Handboekbeoordeling

handboekbeoordeling


Heeft u uw handboek aangepast? Of is het niet meer up-to-date? Wilt u het voorafgaand aan certificering controleren? Dan is het handig dat u uw handboek laat beoordelen. Dit kunt u uiteraard zelf uitvoeren, door uw kwaliteitsmedewerker bijvoorbeeld. Maar wanneer het hem ontbreekt aan capaciteit of wanneer deze taak toch telkens weer vooruit wordt geschoven, is het tijd voor een extern adviseur.

Wij voeren de handboekbeoordeling snel en vakkundig voor u uit. Al meer dan tien jaar werken we als specialist in managementsystemen op het gebied van arbo, milieu, veiligheid en kwaliteit. Desgewenst helpen we u dus ook op weg bij (her)certificering en onderhoud van uw kwaliteits-, milieu of VCA-systeem. Of verzorgen we de integratie van de systemen in uw totale bedrijfsbeleid.

We kunnen uw handboek op twee manieren beoordelen: door middel van een documentatiebeoordeling of een bedrijfsbezoek.

Documentatiebeoordeling
Heeft u zelf uw managementsysteem ingericht en beschreven? Stuurt u ons dan het gehele document toe. Wij zullen het beoordelen naar de norm. Daar waar we knelpunten vinden, zullen we deze met een korte omschrijving weergeven in een verslag. Daarbij doen we tegelijk een wijzigingsvoorstel.

Bedrijfsbezoek
Een bezoek aan uw bedrijf maakt een intensievere vorm van beoordeling mogelijk. Onze consultant bekijkt dan niet alleen uw handboek maar ook de wijze waarop u de normen heeft geborgd in uw organisatie. Eigenlijk voeren we hier - hoewel kleinschalig - een certificeringstraject uit. Onze bevindingen bespreken we direct met u.

Advies
Op basis van beide vormen van beoordeling zullen wij u aanvullend advies kunnen geven. Zo kunt u eventuele knelpunten snel oplossen. En krijgt u inzicht waar u uw processen kunt vergemakkelijken.

Interesse
Heeft u interesse in een van onze diensten of heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via 074 291 93 93, wij kunnen u direct meer vertellen. U kunt ook ons contactformulier invullen voor een vrijblijvende prijsopgave of meer informatie.