Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie | ARIE

Moet u naast een RIE ook een ARIE uitvoeren?


Een Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) is een aanvulling op de vaak reeds bestaande Risico Inventarisatie en Evaluatie . Het is een verdiepende studie specifiek gericht op de aard van het proces en de te gebruiken gevaarlijke stoffen. Aan de hand van een ARIE toont het bedrijf aan dat het de risico's ten aanzien van het omgaan met gevaarlijke stoffen kent en beheerst.

De ARIE is gekoppeld aan de aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken, maar niet tot de zeer risicovolle bedrijven behoren, zijn vanaf 25 februari 2004 verplicht een ARIE-document op te stellen. Bedrijven hadden tot 1 april 2006 de tijd om dit te regelen, daarna zijn ze in overtreding.

Een ARIE moet worden uitgevoerd bij bedrijven waar artikel 2.3 en 2.4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing is.

Artikel 2.3 geeft aan dat het uitvoeren van ARIE van toepassing is op:
Bedrijven en inrichtingen waar een of meerdere installaties aanwezig zijn waarin zich een hoeveelheid gevaarlijke stoffen, uitgedrukt in kilogrammen, bevindt, ongeacht de hiermee beoogde handelingen of door het onbeheersbaar worden van een industrieel chemisch proces een hoeveelheid van de dergelijke stoffen, uitgedrukt in kilogrammen, kan worden gevormd, welke vermenigvuldigd met de van toepassingzijnde omgevingsfactor(en) als bedoeld in artikel 2.5 gelijk is of groter is dan de grenswaarde bedoeld in artikel 2.4.

Artikel 2.4 geeft de grenswaarden zoals bedoeld in artikel 2.3:

- voor brandbare stoffen: 10.000 kg;
- voor extreem toxische stoffen: 1 kilogram;
- voor ontplofbare stoffen: de hoeveelheid waarvan de explosie-energie equivalent die gelijk is aan de explosie-energie van 1000 kilogram trinitrotolueen (TNT), waarbij de explosie-energie van trinitrotolueen wordt gesteld op 4600 kilojoule per kilogram.


Wij hebben veel ervaring met zowel het opzetten als het uitvoeren van de ARIE bij bedrijven. Tegelijk zijn we deskundig in de daarop volgende fase: het opstellen en opvolgen van een plan van aanpak.

Meer weten over onze aanpak? Klik hier voor onze methodiek .

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.

naar Externe veiligheid pagina