NL- EN

Home - Opleidingen - Veilig werken aan de weg

Training Veilig werken aan de weg

Werken aan de weg

Mensen die werkzaamheden verrichten aan openbare wegen staan bloot aan extra gevaren. Om deze risico's te beheersen, schrijft de CAO Bouw voor dat zij hiervoor een specifieke training volgen.

Voor wie Wegenbouwers, stratenmakers, asfalteurs, grondwerkers, chauffeurs, wegenreinigers, kabelleggers en medewerkers in de groenvoorziening. Ook voor personeel dat regelmatig betrokken is bij het werken aan de weg, zoals monteurs en chauffeurs, is deze training zeer nuttig.

Inhoud Het doel van de training is dat u zich bewust wordt van de veiligheidsrisico's bij het werken aan de openbare weg. We behandelen de volgende onderwerpen:

  • Wegbeheerders
  • Wegtypen
  • Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
  • Materialen
  • Veel voorkomende afzettingen op autosnelwegen, provinciale wegen en wegen binnen de bebouwde kom
  • Algemene veiligheidsaspecten

Hoe We gaan vooral pragmatisch aan de slag door te oefenen met situaties en foto's. In de syllabus treft u naast de theorie ook praktijkvragen, die we gezamenlijk behandelen.

Omvang De training duurt een dag en kan in-company worden gegeven. Ook behoort open inschrijving tot onze mogelijkheden.

Examen Aan het eind van de trainingsdag doet u examen.

Certificaat Geslaagde deelnemers ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Aanmelden Kijk op onze planning of vraag direct informatie via 074-291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.