NL- EN

Home - Opleidingen - verzuimmanagement

Training Verzuimmanagement

Volgens de Wet Poortwachter en de Wia zijn werkgevers verplicht een actieve rol te spelen in de aanpak van ziekteverzuim.

Heeft u voldoende inzicht in het ziekteverzuim en langdurige ziekte binnen uw onderneming? Bent u in staat uw medewerkers een goed re-integratie traject aan te bieden? Wilt u meer weten over het reduceren van het ziekteverzuim? Dan is de Training Verzuimmangement iets voor u.

Voor wie Deze training is bestemd voor (personeels)managers van bedrijven die het ziekteverzuim in het bedrijf willen terugdringen.

Inhoud Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Onderkennen van (stijgend) ziekteverzuim
  • Begeleiding van de werknemer tijdens de afwezigheid en herintreding
  • Opstellen plan van aanpak/vervangende arbeid langdurig zieke en herintredende werknemers
  • Te gebruiken PBM's (Persoonlijk Beschermingsmiddelen)
  • Van toepassing zijnde wet- en regelgeving

Hoe In de training wordt veelvuldig gebruik gemaakt van audio-visueel materiaal en rollenspelen, om deelnemers bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen bij het terugdringen van het ziekteverzuim.

Omvang De trainingsduur beslaat 4 dagen: 2 maal 4 uur en 2 maal 6 uur, en wordt gegeven in de periode van september tot juni. Het minimum aantal deelnmers is zeven en het maximum aantal deelnemers is 15.

Aanmelden Kijk op onze planning of vraag direct informatie via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.