We eindigen met een evaluatie. Op termijn wordt de training omgezet naar de uitgangspunten van EU-GHS.

KMO Consult geeft al meer dan 10 jaar les in alle aspecten van gevaarlijke stoffen. De docenten zijn veiligheidskundigen met een chemische achtergrond en ruime ervaring in het instrueren van alle niveaus aan medewerkers. We zijn praktisch en to-the-point maar proberen via de interactie wel het meest uit uw personeel te halen om het veiligheidsbewustzijn goed tussen de oren te krijgen.

Omvang De training duurt twee dagdelen van elk vier uur en kan in-company worden gegeven. Ook behoort open inschrijving tot onze mogelijkheden.

Examen Bij deze training behoort geen examen.

Certificaat Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Aanmelden Kijk op onze planning of vraag direct informatie via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.